خانه / فروشگاه / پرسشنامه (صفحه 4)

پرسشنامه

مقیاس آگاهی از كارآیی انرژی برق

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسي میزان آگاهی افراد از كارایی انرژی برق از ابعاد مختلف (روشنایی، رفاهی)

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه صرفه جویی در مصرف برق

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه صرفه جویی در مصرف برق

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

صرفه جويي انرژي يا استفاده صحيح و منطقي از انرژي، «اساسا يك رفتار است و به همين دليل در چارچوبهاي نظري مختلفي قابل تبيين است» (احمدي، ميرفردي و زارعي،1392 : 186 7). برخي پژوهشگران،صرفه جويي را براساس آگاهي تبيين نموده اند (بندر 9 ، گسارد 8 ، مزي و لوتزنهايزر 9 گسارد ، 2002). «آگاهي، به عنوان حالت يا توانايي ادراك، احساس يا مطلع 10 بودن از حوادث و اشياء، بخش مهمي از فرآيند يادگيري است» (اتكينسون وهمكاران، 1385: 216) و به همين دليل ارتباط نزديكي با عملكرد دارد. «در روانشناسي تجربي، فرض بر اين است كه رفتار انسان، تابع آگاهي ها و اطلاعاتي است كه به دست مي آورد. اگراطلاعات تغيير كند رفتار نيز تغييرمي كند» (گنجي، 124 :1367). به صورت طبيعي، انجام هر فعاليتي مستلزم كسب برخي آگاهي ها و اطلاعات است. هرچه آگاهي ها واطلاعات بيشتر باشد، (1261 :2003) معتقدند «آگاهي، مستقيماً 11 عملكرد، مطلوب تر مي گردد. گرگوري و دي لئو بر روي رفتار اثر مي گذارد. در واقع، آگاهي هم بر روي رفتارهاي ناآگاهانه مانند عادت ها و عكسالعملهاي غير ارادي و هم بر رفتار هاي آگاهانه مانند نگرش ها، قصدها و خود ادراكي تأثير مي گذارد».

پرسشنامه صرفه جویی در مصرف برق

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسي میزان صرفه جويي در مصرف برق از ابعاد مختلف (روشنایی، سرمایشی، سمعی و بصری)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه صرفه جویی در مصرف برق

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

صرفه جويي انرژي يا استفاده صحيح و منطقي از انرژي، «اساسا يك رفتار است و به همين دليل در چارچوبهاي نظري مختلفي قابل تبيين است» (احمدي، ميرفردي و زارعي،1392 : 186 7). برخي پژوهشگران،صرفه جويي را براساس آگاهي تبيين نموده اند (بندر 9 ، گسارد 8 ، مزي و لوتزنهايزر 9 گسارد ، 2002). «آگاهي، به عنوان حالت يا توانايي ادراك، احساس يا مطلع 10 بودن از حوادث و اشياء، بخش مهمي از فرآيند يادگيري است» (اتكينسون وهمكاران، 1385: 216) و به همين دليل ارتباط نزديكي با عملكرد دارد. «در روانشناسي تجربي، فرض بر اين است كه رفتار انسان، تابع آگاهي ها و اطلاعاتي است كه به دست مي آورد. اگراطلاعات تغيير كند رفتار نيز تغييرمي كند» (گنجي، 124 :1367). به صورت طبيعي، انجام هر فعاليتي مستلزم كسب برخي آگاهي ها و اطلاعات است. هرچه آگاهي ها واطلاعات بيشتر باشد، (1261 :2003) معتقدند «آگاهي، مستقيماً 11 عملكرد، مطلوب تر مي گردد. گرگوري و دي لئو بر روي رفتار اثر مي گذارد. در واقع، آگاهي هم بر روي رفتارهاي ناآگاهانه مانند عادت ها و عكسالعملهاي غير ارادي و هم بر رفتار هاي آگاهانه مانند نگرش ها، قصدها و خود ادراكي تأثير مي گذارد».

پرسشنامه ملیت گرایی مصرف کنندگان کت اسکیل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسي میزان ملیت گرایی مصرف کنندگان (تمایل به خرید محصولات داخلی)

تعداد سوال: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه ملیت گرایی مصرف کنندگان کت اسکیل

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

۲- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

۳- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

۲۱- مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

۲۲- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

۲۳- پرسشنامه احساسات استاندارد شده در تبلیغات هولبروک و بترا

۲۴- پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

۲۵- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

۲۶- پرسشنامه اصالت برند کادیرو

۲۷- پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

۲۸- پرسشنامه محتوای اطلاعاتی و انتقالی تبلیغات پوتو و ولز

۲۹- پرسشنامه ارزیابی قضاوت بیننده از تبلیغات فلتام (AVJS)

۳۰- پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات مکلین و مچلیت

۳۱- پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ

32- پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند کریستودولایدز و همکاران

33- پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک

34- پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای نام تجاری (برند) در صنعت بانکداری

35- پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده

36- پرسشنامه بررسی اثر مذهب، مادی گرایی و ویژگیهای جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد

37- بررسی میزان درگیری ذهنی مصرف کننده با پوشاک مد

تعریف ملیت گرایی مصرف کننده

اگرچه، در برخی موارد، مصرف کنندگان در مورد خارجی بودن کشور سازنده نگران هستند و ترجیح می دهند از محصولات ساخت کشور خودشان استفاده کنند، اما کشور سازنده عموماً برای استنباط کیفیت محصولات بکار میرود (Ahmed & et al, 2004, 105). ملیت گرایی مصرفکننده به معنی باور مصرفکنندگان یک کشور در مورد متناسب بودن و اخلاقی بودن خرید محصولات ساخت خارج است. مصرف کنندگان یک کشور ممکن است خرید کالاهای ساخت خارج را غیر اخلاقی و غیرمیهن پرستانه بیانگارند؛ زیرا این کار بر اقتصاد داخلی آنها تاثیر منفی میگذارد. از این رو، بعضی از مصرف کنندگان تمایل دارند حتی اگر کیفیت محصولات ساخت داخل کشورشان پایینتر از کالاهای وارداتی باشد، از کالاهای محلی خریداری کنند. در (1980) نشان دادند که مصرفکنندگان در کشورهای توسعه 1994) 6) و وانگ و لمب 5 این رابطه اوکچوکو یافته در وهله اول محصولات تولید داخلی خودشان را ترجیح میدهند، آنگاه محصولات دیگر کشورهای توسعه یافته و سپس محصولات کشورهای کمتر توسعه یافته را. بنابراین، هنگام ارزیابی محصولات، چنانچه ملیت گرایی یک مصرفکننده قوی باشد، نام کشور سازنده را مورد توجه خاص قرار می دهد. در این رابطه، وانگ و لمب (1983) معتقدند که تاثیر نام کشور سازنده، در صورتی که مصرفکننده نسبت به کالاهای وارداتی تعصب منفی داشته باشد، در زمره موانع نامحسوس ورود به بازارهای جدید به شمار می رود.

پرسشنامه مصرف رسانه ای

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسي میزان مصرف رسانه ای در افراد از ابعاد مختلف (اینترنت، رسانه خارجی، رسانه داخلی)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه مصرف رسانه ای

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط

1- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی
2- پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی
3- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی
4- پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (AIDS)

5- پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

6- پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر گردشگری

7- پرسشنامه تاثیر رسانه بر جذب مشارکتهای مردمی برای ایجاد فضای آموزشی

8- پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای بر معرفی فرصت های شغلی از دیدگاه جویندگان کار

9- پرسشنامه نقش رسانه ملی در رفع توسعه نیافتگی اجتماعی

مصرف رسانه ای چیست؟

وضعيتي كه فرد يا گروه، به مدتي خاص، در معرض رسانه هاي جمعي مانند تلويزيون، راديو، ماهواره، اينترنت، نشريات و مجلات قرار مي گيرد و از آنها حسب نيازمندي و علاقمندي خود استفاده مي كند را مصرف رسانه اي مي گوييم.

پرسشنامه مدیریت بدن

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسي میزان مدیریت بدن در افراد از ابعاد مختلف (مدیریت ظاهر بدن، مدیریت تناسب اندام)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه مدیریت بدن

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط

1- پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

2- مقیاس تصویر خود منفی مسکوویچ (NSPS)

3- آزمون تصویر تن فیشر

4- مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

5- پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

6- پرسش نامه نارضایتی بدنی کوپر (8-D)

مدیریت بدن چیست؟

در دوران مدرن بدن انسان جایگاه ویژه ای یافته است. تا قبل از آن ریاضت جسمی خودخواسته تنها برای تعالی روح وجود داشت، اما اکنون شاهد سخت گیری های شدید افراد در رابطه با بدن و برای دستیابی به استانداردهای زیبایی و تناسب اندام هستیم.
تناسب اندام و رژیم گرفتن به خودی خود امر ناپسندی نیست؛ اما شرایط زمانی بغرنج می شود که تلاش برای تناسب اندام تبدیل به مهمترین مشغله ذهنی یک فرد شود، ابعاد مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار دهد و حتی سلامتی را به خطر اندازد. شما هم حتما در بین اطرافیان خود، افرادی را سراغ دارید که رژیم های سخت می گیرند، کالری مواد غذایی را با دقت اندازه گیری می کنند، از انواع قرص ها و داروهای لاغری استفاده می کنند، ساعاتی از روز را به ورزشهای طاقت فرسا می پردازند و …. بعضی افراد بعد از مدتی از چنین شیوه ای خسته می شوند و رژیم و ورزش را رها می کنند و این باعث می شود وزنشان بیش از پیش بالا برود و بعد از مدتی دوباره این سیکل معیوب را تکرار کنند.
اعمال این سخت گیری های شدید بر بدن مانند نوعی شکنجه خودخواسته می ماند. اما سوال این جاست که منشا این افکار غیر منطقی و وسواس گونه درباره لاغری کجاست؟ اطرافیان و به طورکلی دیگری چه نقشی در این میان ایفا می کند و قضاوتش تا چه اندازه می تواند مهم باشد؟ نقش خود فرد چیست؟
در این جا صحبت فقط درباره تلاش افراد چاق، برای لاغر کردن خود و یا نفش رسانه ها، تبلیغات و مد در تعیین استانداردهای زیبایی نیست. صحبت از افرادی است که به طور افراطی به کنترل بدنشان می پردازند و دائما از وضعیت جسمی خود ناراضی هستند، افرادی که شاید در نگاه دیگران زیبا و متناسب محسوب شوند اما خودشان این موضوع را کتمان می کنند و به کنترل بر بدنشان در جهت لاغرتر شدن ادامه می دهند.

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی نسبت به مدیریت شهری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی نسبت به مدیریت شهری (پاسخگویی مدیریت شهری، اثربخشی عملکرد مدیریت شهری، همسویی اهداف مدیریت شهری با نیازهای مردم)

تعداد سوال: 38

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی نسبت به مدیریت شهری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سنجش عملكرد شورا در مدیریت شهری از نظر شهروندان

تعریف اعتماد اجتماعی

در تعاریفی که از سرمایه اجتماعی مطرح شده است، اعتماد اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که بعنوان مهمترین عنصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در جامعه در نظر گرفته شده است. بعبارت دیگر اعتماد اجتماعی هم بعنوان یک جزء ذهنی، هم بعنوان علت و هم بعنوان پیامد و معلول سرمایه اجتماعی می باشد. اعتماد اجتماعی از شرایط و الزامات عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود و برای حل مسائل اجتماعی ضروری به نظر می رسد بطوری که باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می گردد و برای حرکت موفقیت آمیز اقتصاد و افزایش مشروعیت نظام و توسعه سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد.

اعتماداجتماعي مفهومي است كه در فرايند روابط اجتماعي بين افراد و سازمانهاي اجتماع با همديگر تبلور مي‌يابد. اعتماد احساس روابط اجتماعي است و رابطه مستقيم با ميزان روابط اجتماعي دارد. بدين صورت كه هر چه ميزان اعتماد اجتماعي ميان افراد و گروهها و سازمانهاي اجتماعي به جامعه بيشتر باشند، به همان ميزان، روابط اجتماعي، از شدت، تنوع، ثبات و پايداري بيشتري برخودار است. لذا اعتماد اجتماعي نتيجه تعاملات اجتماعي موجود و گروهي انجمنها و فعالتيهاي اجتماعي است، به خصوص اگر اين اعتماد از حد فردي به سطح اجتماعي انتقال يابد بعنوان يك سرمايه با ارزش تلقي مي‌گردد.

فرانسيس فوكوياما سرشناس ترين نظريه پرداز در تلفيق سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي است كه مفهوم سرمايه اجتماعي را در چارچوبي اقتصادي مطرح مي‌كند. لذا او با بهره‌گيري از مفهوم سرمايه اجتماعي يك نظريه اعتماد اجتماعي تدوين مي‌كند و مطرح مي كند كه قدرت و كارايي سرمايه اجتماعي در جامعه به ميزان پايبندي اعضاي آن جامعه به هنجارها و ارزشهاي مشترك و توانايي آنها براي چشم پوشي از منافع شخصي در راستاي خير و سعادت همگاني بستگي دارد.  به اعتقاد او از طريق پايبندي به هنجارها و و ارزشهاي مشترك اعتماد پديد مي‌آيد. اعتمادي كه از طريق مناسبات مثبت اجتماعي و بر پايه بده بستان به تعهد اخلاقي و تفكر پديد آمده باشد و نه از روي حسابگري هاي روزمره، مي‌تواند به رشد و شكوفايي اقتصادي كمك كند(گرانووتر،1982: 88-61).

اعتماد در متن كنشهاي انسان نمود پيدا مي‌كند، بويژه در آن دسته از كنشهايي كه جهت گيري معطوف به آينده دارند و آن نوعي رابطه كيفي است كه به تعبير كلمن «قدرت عمل كردن را تسهيل مي‌كند». اعتماد تسهيل كننده مبادلات در فضاي اجتماعي است كه هزينه مذاكرات و مبادلات اجتماعي را به حداقل مي‌رساند و براي حل مسائل مربوط به نظم اجتماعي نقش تعيين كننده‌اي دارد و عنصر پيش قراردادي و مقدم حيات اجتماعي است. به تعبيري مفاهيم مربوط به اعتماد بطور بالقوه روابط اجتماعي را توصيف مي‌كنند كه در بردارنده تمايزات افقي بين حوزه هاي مربوط به فضاي عمومي و شخصي است(ازكيا و غفاري،283:1383).

اعتماد عبارت از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماع براساس حس اعتماد به دیگران است. به این شکل که دیگران بر اساس انتظار ما پاسخ داده و به روش های حمایتی دو جانبه عمل خواهند کرد و یا حداقل اینکه قصد آزاردهی ندارند( اواکاکس،1998: ).

فوكوياما (1995) از اعتماد به مثابه شاخصي براي بيان سرمايه اجتماعي در معناي ارزشهاي جمعي شبكه‌هاي اجتماعي و اخلاق فرهنگي كه بنياد رشد و ثبات اقتصادي را تشكيل مي‌دهند، استفاده مي‌كند.

آنتوني گيدنز (1990) به دو نوع اعتماد اعتقاد دارد: 1- اعتماد به افراد خاص 2- اعتماد به افراد يا نظامهاي انتزاعي. اعتماد انتزاعي در برگيرنده آگاهي از مخاطره و فرد مورداعتماد است. لذا در حاليكه كنشگر مي‌تواند به راحتي در مورد ميزان ارزش اعتماد به افراد خاص قضاوت كند مي تواند درباره ميزان ارزش اعتماد نسبت به ديگران تعميم يافته نيز داراي ايده ها و باورهايي باشد. افراد نيز مي توانند درباره ميزان ارزش اعتماد نسبت به نهادها يا نظامهاي انتزاعي داراي باورهايي باشند كه اين فرايند تحت عنوان سطح نهادي اعتماد ناميده مي شودو اين همان چيزي است كه گيدنز آن را ايده اعتماد به نظامهاي تخصصي مي‌نامند(شارع پور، 1380 :104) و گيدنز در اين مورد و در بررسي اعتماد وجوه روان شناختي و جامعه شناختي را توأمان بكار برده است. اعتماد در ديدگاه او نه كيفيتي كلي و وجهي از همبستگي اجتماعي، بلكه شيوه ضروري و اجتناب ناپذير حيات اجتماعي به شمار مي رود. كانون اصلي اعتماد در تمامي انواع آن تداوم و استمرار رفتار و زندگي و قابليت پيش‌بيني آن مي‌باشد.

اعتماد از عناصر ضروري تقويت همكاري است و يك عنصر غيراختياري و ناآگاهانه مي‌باشد و مستلزم پيش‌بيني رفتار يك بازيگر مستقل است. «شما براي انجام دادن كاري صرفا به اين دليل به او اعتماد مي‌كنيد كه با توجه به شناختتان از خلق و خوي و انتخابهاي ممكن او، تبعات آن و توانايي او حدس مي‌زنيد كه او انجام دادن اين كار را برخواهد گزيد(پوتنام، 229:1380).

در جوامع كوچك و به هم پيوسته اين پيش بيني براساس چيزي انجام مي‌شود كه ويليامز آن را «اعتماد صحيحي» مي‌ناميد يعني اعتمادي كه به آشنايي نزديك با اين فرد بستگي دارد. اما در جوامع بزرگتر و پيچيده تر، اعتماد  غيرشخصي تر يا شكل غير مستقيمي از اعتماد ضرورت دارد (ازكيا، فيروزآبادي، 1383 :54).
اعتماد اجتماعي را دلالت بر انتظارها، تعهدهاي اكتسابي و تائيد شده به لحاظ اجتماعي كه افراد نسبت به يكديگر و نسبت به سازمانها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعي شان دارند، تعريف كرده اند و با رابطه متقابل تعميم يافته‌ترين است.

كلاوس افه مطرح مي‌كند كه يكي از جاذبه هاي ذهني انديشيدن درباره پديده اعتماد اجتماعي، توانايي بالقوه اين پديده براي پركردن شكاف ميان سطوح كلان و خرد در نظريه اجتماعي است. اعتماد، فرضي شناختي است كه كنشگران فردي يا جمعي در تعامل با ديگران بكار مي بندند. اين فرض شناختي با ترجيحات و تمايلات رفتاري ديگران از لحاظ آمادگي آنها براي همكاري و پرهيز از اقدامات خودخواهانه، فرصت طلبانه و خصمانه ارتباط دارد. لذا اعتماد به معناي باور  به عملي است كه از ديگران انتظار مي رود اين باور بر مبناي اين احتمال است كه گروههاي بخصوصي از ديگران كارهاي بخصوصي را انجام مي دهند يا از انجام كارهاي بخصوصي پرهيز مي‌كنند كه در هر صورت بر رفاه ديگران يا بر رفاه يك جمع اثر مي گذارد.اعتماد به معناي اين باور است كه ديگران با اقدام يا برخورداري از اقدام خود به رفاه من يا ما كمك مي‌كند و از آسيب زدن به من يا ما خودداري مي‌كنند(كيان تاجبخش، 1384 :208).

اعتماد اجتماعي به ميزان بسيار زيادي اختلال در روابط اجتماعي را كاهش مي‌دهد و از اين طريق ارتباط بسيار مؤثري درروابط بين مردم ، حكومت، نهادها و گروههاي واسطه بين مردم و حكومت دارد كه ماحصل آن شكل گيري شبكه اعتماد و شعاع اعتماد مي‌باشد. شبكه اعتماد عبارت از گروهي است كه براساس اعتماد متقابل به يكديگر از اطلاعات، هنجارها و ارزشهاي يكساني در تعاملات في ما بين برخوردارند و نقش زيادي در تسهيل فرايندها و كاهش هزينه هاي تعاملات دارند. شبكه اعتماد مي تواند بين افراد يك گروه و يا بين گروهها و سازمانهاي مختلف بوجود آيد. به نظر فوكوياما قبل از ورود به سيستم تجاري يا اجتماعي بايد اطلاعات كافي درباره شبكه هاي اعتماد موجود در آن سيستم و ويژگي‌هاي آن بدست آورد زيرا اعتماد را پايه هر گونه مبادلات اقتصادي و اجتماعي مي داند.از طرف ديگرشعاع اعتماد به مفهوم ميزان گستردگي دايره همكاري متقابل و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه مي‌باشد. تمام گروههاي اجتماعي ميزان خاصي از شعاع اعتماد را دارند. هر چه يك گروه اجتماعي شعاع اعتماد گسترده تري داشته باشد، سرمايه اجتماعي بيشتري نيز خواهدداشت. تمامي گروههاي اجتماعي داراي ميزان خاصي از شعاع اعتماد هستند كه به مفهوم ميزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه است.

در تعاریفی که در صفحات پیش  ازسرمایه اجتماعی مطرح شده است، اعتماد اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین مولفه هایی است که بعنوان مهمترین عنصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در جامعه در نظر گرفته شده است. بعبارت دیگر اعتماد اجتماعی هم بعنوان یک جزء ذهنی، هم بعنوان علت و هم بعنوان پیامد و معلول سرمایه اجتماعی می باشد.

اعتماد اجتماعی از شرایط و الزامات عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود و برای حل مسائل و آسیب های اجتماعی ضروری به نظر می رسد بطوری که باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می گردد و برای حرکت موفقیت آمیز اقتصاد و افزایش مشروعیت نظام و توسعه سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد.
از نظر «پوتنام» اعتمادیکی از عناصر ضروری تقویت همکاری است و یک عنصر غیر اختیاری و ناآگاهانه نمی باشد. اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار یک بازیگر مستقل است. در جوامع کوچک و به هم پیوسته این پیش بینی بر اساس چیزی انجام می شودکه برنارد ویلیامز آن را «اعتماد صمیمانه » می نامد یعنی اعتمادی که به آشنایی نزدیک با فرد بستگی دارد. اما در جوامع بزرگتر و پیچیده تر یک اعتماد غیرشخصی یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد ضرورت دارد (پوتنام ، 1379 : 292).
پوتنام همچنین مطرح می کندکه اعتماد به همان اندازه که یک نگرش شخصی است یک دارایی ضروری نظام اجتماعی نیز هست، افراد قادرند که به یکدیگر اعتماد کنند و این به دلیل هنجارها و شبکه های اجتماعی است که عملشان در چارچوب آنها قرار دارد. (پوتنام ، 1379: 303) هنجارهای موثر که مانع جرم و جنایت در شهرها می شوند این امکان را برای زنان فراهم می کند که در شب آزادانه درخیابان قدم بزنند و به سالخوردگان امکان می دهدکه خانه هایشان را بدون ترس ترک کنند.(کلمن 1377 : 475).

اعتماد اجتماعی به دلیل گستردگی حضور خود به دو گروه کلی «اعتماد صمیمانه» و «اعتماد تعمیم یافته» تقسیم می شود. اعتماد صمیمانه یا شخصی در محدوده کمی یعنی در بین افرادیکه رابط رودر رو ونزدیک با هم دارند، جریان می یابد در حالی که اعتماد عام ، تعمیم یافته یا اجتماعی محدوده وسیعی را شامل می شوند بعبارت دیگر اعتماد عام را می توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروه های قومی و قبیله ای تعریف کرد. توضیح اینکه این تعریف از اعتماد موارد ذیل را در بر می گیرد. :

1-    اعتماد عام تنها به افرادی که با هم تعامل دارند و روابط چهره به چهره برقرار می کنند محدود نمی شود.
2-    اعتماد تعمیم یافته حوزه ای از کسانی که با ما تعامل دارند یا بالقوه می توانند تعامل داشته باشند را در بر می گیرد.
3-    اعتماد تعمیم یافته مرزهای خانوادگی ، همسایگی ، قومی و محلی را در می نوردد و در سطح ملی گسترش می یابد.
4-    اعتماد تعمیم یافته پدیده نسبتا جدیدی است که همراه با شکل گیری دولتهای مدرن یا دولت – ملت مطرح شده است.
5-    اعتماد تعمیم یافته لازمه همکاری و مشارکت میلیونها شهروندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروزی را تشکیل می دهند.

در كل جامعه شناسان معاصر و كلاسيك تعاريف متعدد و مختلفي از اعتماد اجتماعي ارائه نموده اند كه اين تعاريف بيانگر سطح تحليل، رويكرد، مبناي نظري، نوع اعتماد مورد نظر و سطح مطالعه آنها درباب اعتماد اجتماعي مي‌باشد (آزاد ارمكي، 1383 :108).

پرسشنامه جهت گیری خانواده نسبت به محیط زیست (فرم خلاصه)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی جهت گیری خانواده نسبت به محیط زیست (جهت گیری مثبت یا منفی)

تعداد سوال: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه جهت گیری خانواده نسبت به محیط زیست (فرم خلاصه)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تحلیل و ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی اجرای طرح تفکیک پسماند از مبداء

2- پرسشنامه ارزیابی نگرش زیست محیطی معلمان

3- پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

4- پرسشنامه نگرانی محیط زیستی

5- پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

6- پرسشنامه ارزیابی نگرش زیست محیطی معلمان

7- پرسشنامه دانش محیط زیستی گردشگران

8- پرسشنامه نگرش محیط زیستی گردشگران

9- پرسشنامه ارزشهای محیط زیستی گردشگران

10- پرسشنامه دانش محیط زیستی دانشجویان هی و همکاران (2011)

ارتباط بين محيط زيست و گردشگري بسيار نزديك است؛ زيرا كه از ويژگيهاي بسيار مهم محيط زيست، اين است كه جاذبه اي براي گردشگران به شمار مي آيد. امكانات و زيرساختهاي گردشگري نيز، به نوبهي خود، از برخي جنبهها به محيط زيست برمي گردد و همچنين موجب تأثيراتي بر محيط زيست مي شود (ليكوريش 2 و ، 86 :1997). گردشگري ميتواند هم اثرات مثبت و هم منفي از نظر محيط 3 جنكينز زيستي به همراه داشته باشد كه پيشگيري از اثرات منفي، از جمله ضرورتها براي حفظ منابع محيط زيستي و حتي فرهنگي، اجتماعي مناطق گردش پذير است. اثراتي منفي كه در پي گردشگري به وجود ميآيد، شامل توليد زباله، آلودگي آب، آلودگي هوا، آلودگي بصري، آلودگي صوتي، بروز مشكلات كاربري زمين، شلوغي، ازدحام و ترافيك، رشد بيش از حد بخش خدماتي و رفاهي، آسيب به مناظر و نواحي طبيعي منطقه، تخريب جنگلها، تالابها و ساير زيستگاههاي منحصر به فرد و خاص و … است (خاني و ديگران، 55 :1388).

پرسشنامه دانش محیط زیستی دانشجویان هی و همکاران (2011)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان دانش محیط زیستی دانشجویان

تعداد سوال: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه دانش محیط زیستی دانشجویان هی و همکاران (2011)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تحلیل و ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی اجرای طرح تفکیک پسماند از مبداء

2- پرسشنامه ارزیابی نگرش زیست محیطی معلمان

3- پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

4- پرسشنامه نگرانی محیط زیستی

5- پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

6- پرسشنامه ارزیابی نگرش زیست محیطی معلمان

7- پرسشنامه دانش محیط زیستی گردشگران

8- پرسشنامه نگرش محیط زیستی گردشگران

9- پرسشنامه ارزشهای محیط زیستی گردشگران

ارتباط بين محيط زيست و گردشگري بسيار نزديك است؛ زيرا كه از ويژگيهاي بسيار مهم محيط زيست، اين است كه جاذبه اي براي گردشگران به شمار مي آيد. امكانات و زيرساختهاي گردشگري نيز، به نوبهي خود، از برخي جنبهها به محيط زيست برمي گردد و همچنين موجب تأثيراتي بر محيط زيست مي شود (ليكوريش 2 و ، 86 :1997). گردشگري ميتواند هم اثرات مثبت و هم منفي از نظر محيط 3 جنكينز زيستي به همراه داشته باشد كه پيشگيري از اثرات منفي، از جمله ضرورتها براي حفظ منابع محيط زيستي و حتي فرهنگي، اجتماعي مناطق گردش پذير است. اثراتي منفي كه در پي گردشگري به وجود ميآيد، شامل توليد زباله، آلودگي آب، آلودگي هوا، آلودگي بصري، آلودگي صوتي، بروز مشكلات كاربري زمين، شلوغي، ازدحام و ترافيك، رشد بيش از حد بخش خدماتي و رفاهي، آسيب به مناظر و نواحي طبيعي منطقه، تخريب جنگلها، تالابها و ساير زيستگاههاي منحصر به فرد و خاص و … است (خاني و ديگران، 55 :1388).

پرسشنامه انگیزه مصرف غذای محلی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی انگیزه مصرف غذای محلی در افراد (انگیزه سلامتی، انگیزه خلق و خوی، انگیزه راحتی، انگیزه جاذبه حسی، انگیزه محتوای طبیعی، انگیزه قیمت، انگیزه آشنایی، انگیزه پرستیژ)

تعداد سوال: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه انگیزه مصرف غذای محلی در افراد

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

غذاهای سنتی از نظر میزان روغن و چربی قابل کنترل بوده و سالم‌تر هستند. اما غذاهای آماده دارای روغن و چربی ناسالم و زیاد بوده و قابل کنترل در هنگام پخت نیست و حداکثر 5 تا 7 برابر غذای سالم انرژی دارند.

نمک در غذاهای سنتی در آخر غذا اضافه می‌شود و مقدارش مشخص است و در عین حال از نمک یددار تصفیه شده استفاده می‌شود. اما غذاهای آماده اغلب دارای نمک زیاد بوده و شور است. افزودن نمک به غذاهای آماده به علت خاصیت ضد باکتری آن و همچنین به عنوان پیوند دهنده ذرات گوشت در مقدار مناسب لازم است ولی اغلب غذاهای آماده دارای مقادیر زیادی نمک هستند و غالبا با خیارشور سرو می‌شوند.

در غذاهای سنتی گوشت قرمز و مرغ و ماهی تازه به عنوان منابع تامین پروتئین مورد نیاز بدن باید در برنامه غذایی گنجانده شوند. میزان چربی‌های اشباع آنها را با جدا کردن پوست و چربی‌های قابل رویت می‌توان کنترل کرد. اما در غذاهای آماده معمولا از امعا و احشای حیوانات و پوست مرغ استفاده می‌شود و به این دلیل حاوی چربی‌های اشباع شده و کالری زیادی است که می‌تواند مصرف مداوم و زیاد آنها خطر اضافه وزن و چاقی، چربی خون بالا و بیماری‌های قلبی – عروقی را افزایش دهد.

در غذاهای سنتی از مواد غذایی سالم و تازه استفاده می‌شود. حرارت پخت قابل کنترل است و بنابراین ویتامین‌های آن کمتر از دست می‌رود. در مقابل در غذاهای آماده معمولا از مواد غذایی با کیفیت بالا استفاده نمی‌شود. در مراحل تهیه غذاهای آماده و کنسروی حرارت قابل کنترل نیست و به دلیل حرارت بالا ویتامین‌های موجود در آن از بین می‌رود.

در غذاهای سنتی مقدار روغنی که برای پخت غذا استفاده می‌شود، قابل کنترل است. معمولا از روغن‌های مایع استفاده می‌شود و از آنجا که درجه حرارت را هنگام پخت غذا می‌توان کنترل کرد، روغن سالم‌تر باقی می‌ماند. همچنین در غذاهای آماده معمولا از روغن‌هایی که اسید چرب اشباع زیاد دارند، چندین بار برای سرخ کردن استفاده می‌شود. حرارت زیاد باعث سوختن روغن و ایجاد ترکیباتی در آن می‌شود که می‌تواند سرطان‌زا باشد. چربی موجود در این غذاها در طولانی مدت سبب انسداد عروق و چاقی می‌شود.

پرسشنامه میزان مصرف غذای محلی در افراد

هدف: ارزیابی میزان مصرف غذای محلی در افراد

تعداد سوال: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه میزان مصرف غذای محلی در افراد

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

غذاهای سنتی از نظر میزان روغن و چربی قابل کنترل بوده و سالم‌تر هستند. اما غذاهای آماده دارای روغن و چربی ناسالم و زیاد بوده و قابل کنترل در هنگام پخت نیست و حداکثر 5 تا 7 برابر غذای سالم انرژی دارند.

نمک در غذاهای سنتی در آخر غذا اضافه می‌شود و مقدارش مشخص است و در عین حال از نمک یددار تصفیه شده استفاده می‌شود. اما غذاهای آماده اغلب دارای نمک زیاد بوده و شور است. افزودن نمک به غذاهای آماده به علت خاصیت ضد باکتری آن و همچنین به عنوان پیوند دهنده ذرات گوشت در مقدار مناسب لازم است ولی اغلب غذاهای آماده دارای مقادیر زیادی نمک هستند و غالبا با خیارشور سرو می‌شوند.

در غذاهای سنتی گوشت قرمز و مرغ و ماهی تازه به عنوان منابع تامین پروتئین مورد نیاز بدن باید در برنامه غذایی گنجانده شوند. میزان چربی‌های اشباع آنها را با جدا کردن پوست و چربی‌های قابل رویت می‌توان کنترل کرد. اما در غذاهای آماده معمولا از امعا و احشای حیوانات و پوست مرغ استفاده می‌شود و به این دلیل حاوی چربی‌های اشباع شده و کالری زیادی است که می‌تواند مصرف مداوم و زیاد آنها خطر اضافه وزن و چاقی، چربی خون بالا و بیماری‌های قلبی – عروقی را افزایش دهد.

در غذاهای سنتی از مواد غذایی سالم و تازه استفاده می‌شود. حرارت پخت قابل کنترل است و بنابراین ویتامین‌های آن کمتر از دست می‌رود. در مقابل در غذاهای آماده معمولا از مواد غذایی با کیفیت بالا استفاده نمی‌شود. در مراحل تهیه غذاهای آماده و کنسروی حرارت قابل کنترل نیست و به دلیل حرارت بالا ویتامین‌های موجود در آن از بین می‌رود.

در غذاهای سنتی مقدار روغنی که برای پخت غذا استفاده می‌شود، قابل کنترل است. معمولا از روغن‌های مایع استفاده می‌شود و از آنجا که درجه حرارت را هنگام پخت غذا می‌توان کنترل کرد، روغن سالم‌تر باقی می‌ماند. همچنین در غذاهای آماده معمولا از روغن‌هایی که اسید چرب اشباع زیاد دارند، چندین بار برای سرخ کردن استفاده می‌شود. حرارت زیاد باعث سوختن روغن و ایجاد ترکیباتی در آن می‌شود که می‌تواند سرطان‌زا باشد. چربی موجود در این غذاها در طولانی مدت سبب انسداد عروق و چاقی می‌شود.