خانه / فروشگاه / پرسشنامه (صفحه 4)

پرسشنامه

پرسشنامه تاثیر بلوغ جسمی و جنسی پسران بر تمرکز، اضطراب و استرس

index11

هدف: بررسی تاثیر بلوغ جسمی و جنسی پسران بر تمرکز (تمرکز، اضطراب و استرس)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: طراحی پرسشنامه با بیشترین کیفیت و کمترین هزینه

پرسشنامه تاثیر بلوغ جسمی و جنسی پسران بر تمرکز، اضطراب و استرس

پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی

index11

هدف: بررسی  عوامل تاثیر گذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی (ساختار مشترک، محتوا، زمینه)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: محقق ساخته

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: سایت ابزارهای پژوهشی استاندارد

پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی

پرسشنامه عوامل موثر بر همسویی اهداف کارکنان و سازمان

index11

هدف: بررسی عوامل موثر بر همسویی اهداف کارکنان و سازمان (عوامل ساختاری، عوامل محتوایی (رفتاری)، عوامل محیطی (زمینه ای)، عامل ارزشی)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: بالاترین کیفیت 

پرسشنامه عوامل موثر بر همسویی اهداف کارکنان و سازمان

پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان

هدف: بررسی عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان (قانون گریزی، ضعف پاسخگویی و نظارت، ضعف سیستم عملکرد، بروکراسی  زائد، ناکارآمدی سیستم نگهداری)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

۲- پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

۳- پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک

ترم آخر: یک انتخاب دقیق

پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان

پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال فناوری

index11

هدف: بررسی عوامل موثر بر انتقال فناوری (مدیریت موثر و کارا در انتقال فناوری، همکاری های نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع در انتقال فناوری، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه در انتقال فناوری، دسترسی به بازار کافی در انتقال فناوری، حمایت های موثر دولت در انتقال فناوری، قابلیت های خوب و  ظرفیت جذب کشور گیرنده فناوری درانتقال فناوری، تمایل و توانایی انتقال دهنده وگیرنده فناوری درانتقال فناوری، سیاست توسعه صادرات در انتقال فناوری)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲- پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان

۳- پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴- پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری های عمومی ادیسون و جیسلر

۵- پرسشنامه نقش چابکی فرایند کسب وکار بر قابلیت های IT و عملکرد های سازمانی

۶- پرسشنامه میزان مهارت دانشجویان در استفاده از فناوری اطلاعات

ترم آخر: سایت پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال فناوری

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

index11

هدف: بررسی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی (نوآوری، تعامل، رهبری، ارتباطات، دانش، یکپارچگی، حمایت سازمانی، پاداش و انگیزه)
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه نوآوری سازمانی

۲- پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

۳- پرسشنامه تاثیر بازاریابی و نوآوری بر فروش محصولات

۴- پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

۵- پرسشنامه تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر نوآوری

ترم آخر: پیشتاز در ارائهابزارهای پژوهشی استاندارد

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده ا ز مدل ECSIT

index11

هدف: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده ا ز مدل ECSI (رضایت مشتری از محصولات، کیفیت درک شده از عناصر تعاملی خدمت، تصویر درک شده)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۲- پرسشنامه نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی

۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۴- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۵- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۶- پرسشنامه جایگاه سازمان در ذهن مشتریان

۷- پرسشنامه مدل فرو

۸- پرسشنامه میزان وفاداری مشتریان سازمان

۹- پرسشنامه وفاداری مشتری راندل تیل

ترم آخر: یک انتخاب دقیق

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده ا ز مدل ECSIT

پرسشنامه رابطه بین مکانیزم های یکپارچگی دانش با نوآوری محصولات

index11

هدف: بررسی رابطه بین مکانیزم های یکپارچگی دانش با نوآوری محصولات (یکپارچگی دانش، نوآوری محصولات، رشد اقتصادی، بازگشت سرمایه)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر:  مرجع طرحی پرسشنامه

پرسشنامه رابطه بین مکانیزم های یکپارچگی دانش با نوآوری محصولات

پرسشنامه تاثیر مولفه های اجتماعی فرهنگ عمومی بر مدیریت پسماند

index11

هدف: ارزیابی تاثیر مولفه های اجتماعی فرهنگ عمومی بر مدیریت پسماند (خانواده، دوستان، دانشگاه و مدرسه، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، آداب و رسوم، همایشهای زیست محیطی، کتب)
تعداد سوال: ۳۹
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: پیشگام در طراحی ابزارهای پژوهشی

پرسشنامه تاثیر مولفه های اجتماعی فرهنگ عمومی بر مدیریت پسماند

شاخص کرنل (فرم N2)

index11

هدف: سنجش روان پزشکی و روان تنی افراد (ترس و نابسندگی – افسردگی – ناآرامی و اضطراب – علایم عروقی و عصبی – واکنش یکه خوردن – علایم روان تنی – خودبیمار انگاری و ضعف – علایم معده ای – روده ای – حساسیت و بدگمانی – انحراف اجتماعی و روانی مشکل زا)
تعداد سوالات: ۱۰۱
تعداد خرده مقیاس: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
ن.ع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه شخصیت مرزی در جامعه ایرانی (BPI)

۲- مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه های مختلف شخصیت در دانشجویان

۳- مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

۴- آزمون شخصیتی رورشاخ

۵- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم کوتاه

۶- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

۷- آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

۸- پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

۸- مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

۹- پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل

۱۰- پرسشنامه تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا

۱۱- پرسشنامه تیپ شخصیت A و B

۱۲- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه

۱۳- پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

۱۴- پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

۱۵- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

۱۶- پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

۱۷- پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

۱۸- پرسشنامه شخصیتی ۳ عاملی کتل

۱۹- پرسشنامه شخصیتی آیزنگ

۲۰- پرسشنامه منبع استرس (شخصیت)

۲۱- پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان

۲۲- آزمون شخصیت مینه سوتا ( MMPI )

۲۳- پرسشنامه شخصیت کتل (خلاصه شده)

ترم آخر: یک انتخاب دقیق

شاخص کرنل (فرم N2)