مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مدیریت (صفحه 20)

مدیریت

پرسشنامه نگرش به آموزش بین حرفه ای (IPE)

هدف: ارزيابي نگرش به ابعاد مختلف آموزش بین حرفه ای (آموزش بین حرفه ای تعامل محور، انطباق حرفه ای)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش به آموزش بین حرفه ای (IPE)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه مشتری مداری در نظام آموزش عالی

2- پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر دانش و نگرش و عملکرد زنان باردار در مورد فعالیت جسمانی

3- پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل پرخاشگری

4- پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل مصرف خودسرانه دارو

5- پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل سلامت روان

6- پرسشنامه اثربخشی بسته آموزشی خودمراقبتی بر روی کنترل مصرف دخانیات

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 15 سوال داشته و هدف آن ارزيابي نگرش به ابعاد مختلف آموزش بین حرفه ای (آموزش بین حرفه ای تعامل محور، انطباق حرفه ای) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:….

پرسشنامه نگرش به مصرف کالای ایرانی

هدف: ارزيابي نگرش افراد به مصرف کالای ایرانی

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش به مصرف کالای ایرانی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- مقیاس ملی گرایی مصرفی (CETSCALE) (شیمپ و شارما، 1987)

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 9 سوال داشته و هدف آن ارزيابي نگرش افراد به مصرف کالای ایرانی مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:….

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر خروج از خدمت کارکنان کارآمد

هدف: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر خروج از خدمت کارکنان کارآمد از دیدگاه منابع انسانی

تعداد سوال: 23

تعداد عامل: 23

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر خروج از خدمت کارکنان کارآمد 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی تأثیر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کاهش تمایل به ترک خدمت و افزایش رفتار شهروندی سازمانی

2- پرسشنامه بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت

3- پرسشنامه تحلیل رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان

4- پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 23 سوال داشته و هدف آن شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر خروج از خدمت کارکنان کارآمد از دیدگاه منابع انسانیمي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…..

پرسشنامه عوامل موثر بر خرید اینترنتی کتاب

هدف: ارزيابي عوامل موثر بر خرید اینترنتی کتاب (کاهش هزینه های معامله، امنیت و حفظ حریم شخصی، ساماندهی ارتباطات اطلاعاتی، تسهیل روند انتخاب و دستیابی به کتاب)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر خرید اینترنتی کتاب

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تاثیر تفاوت جنسیت بر انگیزه های خرید اینترنتی در بین مشتریان

2- پرسشنامه شاخصهای مؤثر بر انتخاب مشتری در خرید مبلمان

3- پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر خرید برخط با توجه به مدل خرید کیم و گوپتا

4- پرسشنامه نگرش اینترنتی تسائی (2001)

5- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 16 سوال داشته و هدف آن ارزيابي عوامل موثر بر خرید اینترنتی کتاب (کاهش هزینه های معامله، امنیت و حفظ حریم شخصی، ساماندهی ارتباطات اطلاعاتی، تسهیل روند انتخاب و دستیابی به کتاب) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است: ……

پرسشنامه استاندارد سواد سلامت الکترونیک (eHEALS)

هدف: ارزيابي میزان سواد سلامت الکترونیک

تعداد سوال: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد سواد سلامت الکترونیک (eHEALS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف سواد سلامت الکترونیک

به توانایی یافتن، درک و ارزیابی اطلاعات مرتبط با سلامت از منابع الکترونیک و اعمال این اطلاعات برای حل یا شناسایی یک مشکل بهداشتی، سواد سلامت الکترونیک گفته می شود. این تعریف شامل دو عنصر مهم میشود: توانایی افراد در درک اطلاعات سلامت و  اتخاذ تصمیمات مناسب با این اطلاعات. بر اساس مفهوم سواد سلامت، سواد سلامت الکترونیک بر نقش فزاینده فناوری  در اطلاعات سلامت تاکید می کند.
سواد سلامت الکترونیک نیازمند آمیختهای از بهداشت، اطلاعات، دانش، رسانه، رایانه و سواد اینترنت است. با توجه به پیشرفت سریع فناوریهای مذکور، مهارتها و دانشهایی که سواد سلامت الکترونیک را شکل می دهند، به طور مداوم تکامل یافته اند.

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 8 سوال داشته و هدف ارزيابي میزان سواد سلامت الکترونیک مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…….

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی مشکلات و تنگناهای تخریب منابع طبیعی

هدف: شناسایی و اولویت بندی مشکلات و تنگناهای تخریب منابع طبیعی

تعداد سوال: 15

تعداد عامل: 15

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی مشکلات و تنگناهای تخریب منابع طبیعی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعی

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 15 سوال داشته و هدف آن شناسایی و اولویت بندی مشکلات و تنگناهای تخریب منابع طبیعی مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:……….

پرسشنامه مواجهه با اطلاعات وایز، اردلز و چیانگ (2011)

هدف: ارزیابی مواجهه با اطلاعات

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه مواجهه با اطلاعات وایز، اردلز و چیانگ (2011)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

«ویلسون»[13] (2000) رفتار اطلاعاتی، رفتار اطلاع­جویی، رفتار اطلاع­یابی، و رفتار استفاده از اطلاعات را از یکدیگر متمایز می­کند. وی رفتار اطلاعاتی را کلّ رفتار انسان در ارتباط با منابع و مجراهای اطلاعاتی از جمله اطلاع­یابی فعال و غیرفعال و کاربرد اطلاعات می­داند. از نظر وی، رفتار اطلاعاتی شامل ارتباط رو در رو با دیگران و نیز دریافت منفعلانۀ اطلاعات بدون قصد انجام کاری با اطلاعات خاص می­شود، در حالی­که رفتار اطلاع­یابی را جستجوی هدفمند اطلاعات به‌منظور ارضای هدفی خاص در جریان جستجو تعریف می‌کند. فرد ممکن است با نظام­های اطلاع­رسانیِ دستی، یا با نظام­های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در تعامل باشد. همچنین ویلسون (2000) رفتار اطلاع­جویی را سطح جزئی‌تر رفتارِ به­کار گرفته شده از سوی جستجوگر در تعامل با نظام­های اطلاع­رسانی می­داند. از نظر وی، رفتار اطلاع­جویی شامل تمامی تعامل­ها با نظام، خواه در سطح تعامل انسان با رایانه (مانند استفاده از موشواره و انتخاب پیوندها)، خواه در سطح انتزاعی است (مانند اتخاذ یک راهبرد جستجوی بولی یا تعیین معیارهایی برای تصمیم­گیری دربارۀ اینکه کدام یک از دو کتابی که از مکان‌های هم­جوار قفسه یک کتابخانه انتخاب شده، سودمندتر است) که اعمال ذهنی، نظیر قضاوت دربارۀ  ربط داده­ها یا اطلاعات بازیابی‌‌‌شده را نیز شامل می­شود.

پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار اطلاعاتی

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف رفتار اطلاعاتی (نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع ­یابی، رفتار اطلاع­ جویی، مواجهه با اطلاعات، اجتناب از اطلاعات و استفاده از اطلاعات)

تعداد سوال: 94

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار اطلاعاتی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

تعریف رفتار اطلاعاتی

رفتار اطلاعاتی[1] به‌عنوان یک فعالیت روزمره و حیاتی برای همۀ انسان­ها، به توانایی برای یافتن، گردآوری، سازماندهی و استفاده از اطلاعات اطلاق می­شود. «اسپینک»[2] (2010) رفتار اطلاعاتی را هستۀ ظرفیت انسانی می­داند که ساختاری برای یادگیری و کنترل محیط پیرامون انسان فراهم می­کند. «گیری»[3] (2004) انگیزۀ انسان برای کنترل محیط خویش را عاملی مهم در شکل­گیری رفتار اطلاعاتی انسان به‌عنوان یک الزام برای حیات بشر می­داند. از آنجا که انسان جزئی اساسی در تعامل بازیابی اطلاعات است، فرایند طراحی، توسعه و ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات نیز مستلزم آگاهی از نیازهای بشر و رفتارهای وی برای دستیابی به اطلاعات است.

با توجه به اهمیت شناسایی و تحلیل رفتار اطلاعاتی انسان و از آنجا که ناتوانی در اندازه­گیری آن در راه توسعة علمی رشتۀ علم اطلاعات همانند یک مانع و محدودیت عمل می­کند، نیاز به مقیاس سنجشیِ دقیق و مناسب، ضروری است. مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی، یک ابزارِ اندازه­گیریِ کمّی است که توانایی فرد را در تشخیص نیاز اطلاعاتی، میزان موفقیت در کسب هدفمندانۀ اطلاعات، میزان کسب اطلاعات در تعامل با نظام‌های اطلاع‌رسانیِ دستی یا نظام­های مبتنی‌ بر رایانه (وب جهان­گستر)، میزان اطلاع­یابی فرد در مواجهه با اطلاعات، میزان اجتناب آگاهانۀ فرد در برخورد با اطلاعات و میزان استفادۀ او را از اطلاعات اندازه­گیری کند.

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی شاخص های مؤثر در استقرار مدرسه زندگی

هدف: شناسایی و اولویت بندی شاخص های مؤثر در استقرار مدرسه زندگی از دیدگاه معلمان

تعداد سوال: 12

تعداد عامل: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی شاخص های مؤثر در استقرار مدرسه زندگی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مدرسه زندگی چیست؟

یکی از زمینه‌هایی که مبدعان مدرسه ی زندگی در باب آن زیاد قلم زده‌اند، بیان نگرش آنها نسبت به انسان است. مطالعة نظریات تربیتی آنها در مورد انسان، ما را به این نظر سوق می‌دهد که آنها انسان را به صورت یک موجود بالقوه تصور می‌کنند. موجودی که باید پرورش پیدا کند، خود را بسازد و منشأ تغییر و اصلاح شود. ایشان به وجود قوای گوناگون در انسان قائل هستند. اما بالاتر از آن به این نکته هم باور دارند که تکامل واقعی انسان در گروِ تعادل همة قوای او با یکدیگر می‌باشد. لذا آنها انسان را به صورت یک کل یکپارچه در نظر می‌گیرند که باید همه جانبه رشد پیدا کند. اساساً انسانِ مورد نظر آنها، چیزی بیش از مجموع استعدادهای وی می‌باشد. از طرف دیگر برای بهترین صورت پرورش انسان روش‌هایی را عرضه کرده‌اند که هر کدامشان از مکتبی خاص الهام گرفته است.

به عبارت دیگر نصب‌العین قرار دادن مطالعات و بیانات افرادی چون روسو، پستالوتسی، فروید و … مبیّن آن است که مبدعان مدرسه ی زندگی از نظرات آنان غافل نبوده‌اند و حتی از آنها استفاده نیز کرده‌اند

در کل مدرسه ی زندگی انسان را موجودی می‌داند که تربیت، لازمة شخصیت وی است و خود اوست که باید به عنوان منشأ تغییرات اجتماعی و اصلاحات آن برآید.

پرسشنامه سنجش اوقات فراغت (تمیزی فر و عزیزی مهر، 1396)

هدف: سنجش اوقات فراغت از ابعاد مختلف (جمعی و فعال، جمعی و غیرفعال، فردی و فعال، فردی و غیرفعال، رضایت کلی از اوقات فراغت)

تعداد سوال: 13

تعداد عامل: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه سنجش اوقات فراغت (تمیزی فر و عزیزی مهر، 1396)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اوقات فراغت

2- سرگرمی و اوقات فراغت از دیدگاه مکاتب فلسفی

3- پرسشنامه مهارت هاي اوقات فراغت دانش آموزان

4- مقیاس موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (هوبارد و منل، 2001)

پرسشنامه سنجش اوقات فراغت (تمیزی فر و عزیزی مهر، 1396)

هدف: سنجش اوقات فراغت از ابعاد مختلف (جمعی و فعال، جمعی و غیرفعال، فردی و فعال، فردی و غیرفعال، رضایت کلی از اوقات فراغت)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص آن بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف آن سنجش اوقات فراغت از ابعاد مختلف (جمعی و فعال، جمعی و غیرفعال، فردی و فعال، فردی و غیرفعال، رضایت کلی از اوقات فراغت) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…….