مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه (صفحه 268)

پرسشنامه

پرسشنامه رغبت (میشل گوکلن)

هدف: ارزیابی نوع رغبت (نوع علایق شخصی)
تعداد سوال:‌ 20
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
ماخذ : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رغبت (میشل گوکلن)

تعریف و مفهوم رغبت یا علاقه

بنا به نوشته کلاپارد روانشناس سوئیسی علاقه یا رغبت یک عامل بنیادی است که به فرد اجازه می دهد تا استعدادهای خود را به طور واقعی شکوفا کند. فلاسفه بزرگ از جمله ژان ژاک روسو و مربیان بزرگ تعلیم و تربیت مثل مونته سوری و دکرولی اولین کسانی بوده اند که به اهمیت علاقه اشاره کرده اند. به نظر آنها علاقه از راه تعلیم و تربیت و یادگیریهای تحصیلی به وجود می آید.

رغبت همان ترجیح و دوست داشتن های انسان در لحظه معینی از زمان می باشد. به این معنی که رغبت ها از یک زمان به زمان دیگر تغییر می کنند.بر اساس نظریه کل نگر شخصیت، علایق و استعدادها از خصایص شخصیت به شمار می روند. بر خلاف استعدادها که اغلب روانشناسان آنها را عمدتا ذاتی می دانند، علایق را به عنوان خصایص اکتسابی که بر اثر تجربه به وجود می آیند تلقی می کنند. رغبت ها بر اثر تجارب اتفاقی به وجود نمی آیند بلکه بازتاب و بیانگر نیازهای عمیق و صفات شخصیتی افراد است. چنین ویژگی هایی در روابط فردی، سازگاری شغلی و سایر حوزه های مهم زندگی اثر می گذارند.

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

هدف: ارزیابی افکار و اعمال افراد برای کنار آمدن با وقایع فشارزای زندگی
تعداد سوال: 66
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

روش نمره گذاری و تفسیر

نمره پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس به دو روش خام و نسبی انجام می گیرد. انتخاب اینکه کدام روش نمره گذاری را باید اجرا کرد، بستگی به اطلاعاتی دارد که به دنبال آن هستیم. نمرات خام کوشش های کنار آمدن برای هر یک از هشت نوع کنار آمدن توصیف می شود؛ در حالی که نمرات نسبی، نسبت کوششی را که در هر نوع کنار آمدن صورت گرفته توصیف می کند. در هر دو روش نمره گذاری، افراد به هر ماده بر اساس یک مقیاس چهار گزینه ای لیکرت که نشان دهنده فراوانی هر یک از راهبردهای مورد استفاده است پاسخ می دهند . در این صورت، صفر، نشانگر «به کار نبردم» یا «استفاده نکردم»، 1 نشانگر «تا حدی به کار بردم»، 2 نشانگر «بیشتر مواقع به کار بردم» و 3 نیز نشانگر «زیاد به کار برده ام» است.

در نمره گذاری خام، نمرات خام مجموع پاسخ آزمودنی به مواد تشکیل دهنده است. این روش که در اغلب پژوهش ها به کار گرفته می شود، خلاصه ای از وسعت هر نوع روشکنار آمدن را، که در یک واقعه ویژه مورد استفاده قرار گرفته، فراهم میآورد. باید توجه داشت که اینها نمرات خام هستند و نه نمرات عاملی؛ چون پاسخ ها به طور مجزا و بر طبق اشباع های عاملی وزن داده نشده اند.

نمرات نسبی که از طرف پیتر ویتالیانو به لازاروس پیشنهاد شده بودند، سهم هر مقیاس کنار آمدن را نسبت به ترکیب کل مقیاسها، توصیف می کنند. نمرات نسبی برای هر مقیاس به این طریق محاسبه می شوند: ……….

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن

هدف: بررسی رفتارهای منطقی افراد
تعداد سوال: 37
شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: دارد
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن

پرسشنامه نیاز به شناخت

هدف: ارزیابی حس نیاز به شناخت در افراد
تعداد سوال: 8
روش نمره گذاری: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه نیاز به شناخت

پرسشنامه خود آگاهی خصوصی

هدف: بررسی میزان آگاهی شخصی افراد از خویش
تعداد سوال: 7
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس.کارور و مایکل اف.شی یر.نظریه های شخصیت.ترجمه احمد رضوانی.معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.1375

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه خود آگاهی خصوصی

آزمون خود شکوفایی

هدف: اندازه گیری میزان خودشکوفایی افراد
تعداد سوال: 15
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

آزمون خود شکوفایی

پرسشنامه خود گسستگی

هدف: بررسی میزان خودگسستگی افراد
تعداد سوال: 27
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی  پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه خود گسستگی

برجسته‌ترین و معروف‌ترین انواع اختلال‌های روان شناختی، اختلال گسستگی هستند. انواع مختلفی از اختلال‌های گسستی وجود دارند، ولی همهٔ آن‌ها چند پارگی جنبه‌های مهم تجربه را از حافظه یا هشیاری در بر می‌گیرند. افراد با ناتوانی در یادآوری یا شناسایی تجربه‌های پیشین (یادزدودگی گسستی)، با ترک از منزل و سرگردانی (فرار گسستی) یا با رشد یک شخصیت کاملاً جداگانه (اختلال شخصیت چندگانه)، هستهٔ خود را تجزیه می‌کنند.

مشکل اصلی زیر بنایی تمام اختلال‌های گسستی نیاز به فرار است. از طریق رشد یادزدودگی، فرار کردن یا ایجاد شخصیت‌های جداگانه، فرد می‌تواند با عوامل استرس زا سازگاری کند. برای مثال، کودکانی که قربانیان زنای محارم هستند، ممکن است دربارهٔ دوره‌های جنسی واقعی یادزدودگی پیدا کنند. در مورد زنای با محارم همراه با خشونت یا تمایلات دیگر آزارانه، قربانی ممکن است خاطره‌های دراز مدت خود را فراموش کند. پژوهشگران همچنین یافته‌اند که حدود ۸۵ تا ۹۷ درصد افراد مبتلا به اختلال هویت گسستی در دوران کودکی با بد رفتاری مواجه شده‌اند.

پرسشنامه خلاقیت عابدی

هدف: بررسی خلاقیت و ابعاد آن در افراد
تعداد سوال:‌60
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه خلاقیت عابدی

ناآگاهی

هدف: بررسی وضعیت کنار آمدن افراد و شیوه های آن
تعداد سوال: 80
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
پاسخنامه: دارد
منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ، 1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه قاطعیت

هدف: سنجش سه بعد قاطعیت
تعداد سوال: 80
روش نمره گذاری و تفسیر کامل نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت 1387.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه قاطعیت