مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه (صفحه 20)

پرسشنامه

پرسشنامه شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار

هدف: ارزیابی و شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار (هزینه ها و آینده شغلی، برخورد جامعه، تصور از جنسیت، حاکمیت روابط بر ضوابط در سازمان های ورزشی، نابرابری جنسیتی در سازمان های ورزشی، جنسیت و فرهنگ، عوامل فنی، نابرابری جنسیتی در جامعه، عوامل مدیریتی)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه مشكلات مؤثر بر مشاركت زنان در فعاليت های ورزشی

2- پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

3- پرسشنامه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

4- پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

5- پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

6- پرسشنامه بررسی عوامل سیاسی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

ورزش بانوان و ضرورت رشد و اشاعۀ آن بحث مدیریت زنان در ورزش را مطرح می کند.کشور ما به عنوان یک کشور مسلمان میبایست ضمن اشاعۀ ورزش در بین زنان، الگویی جذاب از ورزش زنان مسلمان را به دنیا ارائه دهد. علاوه براین، وضعیت ورزش زنان و مشارکت آنها در ورزش، منعكس کنندۀ وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان در کشور میباشد؛ بنابراین، سیاستهای اتخاذشده درخصوص ورزش بانوان برای نظام جمهوری اسلامی انعكاسی جهانی دارد. دراینراستا، باید دانست که پیشرفت ورزش بانوان با به کارگیری مدیران زن باتجربه و دلسوز بهتر میسر می شود. عوامل زیادی مانع از تحقق ارتقای ورزشی زنان هستند. در این پرسشنامه به بررسی این عوامل پرداخته می شود.

پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم تماشای یک مسابقه ورزشی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر تصمیم تماشای یک مسابقه ورزشی (استادیوم، بازی، عوامل فردی، خدمات رفاهی، تیم)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم تماشای یک مسابقه ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال

2- پرسشنامه تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی

تصمیم گیری یکی از فعالیتهای مهم و حیاتی در زندگی هر انسان است و هر عملی که از افراد سر می زند، محصول یک نوع تصمیم گیری می باشد. اقدام برای تماشای یک مسابقۀ فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به طوریکه طی یک فرایند خاص، فرد تصمیم می گیرد که به تماشای یک مسابقۀ فوتبال در یک استادیوم برود یا خیر؟ چنین تصمیمی تحتتأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که می بایست به دقت و به شکل موشکافانه تحت ارزیابی و بررسی قرار گیرند. این پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم تماشاگران به تماشای یک مسابقه ورزشی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

پرسشنامه عوامل مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال

هدف: ارزیابی مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال (عوامل جذابیت، عوامل اقتصادی، عوامل برنامه ریزی، عوامل مشوق  زا)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

در عصر حاضر ورزش بهعنوان بخشی اقتصادی، چه در بعد عملی و چه در بعد تماشایی، در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعة اقتصادی جوامع مختلف نقشی اساسی دارد و از مؤثرترین عوامل در رشد اقتصادی ملی و درآمدزاترین صنایع در قرن بیست و یکم به شمار میرود. لبریز بودن ورزشگاهها از تماشاچیان در دیدارهای داخلی، ملی، قارهای و جهانی و برخورداری رقابتها از بینندگان چندصدمیلیونی، پخش تلویزیونی فوتبال را به مردمی ترین ورزش جهان تبدیل کرده است. تماشاچیانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاهها حضور مییابند، اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی داشته و مهمترین سرمایة باشگاه های حرفه ای به شمار می روند؛ زیرا، علاوه براینکه به لیگهای ورزشی هویت میب خشند، با خرید بلیت مسابقات نقش برجسته ای را در کسب درآمد برای لیگهای ورزشی ایفا می کنند. بنابراین، خالی ماندن صندلی های استادیوم ها با ضررهای مالی و غیرمالی زیادی برای باشگاه، استادیوم و اسپانسرها همراه خواهد بود. این پرسشنامه به بررسی علل عدم حضور تماشاگران در استادیوم و خالی ماندن صندلی های می پردازد.

پرسشنامه شایستگی های محوری مدیران

هدف: ارزیابی شایستگی های محوری مدیران از دیدگاه مدیران و کارشناسان (مدیریتی، رهبری، حرفه ای، رفتاری، سیاسی – اجتماعی، فرهنگی – ارتباطی، شخصی، کارآفرینی، بهداشت روانی، اعتقادی، اخلاقی)

تعداد سوال: 28

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شایستگی های محوری مدیران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیریتی مدیران دانایی فرد و همکاران (1388)

2- پرسشنامه اولویت بندی شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی از دیدگاه اساتید

3- پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

4- پرسشنامه ارزیابی شايستگی مدیران و رؤسا

وجود نیروهای شایسته را برای سازمان به عنوان مزیتی رقابتی در نظر میگیرد. راهکار اطمینان از انتصاب مطلوب، توجه به رعایت شرایط احراز شغل، ارزیابی عملکرد و مدنظر قراردادن شایستگی های مدیران است. شایستگی در تمام سطوح باید موردتوجه قرار گیرد و آنچه مهم میباشد، این است که این امر باید از بالاترین سطح آغاز گردد و برای تحقق اهداف سازمانی میبایست افراد لایق و کاردان در رأس امور قرار گیرند. بدیهی است که به جز یک مدیر شایسته، شخص دیگری قادر به تحقق انتظارات یک سازمان نخواهد بود و مدیر شایسته کسی است که هم دانش مدیریت داشته باشد و هم بتواند از تجارب به شکل مطلوبی استفاده نماید. این پرسشنامه به ارزیابی جامع انواع شایستگی های محوری در مدیران می پردازد.

پرسشنامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی

هدف: ارزیابی رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی (رهبری، منابع، پاداش ها، ارتباطات، همکاران)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی

2- پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی (کشاورز، 1396)

3- آشنایی مختصر با اماکن ورزشی نوساز ایران

4- پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری اماكن ورزشی از دیدگاه دبیران

5- پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

تعریف کیفیت خدمات داخلی

امروزه، کارکنان يک سازمان که از آن با عنوان “مشتريان داخلي سازمان” ياد ميشود، به عنوان اولين مشتريان آن سازمان محسوب ميگردند و لازمۀ کسب رضايت مشتريان بيروني سازمان، تأمين رضايت مشتريان داخلي است. اماکن ورزشي و به ويژه مجموعههای تفريحي ورزشي آبي، از جمله اماکني هستند که در فضای رقابتي امروز بازار تفريحات ورزشي، به کسب اين رضايت به منظور ارائۀ خدمات بهتر و ايجاد تعهد و وفاداری در مشتريان داخلي خود نياز دارند. بي شک، کيفيت خدمات داخلي سازمان مي تواند از مهمترين عوامل مؤثر بر کسب سودمندی و مزيت بلندمدت از طريق تأمين رضايت مشتريان باشد. کيفيت خدمات داخلي به عنوان کيفيت محيط کاری که شرکتها برای تأمين رضايت کارکنان ارائه مي دهند، تعريف شده است

پرسشنامه تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی

هدف: ارزیابی میزان تمایل به بازگشت به سالن تماشاگران ورزشی

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کوتاه قصد خرید هواداران ورزشی

2- پرسشنامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ناهنجاریهای رفتاری هواداران ورزشی

3- پرسشنامه انگیزه های حمایتی هواداران (جالای، 2008)

4- پرسشنامه مصرف رسانه ای هواداران ورزشی (استاندارد)

5- پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران ورزشی

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تمایل به بازگشت به سالن تماشاگران ورزشی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

هدف: ارزیابی میزان رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

2- پرسشنامه قصد حضور تماشاگران (استاندارد)

3- پرسشنامه خطرات ادراک شده مالی – زمانی تماشاگران ورزشی

4- پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…….

پرسشنامه کیفیت خدمات سالن های ورزشی

هدف: ارزیابی کیفیت خدمات سالن های ورزشی از دید تماشاگران (اعتماد، اطمینان، همدردی، عوامل ملموس، پاسخگویی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کیفیت خدمات سالن های ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی

2- پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیک وب سایت

3- پرسشنامه بررسی نقش متغیر میانجی تغییر قیمت در رابطه بین کیفیت خدمات، ارزش درک شده مشتری، رضایت مشتریان و حفظ و جذب مشتریان

4- پرسشنامه بررسی نقش متغیر میانجی تغییر قیمت در رابطه بین کیفیت خدمات، ارزش درک شده مشتری، رضایت مشتریان و انگیزش بازدید دوباره (وفاداری مشتریان)

مدیران و بازاریابان باشگاهها برای افزایش این سرمایۀ عظیم و بهبود برنامههای اقتصادی باشگاهها همواره به دنبال ارتقای عوامل تأثیرگذار بر حضور و
مشارکت بیشتر تماشاگران در مسابقات میباشند و بدینمنظور میبایست ضمن نیازسنجی مناسب، از انگیزه ها و علایق تماشاگران و عوامل حضور آنها در استادیوم تاحدامکان اطلاع یابند. یکی از اانگیره های حضور تماشاگران در سالن های ورزشی، کیفیت خدمات آن سالن است که پرسشنامه فوق به بررسی کیفیت خدمات سالن ها و استادیوم های ورزشی از دید تماشاگران می پردازد.

پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش

هدف: شناسایی عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش (آموزش، فرهنگ سازی، حقوقی، اخلاق گرایی)

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استاندارد روحیه مشارکت جویی – فرم خلاصه

2- پرسشنامه بررسی تاثیر فضای مجازی در بهبود مشارکت مردمی در جذب حمایت های دولت در مواقع بحران

 مشارکت افراد جامعه در ورزش به روشهای گوناگون میتواند مسیر ارتقای ورزش همگانی و قهرمانی را هموار کند. کشور ایران با داشتن سابقة دیرینه در حوزۀ وقف و خیریه در بیشتر حوزههای اجتماعی ازجمله خیران سلامت و مدرسهساز، بهصورت سازماندهی شده ای موفق عمل کرده است؛ اما، در حوزۀ ورزش نتوانسته است به این عملگرایی دست یابد. دراین راستا و در مسیر نظریه پردازی دربارۀ این فرایند، میل به وقف و خیریه در ورزش و ارتقای  آن، باید از فردمحوری و گزینهکاری به گروه محوری و اولویت در برنامه سازی در نهاد ورزش حرکت کند؛ بنابراین، نخستین گام شناسایی اقدامات اولیة تشویقی و زیرساختی برای هموارکردن حضور خیران و واقفان است. این پرسشنامه به شناسایی این عوامل پرداخته است.

پرسشنامه محرک های حسی ورزشگاه

هدف: ارزیابی محریک های حسی ورزشگاه برای تماشاگران از ابعاد مختلف (حس بویایی، حس شنوایی، حس چشایی، حس بینایی، حس لامسه)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه محرک های حسی ورزشگاه

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

2- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها

3- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عناصر ترویجی موثر بر بازاریابی ورزشی

4- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

چانگ و همکاران (2015 ) معتقدند درصورتیکه تماشاگران درمعرض محرکهای حسی قرار گیرند، احتمال بازگشت مجدد آنان برای تماشای رویداد افزایش مییابد. لذت تجربة یک رویداد براساس بهکارگیری تمامی حواس شامل بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و لامسه تعیین میشود؛ بنابراین، توسعهدهندگان رویدادهای ورزشی در تلاشند تمامی این حواس را در رویدادهای ورزشی بهکار گیرند تا بدینوسیله موجب تحریک احساسات تماشاگران شوند. درواقع، امروزه برخی از سازمانهای ورزشی محرکهای حسی را برای ساخت و بهبود زمینة یک رویداد ورزشی اجرا و دستکاری میکنند. این عمل باعث میشود تماشاگران بیشتری به رویداد گرایش پیدا کنند و میزان وفاداری تماشاگران نیز افزایش یابد. این پرسشنامه به بررسی انوع محرک های حسی در ورزشگاه از دیدگاه هواداران و تماشاگران می پردازد.