مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مدیریت (صفحه 5)

مدیریت

پرسشنامه تحلیل بازار کارآفرینان

هدف: سنجش و ارزیابی شاخص های تحلیل بازار در کارآفرینان (ایجاد مقوله های جدید، خودافشایی به تازگی، توجه به معنای متن، اگاهی از دیدگاه های متعدد)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تحلیل بازار کارآفرینان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

2- پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر توسعه مهارت های کارآفرینی

3- پرسشنامه نقش ذهنیت مثبت در موفقیت مالی کارآفرینان

4- پرسشنامه کارآفرینی

5- پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان

6- پرسشنامه عوامل موثر بر تشخیص فرصت بازارهای تورفته (ویژه)

كارآفريني نقش مهمي را در جوامع و اقتصادهاي مدرن بازي كرده است. كارآفرينان تبديل به نيروهاي تحول در سراسر جهان گرديد ه اند. با افزايش علاقه مندي مديران و دانشگاهيان به كارآفريني، محققان اين حوزه تلاش كرده اند كه به كارآفريني به عنوان يك حوزة تحقيقاتي مستقل مشروعيت ببخشند. از آنجا كه فرصت كارآفرينانه، مفهوم محوري اين حوزه را تشكيل مي دهد و بدون فرصت، كارآفريني نيز وجود نخواهد داشت.

پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه

هدف: سنجش و ارزیابی شاخص های هوشیاری کارآفرینانه (پویش و جستجو، ارتباطات، ارزیابی و قضاوت)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل ضد انگیزشی دانشجویان در تاسیس بنگاه کارآفرینی (استاندارد)

2- پرسشنامه بررسی تاثیر کارآفرینی بر ابعاد 5 گانه کارآفرینی، استراتژی های سازمان و عملکرد مدیران

3- پرسشنامه بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی

4- پرسشنامه گرایش کارآفرینانه (Entrepreneurial Orientation)

5- پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه (Entrepreneurial Marketing)

6- پرسشنامه نگرش به کارآفرینی (کریمی و همکاران، 1391)

7- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی (ربیعی و صدیقی، 1393)

8- پرسشنامه قصد کارآفرینانه (استاندارد)

9- پرسشنامه موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی (محمد کاظمی و همکاران، 1390)

10- پرسشنامه تحلیل رابطه هوش هیجانی با نوآوری سازمانی و کارآفرینی سازمانی

11- پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر توسعه مهارت های کارآفرینی

12- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل

13- پرسشنامه بررسی عوامل تاثير گذار بر توسعه کارآفرینی دیجيتالی

*************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن سنجش و ارزیابی شاخص های هوشیاری کارآفرینانه (پویش و جستجو، ارتباطات، ارزیابی و قضاوت) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه استاندارد عملکرد بانکداری الکترونیک

هدف: سنجش و ارزیابی شاخص های عملکرد بانکداری الکترونیک (نرخ خدمات، دسترسی، شخصی بودن، سهولت و آسودگی، قابلیت استفاده خصوصیات گوناگون، ایمنی و امنیت، طراحی، محتوا، سرعت، مدیریت و تصویر سازمان)

تعداد سوال: 37

تعداد بعد: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد عملکرد بانکداری الکترونیک 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نرخ کارمزد بانکی

2- پرسشنامه موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک

3- پرسشنامه سنجش میزان خرسندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی

4- پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک

5- پرسشنامه عوامل استراتژیک محیطی در توسعه خدمات شهرداریهای الکترونیک

6- پرسشنامه عوامل محیطی موثر بر محیط الکترونیکی ارائه خدمات بانکی

7- پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای نام تجاری (برند) در صنعت بانکداری

8- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

*************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 37 سوال بوده و هدف آن سنجش و ارزیابی شاخص های عملکرد بانکداری الکترونیک (نرخ خدمات، دسترسی، شخصی بودن، سهولت و آسودگی، قابلیت استفاده خصوصیات گوناگون، ایمنی و امنیت، طراحی، محتوا، سرعت، مدیریت و تصویر سازمان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه نظارت و کنترل اسلامی

هدف: سنجش میزان تحقق مولفه های نظارت و کنترل اسلامی (تعهد به ارزش های ملی، تعهد به ارزش های سازمانی، تعهد به ارزش های دینی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نظارت و کنترل اسلامی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه روشهای کنترل فساد اداری زارع و همکاران (1394)

2- پرسشنامه میزان نظارت سازمان بر استفاده کارکنان از سیستم های اطلاعاتی

3- پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف (SMS)

4- پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

5- آزمون خودنظارتی

6- پرسشنامه کیفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS)

*************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تحقق مولفه های نظارت و کنترل اسلامی (تعهد به ارزش های ملی، تعهد به ارزش های سازمانی، تعهد به ارزش های دینی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های سازمانی

هدف: ارزیابی میزان تعهد به ارزش های سازمانی

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های سازمانی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در سازمان

2- پرسشنامه بررسی تاثیر محیط سازمانی و استراتژی های سازمانی بر ارزش رهبری

3- پرسشنامه بررسی تأثیر استفاده از ظرفیتهای سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (استاندارد)

4- پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (2010)

5- پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

6- پرسشنامه ارزش های کاری در سازمان

7- پرسشنامه استاندارد تصویر سازمانی

8- پرسشنامه بررسی نقش اعتماد و ارزش ادراک شده در تاثیرگذاری عملکرد کارکنان بر وفاداری مشتریان

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تعهد به ارزش های سازمانی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…..

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های دینی

هدف: ارزیابی میزان تعهد به ارزش های دینی

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های دینی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست

2- پرسشنامه سنجش اعتقادات دینی

3- پرسشنامه دینداری (رازقی و همکاران، 1396)

4- پرسشنامه سلامت معنوی از دیدگاه اسلام

5- پرسشنامه دینداری (حاجی زاده میمندی و یوسفی، 1392)

6- پرسشنامه دینداری در جامعه ایرانی (هاشم زهی و مهدوی، 1391)

7- پرسشنامه تاثیر دینداری بر اعتماد اجتماعی

8- پرسشنامه دینداری گلاك و استارك

9- پرسشنامه اعتماد به ویژگی های اخلاقی و تعهدات مذهبی مسئولان نیروی انتظامی (استاندارد)

 *****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تعهد به ارزش های دینی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…..

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت کامان و همکاران (1979)

هدف: ارزیابی میزان تمایل به ترک خدمت

تعداد سوال: 3

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت کامان و همکاران (1979) 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی تأثیر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کاهش تمایل به ترک خدمت و افزایش رفتار شهروندی سازمانی

2- پرسشنامه بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت

3- پرسشنامه تحلیل رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان

4- پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

تمایل به ترک خدمت

ترک خدمت، به تمایلاترفتاری اطلاق می شود که در نهایت منجر به تصميم افراد به ترک سازمان می شود. دليل اهميت روزافزون منابع انسانی در سازمانها، ترک خدمت، به موضوعی جذّاب در بين محققان مدیریت و به خصوص رفتار سازمانی تبدیل شده است.

*************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 3 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تمایل به ترک خدمت است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه رضایت شغلی استمپس و پدیمونت (1986)

هدف: ارزیابی میزان رضایت شغلی از ابعاد مختلف (میزان پرداخت، استقلال کاری، تعامل، شان و مقام شغلی، وظایف کاری، سیاست های سازمانی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه رضایت شغلی استمپس و پدیمونت (1986) 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد شغلی

2- پرسشنامه بررسی روابط بین شیوه های بازاریابی داخلی (رضایت کارمند)، رضایت شغلی، کیفیت خدمات و رضایت مشتری

3- پرسشنامه بررسی تاثير خصوصي سازی بر رضایتمندی شغلی كاركنان با رویكرد بازنگری در مدیریت جهت افزايش بهره وری توام با رضایت شغلی كاركنان

4- پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

5- پرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور

6- پرسشنامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان

7- پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران وار و همکاران

8- پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز

9- پرسشنامه‌ رضایت شغلی بری فیلد و روث

10- پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

11- پرسشنامه رضایت شغلی احمدی (1391)

تعریف رضایت شغلی

رضایت شغلی مفهومی است که توجه زیادی در حوزة رفتار سازمانی و به طور کلی ادبيات مدیریت، به خود اختصاصداده است. این توجه وافر به دليل رابطة رضایت شغلی با مفاهيم دیگری مثل تعهد سازمانی، تغيير و تبدیل، ترک خدمت، عجين شدن با شغل، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و… است. در محيط متلاطم کنونی که تغييرات محيطی سازمانها را متأثر می کند، راضی نگهداشتن کارکنان و بهره ور و متعهد کردن آنان به شغلشان ضروری به نظر می رسد.

پرسشنامه عجین شدن با شغل (شاوفلی و بکر، 2003)

هدف: ارزیابی میزان عجین شدن با شغل از ابعاد مختلف (انرژی گرفتن، وقف شدن، جذب شدن)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عجین شدن با شغل (شاوفلی و بکر، 2003)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9)

2- پرسشنامه درگیری شغلی (ریاحی و همکاران، 1392)

3- پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کجنر (JIQ)

4- پرسشنامه دلبستگی شغلی لوداهل و کجنز (2001)

5- پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

تعریف عجین شدن با شغل

عجين شدن با شغل، مفهومی است که عموماً در مقابل فرسودگی شغلی قرار می گيرد. بر خلاف کارکنانی که از فرسودگی شغلی رنج می برند، کارکنان درگير شده دارای روحيه ای فعال و پرانرژی اند و ارتباطی اثربخش با فعاليتهای کاری خود دارند. در این صورت، کارکنان توانایی برآورده ساختن تقاضای شغلی خود را خواهند داشت. در ادبيات می توان تعاریف مختلفی برای در گيری شغلی یافت. عجين شدن با شغل را فرایند مطيع (مهار)  شدن کارکنان در نقشهای شغلی خود تعریف می کند. این درگيری، ابعاد مختلفی همچون: فيزیکی، شناختی و احساسی را در بر می گيرد. عجين شدن با شغل؛ یعنی حضور روانی شاغل در زمان انجام وظيفه. کمتر از یک پنجم کارکنان به طور واقعی در شغل خود درگير می شوند که لزوم توجه به این مفهوم را آشکار می سازد. لذا می توان دلایل عملی متفاوتی برای لزوم بررسی دقيق عجين شدن با شغل در متغيّرهای سازمانی استخراج کرد که اهميت بررسی و ارتقای عجين شدن با شغل را دو چندان می کند.

پرسشنامه استاندارد تصویر سازمانی

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف تصویر سازمانی (ادراک از مدیریت، ادراک از عملکرد روابط عمومی، ادراک از عملکرد آموزش، ادراک از عملکرد پژوهشی، ادراك از فعالیت های فرهنگی، ادراك از کیفیت امکانات و خدمات، ادراک از شاخص روابط انسانی، ادراک از آینده و چشم انداز مالی، ادراک از فناوری دانشگاه، ادراک از شهرت و پیشینه دانشگاه، ادراک از محیط فیزیکی و نمادهای دانشگاه، ادراک از نوآوری، ادراک از مهارت ارتباطی و رسانه، ادراک از محیط کار)

تعداد سوال: 73

تعداد بعد: 14

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد تصویر سازمانی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استاندارد تصویر برند

2- پرسشنامه رابطه بین تصویر مرکز خرید و انطباق بر رفتار مشتری

3- پرسشنامه بررسی تاثیر زنجیره تامین سبز بر تصویر برند

4- پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری تصویر شهر

5- پرسشنامه تصویر ذهنی برند حسینی و همکاران (1389)

6- پرسشنامه رابطه تصویر شرکت با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

7- پرسشنامه بررسی تاثیر وفاداری برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند

8- پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک

9- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

بی شک، به دست آوردن و حفظ وجهه و تصویر بیرونی مثبت، یكی از اهداف مهم تمام سازمان ها محسوب می شود. امروزه اکثر سازمان ها، زمان، منابع و تلاش بسویاری را صرف ایجاد تصویری تأثیرگذار از سازمان یا کسب و کار خود می کنند؛ چرا که هرگاه سازمانی تصویر مثبتی داشته باشد، مخاطبان، ذی نفعان و مشتریان آن، عموماً رفتارها و تصمیمات آن سازمان و نیز تجربه های خود با آن را مثبت تلقی خواهند کرد. در حالی که اگر در ذهن خود تصویری منفی از آن سازمان داشته باشند، عملكرد و رفتار آن سازمان نزد آن ها به شكلی غیر واقعی تحت تأثیر تلقی ها و برداشت های منفی خواهد بود. شخصیت سازمان به وسیله نشانه هوایی مشخص می گردد، این نشانه ها شوامل مجموعه ای متنوع از عناصری مانند رفتار کارکنان، خدمت به مشتری، خدمات و تولیدات ارضاءکننده نیازها و نام سازمان، آرم و شعار آن می باشد.