مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: ارتباط

آرشیو تگ: ارتباط

پرسشنامه قدرت ارتباط اساتید (استاندارد)

هدف: ارزیابی میزان قدرت ارتباط اساتید در تدریس

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل
هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه قدرت ارتباط اساتید (استاندارد)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل موثر بر تعامل استاد و دانشجو در محیط آموزشی مبتنی بر وب

2- پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

3- پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش

4- پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

5- پرسشنامه کنش های ترجیحی تدریس

6- پرسشنامه علل تقلب دانش آموزان

7- پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

8- پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

9- پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

10- پرسشنامه ارزیابی معیارهای يك استاد توانمند برای تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان

11- پرسشنامه شاخص های تدریس اثربخش

12- پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2002)

13- مقیاس کیفیت تدریس استادان پورصفر و همکاران (1394)

14- پرسشنامه کیفیت دانش اساتید (استاندارد)

15- پرسشنامه کیفیت مدیریت کلاسی اساتید (استاندارد)

16- پرسشنامه کیفیت روش تدریس اساتید (استاندارد)

17- پرسشنامه کیفیت ویژگی های فردی اساتید (استاندارد)

پرسشنامه مهارت دانش ارتباط بین فردی

هدف: ارزیابی میزان مهارت دانش ارتباط بین فردی سازمانی

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه مهارت دانش ارتباط بین فردی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه ارتباط با همسالان بزهکار

هدف: ارزیابی میزان ارتباط با همسالان بزهکار در دانش آموزان

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه ارتباط با همسالان بزهکار

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی
2- مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین
3- پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی)
4- پرسشنامه شناسایی ارتباطات (توانایی برقراری ارتباط موثر)
5- مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط
6- پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار
7- پرسشنامه رضایت دانشجویان پرستاری در برقراری ارتباط با بیماران
8- پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP)

9- پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)

10- شاخص روابط با همسالان هادسون (IPR)

11- پرسشنامه دلبستگی همسالان (آرمسدن و گرینبرگ، 1987)

12- پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) – دلبستگی کودکان در دوره ی میانی

13- پرسشنامه ارتباط با دوستان و همسالان (رازقی و همکاران، 1396)

ارتباط با همسالان چیست؟

شالوده های اصلی شخصیت در سال های اولیه زندگی در فضای خانواده شکل می گیرد. گاهی این تصور پدید می آید که میان محیط خانواده و تجاربی که کودکان با همسالان خود دارند، هماهنگی لازم وجود ندارد. علی رغم این حقیقت که کودکان و نوجوانان در دو دنیای متفاوت، یعنی خانواده و دنیای همسالان زندگی می کنند، میان آن ها وجوه اشتراک فراوانی نیز به چشم می خورد. از این رو، خانواده و همسالان لازم و ملزوم یکدیگرند؛ و شاید به یک اندازه در شکل دادن شخصیت و جریان اجتماعی شدن مؤثر باشند.

پرسشنامه توانایی ارتباط با بازار (استاندارد)

هدف: ارزیابی میزان توانایی سازمان در ارتباط با بازار

تعداد سوال: 5
تعداد بعد: 1
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه توانایی ارتباط با بازار (استاندارد)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت (نیسبت و همکاران، 2009) (NR-SCALE)

هدف: ارزیابی ارتباط و پیوستگی افراد با طبیعت از ابعاد مختلف (احساس خود در ارتباط با طبیعت، دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت، تجربه فیزیکی طبیعت)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

29,000ریال – خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت (نیسبت و همکاران، 2009) (NR-SCALE)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تحلیل و ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی اجرای طرح تفکیک پسماند از مبداء

2- پرسشنامه ارزیابی نگرش زیست محیطی معلمان

3- پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

4- پرسشنامه نگرانی محیط زیستی

5- پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

6- پرسشنامه ارزیابی نگرش زیست محیطی معلمان

7- پرسشنامه دانش محیط زیستی گردشگران

8- پرسشنامه نگرش محیط زیستی گردشگران

9- پرسشنامه ارزشهای محیط زیستی گردشگران

10- پرسشنامه دانش محیط زیستی دانشجویان هی و همکاران (2011)

11- پرسشنامه جهت گیری خانواده نسبت به محیط زیست (فرم خلاصه)

انسان براي بر طرف كردن نيازهاي اساسـي خـود بـه ارتباط محيطي كـه نتيجـهي آن رفتـار محيطـي اسـت، نيازمند است. به همين دليل، در طول زندگي خـود بـا دو تصميم اساسي «چگونگي برقراري ارتباط با ديگران و محيط زيست» مواجه است؛ به گونهاي كه روابط وي با ديگران دير يا زود بر محيط زيست او تأثير ميگذارد و در پـي آن، تغييـر و دگرگـوني در محـيط زيسـت و نهايتاً رفتار مطلوب محيطي يا معضلات محيطي ايجـاد مي شود

پرسشنامه ارتباط با دوستان و همسالان (رازقی و همکاران، 1396)

هدف: سنجش میزان ارتباط با دوستان و همسالان

تعداد سوال: 25
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه ارتباط با دوستان و همسالان (رازقی و همکاران، 1396)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی
2- مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین
3- پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی)
4- پرسشنامه شناسایی ارتباطات (توانایی برقراری ارتباط موثر)
5- مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط
6- پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار
7- پرسشنامه رضایت دانشجویان پرستاری در برقراری ارتباط با بیماران
8- پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP)

9- پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)

10- شاخص روابط با همسالان هادسون (IPR)

11- پرسشنامه دلبستگی همسالان (آرمسدن و گرینبرگ، 1987)

12- پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) – دلبستگی کودکان در دوره ی میانی

ارتباط با همسالان چیست؟

شالوده های اصلی شخصیت در سال های اولیه زندگی در فضای خانواده شکل می گیرد. گاهی این تصور پدید می آید که میان محیط خانواده و تجاربی که کودکان با همسالان خود دارند، هماهنگی لازم وجود ندارد. علی رغم این حقیقت که کودکان و نوجوانان در دو دنیای متفاوت، یعنی خانواده و دنیای همسالان زندگی می کنند، میان آن ها وجوه اشتراک فراوانی نیز به چشم می خورد. از این رو، خانواده و همسالان لازم و ملزوم یکدیگرند؛ و شاید به یک اندازه در شکل دادن شخصیت و جریان اجتماعی شدن مؤثر باشند.

پرسشنامه موانع ارتباط موثر دانشگاه و صنعت

هدف: ارزیابی موانع ارتباط موثر دانشگاه و صنعت (موانع قانونی، موانع فرهنگی،  عدم كارايي دوره كارآموزي، عدم تناسب رشته هاي دانشگاهي با صنايع، تقاضا محور نبودن پروژه هاي دانشگاهي)
تعداد سوال: ۴۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مرجع طراحی پرسشنامه

پرسشنامه موانع ارتباط موثر دانشگاه و صنعت

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مسؤل خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشكی تبریز و یكی از كارشناسان خدمات آموزشی این دانشگاه ارتباط صنعت و دانشگاه را مورد بحث و مطالعه قرار داده و طی مقاله ای برای ما فرستاده اند كه ملاحظه می كنید.
هر چند در كشور ما، ارتباط صنعت و دانشگاه كم وبیش وجود دارد ولی موضوع حائز اهمیت، یافتن ارتباطات موثر بین این دو نهاد است. ‏پیوند و ارتباط بین این دو نهاد، این فرصت را برای دانشگاهها، موسسات و نهادهای تولیدی و صنعتی فراهم می آورد تا كمبودها و ‏روشهای خود را بهینه و به روز كرده و در مقابل، قابلیت تولید را افزایش دهند. این مقاله در گام نخست به ارایه تصویر كلی از ‏ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت و سپس به برخی راهكارهای كاربردی مناسب به منظور رونق بخشیدن به این ارتباط‎،‎‏ توجه ‏دارد. ‏
بحث ارتباط دانشگاه و صنعت از دیرباز در بسیاری از كشورها، مطرح بوده است. برخی از كشورها بنا به نیاز و ‏ساختار صنعتی و دانشگاهی خود این ارتباط را تا حد ممكن تبیین، طراحی و به اجرا در آورده اند. اما به علت پیچیدگی ‏موضوع، استقرار چنین ارتباطی در بسیاری از كشورها همچنان با مشكلات فراوانی مواجه است.‏
پیشرفت تكنولوژی كنونی كشورهای پیشرفته بدون توجه به آموزش عملا” امكان پذیر نیست و این كشورها در ‏حقیقت از وابستگی حیاتی آموزش و تكنولوژی، به ارتباط صنعت و دانشگاه رسیده اند. البته برای اجرای این پدیده در جامعه باید بسترسازی شود و دانشگاه موظف است نیروی انسانی خلاق را تربیت كرده و صنعت نیز قدرت پذیرش خود را افزایش دهد.
هرگاه در جامعه صحبت از ارتباط دانشگاه و صنعت می شود، بیشتر اذهان متوجه دانشگاههای صنعتی و دانشكده های علوم می ‏شود. در حالی كه این گمان، برداشت درستی از موضوع نیست و صنایع با طیف وسیعی از علوم مختلف سركار دارند.
با توجه به نیروهای متخصص، امكانات، مواد اولیه، منابع مادی ونیروی انسانی متعهد در دانشگاهها و صنایع كشور، از ‏عدالت به دور است كه در تولید علم و صنعت، برخی از كالاهای ابتدایی و ساده را، از سایر كشورها وارد كنیم.‏
دیدگاه عمومی این است كه هر نوع مشكلی در جامعه یك راه حل بهینه دارد و یافتن این راه ‏حل باعث می شود كه با كمترین زمان و هزینه ، بیشترین نتیجه بدست آید ودانشگاه و واحدهای تحقیق و توسعه مكانهایی هستند كه در آن می توان به این راه ‏حلها رسید. به همین دلیل است كه ارتباط صنعت و دانشگاه، یكی از ابزارهای توسعه ‏پایدار محسوب می شود.‏
مطالعات نشان می دهد كه در كشورهای توسعه یافته ارتباط و همكاری بین صنعت و دانشگاه از پشتوانه ای قوی ‏برخوردار است. در این كشورها بیشتر تحولات صنعتی از دانشگاه و مراكز تحقیقاتی آغاز شده و دانشگاهها ‏پیشگام توسعه صنعتی هستند، در حالی كه در كشورهای در حال توسعه این ارتباط ضعیف و كمرنگ است. هر ‏چه این ارتباط ضعیف باشد توسعه فناوری به كندی صورت می گیرد و درنهایت موجب پیدایش كاستی در صنعت، وابستگی صنعتی، بهره برداری نامطلوب از منابع طبیعی، اتلاف سرمایه های اجتماعی و نظایر آن خواهد شد. چنین ‏وضعیتی منجر به چالشهای اجتماعی و اقتصادی فراوان از جمله معضل بیكاری خواهد بود.‏
● وظیفه و تعهد دانشگاه
دانشگاهها از یك سو تامین كننده نیروی انسانی متخصص در سطح عالی هستند و از سوی دیگر بسیاری از ‏تواناییهای علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در آنجا متمركز شده است. بنابراین دانشگاه به عنوان مجموعه ای ‏آكادمیك كه به طور مستمر پردازش علمی و پژوهشی در آن صورت می گیرد، می تواند تقویت كننده نهاد صنعت باشد و از این طریق است كه صنعت و اقتصاد در یك جامعه می تواند توسعه و ارتقا ‏یابد.‏
در فرایند انتقال تكنولوژی، دانشگاهها می توانند هم در تشخیص تكنولوژی مناسب و هم در یادگیری تكنولوژی ‏خارجی و تولید تكنولوژی فعالیت كنند و فعالیت دانشگاهها نباید صرف تولید مقاله باشد. صنعت باید نیازهای ‏خود را از دانشگاه بخواهد و دانشگاه نیز انعطاف لازم را از خود نشان دهد تا در نهایت یك الگوی مناسب ایجاد ‏شود. ‏
نقش آموزشی دانشگاه در فرایند توسعه، بر پایه تربیت نیروی انسانی به عنوان كلید راهگشای توسعه صنعتی، استوار است. نقش تحقیقاتی آن نیز در تحقیقات بنیادی و كاربردی كه شرط لازم برای موفقیت توسعه صنعتی ‏است تبلور می یابد. ‏
بر اساس نظر متخصصان، دانشگاه به عنوان نهاد عرضه كننده دانش و تولید نیروی انسانی وظایفی به شرح زیر دارد:‏
▪‏ تولید برنامه های جدید و كارآمد آموزشی به گونه ای كه نیازهای كنونی و آینده جامعه را با توجه به ‏افزایش نیازها، تغییر سطح زندگی و روند افزایش توقعات، پاسخگو باشد.‏
▪‏ انجام پروژه های تحقیقاتی (بنیادی – كاربردی و توسعه ای)‏
▪‏ برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت كاربردی برای صنایع
▪ انتقال و بومی سازی دانش و تبدیل آن به تكنولوژی برای استفاده صنایع
▪‏ نیاز سنجی آموزشی و تحقیقاتی صنایع مستقر در مراكز رشد فناوری و تولید علم برای رفع موانع ‏و مشكلات و راهكارهای توسعه
▪‏ بهبود كیفیت و ارتقای استانداردها و شیوه های آموزشی و پژوهشی در سطح ملی
به این ترتیب حركت در چارچوب موارد یادشده توسط دانشگاه از جمله مهمترین تعهدات دانشگاه به حساب می آید. ‏این اقدامات می تواند توسعه صنعتی را به دنبال داشته ‏باشد.
به دنبال جهانی شدن ‏اقتصاد و توسعه فرهنگی در سطح بین الملل و با تغییر الگوهای مصرفی جوامع و تغییر انتظارات اقشار ‏مختلف،نقش دانشگاهها در پاسخگویی به نیازهای روبه افزایش جوامع مختلف از جمله كشور ما، بیشتر از هر زمانی با اهمیت می نماید. بنابراین یك نوع توافق چند ‏‎منظوره بین دانشگاه و جامعه می بایست ایجاد شود، در غیر اینصورت توسعه اجتماعی كم رنگ می شود .‏
تولید نشریات علمی و انتشار مقالات مفید و كاربردی در مجلات علمی كه از فعالیتهای علمی ‏مراكز دانشگاهی به حساب می آید، می تواند در توسعه صنعتی و ارتقای كیفیت زندگی جوامع نقشی موثر داشته باشد. ‏مراكز دانشگاهی همچنین به ترویج و اشاعه آموزش عالی و تخصص های فنی می پردازند كه خود به عنوان ‏موتور محركه توسعه صنعتی، نقشی مهم ایفا كند.‏
● وظیفه و تعهد صنعت
صنعت به عنوان مصرف كننده علم و تكنولوژی باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشد و برای به كارگیری بهینه ‏از دانش تولید شده و تكنولوژی به وجود آمده، از آن استفاده كند.‏
موارد زیر فعالیتهایی است كه باید صنعت به آن توجه كند:‏
▪ تامین نیروی انسانی از بین افراد تربیت شده در دانشگاهها، با توجه به مهارت و قابلیت فردی آنها
▪ كاربردی كردن دانش تولید شده و تكنولوژی
▪‏ تجاری كردن تحقیقات كاربردی و توسعه ای
▪‏ دسته بندی مشكلات و موانع موجود در تولید، ایده های قابل تبدیل به تولید و سفارش آنها به دانشگاهها ‏و مراكز تحقیقاتی برای بررسی و تحقیق در ارتباط با آنها
▪ ارتقای كیفیت محصولات تولیدی و اجرای سیستم های مدیریت كیفیت
▪ بررسی راهكارهای توسعه محصول و استفاده از نوآوری ها برای رقابت در بازارهای ‏جهانی
▪‏ شناسایی بازارهای هدف برای تامین نیاز مصرف كنندگان و رقابت در عرصه جهانی جهت انتقال و توسعه ‏تكنولوژی و تجاری ساختن نتایج تحقیقات و نوآوریها
● موانع برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه‏
از وقتی كه دانشگاهها بوجود آمده اند، تحقیقات نیز در كنار آنها رشد كرده و تحقیقات علمی- تخصصی ارزشمند موجب به كمال رسیدن ‏یك موضوع یا تئوری علمی شده است. متاسفانه در كشور ما این مهم كمتر مدنظر قرار گرفته است و در ‏دانشگاهها سیستم مناسبی برای تحقیق وجود ندارد. تاكنون برنامه های متنوع و روشنی در نظر گرفته نشده است كه افراد در حال تحصیل و فارغ التحصیل شدگان را به تحقیق وادارد. تحصیل‏كرده ها از دل صنعت بیرون نیامده اند تا كارآزموده باشند و استادان دانشگاهها كه به تحقیق می پردازند بیشتر كسانی هستند كه از صنعت اطلاعات كمی دارند. از طرفی هر چند اکثر دست اندركاران اصلی صنعت كشورمان ‏فارغ التحصیلان دانشگاهها هستند ولی وقتی همین فارغ التحصیلان به مسئولیتی می رسند با دانشگاه بیگانه ‏می شوند.‏
اكنون در موقعیتی هستیم كه دانشجو، استاد و دانشگاه به دلیل دوری از صنعت از آن آگاهی زیادی ندارند. صنعت ‏نیز دانشگاه را در امور صنعتی، كم تجربه می پندارد و برنامه ریزی مستمر ‏نیز در انسجام آنها نقشی اندك دارد.‏ بنابراین می توان نتیجه گرفت كه محدود بودن ارتباط دانشگاه با صنعت منجر به آن شده كه تحقیق و نوآوری در صنعت كمتر بوجود آید و اتكا به تكنولوژی خارجی ادامه پیدا كند.‏
● پیشنهادهای عملی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
▪ اعطای مدرك معتبر در مقابل كار تحقیقاتی دانشجویان و متخصصان جامعه در صنعت: در اغلب كشورهای ‏صنعتی به فعالیتهای تحقیقاتی كه دانشجویان و غیره در صنعت انجام می دهند، مدارك معتبر داده می شود كه ‏معادل مدارك دانشگاهی است. این روندی ملی در جهت ایجاد انگیزه برای كارهای صنعتی است و در نهایت ‏منجر به توسعه یك رابطه نزدیك بین صنعت و دانشگاه می شود.‏
البته در كشور ما مراكزی از قبیل پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه نیرو، مركز تحقیقات پلیمر هستند كه اقدام به پذیرش ‏دانشجو و اعطای مدرك می كنند ولی اولا” تعداد این مراكز كم است و ثانیا” مدارك آنها نیز عملا” معادل مدارك ‏دانشگاهها دانسته نمی شود.‏
▪ ارتقای درجه علمی اساتید دانشگاه بر مبنای همكاری آنها با صنعت: این امر باید توسعه یابد، زیرا همكاری اساتید دانشگاهها با صنعت ‏یكی از اركان اساسی پیشرفت صنایع است. ‏
▪ صنعت در ایجاد رشته های جدید دانشگاهی مشاركت كند.
پیشرفتهای ‏سریع تكنولوژی، نیازمند همراهی دانشگاهها است. صنعت بایستی به تحولات سریع تكنولوژی توجه كند و ‏دانشگاه نیز رشته ها و واحدهای درسی خود را متناسب با پیشرفتهای تكنولوژیك، بهبود بخشد.‏
▪ دروس دانشگاهی باید مبتنی بر نیازهای جامعه صنعتی كشورها باشد كه این امر مستلزم ‏دانستن اطلاعات تجربی در كنار دانش های تئوریك است.‏

پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر رضایتمندی مشتریان بانک

هدف: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان (شناسایی مشتری، جذب مشتری، حفظ مشتری، توسعه مشتری) بر رضایتمندی مشتریان بانک
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 30000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر رضایتمندی مشتریان بانک

تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری (به انگلیسی: CRM – Customer Relationship Management) به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می‌رود. اصول مدیریت ارتباط با مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای ارتباط با مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمانهای مختلف را بیان می‌کند.[۱]

مجموعه کاملی از فرآیندها و تکنولوژی‌ها برای مدیریت ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه و دست اندرکاران کسب و کار در بازاریابی، فروش و خدمات، صرف نظر از نوع مسیرهای ارتباطی با مشتریان.

مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد تجاری جهت انتخاب و مدیریت مشتریان برای بهینه کردن و بالا بردن ارزش شرکت و همچنین فروش در دراز مدت است. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرآیندها و تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می‌سازد.

مدیریت ارتباط با مشتری یک نظام اطلاعاتی یک پارچه است که برای برنامه ریزی، زمان‌بندی و کنترل فعالیت‌های قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی چون وب سایت، تلفن و غیره به کار می‌رود.

پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس

هدف: بررسی وضعیت ارتباطات بین فردی در کلاس درس

تعداد سوال: 27
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)

2- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

۳- مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

۴- پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP)

5- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی. ای

پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس

تعریف ارتباطات بین فردی

ارتباط بین فردی فرایندی است که به وسیله آن اطلاعات و احساسات خود را از طریق پیام های کلامی و غیر کلامی با دیگران در میان می گذاریم . این توانایی باعث رابط گرم و صمیمی ما با دیگران به ویژه اعضای خانواده می شود و سلامت روانی و اجتماعی ما را بیش از پیش فراهم نموده و به قطع روابط ناسالم ما منجر خواهد شد.

مهارت برقراری رابطه مؤثر
انسان همواره نیازمند بیان خویشتن است بیان خویشتن چه به صورت کلامی و چه غیر کلامی هنگامی موثر است که با فرهنگ ، سنت ها و ارزش های جامعه تناسب داشته باشد این مهارت شامل ابراز عقاید امیال و حتی نیازها و ترس هاست قدرت برقراری و حفظ روابط دوستانه در بهداشت روانی فردی و اجتماعی اشخاص تاثیر به سزایی دارد در این زمینه می توان ، حفظ روابط دوستانه در بهداشت روانی فردی و اجتماعی اشخاص تاثیر به سزایی دارد در این زمینه می توان حفظ روابط مطلوب صمیمانه و همراه با مسئولیت با اعضای خانواده و سایر گروهها را نقطه آغاز کسب این مهارت تلقی کرد علاوه بر ایجاد ارتباط پایان بخشیدن به یک ارتباط بین فردی به صورت سازنده و مفید نیز بخش دیگری از واقعیت های زندگی است که آن نیز به تمرین و تجربه نیاز دارد

یکی از عوامل مهم ارتباط موثر بین فردی ناتوانی یا توانایی فرد در ابزار وجود است توجه به مبحث ابراز وجود در دو دهه اخیر ، نشان دهنده اهمیت این بعد از تعاملات اجتماعی است برخی متخصصان ابراز وجود را دارای چهار مرتبه زیر می دانند.

1- رد تقاضای نامعقول دیگران

2- جلب احساس مثبت دیگران و طرح درخواست های خود

3- ابراز احساسات مثبت و منفی

4- شروع ، ادامه و خاتمه دادن به گفت و گوها

پرسشنامه عملکرد روابط صنعتی لاگس و همکاران (RELPERF)

هدف: سنجش مدیریت ارتباط با مشتری از ابعاد مختلف (سیاست ها و فعالیت های ارتباطی، تعهد در رابطه، اعتماد در رابطه، همکاری دو جانبه، رضایت از رابطه)

تعداد سوال: 14
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر نوآوری

۲- پرسشنامه نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی

۳- پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

۴- پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک و همکاران (۲۰۰۷)

۵- پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

۶- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

۷- پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه لی و پارک

۸- پرسشنامه بازار محوری کوهلی و جاورسکی و کومار (MARKOR)

9- پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند

۱۰- پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن – گیما

۱۱- پرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها

۱۲- پرسشنامه عملکرد بازاریابی

13- پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای لام و مایزرسکی

14- پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی اولاگا و همکاران (۲۰۰۵)

15- پرسشنامه ارتباط با برند اسپروت و همکاران

16- پرسشنامه عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

17- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

18- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

پرسشنامه عملکرد روابط صنعتی لاگس و همکاران (RELPERF)