خانه / آرشیو تگ: دانلود

آرشیو تگ: دانلود

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی اخلاق حرفه ای از ابعاد مختلف (مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری ، برتری جویی و رقابت طلبی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران، رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی)
تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

هیمن الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل موثر بر اخلاق اجتماعی

2- پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده آستوس و همکاران

3- پرسشنامه طبقه بندی ایدئولوژی های اخلاقی فورسیث

4- پرسشنامه آشفتگی اخلاقی کورلی و همکاران (۲۰۱۲) (MDS-R)

5- پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

6- پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر (۱۹۹۳)

7- پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

8- پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (۲۰۱۰)

9- پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

10- پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن

11- پرسشنامه هوش اخلاقی

12- آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

13- پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

14- پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

ترم آخر: مرجع دانلود پرسشنامه های استاندارد مدیریت

تعریف اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای، مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین می کند در حقيقت، اخلاق حرفه اي، يك فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايي را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود(فرامرز قراملکی،1382).
 
اخلاق حرفه اي مجموعه ای از کنش ها و واکنشهای اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمانها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد (آزاد،1373)
مباني اخلاق حرفه اي و انتظارات اجتماعي عبارتند از:
1.      صداقت و راستگويي
2.      انصاف و برابري
3.      امانت داري
4.      وفاداري و احساس مسؤليت اجتماعي
         اخلاق حرفه ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت است. اخلاقی بودن درحرفه حاصل دانستن، خواستن، توانستن و نگرش است ( فرامرز قراملکی،1382).
 
        مراحل کاربردي نمودن اخلاق در رفتار افراد و گروه ها به قرار ذيل مي باشد:
1.      موفقيت از اخلاق حرفه‌ اي سرچشمه مي‌ گيرد
2.      اخلاق حرفه‌ اي از اعتماد آفريني ايجاد مي ‌شود
3.      اعتماد آفريني از پيش‌ بيني رفتار ايجاد مي ‌شود
4.      پيش‌ بيني رفتار از مستمر بودن و قانونمند بودن رفتار سرچشمه مي‌ گيرد
5.      مستمر بودن و قانونمندي از مسئوليت ناشي مي ‌شود
6.   مسئوليت از قانون و باورهاي فرد شکل مي ‌گيرد.
(دواني،1387)
در واقع مي توان گفت اين باورها و اعتقادات شخصي است که فرد را مسؤليت پذير و قانونمند مي نمايد و نتيجه قانونمند بودن فرد، اين است که مي توان رفتار وي را پيش بيني نمود. پيش بيني پذيري رفتار نيز منجر به اعتماد آفريني خواهد شد و اين همان اخلاق حرفه اي است که بر پايه باورها و اعتقادات فردي شکل گرفته است.
از اين رو، هدف آموزش اخلاق حرفه ای انتقال اطلاعات و یافته های علمی نیست. بلکه تصحیح و  تقویت انگیزش، ارتقاء مهارت، افزایش توان وتحول نگرش از اهداف عمدۀ آموزش اخلاق حرفه ای است (احد فرامرز قراملکی،1382).

امروزه نيز عده‌اي از نويسندگان اخلاق حرفه‌اي، از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن استفاده مي‌کنند. اصطلاحاتي مثل work ethics يا professional ethics معادل اخلاق کاري يا اخلاق حرفه‌اي در زبان فارسي است.3 تعريف‌هاي مختلفي اخلاق حرفه‌اي ارائه شده است:

الف) اخلاق كار، متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايده جمعي است در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو؛4

ب) اخلاق حرفه‌اي يکي از شعبه‌هاي جديد اخلاق است که مي‌کوشد به مسائل اخلاقي حرفه‌هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور است.5

ج) اخلاق حرفه‌اي به مسائل و پرسش‌هاي اخلاقي و اصول و ارزش‌هاي اخلاقي يک نظام حرفه‌اي مي‌پردازد و ناظر بر اخلاق در محيط حرفه‌اي است.6

د) مقصود از اخلاق حرفه‌اي مجموعه قواعدي است كه بايد افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه‌اي رعايت كنند؛ بدون آن‌ كه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف، به مجازات‌هاي قانوني دچار شوند.

ه‍ ) اخلاق فردي‌‌، مسئوليت‌پذيري فرد است در برابر رفتار فردي خود‌‌، صرفاً به منزلة يك فرد انساني‌، و اخلاق شغلي‌، مسئوليت‌پذيري يك فرد است در برابر رفتار حرفه‌اي و شغلي خود‌‌، به مثابه صاحب يك حرفه يا پست سازماني‌.7

و) اين اخلاق، دربرگيرندة مجموعه‌اي از احكام ارزشي، تكاليف رفتار و سلوك و دستورهايي براي اجراي آنهاست.8

ز) اخلاق حرفه‌اي، به منزلة شاخه‌اي از دانش اخلاق به بررسي تكاليف اخلاقي در يك حرفه و مسائل اخلاقي آن مي‌پردازد و در تعريف حرفه، آن را فعاليت معيني مي‌دانند كه موجب هدايت فرد به موقعيت تعيين‌شده همراه با اخلاق خاص است.9

در تعريف اخلاق حرفه‌اي به موارد زير اشاره شده است:

1. اخلاق حرفه‌اي رفتاري متداول در ميان اهل يک حرفه است.

2. اخلاق حرفه‌اي مديريت رفتار وکردار آدمي هنگام انجام‌دادن کارهاي حرفه‌اي است.

3. اخلاق حرفه‌اي رشته‌اي از دانش اخلاق است که به مطالعة روابط شغلي مي‌پردازد.

4. اخلاق حرفه‌اي عبارت است از مجموعه‌اي از قوانين كه در وهلة اول از ماهيت حرفه و شغل به دست مي‌آيد.10

در بيشتر تعريف‌هايي که از اخلاق حرفه‌اي شده است، دو ويژگي ديده مي‌شود: الف) وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرايي؛ ب) محدودبودن مسئوليت‌ها و الزامات اخلاقي فرد در شغل، كه به نظر مي‌رسد اين نگاه به اخلاق حرفه‌اي، نوعي تحويلي‌نگري و تقليل دادن اخلاق حرفه‌اي است؛ زيرا هويت جمعي و سازماني در نهادهاي مشاغل در کسب وکار، بسي فراتر از شغل فردي اشخاص است. با توجه به همين ديدگاه بود که در اين اواخر نيز بحث از اخلاق حرفه‌اي در منابع مديريتي و بيشتر در آثار و مباحث مربوط به مديريت منابع انساني مطرح مي‌شد.11

امروزه با توجه به همين مورد، در مفهوم جديد از اخلاق حرفه‌اي، به مسئوليت‌هاي اخلاقي بنگاه وسازمان اشاره مي‌شود که جامع‌تر از تعريف سنتي است. در اين نگاه، بنگاه به منزلة يک شخصيت حقوقي دو گونه مسئوليت دارد: الف) مسئوليت‌هاي حقوقي کيفري؛ ب) مسئوليت‌هاي اخلاقي که مسئوليت‌هاي اخلاقي بنگاه بسيار پييچيده‌تر از مسئوليت‌هاي اخلاقي فردي ـ شخصي و فردي ـ شغلي است. به عبارت ديگر، مسئوليت‌هاي اخلاقي بنگاه شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان مي‌شود و اخلاقيات شغلي را نيز دربرمي‌گيرد.12 البته اخلاق حرفه‌اي افزون بر اخلاق کار، حقوق کار را نيز دربرمي‌گيرد.

پرسشنامه شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار (تلفن همراه)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار (توسعه تکنولوژی های جدید، قیمت منطقی خدمات، عوامل تقاضا، محتوای جذاب)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 19000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار (تلفن همراه)

تجارت سیار چیست؟

به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هرگونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که با وسایل سیار و شبکه‌های سیار (بی‌سیم یا شبکه‌های عمومی متصل switched) انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی و یا معنوی در تبادل اطلاعات، خدمات یا کالا می‌شود. در این مقاله برخی از فناوری‌های کوتاه‌برد بی‌سیم، شامل بلوتوث، IrDA، RFID، NFC بررسی می‌شوند. فناوری جدید بی‌سیم سامانه‌های پرداخت سیار را به جلو رانده‌است. همگرایی فناوری‌های بی‌سیم یک فرصت نهفته و پایگاه برای رشد پرداخت سیار، فراهم می‌آورد. در واقع این بیان می‌کند که فناوری‌های بی‌سیم نقش اساسی در این کاربردها دارند. سرویس‌های پرداخت سیار، یک کانال پرداخت سریع، ساده و جذاب برای کاربران فراهم می‌کنند. برنده کسی است که بتواند پشتیبانی بیشتری را از دولت‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌های مالی و البته مصرف‌کنندگان فراهم کند. به دلیل مشکلات این فناوری‌ها که در پایان بخش مطرح شد، در بخش بعد یک سامانه تجارت سیار معرفی خواهد شد که تا حد زیادی موفق خواهد بود این مسائل را برطرف کند.[۶] در این بخش یک سامانه سرویس موبایل بلیطی را برای کاربران و پیاده‌سازی با پیامک، را پیشنهاد کردیم. نخست مرکز گواهی‌نامهٔ مطمئن، بلیط‌ها را برای کاربران صادر می‌کند. در گام دوم، یک مکانیزم بلیطی پیاده‌سازی شده به کاربر اجازه می‌دهد تا به تأمین‌کنندگان سرویس، مبلغ را بپردازد. بلیط‌ها یک مکانیزم انعطاف‌پذیر و قابل‌گسترش را برای دستیابی تلفن همراه، فراهم می‌کند. بحث اصلی این بخش، ارائهٔ راه‌حل پویا برای استفاده از سرویس بود، که هر کاربر جدید یا تأمین‌کنندهٔ سرویس در هر زمانی می‌تواند به سامانه بپیوندد. هم‌چنین هر کاربر می‌تواند هزینه را در هر لحظه، چک کند.

برای تجارت سیار تعاریف متعددی ارائه شده‌است، که در این جا به برخی از این تعاریف اشاره می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هرگونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که از طریق وسایل سیار و شبکه‌های سیار (بی سیم یا شبکه‌های عمومی متصل switched) انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی و یا معنوی در تبادل اطلاعات، خدمات یا کالا می‌شود. آنچه که مستقیماً مشتریان حاضر در این تجارت با آن‌ها سر و کار خواهند داشت و نقش بسیار مهمی در ارزش آفرینی برای آنان دارد همچون تجارت الکترونیک، کاربردها و خدمات ارائه شده از طریق تجارت بی‌سیم است. اما ویژگی‌های شبکه بی‌سیم و نیز تلفن‌های همراه، مزایای دیگری را برای این تجارت خلق کرده‌اند که همین مزایا آن را در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیک (از طریق اینترنت کابلی) قرار داده‌است. بر این اساس سه منشأ مزیت، برای تجارت سیار قابل بیان است:

الف) مزایای استفاده از گوشی تلفن همراه ب) مزایای حاصل از کاربردهای تجارت سیار ج) مزیت استفاده از اینترنت از طریق گوشی‌های تلفن همراه

در این مقاله نخست به بررسی فناوری‌های بی‌سیم با برد کوتاه برای سامانه‌های پرداخت بی‌سیم می‌پردازیم. هم‌چنین مسائل و مزایای این فناوری‌ها را بررسی می‌کنیم. سپس در مورد پیشرفت‌های پرداخت سیار به وسیله فناوری‌های سیار و چالش‌هایی که توسط صنعت پرداخت سیار با آن‌ها روبرو می‌شویم، بحث می‌کنیم. در آینده، سامانه‌های تجارت سیار باید یک راه حل کلی برای انواع سرویس‌های سیار، فراهم کنند، که سطوح بالاتری از امنیت را در سامانه‌های کنونی فراهم کند، و با یک برنامهٔ راحت سیار مانند سرویس پیام کوتاه پیاده‌سازی شود. به این معنا که، همان طور که به قابلیت اطمینان و محافظت از درستی پیغامی که میان کاربر و تأمین‌کنندهٔ سرویس، و تأیید کاربر برای تأمین‌کنندهٔ سرویس نیاز است، هم‌چنین سامانه‌های سرویس سیار به تأیید کاربر توسط تأمین‌کنندهٔ سرویس نیاز است و سطوح بالاتر مخفی‌سازی را تضمین کند. به علاوه صدور صورتحساب دقیق، تضمین می‌شود. در نهایت، یک روش جدید بر اساس بلیط که به وسیلهٔ پیامک پیاده‌سازی می‌شود، برای برخورد با مسألهٔ بالا، پیشنهاد می‌شود.

پرسشنامه تاثیر چابکی و نابی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی تاثیر چابکی و نابی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین
تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 34000 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز

2- پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین

3- پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

4- پرسشنامه چابکی سازمان

پرسشنامه تاثیر چابکی و نابی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین

زنجيره تأمين ناب 
تفكر زنجيره تأمين ناب كه همزمان با تفكر توليد ناب به وجود آمد، ابتدا در ژاپن شكل گرفت و اجرا شد. در اين روش، تأمين‌كنندگان براساس قيمت پيشنهادي انتخاب نمي‌شوند بلكه اساس انتخاب آنها سابقه همكاري و تجربه عملكرد آنهاست از جلمه نكات بارز اين روش مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. تأمين‌كنندگان، به لايه‌هاي مختلف تقسيم‌بندي شده و در لايه اول، تأمين‌كنندگان اصلي قرار مي‌گيرند و در لايه‌هاي بعد، تأمين‌كنندگان لايه‌هاي بالاتر. در نتيجه، در هر سطح تعداد كمي تأمين‌كننده وجود دارد.
2. براي تعيين قيمت در اين روش، مونتاژگر براساس تحليل بازار، قيمت هدف را در نظر گرفته و سپس با توجه به اين قيمت، با تأمين‌كننده بر سر قيمت مناسبي كه سود هر دو طرف را در برداشته باشد، به توافق مي‌رسد (تئوري برنده- برنده). براي تأمين سود مناسب هر دو طرف، از تكنيك مهندسي ارزش جهت كاهش هزينه‌ها استفاده مي‌شود.
3. تأمين‌كنندگان رده اول (لايه اول) پس از شروع طراحي و تا 2سال قبل از توليد هيئتي به نام مهندسان طراح دائم به شركت مونتاژگر معرفي مي‌كنند كه بين اين گروه و طراحان شركت مونتاژگر تعامل و همكاري در مراحل طراحي وجود دارد. به اين ترتيب، با تحليل محصول در مرحله طراحي، تغييرات حين فرايند كاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌كنند و به افزايش كيفيت و كاهش اتلاف خواهند انجاميد.
4. مونتاژگر، تنها ساخت قطعات داراي اهميت بالا را برعهده دارد و تأمين ساير قطعات به تأمين‌كنندگان سپرده شده است.
5. تأمين‌كنندگان، عرضه يك سازه كامل را برعهده دارند. مثلاً مونتاژگر، تأمين صندلي را به جاي چند تأمين‌كننده، به يك تأمين‌كننده واگذار مي‌كند.
6. اگر تأمين‌كننده در حين توليد و به مرور زمان با استفاده از روش‌هاي مختلفي همچون آناليز ارزش، موفق به كاهش قيمت تمام شده شود، مونتاژگر همان قيمت اوليه را به تأمين‌كننده مي‌پردازد و اين موضوع باعث ايجاد انگيزه در تأمين‌كننده براي كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده قطعه مي‌شود.
7. يكنواختي توليد. از آنجا كه مونتاژگر در خط توليد خود موجودي بسيار پاييني دارد و نيز به دليل محدوديت مونتاژگر براي كاهش منابع انساني، مجبور است تغييرات توليد خود را تا حد ممكن كاهش دهد. با توجه به اينكه توليدكننده ناب همواره در جهت كاهش هزينه فعاليت مي‌كند، مي‌تواند با كاهش در قيمت محصول ميزان توليد را ثابت نگه داشته و به اين ترتيب هم يكنواختي توليد در خطوط را حفظ كرده و هم حجم كار عرضه كننده را تأمين كند. در نتيجه، تأمين‌كننده مجبور به نگهداري موجودي اضافي نخواهد بود.
8 . با توجه به پايين بودن موجودي مونتاژگر و تأمين‌كننده، وجود قطعات معيوب باعث توقف خط مونتاژگر مي‌شود، اما معمولاً چنين مشكلي بروز نمي‌كند (هر چند كه قطعات تا مرحله مونتاژ توسط مونتاژگر بازرسي نمي‌شوند) زيرا تأمين‌كننده تمام تلاش خود را براي توليد بدون عيب انجام مي‌دهد. در صورت بروز عيب، روابط خصمانه بين مونتاژكننده و تأمين‌كننده وجود ندارد بلكه در اين حالت بين اين دو هماهنگي ايجاد شده تا علت بروز عيب كاملاً برطرف شود. دو طرف، اقدام پيشگيرانه‌اي براي عدم بروز عيب انجام داده‌اند كه در آن، شركت عرضه‌كننده در كارخانه مونتاژگر، يك مهندس دائم دارد كه علل مشكلات را بررسي مي‌كند. به‌رغم موارد ياد شده، در مواردي كه تأمين‌كننده در كيفيت يا تحويل بموقع محصول كوتاهي كند طرد نشده بلكه به عنوان جريمه بخشي از كار در دوره مشخصي به تأمين‌كننده ديگري واگذار مي‌شود.
9. در سيستم عرضه ناب با گرايش به كيفيت سعي در بهبود فرايند مي‌شود. مثلاً، شركت‌هاي ژاپني از 1950 به بعد، كاربرد SPC را آغاز كرده‌اند.

مديريت روابط در زنجيره تأمين ناب و زنجيره تأمين سنتي
شكل زير، يك زنجيره تأمين سنتي را نمايش مي‌دهد.
ارتباط بين مشتري و تأمين‌كننده را مي‌توان به يك زنجير تشبيه كرد كه در يك سوي آن جريان آرام و كند تقاضا و در سمت ديگر، تأمين سريع كالا و خدمات بين مشتري و تأمين‌كننده وجود دارد. يعني با وجود كندي در تبادل اطلاعات، تأمين قطعات بايد سريع صورت گيرد. اين دو جريان غير هم‌فاز، كندي زمان پاسخ (تأمين كالا) را در پي دارد كه اولين بار در كتاب فارستر با نام «پويايي شناسي صنعتي» مطرح شد و به اين دليل به آن اثر فارستر گفته مي‌شود.
براي رفع اين مشكل، بايد بين جريان اطلاعات و تحويل بموقع كالا و خدمات، توازن ايجاد كرد. يعني تا حد ممكن جريان اطلاعات و ارتباطات متقابل بايد تسريع شود. با به‌كارگيري اين روش، زنجيره تأمين به شكل زير تبديل مي‌شود:
اين زنجيره را به قطار تأمين تشبيه مي‌كنند كه در آن، پيوستگي و يكپارچگي بيشتري بين رده‌هاي تأمين‌كننده وجود دارد. اين قطار، شامل چند تأمين‌كننده و يك مشتري است و حركت در اطراف به دليل وجود ريل‌ها محدود است. از جمله علل اين محدوديت در قطار تأمين مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. تبادل سريع اطلاعات. مثلاً، در زنجيره تأمين ناب انجمن‌هايي از عرضه‌كنندگان وجود دارد كه با يكديگر در ارتباط بوده و در زمينه شيوه بهتر ساخت قطعات با يكديگر تبادل نظر مي‌كنند زيرا تا زماني كه در جهت بهبود فرايند كار كنند، سود معقول حاصل از سرمايه‌گذاري به همه اعضاي گروه تعلق مي‌گيرد.
2 . جريان پيوسته كالا و خدمات
3 . سياست هماهنگ موجودي
4 . عدم وجود موانع تجاري كه باعث اتصال واگن‌ها به يكديگر مي‌شود.
5 . ساده‌سازي و خطا ناپذيرسازي امور اداري در رده‌ها (لايه‌هاي تأمين‌كنندگان)
6 . هماهنگي در مواقع ايجاد تغيير
با توجه به مباحثي كه مطرح شد، مي‌توان مراحل رسيدن به زنجيره تأمين ناب را به‌طور خلاصه به صورت زير تعريف كرد:
1. تعريف مجدد در ساختار (تغيير از ساختار زنجيره تأمين توليد انبوه به زنجيره تأمين ناب)
2. ايجاد ارتباطات تجاري متقابل (انتخاب تأمين‌كنندگان به روش ناب)
3. از بين بردن موانع تبادل سريع اطلاعات (مثلاً، به‌كارگيري سيستم EDI)
4. يكنواخت‌سازي توليد و تأمين
5. از بين بردن موجودي‌هاي اضافي و هدفمندسازي موجودي
6. كاهش بروكراسي
7. ايجاد يكپارچگي در زنجيره عرضه
عوامل مؤثر در افزايش كارايي زنجيره تأمين ناب
كاهش تأمين‌كنندگان: هر چه تعداد تأمين‌كنندگان كمتر باشد، مديريت بر آنها ساده‌تر است. از دلايل ديگر تأكيد در زنجيره ناب بر كاهش تعداد تأمين‌كنندگان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
بهبود در طراحي با كاهش تعداد قطعات (در اين زمينه در بررسي اصول زنجيره تأمين ناب در بالا توضيحاتي ارائه شد).
تسهيل قوانين تأمين‌كنندگان و كاهش تأمين‌كنندگان اضافي.
استفاده از يك تأمين‌كننده كه تعدادي از قطعات خود را از تأمين‌كنندگان زيرمجموعه خود تأمين مي‌كند و يا واگذاري چند قطعه به يك تأمين‌كننده
شفافيت در بيان هزينه‌ها: همان‌طور كه ذكر شد در روش زنجيره تأمين ناب زماني كه منحني‌هاي يادگيري در حالت صعودي قرار بگيرد (افزايش دانش در زمينه توليد) و بهبود مستمر در سازمان تأمين‌كننده ايجاد شود هزينه‌ها و قيمت‌ها در سال‌هاي آتي كاهش يافته و سود حاصل به صورت دوطرفه بين تأمين‌كننده و مونتاژگر خواهد بود، اما در زنجيره تأمين توليد انبوه، بر سر قيمت محصول كشمكش بين تأمين‌كننده و مونتاژگر وجود دارد تا جايي كه در برخي موارد منجر به قطع رابطه طرفين مي‌شود.

مقايسه نتايج زنجيره تأمين ناب و زنجيره تأمين توليد انبوه
در دهه 1980، توليدكنندگان ناب در ژاپن در صنعت خودرو براي تأمين قطعات و مواد اوليه خود با 300 تأمين‌كننده كار مي‌كردند، در حالي كه در سيستم تأمين توليد انبوه، توليدكنندگان براي تأمين قطعات و مواد اوليه خود از 1000 تا 2500 تأمين‌كننده استفاده مي‌كردند.
شركت تويوتا در دهه 80 با 37 هزار نفر كارگر 4 ميليون خودرو توليد مي‌كرد، در حالي كه تنها 25 درصد از كل هزينه‌هاي توليد را برعهده داشت و در مقابل، شركت جنرال‌موتورز (توليدكننده انبوه در اين دهه) براي توليد 8 ميليون خودرو، 850 هزار كارگر داشت و 70 درصد از كل هزينه‌ها برعهده آن بود.
مونتاژگر ناب، 30 درصد از طراحي تفضيلي قطعات (نقشه‌هاي انفجاري، طرح توليد و…) و مطالعات را انجام داده‌اند و در مقابل توليدكنندگان انبوه 81 درصد از امور طراحي را انجام داده‌‌اند در حالي كه تعداد تأمين‌كنندگان آنها بسيار بيشتر از تأمين‌كنندگان توليد ناب بوده است.
شركت جنرال‌موتورز در 1987، براي انجام عمليات خريد، 6 هزار كارمند داشت در حالي كه تويوتا براي انجام اين كار، تنها 337 كارمند داشته است.
در 1982، حدود 52 درصد از تأمين‌كنندگان ژاپني، قطعات خود را به‌طور روزانه و 31 درصد از آنها به صورت ساعتي به كارخانه مونتاژگر تحويل داده‌اند، در حالي كه در 1988 تنها 10 درصد از تأمين‌كنندگان توليد انبوه اين كار را به صورت روزانه و ساعتي انجام مي‌داده‌اند.

منابع:
1. Lean Supply Chains- SM Thacker&Associates- Version2- June 2005
2. توليد ناب انقلاب كيفيت و بهره‌وري، نوشته جيمز روماك، دانيل جونز، دانيل روس، ترجمه آزاده رادنژاد

پرسشنامه خودسنجی خانواده بیورز و همکاران (SFI)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش کفایت خانواده از ابعاد مختلف (تعارض خانواده، ارتباط خانواده، پیوستگی خانواده، رهبری متضمن، سلامت خانواده)

تعداد سوال: 36
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست

۲- پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

3- مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES)

4- مقیاس رضایت والدینی کانساس اسچام و هال (KPS)

5- مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

6- مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین کوردک و برگ (CBAPS)

7- پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده

۸- پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کودکان)

۹- پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

۱۰- مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی ادلسون و همکاران (CEDV) -نسخه ایرانی شده

۱۱- پرسشنامه سبک های فرزندپروری یانگ

۱۲- مقیاس مهرورزی والدین بوری و همکاران (PNS)

13- پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)

14- مقیاس سنت های خانواده مک کوبین و تامپسون (FTS)

15- مقیاس آگاهی خانوادگی کولوزن و گرین (FAS)

پرسشنامه خودسنجی خانواده بیورز و همکاران (SFI)

تعریف خانواده 

در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می‌شود که با یکدیگر از طریق هم‌خونی، تمایل سببی، و یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه‌پذیری کودکان است. سازمان ملل متحد (1994) نيز در آمار جمعيتي خود، خانواده را چنين تعريف مي‌كند: «خانواده يا خانوار به گروه دو يا چند نفره‌اي اطلاق مي‌شود كه با هم زندگي مي‌كنند؛ درآمد مشترك براي غذا و ديگر ضروريات زندگي دارند و از طريق خون، فرزندخواندگي يا ازدواج، با هم نسبت دارند. در يك خانواده ممكن است يك يا چند خانواده زندگي كنند، تمام خانوارها، هم خانواده نيستند.» [۱] انسان شناسان به طور کلی نهاد خانواده را این طور طبقه بندی می‌کنند: مادرتباری (مادر و فرزندان او)، زناشویی (زن و شوهر، و فرزندان. که خانواده هسته‌اینیز خوانده می‌شود)، و خانواده گسترده (consanguinal) یا هم‌خونی که در آن پدر و مادر و فرزندان با دیگران مثلا خویشاوندان در مکان مشترکی زندگی می‌کنند.[۲] همچنین در برخی جوامع مفاهیم دیگری از خانواده وجود دارد که روابط سنتی خانواده را کنار گذاشته‌اند. خانواده به عنوان یک واحد اجتماعیِجامعه پذیری، در جامعه‌شناسی خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد. تبارشناسی رشته‌ای است که دودمان‌های خانوادگی را در تاریخ مطالعه می‌کند. همچنین اقتصاد خانواده در علم اقتصاد بررسی می‌شود. اهداف خانواده و اقتضاي تأسيس آن ايجاب مي‌كند كه بانيان آن يعني زن و شوهر، در تحكيم و پايداري اين بنا، نهايت سعي خود را بكنند و با همان انگيزه كه بر تشكيل آن اقدام كردند، بر دوام آن اصرار ورزند تا وحدت و پويايي اين نهاد مقدس تا پايان حفظ شود. در خانواده نقش های مختلفی وجود دارد که هر کدام با توجه به ویژگیشان توسط یک یا چند نفر از اعضای خانواده انجام می شوند. به عنوان مثال وظیفه امرار معاش خانواده بر عهده پدر خانواده می باشد. یکی از وظایف بسیار مهم در خانواده تربیت فرزند است که به عهده پدر و مادر می باشد ولی به خاطر ارتباط بیشتر مادر با فرزند تاثیر بیشتر از طرف مادر بر فرزند صورت می پذیرد.

پرسشنامه آشفتگی اخلاقی کورلی و همکاران (2012) (MDS-R)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی سطح آشفنگی اخلاقی در افراد

تعداد سوال: 18
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر (۱۹۹۳)

۲- پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

۳- پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

4- پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (۲۰۱۰)

۵- پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

۶- پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن

۷- پرسشنامه هوش اخلاقی

۸- آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

9- پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

۱۰- پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

11- پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه آشفتگی اخلاقی کورلی و همکاران (2012) (MDS-R)

آشفتگی اخلاقی (moral distress) ازجمله پدیده‌های روان شناختی است که آثارآن بر عملکرد افراد قابل مطالعه است. هرچند آشفتگی اخلاقی درحرفه‌های مختلف وجود دارد، به‌دلیل ماهیت شغل پرستاری بیش‌تر تحقیقات و پژوهش‌های مربوط به آشفتگی اخلاقی که در این حوزه انجام گرفته، مشخص کرده است که آشفتگی اخلاقی برای پرستاران تجربه‌ای آشنا و اکثراً فشارزا است. پرستاران در فعالیت‌های حرفه‌ای خود با مواردی برخورد می‌کنند که از لحاظ اخلاقی آنان را اصطلاحاً در منگنه قرار داده، دچار فشار روانی می‌کند. این مقاله با هدف بررسی تاریخچه، تعاریف، پیامدها و راهکارهای مقابله‌ای، آشفتگی اخلاقی را در منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی مورد کنکاش قرار داده است. هرچند دراین بررسی مفهوم کلی آشفتگی اخلاقی مطمع نظر بوده است

پرسشنامه قابلیت های پویایی سازمان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی قابلیت های پویایی سازمان سازمان از ابعاد مختلف (شناسایی و جذب فرصتهای جدید، شکل دهی مجدد سرمایه های شناختی، قابلیت ها و سرمایه های تکمیلی، انتخاب شکلهای مناسب سازمان، موقعیت مناسب منابع، ایجاد روش قیمت گذاری مناسب)

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 6
شیوه نمر گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه قابلیت های پویایی سازمان

تعریف قابلتی های پویایی سازمان

تعریف و درک قابلیتهای پویا در شرایط تغییر محیط خارجی به منظور تثبیت برتری رقابتی، سازمان باید به تجدید منابع با ارزش خود بپردازد. قابلیتهای پویا براي سازمانها این امکان را فراهم می آورند تا بر این تغییرات مداوم تاثیرگذارباشند. همانگونه که وينتر (2003)می گوید، قابلیتهای پویا میزان تغییر منابع سازمان از جمله منابع VRIN را کنترل میکنند. این منابع VRIN، یعنی منابع اساسی سازمان ، آن را قادر می سازند تا به برتری رقابتی پایدار دست یابد. منبع در معنای وسیع آن عبارت است از فعالیتها، قابلیتها، تواناییها و … که به سازمانها امکان ایجاد منفعت را می دهد. تعریف اصلی تيس (1997) از قابليت پويا عبارت است از: »توانایی سازمان در یکپارچه سازی، ساختن و صورت بندی مجدد قابلیتهای درونی و بیرونی برای مواجهه با تغییر سریع محیط«. وانگ و احمد (2007)، قابلیتهای پویا را اینگونه تعریف کرده اند: »جهت گیری رفتاری پایدار سازمان در یکپارچه سازی، صورتبندی مجدد، تجدید و بازسازی منابع و قابلیتهای خود و از همه مهمتر بهبود و نوسازی قابلیتهای مرکزی در پاسخ به محیط متغیر برای نائل شدن به برتری رقابتی پایدار». هلفات و همكاران (2007)، این تعریف را پیشنهاد می دهند: »ظرفیت یک سازمان برای ایجاد، توسعه یا اصالح منابع اساسی به صورت هدفمند«. این تعاریف نشان می دهند که قابلیتهای پویا درمفهوم کلی فرایندهای سازمانی هستند و نقش آنها تغییر منابع اساسی سازمان است. همچنین پیشینه موضوع نشان می دهد که قابلیتهای پویا از بازار خریداری نمی شوند، بلکه در سازمان ایجاد می شوند و وابسته به مسیرحرکت سازمان اند.

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه تاثیر ریسک درک شده و انگیزه رفتاری بر بانکداری اینترنتی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری ریسک درک شده و انگیزه رفتاری بر بانکداری اینترنتی
تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تاثیر ریسک درک شده و انگیزه رفتاری بر بانکداری اینترنتی

تعریف بانکداری اینترنتی

بانک‌داری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.

به مشتریان اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک وبسایت امن به طرقی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی، موسسه مالی و اعتباری یا شرکت‌هایساخت و ساز انجام دهند.

پرسشنامه بی قراری کوهن – منسفیلد (CMAI)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: شناسایی و اولویت بندی رفتارهای ویران ساز (رفتارهای پرخاشگرانه، فیزیکی غیرپرخاشگرانه، پرخاشگری کلامی و پنهان کارانه)

تعداد سوال: 29
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

2- پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)

3- پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

4- مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی (PNASS)

 پرسشنامه بی قراری کوهن – منسفیلد (CMAI)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 29 سوال بوده و هدف آن شناسایی و اولویت بندی رفتارهای ویران ساز (رفتارهای پرخاشگرانه، فیزیکی غیرپرخاشگرانه، پرخاشگری کلامی و پنهان کارانه) می باشد.طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ……

برای دانلود این پرسشنامه به هماره سایر اطلاعات مربوط به شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی، منبع و …. بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید…

ترم آخر: بهترین سایت دانلود پرسشنامه های استاندارد در تمامی رشته های انسانی

هدف: شناسایی و اولویت بندی رفتارهای ویران ساز (رفتارهای پرخاشگرانه، فیزیکی غیرپرخاشگرانه، پرخاشگری کلامی و پنهان کارانه)

مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (1999) (DSHS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان امیدواری در دانشجویان از ابعاد مختلف  (روابط اجتماعی (دوستی ها، آشنایی های تصادفی) – تحصیلات (مدرسه، کارگاه آموزشی) – روابط رمانتیک – زندگی خانوادگی – کار – اوقات فراغت)

تعداد سوال: 50
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه امید میلر (MHS)

2- مقیاس سنجش امید با تکیه بر منابع اسلامی

3- پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

4- ذمقیاس ناامیدی بک

5- پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین

مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (1999) (DSHS)

تعریف امیدواری

امیدواری، حالتی است در انسان که در نتیجه انتظار تحقق امری در نزد فرد برای او پیش می آید و سبب احساس راحتی، رضایت و نیز دلگرمیِ او می شود؛ البته این حالت در صورتی است که اسباب تحقق و زمینه های شکل گیریِ چیزی که امید آن می رود، فراهم آمده یا دست کم بیشتر آن گرد هم آمده باشد. برخی دانشمندان اخلاق می گویند:«هر کس منتظر نتیجه مطلوبی در آینده باشد و گمان به تحقق اسباب آن داشته باشد، هم زمان احساس خرسندی به او دست می دهد که این خرسندی، همان امیدواری است…؛ اما اگر عدم فراهم شدن اسباب از پیش معلوم است، دیگر توقع و انتظار وقوع آن امر، امیدواری نیست، بلکه نوعی غرور و نادانی است».

پرسشنامه رفتار اشتراک دانش

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی به اشتراک گذاری دانش در مدارس و دانشگاه ها (نگرش به اشتراک دانش، باورهای هنجاری به اشتراک دانش، باورهای کنترلی، تمایل به اشتراک دانش، رفتار اشتراک دانش)

تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

2- پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

3- پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش

4- پرسشنامه عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

5- پرسشنامه مدیریت دانش

6- پرسش‌نامه سیستم مدیریت دانش

7- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

8- پرسشنامه ادراک افراد از مدیریت ارزش

پرسشنامه رفتار اشتراک دانش

مطابق با تعریف مدیریت دانش ، تسهیم دانش یکی از حوزه های کلیدی در فرآیند مدیریت دانش است . فرهنگ ما، تعاریف و پیام های متفاوتی را از مفهوم به“ اشتراک گذاشتن“ ارایه می کند. در کودکی بسیاری از والدین، فرزندان خود را تشویق می کنند که اسباب بازی های خود را با همبازی های خود تقسیم کنند. در حالی که در مدرسه، دانش آموزان یاد می گیرند که برگه های امتحانی خود را از چشم های کاوشگر پنهان کنند . در حالی که در مدرسه، شرکت ها و موسسات به کارمندانی پاداش می دهند که اطلاعات را برای خودشان نگه می دارند.“ آدام بیانچی“، یکی از تحلیگران مدیریت دانش می گوید: غالباً ارزش شما برای یک سازمان در آن چیزی است که شما می دانید و دیگران نمی دانند.

از این رو ، یکی از چالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند می باشد. چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آورده اند در اختیار دیگران قرار دهند در حالی که این دانش یکی از عوامل کلیدی مزیت فردی آنها در سازمان تلقی می شود؟

در برخی از سازمانها، به اشتراک گذاری دانش امری طبیعی است اما در برخی دیگر هنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت است حکمفرمایی می کند. بسیاری از سازمانهای روشن فکر، استراتژی هایی را با هدف تغییر این نگرش های منسوخ شده آغاز کرده اند . آنها عوامل انگیزشی متنوعی را به کار گرفته اند تا نشان دهند در زمینه تسهیم دانش در سازمان خود مصمم و جدی هستند . به عنوان مثال برخی از آنها ، برای افرادی که دانش خود را در اختیار دیگران قرار می دهند، برنامه های قدردانی و دادن پاداش را در نظر گرفته اند که از قدردانی در شرکت، درج در خبرنامه تا پرداخت پاداش های مادی قابل توجه را شامل می شود. برخی دیگر از شرکتها، کارمندان خود را بر مبنای این که به چه میزان در فعالیتهای تسهیم دانش مشارکت داشته اند ارزیابی نموده و برای آنها ترفیع و یا مرخصی های فوق العاده در نظر می گیرند.