دسته : پرسشنامه

۱۰ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش نگرش مصرف کنندگان نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها (عمومی، خصوصی، شهودی، عقلانی، مدیریت، افراد خارج، دلسوزی)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

۰۹ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه قدرت بین شرکتی در شبکه های توزیع فرازیر

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی قدرت بین شرکتی در شبکه های توزیع
تعداد سوال: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

۰۹ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه پذیرش و عمل(AAQ-II) (نسخه دوم ۷ آیتمی)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی میزان انعطاف ناپذیری شناختی در افراد
تعداد سوال: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۹ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه وفاداری مشتری راندل تیل

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان وفاداری مشتریان (وفاداری نگرشی، رفتار شکایتی، تمایل به وفادار بودن، مقاومت در مقابل پیشنهاد رقابتی، وفاداری موقعیتی)
تعداد سوال: ۲۶
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۲- پرسشنامه نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی

۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۴- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۵- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۶- پرسشنامه جایگاه سازمان در ذهن مشتریان

۷- پرسشنامه مدل فرو

۸- پرسشنامه میزان وفاداری مشتریان سازمان

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۹ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه ظاهربینی مصرف کننده لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۵)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ظاهربینی مصرف کننده از ابعاد مختلف (اهمیت فیزیکی، ظاهر فیزیکی، اهمیت موففیت، ظاهر موفقیت)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

2- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

3- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

۲۱- مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

22- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

۲۳- پرسشنامه احساسات استاندارد شده در تبلیغات هولبروک و بترا

۲۴- پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

۲۵- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

۲۶- پرسشنامه اصالت برند کادیرو

۲۷- پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

۲۸- پرسشنامه محتوای اطلاعاتی و انتقالی تبلیغات پوتو و ولز

۲۹- پرسشنامه ارزیابی قضاوت بیننده از تبلیغات فلتام (AVJS)

30- پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۹ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت
تعداد سوال: ۱۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

۰۹ اردیبهشت

۰ Comments

آزمون شخصیتی رورشاخ

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ساختار شخصیتی فرد
تعداد کارت: ۱۰
شیوه اجرای آزمون: دارد
تفسیر کامل: دارد
راهنما: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

۰۷ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه قابلیت جذب دانش

نوشته شده توسط : ترم آخر

۰۷ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه جبهه گیری هنگام مشکلات با همسر

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش جبهه گیری هنگام مشکلات با همسر
تعداد سوال: ۲۲
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

۰۷ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی
تعداد سوال: ۳۰
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

به ترم آخر امتیاز دهید: