دسته : پرسشنامه

۰۹ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان هوپر و لاین (CBIS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ۱۱ باور غیر منطقی و رایج دانش آموزان
تعداد سوال: ۴۴
تعداد بعد: ۱۱
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- آزمون ارزیابی تفکرات غیر منطقی الیس (ATIB)

2- پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

3- مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

۴- پرسشنامه رفتار منطقی

۵- پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (۱۰۰ ماده ای)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۸ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش عملکرد صادرات از ابعاد مختلف (عملکرد مالی صادرات، عملکرد راهبردی صادرات، رضایت از انجام صادرات)
تعداد سوال: ۹
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

۲- پرسشنامه موانع صادرات

۳- پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۸ اسفند

۰ Comments

مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش تمایل مصرف کننده به رضایت
تعداد سوال: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

2- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

3- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

۰۸ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: اندازه گیری تصویر برند در بانکداری از ابعاد مختلف (خدمات ارائه شده، موقعیت، مسئولیت اجتماعی، تأثیر کلی، کارکنان)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

2- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

3- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۷ اسفند

۰ Comments

مقیاس سنت های خانواده مک کوبین و تامپسون (FTS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش سنت های خانواده از ابعاد مختلف (اعیاد و تعطیلات، تغییرات، موقعیت های مذهبی، رویدادهای خاص خانواده)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست

۲- پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

3- مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES)

4- مقیاس رضایت والدینی کانساس اسچام و هال (KPS)

5- مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

6- مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین کوردک و برگ (CBAPS)

7- پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده

۸- پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کودکان)

۹- پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

۱۰- مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی ادلسون و همکاران (CEDV) -نسخه ایرانی شده

۱۱- پرسشنامه سبک های فرزندپروری یانگ

۱۲- مقیاس مهرورزی والدین بوری و همکاران (PNS)

13- پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۷ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی رفتار رهبری شبکه توزیع (سبک رهبری مشارکتی، سبک رهبری حمایتی، سبک رهبری دستوری)
تعداد سوال: ۹
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مهارت های حرفه ای مدیر (APSS)

2- پرسشنامه توصیف رفتار رهبری همفل و کونز (LBDQ)

3- پرسشنامه رهبری معنوی فرای

۴- پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

۵- پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده هاوس و دسلر

۶- پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش باردنز و متزکاس

۷- پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

۸- پرسشنامه سبک رهبری (سالزمان)

۹- پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ

۰۷ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش مقابله با بیماری فرزند توسط والدین از ابعاد مختلف (حفظ یکپارچگی خانواده، همیاری و تعریف خوش بینانه موقعیت، حفظ حمایت اجتماعی، عزت نفس و ثبات روانی، درک وضعیت سلامتی یا بیماری کودک از طریق ارتباط با والدین دشگر یا مشورت با پزشکان)
تعداد سوال: ۴۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست

۲- پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

3- مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES)

4- مقیاس رضایت والدینی کانساس اسچام و هال (KPS)

5- مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

6- مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین کوردک و برگ (CBAPS)

7- پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده

۸- پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کودکان)

۹- پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

۱۰- مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی ادلسون و همکاران (CEDV) -نسخه ایرانی شده

۱۱- پرسشنامه سبک های فرزندپروری یانگ

۱۲- مقیاس مهرورزی والدین بوری و همکاران (PNS)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۷ اسفند

۰ Comments

مقیاس جایگزین های زناشویی ادری (MAS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ اسفند

۰ Comments

مقیاس شادمانی زناشویی آزرین (MHS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ اسفند

۰ Comments

مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی هافنر (SDSR)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش نقش های جنسیتی در روابط زناشویی از ابعاد مختلف (قدرت، همدلی، خود مختاری)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن (ADAMS)

2- پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن)

۳- پرسشنامه عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی

۴- پرسشنامه خودکارآمدی جنسی

۵- مقیاس نقش جنسیتی بم

۶- پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل

۷- مقیاس تعارض نقش جنسیتی انیل و همکاران

۸- پرسشنامه رضایت جنسی هادسون (ISS)

9- پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: