دسته : پرسشنامه

۰۸ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل از ابعاد مختلف (میل جنسی، برانگیختگی، ارگاسم، فرونشینی، پایداری عملکرد جنسی، رضایت از فعالیت جنسی)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ شهریور

۰ Comments

مقیاس سنجش امید با تکیه بر منابع اسلامی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی میزان امید افراد با تکیه بر منابع اسلامی از ابعاد مختلف (مطابق بودن هدف با واقع، دست یافتنی بودن هدف، آگاه بودن تکیه‌گاه امید، مهربان بودن تکیه‌گاه امید، توانا بودن تکیه‌گاه امید، حسن ظن به تکیه‌گاه امید، باور به تأثیر اسباب فرامادی در رسیدن به هدف، باور به اصالت اسباب فرامادی در رسیدن به هدف، قابل پیش‌بینی نبودن راه‌حل‌های رسیدن به هدف، تلاش متناسب با هدف، تحمل و پایداری در رسیدن به اهداف)
تعداد سوال: ۳۳
تعداد بعد: ۱۱
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

۰۶ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی توماس و همکاران (DQOL)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۱ و ۲
تعداد سوال: ۱۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی:‌دارد
منبع: دارد
نوع فایل:‌word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۵ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی (از دیدگاه مشتریان و کارکنان بانک)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانک مسکن توسط مشتریان و کارکنان (اطلاع مشتریان از خدمات الکترونیکی، شیوه­ های اطلاع رسانی خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتریان و کارکنان، شیوه های اطلاع رسانی خدمات بانکداری الکترونیکی در سایر بانک ها، رضایت مندی مشتریان از ارایه خدمات بانکداری الکترونیک، تفاوت ها و شباهت های خدمات ارایه شده با سایر بانک ها، اولویت بندی چالش های موجود در زمینه بانکداری الکترونیک از دیدگاه کارکنان و مشتریان)
تعداد سوال: ۳۸ (دو فرم ۳۸ سوالی)
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: طراحی شده
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۸۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۴ شهریور

۰ Comments

مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران
تعداد سوال: ۱۲
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۴ شهریور

۰ Comments

مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی جو ورزشی ورزشکار (ایجاد زمینه های تصمیم گیری صحیح در راستای پیشرفت، ایجاد زمینه های ارتباط متقابل مربی با ورزشکار، احترام به نظرات و خواسته های ورزشکار،  شیوة گفتاری مربی با ورزشکار)
تعداد سوالات: ۱۵
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۴ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران برومز-۳۲

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی حالات خلقی ورزشکاران (تنش، افسردگی، خشم، سرزندگی، خستگی، سردرگمی، آرامش، شادکامی)
تعداد سوالات: ۳۲
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۴ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش مارکلند و توبین (BREQ) – فرم بازنگری شده

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی انواع انگیزه افراد برای شرکت یا عدم مشارکت در ورزش و سطح خود تعیین کنندگی آنها از ابعاد مختلف (تنظیم بیرونی، تنظیم متمایل به درون، تنظیم درونی، فقدان انگیزه)
تعداد سوال: ۱۸
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۳ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها (اهداف عمومی شرکت، اهداف بازاریابی شرکت، اهداف رسانه ای شرکت، اهداف شخصی، موفقیت تجاری و مالی)
تعداد سوال: ۳۲
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی:‌دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, غیره, مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ شهریور

۰ Comments

مقیاس سنجش سندرم قبل از قاعدگی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی علائم سندرم قبل از قاعدگی از ابعاد مختلف (علایم روحی – رفتاری، علایم جسمی)
تعداد سوال: ۳۲
تعداد بعد(خرده مقیاس): ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: