مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / غیره (صفحه 4)

غیره

پرسشنامه استاندارد احساس تعلق مندی به محیط زیست

هدف: ارزيابي میزان احساس تعلق مندی به محیط زیست

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد احساس تعلق مندی به محیط زیست 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه جهت گیری خانواده نسبت به محیط زیست (فرم خلاصه)

2- پرسشنامه دانش محیط زیستی دانشجویان هی و همکاران (2011)

3- پرسشنامه نگرانی محیط زیستی

4- پرسشنامه رفتارهای محیط زیستی گردشگران

5- پرسشنامه ارزشهای محیط زیستی گردشگران

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 8 سوال داشته و هدف آن ارزيابي میزان احساس تعلق مندی به محیط زیست مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:….

پرسشنامه استاندارد فرهنگ شفاهی خانواده

هدف: ارزیابی فرهنگ شفاهی خانواده از ابعاد مختلف (ادبیات شفاهی، ارتباط شفاهی)

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 2

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد فرهنگ شفاهی خانواده

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سرمایه فرهنگی دانش آموزان

2- پرسشنامه کوتاه نگرش به برابری فرهنگی

3- پرسشنامه رضایت زندانیان از امکانات آموزشی و فرهنگی زندان

4- پرسشنامه پایگاه اجتماعی- فرهنگی (صمدی و همکاران، 1393)

5- پرسشنامه ویژگی های قومی – فرهنگی (استاندارد)

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی فرهنگ شفاهی خانواده از ابعاد مختلف (ادبیات شفاهی، ارتباط شفاهی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

برای دانلود پرسشنامه و ادامه توضیحات ان بر روی لینک خرید فایل کلیک فرمائید. در صورت نیاز می توانید از راهنمای خرید در پایین سایت استفاده فرمائید. کیفیت این پرسشنامه توسط گروه ترم آخر تضمین شده است.

پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی

هدف: ارزیابی میزان مدارای اجتماعی افراد از ابعاد مختلف (مدارای عقیدتی، مدارای مذهبی، مدارای قومیتی، مدارای ملیتی، مدارای جنسیتی، مدارای رفتاری و اخلاقی، مدارا با مجرمان)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 7

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1-پرسشنامه وفاق اجتماعی

2- پرسشنامه کیفیت اجتماعی و فرهنگی خیابان های شهری (استاندارد)

3- مقیاس رفتارهای انحرافی اجتماعی (استاندارد)

4- پرسشنامه اضطراب فیزیک اجتماعی (SPA)

5- پرسشنامه هنجار تقابل اجتماعی (پروگینی و همکاران، 2003)

6- پرسشنامه علل اجتماعی طلاق (استاندارد)

تعریف مدارای اجتماعی

مدارا را مي توان پذيرش و كنارآمدن با افراد و گروه هايي تعريف كرد كه از نظر نظام ارزشي و عقيدتي با ما متفاوت هستند

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان مدارای اجتماعی افراد از ابعاد مختلف (مدارای عقیدتی، مدارای مذهبی، مدارای قومیتی، مدارای ملیتی، مدارای جنسیتی، مدارای رفتاری و اخلاقی، مدارا با مجرمان) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

مقیاس استاندارد تاثیر محدودیت های سنتی بر گرایش به دوستی در فضای مجازی

هدف: ارزیابی تاثیر محدودیت های سنتی بر گرایش به دوستی در فضای مجازی

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد تاثیر محدودیت های سنتی بر گرایش به دوستی در فضای مجازی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نگرش به ازدواج در فضای مجازی (رازقی و همکاران، 1396)

2- پرسشنامه نگرش دانشجویان به شبکه های مجازی

3- دانلود مقاله: آسیب‌های نوپدید، شبکه‌های اجتماعی مجازی و خانواده‌ی ایرانی

4- پرسشنامه سبک زندگی دیجیتالی خانواده های ایرانی و عوامل موثر بر آن (خادمیان و حسینی، 1394)

5- پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی (نسخه کوتاه)

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 6 سوال داشته و هدف آن ارزیابی تاثیر محدودیت های سنتی بر گرایش به دوستی در فضای مجازی مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…..

مقیاس استاندارد گمنامی در روابط اینترنتی

هدف: ارزیابی نگرش و تمایل به گمنامی در روابط اینترنتی

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد گمنامی در روابط اینترنتی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تاثیر فضای مجازی بر قدرت (نرم، سخت، سایبری)

2- پرسشنامه بررسی تاثیر فضای مجازی در بهبود مشارکت مردمی در جذب حمایت های دولت در مواقع بحران

3- پرسشنامه بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با آسیب های اجتماعی نوجوانان و جوانان

4- پرسشنامه نگرش به ازدواج در فضای مجازی (رازقی و همکاران، 1396)

5- پرسشنامه آسیب شناسی فضای مجازی

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 5 سوال داشته و هدف آن ارزیابی نگرش به گمنامی در روابط اینترنتی مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:……

مقیاس استاندارد خویشتن داری – فرم کوتاه

هدف: ارزیابی میزان توانایی تسلط بر خود

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد خویشتن داری –  فرم کوتاه

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- آزمون مفهوم خویشتن (خودپنداره) بک (SCT)

2- پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

3- پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

4- پرسشنامه استاندارد گرایش دیگرخواهانه (میرفردی و احمدی قارنائی، 1395)

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 4 سوال داشته و هدف آن ارزیابی میزان توانایی تسلط بر خود مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:………

مقیاس استاندارد تعهد عام

هدف: ارزیابی میزان تعهد عام (احساس مسئولیت به دیگران)

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد تعهد عام

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شخصیت اجتماعی پیشرفته

2- پرسشنامه نگرش به هنجارهای اجتماعی

3- پرسشنامه استاندارد فایده گرایی اجتماعی– فرم خلاصه

4- پرسشنامه استاندارد تحمل اجتماعی

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 5 سوال داشته و هدف آن ارزیابی میزان تعهد عام (احساس مسئولیت به دیگران) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…..

مقیاس استاندارد باور به زیان های رفتار غیرهمیارانه

هدف: ارزیابی میزان باور به زیان های رفتار غیرهمیارانه (نادیده گرفتن منافع جمع)

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

 
خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد باور به زیان های رفتار غیرهمیارانه

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استاندارد فردگرایی و جمع گرایی (کریمی و همکاران، 1391)

2- پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن

3- پرسشنامه فرد گرایی شمس قهفرخی (1393)

4- پرسشنامه اعتماد اجتماعی

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 6 سوال داشته و هدف آن ارزیابی میزان باور به زیان های رفتار غیرهمیارانه (نادیده گرفتن منافع جمع) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:….

پرسشنامه سرمایه فرهنگی دانش آموزان

هدف: ارزیابی میزان سرمایه فرهنگی دانش آموزان از دیدگاه والدین یا معلم (تجسم یافته (حالت درونی شده)، عینیت یافته، نهادینه شده)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

 

Desc (1)

پرسشنامه سرمایه فرهنگی دانش آموزان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 9 سوال بوده و هدف ارزیابی میزان سرمایه فرهنگی دانش آموزان از دیدگاه والدین یا معلم (تجسم یافته (حالت درونی شده)، عینیت یافته، نهادینه شده) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه مقاومت دانش اموزان در برابر هنجارهای مدرسه

هدف: ارزیابی مقاومت دانش اموزان در برابر هنجارهای مدرسه از دیدگاه معلمان و اولیا (مقاومت در برابر هنجارهای اعتقادی، مقاومت در برابر هنجارهای مربوط به نظم، مقاومت در برابر هنجارهای اموزشی)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 3

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مقاومت دانش اموزان در برابر هنجارهای مدرسه 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم حضور در کلاس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان

2- پرسشنامه عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کلاسهای تربیت بدنی

3- پرسشنامه ارتباطات بین فردی در کلاس درس

4- پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

5- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مقاومت دانش اموزان در برابر هنجارهای مدرسه از دیدگاه معلمان و اولیا (مقاومت در برابر هنجارهای اعتقادی، مقاومت در برابر هنجارهای مربوط به نظم، مقاومت در برابر هنجارهای اموزشی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….