مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: تعریف راهبردهای مقابله ای

آرشیو تگ: تعریف راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای مربوط به نوبت کاری

هدف: سنجش راهبردهای مقابله ای مربوط به نوبت کاری (درگیری، رهایی)
تعداد سوالات: 32
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای مربوط به نوبت کاری

تعریف راهبردهای مقابله ای

به سادگی هر تلاشی که ما برای کاهش، تخفیف یا مدیریت مشکلات یا تسلط بر آن ها انجام می­دهیم، راهبردهای مقابله­ ای نام دارند. از آنجایی که استرس­ ها می­توانند از حیطه­ های شغلی، خانوادگی، تحصیلی، ارتباطی و …. نشأت گرفته باشند، راهبردهای مقابله­ ای در حیطه­ های مختلف زندگی افراد بکار گرفته می­شوند. مقابله در محیط کار به واکنش کارکنان در برابر شرایط استرس­ زای کاری اشاره دارد. از آنجایی که افراد اغلب در موقعیت­ های متفاوت از راهبردهای تقریباً یکسانی استفاده می­کنند، سبک مقابله ­ای نسبتاً پایداری دارند. سبک­های مقابله­ ای در دو طبقه­ ی عمده­ ی مسأله مدار و هیجان مدار جای می­گیرند که با توجه به بافت موقعیت استرس زا می­توانند کارآمد یا ناکارآمد باشند. تحقیقات روانشناختی نشان داده­ اند که پاسخ­ های مسأله مدار با سلامت روان همراه است؛ در حالیکه سبک هیجان­ مدار (به جز در مواردی که کنترل شرایط از دست فرد خارج است) به مشکلات روانشناختی و پیامدهای منفی منجر می­گردد.

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

هدف: اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان 12 تا 18 ساله و شناسایی 18 نوع راهبرد مقابله ای

تعداد سوال: 80
تعداد بعد: 18
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

2- پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

3- پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی)

4- پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

تعریف راهبردهای مقابله ای

راهبردهای مقابله ای مجموعه ای ازتلاش های شـناختی ورفتـاری فرداست که در جهـت تعبیـر و تفـسیر و اصـلاح یـک وضـعیت تـنش زا بـه کـار مـی رود و منجـربـه کـاهش رنـج ناشـی ازآن می شود. دو راهبرد اصـلی مقابلـه عبارتنـد از : راهبـرد مقابلـه ای که شـامل کوشـش هـایی جهـت تنظـیم پیامـدهای 2 هیجان مدار هیجانی واقعه تنش زاست و تعادل عاطفی و هیجانی را از طریق کنترل هیجانات حاصله از موقعیت تنش زا حفظ می کنند و راهبرد مقابله ای مساله مدار شـامل اقـدامات سـازنده فـرد در رابطه با شرایط تـنش زا اسـت وسـعی دارد تـا منبـع تنیـدگی را حذف کرده یا تغییردهد.

پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

هدف: ارزيابي پاسخهای مقابله ای کودکان از ابعاد مختلف  (امیدواری و گرایش به مقابله متمرکز بر مسائل، جستجوی هدایت و حمایت اجتماعی و گرایش به مقابله متمرکز بر هیجان، نشخوار فکری، تحلیل منطقی و تمایل به انکار مشکل، پذیرش تسلیم و بازداری از ابراز هیجان)

تعداد سوال: 25
تعداد بعد:‌4
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع:‌ دارد
نوع فايل:‌word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

راهبردهای مقابله ای چیست؟

اندلر و پاركر (Endler & Parker) افـراد را بر حسب سه نوع اساسـي راهبردهـاي مقابلـه اي مجـزا مـي سـازند ، راهبردهــاي مقابلــهاي مسـئله محــور، هيجــان مــدار و اجتنابي. راهبردهاي مسئله محور، راهبردهايي را در برمي د نگير كه در آنها فرد به جستوجوي اطلاعات بيشتر درباره مسئله، تغيير ساختار مسئله از نظر شناختي، محاسبات و اولويت دادن به حل مسئله ميپردازد. راهبردهاي هيجانمحور شيوههايي را دربرميگيرد كه در آن فرد به جاي حـل مسـئله خـود، تـلاش مــي كنــد احساســات ناخوشــايند خــويش را كــاه ش دهــد. راهبردهاي مقابلـه اي هيجـان محـور شـامل عصـبي و ناراحـت شــدن، گريــه كــردن، عيــب جــويي و اشــتغال ذهنــي اســت .