دسته : پرسشنامه

۲۰ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه عوامل استرس زای دوره سالمندی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی عوامل استرس زای وارده بر سالمندان (نا امیدی، انزوا، آشیان خالی ، مشکلات ارتباطی، مشکلات فیزیولوژیکی و عدم توانایی و استقلال)
تعداد سوال: ۴۰
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
نقطه برش: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۹ مرداد

۰ Comments

مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک (فرم معلمان)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: تشخیص اختلال سلوک از ابعاد مختلف (پرخاشگری، بی مسئولیتی، فریبکاری، خرابکاری، روابط بین فردی ضعیف)
تعداد سوال: ۳۵
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر و نقطه برش: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۹ مرداد

۰ Comments

مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی ادلسون و همکاران (CEDV) -نسخه ایرانی شده

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: اندازه گیری درجه مواجهه با اشکال مختلف خشونت در کودکان از ابعاد مختلف (مواجهه با خشونت پدر علیه مادر، مواجهه با خشونت در محله یا مدرسه، مواجهه با مشاجره والدین، درگیری کودک در خشونت والدین، خشونت بزرگسالان علیه کودک، مواجهه با عوامل خطرزای زندگی، مواجهه با خشونت از طریق استفاده از فناوری های تصویری خشونت بار)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۹ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی انگیزش سالمندان از شرکت در فعالیت بدنی (در سه سطح درون فردی، بین فردی، و اجتماعی)
تعداد سوال: ۳۵
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی:‌دارد
منبع:‌ دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۹ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه رفتار ذخیره ای فراست (SI-R) – سنجه احتکار وسواسی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی میزان احتکار وسواسی از ابعاد مختلف (در هم ریختگی، مشکل در دور انداختن، گردآوری)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۸ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی تاثیر عوامل رفتاری در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز (تعهد و حمایت مدیریت ارشد، برنامه ریزی استراتژیک، آموزش سبز، فرهنگ سبز، مدیریت ارزیابی عملکرد، ارتباطات سازمانی، توانمندسازی کارکنان، مدیریت مقاومت در برابر تغییر، احترام و اعتماد متقابل، انگیزه سبز، کار تیمی، نوآوری سبز، تحریم اقتصادی)
تعداد سوال: ۵۲
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۱۳
شیوه نمره گذاری:‌دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۹۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۸ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی پانزده طرح واره شایع درمانگر (طرح واره معیارهای بلندپروازانه، طرح واره برتری طلبی، طرح واره حساسیت به طرد، طرح واره رهاشدگی، طرح واره خودمختاری، طرح واره کنترل، طرح واره قضاوت گرایی، طرح واره گزند و آسیب، طرح واره تایید طلبی، طرح واره مهرطلبی، طرح واره مضایقه گری، طرح واره درماندگی، طرح واره بازداری از هدف، طرح واره ایثارگری افراطی، طرح واره بازداری هیجانی)
تعداد سوال:‌ ۴۶
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۱۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۶ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه سبک های فرزندپروری یانگ

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی سبک های فرزندپروری والدین (محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی ثباتی، بی اعتمادی/بدرفتاری، آسیب پذیری به ضرر یا بیماری، وابستگی/بی کفایتی، نقص/شرم، شکست، اطاعت، ایثارگری، معیارهای سرسختانه، استحقاق/بزرگ منشی، خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی، گرفتار، منفی گرایی/بدبینی، بازداری هیجانی، تنبیه، پذیرش جویی/ جلب توجه).
تعداد سوال: ۷۲
تعداد بعد: ۱۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
نوع فایل:‌word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۶ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ۱۴ ذهنیت طرح واره ای (ذهنیت کودک آسیب پذیر، ذهنیت کودک عصبانی، ذهنیت کودک غضبناک، ذهنیت کودک تکانشی، ذهنیت کودک بی انضباط، ذهنیت کودک شاد، ذهنیت تسلیم شده مطیع، ذهنیت محافظ بی تفاوت، ذهنیت خودآرام بخش بی تفاوت، ذهنیت خود بزرگ منش، ذهنیت زورگو و تهاجمی، ذهنیت والد تنبیه گر، ذهنیت والد پرتوقع، ذهنیت بزرگسال سالم)
تعداد سوال:‌۱۲۴
تعداد خرده مقیاس: ۱۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع:‌دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۵ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی مشکلات بین فردی از ابعاد مختلف (صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت، وابستگی)
تعداد سوال: ۲۹
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

به ترم آخر امتیاز دهید: