دسته : پرسشنامه

۱۸ آذر

۰ Comments

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: ۱- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر)  ۳- نهادی (مدارک تحصیلی)
تعداد سوال: ۲۲
تعداد شاخص ها: ۳
تعداد مولفه ها: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: غیره, مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۸ آذر

۰ Comments

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی سبک رهبری خدمتگذار در رهبران از ابعاد مختلف (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش، توانمندسازی)
تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

۱۸ آذر

۰ Comments

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان ۸ تا ۱۴ سال (برون گرایی، سازش یافتگی، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، عقلانی/گشودگی)
تعداد سوال: ۶۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۸ آذر

۰ Comments

پرسشنامه نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات میتال و همکاران

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات
تعداد سوال: ۳۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۸ آذر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اشتراک دانش: ۱- عوامل فردی (کسب شهرت، درک فواید متقابل، لذت بردن از کمک به دیگران، از دست دادن قدرت دانش، انگیزه های سازمانی ادراک شده) ۲- عوامل سازمانی یا جو سازمانی (مطلوبیت، نوآوری، وابستگی) ۳- عوامل فنی (ابزار و فناوری ها).
تعداد سوال: ۳۹
تعداد: عوامل: ۳
تعداد شاخص: ۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۸ آذر

۰ Comments

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در افراد
تعداد سوال: ۳۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

۱۷ آذر

۰ Comments

مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان کیفیت مراقبت مادرانه از ابعاد مختلف (تعارض و سر درگمی، حساس بودن و پاسخدهی، دسترس پذیری)
تعداد سوال: ۳۲
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۷ آذر

۰ Comments

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی (نگرش اهمیت یادگیری زبان خارجی، انگیزه والدین برای یادگیری زبان خارجی فرزندان)
تعداد سوال: ۳۷
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۷ آذر

۰ Comments

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان خطرپذیری در نوجوانان از ابعاد مختلف (گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف، گرایش به رانندگی خطرناک)
 تعداد سوال: ۳۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۷ آذر

۰ Comments

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده از ابعاد مختلف (وابستگی به اینترنت، فضای صمیمیت، برقراری روابط احساسی و مناظره گروهی، میزان پذیرش در اینترنت، آگاهی والدین در استفاده فرزندانشان از اینترنت، ارزشهای تربیتی خانواده، رضایت از احساس گمنامی)
تعداد سوال: ۳۳
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: