دسته : پرسشنامه

۱۴ خرداد

۰ Comments

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: اندازه گیری میزان نیاز به تایید اجتماعی در کودکان
تعداد سوال: ۱۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۱ خرداد

۰ Comments

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی ابعاد مدیریت دانش (فرهنگ سازمانی، رهبری و اداره موثر دانش، مراکز و درگاه های دانش، کارکنان و مدیران، ساختار سازمانی، فرآیندهای سازمانی، عوامل تکنولوژیکی)
تعداد سوال: ۳۳
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۸ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه وفاداری هواداران ورزشی ماهونی (PCT)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی میزان وفاداری نگرشی و رفتاری هوادارن ورزشی
تعداد سوال: ۱۹
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۸ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی تاثیر بیکاری بر انواع آسیب های اجتماعی (فقر، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (پایان نامه)
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۷ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی با تکیه بر متون اسلامی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی مسئولیت پذیری افراد از ابعاد مختلف (مسئولیت در برابر خداوند، مسئولیت در برابر اجتماع، مسئولیت در برابر طبیعت، مسئولیت در برابر خود (مراقبه)) با تکیه بر متون اسلامی
تعداد سوال: ۲۰
تعداد عد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۶ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان عزت نفس
تعداد سوال: ۳۰
شیوه نمره گذاری:
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دسته: روانشناسی, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۶ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی اثر بخشی انواع استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (استراتژی تمایز، استراتژی کاهش هزینه، استراتژی تمرکز)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۶ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون (ISS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی سطح رضایت جنسی زوجین
تعداد سوال: ۲۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
نقطه برش: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۵ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه استقرار، کاربرد و اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی وضعیت استقرار، کاربرد و اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات در نظام آموزشی
تعداد سوال: ۶۲
تعداد بعد (مولفه): ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۸ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف (سودآوری، توانایی رقابت، رشد بازار، قابل دسترسی بودن، استفاده از فن آوری، اندازه بازار)
تعداد سوال: ۲۲
تعداد مولفه: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: