مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مدیریت (صفحه 135)

مدیریت

پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان

هدف: بررسی انسجام و یکپارچگی سازمان

تعداد سوال: 14
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان

درباره یکپارچگی سازمانی

انحرافات اخلاقی کارکنان می‌تواند سازمان‌ها را در معرض خطرات اساسی قرار دهد. اگرچه استفاده از رویه و روش‌های پیشرفته مراعات و رعایت کردن می‌تواند این خطر را کاهش دهد، اما تلاش‌های موفقیت آمیز باید فراتر از رعایت کردن؛ گسترش یابد تا فرهنگ یکپارچگی ایجاد شود. تغییرات اخیر در نیاز‌های متناوب و رهنمون‌های قضاوتی سختگیرانه‌تر، نیازمند رویکردی یکپارچه برای آگاهی اخلاقی است؛ آگاهی و دانایی که خود چهار اقدام سازمانی مثل کنترل، اصول و اهداف واضح و شفاف، ارزش‌های محوری و فرهنگ می‌باشند. معمولا مشکل‌ترین این اقدامات فعالیت‌های مربوط به ایجاد فرهنگی با استانداردهای اخلاقی بالاست که در فعالیت‌های روزانه نیز منعکس شده است. لذا برای غلبه بر موانع موجود در ایجاد یکپارچگی سازمانی، رهبران باید ضمن آنکه فرهنگی بر اساس رفتارهای اخلاقی ایجاد می کنند؛ اقدامات کلیدی سازمان را مورد پرسش و بررسی قرار دهند.

پرسشنامه وظایف مدیریت بحران

هدف: سنجش میزان توانایی مدیریت بحران در سازمان

تعداد سوال: 14
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه وظایف مدیریت بحران

تعریف مدیریت بحران

مدیریت بحران مجموعه‌ای از چاره جویی‌ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می‌گیرد و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل بحران و کاهش و رفع بحران است.

کلیه اقدامات مربوط به پیشگیری و مدیریت ریسک، سازماندهی و مدیریت منابع مورد نیاز در پاسخ به بحران می‌باشد. مدیریت بحران شامل: برنامه‌ها، ایجاد ساختارها و تدوین مقرراتی است که منجر به کمک و یاری رسانی به دولت و سازمان‌های غیردولتی در برخورد با حوادث می‌شود.

بحرانها ممکن است در دو محیط داخلی یا خارجی بوده و از حیث ماهیت به اجتماعی – سازمانی و یا فنی – اقتصادی تقسیم می شود.از ترکیب محیط و ماهیت ذکر شده چهارحوزه بحران به شرح زیر بدست می آید که باید پیش بینی ها و تصمیمات لازم برای هر کدام اتخاذ نمود: 1- بحران فنی – اقتصادی داخلی 2- بحران سازمانی – اجتماعی داخلی 3- بحران فنی – اقتصادی خارجی 4- بحران سازمانی – اجتماعی خارجی( رضائیان،علی ، مبانی سازمان و مدیریت،1385 انتشارات سمت)

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

هدف: ارزیابی رهبری معنوی در سازمان از ابعاد مختلف (چشم انداز، عشق به نوعدوستي، ايمان، معناداري، عضويت، تعهد سازماني و بازخورد عملكرد)

تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

رهبری معنوی چیست؟

ماکس دی پری در کتاب خود باعنوان «رهبری به عنوان یک هنر» چنین بیان کرده است. که اولین مسئولیت رهبر، توصیف وتبیین واقعیت است و آخرین آن سپاس از پیروان است که در میان این دو، رهبر باید یک خدمتگزار و وامدار باشد که ماکس دی پری این را تحت عنوان رهبری معنوی بیان می کند. (Bishop&schol,۲۰۰۱) در واقع نهضت رهبری معنوی شامل الگوهای خدمتگزاری رهبری، مشارکت دادن کارکنان و توانمند سازی آنان است و بر اساس فلسفه رهبری خدمتگزار بنا نهاده شده است. نوعی رهبری که بر ارائه خدمت به دیگران، دیدگاه کل‌نگر نسبت به کار، توسعه فردی و تصمیم گیری مشترک تاکید دارد. در واقع رهبران معنوی ایمان، اشتیاق و نتایج کار خودشان را بروز می دهند که جان وسلی از این سه چیز به عنوان ویژگی عمده و نماد رهبری معنوی یاد می کند. (‌Bishop&schol,۲۰۰۱)
● الگوی علی رهبری معنوی
نظریه رهبری معنوی یک نظریه علی برای تحول سازمانی است که به منظور ایجاد سازمانی یادگیرنده و دارای محرک درونی به وجود آمده است. نظریه رهبری معنوی بر اساس الگوی انگیزش درونی توسعه یافته است که ترکیبی از چشم انداز، ایمان به تحقق هدف، نوع دوستی و بقای معنوی است. هدف رهبری معنوی توجه به نیازهای اساسی پیروان است تا موجبات بقای معنوی آنان را فراهم آورد. چنین رهبری موجب می شود که کارکنان معنای واقعی شغل خود را درک کنند و برای شغلی که دارند، اهمیت قائل شوند.(معناداری) همچنین به آنها این احساس دست می دهد که شغلشان از نظر سازمان و سایر همکاران نیز دارای اهمیت است. (عضویت) این رهبران چشم انداز و ارزشهای مشترکی برای کارکنان ایجاد و موجبات توانمندی تیمی و سازمانی آنان را فراهم می کنند که در نهایت سطح رفاه زیستی و سلامتی و تندرستی کارکنان و همچنین بهره وری و تعهد سازمانی آنان افزایش خواهد یافت.
ترویج معنویت در محیط کار ابزاری است که بقای سازمانها را در برابر محیط‌های نامطمئن کنونی بیمه می‌کند.
در واقع، رهبر معنوی با ویژگیهای منحصر به فرد خود، چشم اندازی از آینده سازمان ایجاد و به گونه ای در کارکنان نفوذ می کند که آنان به تحقق چشم انداز سازمان ایمان آورند و به آینده سازمان امیدوار باشند؛ به این ترتیب انگیزه درونی کارکنان را برای تلاش بیشتر افزایش می دهد. از طرف دیگر با رواج فرهنگ نوع‌دوستی موجب می شود که افراد توجه عمیقی به خود و زندگی گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران بر قرار کنند.
در واقع رهبر معنوی کسی است که با استفاده از ارزشها، طرز تلقیها و رفتار‌هایی که لازمه انگیزش درونی خود و دیگران است، بقای معنوی اعضای سازمان را فراهم کند. وی این کار را در دو مرحله انجام می دهد:۱) در حالی که هر یک از رهبران و پیروان سازمانی احساس می‌کنند که دارای شغل با اهمیت و معناداری هستند، رهبر معنوی، اقدام به ایجاد چشم‌انداز مشترک می کند
۲) رهبر معنوی با استقرار فرهنگ سازمانی/ اجتماعی بر اساس ارزشهای انسانی موجب می شود که کارکنان علاقه خاصی به خود و دیگران نشان دهند و این احساس در آنان به‌وجود می آید که سایرین نیز مهم‌اند و باید از آنان به خاطر شغلشان قدردانی شود.

پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند

هدف: ارزیابی عوامل بازاریابی رابطه مند در بانک یا سازمان (عوامل اجتماعی، تبادل اطلاعات، فعالیت های فروش (اعتماد، کیفیت خدمات، کارکنان)، نظارت بر روابط (مدیریت شکایات مشتری))

تعداد سوال: 34
تعداد زیرعامل: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند

تعاریف بازاریابی رابطه مند
تعاريف مختلفي توسط محققان و تئوري پردازان براي بيان معني و مفهوم بازاريابي رابطه مند مطرح شده است که در ادامه برخي از آنان قيد مي شوند:
بازاريابی رابطه مند بازاريابی است بر اساس تعاملات ميان شبکه ای از ارتباطات (Gummesson, 1994, 4).
از نظر پورتر بازاريابی رابطه مند فرايندی است که به موجب آن خريدار و ارائه کننده، روابط مؤثر، کارا، اخلاقی، مشتاقانه و خويشاوندی را برقرار می کنند که اين برای دو طرف منفعت دارد (Gummesson, 1994, 4).
بازاريابي رابطه مند، نگهداري مشتريان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بيشتر اين رابطه با مشتريان است .(Fontenot and Hyman, 2004)
بازاريابي رابطه مند فهم ومديريت ارتباطات مشتريان و تأمين کنندگان مي‌باشد (Shelby and et al, 2006)
بازاريابي رابطه مند شناسايي، ايجاد، نگهداري و ارتقاي روابط با مشتريان و ذينفعان شرکت است که اين امر از طريق ايجاد اعتماد در نتيجه عمل به تعهدات محقق مي شود (Gummesson,1994).
بازاریابی رابطه مند چیست؟
امروزه شرکتها علاوه بر تدوين استراتژي هايي براي جذب مشتريان جديد و انجام معامله با آنها درصدد برآمده اند تا مشتريان کنوني را نيز حفظ کنند و رابطه اي دائمي با آنها به وجود آورند. بعبارتي بهتر، آنها دريافته‌اند که از دست دادن يک مشتري چيزي بيشتر از دست دادن يک قلم فروش است و آن به معني از دست دادن کل جريان خريد هايي است که مشتري مي توانست در طول زندگي خود يا دوره زماني که خريدار محصولات شرکت بود، انجام دهد. بعبارتي شرکتها به دنبال کسب ارزش دوره عمر مشتريان خود هستند.
ارزش دوره عمر مشتري عبارت است از ارزش فعلي جريان منافعي که شرکت در صورت از دست ندادن مشتري خود مي تواند از او به دست آورد. بنابراين تلاش در راه حفظ و نگهداري مشتريان از نظر اقتصادي مقرون بصرفه بوده و مورد توجه شرکت هاست.
بازاريابي رابطه مند تمام گام هايي است که شرکت جهت شناخت و ارائه خدمات بهتر به مشتريان با ارزش خود بر مي دارد. بازاريابي رابطه مند، فرايند مستمر جهت شناسايي و ايجاد ارزشهاي جديد براي مشتريان است که در آن منافع دو جانبه مورد توجه قرار دارد و اين منافع در طول دوره عمر مشتري با او تقسيم مي شود.
در بازاریابی رابطه مند، مبادله یکی از مفاهیم محوري است. باگوزي (1975) بیان می کند که هسته بازاریابی، مبادله ارزش ها در ارتباطات مختلف است. قدرت شرکاي مبادله اي در یک مبادله تجاري با هم برابر نیست زیرا آنها داراي منابع مختلفی هستند (Takala & Uusitalo, 1996).
ایجاد یک ارتباط دو شرط دارد: اول اینکه هر دو طرف، انتظار کسب سود از این رابطه را دارند. دوم، شرکا تعهد
همیشگی به ارتباط دارند. بطور مثال در بازاریابی رابطه مند، فروشندگان می خواهند ارتباط نزدیکتري با خریداران داشته باشند، خریداران نیز خواهان کسب گروهی از تأمین کنندگان معتبر می باشند (Ibid,48).
در مجموع مهمترین ملزومات روابط پایدار در بازاریابی رابطه مند به شرح زیر است:
. نقطه شروع بازاریابی، مشتریان و نیازهایشان می باشد.
. اهداف خریدار-فروشنده، روابط دو جانبه را تحت تأثیر قرار می دهد.
. مبادله که مفهوم مرکزي در بازاریابی رابطه مند می باشد.
. مقاصد مختلفی براي ایجاد ارتباط وجود دارد.
. براي حفظ روابط، باید به وعده ها عمل شود.
. اعتماد دوطرفه، عامل اصلی در ارتباطات پایدار می باشد.
. وابستگی و تعهد در روابط وجود دارد.
. برقراری ارتباط ضروری است (Takala &Uusitalo, 1996, 4)

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن – گیما

هدف: ارزیابی قابلیت های بازاریابی از ابعاد مختلف (ارتباط با مشتری، محصول متمایز، خدمات به مشتری، اثربخشی فعالیت های پیشبرد، تحقیقات بازاریابی، شبکه توزیع)
تعداد سوال: 33
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن – گیما

قابلیت های بازاریابی

بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند. مزیت رقابتی در بلند مدت برای شرکتی ایجاد می شود که دارای شایستگی و قابلیتهایی هستند که برتر از رقبا می باشد.
به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدار، سازمان ها باید سازو کارهای لازم برای بهبود مستمر محصولات، خلق محصولات و بازارهای جدید و بهره برداری سریع از فرصت ها را فراهم سازند. فرصتهای فراروی شرکت برای حفظ مزیت رقابتی به وسیله قابلیتهای آن تعیین می‌گردد. یک قابلیت یا شایستگی متمایز را می توان به عنوان یک ویژگی مهم توصیف کرد که موجب برتری شرکت و سازمان می شود.
در طول دهه های گذشته، تلاش شده است تا ارتباطات بین محیط صنعت و قابلیت شرکت را برای ایجاد فعالیت ها، بررسی کنند. یکی از این رویکردها در این حوزه، رویکرد «رقابت موجب صلاحیت می شود است» که این رویکرد پیشنهاد می کند که همان گونه که شرکت ها یاد می گیرند چطور بر چالش های خاص رقابتی غلبه کنند، آنها به طور بالقوه قابلیت های ارزشمند را توسعه می دهند. این قابلیت ها به نوبه ی خود، می توانند مزایای رقابتی مهمی داشته باشند- مزایایی که در اختیار شرکت ها نیست، که شرکت ها مجبور نیستند با توسعه قابلیت های مرتبط، نسبت به خطرات رقابتی واکنش نشان دهند.

پرسشنامه ارزشیابی درون دادهای مدارس ابتدایی بر ارزشیابی مدیران

هدف: ارزشیابی درون دادهای مدارس ابتدایی بر ارزشیابی مدیران (کیفیت دانش آموزان به عنوان دریافت کنندگان آموزش، امکانات،و تجهیزات ضروری برای فراهم آوردن محیط آموزشی مطلوب و مفید، کیفیت معلمین به عنوان عرضه کنندگان خدمت و ارائه دهندگان، کیفیت و خدمات اداری سازمان هدایت کننده)

تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه ارزشیابی درون دادهای مدارس ابتدایی بر ارزشیابی مدیران

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزشیابی درون دادهای مدارس ابتدایی بر ارزشیابی مدیران (کیفیت دانش آموزان به عنوان دریافت کنندگان آموزش، امکانات،و تجهیزات ضروری برای فراهم آوردن محیط آموزشی مطلوب و مفید، کیفیت معلمین به عنوان عرضه کنندگان خدمت و ارائه دهندگان، کیفیت و خدمات اداری سازمان هدایت کننده) می باشد. طیفنمره گذاری آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیاز مربوطبه هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: …..

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: 1- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) 2- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر)  3- نهادی (مدارک تحصیلی)

تعداد سوال: 22
تعداد شاخص ها: 3
تعداد مولفه ها: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

تعریف سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی (به فرانسوی: le capital culturel) یک مفهوم جامعه‌شناسی است و به تمرکز و انباشت انواع مختلف کالاهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در اختیار گرفتن این کالاها و همچنین استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل گفته می‌شود.

این اصطلاح توسط پیر بوردیو (Pierre Bourdieu) جامعه‌شناس فرانسوی ابداع شده‌است.از زمانی که پیر بوردیو آن را بکارگرفت به طور گسترده‌ای مورد استفاده عموم مردم قرارگرفت. بوردیو و جان کلود پاسرون (Jean-Claude Passeron) این اصطلاح را اولین بار در «باز تولید فرهنگی و بازتولید اجتماعی» (۱۹۷۳) بکار بردند.

از نظر پیر بوردیو، سرمایه در یک سیستم مبادله‌ای مانند یک رابطه اجتماعی کار می‌کند و این اصطلاح بدون هیچ تمایزی برای همه کالاهای تجاری و نمادین بکار می‌رود؛ و سرمایه فرهنگی در یک سیستم مبادله‌ای که شامل دانش فرهنگی انباشته‌ای است که سبب قدرت و مقام می‌شود، مانند یک رابطه اجتماعی کار می‌کند.

سرمایه نمادین فرهنگی: سرمایه نمادین فرهنگی آن دسته از سرمایه فرهنگی می باشدکه برای مردم به عنوان نماد محسوب می شود و مردم برای دارنده آن احترام و منزلت خاصی قائل می شوند(سرمایه فرهنگی نمادین، سرمایه فرهنگی است که فرد با داشتن آن سرمایه فرهنگی در چشم مردم، مورد ستایش و احترام است). (البته باید به این نکته اشاره نمود که سرمایه نمادین فرهنگی به معنای داشتن سرمایه فرهنگی بیشتر نمی باشد و گاهی خلاف آن نیز صدق می کند، یعنی شاید در برخی مناطق و میان افراد خاصی فرهنگ خاص و یا کلا فرهنگ منفی و متضاد با فرهنگ پذیرفته شده به عنوان سرمایه نمادین فرهنگی دارای ارزش و احترام باشد). ولی در کل باید چنین بیان نمود،که سرمایه نمادین فرهنگی، هر گونه از سرمایه فرهنگی محسوب می شود که به عنوان نماد و سمبل و پرستیژ استفاده می شود و دارنده آن از جانب مردم (یاگروهی خاص) مورد احترام قرار می گیرد.

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

هدف: ارزیابی سبک رهبری خدمتگذار در رهبران از ابعاد مختلف (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش، توانمندسازی)

تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

تعریف سبک رهبری خدمتگزار

مفهوم رهبری خدمتگزار در اصل از نظریه­ رهبری کاریزماتیک ناشی می­‌شود و طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، انگیزش اولیه برای رهبری، میل به خدمت است. گرین لیف که ابداع کننده چنین سبک رهبری است، فلسفه آن را ” توجه داشتن به دیگران و توانایی بالا برای خدمت کردن به آنان” بیان می­‌کند و رهبران خدمتگزار را چنین تعریف می­‌کند: “رهبران خدمتگزار روی خدمت­‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کنند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند”. او ادامه می‌دهد که فرایند رهبری خدمتگزار با یک احساس طبیعی شروع می‌­شود که در آن فرد می­‌خواهد در ابتدا خدمت‌­رسانی کند سپس با یک انتخاب هوشمندانه، مشتاق می‌­شود که افراد را رهبری کند. همان طور که معلوم شد این شخص با کسی که فقط رهبر است فرق دارد و تفاوت آن از اینجا روشن می‌شود که رهبر خدمتگزار در ابتدا به رفع احتیاجات اولیه افراد می­‌پردازد. گرین لیف همچنین بیان می­‌کند که بهترین آزمون برای اینکه بدانیم رهبری خدمتگزار وجود دارد، این است که این سؤالات پرسیده شود: آیا افرادی که به آنها خدمت رسانی می­شود رشد شخصیتی پیدا کرده­‌اند؟ آیا افرادی که به آنها خدمت­‌رسانی می­‌شود سالمتر، خردمندتر، آزادتر و مستقل­‌تر شده­‌اند؟ آیا افراد خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شده اند؟ آیا افراد سودمندتر شده اند و یا اینکه حداقل زیان نکرده اند؟ از رهبری خدمتگزار تعریفهای زیادی شده است. لوب (LAUB) دراین زمینه می‌گوید: “یک مفهوم و تمرینی از رهبری است که رهبر، ارزشها و توسعه و مصلحت افراد را مدنظر می­‌گیرد و رهبر قدرتها را بین افراد تقسیم می­‌کند و سعی می‌­کند انتظار و هدف افراد سازمان را برآورده کند”. وی نیز در مورد رهبران خدمتگزار می­‌گوید: “رهبران خدمتگزار کسانی هستند که نفع شخصی را کنار می­‌گذارند و سعی می‌‌کنند نیازهای عاطفی، معنوی و فیزیکی دیگران را برآورده کنند”. همچنین دفت (DAFT) در سال ۱۹۹۹، چهار قاعده اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار را بیان می­‌کند که عبارتند از:
۱) خدمت رسانی به دیگران (قبل از خدمت به خود)
۲) گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته‌­های آنان
۳) ایجاد اعتماد در دیگران
۴) رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی.
البته مهمترین عامل برای رهبر خدمتگزار، اعتمادسازی بین پیروان است که می توان از راههای زیر، این اعتمادسازی را ایجاد کرد:
۱) اختیاردادن خالصانه به پیروان
۲) به سرعت پیروان را درگیر کار کردن
۳) متعهد و ثابت قدم بودن خود
۴) توسعه مهارتهای رهبری و پرورش دادن ریسک
۵) انتخاب یک سبک مناسب مدیریت.

پرسشنامه نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات میتال و همکاران

هدف: سنجش نگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات
تعداد سوال: 32
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

شیوه نمره گذاری

بر اين اساس مطالعات و تحقيقات زيادي در طول زمان انجام گرفت و مدلهاي تبليغاتي مختلفي مبنـي بـر ايـن كه افراد چگونه تبليغـات اينترنتـي را درك مـيكننـد و چــه نگرشــي نســبت بــه آن دارنــد، طراحــي گرديــد. تحقيقـات مختلـف نشـان داده است كه عقايد و نگرش افراد نسبت به تبليغات اينترنتي دو عامل مهم ارزيابي تبليغات اينترنتي مي باشد. بسياري از شركتها، هـر سـاله، ميلياردهـا دلار صرف تبليغات در رسانههاي مختلف مي كنند. عليرغم صـرف ايـن مبلـغ هنگفـت ، در مـورد توانـايي تبليغـات اينترنتي در جـذب مشـتريان بـه وسـيله وب سـايتهـا و ترغيـب آنـان بـه خريـد، ترديـد وجـود دارد. پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش شامل 32گویه است که هدف آن  انگرش مصرف کننده نسبت به تبلیغات می باشد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد. امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: …..

برای مشاهده فایل اصلی پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات موجود در آن، بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی

پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اشتراک دانش: 1- عوامل فردی (کسب شهرت، درک فواید متقابل، لذت بردن از کمک به دیگران، از دست دادن قدرت دانش، انگیزه های سازمانی ادراک شده) 2- عوامل سازمانی یا جو سازمانی (مطلوبیت، نوآوری، وابستگی) 3- عوامل فنی (ابزار و فناوری ها).

تعداد سوال: 39
تعداد: عوامل: 3
تعداد شاخص: 9
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش شامل ۳۹ گویه است که هدف آن  ارزیابی عوامل موثر بر اشتراک دانش: 1- عوامل فردی (کسب شهرت، درک فواید متقابل، لذت بردن از کمک به دیگران، از دست دادن قدرت دانش، انگیزه های سازمانی ادراک شده) 2- عوامل سازمانی یا جو سازمانی (مطلوبیت، نوآوری، وابستگی) 3- عوامل فنی (ابزار و فناوری ها) می باشد.

 نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد. امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: …..

برای مشاهده فایل اصلی پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات موجود در آن، بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی