مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه (صفحه 13)

پرسشنامه

مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9)

هدف: ارزیابی میزان درگیری شغلی از ابعاد مختلف (سرزندگی، فداکاری، شیفتگی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه درگیری شغلی (ریاحی و همکاران، 1392)

2- پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کجنر (JIQ)

3- پرسشنامه دلبستگی شغلی لوداهل و کجنز (2001)

4- پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

5- پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

6- مقیاس شغل به طور کلی آیرونسون و همکاران (JIGS) (احساسات نسبت به شغل)

7- پرسشنامه شیفتگی کاری باکر (2008) (WOLF)

مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9)

تعریف درگیری شغلی

درگير شدن در کار به سطح بالايي از انرژي و مصمم بودن در مورد کار اشاره دارد و به عنوان تسلط هر يک از افراد سازمان بر وظايف شغلي خود تعريف می شود. به هرحال تعاريف مختلفي از درگيري شغلي وجود دارد. در يک تعريف، همانندسازي روانشناختي فرد با شغلش درگيري شغلي ناميده می شود. در تعريفي ديگر، درگيري شغلي مشتمل بر نحوه ادراک کارکنان از محيط کاري و شغل خود و در هم آميختن کار و زندگي شخصي است (قنبری و همکاران، 1394). در مجموع می توان گفت درگيري شغلي يک مفهوم انگيزشي است و به اين نکته اشاره داد که کارکنان محيط کارشان را چگونه ارزيابي می کنند.

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز منشور شهروندی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز منشور شهروندی (نیازگرایی، کیفیت گرایی، فرآیندگرایی، باز بودن سازمانی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز منشور شهروندی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه احساس شهروندی

2- پرسشنامه استاندارد نگرش به هنجارهای شهروندی

3- پرسشنامه رفتار شهروندی برند (استاندارد)

4- پرسشنامه بررسی رابطه وظایف مدیریت منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر تعهد سازمانی

5- پرسشنامه تربیت شهروندی در مرحله طراحی برنامه درسی

منشور شهروندی

منشور شهروندی مفاهیم نزدیک و مشابهی به خود دارد و ممکن است مخاطب را دچار خطا کند. مفاهیم نزدیک به منشور شهروندی، حقوق شهروندی و حقوق بشر است. حقوق شهروندی در دیدگاه لیبرال اشاره به مجموعه ای جها نشمول از حقوق فردی است که همه شهروندان به طور یکسان از آن برخوردارند و بسترهای قانونی و شرعی را برای شهروندان در مقابله با نابرابری و بی عدالتی ها فراهم می کند، اما حقوق بشر اصول اخلاقی و هنجاری است و در هر زمان و مکان در مفهوم جهانی خود قابل اجراست. در واقع حقوق بشر به توصیف استانداردهای خاص رفتار انسان م یپردازد و به طور منظم از حقوق قانونی آنها در جوامع شهری و بین المللی محافظت می کند. حقوق بشر به عنوان حقوق مهم انسانها صرف نظر از ملت، مکان، زبان، نژاد و یا هر وضعیت دیگر بیان می شود. اما یک مفهوم نزدیک، ولی متفاوت با حقوق شهروندی و حقوق بشر در ادبیات مدیریت مطرح است و آن منشور شهروندی است. کارآمدی، پاسخگویی و ارایه سریع خدمات در دستورکار برجسته ترین کشورهای جهان است.

پرسشنامه استاندارد انتقام از برند

هدف: ارزیابی میزان تمایل به انتقام از برند

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد انتقام از برند

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی تاثیر وفاداری برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند

2- پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای نام تجاری (برند) در صنعت بانکداری

3- پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک

4- پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند کریستودولایدز و همکاران

5- مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر

6- پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

7- پرسشنامه شخصیت برند آکر (BEQ)

8- پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز

9- پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

10- پرسشنامه اصالت برند کادیرو

11- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان انتقام از برند می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه کوتاه شکایت از برند

هدف: ارزیابی میزان شکایت از برند

تعداد سوال: 3

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه کوتاه شکایت از برند

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تاثیر تبلیغات و پیشبردهای فروش بر ارزش ویژه برند

2- پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب برند

3- مقیاس ارزش ویژه برند مشتری محور چند بعدی یو و دانتو

4- پرسشنامه عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف كنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوكس

5- پرسشنامه بررسی تاثیر عناصر آمیخته ی بازاریابی بر برندنویسی اقلام دارویی توسط پزشکان و سفارش خرید برند دارو توسط داروخانه ها

6- پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 3 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شکایت از برند می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…….

پرسشنامه استاندارد تبلیغات منفی دهان به دهان برند

هدف: ارزیابی میزان تبلیغات منفی دهان به دهان برند

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد تبلیغات منفی دهان به دهان برند

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی اثربخشی بخش بندی بازار و برند دارو و میزان پایبندی بیماران به ادامه درمان

2- پرسشنامه تصویر ذهنی برند حسینی و همکاران (1389)

3- پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند بویل و همکاران (2013)

4- پرسشنامه تبلیغ برند

5- پرسشنامه هویت برند استاندارد (فرم کوتاه)

6- پرسشنامه بشارت برند (استاندارد)

7- پرسشنامه تداعی برند تیم های ورزشی گلادن و فانک (2002)

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 4 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تبلیغات منفی دهان به دهان برند می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…..

پرسشنامه استاندارد حمایت از برند

هدف: ارزیابی میزان حمایت از برند

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد حمایت از برند

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه خرید کالاهای برند (تیم) ورزشی

2- پرسشنامه بررسی تاثیر نوآوری در برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش متغیر میانجی کیفیت درک شده

3- پرسشنامه بررسی تاثیر ارتباطات در رسانه های اجتماعی بر درک مصرف کننده از برند لوکس و قصد خرید

4- پرسشنامه بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های مشهد برای تبدیل شدن به برند شهری

5- پرسشنامه عوامل مربوط به برند ورزشکاران در آگاهی های تبلیغاتی (عیدی و همکاران، 1395)

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 4 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان حمایت از برند می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:……

پرسشنامه استاندارد اجتناب از برند

هدف: ارزیابی میزان اجتناب از برند

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد اجتناب از برند

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی رابطه تبلیغات شفاهی با قابلیت اعتماد به برند و قصد برند

2- پرسشنامه بررسی رابطه تبلیغات شفاهی با ادراک از برند، کیفیت برند و وفاداری مشتریان

3- پرسشنامه بررسی رابطه ادارک از برند و کیفیت برند با وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش میانجی کیفیت نوآوری محصول

4- پرسشنامه عوامل مؤثر بر برندسازی سالن های نمايشگاه های بين المللی

5- پرسشنامه شایعات برند

6- پرسشنامه باور برند

7- پرسشنامه بررسی رابطه ادارک از برند و کیفیت برند با وفاداری مشتریان

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اجتناب از برند می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…….

پرسشنامه استاندارد ناسازگاری ایدئولوژیک برند

هدف: ارزیابی میزان ناسازگاری ایدئولوژیک برند

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد ناسازگاری ایدئولوژیک برند

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی تاثیر آمیخته رسانه بر ارزش ویژه برند خدمات

2- پرسشنامه بررسی رابطه ادارک از برند و کیفیت برند با وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش میانجی تبلیغات الکترونیکی

3- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به برند (استاندارد)

4- پرسشنامه بررسی رابطه ادارک از برند و کیفیت برند با وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش میانجی استراتژی تمایز محصول

5- پرسشنامه بررسی رابطه تبلیغات شفاهی با قابلیت اعتماد به برند و قصد برند

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 4 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان ناسازگاری ایدئولوژیک برند می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه استاندارد ناسازگاری نمادین برند

هدف: ارزیابی میزان ناسازگاری نمادین برند

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد ناسازگاری نمادین برند

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اثر ویژگی های شرکت بر روی شخصیت برند و بر رفتار مصرف کننده

2- پرسشنامه تاثیر استفاده از محصول و عملکرد آن بر رفتار تعویض برند با نقش میانجی سطح رضایت

3- پرسشنامه بررسی تاثیر تحقیق و توسعه و ارزش ویژه برند بر سهم بازار و عملکرد شرکت

4- پرسشنامه تاثیر توسعه برند و محصول بر سود واحد تجاری

5-  پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ گویی به مشتری

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان ناسازگاری نمادین برند می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:……

پرسشنامه استاندارد تجربه منفی برند

هدف: ارزیابی میزان تجربه منفی برند

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد تجربه منفی برند

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارزش لذت جویانه برند (آرین و همکاران، 1397)

2- پرسشنامه قانع بودن از برند (آرین و همکاران، 1397)

3- پرسشنامه خوشحالی از برند (آرین و همکاران، 1397)

4- پرسشنامه تاثیر استراتژی های برندسازی مکانی نهادینه شده بر عملکرد برندسازی مکانی با نقش میانجی اعتماد بین شرکتی

5- پرسشنامه بررسی تاثیر زنجیره تامین سبز بر تصویر برند

6- پرسشنامه تاثیر استفاده از کارکردهای همراه بانک بر رضایت و وفاداری مشتریان به برند

7- پرسشنامه تاثیر استفاده از محصول و عملکرد آن بر رفتار تعویض برند با نقش میانجی سطح رضایت

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 6 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تجربه منفی برند می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…..