خانه / فروشگاه / پرسشنامه / غیره (صفحه 5)

غیره

پرسشنامه سنجش راهبردهای آماده شدن دانشجویان برای امتحان (بلوچی و همکاران، 1396)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش راهبردهای آماده شدن دانشجویان برای امتحان (راهبردهای عمیق آمادگی امتحان، راهبردهای سطحی آمادگی امتحان)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه سنجش راهبردهای آماده شدن دانشجویان برای امتحان (بلوچی و همکاران، 1396)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

2- پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

3- پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

4- پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

5- پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

6- پرسشنامه ارزیابی شناختی اضطراب امتحان در کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)

مطالعه و خواندن، فعالیتی پیچیده است و هیچ روشی به تنهایی پاسخگوی همه ی شرایط و موقعیتها نیست، و شیوه مطالعه باید مشتمل بر ترکیب فنون و انتخاب روشهای مختلف برای آمادگی جهت امتحان باشد) 2(. بنابراین، دانشجویان در مواجهه با انواع تکالیف، راهبردهای گوناگونی را به کار میگیرند.  بسیاری از آنها اطلاع اندکی از مهارت- های مطالعه و یادگیری دارند، حتی دانشجویان توانمند نیز ممکن است دچار مشکلات تحصیلی شوند که دلیل آن کمبود مهارتهای مطالعه است. پژوهشگران مهارتهای مطالعه را روشی برای کدگذاری، نگهداری، ذخیرهسازی، بازگویی، و استفاده از اطلاعات به روشی منطقی، مؤثر و کافی تعریف کرده اند دانشجویانی که از تلاشهای خود نتایج مطلوبی به دست نمیآورند، افرادی هستند که گمان میکنند می توانند بدون مطالعه مؤثر و مطلوب مطالب را بیاموزند…..

مقیاس اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران (2011)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان اشتیاق به مدرسه از ابعاد مختلف (اشتیاق رفتاری (توجه و تمكين)، اشتیاق هیجانی (تعلق به مدرسه و ارزش گذاشتن به آموزش مدرسه اي)، اشتیاق شناختی (خودتنظيمي و كاربرد راهبرد شناختي))

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران (2011) 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

2- پرسشنامه پيوند با مدرسه (QSB)

3- پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL)

4- مقیاس نو آوری سازمانی – مدرسه

5- پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

6- پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

7- پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR)

8- پرسشنامه خودکارآمدی در مدرسه اسمیت (1989)

9- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت والدین دانش آموزان در امور مدرسه ای

10- پرسشنامه ترس از مدرسه – فرم والدین (School Phobia)

تعریف اشتیاق به مدرسه

اشتياق به مدرسه متغير مهمي است كه براي يادگيري حياتي است تا جايي كه از آن به عنوان يك منادي مهم يادگيري ياد مي شود.اين متغير همچنين به عنوان نقطه ي محوري اكثر نظريات مربوط به افت تحصيلي به حساب مي آيد. طبق گزارش يونسكو نزديك به 14 ميليون دانش آموز در سراسر جهان ترك تحصيل نموده اند. همچنين نرخ ثبت نام دانش آموزان در مدارس با كاهش قابل توجهي مواجه شده است، به طوري كه در ايسلند 49 درصد و در ايتاليا، دانمارك، سوئد، نروژ و نيوزلند بين 64 تا 70 درصد از دانش آموزان در مدارس ثبت نام مي كنند و به تحصيل ادامه مي دهند.

مقیاس بررسی فعالیتها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران 2002 (SAFFE)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی ميزان فعالیتها و ترس از افتادن در سالمندان (انجام فعالیت، ترس از افتادن، محدودیت در فعالیت)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

 مقیاس بررسی فعالیتها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران 2002 (SAFFE)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رضايت از زندگی در سالمندان – فرم LSI-Z) Z)

2- مقیاس خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (SEEA)

3- مقياس كارآمدي در افتادن در سالمندان – فرم بین المللی (FES-I)

4- پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر سبك زندگی سالم از ديدگاه سالمندان

5- پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان توبین و همکاران (LSI-Z)

6- مقياس فعاليت هاي زندگي روزانه سالمندان

7- پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

8- پرسشنامه نگرش نسبت به مراقبت از افراد سالمند از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری

9- پرسشنامه بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

10- پرسشنامه محدودیت ناشی از درد در سالمندان

پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند دارای نیازهای ویژه – گوندر 2002 (APSNCS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی نگرش والدين نسبت به فرزند داراي نيازهاي ويژه (محبت و پذیرش، شرم زدگی، ناکامی، ناامیدی، حمایت افراطی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند دارای نیازهای ویژه – گوندر 2002 (APSNCS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

هر كودكي به نوع خود براي والدينش، ويژه به حساب مي آيد. اما والدين كودكان با نيازهاي ويژه براي يافتن راهي جهت آماده كردن فرزندان شان براي مواجهه و غلبه بر مشكلاتي كه ممكن است در آينده برايشان پيش آيد، با چالش روبرو هستند. به طور معمول والدين كودكان با نيازهاي ويژه فشار زيادي را تجربه كرده و با استرس زيادي روبرو مي شوند. شيوه اي كه آنها را قادر مي سازد تا با اتفاقات و فشارهاي پيشآمده سازگار شوند، ميتواند به اشكال گوناگوني بر سلامت خود، كودك و ديگر اعضاي خانواده شان تأثير بگذارد. كودك با نيازهاي ويژه و والدينشان نه تنها بر يكديگر تأثير متقابل دارند بلكه ساير اعضاي نظام خانواده يعني ديگر فرزندان را تحت تأثير قرار ميدهند. بر اساس ديدگاه سيستمي به خانواده، اعضاي خانواده از هم اثر مي پذيرند و بر هم اثر مي گذارند. بنابراين وجود هر گونه مسئله اي براي يك عضو باعث بروز مسايل ويژه و ايجاد چالش و تغيير در نظام خانواده مي گردد. بنابراين، خانواده داراي يك كودك با نيازهاي ويژه را مي بايست به عنوان”خانواده داراي نيازهاي ويژه” برشمرد. به سخن ديگر همچنان كه كودك داراي نيازهاي ويژه بر خانواده اثر مي گذارد، نگرش هاي خانواده نيز مي تواند به عنوان عوامل تسهيل كننده يا بازدارنده بر عملكرد كودك اثر بگذارد.

مقیاس خوداثربخشی درد لوریگ و همکاران (2001)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان خوداثربخشی درد (ارزیابی توانايي انجام فعاليتهاي روزمره با وجود درد)

تعداد سوال: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس خوداثربخشی درد لوریگ و همکاران (2001)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

۲- مقیاس اندازه گیری عددی درد ون کورف و همکاران (۱۹۹۲)

۳- پرسشنامه علل ترس از زایمان

۴- پرسشنامه علل عود به اعتیاد

۵- پرسشنامه اجتناب یانگ-رای

6- پرسشنامه دردهای مزمن

6- پرسشنامه ترس از درد مک نیل و راین واتر (FPQ-III)

7- پرسشنامه آگاهی پرستاران در زمینه فیزیولوژی، عوارض و ابزارهای اندازه گیری درد نوزاد

8- پرسشنامه بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

9- پرسشنامه ارزیابی عوامل خطر کمر درد در کادر پرستاری موسکولواسکلتال داچ

10- پرسشنامه تشخیصی واژینیسموس (اختلال مقاربت جنسی دردناك)

11- پرسشنامه محدودیت ناشی از درد در سالمندان

12- ایندکس درد و ناتوانی شانه (SPADI)

13- پرسشنامه ناتوانی ناشی از سردرد (HDI)

پرسشنامه زمان وقوع عود مصرف کنندگان مواد مخدر آدینوف – 2007 (TRQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی سبک های عود در میان مصرف کنندگان مواد مخدر و محرک ها (عود ناگهانی، عود زودرس، عود دیررس)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه زمان وقوع عود مصرف کنندگان مواد مخدر آدینوف – 2007 (TRQ)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

۲- پرسشنامه علایم اعتیاد (علایم هشدار دهنده برای خانواده)

۳- پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

۴- پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۵- پرسشنامه گرایش به اعتیاد

۶- پرسشنامه بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد

۷- ورزش و تاثیر آن بر اعتیاد

8- پرسشنامه علل عود به اعتیاد

9- پرسشنامه استعداد اعتیاد نوجوانان ایرانی (ASQ-AV)

اعتیاد پدیده‌ای بسیار پیچیده است که فروکش و عود دارد، بدون درمان و حمایت مستمر احتمال عود بیشتر هم می شود.

متخصصان اعتیاد را “بیماری مزمن عودکننده‌ای” تعریف می‌کنند که باعث تغییر ساختار و عملکرد مغز می‌شود بنابراین به نظر مارک جانسون “اعتیاد بیماری‌ای است که ریشه‌کن نمی‌شود.”

“وقتی فرد مواد را کنار می‌گذارد همه فکر می‌کنند که مشکل برطرف شده اما اینطور نیست.”

بسیاری از متخصصان هم معتقدند اعتیاد را می‌توان تاحدودی بیماری‌ای دانست که تا آخر عمر باقی می‌ماند بنابراین مشکل اصلی خود اعتیاد و ماهیت مزمن آن است.

دکتر جان مارسدن رونشناس اعتیاد کینگز کالج لندن می‌گوید “اعتیاد به هروئین اختلالی وخیم و ماندگار است و رهایی از آن بسیار دشوار است.”

پرهیز از مصرف پس از ترک، نیاز به تغییرات بسیار وسیع و بنیادی در رفتار و نگرش فرد دارد. فرد باید ماده اعتیاد آور را بجای راه حل، جدی‌ترین مشکل خود ببیند.

اینکه فرد پس از سال‌ها سوء مصرف بتواند این باور طولانی مدت را با موفقیت تغییر دهد چالشی عظیم است و فرد به آسانی می‌تواند دوباره به ورطه افکار و عادت‌های قدیمی بلغزد.

پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن اوستوزین (DCQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان نگرانی افراد در مورد بدشکلی بدن

تعداد سوال: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن اوستوزین (DCQ)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

2- مقیاس تصویر خود منفی مسکوویچ (NSPS)

3- آزمون تصویر تن فیشر

4- مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

5- پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

تصویر بدنی

·                   وودز (1975): تصور از بدن ،یک تصویر ذهنی پذیرفته از بدن است که بدن توسط این تصویر به خود فرد نشان داده می شود.

·          اسلید (1988):  تصور از بدن را تصویری می داند که هر فرد از اندازه و شکل بدن خود دارد و نیز احساسی که فرد نسبت به تک تک  و کل اعضاء دارد و شامل ابعاد شناختی (تفکر فرد در مورد بدن خود)،ابعاد ادراکی(لمس،بویایی،بینایی و…)،ابعاد عاطفی(احساس فرد نسبت به خود)،ابعاد رفتاری و اجتماعی می باشد .

·          کش و پروزینسکی (2000): تصور از بدن را به عنوان یک دیدگاه نگرشی در هر فرد می دانند که به بدن آن فرد مربوط می شود.این دیدگاه شامل بخشهای ارزیابی ، شناختی ، رفتاری می باشد.

مقياس پرخاشگری ارتباطی پنهان زوجین نلسون و کارول – 2006 (CRAViS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان پرخاشگری ارتباطی پنهان از ابعاد مختلف (کناره گيری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقياس پرخاشگری ارتباطی پنهان زوجین نلسون و کارول – 2006 (CRAViS) 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

از نظر روان‌شناسی پرخاشگری به رفتاری اطلاق می‌شود که با هدف آسیب رساندن یا مجروح ساختن موجود دیگری انجام می‌گیرد، برخی پرخاشگری را رفتاری می‌دانند که به دیگران آسیب می‌رساند یا بالقوه می‌تواند آسیب برساند.
مکتب‌های گوناگون روان‌شناسی، درباره خشم، نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند. از دیدگاه روان‌کاوان یا روان‌تحلیل‌گران ابراز خشم به تخلیه هیجانی و کاهش هیجان می‌انجامد. در پرخاشگری مستقیم آسیب زدن به دیگران به صورت آشکار و علنی است مثل کتک زدن برادر کوچکتر، اما فرد در پرخاشگری غیرمستقیم مثل مسخره کردن، شایعه درست کردن درباره دیگران و … به شکلی موذیانه به دیگران آسیب‌های روانی و عاطفی وارد می‌کند.
کودکانی که در سال‌های اولیه زندگی بسیار تندخو و خشن هستند در نوجوانی و بزرگسالی هم پرخاشگر خواهند بود.
پرخاشگری در کودکان دلایل متفاوتی دارد ولی کودکان به دلیل عدم توانایی در مقابله با ناکامی بیشتر از سایرین به پرخاشگری و مشاجره رو می‌‌آورند. زندگی در محیط ناسالم و با پدر و مادر خشن در پرخاشگری کودکان نیز بی تأثیر نیست. مطالعات نشان می‌دهد کودکانی که به شدت پرخاشگرند، والدینی خشن دارند.
در این خانواده‌ها رفتارهای متقابل غالباً وضعیتی ایجاد می‌کند که الگوی رفتاری پرخاشگرانه را در خانواده افزایش می‌دهد. وقتی که واکنش خشونت آمیزی بروز می‌کند، سایر اعضای خانواده کاری  می‌کنند که باعث دامن زدن به رفتار پرخاشگرانه می‌شود. پرخاشگری نتیجه عدم توانایی کودک در کنترل خود است. همچنان که کودک بزرگتر می‌شود، پرخاشگری خصمانه او افزایش می‌یابد و کودک بیشتر سعی در آسیب رساندن به دیگران دارد.
در پرخاشگری خصمانه، هدف اولیه پرخاشگر آسیب وارد کردن به دیگران است زیرا فرد پرخاشگر از درد و رنجی که برای قربانی ایجاد می‌شود لذت می‌برد. اما در پرخاشگری وسیله‌ای فرد برای به دست آوردن چیزی که می-خواهد، پرخاشگری می‌کند. مثلاً نوجوانی که با داد و فریاد و فحش از والدین خود پول می‌گیرد یا از خانه بیرون می‌رود تا با دوستانش باشد.
با این همه نباید فراموش کنیم که احساس خشم و ابراز آن گاهی می‌تواند مفید باشد؛ مثلاً ابراز خشم در برابر بی‌انصافی دیگران ممکن است آنها را به تجدید نظر در رفتارشان وادار سازد. همچنین ابراز خشم می‌تواند از افسردگی جلوگیری کند و گاهی باعث می‌شود فرد از بی-حالی و سستی رها شود و بتواند برای پیشرفت کار خود و برداشتن قدم‌های مثبت انرژی بیشتری به دست آورد.
تحقیقات نشان می‌دهد که پرخاشگری مستقیم در پسران و پرخاشگری غیر مستقیم در دختران رایج‌ترین گونه پرخاشگری است. یعنی پسران تمایل دارند از طریق پرخاشگری بدنی و کلامی به دیگران آسیب برسانند و دختران بیشتر پرخاشگری ارتباطی دارند.
(براي كسب اطلاعات بيشتر به سطح دوم مقاله مراجعه كنيد.)

پرسشنامه میزان گرایش به رفتارهای نابهنجار در بین دانش آموزان (رستمی و راد 1392)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان گرایش به رفتارهای نابهنجار در بین دانش آموزان از ابعاد مختلف (روحیه وندالیستی، خشونت و درگیری، دزدی و تقلب، تمرد و سرکشی)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه میزان گرایش به رفتارهای نابهنجار در بین دانش آموزان (رستمی و راد 1392)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مجموعه قوانین و مقرراتی که نهادهای اجتماعی برای هنجارپذیری افراد خود تعبیه نموده اند بایستی رعایت شود. چون تخطی از آنها موجبات مجازات و یا طرد را به دنبال خواهد داشت. مسلماً، نظارت کنندگان بر رفتار دانشآموزان در واحدهای آموزشگاهی، معلمان مدرسه و بیرون از مدرسه والدین هستند. اگر خانواده و مدرسه در امر جامعه پذیری نوجونان و جوانان کوشا باشند و هنجارهای اجتماعی را در آنها درونی کنند کمتر به انجام رفتارهای نابهنجار روی میآورند. چه بسا نظارت و کنترل والدین بعد از خروج فرزندان از خانه و یا میزان نظارت اولیاء مدرسه در خارج از محیط آموزشگاهی کمرنگ باشد، ولی اگر هنجارها در نوجوانان درونی شده باشند کمتر احتمال ارتکاب رفتارهای انحرافی در آنها دیده می شود. هرچند همه رفتارهای نابهنجار دانش آموزان در مدارس جزو بزهکاری شمرده نمیشود، ولی باید « دانست که برخی ازاین اعمال نابهنجار مقدمه بزهکاریهای بعدی به شمار میآیند. به همین دلیل مراقبت از دانش آموزان در تشخیص رفتارهای نابهنجار آنها و ارشاد و راهنمایی ایشان یکی از مهمترین مسائل تربیتی است و هیچکس به اندازه عوامل اجرایی مدارس ومعلمان صلاحیت تشخیص نابهنجاری را ندارند. زیرا در شرایط فعالیت دسته جمعی بین همسالان است که در دانشآموزان واقعیت وجود خود را برملا شیخاوندی، (» می سازند 1384 : 372 (. رفتارهای مغایر با عرف در بین نوجوانان در محیط خانه و فضای آموزشگاهی شاید در مرحله اول چندان دغدغهای برای خانوادهها به همراه نداشته باشد ولی بعد از جدایی مکانی بین فرزندان و والدین، آنها تازه متوجه کمکاری و ندانم کاریهای خود میشوند. لذا شناخت انواع ناهنجاریهای رفتاری زمینهساز انحرافات بعدی، هم برای اولیاء مدارس و هم برای خانواده ها در دوره دبیرستان حائز اهمیت است. چون بهترین و اساسی ترین برنامه های تربیتی را میتوانند روی فرزندانشان اعمال کنند.

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب (خوش فر و همکاران، 1393)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب (خوش فر و همکاران، 1393)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1-پرسشنامه نگرش به حجاب

2- پرسشنامه فرهنگ حجاب

3- پرسشنامه نگرش مثبت یا منفی به حجاب

تعریف حجاب

ابتدا به مفهوم لغوي حجاب مي پردازيم که در لغت به معناي مستر و پرده حاجب و مانع است که شيء را  مي پوشاند و در اصطلاح به معناي ستر و پوشش و پرده است.

اما تعريف حجاب:

به پوشش زن مسلمان گويند که از نگاه نامحرم مي پوشاند

دوم پيشينه حجاب:

حجاب قبل از اسلام وجود داشته است و حتي قبل از ميلاد مسيح در نقاشي ها و تصويرها قسمت پائين بدن را پوشش قرار مي دادند.

در يونان زنان صورت و بدن خود را مي پوشاندند. در روسيه هم زنان داراي پوشش بوده اند.

مسأله حجاب اختصاص به اسلام ندارد بلکه در ادياني مانند دين زرتشت ، دين مادها و آشوريها و دين يهود (در کتاب تورات و انجيل بحث حجاب بوده است) نيز وجود داشته است . اين مسئله حتي به بعد از هبوط آدم و حوا از بهشت برزخي نيز بر مي گردد زيرا که با خوردن از ميوه ممنوعه از لباس بهشتي خارج شدند و وقتي به زمين رسيدند از برگ درختان انجير خود را پوشاندند.

حجاب و پوشش مخصوص انسان به تنهايي نيست بلکه اگر از قطب عقلي در خلقت جهان بنگريم حجاب را در پردندگان (پر) ، حيوانات (پشم و مو) ، گياهان(برگ) ، ميوه ها (پوست) و … مي بينيم.

پس حجاب بحث کلي است که مربوط به تمام خلقت مي شود اما در اينجا فقط در مسئله حجاب در مورد زن صحبت خواهيم کرد.

خودآرايي و آراستگي

خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد، خود آرايي و زيبايي جزء فطرت انسان است. همانگونه که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم  مي فرمايند: من سه چيز را دوست دارم ؛

1)  صورت زيبا و بوي خوش                2)  خانه وسيع                3) مرکب خوب و سالم.

انسان خدا پرست به سمت و سوي زيبائيها مي رود مانند کسي که هر چه علم او زياد است خود را تشنه تر  مي بيند و بيشتر و بيشتر مي خواهد بداند و به دنبال علم برود.

کسي منکر اين نيست که يک گل ، يک پارک، جنگل ، آبشار و در کل طبيعت، زيبا نيست. بلکه باعث آرامش هم هست. همان گونه در روايت گفته شده که : نگاه به آسمان و آب و سبزه و صورت زيبا به انسان آرامش مي دهد. در اسلام هم به زيبايي و آراستگي تأکيد شده ؛ چه براي زنان و چه براي مردان. اما زيبائي يک زن در آرامش و لباس زيبا را حق شوهر دانسته نه غير. و پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم  نيز سفارش مي کردند که زن زينت خود را از نامحرم بپوشاند بجز دو مورد    1 – دست تا مچ        2 – گردي صورت.

پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم  خود را خضاب و عطر مي زدند و هميشه تميز بودند و اين را هميشه سفارش مي کردند و نيز مي فرمودند: زن و مرد اجازه دارند بهترين لباسها و پاکيزه ترين لباسها و زيور آلات و عطر و بوي خوش را در مساجد ببرند اسلام سفارش کرده است لباس يا چيزي که جلب توجه کند مانند لباسهاي تنگ که پوشيدن آنها کراهت دارد و يا لباسي که معمول و رايج نباشد و آرايش غليظ  و انگشت نما و مهيج که باعث جلب توجه ديگران شود و شهوت آنها را تحريک کند گناهي بزرگ در پي دارد چرا که ممکن است بر اثر يک نگاه بيجا ، دچار وسوسه شيطان شوند و چه بسيار با يک نگاه يک خانواده از هم بپاشد.

تمام احکام شرعي ما پشتوانه قرآني و روايي دارد و يا برمي گردد به يک حکم عقلي يا اجماع متخصصين دين . اصل حکم حجاب هم يکي از ضروريات دين شناخته شده است .در قرآن کتاب آسماني که براي هدايت بشر نازل شده است  تا قيامت هم کهنه و قديمي نمي شود. براي تمام ابعاد و شئون زندگي انسان برنامه و راهکار دارد از جمله مسئله حجاب که چه مقدار بايد باشد و تا چه حدي مجاز مي باشد. اسلام حد مجاز حجاب را تمام بدن بجز صورت و دستها تا مچ دانسته است. البته آن هم بدون زينت بايد باشد. ولي استثنا هم وجود دارد و آن اين است که کساني که موي سفيد دارند (پيرزن ها) اگر موي سفيدشان کمي بيرون باشد اسلام اشکال نگرفته است در صورتي که اگر بتواند بهتر آن است که بپوشاند و يک مورد ديگر آن که در مقابل چگونه افرادي حجاب را رعايت کند.

 يک اصل کلي آن است که زن و مرد و يابهتر پسر و دختري که به سن تکليف رسيده باشند موظفند حجاب را رعايت کنند. اما نکات ظريفي وجود دارد که نقل شده است و آن اين است که بطور مثال زن بايد در مقابل     پسر بچه مميز که خوب و بد را تشخيص مي دهد حد حجاب را رعايت کند. و نيز با نامحرم با ناز و کرشمه صحبت نکند . با لحني نرم و لطيف حرف نزند . و با مردان به اندازه ضرورت حرف بزند در کل اينکه اکتفا نکنيم به سند تکليف و بعد از آن ، بلکه از قبل از سن تکليف به دختران و پسرانمان بياموزيم که حد حجاب و حيا چيست تا در آينده نتيجه بهتري بگيريم.