مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: فرهنگ

آرشیو تگ: فرهنگ

پرسشنامه فرهنگ سیاسی (استاندارد)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف فرهنگ سیاسی (مدارای سیاسی، حمایت از آزادی، مشارکت سیاسی، دانش سیاسی، حمایت از برابری جنسیتی، علاقه سیاسی، ترجیح سیاسی نظام دموکراتیک)

تعداد سوال: 29
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه فرهنگ سیاسی (استاندارد)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رابطه برنامه های سیاسی تلویزیون با تفکرات انتقادی دانشجویان

2- پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

3- پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

4- پرسشنامه میزان جامعه پذیری سیاسی دانشجویان

5- پرسشنامه امنیت سیاسی

6- پرسشنامه استاندارد هوش سیاسی (دوستدار و همکاران، 1395)

پرسشنامه فرهنگ تفکر در کلاس

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزيابي فرهنگ تفکر در کلاس ابعاد مختلف (الگودهی تفکر، اختصاص زمان برای فکر کردن، فراهم آورن فرصت هایی برای تفکر، بوجود آوردن فضای فیزیکی مناسب برای اندیشیدن، استفاده از روال های تفکر، ارزش دادن به تفکر، تمرکز برای ایده های مهم، تمرکز بر یادگیری نه تکلیف)

تعداد سوال: 54

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه فرهنگ تفکر در کلاس

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس

2- مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ و همکاران (MASC)

3- پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

4- پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

5- مقیاس اضطراب اهواز (ANQ)

6- مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

7- پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱)

8- پرسشنامه اضطراب یادگیری

9- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حضور در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان

10- پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز در کلاس درس (حارث آبادی و همکاران، 1395)

پرسشنامه فرهنگ فقر (استاندارد)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف فرهنگ فقر (تقدیرگرایی، بیگانگی اجتماعی، آينده نگري، مصرف گرایی و تمایل به پس انداز، سرزنش فقر)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه فرهنگ فقر (استاندارد)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

پرسشنامه فرهنگ ایمنی در صنایع (نوری پاکستانی و همکاران، 1389)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی در صنایع از ابعاد مختلف (تعهد مدیریت، آموزش و تبادل اطلاعات، محیط حمایتی، عوامل بازدارنده، اولویت به ایمنی)

تعداد سوال: 61
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه فرهنگ ایمنی در صنایع (نوری پاکستانی و همکاران، 1389)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPS)

فرهنگ ایمنی

عبارت فرهنگ ایمنی پس از حادثه چرنوبیل در سال 1986 رواج یافت. حادثه‌ای که به علت وجود یک فرهنگ ایمنی ضعیف خطاها و تخلفاتی رخ داد که باعث اختلال در پروسه‌های عملیاتی و نهایتا آن فاجعه بزرگ گردید. تعاریف متفاوتی از فرهنگ ایمنی ارایه گردیده است كه بعضی از آنها در ادامه آمده است. کمیته نظارت بر مقوله ایمنی و تاسیسات هسته‌ای انگلستان5 فرهنگ ایمنی را اینگونه تعریف می‌کند:

«فرهنگ ایمنی محصول ارزش‌ها، گرایش‌ها، ادراکات، صلاحیت‌ها و الگو‌های رفتاری فردی و گروهی کارکنان است که بوسیله آن میزان تبعیت کارکنان از سبک و شیوه مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان مشخص می‌گردد.»

«فرهنگ ایمنی یک سازمان محصول ارزش‌های گروه و فرد، گرایشات، صلاحیت‌ها، الگوهای رفتار و راه‌های انجام كار می‌باشد.»

«گالدن ماند6» فرهنگ ایمنی را اینگونه تعریف می‌كند:

«جنبه‌هایی از فرهنگ سازمانی كه بر نگرش‌ها و رفتارهایی كه منجر به كاهش یا افزایش ریسك‌ها می‌شوند، تاثیر می‌گذارند.»

ردپای نقص در فرهنگ ایمنی را در حوادث و فجایع7 بزرگ دیگری همچون «پایپر آلفا»8  نیز می‌توان یافت.

یك فرهنگ قوی ایمنی  نتیجه موارد زیر است:

  • گرایشات مثبت محیط كار – از رئیس تا پایین‌ترین پرسنل
  • مراودات9 بین همه اعضا و نیروی كار
  • بهبود اهداف ایمنی بوسیله سنجش، تعاون و معنادار كردن آنها

پرسشنامه فرهنگ سازمانی گلوب (هاوس و همکاران، 2002)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی از ابعاد مختلف (اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت، جمع گرایی بین گروهی، جمع گرایی دورن گروهی، برابری جنسی، قاطعیت، آینده گرایی، عملکرد گرایی، نوع دوستی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی گلوب (هاوس و همکاران، 2002)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه فرهنگ سازمانی

2- پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی

3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

4- پرسشنامه تاثیرتعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی

5- پرسشنامه انواع فرهنگ های سازمانی (نکویی مقدم و همکاران، 1391)

مفهوم فرهنگ سازمان

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به‌تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. فرهنگ از دیرباز برای شرح كیفیت زندگی جامعه انسانی به كار برده می‌شود. ولی دربارۀ فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به كار و رفتار مردمان در سازمان است كمتر سخن گفته شده است.
از تركیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه‌ای تازه پدید آمده است كه هیچ‌یك از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یك استعاره برای نظم و تربیت است درحالی‌كه عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ كمك می‌كند تا دربارۀ چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث می‌شود نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. بنابراین می‌توان گفت فرهنگ در یك سازمان مانند شخصیت در یك انسان است.
فرهنگ سازمانی پدیده‌ای است كه در سازمان است و همۀ اعضاء اتفاق نظر دارند كه یك دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می‌كند. شناخت و درك چیزی كه فرهنگ سازمان را می‌سازد، شیوۀ ایجاد و دوام آن به ما كمك می‌كند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه كنیم.

پرسشنامه فرهنگ شهروندی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی وضعیت فرهنگ شهروندی از ابعاد مختلف (مداراي اجتماعی، مشارکت جویی، رفتارهاي مدنی، اعتماد بین شخصی، عام گرایی، نگرش به مسئولیت پذیري، رفتار نوع دوستی، گرایش به پیروي از قانون)

تعداد سوال: 29

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تربیت شهروندی

2- پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی

3- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

4- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

5- پرسشنامه شهروند جهانی (محقق ساخته)

ترم آخر: با سابقه درخشان درعرصه ابزارهای پزوهشی

پرسشنامه فرهنگ شهروندی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه استاندارد مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی
تعداد سوال: 33
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر سایت پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه استاندارد مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی

تعریف مهندسی فرهنگ

مهندسي فرهنگ اين است كه با رويكرد سيستمي اجزاء فرهنگ اعم از فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي، فرهنگ تخصصي، فرهنگ سازماني، در مجموعه فرهنگ جانمايي شده و روابط آنها به خوبي تنظيم شود. ضعف‌هاي اجزاء و روابط آنها برطرف شود.

يكي از مهمترين تكاليف ما در درجه اول مهندسي فرهنگ كشور است؛ يعني مشخص كنيم كه فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي و حركت عظيم دروني و صيرورت بخش و كيفيت بخشي كه اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جامعه به وجود مي‌آيد، چگونه بايد باشد؟ فرهنگ هدف كدام است؟ اشكالات و نواقص‌اش چيست؟ چگونه بايد رفع شود؟ فرهنگ موجود كدام است؟ كندي‌ها و معارضاتش كجاست؟ مجموعه‌اي لازم است كه اينها را تصوير كند.» (مقام معظم رهبري 1383)

مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی از نظر مفهوم شناسی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
دو اصطلاح در بیان رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به كار رفته بود كه به لحاظ صورت نزدیك و شبیه به هم هستند اما از جهت محتوا و ساخت عناوین با هم خیلی تفاوت دارند. یكی تعبیر مهندسی فرهنگ و دیگری عبارت مهندسی فرهنگی بوده است.در مهندسی فرهنگ كلمه مهندسی به فرهنگ اضافه شده است. عبارت از تركیب مضاف الیه پدید آمده است. مهندسی را به هر معنایی تفسیر كنیم منظور این است كه خود مقوله فرهنگ باید هندسه پذیر باشد و اندازه مطلوب ما را بگیرد. بنا است مقوله فرهنگ مهندسی شود؛ سامان بیابد، مدیریت بشود، متحول بشود و جهت پیدا كند. پس بنابراین مهندسی فرهنگ یك كار فكری و تدبیروسیعی را می طلبد مبتنی بر یك سلسله مبانی نظری در مقوله فرهنگ اما مهندسی فرهنگی تركیبی است پدید آمده از یك تركیب صفت و موصوفی، مهندسی فرهنگی یعنی مهندسی كردن، مدیریت كردن، سامان بخشیدن، جهت دادن و اندازه كردن از نوع فرهنگی، با معیارهای فرهنگی و درقالب فرهنگی، از زاویه فرهنگ و متعلق اینجا نیامده، متعلق چه چیزی را مهندسی فرهنگی كنیم در این عبارت نیامده است. در حالی كه در مهندسی فرهنگ گفتیم متعلق خود مهندسی فرهنگ است. یعنی خود فرهنگ را ما می خواهیم تقدیر ، اندازه و تدبیركنیم و سامان ببخشیم، جهت بدهیم، اصلاح كنیم و ارتقاءببخشیم. متعلق مهندسی در تركیب مهندسی فرهنگ، خود فرهنگ است اما در عبارت مهندسی فرهنگی كه صفت و موصوف است مهندسی از نوع فرهنگی، منظور نظر می باشد. یك وقت، جامعه را مهندسی سیاسی می كنیم؛ بار دیگر جامعه یا یك مقوله و یا یك حوزه را مهندسی اقتصادی می كنیم. یك بار دیگر كل یك جامعه، امور یك صنف، یك مقوله اجتماعی، یك پدیده و یا یك حادثه را، مهندسی فرهنگی می كنیم. در مهندسی فرهنگی متعلق وسیع است.
● با توجه به این مباحث به نظر شما كدام یك مد نظر مقام معظم رهبری است؟
من تصور می كنم مد نظر مقام معظم رهبری مهندسی كردن فرهنگ و زیر سازی همه شئون جامعه است. پس بنابراین یك تفاوت بین تعبیر مهندسی فرهنگ با مهندسی فرهنگی وجود دارد كه این تفاوت در ساختار لغوی آنهاست كه اولی مضاف و مضاف الیه است و دومی موصوف و صفت. تفاوت دوم در این است كه متعلق مهندسی در تعبیر مهندسی فرهنگ مشحص شده و آن خود مقوله فرهنگ است. در مهندسی فرهنگی متعلق فرهنگ بازگذاشته شده و می تواند بسیار گسترده باشد. و احتمالاً شامل همه شئون و امور جامعه، حكومت و كشور باشد. تفاوت سوم بین این دو در این است كه در مهندسی فرهنگ، بیشتر به مباحث نظری محتاج هستیم. در قلمرو فرهنگ و فرهنگ پذیری كشور، مطالعه كم شده است. احیاناً اگر اطلاعات و معلوماتی است كاربردی نیست و یا خود آگاهانه نشده ، ما به شدت نیازمند مبناپذیری و نظریه سازی هستیم.
● یعنی در مهندسی فرهنگی ما به مبانی و نظریه پردازی نیازی نداریم؟
چرا،در مهندسی فرهنگی نیز محتاج نظریه پردازی و تولید معرفت هستیم. ما به نحو تجربی كم و بیش مفاهیم و مطالب پایه را داریم.یعنی؛ در طول این ۲۸ سال بعد از انقلاب، تجاربی را در مواجه فرهنگی در باب امور و شئون بدست آورده ایم؛ از آن جهت كه سران و رهبران انقلاب و نظام اكثراً عناصر و شخصیتهای برجسته فرهنگی بودند و گاه به صنف فرهنگی و فرهیخته كشور تعلق داشتند و از دانش آموختگان، صاحبنظران و مجتهدان حوزه و دانشگاه بودند و اصولاً به طبقه فرهنگی و فرهیخته كشور تعلق داشتند؛ رفتار فرهنگی داشتند و در زندگی شخصی، اجتماعی و گروهی خودشان مهندسی فرهنگی را تجربه كرده اند. لذا ما در مقام مهندسی فرهنگی به اندازه ای كه در محقق ساختن مهندسی فرهنگ به كار نظری احتیاج داریم؛ احتیاج و نیاز نداریم. هر چند این تركیب و تفكیك به این معنا نیست كه ما در مهندسی فرهنگی موفق بوده ایم و یا اهتمام كافی را معمول كرده ایم.
● حضرتعالی با تفاوت بین مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی اشاره فرمودید خواهش میكنم در مورد مفهوم شناسی مهندسی فرهنگ كمی بیشتر توضیح بفرمایید؟
در مهندسی فرهنگ اگر بخواهیم مفهوم شناسی كنیم و دقیقاً بگوییم منظور از مهندسی فرهنگ چه است باید اول ببینیم فرهنگ چه است. درباره فرهنگ تعاریف بسیاری ارائه شده و حتی كتابهای مستقل متعددی در فهرست كردن و شرح تعاریف در داخل و خارج كشور، نوشته شده. بعضی از كتب ۲۰۰ تعریف از فرهنگ ارائه كرده اند. طبعم اینطور هست كه علاقه مندم ضمن آگاهی از دیدگاههای دیگران و تلقی سایرین تلقی خودم را بازگو كنم و همان را مبنای بحث قرار دهم.به نظرم دو تعریف از فرهنگ وجود دارد كه من بیشتر می پسندم .به نظر من فرهنگ؛ جهان زیست نافیزیكی جمعی انسان است. یعنی اینكه فرهنگ مثل اتمسفر، فضای تنفسی و تحركی حیات است. اما با وجه جنبی انسانها است. دراین تعبیر ما ضمن اشاره به حیاتی بودن فرهنگ به عنوان جهان زیست و جهانی كه عالمیان در آن زندگی می كنند و درست مثل اكسیژن؛ حیات آدمی به او وابسته و یا تنیده است به شمول این مقوله هم اشاره كنیم كه فرهنگ را با اقتصاد مقایسه نكنیم. اقتصاد یك زاویه از حیات آدمی را تشكیل می دهد. اما فرهنگ همه زوایای آدمی را پوشانده؛ اقتصاد هم تحت تأثیر فرهنگ است. سیاست و سایر مقولات نیز هم، هرچند بین فرهنگ و همه مقولات تعامل و تأثیر و تأثر وجود دارد. در عین حال این جهان زیست؛ نافیزیكی است.چون وقتی فیزیكی می شود مقوله دیگری می شود. ما در واقع نمی خواهیم بگوییم ورای فیزیك اما می گوییم فرهنگ یك وجه نرم افزاری دارد. از این جهت تعبیر می كنیم به نا فیزیكی و درعین حال فرهنگ هویت جمعی دارد.یك نفر به تنهایی فرهنگ ندارد. آنگاه فرهنگ تولید می شود و یا به چیزی می توان نام فرهنگ اطلاق كرد كه هویت جمعی پیدا كند.در عین حال هم فرهنگ یك مقوله انسانی است یعنی این چند كلمه ای كه در تعریف آوردم هر كدام با لحاظ یك سری مفاهیم و پشتوانه های فكری است كه این تعریف را سامان می دهد. از این رو انسان بلا فرهنگ و فرهنگ بلا انسان بی معنا است. نمی شود گفت فلان موجود انسان است ولی فرهنگ ندارد. اگر فرهنگ ندارد پس از انسان بودنش چیزی كم دارد
● اگر درست متوجه شده باشم این فرمایش شما یعنی انسان با جمع به تكامل می رسد ؟
بله، مثل اینكه می گوییم انسان اجتماعی الطبع است. فرض كنیم یك آدم و یا یك كودكی در جزیزه ای تنها مانده و بزرگ شده است؛ آنجا زندگی می كند چون تنها زندگی می كند انسان نیست؛ حتماً چیزی از انسانیت كم دارد. اگر به لحاظ روان شناختی و جامعه شناختی معرفتی مطالعه كنیم می بینیم حتماً چیزی كم دارد و انسان ناقص است. لذا انسان بدون فرهنگ و فرهنگ بدون انسان معنی ندارد. فرهنگ بدون انسان تولید نمی شود. فرهنگ مبلغ انسان و حیات جمعی انسان است. در یك تعریف ساختار و ریخت بینش و منش تنیده در بستر زمانی مشخص و معین كه بدل به طبیعت ثانوی و هویت محقق و مجسم جمعی طیفی از آدمیان شده باشد را فرهنگ می گوییم. این تعریفی است پیچیده ومفصل، لذا می توان فرهنگ و مطالعه فرهنگ را به انسان شناسی انضمامی تعبیر كرد. یعنی انسان و متعلقاتش اگر مورد مطالعه قرار بگیرد در واقع داریم فرهنگ را مطالعه می كنیم.البته انسان و متعلقاتش موقعی وجود دارد كه میان او و جامعه پیوند باشد.فرهنگ و جهان زیست آدمیان به همان اندازه پیچیده، كثیرالاجراء واعضاء است كه انسان شناسی و یا جهان شناسی فیزیكی می تواند باشد.
فرهنگ بازتاب همه وجود انسان است همچون جسم پیچیده است و درون آدمی از لحاظ طبی و علوم راجع به انسان مطالعه می شود. فیزیك بشر به همان اندازه پیچیده و دقیق و سرسام آور است و بشر بعد از قرنها متحیر است در مقابل وجود فیزیكی خودش كه چه دقائق و ظرافتی را خدا در وجود او دمیده، وجود غیرفیزیكی بشر همینطور است و فرهنگ به عنوان تجلی، تبلور، بازتاب و بازخورد وجود آدمی پیچیده است. لذا فرهنگ یك مقوله بسیار پیچیده، چند بعدی، پرجزء و به شدت درهم تنیده و تحت تأثیر هزاران متغیر شناخته و ناشناخته است. اگر فرهنگ این باشد كه توضیح دادم؛ مهندسی فرهنگ عبارت خواهد بود از سامان بخشی، اصلاح، جهت دهی و ارتقاء بخشی به این مقوله به صورت آگاهانه و بر اساس تلقی مشخص از فرهنگ و براساس شناختی كه از آن داریم. هرگاه بر مبنای مبانی كه بر آن معتقد هستیم آگاهانه آن را جهت بدهیم، اصلاح كنیم، ارتقاء ببخشیم و به نحو مطلوب آن را استخدام كنیم نزدیك می شویم به مهندسی فرهنگی و می توانیم بگوییم مهندسی فرهنگی اتفاق افتاده است.

پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (2008)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی از ابعاد مختلف (انطباق با روند مصرف، ادراک از کیفیت، پرستیژ اجتماعی)

تعداد سوال: 12
تعداد خرده مقیاس: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (2008)

«جهانی شدن» از جمله مسائل مهمی است که در پرتو پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ارتباطات، کشورهای در حال توسعه را به چالش جدی کشانده است. جهانی شدن زنجیره ای از دگرگونی هاست که عرصه های گوناگون فرهنگ، سیاست واقتصاد کشورهای جهان را در بر گرفته و گمان می رود، در نهایت به ایجاد یک نظام واحد جهانی بینجامد. انفعال و استحاله فرهنگ های دیگر در اصطکاک با فرهنگ غربی، با توجه به توانایی های برتر تبلیغاتی این فرهنگ اهمیت این فرایند را دو چندان کرده است . شناخت «جهانی شدن» برای کشورهایی که بر حفظ ارزش های فرهنگی خود اصرار دارند، برای شناخت تهدیدها و بحران هایی که این پدیده برای آنها به دنبال خواهد داشت، بسیار مهم است.

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزيابي هوش فرهنگی در افراد از ابعاد مختلف (عامل رفتاری، عامل انگیزشی، عامل دانشی/ شناختی، عامل راهبردی/ فراشناختی)

تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مزالب مرتبط:

1- پرسشنامه هوش رقابتی (CIQ)

2- پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ (۲۰۱۲)

3- مقیاس هوش هیجانی شاته (MSEIS) – نسخه تجدید نظر شده

4- پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI)

5- پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران

6- پرسشنامه هوش اخلاقی

7- مقیاس هوش اجتماعی ترومسو

8- پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران

9- پرسشنامه هوش هیجانی شوت

10 – آزمون هوش گودیناف

11- پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

تعریف هوش فرهنگی

مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده‌اند.

آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید، به زحمت می توان علائم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست. در این موارد، فرد باید با توجه به اطلاعات موجود یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی نداشته باشد، تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمی آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند.

در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت هایی دانسته شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می‌دانند.

مطابق با این تعریف، درواقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیتهای خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، بر جنبه ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد.

هوش فرهنگی همچنین بینشهای فردی را دربر می‌گیرد که برای انطباق با موقعیتها و تعاملات میان فرهنگی و حضور موفق در گروههای کاری چند فرهنگی مفید است.

پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسلاتر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی فرهنگ بازارگرایی بر اساس مقیاس های مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بین بخشی
تعداد سوال: 13
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسلاتر

بازارگرایی چیست؟

بر خلاف بازاریابی که بسیار تحت تأثیر مسائل فرهنگی است و تعاریف زیادی در این زمینه وجود دارد، در زمینهبازارگرایی شاهد چنین گستردگی تعریفی نیستیم و کم‌تر تحت تأثیر مسائل فرهنگی قرار گرفته است. کوشش‌های ابتدایی افرادی مانند فلتن و مک­کیتریک (۱۹۵۷) و بعد از آن‌ها کاتلر (۱۹۹۴) تأثیر زیادی برگسترش مفهوم بازارگرایی داشته است.

اصولا چهار تعریف اصلی تاکنون برای بازارگرایی ارائه شده است:

1)     بازارگرایی عبارت است از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درباره‌ی نیازهای جاری وآینده‌ی مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آندر تمام سطوح سازمان. (کهلی و جاورسکی۱۹۹۰)

2)   بازارگرایی از سه جزء رفتاری تشکیل شده است: مشتری‌مداری، رقیب‌گرایی و هماهنگی و تبادلاطلاعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیم‌گیری، تمرکز بر بلندمدت و سودآوری. (نارور و اسلیتر۱۹۹۰)

3)   بازارگرایی شامل مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می‌دهدتا سودآوری بلندمدت شرکت را فراهم سازد. البته این به معنی توجه نداشتن به سایر ذی‌نفعانمانند مالکان، مدیران و کارکنان نیست. (دشپند، فارلی و وبستر ۱۹۹۳)

4)     بازارگرایی شامل مهارت‌های عالی و برجسته در درک و ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریاناست. (دی،۱۹۹۴)