مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: شیوه نمره گذاری پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان، دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان، خرید پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان، سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات س

آرشیو تگ: شیوه نمره گذاری پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان، دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان، خرید پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان، سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات س

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب برند

هدف: بررسی عوامل موثر بر  انتخاب برند (انگیزش، نگرش، ادراک، یادگیری)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 23000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر  انتخاب برند

شیوه تکمیل

هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را بر اساس یکی از گزینه های ارائه شده مشخص نمائید. منظور از برند در این پرسشنامه، برند محصولات بهداشتی و شوینده ………………………………….. می باشد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر بر  انتخاب برند (انگیزش، نگرش، ادراک، یادگیری) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ……

پرسشنامه عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کلاسهای تربیت بدنی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کلاسهای تربیت بدنی (عملکرد معلمان و مدرسه، ویژگیهای دانش آموزان، محیط خانوادگی و نگرش والدین، کمبود امکانات و محیط خارج از مدرسه)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: بانک ابزارهای استاندارد پژوهشی

پرسشنامه عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کلاسهای تربیت بدنی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد

پرسشنامه عوامل موثر بر پياده‌سازی مدیریت دانش

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر پياده‌سازي مديريت دانش (يافتن دانش، بکارگیری دانش، یادگیری دانش، تسهیم دانش، ارزیابی دانش، ایجاد/نگهداری دانش، حذف دانش)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

2- پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

3- پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش

4- پرسشنامه مدیریت دانش

5- پرسش‌نامه سیستم مدیریت دانش

6- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

7- پرسشنامه موانع سازمانی تسهیم دانش

8- پرسشنامه قابلیت جذب دانش

9- پرسشنامه رفتار اشتراک دانش

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی

پرسشنامه عوامل موثر بر پياده‌سازي مديريت دانش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخرمی باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال فناوری

هدف: بررسی عوامل موثر بر انتقال فناوری (مدیریت موثر و کارا در انتقال فناوری، همکاری های نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع در انتقال فناوری، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه در انتقال فناوری، دسترسی به بازار کافی در انتقال فناوری، حمایت های موثر دولت در انتقال فناوری، قابلیت های خوب و  ظرفیت جذب کشور گیرنده فناوری درانتقال فناوری، تمایل و توانایی انتقال دهنده وگیرنده فناوری درانتقال فناوری، سیاست توسعه صادرات در انتقال فناوری)
تعداد سوال: 23
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲- پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان

۳- پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴- پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری های عمومی ادیسون و جیسلر

۵- پرسشنامه نقش چابکی فرایند کسب وکار بر قابلیت های IT و عملکرد های سازمانی

6- پرسشنامه میزان مهارت دانشجویان در استفاده از فناوری اطلاعات

ترم آخر: سایت پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال فناوری

تعریف فناوری

فناوری یا تکنولوژی (به انگلیسی: Technology) دانش – مهارتی است برای ساختن افزار (نرم یا سخت). این دانش-مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و… باشد. فن آوری یا تکنولوژی بخشی از فرهنگ است. اطلاق فن آوری به پدیدهٔ بیرونی مجازی است. (مثل اینکه به یک دستگاه رایانه، تکنولوژی اطلاق کنیم)[۱] در واقع شگردها و به کاربردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندهای گره گشای دشواری‌های انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرینه تر می‌باشد.

تکنولوژی ریشه یونانی دارد و از دو واژهالگو:Techneوالگو:Logic تشکیل شده است.الگو:Techne به معنای هنر، مهارت و آن چیزی است که آفریدهٔ دست انسان است و در مقابل الگو:Arche به معنای آفریدهٔ خدا است. الگو:Logie یا الگو:Logic در یونان قدیم به معنی دانش و خِرد به کار رفته‌است. به این ترتیب می‌توان گفت کهتکنولوژی به معنای آمیزهٔ هنر و مهارت با دانش است. می‌توان گفت کهانسان خردمند در تعامل با طبیعت به قوانین عام آن دست می‌یابد و با بازآفرینی این قوانین توسط علم و دانش در محیط و شرایط دلخواه کاربردهای مورد نظر خود را ایجاد می‌نماید.[۲]

پرسشنامه عوامل موثر بر زمان انتظار بيماران در فرآيند خدمات ارتوپدی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر زمان انتظار بيماران در فرآيند خدمات ارتوپدي (تصحيح نواقص، انتظار، حمل و نقل اضافي، مراحل و فرآيندهاي اضافي، انباشتگي، جا به جايي، توليد مازاد)
تعداد سوال: 28
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

 

۱- پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

۲- پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان

۳- مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان میلامد و لوملی (HFRS)

۴- پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری

۵- پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی

6- پرسشنامه رضایت بیماران بستری

پرسشنامه عوامل موثر بر زمان انتظار بيماران در فرآيند خدمات ارتوپدی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

 مروزه حرفه پزشکی آنقدر در وجوه “خدمت رسانی به بیمار [۱]” سهل انگار شده است که ۲۰ دقیقه منتظر ماندن در سالن انتظار، عادی در نظر گرفته می شود. و اکثر اوقات بیماری که به بخش معاینه صدا زده می شود باید ۲۰ دقیقه دیگر هم منتظر بماند. اما فقط اینکه اکثر پزشکان این کار را انجام می دهند و بیماران شکایت زیادی در این خصوص ندارند، دلیل نمی شود اجازه دهیم این شرایط در مطب ما تبدیل به قاعده معمول شود. کاملا برعکس، اگر بتوانیم ۹۰% اوقات ویزیت های به موقعی داشته باشیم و روش های کاهش زمان انتظار بیماران را انجام دهیم ، نمونه برجسته و درخشانی در دریای مطب های در سطح متوسط خواهیم شد. با این کار فورا مطب ما به جایی عالی برای دریافت خدمات پزشکی تبدیل می شود. “مطب به موقع[۲]” شدن برای روابط مطب با بیمار خوب است و استرس پرسنل را کاهش می دهد. انتظار اصلی جامعه از بخش‌های فوریت‌ها، ارائه مداخلات درمانی فوری و متناسب با شدت وضعیت بالینی مراجعه کنندگان می‌باشد. زمان انتظار و مدت اقامت مراجعه کنندگان در بخش فوریت‌ها یک عامل کلیدی در ارزیابی کیفیت مراقبت دربخش‌های فوریت‌هاست.

پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی مراکز درمانی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی (عوامل فیزیکی و ملموس، عوامل اطمینان، عوامل پاسخگویی، عوامل تضمین، عوامل همدلی و رعایت شئونات انسانی)
تعداد سوال: 21
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان

2- مقیاس کیفیت خدمات شهرداری

3- پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

4- پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی کاراتپ و همکاران (MSQOB)

5- مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

6- پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی ژیلی و همکاران (۲۰۰۳) (فرم کوتاه)

7- پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

8- پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان

9- پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (۲۰۰۰)

10- پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

11- پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری

پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی مراکز درمانی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان از دوره آموزش بالینی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان از دوره آموزش بالینی (عملکرد مربیان، کیفیت آموزش بالینی)
تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذرای: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان از دوره آموزش بالینی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف آموزش بالینی

در اصطلاح فلسفه كلمه Education از  Educate (سوق دادن به طرف جلو) آمده است. آيا آموزش بدون يادگيري امكان پذير است؟ آيا اگر معلم آموزش دهد ولي دانشجو آنرا ياد نگيرد بايد آنرا  Educationبناميم. يا اگر دانشجو مطلب را ياد نگرفت معلم كار آموزشي خود را انجام داده است؟
ما اغلب فراموش مي كنيم كه دانشجويان پزشكي و رزيدنتها قادرند كه مطالب را به تنهايي و يا با همكلاسيهاي خود ياد بگيرند. معلم حرفه پزشكي، سازماندهي، بازخورد، تشويق و تجربه را ارائه مي دهد. نظراتي كه بتدريج توسعه مي يابند، نظريه هائي كه به توالي پيشرفت مي كنند و مهارت هايي كه يادگيري را افزايش مي دهند، پيش بيني قسمت هاي مشكل و  بينش ها از نكاتي هستند كه معلم تأمين مي كند .
ارايه بازخورد شامل انتقاد، توضيح مطالب، روشن كردن نكات مبهم، دفاع از موقعيت و مطالب را از بيش از يك نقطه نظر بررسي كردن است. تشويق، دانشجويان را در ماوراي محدوديت هايشان بر مي انگيزد و بالاخره تجربه از مشخصات اوليه مهم يادگيري است كه معلمين حتي به باهوشترين دانشجويان ارايه مي دهند.

آداب و وظايف ويژه معلم
    احراز صلاحيت و شايستگي در امر تعليم
    حفظ حيثيات و شئون علم و دانش
    به كارگيري علم
    حسن خلق و فروتني، علاقه و دلبستگي به معلمي
    دريغ نورزيدن از تعليم علم
    كوشش در بذل و اعطا و انفاق علم
    احتراز از مواضع تهمت و لزوم هماهنگي رفتار و گفتار
    آراستگي و رعايت ظواهر

پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (از خودبیگانگی فرهنگی)

هدف: بررسی عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (پیشرفت های صنعتی فرهنگ مهاجم، سلب هویت، پرستیژ اجتماعی، ماهواره)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی

2- پرسشنامه علل گرایش جوانان به فرهنگ غرب

پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (از خودبیگانگی فرهنگی)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

 تعریف خودباختگی فرهنگی

توجه انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان و فلاسفه به فرهنگ و فرهنگ‌شناسى سبب ارائه‌ی تعاریف گوناگونى از این مقوله‌ی مهم انسانى شده است؛ به ‌نحوى که تا کنون بیش از 250 تعریف از فرهنگ ذکر شده است.

مفهوم فرهنگ در ایران پیشینه‌ای طولانى داد و این امر را مى‌توان در بررسى و مطالعه‌ی آثار نویسندگان و پژوهشگران این سرزمین به ‌دست آورد. واژه‌ی فرهنگ از دو جزء «فر» و «هنگ» تشکیل شده است. «فر» به معنی نیروی معنوی، شکوه، عظمت، جلال و درخشندگی است. «هنگ» از ریشه‌ی اوستایی، به معنی کشیدن، سنگینی، وزن، گروه و وقار است. معنی ترکیبی این دو واژه، بیرون کشیدن و بالا کشیدن است که منظور از آن، بیرون کشیدن مجموعه‌ی دانستنی‌ها و نیروها و استعدادهای نهفته‌ی افراد یک ملت برای پُربار کردن پدیده‌ها و خلاقیت‌های ناشناخته‌ی آدمی است.[1]

هر فرد معرف جزئى از فرهنگ و شاخه‌اى از درخت فرهنگ گروهى است که به آن تعلق دارد. در پاسخ به این سؤال که فرهنگ از کجا تغذیه می‌شود، خاستگاه فرهنگ کجاست، چگونه ارزش‌ها، سنت‌ها و باورها شکل می‌گیرد، جامعه‌شناسان معتقدند که پنج عامل زبان و ادب، دین و آیین معیشت و اقتصاد، تاریخ و جغرافیا در خصوص سؤالات ذکرشده مؤثر هستند.

استاد محمدتقی جعفری اعتقاد داشتند که فرهنگ از مختصات انسان است و او آن را از شرایط محیطی، پدیده‌های تاریخی، آرمان‌های مطلق و نسبی برداشت می‌نماید و به اصطلاح، تابعی از جهان‌بینی خویش می‌نماید.[2]

قدمت فرهنگ ایرانی

عوامل اصلی شکل‌گیری فرهنگ اسلامی‌‌ایرانی را می‌توان در امپراتوری پارس‌ها (هخامنشیان)، دوران ساسانیان، سلطه‌ی اعراب، حملات مغول و دوران صفویه جست‌وجو کرد. عناصر فرهنگ ایرانی فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. به دلیل وجود مجموعه‌ی سنت‌ها و پیچیدگی‌های روابط انسانی، حتی چیزهای ساده‌ای که انسان مانند حیوانات به آن نیازمند است، در قالب الگوهای فرهنگی درمی‌آید. فرهنگ روش متفاوت زندگی گروهی از مردم است.

خودباختگی فرهنگی

خودباختگی فرهنگی در اصل نوعی خودباختگی است که فرد نسبت به فرهنگ و جامعه‌ی خود، در اثر القائات منفی که به او می‌شود، به آن دچار می‌گردد و همواره حالتی سرزنش‌گونه نسبت به جامعه‌ی خود و دیدی آرمانی نسبت به فرهنگ و تمدن جامعه‌ی الگوگرفته دارد. برای حفظ و تداوم انقلاب اسلامی باید این احساس را همواره در خود زنده نگاه داریم و از خودباختگی و احساس خودکم‌بینی در مقابل مکاتب بیگانه بپرهیزیم. انقلاب مشروطه از همین نقطه آسیب دید.

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید

هدف: ارزیابی عوامل موثر برتوسعه محصول جدید (عامل تکنولوژی، عامل بازاریابی، عامل تجاری کردن، عامل تیم توسعه محصول)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

2- پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول جیراردی و همکاران

3- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید

تعریف توسعه محصول جدید

فرایند توسعه محصول جدید شامل فعالیت‌ها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا ورود محصول به بازار را در بر می‌گیرد.[۱] برای اغلب شرکتهایی که می‌خواهند نوآور باشند و عموماً در زمینهٔ توسعه محصول جدید فعالیت می‌کنند، نقطه شروع، ایجاد یک فرایند توسعه محصول جدید و یا بازنگری در آن می‌باشد. تا به حال مدل‌های متفاوتی برای فرایند توسعه محصول جدیدارائه شده است. مدل‌های معرفی شده، شناسایی مشکلات در هر مرحله را ممکن می‌سازد. انگیزه اصلی محققان در ارائه رویکردها و مدل‌های متفاوت عمدتاً بهبود مواردی مانند کنترل زمان، هزینه، کیفیت، عملکرد و در کل بهبود خروجی محصول جدید برای کسب و بهره‌گیری از فرصتهای پیش رو می‌باشد. یکی از مهمترین چهارچوب‌های ارائه شده در ارتباط با فعالیت‌های توسعه محصول جدید توسط بوزآلن و همیلتون(۱۹۸۲) ارائه شده است که شامل ۷ مرحله استراتژی، تولیدایده، غربالگری ایده، تحلیل کسب و کار، توسعه، آزمون و تجاری سازی می‌باشد.[۲] توسعه محصول فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می شود. موفقیت این فرایند را می توان با تعریف شاخص هایی که نشان دهنده میزان این موفقیت یا عدم موفقیت است، اندازه گیری کرد. اصطلاح توسعه محصولات جدید، هم در مورد محصولاتی که به طور کلی در دنیا جدید هستند و هم در مورد اعمال حداقل بهبود و تغییر در محصولات موجود به کار می رود. امروزه عمر بازار محصولات در حال کاهش است و پیش بینی می شود که نرخ توسعه محصولات در هر پنج سال دو برابر شود. در نتیجه، محصولات جدیدی که نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به شمار می روند.

پرسشنامه عوامل موثر بر تعامل استاد و دانشجو در محیط آموزشی مبتنی بر وب

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر تعامل استاد و دانشجو در محیط آموزشی مبتنی بر وب (مهارت های ابزاری و فنی، مهارت های ارتباطی، تعهد و نظم، تسلط علمی، ارتباط صوتی و تصویری زنده، کمیت و کیفیت امکانات ارتباطی، انگیزه و نگرش نسبت به آموزش مجازی، تعداد دانشجویان)
تعداد سوال: 42
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر تعامل استاد و دانشجو در محیط آموزشی مبتنی بر وب

تعریف آموزش مبتنی بر  وب

به طور کلی در هر فرآیند آموزشی که در آن از رایانه استفاده شود، آموزش بر پایۀ رایانه و چنانچه گنجینۀ اطلاعات و راهبردهای آموزشی طراحی شده در آن بر مبنای وب پایه ریزی شده باشد، به آن آموزش بر پایۀ وب گفته می شود (دیویس، 1998). محیطی که آموزش های مبتنی بر وب را در اختیار فراگیران قرار می دهد، محیطی چند رسانه ای است. این محیط برای فراگیران فرصتی را فرآهم می کند که در هر زمان و مکان با اتصال به شبکۀ اینترنت و به طور هم زمان از مطالب آموزشی ارائه شده، استفاده نمایند.
به طور ویژه، آموزش مبتنی بر وب می تواند برای برآورده ساختن نیاز گروه های گوناگونی از فراگیران به کار رود (فارنز، 1999). کلاس های درسی مبتنی بر وب از فراگیرانی تشکیل می شود که توانایی های مختلفی دارند و از پیشینۀ علمی متفاوتی برخوردارند. آموزش بر پایۀ وب به مدرس یا مربی کمک می کند تابا توجه به این تفاوت ها درس خود را ارائه کند.نکته بعدی اینکه فراگیران می توانند مباحث آموزشی را بر اساس توانایی ها و سرعت یادگیری خویش بیاموزند. از نظر یک مدرس و مربی، آموزش کبتنی بر وب می تواند به کارهای مدیریتی روزمرۀ وی کمک بسیاری کند. بازبینی سریع مواد آموزشی توسط مدرس، کسب اطمینان از این مسئله که مواد آموزشی ارائه شده همواره در دسترس فراگیران باشو یافتن فرصت بیشتر برای کار کردن با تک تک فراگیران از نقاط قوت این روش آموزشی محسوب می شود.

مزایای آموزش مبتنی بر وب
در حال حاضر اکثر متقاضیان کسب دانش به دنبال تحصیل آسان از طریق اینترنت هستند. در همین حال مدیران مراکز آموزشی نیز در پی یافتن راه حل های مناسبی به منظور مقابله با مشکلات موجود در برنامه ها و طرح های آموزشی خود می باشند. آشنایی با وب و توانمندی های آن باعث شده است تا این افراد درصد ایجاد و راه اندازی نظام های آموزشی مبتنی بر وب برآیند. به طور خلاصه مزایای آموزش مبتنی بر وب عبارت است از:
1- سهولت دسترسی به منابع آموزش؛
2- کاهش زمان، هزینه و صرفه جویی در وقت؛
3-امکان ثبت فعالیت ها و پیشگیری پیشرفت تحصیلی فراگیران توسط استاد؛
4- حذف فضاهای آموزشی؛
5- امکان طراحی الگوهای متنوع آموزشی؛
6- امکان دسترسی تمام وقت به منابع آموزشی؛
7- جایگزینی رویکرد فراگیر محوری به جای استاد محوری.

جنبه های منفی در آموزش بر پایۀ وب
آموزش بر پایه وب با وجود مزایای بسیار، دارای محدودیت هایی است که قضاوت درباره به کارگیری آن در سطوح مختلف آموزشی را با مشکل مواجه ساخته است. این معایب عبارتند از:
1- عدم دسترسی فراگیران و مدرسان به رایانه و خدمات جانبی آن؛
2- ابهامات موجود در راهنمایی هایی که از طریق وب به فراگیران ارائه می شود؛
3- هزینه اولیه نسبتاً بالا برای راه اندازی سیستم؛
4- محدودیت های موجود در شبکه های مخابراتی، نظیر کم بودن پهنای باند، در ارسال چند رسانه ای ها و نیز مشکلات فنی کار.
با وجود این، تأکید بر جنبه های مثبت آن امری قابل قبول است؛ زیرا سبب امیدواری نسبت به آینده این روش آموزشی و تسریع در روند پیشرفت آن خواهد شد.