دسته : پرسشنامه

۱۶ مهر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثردر پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی از دید اعضای هیئت علمی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل موثردر پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی (عامل سازمانی، عامل تکنولوژیک، رویکرد ذینفعان، سواد اطلاعاتی، منابع آموزشی، عوامل محیطی، روشهای الکترونیکی)
تعداد سوال: ۳۶
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطال مرتبط:

۱- پرسشنامه یوزرلن (پرسشنامه بررسی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران (۲۰۱۰))

۲- پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

۳- پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

۴- پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی خوشرنگ و همکاران (۱۳۹۳)

۵- پرسشنامه عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان

 

دسته: پرسشنامه, غیره, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , ,

۱۶ مهر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت در حوزه اعتباری بانک

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه اعتباری بانک (عوامل حیاتی اصلی، عوامل فرعی مربوط به عامل حیاتی اصلی زیرساخت های اعتباری، عوامل فرعی مربوط به به عامل حساتی اصلی تسهیلات و خدمات، عوامل فرعی مربوط به عامل حیاتی اصلی کارکنان)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۱۶ مهر

۰ Comments

پرسشنامه علل اشتباهات دارویی از دیدگاه کارکنان پرستاری

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی علل اشتباهات دارویی از دیدگاه کارکنان پرستاری (عوامل مربوط به پرستار، عوامل مربوط به بخش، عوامل مربوط به مدیریت پرستاری)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۶ مهر

۰ Comments

پرسشنامه بررسی علل و عوامل مؤثردر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی زودبازده بانکی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی علل و عوامل مؤثردر عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی زودبازده بانکی (هدف از گرفتن وام در عدم بازپرداخت، شرایط و ویژگی های مالی وام گیرنده، قصور و بی توجهی در اخذ وثایق لازم و کافی، شرایط محیطی، عوامل فرابانکی)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۵ مهر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل موثر برتوسعه محصول جدید (عامل تکنولوژی، عامل بازاریابی، عامل تجاری کردن، عامل تیم توسعه محصول)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

۲- پرسشنامه نوجویی در استفاده محصول جیراردی و همکاران

۳- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۵ مهر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل مؤثر در تصمیم مشتریان برای خرید نرم افزارهای سازمانی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل مؤثر در تصمیم مشتریان برای خرید نرم افزارهای سازمانی (عوامل مرتبط با ویژگی محصول، عوامل محیطی و بازار، عوامل درون سازمانی خریدار، عوامل مرتبط با سازمان فروشنده، عوامل مرتبط با فرآیند و ترفیع فروش)
تعداد سوال: ۳۴
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در تصمیم خرید

۲- پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید سوده (۱۳۸۷)

۳- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در خرید کالاهای سبز

۴- پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۵ مهر

۰ Comments

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار خدمات بانکی (تحقق مزیت رقابتی پایدار)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش و رضایت از خدمات دولت الکترونیک (داراییهای مشهود: تنوع خدمات، خود بانکداری، زیرساخت، سرمایه، بازار، داراییهای نامشهود: درونی، بیرونی، قابلیتها: قابلیتهای اجرایی، قابلیتهای منابع انسانی، قابلیتهای مدیریتی)
تعداد شاخص: ۳
تعداد زیر شاخص: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت زنجیره تامین با مزیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت

۲- پرسشنامه رتبه بندی بانک ها از جنبه مزیت رقابتی

۳- پرسشنامه مزیت رقابتی

۴- پرسشنامه جو رقابتی

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۵ مهر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثر بر تعامل استاد و دانشجو در محیط آموزشی مبتنی بر وب

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل موثر بر تعامل استاد و دانشجو در محیط آموزشی مبتنی بر وب (مهارت های ابزاری و فنی، مهارت های ارتباطی، تعهد و نظم، تسلط علمی، ارتباط صوتی و تصویری زنده، کمیت و کیفیت امکانات ارتباطی، انگیزه و نگرش نسبت به آموزش مجازی، تعداد دانشجویان)
تعداد سوال: ۴۲
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , ,

۱۵ مهر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان (عامل ساختاری، عامل محتوایی، عامل محیطی، عامل ارزشی)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۵ مهر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان (نداشتن خودکارآمدی در انجام دادن پژوهش و نوشتن گزارش، نبود سازکارهای مناسب برای تشخیص و تنبیه سارقان علمی، عوامل نگرشی، عوامل اجتماعی- فرهنگی، مدرک گرایی و توجه زیاد به نمره، نبود آموزشهای قبلی درباره چگونگی استناددهی و ناآشنایی با روشهای پیشگیری از سرقت علمی در دوران دبیرستان یا در آموزشهای غیررسمی، عدم تشخیص سرقت علمی از سوی استادان و واکنش نشان ندادن به آن، نداشتن ترس از تنبیه و مواخذه شدن، فضاهای الکترونیکی و مجازی، عوامل فشار، آموزشهای ناکافی در دانشگاه برای شناسایی و پیشگیری از سرقت علمی (نقش دانشگاه))
تعداد سوال: ۴۸
تعداد بعد: ۱۱
شیوه نمره گذاری: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

به ترم آخر امتیاز دهید: