مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: خرید مقياس رضايت از تصوير تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

آرشیو تگ: خرید مقياس رضايت از تصوير تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

مقیاس رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان رضایت از تصویر تن
تعداد سوال: ۲۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

نسخه اولیه این مقیاس ۸۱ ماده داشت که با بررسی ماده هایی که معانی یکسانی دارند تعداد ماده ها به ۴۳ ماده تقلیل یافت. مقیاس ۴۳ سؤالی به چند تن از پرستاران، روان پزشکان، روان شناسان، و متخصصین بهداشت روان ارایه شد و با بررسی روایی محتوایی آن و تناسب محتوا با مؤلفه مورد مطالعه، مقیاس تبدیل به ۳۹ ماده شد. در اجرای اولیه این مقیاس ۳ سؤال آن توسط پاسخ دهندگان نامفهوم تشخیص داده شده و از مقیاس حذف گردید. پس از اجرای روایی عاملی اکتشافی در بار اول ۱۰ ماده از این مقیاس ضریب همبستگی پایینی داشت و از مقیاس حذف شد. در اجرای دوم روایی عاملی اکتشافی نیز ۳ ماده دیگر حذف شد و در نهایت مقیاس با ۲۳ ماده باقی ماند. این مقیاس توسط طاهری تربتی و همکاران (۱۳۹۲) هنجاریابی گردید و در نهایت ۲۲ گویه در یک عامل قرار گرفت و مقیاس رضایت از تصویر تن را شکل داد.