دسته : پرسشنامه

۰۸ بهمن

۰ Comments

پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی اضطراب دانش آموزان در کلاس درس
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

2- مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ و همکاران (MASC)

3- پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

4- پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

۵- مقیاس اضطراب اهواز (ANQ)

6- مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

7- پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱)

۸- پرسشنامه اضطراب یادگیری

۹- …..

۰۷ بهمن

۰ Comments

پرسشنامه ریسک درک شده و انگیزه رفتاری بر بانکداری اینترنتی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری ریسک درک شده و انگیزه رفتاری بر بانکداری اینترنتی
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰۰ تومان

Desc (1)

۰۷ بهمن

۰ Comments

مقیاس رضایت والدینی کانساس اسچام و هال (KPS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش رضایت از والد بودن
تعداد سوال: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

۰۷ بهمن

۰ Comments

پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی اعتماد به برند از ابعاد مختلف (قابلیت اعتماد به برند، قصد برند)
تعداد سوال: ۸
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۲- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۳- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۴- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۵- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۶- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۷- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۸- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۰۷ بهمن

۰ Comments

پرسشنامه سنجش دنیاگرایی (مسد)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان دنیاگرایی از ابعاد مختلف (علایم روانی دنیاگرایانه، گرایشهای اجتماعی دنیاگرایانه، عدم گرایش به عبودیت، تجمل گرایی، عدم تعبد به احکام، آخرت گریزی)
تعداد سوال: ۶۰
تعداد خرده مقیاس: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

2- پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز (۱۹۸۶)

۳- پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (RCI-10)

4- پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

۵- پرسشنامه دوسوگرایی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)

۶- پرسشنامه پایبندی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)

۷- پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی

۸- پرسشنامه باور به جهان آخرت

۹- پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

10- پرسشنامه جذب به نماز در دانش آموزان

۱۱- پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

۱۲- مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی

دسته: دسته‌بندی نشده, روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ بهمن

۰ Comments

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش هراس اجتماعی، ترس از مکان های شلوغ و ترس درونی از ابعاد مختلف (هراس اجتماعی، ترس از مکان های شلوغ، ترس درونی)
تعداد سوال: ۲۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس ترس از حرکت تمپا (TSK)

2- پرسشنامه ترس از تاریکی

۳- پرسشنامه علل ترس از زایمان

۴- پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) (فرم کوتاه)

۵- پرسشنامه ترس از ازدواج

۶- پرسشنامه ترس از صمیمیت

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ بهمن

۰ Comments

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر گردشگری

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر گردشگری شهری از ابعاد مختلف (تاثیر رسانه های جمعی بر جذب گردشگران شهری، تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر شناسایی جاذبه های گردشگری شهری، تاثیر رسانه ها بر ترویج فرهنگ عمومی پذیرش گردشگران)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی

۲- پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

۰۶ بهمن

۰ Comments

مقیاس کاربری مشکل زا (فراگیر) از اینترنت کاپلان (GPUIS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان و شدت اعتیاد به اینترنت و اندازه گیری آسیب های احتمالی کلی ناشی از اعتیاد به اینترنت از ابعاد مختلف (کسب مزیت اجتماعی، صرف زمان بیش از حد در اینترنت، پیامد منفی استفاده از اینترنت، اشتغال ذهنی نسبت به اینترنت، تغییر خلق، علائم اجتماعی، تأثیر بر عملکرد شغلی و تحصیلی)
تعداد سوال: ۲۹
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی ژیلی و همکاران (۲۰۰۳) (فرم کوتاه)

۲- پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

۳- پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد

۴- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

۵- مقیاس اعتیاد به اینترنت

۶- آزمون اعتیاد به اینترنت (استفاده آشکار و پنهان از اینترنت)

۷- تست دلبستگی ( اعتیاد) به اینترنت

۸- پرسشنامه آنالیز وب سایت

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ بهمن

۰ Comments

مقیاس نگرشهای مربوط به مسئولیت (RAS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی از نگرش ها و باورهای مردم نسبت به مسئولیت پذیری (نگرش مثبت و منفی)
تعداد سوال: ۲۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی با تکیه بر متون اسلامی

۲- پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ)

3- دانلود رایگان مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

۰۶ بهمن

۰ Comments

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله و شناسایی ۱۸ نوع راهبرد مقابله ای
تعداد سوال: ۸۰
تعداد بعد: ۱۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

2- پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

3- پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی)

۴- پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: