مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: مدیریت مالی

آرشیو تگ: مدیریت مالی

دانلود جزوه مبانی مدیریت مالی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی کامل اصول و مبانی مدیریت مالی

تعداد صفحات: 47
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

دانلود جزوه مباني مديريت مالي

گزیده ای از متن:

مقدمه
در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد  در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن .
بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت  سرمایه گذاری مجدد ……
می کند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند .
تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده ۲۴
قانون تجارت سهام را چنین تعریف می کند :سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است ک نماینده ی تعداد سهامی است که  صاحب آن در شرکت سهامی دارد :.
همان طور که از تعریف فوق بر می آید ,میزان مالکیت اشخاص به نسبتاً سهامی است که در شرکت دارا می باشد .اوراق سهام مطابق با ماده ۲۵ قانون تجارت متحد و الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممکن است دارنده سهام مشخص باشد یا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نیز میسر است .
انواع سهام
تبصرت ۱ ماده ۲۴ قانون تجارت ایران اعلام کرده است که ((سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد ))
سهم با نام –چنانچه سهام شرکت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در این صورت در شرکت دفتری در نظر گرفته خواهد شد که شماره ردیف سهام و نام دارنده آن ذکر شده و معلوم می شود که سهام متعلق به چه کسی است .((انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند ))(ماده ۴۰ قانون تجارت )
سهم بی نام –سهم بی نام ورقه ای است که مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شرکت ثبت نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت سهام بی نام بر سهام با نام برتری دارد .نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد .(ماده ۳۹ قانون تجارت ).
سهام سرمایه –سهام سرمایه یک شرکت سند مالکیت آن است .از این رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادی شرکت ,مالک دو درصد از دارائی های خالص آن (جمع دارائی ها منهای بدهی های شرکت )می باشد .چنانکه قبلاً گفته شد ,میزان سرمایه افراد در یک شرکت با واحد های مساوی و کوچک که سهم نامیده می شود ,بیان می گردد .
جدول شماره ۱-۱۸ بخش حقوقی صاحبان سهام شرکت مهر را درسال ۱۳۶۷ که در تراز نامه آن آمده است ,نشان می دهد .
جدول شماره ۱-۱۸
شرکت مهر
حساب حقوق صاحبان سهام
در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ (به هزار ریال )
سهام عادی (ارزش اسمی ۱ ریال )              244 ,9
صرف سهام (اضافه ارزش سهام )           886 ,19
جمع سرمایه پرداخت شده                                         130 ,29
سود های تقسیم نشده                                              025 ,145
جمع حقوق صاحبان سهام                                        155 ,174
سرمایه مجاز شرکت ۳۰ میلیون سهم می باشد .
در سال ۱۳۶۶ ,مجمع عمومی شرکت رای به افزایش تعداد سهام عادی که می تواند تا ۳۰ میلیون سهم باشد ,داد .مبلغ ۳۰ میلیون ریال را سهام سرمایه مجاز می گویند و نشان دهنده حداکثر سهامی است که شرکت می تواند صادر کند .بر اساس ترز نامه ۱۳۶۷ ,می توان تعداد ۰۰۰ ,۷۵۶ ,۲۰ سهم دیگر منتشر کرد .چنانچه شریط اقتضاء کند ,شرکت قادر است پس از تصویب مجمع عمومی بیش از سرمایه مجاز نیز سهم منتشر کند .
همانطور که از ترازنامه پایان سال ۱۳۶۷ برمی آید ,شرکت مهر ,در واقع ,فقط تعداد ۰۰۰ ,۲۴۴ ,۹ سهم منتشر کرده است .این سهم را سهام منتشره .یا سهام منتشر شده و در دست سهام داران می نامند .هر سهم یک ارزش اسمی به مبلغ
یک ریال دارد که حد قانونی تعهد یا دین سهامداران را در قبال بدهی های شرکت نشان می دهد .جکع تعهد هر سهامدار نسبت به بدهی های شرکت عبارت است
از تعداد سهام وی ضربدر ارزش اسمی هر سهم صادره .به هر حال ,در بسیاری از کشورها ,هیچ تعهد و اجبار قانونی برای تعیین ارزش اسمی سهام نیست ,و لذا مواردی وجود دارد که سهام ارزش اسمی ندارد .ولی مطابق ماده ۲۶ قانون تجارت ایران تعیین مبلغ اسمی هر سهم ضروری است و در شرکت های سهامی عام مطابق ماده ۲۹ قانون تجارت نباید مبلغ اسمی هر سهم از ۰۰۰ ,۱۰ (ده هزار)ریال بیشتر باشد .
مواردی که شرکت سهام خود را به  قیمتی کمتر از ارزش اسمی می فروشد ,خریدار شخصاً مسئول میان خرید و فروش و ارزش اسمی سهام هنگام ورشکستگی است .البته ,از آنجا که  تقریباً همیشه سهم عادی به قیمتی بیش از ارزش اسمی فروخته می شود ,این مطلب از لحاظ اقتصادی چندان اهمیتی ندارد
سهام خزانه
اکنون فرض کنید که شرکت مهر ,بدلیلی تصمیم می گیرد که تعدادی از سهام خود را از بازار آزاد خریدری کند .پیرو تصمیم مذکور تعداد ۰۰۰ ,۵۰ سهم به
قیمت متوسط بازار از قرار هر سهم ۲۲ ریال خریداری می کند .در این مورد ,حقوق صاحبان سهام به مبلغ ۰۰۰ ,۱۰۰ ,۱ ریال (۰۰۰ ,۱۰۰ ,۱ =۰۰۰ ,۵۰ × 22
)کاهش می یابد .پس از بازخرید سهام ,قیمت سهام خریداری شده یا سهام خزانه ,در قسمت پایین حساب حقوق صاحبان سهام ,به صوت یک رقم منفی وارد می شود .در نتیجه  ,حقوق صاحبان سهام ت حد ۰۰۰ ,۵۵ ۰ ,۱۷۳ =۰۰۰ ,۱۰۰ ,۱ –000 ,155 ,174 )کاهش می یابد .جدول شماره (۲-۱۸ ),حساب حقوق صاحبان سهام شرکت را ,پس از خرید سهام نشان میدهد .
جدول شماره ۲-۱۸
شرکت مهر
حساب حقوق صاحبان سهام پس از بازخرید (به هزار ریال )
سهام عادی (ارزش اسمی هر سهم ۱ ریال )                  244 ,9
صرف سهام                                                            886 ,19
سود های تقسیم نشده                                            025 ,145
155 –174
کسر می شود :سهام خزانه به قیمت هر سهم ۲۲ ریال  100 ,1
جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه )                  055 ,173صرف سهام
در شرکت مهر ,سهام عادی به قیمتی بالاتر از ارزش اسمی فروش رفته است ,و در نتیجه ,مازاد ارزش اسمی یا صرف سهام آن مبلغ ۰۰۰ ,۸۸۶ ,۱۹ ریال می باشد .این مبلغ در جدول شماره ۱-۱۸ نشان داده شده است .لبنابر این در پایان سال ۱۳۶۷ ,جمع  سرمایه صاحبان سهام مبلغ ۰۰۰ ,۱۳۰ ,۲۹ ریال ,میشکل از دو رقم یکی مبلغ ۰۰۰ ,۲۴۴ ,۹ ریال ارزش اسمی پرداخت شده دیگری مبلغ ۰۰۰ ,۸۸۶ ,۱۹ ریال صرف سهام .بوده است .
برای درک بهترمطلب ,فرض کنید کهع شرکت مهر تصمیم می گیرد که تعداد ۰۰۰ ,۱۰۰ ورقه سهم اضافی به قیمت هر سهم ۲۵ ریال بفروشد .حد مجاز سهام سرمایه شرکت این اجازه را می دهد .اگر در این توفیق حاصل می شود ,اقلام زیر در حساب حقوق صاحبان سهام ظاهر می شود :
۱-    سهام عادی به میزان ۰۰۰ ,۱۰۰ ریال (۰۰۰ ,۱۰۰ =۱× 000 ,100 )به ارزش اسمی افزایش می یابد .
۲-حساب صرف سهام به مبلغ ۰۰۰ ,۰۰ ,۴۰ ,۲ ریال (۰۰۰ ,۴۰۰ ,۲ =۰۰۰ ,۱۰۰ –000 ,500 ,2 )افزایش می بابد .
چون شرکت مهر معمولاً بخشی از سودهای خود را به عنوان سود سهام می پردازد ,حساب حقوق صاحبان سهام در جدول (۱-۱۸ )منعکس کننده سود های
تقسیم نشده و انباشته شده نیز می باشد که در این مورد مبلغ ۰۰۰ ,۰۲۵ ,۱۴۵ ریال است .سود های تقسشیم نشده به حساب حقوق احبان سهام بستانکار می شود ,زیرا سهامداران عادی مالکان واقعی شرکت هستند ولذا حق فانونی به سود های خالص آن را دارند .در پایان سال ۱۳۶۷ ,جمع حقوق صاحبان سهام مبلغ ۰۰۰ ,۱۵۵ ,۱۷۴ ریال بوده است .این میلغ مساوی است با دارائی های خالص شرکت (جمع دارائی ها منهای جمع بدهی ها ).
از آنجا که شرکت مهر تعداد ۰۰۰ ,۲۴۴ ,۹ ورقه سهم منتشر در تاریخ تنظیم ترازنامه داشته است لذا ارزش دفتری هر سهم در آن تاریخ مبلغ ۸۴ /۱۸ ریال بوده است .محاسبه ارزش دفتری هر سهم به طریق زیر محاسبه می شود:
ارزش حقوق صاحبات سهام    =  ارزش دفتری هر سهم
سهام منتشر شده000 ,244 ,9

سهام طبقه بندی شده
از اواخر دهه ۱۹۲۰سهام طبقه بندی شده به طور گستر ده ای مورد استفاده قرار گرفته و گاهی از اوقات موجبات گمراهی سرمایه گذاران را نیز فراهم کرده است .در آن دوره معمولاً سهام عادی طبقه A بدون حق رای و سهام عادی طبقه B دارای حق رای بود ,بدین ترتیب ,تاسیس کنندگان شرکت تعداد زیادی سهام عادی طبقه A به مردم می فروختند و تعداد کمی سهام طبقه B را در اختیار خود می گرفتند و بدین وسیله شرکت را به طور کامل بدست می آوردند
در سال های اخیر تجدید حیاتی در سهام عادی طبقه A برای هدف های وسیع تر ایجاد شد .یعنی سهام طبقه A به وسیله شرکت های کوچک جدیدکه در جستجوی کسب وجوه ازمنابع خارج ازشرکت می باشند به کار می رود .سهام عادی A معمولاً به عموم مردم فروخته می شودو سود سهام به آن تعلق می گیر د و ازطرف دیگر ,کلیه حقوق ناشی ازرای را هم داراست .به هر حال سهام عادی ازطبقه B در اختیارسازمان دهندگان شرکت باقی می ماند ولی تا زمانی که شرکت قدرت کسب در آمد را به خوبی بدست نیاورده باشد ,سودی به آنها پرداخت نمی شود .مردم می توانند با استفاده ازسهام طبقه بندی شده ,در
شرکتی که دارای رشد است و محافظه کرانه تامین مالی می کند,بدون این ک در آمدی را از دست بدهند ,موقعیتی بدست آوردند .
سهام موسس .سهام موسس با حدودی شبیه به سهام عادی طبقه B است ,واجد حق رأ ی انحصاری است و معمولاً تا چند سال حق دریافت سود سهام ندارد .
حق شفعه یا حق تقدم خرید سهام
حق تقدم خرید سهام به دارندگان سهام عادی حق تقدم در خرید سهام عادی اضافی صادره را می دهد .این حق در قانون مدنی ایران به عنوان حق شفعه شناخته شده است و معمولاً د اساسنامه شرکت ها قید می شود .
منظور از اعطای این حق به سهامداران شرکت عبارت خواهد بود از :
۱-    حفظ قدرت کنترل – حق تقدم قدرت کنترل و اداره شرکت را برای سهامداران فعلی حفظ می کند .اگر این پیش گیری به عمل نیاید ,مدیریت شرکت هائی که زیر علامت سوال قرار گرفته و توسط سهامداران فعلی آنها مورد انتقاد قرار می گیرند ,احتمال دهند که نسبت به تغییر آنان اقداماتی صورت می گیرد ,می توانند سهام عادی اضافی صادر و آنها را به دیگران یا به خود انتقال دهند و با متمرکز کردن تعداد زیادی سهام و در اختیار گرفتن آنها
۲-    ,خود را از تغییر برهانند و برای همیشه بر مدیریت این قبیل شرکت ها باقی بمانند و کنترل و اداره آنها را دردست داشته باشند .
۳-    حمایت سهامداران دربرابرکاهش ارزش سهام .حق شفعه می تواند حمایتی مهمتر از حق کنترل نسبت به حفاظت منافع سهامداران ,به عمل آورد و آن این است که آنان را در برابررقیق شدن ارزش سهام یا کاهش ارزش آنها حفظ کند .مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰۰ سهم عادی داشته باشد و قیمت بازار هر
کدام از آنها ۱۰۰ ریال باشد جمع ارزش بازار شرکت ۰۰۰ ,۱۰۰ ریال خواهد بود .حال گر مدیران شرکت تصمیم بگیرند که تعداد ۱۰۰۰ سهم دیگر بفروشند و بهای فروش هر سهم را ۵۰ ریال در نظر بگیرند و مبلغ ۰۰۰ ,۵۰ ریال عایدی از این طریق بدست آورند ,جمع ارزش بازار شرکت را به مبلغ ۰۰۰ ,۱۵۰ ریال ارتقا خواهند داد .چنانچه جمع ارزش بازار شرکت را به جمع سهام شرکت تقسیم نمائیم .بهای هر سهم در بازار مبلغ ۷۵ ریال خواهد شد .در نتیجه ما به التفاوت ۱۰۰ ریال و ۷۵ ریال زیان سهامدراران فعلی خواهد بود .به عبارت دیگر ,فروش سهام عادی به قیمتی کمتر از قیمت بازار ,قیمت سهام را رقیق خواهد ساخت و به ضرر سهامداران فعلی و به نفع سهامداران جدید خواهد شد .لذا حق تقدم خرید سهام از چنین اتفاقاتی جلوگیری می کند .
استفاده از حق تقدم خرید سهم در تامین مالی
گر چه شفعه یا حق تقدم خرید سهام در اساسنامه شرکتی گنجانیده شده باشد ,آن شرکت باید سهم عادی جدید الانتشارش را به سهامداران موجود عرضه کند .اگر چنین حقی در اساسنامه شناخته نشده باشد ,شرکت حق انتخاب میان فروش سهام جدبد به سهامداران موجود یا سرمایه گذاران جدید را دارد .اگر فروش به سهامداران موجود انجام شود ,انتشار را عرضه از طریق حق تقدم
خرید سهام می نامند .در این صورت برای هر سهامداران گواهی نامه حق خرید سهم صادر می شود و بر طبق آن تعداد سهامی را که سهامداران می تواند بخرد و همچنین شرائط استفاده از حق تقدم خرید معلوم می گردد.هر سهامدار برای هر یک از سهامی که کالک است حق خریدی دریافت می دارد .
تا بتواند یک سهم از سهام جدید در یافت نماید اگر قیمت پذیره نویسی برای هر سهم ۵/۹ حق خرید مورد نیاز می بود .همچنین اگر قیمت  هر سهم ۱۰ ریال تعیین می گردید ,برای خرید یک سهم فقط یک رأی لازم می شد .
۲- ارزش حق تقدم خرید
دارنده حق تقدم خرید سهام قادر است سهامی را که ۱۰۰ ریال می ارزد به قیمتی کمتراز آن بخرد .در نتیجه حق تقدم خرید سهام ,امتیازی است که دارای ارزش می باشد .برذی این که ببینیم ارزش تئوریکی یک حق خرید چگونه تعیین می
شود ,مثال شرکت شمال را ادامه می دهیم و فرض میکنیم که ۱۰ میلیون ریال وجوه مورد نیاز خود را از طریق فروش ۰۰۰ ,۱۲۵ سهم جدید که قیمت هر سهم ۸۰ ریال تعیین شده است بدست می آورد .
ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که ارزش سهم قدیم ۱۰۰ میلیون ریال بود .یعنی ۱۰۰ ریال هر سهم ضربدر یک میلیون سهم .
ارزش بازار سهم قدیم  00000000 ,100 =  000000 1 × 100
وقتی که شرکت سهام جدید می فروشد ,۱۰ میلیون ریال به سرمایه آن اضافه می شود .فرض کنید که بازار سهام به خاطر۱۰ میلیون ریال جدید افزایش پیدا می کند .در واقع ,اگر سرمایه گذاران فکر کنند که شرکت قادر خواهد بود که از این وجوه جدید بازده ای بدست آورد که از هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بیشتر است ,ارزش بازار تمام سهام عادی بیش از ۱۰ میلیون ریال بالا خواهد رفت ولی اگر فکر کنند که شرکت نمی تواند این وجوه را در جائی سرمایه گداری کند که بیش از هزینه حقوق صاحبان سهام بازده دریافت نماید ارزش بازار تمام سهام کمتر از ۱۰ میلیون افزایش خواهد یافت .
با این فرض که ارزش بازار دقیقاً وجوه جدید بدست آمده را منعکس می سازد جمع ارزش بازار سهام شرکت پس از انتشار سهام جدید مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال
خواهد بود .با تقسیم این ارزش جدید بر جمع جدید  سهام منتشره ,یعنی ۰۰۰ ,۱۲۶ ,۱ سهم ,ارزش جدید بازار هر سهم مبلغ ۷۸ ؟۹۷ ریال بدست خواهد آمد .بنابراین می بینیم پس از این که تأ میم مالی کامل شد ,قیمت سهام عادی از ۱۰۰ ریال هر سهم به ۷۸ /۹۷ ریال هر سهم کاهش خواهد یافت .
از آنجا که حق تقدم خرید به سهامداران امتیاز خرید هر سهم مبلغ ۸۰ ریال را می دهد و ارزش جدید سهام مبلغ ۷۸/۹۷ ریال می باشد لذا سهامداران برای هر
سهم مبلغ ۷۸/۱۷ ریال سود بدست می آورند .آیا ارزش هر حق خرید مبلغ ۷۸ /۱۷ ریال می باشد ؟پاسخی منفی است .زیرا برای خرید یک سهم جدید ۸ حق خرید لازم است .لذا باید مبلغ ۷۸/۱۷ ریال را بر ۸ تقسیم کنیم تا ارزش هر حق خرید بدست آید .
۲۲/۲  =8 :78/17
فروش سهم با حق تقدم خرید سهام یا بدون  آن
حق تقدم شرکت شمال دارای یک ارزش کاملاً معین است و این ارزش به دارندگان سهام عادی تعلق می گیرد .لیکن اگر سهام در خلال دوره عرضه حق تقدم معلمله شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد ؟چه کسی حق تقدم را دریافت می کند ,مالک قدیم یا جدید ؟
دستور العمل استانداردی که در این خصوص وجود دارد شرکت را ملزم می کند که ملک در تاریخ ثبت را تعیین کند ,در نتیجهع سهامی که در مدت چهار روز مانده به تاریخ ثبت مالکیت معامله شوند فاقد حق تقدم خرید خواهند بود .اگر سهام قبل از تاریخ تعیین شده معامله شوند ,مالک جدید حق تقدم خرید را دریافت خواهد کرد:یعنی اگر سهام در آخرین روز تعیین شده برای پبت معاملات یا بعد از آن معامله گردند مالک قبلی حق تقدم خرید را دریافت خواهد
نمود .مثلاً ممکن است شرکت شمال ,در تاریخ ۲۳ مهر ماه شرائط تامین مالی جدید خود را اعلام کند و طی آن بیان دارد که حق تقدم خریددر تاریخ ۱۰ دی ماه برای صاحبان سهامی که در آخرین مهلت داده شده مالک شناخته شده اند به وسیله پست ارسال خواهد شد و تاریخ پایان کار ۲۴ آذر خواهد بود .در نتیجه کسی که سهام قدیم را در تاریخ ۲۰ آذر ماه یا جلوتر خریده باشد حق تقدم را دریافت خواهد کرد .و کسی که سهام قدیم را در تاریخ ۲۱ آذر یا تعد از آن خریده باشد نسبت به حق تقدم خرید حقی ندارد و حق تقدم و قبل از آن را تاریخ واجد شدن حق تقدم خرید می نامند .در مورد شرکت شمال ,قیمت سهامی که دارای حق تقدم خرید هستند ۱۰۰ ریال و قیمت سهامی که فاقد حق تقدم خرید می باشند ۷۸/۹۷ ریال می باشد .
فرمول ارزش حق تقدم
سهام واجد حق تقدم خرید .معاملاتی وجود دارد که ,بدون نیاز به کارهائی که در بالا برای بدست آوردن ارزش تقدم انجام گرفت ,می توان به راحتی با استفاده ازآنهاارزش هر حق تقدم را بدست آورد ,وقتی سهام در موعد مقرر فروش رفته باشدو حق تقدم به مالک جدید انتقال یابد ,ارزش هر حق تقدم را می توان از فرمول زیر بدست آورد :
قیمت پذیره نویسی –ارزش بازار سهام واجد حق تقدم=ارزش یک حق خرید
تعداد حق تقدم خرید لازم برای خرید یک سهم جدید با اضافه ۱

در اینجا :
قیمت بازار یک سهم واجد حق تقدم خرید     Mo
قیمت پذیره نویسی          S=
تعداد حق خرید های لازم برای خرید یک سهم جدید    N=
با جایگرین کردن ارزش های مربوط به شرکت شمال در فرمول فوق خواهیم داشت :

نتیجه این فرمول همان است که طی یک جریان طولانی بدست آمده بود .
سهام فاقد حق تقدم خرید
فرض کنید شما سهامدار شرکت شمال هستید .زمانی که ازیک مسافرت طولانی برگشتید ,مطالبی در روزنامه در مورد عرضه حق تقدم خرید خواندید .ولی زمان دریافت حق تقدم سپری شده و قیمت سهام بدون دریافت حق تقدم خرید هر سهم ۷۸/۹۷ ریال می باشد .چگونه مب توانید از لحاظ تئوریکی ارزش یک حق تقدم خرید را محاسبه کنید ؟می توانید با استفاده از فرمول مذکور ,که از
منطق بخش پیشین تبعیت می کند ,ارزش یک حق تقدم خرید را محاسبه کنیدکه دقیقاً همان ۲۲/۲ ریال خواهد بود :
قیمت پذیره نویسی –ارزش بازار سهامی که فاقد حق تقدم خرید است =ارزش یک تقدم خر
حق تعداد حق تقدم خرید مورد نیاز برای خرید یک سهم جدید

در این فرمول Me  مساوی قیمت سهمی استا که فاقد حق تقدم خرید می باشد .ارزش آن برابر است با ارزش سهام واجد حق تقدم خرید منهای ارزش یک تقدم خرید

۳-آثار عرضه حق تقدم خرید بر موقعیت سهامداران
هر سهامدار می تواند حق خرید خود را اعمال کند یا آن را بفروشد .اگر سهامداری پول به اندازه کافی داشته باشد و تخواهد تعداد بیشتری از سهام شرکت را بخرد ,حق خرید خود را اعمال می نماید .و اگر پولی نداشته باشد یا نخداهد سهام بیشتری داشته باشد ,حق خرید خود را خواهد فروخت .در هر یک از دو مورد فوق ,سهامدار مذکور از عرضه حق تقدم خرید نه سود و نه زیان خواهد کرد .این مطلب را میتوان با بررسی وضعیت یکی از سهامداران شرکت شمال روشن کرد .
سهامدار مورد نظر ,پیش از عرضه حق تقدم خرید ,هشت سهم داشته است .هر یک از این هشت سهم ارزش بازطاری به مبلغ ۱۰۰ ریال داشته است و لذا جکع ارطزش بازار سهام سهامدار مذکور مبلغ ۸۰۰ ریال بوده است .اگر وی حق تقدم خود را اعمال کند ,قاغدر خواهد بود یک  سهم اضافی به ارزش ۸۰ ریال بخرد و سرمایه گذاری جدید وی ۸۰ ریال خواهد بود .اکنون جمع سرذمایه گذاری او میلغ ۸۸۰ ریال می باشد .در حال حاضر سهامدار مذبور تعداد ۹ سهم از شرکت خود را دارا ست ,که ارزش هر سهم پس از اعمال حق تقدم خرید خود را ,که هر

حق مبلغ ۲۲ /۲ ریال ارزش دارد ,بفروشد,مبلغ ۷۸ /۱۷ ریال دریافت می دارد .اکنون هشت سهم اولیه خود را با اضافه مبلغ ۷۸/۱۷ ریال مالک است .ولی قیمت بازار هر سهم از ۸ سهم اولیه وی ,در این حالت ,۷۸/۹۷ ریال می باشد .ارزش بازار هر سهمش برابر است با ۲۲/۷۸۲ = ۷۸/۹۷ ×8 ریال ,که با افزودن مبلغ ۷۸/۱۷ ریال دریافتی بابت فروش حق تقدم خرید مبلغ ۸۰۰ = ۷۸/۱۷ +۲۲ /۷۸۲ ریال خواهد شد .این مبلغ همان مبلغی است که وی پیش از عرضه حق تقدم داشته است .از لحاظ ریاضی سهامدار مذکور هیچ فایده ای از فروش سهام اضافی از طریق حق خرید بدست نیاورده است .البته اگر حق تقدم از طریق حق خرید بدست نیاورده است .البته اگر حق تقدم خرید را اعمال نکند یا نفروشد ,یا اگر هزینه های دلالی فروش حق تقدم خرید ها را هم اضافه کنیم ,ممکن است سهامدار متحمل زیان شود .ولی به طور کلی ,شرکت صادر کننده نهایت کوشش خود را برای به حداقل رساندن هزینه های دلایلی به کار خواهد گرفت و فرصت کافی به سهامدار خواهد داد تا بتواند به اقداماتی دست زنند که زیان آنان را به حداقل ممکن برساند .
رابطه میان بازار و قیمت پذیره نویسی
اکنون می توانیم در مورد عوامل موثر بر استفاده از حق تقدم خرید ,و در صورت استفاد ه از آن بر قیمتی که برای پذیره نویسی تعیین می شود ,به تحقیق بپردازیم .
اندازه گیری ریسک مجموعه
در فصل گذشته روش اندازه گیری ریسک یک سرمایه گذاری نشان داده شد .برای ریسک مجموع چندین سهم ,روش اندازه گیری تغییر می کند .ریسک یک مجموعه نه تنها به درجه ریسک سهام تشکیل دهند ه مجموعه است بلکه به روابط میان سهام نیز بستگی خواهد داشت .
با انتخاب سهامی که دارای حداقل روابط با سایر سهام است ,یک سرمایه گذار می تواند ریسک نسبتی خود را کاهش دهد .تنوع سرمایه گذاری و تلفیق سهام
به شیو های که باعث کاهش ریسک نسبی شود در شکل ۳-۱ نشان داده شده است .

در اینجا بازده سهم (الف )در طول زمان موافق با دورانهای اقتصادی حرکت می کند و بازده سهم (ب)به طور نسبی در جهت عکس دورانهای اقتصادی حرکت می کند .میالغ معینی اگر در هر دو سهم سرمایه گذاری شود ,می تواند پراکندگی بازده کل سرمایه گذاری را کاهش دهد .
در مثالی دیگر ,دو سهم با بازده یک ساله تحت سه وضعیت متحمل اقتصادی بررسی می شوند .

یازده منتظره و انحراف معیار توزیع احتمالات بازده های محتمل سهام فوق برابر است یا :

چنانچه مبالغی مساوی در هردو سهم سرمایه گذاری شود ,بازده منتظره این مجموعه برابراست با :۷۵ ر۱۲%+(۵۰ ر۰)۱۴% و میانگیم موزون انحراف معیارهای منفرد برابر است با :۱ر۶% =(۵ر۰ )۵ر۱% +(۵ ر۰ )۷ر۰ %

اما این انحراف معیار مجموعه نیست .بازده های یک مجموعه کار از سرمایه گذاری برابر در هر یک از سهام (الف )و (ب)بدست می آیند برابر است با :

بازده مجموعه از طریق محاسبه میاتگین موزون بازده های تک تک سهام بدست می آید .بازده منتظره مجموعه برابر است با ۷۵ ر۱۲ %= (۲۵ ر ۰ )۴% +(۲۵ ر۰ )۱۹ %که مشابه است با بازده منتظره محاسبه شده در بالا ,بنابراین انحراف معیار از رابطه زیر به دست می آید :

۴ر۵ درصد از ۱ر۶ درصد که قبلاً محاسبه شد کمتر است .دلیل این که میانگین موزون انحرافهای معیار مبنای صحیحی برای اندازه گیری ریسک مجموعه نیست ,آن است که روابط ,ویاکوواریانس بین بازده های دو سهم را نادیده می گیرد .

کوواریانس بازده ها

واضح است که نمی توان انحراف معیار بازده های یک مجموعه را از طریق گرفتن میانگین موزون انحراف معیار های هریک از سهام آن  بدست آورد .به جای انحراف معیار توزیع احتمالات بازده های محتمل یک مجموعه را می توان از طریق زیر محاسبه کرد:

 m تعداد کل سهام موجود در مجموعه ,Agنسبتی از کل وجوهی که در سهام g سرمایه گذاری شده ,Ak نسبتی از کل وجوه که درسهام        سرمایه گذاری شده و       کوواریانس بین بازده های محتمل سهام          است .علامت       نیز مبین آن است که کوواریانس برای ترکیب های دو به دوی ,احتمالی سهام در مجموعه در نظر گرفته می شود .به طور مثال فرض کنید که m برابر ۴ باشد .ماتریس کوواریانس ترکیب های احتمالی دو به دوی سهام عبارت خواهد بود از :

ترکیب موجود در گوشه سمت چپ بالای ماتریس (۱و۱) ,بدان معنی است که        است و این همان واریانس سهم شماره ۱ است .یعنی در فرمول           روی قطر ماتریس از سمت چپ رو به پایین ,چهار موقعبت دیده می شود که در تمام آنها        است .در هر چهار مورد ما با واریانسها سر و کار خواهیم داشت .ترکیب بعدی در ردیف ۱ ماتریس         است که مبین کوواریانس بین سهم ۱و۲ است .یعنی به عبارت دیگر از کوواریانس بین سهام ۱و۲ دوبار منظور شده است .متشابهاً سایر کوواریانسها بین تمام ترکیب های موجود غیر از ترکیب های روی قطر ماتریس نیز دوباره در نظرگرفته شده اند .دو علامت جمع در معامله (۳, ۱)بدان معنی است که باید تمام واریانسها و کوواریانسها ی ترکیبات دو به دوی ماتریس را با هم جمع می کنیم .در ماتریس فوق این ترکیبات ۱۶ ترکیب هستند که توسط ۴ واریانس و ۱۲ کوواریانس نشان داده شده اند .
کوواریانس بازده های متحمل دو سهم ,معیاری از تغییرات جداگانه آن است و کوواریانس در فرمول (۳, ۱)عبارت است از :

که          همبستگی مورد انتظار این بازده های متحمل سهام        انحراف معیار سهم         انحراف معیار سهم           انحراف معبار های توزیع

احتمالات بازده های محتمل برای سهام          توسط روشی که در فصل گذشته که در فصل گذشته آمد محاسبه می شود .یعنی ما تنها با واریانس سهام درطول قطر ماتریس سرو کار خواهیم داشت .
ارزش ضریب همبستگی همیشه در دامنه ۱+ تا ۱- خواهد بود .ضریب همبستگی ۱+ به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با افزایش متناسب در بازده سهم دیگر خواهد بود .
همین رابطه جهت کاهش بازده نیز مصداق دارد .ضریب همبستگی ۱- به آن معنی است که افزایش در بازده یک سهم با کاهش متناسب در بازده سهم دیگر همراه خواهد بود .ضریب همبستگی صفر مبین عدم وجود همبستگی بوده و بازده هر یک از سهام کاملاً جداگانه ار یکدیگر تغییر می کنند .
تجزیه و تحلیل مجموعه و انتخاب سرمایه گذاری
بهترین ترکیب ارزش منتظره  بازده و انحراف معیار به تابع مطلوبیت سرمایه گذار بستگی دارد .این تابع به شیوه ای که در فصل گذشته گفته شد برسیم می شود ,چنانچه شما ریسک گریز بوده و ریسک را با واگرایی از ارزش منتظره همبسته بدانید احتمالاً تابع مطلوب است شما مطابق شکل ۳ ,۲ خواهد بود .
مزایای استفاده از حق خریددر تامین مالی جدید
قبلاً دیدیم که حق شفعه با حق تقدم ,سهامداران فعلی را کمک می کند که نسبت سهم خود در کسب سود و اعمال کنترل بر شرکت را حفظ کنند .شرکت هم از این کار منتفع می شود.با عرضه اوراق بهادار جدید الانتشاربه سهامدار فعلی ,احتمال پذیرش سهام با میل و رغبت را افزایش می دهد .این سهامداران با مالکیت خود بر سهام عادی شرکت ,ارزیابی و تلقی مساعدخود از شرکت را قبلاً هم نشان دادند در نتیجه ممکن است همچنان بر آن باقی باشند و سهام اضافی شرکت را ,بخصوص زمانی که دلایل اضافی زیر نیزمورد توجه قرار گیرد ,خریداری نماید.دلایل مورد اشاره عبارتند از :
۱-خرید سهام با اعمال حق تقدم خرید نیاز به استقراض کمتر دارد و یا مشمول پیش پرداخت قانونی کمتر می باشد .به عنوان مثال در بعضی موارد (مثلاً از ژانویه سال ۱۹۷۴ در ایالات متحده آمریکا )این حد را ۵۰ درصد تعیین کرده اند .در این صورت هر فردی که از سهام عادی مندرج درلیست بورس خریداری می نمایدباید لااقل ۵۰ ریال از۱۰۰ ریال اوراق بهاداری را که می خرید از پول خود پرداخت نماید و بقیه را می تواند استقراض کند .لیکن اگر سهام جدید الانتشار که با اعمال حق تقدم خرید خریداری می شوند ,فقط از ۲۵ ریال از هر ۱۰۰ ریال
سهام عادی مورد خریداری به وسیلهخود سرمایه گذار پرداخت می گردد ,این سرمایه گذار مطابق قانون اجازه دارد که تا ۷۵ درصد از بهای خرید سهام را
استقراض کند .افزون برآن ,در صورت نبودن الگوی روشنی ازرفتار و حرکت فیمت های مربوط به قیمت بازار تعدیل شده سهم وحق تقدم خرید قبل ,ضمن و بعد از دوره معامله ,ممکن است علاقه به امکانات سرمایه گذاری ابزار را افزلیش دهد.
این عوامل ممکن است تمایل به فشار کاهش دهنده قیمت از سهام را که در زمان صدور سهام جدید اتفاق می افتد ,خنثی نماید .(البته این فشار کاهش دهنده به علت افزایش در عرضه اوراق بهادار بدون افزایش معادل در تقاضای آنها بوجودمی آید .
بطور کلی این پدیده یک امر موقتی است و سهام ازچند ماه به قیمت تئوریکی یا قیمت واقعی خود بازگشت می کند .یعنی اگر پول های بدست آمده با بازده بسیارخوب سرمایه گذاری شود ,به نفع قیمت سهام عمل خواهد کرد ,و اگر برعکس ,وجوه مزبور بازده ی کافی بدست نیاورد و به زیان قیمت سهم تمام خواهد شد .),با افزایش مزبوربازدهی کافی بدست نیاورد به زیان قیمت سهام تمام خواهد شد ),با افزایش علاقه ای که به عرضه حق تقدم خرید پیدا شده و مزایائی که به استفاده کننده از آن اعطاء می شود , می توان از فشار واقعی و تعدیل شده ای که کاهنده قیمت است اجتناب کرد .

یکی دیگر از مزایای آن این است که هزیته های انتشارمربوط به عرضه حق تقدم خرید از هزینه های انتشارعمومی کمتر است .دراینجا منظو از هزینه های وهزینه های نقدی است .
مدیر مالی ممکن است از قیمت گذاری سهام کمتر ازقیمت واقعی منافعی بدست آورد .از آنجا که در عرصه حق تقدم خرید ,تا حدودی یک تقسیم سهم تلقی می شود ,لذا سبب می شود که قیمت بازارسهام پائین تراز سطحی سقوط کندکه در غیر آن صورت چنین نمی شد .ولی تقسیم سهم خام ممکن است تعدادسهامداران شرکت را با سوق دادن قیمت سهام به سطحی جذاب تر,افزایش دهد .افزون برآن ,باین دلیل که عرضه  حق تقدم خرید یک تقسیم و خرد کردن غیرمستقیم سهام است ,لذا مکن است منتهی به سود سهام اضافی برای سهامداران گردد.
سرانجام ممکن است اثر کلی عرضه حق تقدم خرید باعث تحریک واکنش مشتاقانه ای ازجانب سهامداران و به طور کلی بازار سرمایه گردد که این خود باعث می شود که نظر مساعد منابع مالی به سوی شرکت جلب شود .بدین ترتیب ,ممکن است مدیرمالی توان آن را بدست آورد که از سهام عادی با هزینه کمتر و تحت شرائط مساعد تر برای تامین مالی بهره گیرد.
ارزیابی سهام عادی به عنوان یک منبع مالی تامین مالی
تاکنون سخن ازمشخصه های سهام عادی بود .اکنون به ارزیابی این نوع از تامین مالی می پردازیم .
ریسک
نتایج بسیاری از تصمیمات به درستی قابل پیش بینی نیست و نتایج واقعی می تواند با نتایج مورد نظر متفاوت باشد . ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با نتیجه مورد نظر دارد .
از نظر مالی ریسک انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار است .
برای مثال سرمایه گذاری در بانک با ۱۸% سود تضمین شده فاقد ریسک است , اما خرید سهام عادی شرکتی که سود آوری آن به شرایط مختلف بستگی دارد , به دلیل تفاوت بازدهی واقعی از بازده مورد توقع سرمایه گذار دارای ریسک است . با توجه به تعریف ریسک , می توان آنرا با انحراف معیار مقایسه کرد :

که در آن با توجه به مفاهیم مالی ,       انحراف بازدهی واقعی یا ریسک ,       بازده های واقعی           متانگین بازده ها و          تعداد دوره ها می باشد .
هر چه انحراف معیا نسبت به میانگین کوچکتر باشد , ریسک کمتر خواهد بود .
ریسک را می توان در دو بعد زمانی محاسبه کرد :
ریسک فعلی : ریسک فعلی بر اساس اطلاعات تحقق یافته یک دارایی در طی سالهای گذشته تا کنون محاسبه می شود . این نوع ریسک می تواند با تعمیم به آینده , به عنوان معیاری در ارزیابی یک دارایی یا ورقه بهادار مورد استفاده قرار گیرد .
مثال ۱-۸ اطلاعات بازده شرکتی در طی ۵ سال گذشته به شرح زیر است :

برای محاسبه ریسک ( انحراف معیار ) , میتوان از جدول زیر که محاسبات را ساده می سازد استفاده کرد :

رقم میانگین , بازده متوسط حاصل از سرمایه گذاری و رقم انحراف معیار , ریسک یا میزان انحراف نتیجه واقعی از میانگین یابازده متوسط را نشان می دهد و به معنای آن است که هر چند که انتظار می رود بازدهی به اندازه میانگین به دست آید , ولی با توجه به رقم انحراف معیار , امکان دارد بازده واقعی , به اندازه ۳۷/۷ % بیشتر یا کمتر از متوسط بازده مورد انتظار شود .
بدیهی است هر چه دامنه تغییر مزبور بیشتر باشد , ریسک سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود .
ریسک فعلی تا حدودی می تواند به عنوان معیاری در پیش بینی ریسک آتی یک دارایی بکار رود .
ریسک آتی : این نوع ریسک بر اساس اطلاعات حاصل از پیش بینی های آتی محاسبه می شود . چون اساس محاسبات , ارقام پیش بینی است , در این روش
محاسبه باید توزیع احتمالات و روش محاسبه میانگین ( امید ریاضی ) را شناخت .
محاسبه ریسک آتی
در حالت محاسبه ریسک آتی , فرمول محاسبه ریسک به صورت زیر تغییر می کند :

که در آن ,.     انحراف بازده یا ریسک ,       بازده حاصل از رویداد      ,     بازده مورد انتظار و      احتمال وقوع رویداد       ام می باشد .
برای محاسبه     در این حالت , مراحل زیر باید طی شود :
۱-    محاسبه نرخ بازده مورد انتظار
۲-    کسر کردن هر یک از بازده های ممکن از نرخ بازده مورد انتظار      , برای به دست آوردن مجموعه ای از انحرافات
۳-    مجذور کردن هر انحراف , سپس ضرب هر مجذور انحراف در احتمال وقوع بازده مربوطه , و جمع کردن حاصل ضربهای مزبور برای به دست آوردن واریانس
۴-    جذر گرفتن از واریانس برای محاسبه انحراف معیار
معمولا” تهیه جدولی برای انجام مراحل مزکور , فرایند محاسبه را ساده تر می کند .
مثال ۳-۸ با استفاده از اطلاعات مثال قبل , انحراف معیار هر سهم به شرح زیر محاسبه می شود :
برای سهام الف :

با داشتن نتیجه مرحله ۳ یعنی        انحراف معیار محاسبه می شود ( مرحله ۴ )

برای سهام ب :
با داشتن          انحراف معیار محاسبه می شود ( مرحله ۴ ) :

از نظر آماری , اگر توزیع احتمال نرمال باشد , ۶۸ % بازده ها بین متبت و منفی ۱ انحراف معیار از ارزش مورد انتظار ( میانگین ) , ۹۵ % از مشاهدات بین مثبت و منفی ۲ انحراف معیار و ۹۹ % مشاهدات بین مثبت و منفی ۳ انحراف معیار از آن واقع خواهند شد .
مثال ۴-۸ با استفاده از نتایج به دست آمده در مثال ۳-۸ :
بازده مورد انتظار
انحراف معیار
چون توزیع احتمال نرمال است , برای سهم الف , ۶۸ % احتمال وجو دارد که بازده واقعی بین ۲۸/۱۴ % =+۱۹% یا ۷۲/۴ % تا ۲۸/۳۳ % واقع شود .
از آن جایی که این دامنه خیلی بزرگ است , سهم الف ریسک زیادی دارد , به بیانی این سهم ممکن است بازدهی بسیار کمتر یا بیشتراز بازده مورد انتظارش داشته باشد .
برای سهم ب, ۶۸ % احتمال دارد که بازده واقعی در حدی بین ۱۶/۳ % -+ ۱۵ % یا ۸۴/۱۱ % تا ۱۶/۱۸% قرار گیرد . با چنین انحراف معیا ر کوچکی , احتمال کمی وجود دارد که بازده واقعی سهم ب , از بازده مورد انتظار آن انحراف زیادی داشته باشد و بنا براین , سهم ب ریسک زیادی ندارد .
معیار ریسک نسبی : ضریب تغییر
زمانی که برای مقایسه ریسک دو یا چند دارایی از انحراف معیار استفاده شود , باید احتیاط لازم بعمل آید زیرا انحراف معیار ( معیار ریسک مطلق ) , تنها شاخصی از پراکندگی ( ریسک است ) و پراکندگی نتایج را در ارتباط با ارزش مورد انتظار ( بازده ) مورد توجه قرار نمی دهد . بنا براین , وقتی که بازده مورد انتظار اوراق بهادار متفاوت باشد , باید از ضریب تغییر استفاده کرد .
ضریب تغییر به صورتی ساده ازتقسیم انحراف معیار یک ورقه بهادار بر ارزش مورد انتظار آن به دست می آید. هر چه ضریب تغییر بیشتر باشد , ورقه بهادار ریسک بیشتری دارد .
مثال ۵-۸ مجددا” با استفاده از نتایج حاصل از مثال ۳-۸ :

با وجود اینکه انتظار می رود سهام الف , بازده بیشتری از سهام ب ارائه دهد , اما با توجه به ضریب تغییر محاسبه شده , این سهام بسیار ریسکی تراست .
انواع ریسک
در تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری باید به انواع ریسک توجه داشت که برخی از آنها عبارتند از :
۱-    ریسک تجاری , ریسک ناشی از نوسانات سود قبل از بهره و مالیات ( سود عملیاتی ) است . ریسک تجاری به عواملی از قبیل نوسانات تقاضا , قیمت فروش , قیمت مواد اولیه و درجه اهرم عملیاتی بستگی دارد .
۲-    ریسک مالی , ریسک ناشی از نوسانات سود قبل از مالیات ( بعد از بهره ) است .
ریسک مالی به هزینه های ثابت مالی شامل بهره و سود سهام ممتاز بستگی دارد .
۳-    ریسک نقدینگی , مبین احتمال به فروش نرفتن یک دارایی به قیمت جاری بازار می باشد . اگر یک دارایی تنها با ارائه تخفیف زیاد قابل فروش باشد , ریسک نقدینگی آن زیاد می باشد .
۴-    ریسک ناتوانی پرداخت , ریسک ناتوانی وام گیرنده در پرداخت بهره وام یا باز پرداخت اصل وام می باشد .
۵-    برای مثال , اوراق قرضه شرکتی که دارای مشکلات مالی بسیاری است , ریسک ناتوانایی پرداخت بالایی دارد .
۶-    ریسک بازار , ریسکی است که نوسانات قیمت سهام را نسبت به تغییر جو بازار سهام نشان می دهد , زیرا بین قیمت تمامی اوراق بهادار و نوسانات بازار سهام , تا اندازه ای همبستگی وجود دارد .
۷-    ریسک نرخ بهره , ریسک حاصل از نوسانات ارزش یک دارایی به واسطه تغییر نرخ بهره است . برای مثال , اگر نرخ بهره افزایش ( کاهش ) یابد , قیمت اوراق قرضه , کاهش ( افزایش ) می یابد .
۸-    ریسک قدرت خرید , ریسک ناشی از نوسان حجم قابل حصول یک دارایی در ازاء مبلغ مشخص به واسطه تغییر قیمتها ( تورم ) می باشد .
ارزیابی سهام ممتاز
سهام ممتاز , سهامی است که نسبت به سهام عادی امتیازاتی نظیر اولویت در دریافت سود سهام و مشخص بودن سود سهام دارد .
سهام ممتاز معمولا” سر رسید ندارد و سود آن به صورت درصدی از ارزش اسمی یا یک مبلغ مشخص بازای هر سهم پرداخت میشود لذا همانند اوراق قرضه بدون سر رسید , ارزش آن از تقسیم سود سالانه بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار به دست می آید :

که در آن          سود سهام ممتاز است .
مثال ۱۳-۸ ارزش سهام ممتازی که نسبت به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ ریالی , سالانه ۲۵ % سود می دهد , با نرخ بازده مورد انتظار ۳۰ % برابر است با :

در صورتی که در نظر باشد سهام ممتاز در تاریخی مشخص در آینده فروخته شود , معادله ارزیابی , همانند فرمول ارزیابی اوراق قرضه خواهد شد ؛ با این تفاوت که به جای ارزش اسمی سهام ممتاز و یا ارزش روز ( در صورت امکان فروش آن به قیمت روز ) قرار خواهد گرفت :

ارزیابی سهام عادی
سهام عادی ورقه بهاداری است که شامل نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت می باشد . سهامدار عادی , جریانی شامل سود ( در صورت تقسیم ) و مبلغ فروش سهام ( در صورت فروش آن ) بدست خواهد آورد . بنابراین مانند اوراق قرضه و سهام ممتاز , ارزش یک ورقه سهام عادی نیز ارزش فعلی تمامی جریانهای نقدی مورد انتظاری است که توسط سرمایه گذار در یافت می شود .
این جریانهای نقدی برای سهام عادی عبارتست از سودهای سهام و مبلغی که در زمان فروش سهام دریافت میشود .
برای سرمایه گذاری که تنها یک سال سهام را نگاه می دارد , ارزش سهام برابر است با ارزش فعلی سود سهام نقدی که انتظار میرود در پایان سال اول دریافت شود     بعلاوه ارزش فعلی قیمت مورد انتظار بازار سهام در پایان سال       . اگر      بیانگر نرخ بازده مورد انتظار یک سرمایه گذار باشد , ارزش سهام عادی      برابر خواهد شد با :

مثال ۱۵-۸ فرض کنید سرمایه گذاری قصد دارد در آغاز سال سهام الف را خریداری کند . انتظار میرود سود سهام الف در پایان سال .۱۵۰۰ ریال و قیمت بازار آن در تاریخ مزبور به ۱۴۰۰۰ ریال باشد . نرخ بازده مورد مطالبه سرمایه گذار ۱۵ % است .
ارزش سهام برای این سهامدار به شرح زیر محاسبه می شود :

سایر روشهای ارزیابی سهام عادی
بجز روشهای مذکور , سهام عادی به  روشهای دیگری ارزیابی می شود که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد .
برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است :
ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارائیها
ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارائی ها , از تقسیم ارزش روز دارائیها پس از کسر بدهی ها و سهام ممتاز , بر تعداد منتشره بشرح زیر بدست می آید

در این روش مانند محاسبه ارزش دفتری سهام عادی , صورت کسر حقوق صاحبان سهام عادی است با این تفاوت که در آن بجای ارقام حسابداری از روشهای جاری بازار برای تعیین ارزش بازار سهام عادی استفاده می شود .
در شرایط تورمی که دارائیهای شرکت از جمله موجودی ها , زمین , ساختمان , ماشین آلات و نظایر آن , افزایش قیمت پیدا می کنند , مبنای ارزیابی سهام عادی , از سایر روشهای اساسی به این روش تغییر می کند .
معیار های ریسک
ریسک معیاری از پراکندگی نتایج حول توزیع احتمال است که به صورت تغییر پذیری جریان نقدی یک سرمایه گذاری نسبت به ارزش مورد انتظار آن تعریف میشود .
ریسک را میتوان هم به صورت مطلق و هم به صورت نسبی انداره گیری کرد .
برای محاسبه ریسک مطلق , ابتدا باید ارزش مورد انتظار ,       را محاسبه کرد :
که در آن :  ارزش نتیجه ممکن
ارزش وقوع نتیجه
تعداد نتایج ممکن
سپس ریسک مطلق به وسیله انحراف معیار اندازه گیری می شود :

و ریسک نسبی به وسیله ضریب تغییر        ارزیابی می شود ( سه معیار آماری
مذکور در فصل قبل تشریح شده است . )
تجزیه و تحلیل ریسک در بودجه بندی سرمایه ای
معمولا” پروژه های مختلف سرمایه گذاری دارای ریسک های متفاوتی هستند لذا توجه به عامل ریسک در تجزیه و تحلیل و انتخاب آنها اهمیت بسزایی دارد . در بحث بودجه بندی سرمایه ای و روشهای ارزیابی , جریانهای نقدی آتی بدون توجه به عامل ریسک مورد بررسی قرار گرفت ؛ در شرایط واقعی , جریانهای نقدی هر پروژه سرمایه گذاری یا دارایی , ریسک مربوط به خود را دارد بنابر این نمی توان همه آنها را بر یک مبنا ارزیابی کرد .
برای مثال جریانها نقدی اوراق قرضه ( بهره های پرداختی قرضه بعلاوه اصل در سر رسید ) معمولا” به ارزش از پیش تعیین و اعلام شده , بدون افزایش یا کاهش تحقق می یابد ولی جریانهای نقدی سهام عادی ( سودهای سهام ) لزوما” به میزان پیش بینی شده نخواهند بود .
لذا ریسکهای جریانهای نقدی سهام عادی نسبت به اوراق قرضه خیلی بیشتر است و بنا بر این در زمانی ارزیابی و مقایسه , نباید از معیار یکسانی برای هر دو استفاده کرد . هر جریان آتی با خود نوعی ریسک عدم تحقق به دنبال دارد که در تجزیه و تحلیل و ارزیابی باید مورد توجه قرار گیرد .
برای احتساب عامل ریسک در این قبیل تجزیه و تحلیل ها , روشهای متعددی وجود دارد که اهم آنها عبارتنداز
توزیع احتمالات
۲-نرخ تنزیل تعدیل شده از نظر ریسک
۴-    برابری اطمینان
۴     شبیه سازی
۵درخت تصمیم ( یا درخت احتمالات )

توزیع احتمال
در این روش , قبل از کاربرد هر یک از روشهای بودجه بندی سرمایه ای , ابتدا جریانهای نقدی ورودی مورد انتظار و یا در برخی موارد , عمر مورد انتظار دارایی یا استفاده از توزیع احتمالات محاسبه می شود .
هزینه سهام ممتاز
هزینه سهام ممتاز هزینه ای است که شرکت بابت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز متحمل می شود . هزینه سهام ممتاز ,        از تقسیم سود سالانه سهام ممتاز         بر خالص وجوه حاصل از فروش آن        بدست می آید :

چون سود سهام ممتاز بعد از محاسبه و کسر مالیات شرکت پرداخت می شوند ,
پس مالیات کاه نیست و هزینه آن تعدیل مالیاتی ندارد .
مثال ۲-۱۰ فرض کنید شرکت بهار سهام ممتازی منتشر کرده است و بابت هر سهم ۲۰۰۰ ریال سود می پردازد .
هم اکنون هر سهم به بها ی ۱۰۰۰۰ ریال در بازار معامله می شود .
هزینه های انتشار , ۳% یا ۳۰۰ ریال برای هر سهم است .
هزینه سهام ممتاز برابر خواهند شد با :

هزینه سهام عادی
هزینه سهام عادی نیز همانند سایر منابع تامین مالی , هزینه وجوه تامین شده از محل فروش سهام است .
هزینه سهام عادی موجود ( یا رشته انباشته )        معمولا” نرخ بازده ای است که سرمایه گذاران از سهام عادی یک شرکت مطالبه می کنند سه روش برای اندازه گیری هزینه صدور سهام عادی وجود دارد :
۱)    مدل رشد گوردون
۲)    مدل قیمت گذاری دارائیها ی سرمایه ای         و
۳)    مدل تعدیل نرخ اوراق قرضه
حق تقدم خرید سهام
حق تقدم در خرید سهام حقی است که بر اساس آن افزایش سرمایه , سهامدار فعلی می تواند تعداری سهام را به قیمتی مشخص در دوره ای معین خریداری کند . این حق تقدم نشانگر آن است که سهامداران شرکت در خرید سهام جدید نسبت به دیگران تقدم دارند . اعمال این حق سهامداران را قادر می سازد میزان کنترل خود را برشرکت حفظ کنند و در برابر رقیق شدن مالکیت و سود , خود را مصون سازند .
مثال ۱۶ –14 یک شرکت سهامی در نظر دارد از طریق حق تقدم , ۲۰۰ میلیون ریال تامین کند . در حال حاضر , شرکت ۱۰۰۰۰۰۰ سهم منتشره ۱۰۰۰ ریالی دارد .
قیمت پذیره نویسی هر سهم ۱۰۰۰ ریال است . تعداد سهامی که شرکت باید بفروشد برابر است با :

تعداد حق تقدم مورد نیاز برای تحصیل یک سهم برابر خواهد شد با :

بنا براین برای خرید هر سهام در قیمت ۱۰۰۰ ریال , ۵ حق تقدم لازم خواهد بود . هر حق تقدم , سهامدار را قادر می سازد ۵/۱ یک سهم را خریداری کند .
ارزش حق تقدم
از نظرتئوری , ارزش حق تقدم , جه با سهام منتشر شود و چه بدون سهام , باید یکسان باشد.
وقتی که سهام با حق تقدم منتشر می شود , ارزش حق تقدم آن برابر است با :

ارزش محاسباتی سهام بعد از افزایش سرمایه
ارزش محاسباتی سهام بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر محاسبه می شود :

ارزش بازار هر سهم در بازار می تواند به دلیل دخالت  سایر عوامل از ارزش محاسباتی بیشتر یا کمتر باشد .
مثال ۱۷ –14 سهام عادی شرکتی که دارای حق تقدم نیز می باشد به قیمت ۳۴۰۰ ریال فروخته می شود . به هر سهام اجازه داده شده در ازای هر پنج سهم خود , یک سهم جدید با قیمت ۱۰۰۰ ریال خریداری کند . ارزش هر حق تقدم برابر است با :

و ارزش محاسباتی هر سهم بعد از افزایش سرمایه برابر است با :
ریال   3000 – 400 – 3400 = ارزش محاسباتی هر سهم
حق خرید سهام از شرکت
حق خرید سهام از شرکت , حق خرید از تعداد معینی سهام عادی به قیمتی مشخص است که معمولا” همراه اوراق قرضه و برای جذب شدن آن منتشر می شود و می تواند جدا شدنی یا ضمیمه باشد .
حق خرید جدا شدنی می تواند جدای از اوراق قرضه ای که با آن منتشر شده فروخته شود و دارنده آن می تواند آن را اعمال کند اما در صورت تمایل , قرضه را باز خرید نکند .
حق خرید ضمیمه یا جدا نشدنی نمی تواند مستقل از قرضه ای که با آن منتشر شده فروخته شود , لذا باید همزمان با باز خرید قرضه قابل تبدیل از طرف شرکت , اعمال شود .
برای تحصیل سهام عادی , دارنده حق خرید سهام علاوه بر ارائه ورقه حق خرید باید مبلغی که در زمان انتشار بابت اعمال حق تعیین شده را بپردازد . این مبلغ , قیمت اعمال حق نامیده می شود .
معمولا” حق خرید در یک تاریخ مشخص منقضی می شود , اما برخی از انواعی آن دائمی است . دارنده حق خرید می تواند به سه شکل از خود استفاده کند ؛
اول از طریق اعمال آن و خرید سهام عادی , دوم فروش آن در بازار به سرمایه گذاران دیگر و سوم ادامه نگهداری آن .
در هر حال شرکت نمی تواند دارنده حق خرید را مجبور به اعمال حق کند . روند افزایش قیمت سهام موجب می شود سرمایه گذار به جای اعمال یا فروش حق خرید , آنرا نگهداری کند زیرا با این کار ممکن است نرخ بازده بالاتری بدست آورد اما معایب نگهداری شامل ریسک بالای از دست دادن وجه پرداختی , نداشتن حق رای و عدم دریافت سود سهام است .
شرکتها می توانند قیمت اعمال خرید سهام را در طول زمان تغییر دهند( مثلا” افزایش سالانه ) در صورتی که قبل از اعمال حق متناسب با آن تعدیل می شود .
صادر کننده حق خرید سهام از انتشار این اوراق بهادار , وجوه اضافی به دست می آورد . زمانی که حق خرید به همراه اوراق قرضه منتشر می شود , قیمت آن معمولا” بین ۱۰ تا ۲۰ % بیشتر از قیمت بازار سهام تعیین میشود . در صورتی که قیمت سهام شرکت از قیمت اعمال حق بیشتر میشود , حق خرید در قیمت تعیین شده قبلی آن اعمال و هر چه تاریخ انقضای آن نزدیکتر شود , احتمال اعمال آن بیشتر خواهد بود .
ارزیابی حق خرید سهام
ارزش تئوریک حق خرید را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد . ارزش فرمولی معمولا” کمتر از قیمت بازار است زیرا جاذبه ریسکی آن به سرمایه گذار اجازه می دهد از درجه مطلوب اهرم شخصی بهره مند شود .
تعداد سهام قابل خرید با یک حق خرید × (قیمت اعمال حق – قیمت بازار سهم ) = ارزش یک حق خرید = ۱۰۰۰۰ – 7500 ) ×3 = 7500 ریال
در صورتی که قیمت بازار سهام کمتر از قیمت اعمال حق باشد , ارزش منفی وجود خواهند داشت و چون این منفی بودن غیر منطقی است , بنابراین برای حق خرید ارزش صفر منظور می شود .
مقایسه حق خرید سهام و حق تقدم خرید سهام
حق تقدم بین سهامداران فعلی به صورت مجانی توزیع می شود و الزام قانونی دارد ولی حق خرید سهام به صورت اختیا ری و معمولا” برای جذاب شدن به همراه اوراق قرضه منتشر می شود .
سهامداران مختارند که حق تقدم را اعمال و سهام را خریداری کنند یا آن را در بازار بفروشند . همچنین , حق تقدم , زمان انقضای کوتاه تری نسبت به حق خرید دارد .

پرسشنامه ارزیابی شايستگی مدیران و رؤسا

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها و ادارات در 8 بعد متفاوت
تعداد سوال:‌51
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: مصلحی، محمد، بررسی رابطه شایستگی مدیران و توانمندسازی کارکنان در کارمندان ادارات دولتی شهرستان پاوه، 1390، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور پاوه .

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه ارزیابی شايستگی مدیران و رؤسا

تعریف شایستگی

روان شناسان، شایستگی را محرک، ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کرده‌اند که منجر به عملکرد شغلی بهتر می‌شود.[۱] همچنین تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی عملکرد (ISPI) می‌گوید: مجموعه دانش، مهارت و نگرشهایی که کارکنان را قادر می‌سازد به صورتی اثربخش فعالیتهای مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند شایستگی نامیده می‌شود.
اسپنسر و اسپنسر (۱۹۹۳) شایستگی را ویژگی زیربنایی فرد که به طور کلی با عملکرد اثربخش ملاک مدار و یا عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت، رابطه دارد تعریف می‌کنند.

مدیریت پر پایهٔ شایستگی یا به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی با رویکرد شایستگی، بعد از مقاله مهم لاولر (۱۹۹۴) مطرح شد که در آن مقاله از اهمیت شایستگی در سازمانها سخن به میان آمد. لاور سیر تحولی سازمانها، از سازمانهای تحلیل شغل-محور، به سازمانهای شایستگی محور یا شایسته سالار را بررسی کرد.
امروزه تعداد وسیعی از سازمانها، روشهای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی (Competency-based HRM Practices) را به کار می‌برند. شایان گفتن است که با وجود استفاده و کاربرد آن به روشهای متفاوت، به نظر می‌رسد شایستگی‌ها از لحاظ مفهومی، نیاز به تفسیر و توضیح دارند.[۱]
با بررسی تعاریف گوناگون شایستگی[۲]، چنین به نظر می‌رسد که شایستگی همانند چتری دربرگیرندهٔ هر آن چیزی است به گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد شغلی تاثیر دارد. به عبارت دیگر شایستگی‌ها بیانگر این مساله است که افراد چگونه باید انجام وظیفه کنند و یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده، یا چگونه رفتار کنند؟

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان کیفیت زندگی کاری (شغلی) افراد
تعداد سوال: 24
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: باقرپور، مرتضی، 1391،  بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان آموزش و پرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
منبع: حسنی، محمد، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارمندان اداره برق، 1390، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور، واحد برازجان.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

تعریف کیفیت زندگی کاری

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته‌است. اما در مورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد: اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد. دوم، کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و بهبود کارآیی و بهره‌وری سازمانی در نظر گرفته شود(رودکی، ۱۳۸۲).

امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده‌ای در سراسر دنیا مبدل شده است(Luthans،۱۹۹۸). در حالی که در دهه‌های گذشته فقط بر زندگی کاری در جستجوی نظامهای جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند(Akdere،۲۰۰۶). برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان می‌شود (Filippo،۱۹۹۸). از این‌رو، نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایه‌گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم‌ترین متغیر در معادلهمدیریت راهبردی مورد توجه قرار می‌دهد(Shareef،۱۹۹۰). یافته‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که اجزای این برنامه‌ها موجب کاهش میزان شکایت کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه‌های نظام پیشنهادها بوده‌است (Gordon، ۱۹۹۳). از طرف دیگر، برآورده ساختن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان نیز منجر خواهدشد(Shareef،۱۹۹۰).

امروزه بیشتر تحقیقات تجربی که در زمینه کیفیت زندگی کاری انجام شده‌است، به طور ضمنی چشم انداز جدیدی از رضایت شغلی و مفاهیم وابسته به حرفه و شغل را پذیرفته‌اند(Cherose et al،۲۰۰۶). اگر چه در بعضی از متون کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی به عنوان مفاهیمی مترادف در نظر گرفته شده‌اند، لیکن بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت و روانشناسان صنعتی اعتقاد دارند که کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی از نظر مفهوم متفاوت هستند. تفاوت کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در این نکته است که رضایت شغلی یکی از نتایج کیفیت زندگی کاری است(Sirgy et،۲۰۰۱). دانا و گریفین معتقدند که کیفیت زندگی کاری به مثابه هرمی است که مفاهیم آن را شامل رضایت از زندگی ‍[در راس هرم]، رضایت شغلی[در اواسط آن] و نیز رضایت از سایر جنبه‌های مختص کار نظیر رضایت از میزان حقوق، همکاران و ناظران می‌شود.

یک برنامه کیفیت زندگی کاری به معنی فرایندی است که بوسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و مناسبی که برای این مقصود ایجاد شده‌است در تصمیم هایی که بر شغل هایشان بخصوص، و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت و خشنودی آنان از کار بیشتر می‌شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد. در واقع کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت، خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می کنند.

در اینکه سازمانها برای پدیدآوردن این گونه احساس‌ها در کارکنان خود چه می کنند تفاوتهایی وجود دارد. به طورکلی در سازمانی که به داشتن برنامه ای کامیاب در کیفیت زندگی کاری شهرت دارد، دادن و دریافت کردن پیشنهادها، پرسشها و انتقاداتی که می توانند به هرگونه بهبود در کار منجر شود رغبت وجود دارد. در چنین فضایی، ناخشنودی خلاق نشانه ای از توجه و دلسوزی سازنده و نه خرده گیری کوبنده برای سازمان به شمار می آید. با توجه به موارد مذکور می توان اینگونه عنوان کرد که «کیفیت زندگی کاری» یعنی امکان ارضای بیشتر نیازهای شخصی کارکنان، وجود امنیت برای افراد به نحوی که آنها بتوانند با خیال راحت در کنار دیگران به زندگی خود ادامه دهند و احساس مفید بودن بنمایند و مقبول دیگران واقع شوند و در نهایت برای افزایش مهارت و دانش خود فرصت داشته باشند(رودکی، ۱۳۸۲).

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی انگیزه افراد برای به کارگیری نوآوری در شغلشان
تعداد سوال: 6
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: مقیمی، سیدمحمد، 1388، سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، چاژ نهرات، انتشارات ترمه.
– ضرغامی، حمیدرضا، جعفری، مصطفی، اخوان، پیمان، (1391)، بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، پایگاه مقالات علمی مدیریت

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

خلاقیت شناسی شغلی، نوآوری و کارآفرینی

دنیای امروز که ما در آن زندگی می کنیم، تحت عنوان «عصر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی» نامیده شده است. در ا ین دوران، سرعت ابداع ها و اختراع ها در عرصه های مختلف علمی و …

دنیای امروز که ما در آن زندگی می کنیم، تحت عنوان «عصر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی» نامیده شده است. در ا ین دوران، سرعت ابداع ها و اختراع ها در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و صنعتی، پرشتاب تر از هر زمان دیگری در طول تاریخ حیات بشری می باشد. از این رو، عصر حاضر هم چنین با عنوان های «عصر اطلاعات» و «عصر دانش و توانایی» نامیده می شود.

اگر کمی توجه کنیم، به خوبی درمی یابیم که همه ی ما در اقیانوس عظیمی از خلاقیت ها و نوآوری ها و در میان میلیون ها ابداع و اختراع زندگی می کنیم، از لامپ برق، رادیو، تلویزیون، تلفن، رایانه، خودرو، قطار و هواپیما گرفته تا میلیون ها نوآوری کوچک و بزرگ و ریز و درشت در همه جا.

اهمیت و نقش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی به حدی ست که زندگی و تمدن انسان بدون آن ها هرگز قابل تصور نیست.

خلاقیت شناسی شغلی بر مبنای علم نوین «خلاقیت شناسی» استوار می باشد که به مطالعه ی فرآیند ها و پدیده های خلاقیت، نوآوری و ابداع ها و اختراع ها از جنبه های مختلف می پردازد. پیام اصلی خلاقیت شناسی شغلی، این است که هرکس می تواند با خلاقیت و نوآوری، نیازی را برطرف نموده و در واقع شغل جدیدی را به وجود آورد و افراد می توانند به جای جویای شغل های موجود بودن، خود ، شغل های جدیدی را ایجاد نمایند.

«خلاقیت» عبارت از تولید یک فکر نو و دست یابی به یک راه حل جدید برای رفع یک نیاز و یا حل یک مسأله می باشد. اگر فکر نو و راه حل جدیدِ حاصل تفکر خلاق، به مرحله ی اجرا درآید، «نوآوری» گفته می شود و اگر این نوآوری به مرحله ی عمومی شدن برسد، مانند تولید انبوه یک محصول جدید، آن گاه در این حالت، «کارآفرینی» نامیده می شود.

برای نمونه، فکرِ ساختن لامپ برق توسط «ادیسون» یا فکر ساخت تلفن توسط «گراهام بل» و یا فکر ساخت تلفن همراه توسط «مارتین کوپر»، یک «خلاقیت» است که نیاز به روشنایی یا برقراری ارتباط از راه دور را برطرف می کند و در واقع، مسأله ای را حل می نماید. به مرحله ی اجرا رسیدن این خلاقیت ها یعنی تحقق یافتن ساخت لامپ برق، تلفن و تلفن همراه، یک«نوآوری» است و تولید انبوه این محصولات برای استفاده ی عموم و تبدیل شدن آن ها به یک کالا، «کارآفرینی » است.

«کارآفرینی» (ایجاد محصول یا خدمت نو و جدید)، با «خوداشتغالی» یکسان نیست چون فرآیند کارآفرینی از میزا ن خلاقیت و نوآوری بیش تری نسبت به خوداشتغالی برخوردار است. انجام کارآفرینی می تواند با ایجاد شغل جدید، خوداشتغالی هم همراه داشته باشد ولی هر خوداشتغالی، نتیجه ی کارآفرینی نمی باشد و تفاوت اصلی آن ها در میزان نو بودن خروجیِ عملکرد است.

هر فعالیت کارآفرینی به طور معمول شامل چهارگام می باشد که در این جا به طور خلاصه توضیح داده می شوند:

▪ گام اول) خلاقیت یا ایده یابی کار آفرینی:

پایه و اساس هر نوع کا ر آفرینی، یک فکر جدید یا راه حل نو برای رفع یک نیاز می باشد. از این رو، اولین گام برای اقدام به فعالیت کارآفرینی، «ایده یابی یا طرح یابی کارآفرینی» است. این گام، مرحله ای خلاق و اکتشافی است که در طی آن، نیاز جامعه شناسایی می شود و به عنوان یک مسأله، با خلاقیت، راه حل آن تعیین می گردد.

این نیاز می تواند نیاز فردی (نیاز ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، تفریحی و…) و یا نیاز یک سازمان (نیاز یک واحد تولیدی و صنعتی یا نیاز یک مرکز آموزشی) باشد. برای ایده یابی کارآفرینی و دست یابی به فرصت های کارآفرینی، می توان از روش های زیر استفاده نمود:

۱) مشاهده ی خلاق و اندیشمندانه ی هر یک از بخش های جامعه مانند مطالعه ی خلاق و فرصت شناسانه ی انواع محصولات، کالاها، خدمات و سازمان ها به منظور شناسایی نیازهای پنهان و بی پاسخ قشرهای مختلف جامعه (نیازهای کودکان، نوجوانان، دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، معلولین، سالمندان و…) و نیازهای بالقوه و مشکل های مشاغل و سازمان ها (مانند مراکز صنعتی و…)

۲) حضور اندیشمندانه و اکتشافی در نمایشگاه ها و بازارها (مانند بازار پوشاک، محصولات فرهنگی، وسایل منزل، تجهیزات فنی و…) به منظور شناسایی نیازهای پنهان و ایده یابی

۳) مطالعه ی خلاق و اکتشافی روزنامه ها، مجله های تخصصی و دیگر منابع اطلاعاتی

۴) مطالعه ی جنبه های کاربردی رشته ها ی تحصیلی (کاربردهای هر درس)

۵) مراجعه به سازمان هایی مانند صنایع و معادن، کشاورزی و… به منظور آگاهی از طرح ها و نیازها

به طور معمول با انجام فعالیت هایی از این قبیل، فکرهای خلاقِ ابداعی و اختراعی گوناگونی ایجاد می گردد که باید آن ها را براساس شاخص های مختلفی مانند میزان مطلوبیت و علاقه مندی، میزان سهولت امکان پذیری و… ارزیابی اولیه نمود و سپس برای اجرایی نمودن و تحقق آن، مورد انتخاب و بررسی بیش تر قرارداد.

▪ گام دوم) نوآوری یا تحقق بخشیدن به فکر خلاق:

در این مرحله بایستی به فکر خلاق یا ایده ی کارآفرینی، عینیت و وجود خارجی بخشید. اگر کسی از میان فکرهای خلاق، پاسخ هایی برای رفع نیاز در یک موضوع خاص، انتخاب کرده (در فاز خلاقیت)، در این مرحله باید آن ها را عملی کند. برای نمونه اگر فکر اختراع «ویلچری» که بتواند از پله، پایین و بالا برود و یا فکر اختراع یک ابزار کنترل کننده ی عصبانیت، ایجاد شده باشد، پس از اولویت بندی و انتخاب، بایستی فرد امکان تحقق و اجرایی شدن ساخت وسیله ی موردنظر را بررسی کند و در صورت امکان پذیر بودن، در خصوص ساخت یک نمونه از آن اقدام نماید و مورد تحلیل قراردهد.

▪ گام سوم) طراحی یا برنامه ریزی کارآفرینی:

در صورت انتخاب نهاییِ موضوع فعالیت کارآفرینی، یعنی تعیین شدن ارائه ی محصول یا خدمت خاص، برای عرضه ی عمومی و ارائه به بازار مصرف، لازم است طرح و برنامه ی تجاری سازی تهیه شود که آن را «برنامه ی کسب و کار» می نامند. طرح و برنامه ی کارآفرینی شامل اطلاعات ضروری و مهمی مانند طرح و برنامه ی تولید، سازمان دهی مالی، بازاریابی و نیروی انسانی و… می باشد و در واقع پاسخ گوی سه سؤال اساسی است: «اکنون کجا هستیم؟ کجا می خواهیم برویم؟ و چگونه می خواهیم برویم؟»

در واقع کارآفرین، مانند مسافری است که می خواهد با یک وسیله ی نقلیه و مجموعه ای از امکانات، از یک مبدأ، حرکت را شروع کند و به مقصدهای مشخص و از پیش تعیین شده برسد. بنابراین لازم است تا حد امکان، کلیه ی عامل های داخلی (مانند امکانات، منابع علمی، منابع اطلاعاتی، منابع مالی، منابع انسانی و…) و نیز عامل های خارجی (مانند تغییرهای اجتماعی، تغییر قانون ها، تغییر نیازها، تغییر فناوری و…) درنظر گرفته شوند. هرقدر تهیه ی طرح و برنامه ی کار آفرینی بهتر، دقیق تر و کامل تر صورت گیرد، انجام فعالیت کارآفرینی، موفق تر خواهد بود چراکه طرح و برنامه ی کارآفرینی، مانند یک نقشه ی راه است که مسیرهای لازم برای طی شدن، در آن مشخص شده است. بنابراین طراحی و تهیه ی آن باید با دقت، حوصله و ماهرانه انجام شود.

▪ گام چهارم) اقدام یا مدیریت خلاقانه:

مدیریت خلاق و کارآفرینانه شامل فعالیت های مختلف مدیریتی مانند مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی، مدیریت تولید، مدیریت تبلیغات و بازاریابی و مدیریت نیروی انسانی می باشد و در همه ی آن ها نیز همواره از خلاقیت و حل خلاق مسأله استفاده می شود.

نکته ی بسیار مهم این است که چنان چه در هر یک از مر حله های اجرای برنامه ی کارآفرینی، ضعف یا نقصی وجود داشته باشد، بایستی با تدبیر و خلاقیت، نسبت به حل آن ها اقدام نمود و اگر مرحله های اجرا با مشکل یا مانعی مواجه گردد، نبایستی هرگز ناامید و مأیوس شد بلکه بایستی همواره با توکل به خدا و نیز با درایت، خلاقیت، صبر، سعی و تلاش و پشتکار، عزم جزم و امید و اعتمادبه نفس بالا در جهت حل مشکل ها و مدیریت اثربخش گام نهاد.

اغلب فعالیت های کارآفرینی به ویژه آن هایی که از میزان خلاقیت و نوآوری بیش تری برخوردار هستند، به طور معمول به علت ناآشنایی و ناآگاهی جامعه، در مرحله های اولیه ی فعالیت، به کُندی پیش رفته و ممکن است با رکود و کم استقبالی مواجه شوند اما به تدریج، وضعیت، تغییر مثبت یافته و پیشروی شتاب می گیرد. اگر فرد یا گروه مجری برنامه ی کارآفرینی، مطمئن شود که طرح موردنظر به هر دلیلی، چندان موفق نیست، در این صورت بایستی طرح و برنامه ی کارآفرینی مورد بررسی دوباره و بازنگری قرار گیرد و به ویژه روش های اجرای برنامه، تحت مطالعه و تحلیل واقع شود و با توجه به اصل «انعطاف پذیری» و نیز اصل «خلاقیت»، روش ها تغییر یابند. بنابراین، در مرحله ی اجرای طرح و برنامه ی کارآفرینی، باید به طور کامل توجه داشت که هیچ گاه نباید وقفه ها، ناکامی ها و شکست های ظاهری، مقطعی و موقتی، تعمیم داده شده و باعث توقف و تسلیم شود. اگر سرگذشت کارآفرینان بزرگ و داستان کارآفرینی های بزرگ آنان، مطالعه و بررسی شوند (برای نمونه «الکساندر بوئینگ» مؤسس شرکت هواپیمایی «بوئینگ»، «کونوسوکی ماتسوشیتا» مؤسس شرکت «ناسیونال یا پاناسونیک»، «سوئی چیرو هوندا» مؤسس شرکت «هوندا موتور»، «تویوتا» مؤسس شرکت «تویوتا»، «آکیو موریتا» مؤسس شرکت «سونی»، «والت دیسنی» مؤسس شرکت «دیسنی»، «ورنر فون زیمنس» مؤسس شرکت «زیمنس»، «کارل بنز» مؤسس شرکت «بنز»، «بیل گیتس» مؤسس شرکت «مایکروسافت» و…)، ملاحظه خواهد شد که به طور تقریبی، همه ی آنان در طی مسیر خلاق و کارآفرینانه ی خود، انواع مشکل ها و شکست های کوچک و بزرگی داشته اند ولی به راه خود، مصمم تر از قبل ادامه داده و در نهایت به هدف ها و نتیجه های بزرگ دست یافته اند. از این رو، اصول «موفقیت از راه شکست»، «امیدواری مستمر و دائمی»، «یأس نشناسی و شکست ناپذیری» و «سعی و تلاش و پشتکار جدی» از مهم ترین اصول موفقیت و نتیجه گیری در فعالیت های کارآفرینی می باشند.

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی
تعداد سوال: 21
روش نمره گذاری و تفسیر نمرات: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: عزیزی، خالد، بررسی رابطه تجارت الکترونیک و عملکرد مالی ادارات دولتی، 1390، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد مهاباد.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبه کارکنان ضعیف. در گذشته ارزیابی عملکرد فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌گرفته ولی امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی اهمیت بیشتری یافته است.

مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش ميزان بهره وري در سازمان
تعداد سوال: 15
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد.
منبع: شریفی، خالد، بررسی رابطه رضایت از شغل و بهره وری در سازمان کارمندان دانشگاه پیام نور، 1390، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور، واحد خوی.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

تعریف بهره وری
تولید کالاها و خدمات از ترکیب عوامل تولید (کار و مدیریت، سرمایه و زمین) صورت می گیرد. اگر مقدار تولید را به هریک از عوامل تولید تقسیم کنند، آنرا بهره وری عامل مربوط گویند. بهره وری کار عبارتست از نسبت تولید به عامل کار، بعبارت دیگر، بهره وری کار همان تولید سرانه کارگر است و نشان می دهد که هر کارگر بطور متوسط چقدر کالا و خدمات در واحد زمان تولید می کند.
از آنجایی که ترکیب عوامل تولید، تابعی است از تکنولوژی، لذا چنانچه تکنولوژی «کاربر» باشد سهم عامل کار در ترکیب، بیشتر بوده و به علت تقسیم شدن میزان تولید بر تعداد بیشتر کار، بهره وری کمتر از زمانی خواهد بود که تکنولوژی مورد انتخاب در ترکیب عوامل، «سرمایه بر» باشد. پس در مقام مقایسه، بهره وری کار زمانی بیشتر خواهد بود که تکنولوژی تولید، سرمایه بر باشد. شاید این نتیجه به ذهن متبادر شود که راه حل ارتقاء بهره وری در ایران نیست و نه منظور این مقاله چنین است، و نه سمینار به خاطر آن برگزار شده است. بلکه منظور، بررسی بهره وری در سازمانهای دولتی و ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقاء آن، تجزیه و تحلیل بهره وری کل (1) با فرض ثابت بودن میزان عوامل تولید سرمایه و زمین است.
اگر تولید را با q و عوامل بکار رفته در تولید را با ؟؟؟ (کار) و ؟؟؟ (سرمایه) نشان دهیم، تابع تولید را به صورت ؟؟؟ می نویسیم و چنانچه سرمایه ثابت باشد ؟؟؟ در اینصورت تولید کل با افزایش کار افزایش می یابد. اما این افزایش نمی تواند مستمر باشد زیرا تا زمانی که بهره وری نهایی (2) عامل کار صعودی است بهره وری کل و بهره وری متوسط افزایش می یابد و پس از طی مراحلی جهت بهره وری کل، متوسط و نهایی تغییر پیدا می کند. روابط بین سه نوع بهره وری فوق را به صورت نمودارهای مقابل می توان نشان داد. (3)
همانطوریکه از این نمودارها معلوم است بهره وری متوسط دارای نقطه حداکثری است و بعد از آن علیرغم افزایش عامل متغیر، میزان آن تقلیل مییابد.

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی جو توانمندسازی سازمان در نه بعد مختلف
تعداد سوال: 38
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
Scott C D, Jaffe DT. Empowerment. London: Kogan Page: 1991 :منبع
– عابد سعیدی، ژیلا، مظفری، مصیب، پازارگادی، مهرنوش، علوی مجد، حمید، (1389)، بررسی جو توانمندسازی در مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور ایران، مجله علوم پزشکی دانشگاه ایلام، دوره هجدهم، شماره دوم.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

تعاریف مفهومی واژه توانمندسازی

1– توانمندسازی، واگذاری اختیارات رسمی و قدرت قانونی به کارکنان است.

 2- توانمندسازی فرایند توسعه است، که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکلات  و  ارتقا بینش سیاسی و اجتماعی آنها شده و کارکنان را قادر به شناسایی و کنترل عوامل محیطی می سازد.
 3- توانمندسازی نوعی تفویض اختیار و تصمیمگیری است تا کارکنان به رشد و شکوفایی نقش مفید خود در سازمان پی ببرند.
 4- توانمندسازی محیطی را به وجود میآورد تا کارکنان بتوانند با اختیارات بیشتر فعالیت کرده و در فرایند تغییر و بهبود تولید، نقش موثر داشته باشند و نیاز به سرپرست مستقیم را کاهش میدهد و در نتیجه تحقق اهداف سازمان با مشارکت مطلوب انجام خواهد شد.
 6- توانمندسازی تبدیل نیروی کار جسمی و فیزیکی  به نیروی برتر فکری است.
 7- توانمندسازی یعنی پیش از آنکه به کارکنان بگویید چه کار کنند، میتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند.
 8- توانمندسازی فرایندی است که موجب رشد کارکنان میشود به گونهای که میتوانند راهحلهای مناسب برای حل مشکلات پیدا کنند.

9- توانمندسازی از طریق چالشهای داخلی و خارجی سازمـــــان به دست میآید. چالشهای داخلی بیشتر  بر حفظ و نگهداری نیروی انسانی موجود، افزایش سطح انگیزش، رشد و شکوفایی استعداد و مهارتهای کارکنان تاکید دارد و  چالشهای خارجی شامل افزایش شتاب تغییرات، محیط رقابتی، انتظارات جدید مشتریان و شرایط جدید بازار کار است.

10- توانمندسازی فرایندی است که لازمهاش پذیرش فرهنگ توانمندی و مشارکت گروهی است و با اعمال فشار مدیران و جبر محیط تحقق نمییابد.

11- توانمندسازی فرایندی است که در آن شرایط برای توانمند شدن فراهم است. اطلاعات از جنبههای مختلف تجزیه و تحلیل میشود، اهداف روشن شده، تصمیمگیریها طبقهبندی و مرزگذاری میشود و در نهایت فعالیت کارکنان از کارایی بالا برخوردار خواهد بود. ملاک صلاحیت وشایستگی کارکنان برای پیشرفت و ارتقا، بستگی به میزان مهارت و دانش و توانایی دارد. در تـــــوانمندسازی سبک رهبری، شایسته سالاری است  و حمایت از کارکنان پذیرش ریسک را در آنان تقویت میکند.

12- توانمندسازی یعنی واگذاری اختیارات رسمی و تفویض قدرت به کارکنان تا بتوانند در تحقق اهداف سازمان سهیم باشند.

13-توانمندسازی عبارت است از طراحی و ساخت سازمان به نحوی كه افراد ضمن كنترل خود، آمادگی پذیرش مسئولیتهای بیشتری را نیز داشته باشند. و یا توانمندسازی عبارت است از آزاد كردن نیروهای درونی افراد برای كسب دستاوردهای شگفتانگیر.

ارتباطات سازمان ها

هدف: بررسی انواع ارتباطات سازمانی و الگوهای آنها
تعداد اسلاید: 10
انیمیشن: دارد
سطح: خوب
نوع فایل: powerpoint 2003

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعریف ارتباطات :         

انتقال اطلاعات از فرستنده به گيرنده به طوري كه اطلاعات توسط دريافت كننده قابل درك باشد به عبارت ديگر انتقال و تبادل اطلاعات ،معاني و مفاهيم و احساس ها بين افراد در سازمان  با واسطه يا بلا واسطه ( ارتباط مساله اي بسيار ساده و مشكل است كه هيچگاه نمي توان آنرا در قالب کلمات ساده بيان نمود ).( تی . اس ماتیوس)                  

سازمان، شبكه پيچيده ایست از ارتباطات، هر گروه يا واحد سازماني داراي ارتباطات داخلي فراوان،و با واحد هاي ديگر داراي ارتباط معدودي است شبکه ارتباطي سازماني رامي توان از طريق بررسي الگوهاي روابط رسمي و غير رسمي گروهها و اعضاي سازمان تشخيص داد . هر سازماني داراي الگوي ارتباط رسمي است كه مجاري آن را سلسله مراتب اختيار مشخص مي كند ،الگوي رسمي ارتباط به منظور انتقال اطلاعات و دستورات است اين الگو معين مي كند كه چه كساني با چه كساني، چه نوع اطلاعات و اخباري، به چه طرق و وسائلي،و چه وقت مبادله كنند .           

ارتباط به زبان ساده، به انتقال اطلاعات و معاني  از شخص به شخص ديگر اطلاق مي شود . عمل انتقال به وسيله هر نوع رفتاري كه در امر مبادله اطلاع و معنا موثر باشد، صورت مي گيرد از اين رو ارتباط را به صور گوناگون تعريف مي كنند .                               

1 – تبادل اطلاعات با استفاده از تواناييهاي انساني يا رسانه هاي تكنولوژي

2 – مبادله عقايد و افكار يا قلمرو وسیع مبادله انديشه هاي انساني

3 – فرا گرد دادن و ستاندن اطلاعات

چنان كه ملاحضه مي شود تعاريف فوق کمابیش شباهت دارند و بنابراين تعاریف، ارتباط عملي است براي تفهیم وتفهم .(علاقه بند،1379)

نقش و اهمیت ارتباطات

در سازمان ارتباط چهار نقش عمده ايفا مي كند كنرتل -ايجاد انگيزه – ابراز احساسات و اطلاعات (استيفن پي ،رابينز،1943)[9]

بيشتر وقت مديريت به ارتباط رودر رو يا تلفن بازیر دستان، همكارا ن يا مشتريان مي گذرد هنگامي كه مدير با ديگران مذاكره نمي كند ممكن است به نوشتن يا ديكته كردن يادداشتها، نامه ها يا گزارشها و شايد به خواندن مكتوباتي كه براي او ارسال گشته است مشغول بشود بنا براين منطقي است اگر بگوييم ريشه بسياري از مشكلات فردي ،سازماني و اجتماعي را مي توان در كمبود ارتباط موثر، نقش سيستم ارتباطي یا به طور کلي سوء تعبير و تفسيرهاي ارتباطي جستجو كرد . بنا براين بايد گفت ارتباط موثر براي مديران به دلايل ذيل مهم است .              

الف – ارتباط فرايندي است كه وظايف برنامه ريزي، سازماندهي ،هدايت ،رهبري و كنترل مديريت به توسط آن انجام مي شود .

ب – ارتباط فعاليتي است كه مديران جهت هماهنگ كردن و متناسب نمودن وقت خود از آن بهره مي گيرد .

تحليلگران سازماني درجات متفاوتي از اهميت براي فرايند ارتباط قائل شده اند براي مثال( بارنارد،1938)[10] چنين ابراز مي كند ( در تئوری فراگير سازمان، ارتباطات در كانون يا مركز مي گيرند زيرا ساختار، گستره و حدود سازمان تقريبا به وسیله شيوه هاي ارتباطي تعيين مي شوند ،از اين ديدگاه ارتباط در قلب سازمان جاي مي گيرد . دو پژوهشگر ديگر بنامهای ( كتز وكان ،1978)[11] چنين مي گويند «در ارتباطات، مبادله اطلاعات و انتقال مقصود، روح و احساس سيستم اجتماعي سازمان را تشكيل مي دهد» به تازگي نويسنده اي به نام(استينج كامب،1990)[12] نيز در بررسي سازمانها ،ارتباطات را در كانون يا مركز سازمان قرار داد .  

به جاي اينكه ارتباطات را كانون، مركزیا پيرامون تجزیه و تحليل هاي سازماني به حساب آوريم ،ديدگاه معقول تر اين است كه بگوييم با توجه به زاويه اي كه به سازمان نگاه مي شود و نوع سازماني كه مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد ،اهميت ارتباطات كم يا زياد مي   شود.(ریچارد اچ . هال،1934) [13]                                     

چهار عامل مي تواند اهميت ارتباطات سازمان را تعيين كند .

الف – درجه يا ميزان تعارض، تضاد يا رقابتي كه بين سازمان و محيط خارجي وجود دارد( معمولا به ميزان درگيري و وابستگي سازمان به دولت مربوط مي شود )                                                 

ب – ميزان وابستگي به حمايتهاي داخلي

ج – ميزان و حدودي كه عوامل خارجي به صورت عقلاني يا بخردانه عمل مي كنند.                                                           

(يعني وضع به گونه اي باشد كه بتوان رويدادها را پيش بيني كرد، از اين رو آثار آنها را برنامه ريزي نمود و به ميزان مشخص از اين عوامل متاثرشد.                                                       

د – نوع ساختار سازمان، یعضي ميزان تجانس و  همگونی افراد و اعضاي سازمان و تمركز اختيارات (ویلنسکی ،1968)[14]

اهميت ارتبات در يك تلاش بسامان، طي سالهاي گذشته مورد تاييدو تاکید بسياري از صاحبنظران قرار گرفته است و در نهايت روانشناسان نيز به موضوع ارتباط از خود دلبستگي نشان داده اند ،آنها به مسائل انساني در فرايند ارتباط كه از مرحله شروع و شكل گيري، جابجايي تا دريافت اطلاعات پديد مي آيد تاكيد دارند آنها توجه خود رابه بازدارنده هايي كه در جريان يك ارتباط خوب پديد مي آيدبويژه به مانعهايي كه در ارتباط ميان اشخاص پديدار مي شود معطوف مي دارند . جامعه شناسان، نظريه پردازان اطلاعات و همچنين روانشناسان توجه خود را بر مطالعه شبكه هاي ارتباطي متمركز كرده اند .                             

هدف ارتباطات در سازمان

در گسترده ترين مفهوم خود هدف ارتباط در يك سازمان پديد آوردن دگرگوني و يا تاثير گذاري بر اقدامهايي است كه در راستاي بهبود و بهتر كردن سازمان صورت مي گيرد.                                       

ارتباط در محيط داخلي سازمان

ارتباط در كاركرد داخلي سازمان از آن روي كه به وظايف و كاركردهاي مديريت يگانگي رواني مي بخشد ضروري است . بويژه ارتباط در موقعيتهاي زير ضروري مي نمايد .                                            

الف – براي تعيين، ابلاغ و نشر هدفهاي سازمان

ب – براي تهيه طرح هايي در راستاي رسيدن به هدفهاي مذكور

ج – براي سازماندهي منابع مادي و انساني به موثر ترين و كارآمد ترين شكل

د – براي گزينش ،پرورش وارزشيابي اعضاي سازمان

ه – براي رهبري، مديريت و انگيزش و پديد آوردن محيطي كه در آن مردم تمايل به همكاري داشته باشندو در اخر براي نظارت بر عملكرد .

ارتباط در محيط خارجي سازمان

ارتباط نه تنها وظايف مديريت را آسان مي كند ،بلكه سازمان را نيز به محيط خارجي خود پيوسته مي سازد .از راه گير ودارهاي اطلاعات است كه مديران از نيازهاي مشتريان، آماده بودن تدارك كنندگان، خواستهاي دارندگان سهام، مقررات دولتي و تمايلات جامعه آگاهي مي يابند از راه ارتباط است كه هر سازمان به صورت يك نظام بازو متعامل با محيط خود در مي آيد .                                                    

مسئولیت برقراري ارتباط

باور همگاني اين است كه جو سازماني پديد آمده به وسيله مديران بر نگرش و طرز برخورد كاركنان تاثير می گذارد. اين تاثير گذاري با قراري ارتباطي كه بيشتر از سوي مديريت عالي سرچشمه مي گيرد صورت مي پذيرد . با آنكه رهبران سازمان مسئوليت اساسي برقراري آهنگ درست ارتباط اثر بخش را در سازمان به عهده دارند هر يك از اعضاي سازمان نيز در اين مسئوليت سهمي بر عهده دارند ،بالادستان بايد با زير دستان و همچنين زير دستان بايد با بالا دستان ارتباط برقرار كنند ،ارتباط يك فرآيند دوسويه است . كه در آن هر عضو سازمان يك فرستنده و گيرنده ارتباط است .ارتباط به گونهء عمودي و در امتداد زنجيره مديريت و خط فرماندهي و همچنين به صورت متقاطع جريان مي يابد . ارتباط متقاطع آن گونه كه در اينجا بكار مي رود در بردارنده جريان افقي اطلاعات ميان اشخاص در راههاي هم تراز سازماني و جريان مورب اطلاعات ميان اشخاص در رده هاي گوناگون ،است بي آنكه ميان آنان پيوندهايي بر پايه بالا دستي و زير دستي باشد . بهترين راه براي تجزيه و تحليل راههاي گوناگون ارتباط بهره گيري از يك الگوي ارتباطي است .(هرولد. کونتز،1908)[15]               

پرسشنامه تجارت الکترونیک

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان استفاده از تجارت الکترونیک  و نیز تاثیرگذاری آن
تعداد سوال: 20
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: عزیزی، خالد، بررسی رابطه تجارت الکترونیک و عملکرد مالی ادارات دولتی، 1390، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد مهاباد.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک چیست ؟

این فناوری تعاریف و انواع مختلفی دارد که به شرح هر کدام می پردازیم:

1- تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می گویند1.

2- بطور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و کالای را از طریق web یا پست الکترونیکی سفارش می دهد. نهایتاً کالا را تحویل می گیرد2.

3- تجارت الکترونیکی یعنی انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی3

4- کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت4

5- تجارت الکترونیکی، مبادله ی الکترونیکی داده هاست. بطور خلاصه می توان گفت که مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه ای به مرابت گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده داردو آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است. تجارت الکترونیکی در ساده ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که بصورت الکترونیکی انجام می شود. لذا تجارت الکترونیک روشی است براساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می شوند5.

6- تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی کامپیوتری، بویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بودن کاغذ است. بوسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد6.

تفاوت مبادله الکترونیکی داده ها با تجارت الکترونیک

در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار می برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می باشد. البته می توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست.

مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می شود. بعبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. تجارت الکترونیک حطیه ای بسیار وسیع تر از مبادله الکترونیکی داده دارد7.

1- دکتر محمود زرگر، مدلهای راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه، 1380.

2- مهندس محمد حسن نیکبخش تهرانی و مهندس مهدی آذر صابری، آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انستیتو ایز ایران، 1380.

3- دکتر علی صنایعی، تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفحان، 1381.

4- حسین احمدی وم. ویرجینیاری، تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1381.

5- مهدی علیپور حافظی، تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی، سخنرانی، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی  جزیره کیش، 11-13 اریبهشت، 1380

6- مژده قزل ایاغ، تجارت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی، 1380.

7- دکتر وحید رضا میرابی و دکتر سهیل سرو سعیدی، مدیریت بازاریابی بین المللی در هزاره سوم، انتشارات اندیشه های گوهر بار، 1382.

پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
reference: Paul R. Niven, “Balanced Scorecard Step by Step, Maximizing Performance and Maintaining Results”, John Wiley & Sons, Inc, 2006, Second Edition.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard

کارت امتيازي متوازن

يك جمله‌ي قديمي مي‌گويد:  “اگر تا‌به‌حال امتيازات خود را ثبت ننموده‌ايد، كاري جز يك تمرين معمولي انجام نداده‌ايد! ” اگر از ما بپرسيد خواهيم گفت: “به‌منظور كسب موفقيت بيشتر براي سازمان و حفظ آن، نه‌تنها نيازمند ثبت صحيح امتيازات و نمرات خود مي‌باشيد، بلکه بايستي پيش بيني‌اي نيز از نمرات احتمالي خود( از طريق هدفگذاري مناسب و تلاش براي رسيدن به آن اهداف، براساس يک رويه‌ي ثابت) نيز داشته باشيد.”

 ما در اين مرحله درباره‌ي اهداف و امتيازاتي كه مي‌توانيم به‌ آساني به‌ آن‌ها دست‌يابيم بحث نمي نماييم، بلکه ما درباره‌ي اهدافي كه قوه‌ي خلاقيت و نبوغ و تصورات شما (تخيلات) را گسترش خواهد‌داد، بحث مي‌نماييم.

در اين قسمت بهتر است نگاهي به کارت امتيازي متوازن داشته و به سوال اساسی زير پاسخ مناسب و علمی دهیم:

  •  کارت امتيازي متوازن (BSC)چيست؟
  •  آیا وجوه یا مناظر کارت امتیازی متوازن(کام) چهار منظر است؟
  • به‌منظوراين‌که کارت امتيازي متوازن را بهتر بشناسيم لازم است در ابتدا بدانيم که فلسفه‌ي اين كارت از کجا آمده است و علت وجوديش چيست؟

در دهه‌ي 1990ميلادي، مدل کارت امتيازي متوازن ابتدا به‌عنوان يک روش نوين ارزيابي‌عملکرد و سپس به عنوان ابزاري جهت کمک به تحقق استراتژي، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد وديويد نورتن مشاور برجسته مديريت در امريکا[1] مطرح شد و از سوي صاحب‌نظران مديريت و مديران سازمان‌ها به شدت مورد استقبال قرارگرفت. آن‌ها در اغلب سازمان‌ها، با يک مشکل عمده بر خورد نمودند: مديران اين سازمان‌ها، فعاليت‌هاي‌مديريتي خود را تنها بر اساس معيارهاي مالي و اقتصادي بنانهاده‌‌بودند.

 ممکن‌است يک‌ سازمان درگذشته به‌نتايج اقتصادي بسيار مطلوبي دست‌يافته‌باشد و در نتيجه‌ي آن، برنامه‌ريزي سال‌هاي آتي خود را بر پايه‌ي همان نتايج سال‌هاي قبل خود استوار نموده باشد، اين امر بدين معناست‌که تمام ارزيابي‌هاي سازمان نيز بر پايه‌ي همان ارزيابي دوره‌هاي زماني گذشته استوار گرديده‌است! به عبارت ديگر:” ارزيابي انجام‌ شده نسبت به جايگاه گذشته‌ي سازمان صورت گرفته است” (ارزيابي گذشته‌نگر).

 اما اين نوع ارزيابي، قادر به پاسخ‌گويي به‌اين سوال نيست : سازمان به کجا خواهد رفت؟

اين نوع ارزيابي، به‌مثابه آن‌است‌که شخصي به‌طورمداوم به آينه‌ي وسط اتومبيل بنگرد و فقط به جاده‌ي پشت‌سر توجه نمايد، در حالي كه ماشين به سمت جلو درحال حركت‌است. سرعت‌بالا در تجارت‌جاري‌بين‌الملل باعث‌گرديده‌ تا نياز سازمان‌ها به ارزيابي هاي جامع و فراگير، برجسته‌تر از گذشته گردد. به منظور مهيا‌نمودن سيستم‌مديريتي‌سازمان در جهت همگام‌شدن با سرعت‌کنوني‌تجارت، و دردسترس قرار دادن اطلاعات مورد نياز مديريت، به‌منظور تصميم گيري هاي صحيح‌تر، کارت امتيازي متوازن ايجاد گرديد.

بهتر است بدانيد كه ارزيابي نمودن، تنها يک جنبه از کارت امتيازي متوازن است. کارت امتيازي متوازن يک سيستم است و نه يک سيستم ارزيابي صِرف. کارت امتيازي متوازن، ابزاري است در جهت تنظيم و دستيابي به اهداف استراتژيک سازمان. به اختصار مي توان گفت‌که کارت امتيازي متوازن يک سيستم مديريتي است‌که سازمان را در جهت تنظيم مسير و دست‌يابي به اهداف کليدي استراتژيک خود حمايت مي¬نمايد.

خلق‌كنندگان “کارت امتيازي متوازن” چهار منظر يا وجه اساسي را مطرح نمودند.

اين چهار منظر، سازمان را از كسب موفقيت يا شکست، آگاه‌ مي‌نمايد.

وظايف چهارگانه زير با نگاه به چهار منظر ذکر شده، ارائه مي‌گردد:

 1ـ کارت امتيازي مالي:

 به‌منظورشناخت نيازمندي ها و عملکرد‌مالي سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. معيارهاي مالي از مهمترين اجزاي نظام ارزيابي متوازن هستند. به ‌ويژه در سازمان‌هاي‌انتفاعي اين معيارها به ما مي‌گويند که اجراي موفقيتآميز اهدافي که در سه منظر قبلي تعيين گرديده‌اند، در نهايت، موجب چه‌نتايج و دستاوردهاي‌مالي‌خواهدشد. تمام‌تلاشي‌که‌براي‌بهبود‌رضايتمندي‌مشتريان، ارتقاي‌کيفيت ‌و کاهش‌ زمان‌‌تحويل ‌محصولات وخدمات خود انجام مي‌دهيم؛ اگر به نتايج مالي ملموس ختم نشوند، هيچ ارزشي نخواهند داشت.

 2ـ کارت امتيازي مشتري:

 به‌منظور آگاهي از سطح رضايت مشتريان(از طريق سنجش‌هاي کمي و کيفي در مورد کالا و يا خدمات ارائه شده) مورد استفاده قرار مي¬گيرد.

 3ـ کارت امتيازي فرايندهاي‌داخلي:

در جهت ارزيابي‌فرايندهاي مورد نياز در سازمان به‌کارگرفته مي‌شود. در اين منظر سازمان‌ها ‌بايد فرايندهايي را مشخص نمايندکه با برتري يافتن در آن‌ها، بتوانند به ارزش‌آفريني براي مشتريان و نهايتاً سهامداران خود ادامه‌دهند. تحقق هريک از اهدافي که در منظر مشتري تعيين مي‌شود، نيازمند انجام يکسري از فرايندهاي عملياتي به صورت کارا و اثربخش است. اين فرايندها بايد در منظر فرايندهاي داخلي تعيين گشته و معيارهاي مناسبي نيز براي کنترل پيشرفت آنها توسعه داد.

 4ـ کارت امتيازي دانش، رشد و يادگيري:

 اين وجه بر نحوه‌ي آموزش کارکنان ، کسب دانش و چگونگي استفاده از آن، به‌منظورحضور و بقاء در بازار رقابتي موجود، تمركز مي‌نمايد. وقتي شما اهداف و معيارهاي مربوط به منظر مشتري و فرايندهاي داخلي را تعيين مي‌نماييد، بلافاصله متوجه شکاف موجود بين مهارت‌ها و قابليت‌هاي مورد نياز کارکنان و سطح فعلي مهارتها و قابليتها مي‌شويد.

بنابراين اهداف و معيارهاي اين منظر بايد در جهت پر کردن اين شکاف ها و فاصله‌ها تعيين‌گردند و در ادمه معيارهاي مناسبي براي کنترل پيشرفت آنها نيز تعيين شود.به هر حال نورتون و کاپلان با معرفي سيستم ارزيابي عملکرد خود توجه مديران را به اين نکته جلب کردند که بهتر است عملکرد کارکنان را با يک روش کل نگرانه تر مورد بررسي قرار دهيم.آن‌ها نظريه خود را با چهار منظر يا وجه معرفي کردند، کهدر حال حاضر به شش منظر يا وجه افزايش پيدا کرده است[2]. اثر ديگر نورتون و کاپلان با نام نقشه استراتژي، به اهميت وجه رضايت کارکنان و نیز وجه محيط و ارتباطات مي پردازد.

کلیک نمایید تا تصویر زیر بزرگ تر شود:

منابع:

1- Robert S.Kaplan and David P.Norton, The Balanced Scorecard:Translating Strategy into Action.Boston:Harvard Business School Press,2004

2-رضایی قهرمان،محمدرضا؛آقاسیدحسینی، سیدرضا؛”دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی”؛انتشارات برگا؛1390