دسته : پرسشنامه

۰۲ تیر

۰ Comments

پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین ۵ تا ۱۱ سال در اجرای فعالیت های روزمره و انجام تکالیف مدرسه (نوشتن، عملکرد حرکتی عمومی)
تعداد سوال: ۱۸
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ تیر

۰ Comments

مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی رفتارهای شخصیتی اسکیزوتایپی (تجارب ادراکی غیر معمول، سوء ظن پارانویید و اضطراب اجتماعی، تفکر سحرآمیز)
تعداد سوال: ۲۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ تیر

۰ Comments

پرسشنامه ذهن آگاهی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ذهن آگاهی
تعداد سوال: ۱۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱-  پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بایر

۰۱ تیر

۰ Comments

مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی اشتغالات ذهنی، تکانه ها و عقاید مقاوم مربوط به مرگ از ابعاد مختلف (نشخوار مرگ، سلطه مرگ، عقاید تکراری مربوط به مرگ)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

۲- مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS)

 

۰۱ تیر

۰ Comments

پرسشنامه تاثیر چابکی و نابی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی تاثیر چابکی و نابی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز

۲- پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین

۳- پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

۴- پرسشنامه چابکی سازمان

 

۳۰ خرداد

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثر بر امنیت زنان در پارک های شهری

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی عوامل موثر بر امنیت زنان در پارک های شهری (پایگاه اقتصادی ساکنین، ویژگیهای فردی (سن، سواد و جنسیت)، ویژگی های فردی (اعتماد بنفس، روابط اجتماعی گسترده و ….))
تعداد سوال: ۳۸
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۳۰ خرداد

۰ Comments

پرسشنامه انگیزش بازاریابی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی انگیزش بازاریابی از ابعاد مختلف (محصول، قیمت، تبلیغات، ارزش شخصی، تصمیم به خرید بیمه های زندگی)
تعداد سوال: ۲۲
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۳۰ خرداد

۲ Comments

پرسشنامه سبک زندگی (مربوط به بیمه)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی سبک زندگی افراد از ابعاد مختلف  (فعالیت، علاقه، نظر)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰۰ تومان

خرید فایل

 

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)

۲- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

۳- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

 

۳۰ خرداد

۰ Comments

پرسشنامه نگرش فرهنگی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی نگرش فرهنگی افراد از ابعاد مختلف (موفقیت،احترام/احترام به خود،قدرت/ آزادی)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۳۰ خرداد

۰ Comments

پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید سوده (۱۳۸۷)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی اثربخشی تصمیم خرید از ابعاد مختلف (نگرش نسبت به برند، تمایل به خرید و آشنایی با برند)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 

به ترم آخر امتیاز دهید: