دسته : پرسشنامه

۰۴ اردیبهشت

۰ Comments

مقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (RDAS)( فرم تجدید نظر شده)

نوشته شده توسط : ترم آخر

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۴ اردیبهشت

۰ Comments

آزمون تصویر تن فیشر

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی اختلال تصویر بدنی در افراد (سر و صورت، اندام های فوقانی، اندام های تحتانی)
تعداد سوال: ۴۶
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین االن دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

 

۰۳ اردیبهشت

۰ Comments

مقیاس مدیریت تعارض یزدان آبادی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ابعاد مختلف مدیریت تعارض (همکاری، مصالحه، اجتناب، سازش، رقابت)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

۰۳ اردیبهشت

۰ Comments

آزمون هوش گودیناف

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک
نحوه اجرا: دارد
تفسیر آزمون: دارد
جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

۰۳ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه سنجش میزان توجه دانش آموزان به هوش چندگانه و ابعاد آن از نظر آموزگاران

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان توجه دانش آموزان به هوش چندگانه  و ابعاد آن از نظر آموزگاران (هوش منطقی – ریاضی، هوش کلامی، هوش دیداری ـ فضایی، هوش موسیقیایی، هوش بدنی ـ جنبشی، هوش میان فردی، هوش درون فردی، هوش طبیعت گرایی، هوش هستی گرایی)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (مقاله منتشر شده)
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۳ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک کرای (۱۹۹۲)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی وجدان کاری از ابعاد مختلف (قابلیت اتکا، موفقیت مداری)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

۰۳ اردیبهشت

۰ Comments

مقیاس شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی اشتراوس و همکاران (CTS-2) (تجدید نظر شده)

نوشته شده توسط : ترم آخر

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۳ اردیبهشت

۰ Comments

مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی میزان خوداثربخشی ورزش کردن با توجه به عوامل مختلف موثر بر آن (عوامل محیطی – موقعیتی، عوامل روان شناختی، عوامل کاری)
تعداد سوال: ۱۸
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

۰۳ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (۱۹۹۳)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی از ابعاد مختلف (تعهد ورزشی، لذت ورزشی، مشغولیات جایگزین، سرمایه گذاری های شخصی، فشار اجتماعی، فرصت مشارکت)
تعداد سوال: ۲۶
تعداد مولفه: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش

۲- پرسشنامه دستیابی به هدف در ورزشکاران

۳- پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش مارکلند و توبین (BREQ) – فرم بازنگری شده

۴- سیاهة اعتیاد به تمرین تری و همکاران – فرم کوتاه

۵- پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی

۶- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۷- پرسشنامه میزان تمایل به فعالیت بدنی عمومی

۸- پرسشنامه نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی

۹- پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

۱۰- برسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۳ اردیبهشت

۰ Comments

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف (RADQ)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: معرفی و تشخیص اختلال دلبستگی در کودکان سنین ۵ تا ١٨ سال از ابعاد مختلف (زورگویی، تکانشگری، رفتارهای ضداجتماعی)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۰۰۰ تومان

Desc (1)

به ترم آخر امتیاز دهید: