دسته : پرسشنامه

۰۳ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار از ابعاد مختلف (تساوی اخلاقی، نسبیتی، قراردادی)
تعداد سوال: ۸
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان لوزیر (۱۹۹۳)

۲- پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

۳- پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

4- پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (۲۰۱۰)

۵- پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

۶- پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن

۷- پرسشنامه هوش اخلاقی

۸- آزمون قضاوت اخلاقی (MJT)

9- پرسشنامه اخلاق کار گریگوری

۱۰- پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ اسفند

۰ Comments

مقیاس سنجش هم وابستگی بک (BCAS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش وابستگی متقابل از ابعاد مختلف (کنترل (C)، دغدغه های اجتماعی (S)، تعارض خانوادگی (F))
تعداد سوال: ۳۵
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه وابستگی به دیگران

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ اسفند

۰ Comments

مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان میلامد و لوملی (HFRS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی ترس از بیمارستان از ابعاد مختلف (ترس پزشکی، ترس بیمارستانی، غیر پزشکی)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

2- مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (۱۹۹۲)

۳- پرسشنامه علل ترس از زایمان

۴- پرسشنامه علل عود به اعتیاد

۵- پرسشنامه اجتناب یانگ-رای

۶- مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS)

7- مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

8- پرسشنامه خودبیمارانگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)

۹- پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

۱۰- پرسشنامه آشنایی با ایدز

۱۱- مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی (باورها (اطلاعات محصول، لذت گرایی، نقش و تصویر اجتماعی، مفید بودن برای اقتصاد، مادی گرایی، اشتباه، فساد)، نگرش ها، رفتار)
تعداد سوالات: ۳۱
تعداد بعد: ۳ بعد اصلی و ۷ ریزبعد فرعی)
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

2- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

3- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای لام و مایزرسکی

نوشته شده توسط : ترم آخر

۰۲ اسفند

۰ Comments

مقیاس خوردن اجباری کاگان و اسکویرس (CES)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش خوردن اجباری و غیر قابل کنترل
تعداد سوال: ۸
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بلوغ فرآیندهای سازمانی

۳۰ بهمن

۰ Comments

مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی بازخورد نسبت به بیماری و ابعاد آن (نگرانی در مورد بیماری (WI)، نگرانی درباره درد (CP)، عادات سلامت (HH)، باورهای خودبیمارپندارانه (HB)، هراس از مرگ (TH)، هراس از بیماری (DP)، اشتغال ذهنی در مورد بدن (BP)، تجربه های درمانی (TE)، آثار نشانه ها (ES))
تعداد سوال: ۲۹
تعداد خرده مقیاس: ۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

ماطلب مرتبط:

۱- مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

2- پرسشنامه خودبیمارانگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)

۳- پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

۴- پرسشنامه آشنایی با ایدز

۵- پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

۶- پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری

۷- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۳۰ بهمن

۰ Comments

مقیاس توسعه برند

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان تناسب برند و محصول توسعه یافته
تعداد سوال: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

2- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

3- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۳۰ بهمن

۰ Comments

مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن (RES)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان پیشرفت رابطه در دوران نامزدی
تعداد سوال: ۱۹
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن)

۲- مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی

۳- مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی)

۴- پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی

۵- پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ

۶- پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه ۴۷ ماده ای)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: