مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

آرشیو تگ: پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در فدراسیونهای ورزشی

هدف: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در فدراسیونهای ورزشی از دیدگاه خبرگان (جانشین پروری، توانمندیهای راهبردی، تعامل پویای مشاغل و محیط، توجه به ارتباطات، تمایل فعال به جانشین پروری)

تعداد سوال: 29

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در فدراسیونهای ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه جانشین پروری

2- پرسشنامه عوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان

بسیاری از سازمانهایی که مستعد زوال و نابودی هستند، برای تأمین نیازهای آیندۀ خود برنامه ای ندارند و امور را به دست حادثه و زمان میسپارند و در رویارویی با مسائل به صورت منفعلانه برخورد میکنند. اینگونه سازمانها را میتوان سازمانهای آینده بین نامید. برخی دیگر از سازمانها برای تأمین نیازمندیهای آیندۀ مدیریتی خود، اقدام به جذب و بهره گیری از مدیران و نیروهای مستعد بیرونی بدون توجه به منابع درونسازمانی می کنند. اینگونه سازمانها، سازمانهای آینده گزین نام دارند. مدیران ارشدی که از خارج از سازمان برگزیده می شوند نسبت به گزینه های داخلی، با ریسک بیشتری در مسیر شغلی خود مواجه می شوند. مدیریت جانشین پروری، چرخۀ دائمی جایگزینی و بهکارگیری مدیران و کارشناسان کارآمد را رقم زده و دغدغۀ فقدان مدیران کارآزموده را برای تصمیم گیرندگان از بین خواهد برد. در چنین سازمانی هرگاه یکی از مدیران متخصص یا کارشناسان خبره به دلایل مختلفی پست خود را ترک نماید، هیچ خللی در مسیر دستیابی سازمان به اهدافش رخ نخواهد داد و بلافاصله، فرد جایگزین و مستعد از مخزن جانشینی انتخاب گشته و به کار گمارده می شود.

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی CRM

هدف: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی CRM (آمادگی فکری در  بکارگیری CRM (استراتژی، ساختار، برنامه ریزی)، آمادگی اجتماعی در  بکارگیری CRM (فرهنگ، تعامل با ذینفعان، دانش  قلمرو کاری)، آمادگی فناوری در  بکارگیری CRM (برنامه کاربردی، ظرفیت IT، ))

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 36000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی CRM

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

هدف: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

تعداد سوال: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته + منبع بیس

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف ناتوانی

افراد ناتوان کسانی هستند که از نظر فیزیکی، روحی، حسی، عاطفی و این قبیل موارد ضعیف هستند. برای برآوردن نیازهای افراد ناتوان انبوهی از نیازها باید مورد توجه قرار گیرد. نیاز به طراحی محیط بدون مانع شامل محیطهای باز، تفریحی و مسیرهای پیاده رو از جمله این نیازها میباشد. راه حل اساسی برای رفع این مشکالت طراحی محیطهای قابلدسترس میباشد(Hashim et al.,2012). عوامل ناتوانی عواملی میباشند که در ترکیب با یکدیگر متن کامل زندگی فرد را تشکیل میدهد و بر دو دستهاند: محیطی و فردی. عوامل محیطی، شامل تمام جنبههای دنیای بیرونی یا خارجی که متن زندگی فرد را شکل میدهند، میباشند و شامل فضای فیزیکی و ویژگیهای آن، دنیای فیزیکی ساخت بشر، سایر افراد با روابط، نقشها و ارزشها، ساختارها و خدمات اجتماعی، راهکارها، قوانین و حقوق مختلف میباشند. عوامل فردی، عوامل زمینه ای چون سن، جنسیت، پایگاه اجتماعی، تجربه های زندگی میباشند که مرتبط با فرد میباشند (میرخانی، 0341).

در خصوص “واژه معلولیت” تعاریف مختلف ارائه شده است.”سازمان بهداشت جهانی” در سال 0810 معلولیت را “وجود اختالف در رابطه بین فرد و محیط” تعریف کرده است. معلولیت عبارت است از عارضه ای که بر اثر ضعف یا اختلالدر سیستم حسی و حرکتی ایجاد می شود و موجب اختالل در جابجایی و برقراری ارتباط با محیط میگردد نیز تعریف شده است. ناتوانی و معلولیت غالباً مترادف باهم بکار می روند، با این تفاوت که ناتوانی همیشه ایجاد معلولیت نمی کند، ولی در مجاورت هر نوع معلولیت، نشانههایی از ناتوانی و ضعف به چشم میخورد. معلولیت، به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادر زادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق میشود. در ارتباط با واژه معلولیت ” Defective” تعاریف و تعابیر مختلف ارائه گردیده است که هر کدام از این تعاریف به نوعی معلولیت را مورد بررسی قرارداده است. معلولیت را میتوان به عنوان ناتوانی از انجام فعالیتهای اجتماعی تعریف کرد. معلولیت میتواند شامل محدودیتهای فیزیکی و روانی مانند بیماریهای مزمن گوناگون و دیگر ناتوانیهای گفتاری و حرکتی نیز باشد (Hashim et al,2012).

تعریف مدیریت ناتوانی

با توجه به اهمیت نمونه های اجتماعی ناتوانی، هدف نهایی بیشتر طرحهای میبایستی بر روی کمک به آگاهی و انجام راهکاری برای ایجاد دسترسی آسان افراد معلول به محیطهای اجتماعی متمرکز .(Roulstone & Prideaux, 2009)گردد بسیاری از مطالعات بر معماری غیرقابلدسترس و سطح رضایت PWD ها متمرکز شده است، اما توجه کمتری به آگاهی عمومی و اجرای طرح جهانی ساخت محیطهای مناسب شده است Abdul Kadir et) .all,2012) در این میان مالزی یکی از کشورهای در حال توسعه با 21 میلیون جمعیت است که میزان آگاهی در محیطهای عمومی ساختهشده در حال افزایش است (Hashim et all,2012). هدف از مدیریت ناتوانی، مدیریت امور معلولین مبتنی بر شناخت تعمیق یافته پیرامون نیازهای معلولین در کلیه سطوح میباشد(Taylor & Jozefowicz, 2012)