خانه / فروشگاه / پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه حوادث شغلی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: شناسایی و اولویت بندی حوادث شغلی مختلف و غیبت ناشی از حوادث در پرسنل بیمارستان

تعداد سوال: 21

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه حوادث شغلی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی

تعریف حوادث شغلی 

در كتب لغت معمولاً حادثه به معناي رويداد، واقعه و يا پيش آمد نوشته شده و بيشتر منظورعمل و يا اتفاق ناخوشايند وخارج از نظم مي باشد كه ممكن است خسارات مالي و يا جاني در بر داشته باشد. بنابر عقيده برخي، حادثه اتفاقي است پيش بيني نشده و ناگهاني كه بدون دخالت خود شخص در اثر يك نيروي خارجي بوجود مي آيد و يا به عبارت ديگرآنچه انسان را ناخواسته از مسير زندگي طبيعي منحرف ساخته و براي او ايجاد ناراحتي جسمي و رواني و يا خسارات مالي نمايد حادثه ناميده مي شود. به عقيده ل.ديويس، حادثه را مي توان (( ضعف در جوابگويي و فرار از حالات مخصوص )) تعريف كرد.
هرگاه به تعريف حادثه به دايره المعارف سازمان بين المللي كار توجه كنيم حادثه عبارت است از يك اتفاق پيش بيني نشده و خارج از انتظار كه سبب صدمه وآسيب گردد. علاوه بر تعريف كلي براي حوادث مختلف كه در بالا بدانها اشاره شده در تعريف حادثه ناشي از كار، مي توان به آنچه در قانون كار و تامين اجتماعي آمده است به شرح زير اشاره نمود:
حوادث ناشي از كار عبارت از حوادثي است كه درحين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه، موسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مامور انجام كاري مي شود. ضمناً اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه و يا بلعكس جزو اين اوقات محسوب مي شوند. همچنين حوادثي كه حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان آسيب ديده و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه نا شي از كار محسوب مي گردد.
 
اهميت حوادث ناشي از كار:
همه ساله در جهان دهها ميليون كارگر قرباني حوادثي مي شوند كه منجر به كشته شدن و يا از كار افتادگي تعداد كثيري ازآنها مي گردد طبق آمار منشر شده در كشورهاي پيشرفته صنعتي سالانه از هر ده هزارنفر كارگر يكي دچار سانحه شده و در نتيجه اينگونه سوا نح پنج درصد روزهاي ملي به هدر مي رود. از اين رو حوادث ناشي از كار ازسويي سبب ناراحتي فرد كارگر و يا افراد خا نواده اش شده و ازسوي ديگراز بين سرمايه وتزلزل بنيان اقتصادي جامعه مي گردد لذا اينگونه حوادث ازديدگاههاي زير داراي اهميت شايان توجهي مي باشند:
1- از نظرانساني: هرگونه حادثه ناشي از كار ولو جزيي سبب درد و ناراحتي شخص كارگر و افراد خانواده ا ش گرديده ودر صورتيكه حادثه شديد بوده و منجر به مرگ يا ازكارافتادگي دائمي شود اين مسئله اهمييت بيشتري پيدا مي كند.
2- از نظر اجتماعي: ازآنجا كه پيشرفت و ترقي هر اجتماعي بستگي به نيروي كار افراد جامعه دارد لذا محصول كار هر كار گر نه تنها مايه امرار معاش زندگي خود وخانواده اوست بلكه سرمايه و پشتوانه اقتصاد يك جامعه نيز مي باشد. چنانچه مي دانيم قريب50 تا60 درصد افراد هر اجتماعي را افراد در سنين كار تشكيل مي دهند ولي دراصل افراد فعال جامعه، مخصوصاً در كشورهاي كم رشد در حدود يك چهارم كل جمعيت مي باشد و حال اگر از اين تعداد افرادي نيز به علت حوادث ناشي ازكار نتوانند كارخود را انجام دهند اين امر سبب تزلزل در وضع اجتماعي جامعه مي گردد.
3- از نظر اقتصادي: حوادث به هر صورت و درجه اي كه باشد براي گارگر، كارفرما وجامعه زيانهاي اقتصادي در بردارد. اين زيانها به صورت مستقيم وغيرمستقيم مي باشد. تحت عنوان زيانهاي مستقيم مي توان از خسارات ناشي از وقفه كار به علت حادثه، هزينه هاي درماني و بالاخره خسارات پرداختي در مورد كارافتادگي موقت، دائم و يا بالا خره فوت بحث نمود.
 
 
علل حوادث ناشي از كار
مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته در سالهاي اخير نشان دهنده اين حقيقت است كه بطور كلي حادثه نا شي از كار علت واحدي نداشته و معلول علل فني و انساني مي باشد. اين علل بستگي به نوع، محيط، وضع، شرايط انجام كار و ابزار مورد استفاده داشته و ميتوان آنها را به دو دسته علل مستقيم و غير مستقيم تقسيم كرد.
 
1- علل مستقيم:
منظور از علل مستقيم عبارت از عللي است كه در بوجود آمدن حادثه سهم اصلي را دارا بوده و با توجه به وضع كار وصنعت مي توان اين علل را چنين خلاصه نمود. جابجا كردن كالا، كار با ماشين آلات، سقوط اشيا، افتادن كارگرازارتفاع، استفاده غير صحيح از ابزار كار، افتادن به علت ليز خوردن و يابرخورد با مانع، سوختگي وبالاخره با وسيله نقليه در محيط كارگاه و يا هنگام رفت وبرگشت به محل كار.
 
2- علل غير مستقيم:
اين علل مستقيماً سبب بوجود آمدن حادثه نگرديده بلكه در صورت وجود علل مستقيم شانس بوجود آمدن حادثه را بيشتر مي كنند. اين گروه شامل تمام عواملي كه باعث خستگي، ناراحتي و نارضايي كارگر مي شوند مي باشد. مهمترين اين عوامل عبارتند از: نور نامتعادل، صداي بيش ازحد، عدم تهويه مناسب، نامناسب بودن درجه حرارت محيط كار، طولاني بودن ساعات كار، سرعت بيش ازحد توليد و بالاخره عوامل ديگري چون مسائل خانوادگي، مالي، روابط با كارفرما و سرپرست و… ضمناً بايستي توجه داشت كه در كنار اين دوگروه ازعلل، مسائلي چون تجربه، مهارت كاري و رعايت اصول ايمني نيز اهميت بسزايي در بوجود آمدن حوادث ناشي از كار دارند.
 
 
بررسي حوادث:
هدف اصلي از بررسي يك حادثه جمع آوري اطلاعات لازم جهت تعيين و تدوين اصول پيشگيري از بروز حواد ث مشابه مي باشد. واضح است نه تنها كليه حوادثي كه منجر به مصدوميت كارگر مي گردد بلكه حوادث ديگري چون واژگون شدن يك جرثقيل و يا حوادثي كه صدمات جاني در برندارند نيز بايد بررسي گردد.در ايران مطابق با قوانين موجود، براي اينكه كارگر مصدوم بتواند از امكانات درماني و رفاهي استفاده نمايد لازم است در مورد بروزحادثه، فرم مخصوصي كه شامل كليه اطلاعات بحث شده در قبل مي باشد توسط مامور ايمني كارگاه تكميل گردد. ازتجزيه وتحليل اين فرمها مي توان اطلاعات جامعي در مورد حوادث ناشي از كار بدست آورد. ضمناً براي سهولت بيان امر بوجود آوردن امكان مقايسه آمارهاي مختلف، ميزان هايي از طرف كميته كارشناسان آمار سازمان بين المللي كار پيشنهاد گرديده است كه برخي ازآنها عبارتند از:
 
1- ضريب تكرار حادثه (FR):
ميزان وفور حوادث و يا به عبارت ديگر بسامد كثرت حوادث عبارت است از نسب حوادث اتفاق افتاده در يك زمان معين (معمولا يكسال ) بر مجموع ساعات كار كل كارگران در همان زمان ضربدر يك ميليون.
 
FR=1000000 × تعداد كل حوادث در زمان معين / مجموع ساعات كار كليه كارگران در همان زمان

 

 
 
 
      به عقيده صاحب نظران در صورتيكه ميزان وفور حوادث در كارخانه و يا كارگاهي بين صفر تا ده باشد آن كارگاه و يا كارخانه از نظر رعايت اصول ايمني و حفاظتي خيلي خوب است.
 
2- ميزان شدت حادثه (SR ):
      ميزان شدت حوادث و يا به عبارت ديگر بسامد شدت حوادث از تقسيم حاصل ضرب مجموع ساعات از دست رفته به علت حادثه در زمان معين در هزار بر مجموع كل روزهاي كاركارگر در همان زمان بدست مي آيد.
 
FR=( 1000) × كل روزهاي از دست رفته / مجموع ساعات كار كليه كارگران در همان زمان

 

 
 
 
در محاسبه ميزان شدت حوادث در صورتيكه حادثه اي سبب قطع عضو و يا مرگ گردد براي محاسبه روزهاي از دست رفته از جدولي كه توسط كنفرانس آمار شناسان كار توصيه گرديده استفاده مي شود.
 
3- ميزان شيوع(IR ):
 از طرف سازمان بين المللي كار براي كشورهاييكه محاسبه ميزان وفور وشدت حوادث به علت نداشتن اطلاعات لازم در مورد مجموع ساعات كار كليه كارگران وساعات از دست رفته به علت حادثه مقدور نيست، محاسبه اين ميزان توصيه گرديده كه از تقسيم مجموع تعداد حوادث در يك زمان ضربدر هزار به تعداد كل كارگران در همان زمان بدست مي آيد.
 
FR=(1000) × ( تعداد كل حوادث درزمان معين)/ جمع كليه كارگران در همان زمان

 

 
 
 
 
باتوجه به اينكه اهمييت هر حادثه بستگي به نتايج حاصله از آن دارد لذا با جمع آوري اطلاعات لازم مي توان پيشگيريهاي لازم جهت جلوگيري از بروز حوادث در صنايع مختلف را پي ريزي نمود.
 
 
روشهاي آناليز حوادث:
باوجود پيشرفتهاي زياد ايجاد شده در علم ايمني و معرفي علم ايمني سيستمي كه بر شناسايي و كنترل خطرات قبل از تبديل شدن به حادثه تاكيد مي كند، هنوز و به يقين در آينده نيز امكان به صفر رساندن نرخ حوادث امري غير ممكن خواهد بود. بنابراين همواره تحقيقات حوادث بخش انكار ناپذيري از علم ايمني محسوب شده و طراحي صحيح و اجراي مناسب آن پايه اي براي اقدامات پيشگيرنده در مورد حوادث احتمالي در آينده فراهم خواهد ساخت. بنابراين مي توان بيان كرد كه تحقيقات حوادث و شبه حوادث فرصتي را فراهم مي آورند تا با آموختن تجارب و درسهاي لازم از وقوع رويدادهاي مشابه در آينده جلوگيري شود.
تحقيقات حادثه شامل آناليز دقيق حوادث و ارائه پيشنهادات مناسب بطور گسترده ايي در صنايع پيشرفته مورد استفاده قرار گرفته و به اطلاع همه رسانده مي شود. تعدادي از متخصصين معتقدند كه استفاده از اطلاعات و تجارب ديگران درباره حادثه عامل بسيار مهمي در توسعه و بهبود مداوم عملكرد ايمني خواهد داشت.
در ساليان اخير، براي بهبود اثر بخشي تحقيقات، تكنيكهاي متعددي توسعه يافته است كه در اين مقاله چهار نمونه از اين روشها مرور مي شود:
–       يادگيري از حوادث
–       تحقيقات لايه ايي
–       فرايند تحقيقات
–       خلاصه تحقيقات
يك اصل مهم در ايمني وجود دارد كه مي گويد:علل حوادث در روز قبل از حادثه آشكار است. اين علل براي متخصصيني كه نارساييها را مي بينند آشكار است. اين ديدگاه (دانش يا آگاهي) از طريق مطالعه و توسعه تحقيقات حوادث و شبه حوادث توسعه يافته است.
 
1-     يادگيري از حوادث
در تحقيقات حادثه هر عضو تيم تحقيقاتي درباره مسائل و عللي كه در بروز حادثه سهيم بوده اند مي آموزد. آموخته هاي جديد به اعضاي تيم كمك مي كند در آينده از وضعيتهاي مشابه اجتناب كنند و در صورتي كه گزارش حادثه به خوبي صورت گيرد افراد ديگري نيز از اين امر بهره مي برند.
اين مسئله همچنين در مورد حوادث كوچك يا شبه حوادث نيز حائز اهميت است. حوادث كوچك و شبه حوادث فرصتي عالي براي بدست آوردن شانسي مفت در پيشگيري از حوادث بزرگ در آينده است. بديهي است اصلاح و برطرف ساختن مشكلات كوچك قبل از وقوع حوادث وخيم نسبت به اصلاح آنها پس از تحميل خسارات سنگين، بسيار ساده و راحتتر است.
     در راستاي روش ياد شده مي توان گفت كه تحقيقات حادثه براي تشويق و تقويت يادگيري و آموزش طراحي شده است. مراحل اساسي يك تحقيق عبارت است از:
1-                تشريح دقيق حادثه
2-                جمع آوري حقايق مرتبط
3-                آناليز حقايق و كشف علل بالقوه حادثه
4-                مطالعه سيستم و روشهاي عملياتي مرتبط با علل بالقوه 
5-                تعيين علل محتملتر
6-                ارائه پيشنهاداتي براي حذف وقوع اين حوادث
7-                استفاده از يك روش تحقيقاتي كه بدنبال يافتن حقايق است نه مقصران، به ايجاد محيطي مناسب براي يادگيري مي انجامد.
 
     تحقيقات خوب به سازمان در استفاده از هر حادثه ايي به عنوان فرصتي براي يادگيري نحوه پيشگيري از حوادث آتي كمك مي كند. از نتايج تحقيقات مي توان در تفسير فعاليتها و رويه هاي خطرناك و توسعه سيستمهاي مديريتي براي استفاده از اين دانش نوين بر اساس يك برنامه بلند مدت استفاده كرد.
2-               تحقيقات لايه ايي
مفاهيم اساسي تحقيقات لايه ايي توسط T. kletz بررسي و مورد تاييد قرار گرفته است. اين روش تكنيكي است كه روشهاي قديمي معمول را بطور اساسي بهبود بخشيده است. روشهاي قديمي تنها به شناسايي علل تقريباً آشكار يك حادثه بسنده كرده و نتيجه گيري شان نيز بر همين اساس شكل مي گرفت بنابراين نتايج نهايي به ارائه يك يا دو مورد پيشنهاد فني محدود مي شد.
بر اساس نتايج مطالعات kletz، پيشنهادات ارائه شده توسط اين متدهاي قديمي نسبتاًاسطحي اند و اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه متاسفانه اغلب حوادث با همين متدها مورد بررسي قرار مي گيرند.
در روشهاي جديد آناليزهاي عمقي تر از حقايق بعمل آمده و سطوح يا لايه هاي اضافي از پيشنهادات ارائه مي شود. اينگونه آناليزهاي عمقي پيشنهادي، علل اصلي و پايه ايي حوادث را شناسايي كرده و آنها را به منظور ارائه راه حل هاي چند لايه براي مشكلات و پيشنهادات لايه ايي آناليز مي كند.
تعداد حقايق جمع آوري شده در تحقيق يك حادثه از نظر كمّي محدود است.. با وجود اينكه تحقيقات عميق تر از حقايق مي تواند به نتيجه گيريها و پيشنهادات جديد منتهي شود ولي در اغلب موارد تحقيقات اضافي قادر به پوشش دادن حقايق نيستند.
Kletz بر روي تلاشهاي اضافي براي ارائه سه سطح از پيشنهادات براي پيشگيري و كاهش اثر حوادث بشرح زير تاكيد مي كند:
لايه اول: پيشنهادات فني بلافصل
لايه دوم: پيشنهادات براي اجتناب از خطرات
لايه سوم: پيشنهادات براي بهبود سيستمهاي مديريتي
براي استفاده كامل از تكنيك لايه ايي، فرايند تحقيق با يك فكر كاملاً باز انجام شده و حقايقي درباره حادثه جمع آوري مي شود كه بتواند نتيجه گيري ها را در هر سه سطح ياد شده حمايت كنند.
براي نشان دادن فرايند تحقيقات لايه ايي در تعيين علل اصلي حادثه، در اينجا بروز حادثه اي در يك استخر مورد بررسي قرار مي گيرد:
در طي يك مسابقه آزاد شنا يك حادثه غرق شدن رخ مي دهد، تقريبا 100 كودك بين 5 تا 16 سال در اطراف استخري با عمق 1 تا3 متر قرار داشتند. يكي از نوجوانان به طور غير عمدي يكي از كودكان 5 ساله را به قسمت عميق تر استخر هل داد. استخر نسبتاً شلوغ بوده و كودك 5 ساله بدون جلب توجه ديگران شامل نجات غريقها به زير آب كشيده شد.
در آناليز اين حادثه حقايقي كه توسط تيم تحقيقات مورد توجه قرار نگرفته است عبارتند از:
·          استخر فاقد جدا كننده قسمتهاي كم عمق و عميق بود.
·          نوجوانان با هم شوخيهاي دستي مي كردند.
·          بچه هاي كم سن و سال شنا بلد نبودند.
·          نجات غريقها نقاط كور متعددي داشتند.
·          استخر همواره شلوغ بود.
·          استخر يك برنامه منظم نداشت.
·          در استخر آموزش شنا ارائه نمي شد.
در آناليز اين حادثه، متدهاي قديمي تر تحقيقات تنها يك يا دو مورد پيشنهاد مبني بر علامت گذاري قسمتهاي عميق و افزايش تعداد نجات غريق ارائه مي كند.
پيشنهادات ارائه شده در روش لايه اي نتيجه شناسايي علل كمتر آشكار حادثه بشرح زير مي باشد:
پيشنهادات لايه اول: توصيه هاي فني بلافصل
1-                رنگ آميزي لبه هاي استخر به منظور مشخص ساختن قسمتهاي كم عمق و عميق
2-                افزايش تعداد نجات غريقها
3-                كاهش تعداد شناگرها
 
پيشنهادات لايه دوم: اجتناب از خطر
1.         ممنوع كردن شوخيهاي دستي
2.         ناحيه بندي استخر به منظور اختصاصي قسمتهاي كم عمق به كودكان كم سن و سال
3.         افزودن آموزش شنا براي كليه گروههاي سني
4.         اضافه كردن نجات غريقهاي در حال حركت براي پايش رفتارهاي شناگران
 
پيشنهادات لايه سوم: بهبود سيستم مديريتي
1.            آموزش نجات غريقها در زمينه اعمال نظارت بيشتر در موارد فوق
1.            تعيين سرپرستاني براي انجام مميزي دقيق و ثبت نتايج كار
 
در ا ين مثال خاص مي توان تقريبا همه پيشنهادات را بدون مشكل خاصي اعمال كرد. اينگونه تدابير فني و سيستم جديد مديريتي از غرق شدنهاي آتي و همچنين ساير انواع حوادث در استخر جلوگيري خواهد كرد. اين مثال همچنين ارزش فكر باز در طول تحقيقات را نشان مي دهد كه اين امر لازمه يافتن علل اساسي حوادث است.
در جدول شماره 1 سوالاتي ارائه شده است كه به محققان حادثه در يافتن روشهاي كمتر آشكار در راستاي پيشگيري از حادثه كمك مي كند. در استفاده از روش لايه اي، رويكرد تيمي پرسش و پاسخ از اهميت خاصي برخوردار است زيرا رويكرد حمايتي، هم افزايي و بازخورد بوسيله اعضاء تيم نتايجي را ببار مي آورد كه بيشتر از نتايج حاصله به وسيله كليه اعضاي تيم به صورت انفرادي است.
جدول شماره 1: سوالات اختصاصي تحقيقات لايه ايي حادثه
 
سوال
رديف
             ·          چه تجهيزاتي دچار نقص شده است؟
–      چگونه مي توان از بروز نقصها جلوگيري و يا از احتمال آنها كاست؟
–      چگونه مي توان نقصها را شناسايي كرد؟
–      چگونه مي توان نقصها را كنترل يا پيامدهاي آنها را بحداقل رساند؟
–      كار تجهيزات چيست؟
–      چه تجهيزات ديگري را مي توان جايگزين كرد؟
–         چگونه مي توان جايگزيني را انجام داد؟
 
1
             ·     چه موادي دچار نشت، انفجار وغيره شده است ؟
–         چگونه مي توان از نشت(و غيره) جلوگيري كرد؟
–         چگونه مي توان نشت را شناسايي كرد؟
–         كار مواد چيست؟
–         چه موادي را مي توان جايگزين مواد حاضر كرد؟
–         عمل جايگزيني را چگونه مي توان انجام داد؟
 
2
             ·     چه افرادي مي توانند كار را بهتر انجام دهند؟
–     آنها چگونه قادرند كار را بهتر انجام دهند؟
–     چگونه مي توانيم در بهتر انجام دادن كار آنها كمك كنيم ؟
 
3
             ·     منظور و هدف عملياتي كه در آن حادثه رخ داده است چيست؟
–         چرا عمليات ياد شده انجام مي گيرد؟
–         به جاي آن عمليات چه كار ديگري را مي توان انجام داد؟
–         چگونه مي توان عمليات را به نحو ديگري انجام داد؟
–         چه كس ديگري مي تواند عمليات را انجام دهد؟
–         چه زمان ديگري مي توان عمليات را انجام داد؟
 
4
             ·     پژوهش و آناليز: براي واضح كردن شواهد پيچيده پژوهش را شروع كرده و حقايق را آناليز كنيد.
 
5
       ·     بحث و نتيجه گيري نموده و پيشنهادات خود را ارائه دهيد. براي انجام نتيجه گيري و ارائه توصيه ها مراحل 2 تا 6 را مطالعه كنيد.
6
       ·     گزارش: گزارش تحقيقات حادثه را تهيه كنيد. در تهيه گزارش سعي نمائيد آن را به صورت واضح، مختصر، دقيق و فني ارائه كنيد. نتايج كليدي را پنهان نكنيد.
7
 
3- فرايند تحقيقات
محققان ديگري از رويكرد متفاوتي براي تحقيقات حادثه استفاده مي كنند. يك رويكرد ديگر كه مي توان از آن براي تحقيقات حادثه استفاده كرد در بخش زير توصيف و در جدول شماره 2 نشان داده شده است، روش ياد شده روش تعديل شده پيشنهادي A.D. Craren است.   
گزارش تحقيقات حادثه يك نتيجه عمده تحقيق است. در كل، قالب بايستي قابل انعطاف بوده و در راستاي تشريح هرچه بهتر حادثه طراحي شده باشد. قالب ممكن است داراي بخشهاي زير باشد:
       1.         مقدمه
       2.         تشريح فرايند (تجهيزات و مواد )
       3.         تشريح رويداد
       4.         نتايج تحقيقات
       5.         بحث
       6.          نتيجه گيري
       7.         پيشنهادات لايه ايي
 
گزارش تحقيق حادثه با استفاده از اصول توصيه هاي فني نوشته شده است. بخشهاي اول تا چهارم قالب فوق عيني بوده و نبايستي عقيده نويسنده در آنها دخيل شود. ساير بخشهاي باقيمانده شامل نظريات، ايده ها و عقايد نويسنده وتيم تحقيقات خواهد بود. اين روش فني اين امكان را براي خواننده فراهم مي سازد تا نتيجه گيريها و پيشنهادات مستقل خود را ارائه كنند. به عنوان يك نتيجه از اين معيارها،گزارش تحقيقات حادثه يك ابزار يادگيري است كه خود اين امر يكي از اهداف عمده تحقيقات است.
جدول شماره2: فرايند تحقيقات حادثه
 
هدف
مرحله
رديف
يك تيم در اولين فرصت ممكن تشكيل شود، تجارب و نحوه عضويت متناسب باشدت حادثه خواهد بود.
تيم تحقيقات
1
براي درك نوع و ميزان اطلاعات مورد نياز جهت يافتن علل حادثه يك مطالعه بازنگري (حداكثر يك ساعت) انجام دهيد.
مطالعه مختصر
2
بر اساس مراحل 1و2 اهداف اصلي وفرعي تيم تحقيقات تعريف شده و مسئوليتهاي اعضاي تيم همراه با زمان تكميل آن تعيين مي شود.
تشخيص اهداف و مسئوليتها
3
حقايق قبل از حادثه جمع آوري و سازماندهي مي شود، رويه ها، عكسها، مصاحبه ها يا داده هاي ثبت شده مورد استفاده قرار مي گيرند.
حقايق قبل از حادثه
4
بر اساس عكسها، بازرسيها و مصاحبه ها يك ارزيابي دقيق انجام دهيد. علت اصلي حادثه و حقايق مرتبط با علل اساسي و پيشنهادات لازم را تعيين و شدت حادثه و پيامدهاي رويدادها را ثبت كنيد.
حقايق حادثه
5
 
4- خلاصه تحقيقات
گزارش حادثه كه قبلاً تشريح شد يك نتيجه منطقي و ضروري تحقيقات است. گزارش شامل جزئيات جامعي است كه مورد علاقه خاص متخصصين مي باشد هر چند كه اين جزئيات بيش از حد بر روي يك تحقيق متوسط متمركز مي شود.
Kletz از يك قالب گزارش استفاده مي كند كه رويدادها و پيشنهادات را در يك دياگرام خلاصه سازي مي كند. اين نوع خلاصه سازي در شكل شماره 1 نشان داده شده است. اين روش بر روي علل اصلي و پيشنهادات لايه ايي تاكيد مي كند. اين مفهوم در مثال شماره2 تشريح شده است. قالب ارائه شده مشابه قالب مورد استفاده Kltez است.
لايه سوم پيشنهادات نشان داده شده در شكل شماره1 به جهت تاكيد بر روي اهميت سيستمهاي مديريتي در پيشگيري از حادثه، پررنگتر مشخص شده است. سيستمهاي مديريتي در راستاي پيشگيري از حوادث يا حذف شرايط خطرناك كه خود قادر به شكستن زنجيره رويدادهاي منجر به حادثه است بر اساس يك دوره بلند مدت و مداوم طراحي شده است. مثالها ممكن است الف) يك برنامه مميزي فصلي براي كسب اطمينان از درك و مورد استفاده قرارگرفتن پيشنهادات باشد، ب) يك برنامه شش ماهه براي بازنگري ومطالعه گزارش حوادث باشد، ج) چك ليست تهيه شده توسط مديريت باشدكه بطور روزانه عمليات را كنترل كند.
رويدادها و پيشنهادات لايه ايي اساساً توسط افراد با تجربه توسعه يافته اند. به همين دليل تعدادي از افراد با تجربه در تيمهاي تحقيقاتي عضويت دارند و اعضاي بي تجربه نيز از اعضاي با تجربه يادگرفته و اغلب از طريق بحثهاي آزاد و باز نقش عمده ايي ايفاء مي كنند.
شكل شماره1: خلاصه گزارش حادثه
 
خلاصه حادثه
عنوان حادثه:
آسيب عمده:
تاريخ:
محل:
پيشنهاداتي براي پيشگيري / كاهش اثرات
اولين لايه: پيشنهادات فني بلافصل
دومين لايه: پيشنهاداتي براي اجتناب از خطر
سومين لايه: پيشنهاداتي در جهت بهبود سيستمهاي مديريتي
پيشنهادات
رويدادها
×
×
×
×
پيشنهادي كه مي تواند زنجيره رويدادها را بشكندلايه هاي( 1،2،3).
حادثه عمده
رويدادهايي كه به بروز حادثه كمك كرده اند
×
×
×
×
پيشنهادي براي آموزش، بازرسي و تغيير متد (لايه هاي 2و3).
شرايط پيش از حادثه
توالي عمليات يا مراحلي كه باعث بوجود آمدن شرايط حادثه شده اند
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
پيشنهادات و رويدادهايي كه ممكن است رويدادهاي قبلي نظير رويه هاي طراحي كارخانه را مشخص نمايد.
تاثيرات مديريتي(بحثها و فعاليتها)
×
×
×
×
×
رويدادهاي فيزيكي و مديريتي كه شرايط پيش از حادثه را بوجود مي آورند.
 
                                                                                                                                  
مثال شماره2:
با استفاده از تحقيق تشريح شده در مثال شماره 1 يك آناليز از نوع خلاصه تحقيق انجام دهيد.
راه حل:
عنوان حادثه: غرق شدن در يك استخر
آسيب عمده: مرگ يك بچه 5 ساله
تاريخ:    /   /
محل: استخر پارك شهر
پيشنهادات در راستاي جلوگيري / كاهش شدت
اولين لايه: پيشنهادات فني بلافصل
دومين لايه: پيشنهاداتي براي اجتناب از خطر
سومين لايه: پيشنهاد اتي جهت بهبود سيستمهاي مديريتي
پيشنهادات
رويدادها
از نجات غريقهاي بيشتري استفاده كنيد. تعدادي از نجات غريقها را موظف سازيد در اطراف استخر به گشت زني بپردازند.
براي دور نگه داشتن كودكان از نقاط عميق استخر قانون تدوين شود.
به منظور افزايش ديد و كنترل افراد، تعداد شناگران را محدود كنيد.
شوخيهاي شديد را در اطراف استخر و حين شنا محدود كنيد.
نقاط عميق استخر را از طريق رنگ آميزي لبه هاي آن را علامتگذاري كنيد.
براي همه گروهها آموزش شنا طراحي كنيد، نجات غريقها را به منظور توجه به مسائل ايمني آموزش دهيد. براي پايش اجراي قوانين و مقررات از برنامه هاي مميزي دوره ايي استفاده كنيد.
غرق شدن(بچه 5 ساله)
 
فرو رفتن بچه ها در استخر
شلوغي استخر
شوخيهاي دستي
علامتگذاري نشدن استخر
 
عدم آموزش شنا   
          
آناليز پلات رويداد هاي همزمان
همزمان با رشد روزافزون توجهات بر روي جنبه هاي مختلف ايمني و ضرورت شناسايي خطرات قبل از بالفعل در آمدن آنها، ابزارهاي متنوعي نيز طراحي و معرفي مي گردد كه هر كدام از نقاط قوت و ضعف خاص خود برخوردارند.
امروزه اين نوع ابزارها كه در قالب تكنيك هاي ايمني سيستمي مطرح مي شوند از چنان تنوع و گستردگي برخوردار شده اند كه جدا از استفاده صحيج و تفسير درست و دقيق نتايج حاصله، انتخاب درست تكنيك به موضوعي بسيار حياتي تبديل گرديده است. زيرا انتخاب نامناسب ابزار نه تنها ممكن است از جنبه هزينه اثر بخشي مفيد واقع نشود بلكه مي تواند بدليل فراهم آوردن نتايج گمراه كننده بسيار خطرناك نيز باشد. بنابراين آگاهي از مشخصات و توانمنديهاي ابزارهاي در دسترس و توانايي امكان مقايسه آنها با هم و در نتيجه انتخاب مناسب ترين تكنيك گامي بسيار حياتي در آناليز ايمني سيستم هاي بحراني امروزي بشمار مي رود. در همين راستا در اين مقاله به معرفي روش آناليز پلات رويداد هاي همزمان پرداخته مي شود.
روش STEP بعنوان يكي از روشهاي شناسايي خطرات و تعيين ارتباط آنها با سيستم محسوب مي شود كه براي همين منظور رويدادها را از يك منظر زماني يا توالي آناليز مي كند. اين روش پيشگيرنده شناسايي خطر تفريباً مشابه تكنيك درخت رويداد و آناليز لايه هاي حفاظتي عمل مي كند با اين تفاوت كه در روش STEP موضوع زمان نيز مد نظر مي باشد.
در روش STEP تعيين توالي رويدادها حائز اهميت است البته بديهي است كه تشخيص توالي رويدادهاي كه بسرعت رخ مي دهند نسبت به آنهائي كه به آهستگي روي مي دهند سخت تر بوده و ممكن است براي همين امر بكارگيري تكنيكهاي مناسب نظير آندسته روشهاي كه در بحث آناليز ايمني شغلي در دسته تكنيكهاي شبيه سازي شغل قرار مي گيرند نظير تكنيكهاي چارت سازي و تشكيل شبكه، متدهاي تجزيه، آناليز سلسله مراتبي شغل، آناليز ارتباطات، دياگرام توالي عملياتي و آناليز خط زمان لازم باشد. جمله اخير بخوبي نشانگر اين موضوع است كه تكنيك هاي موجود در اغلب موارد مكمل هم بشمار مي روند و لذا سعي در بكارگيري يك تكنيك بدون آشنايي با موارد ديگر صحيح نخواهد بود.
دستورالعمل اجرائي STEP شامل شناسايي افراد و اشياء كه در اين روش عملگر خواند مي شوند و همچنين فعاليت و كار آنهاست. يك عملگر به همراه فعاليت، رويداد خوانده مي شود. براي مثال صداي آلارم و فرار افراد رويداد خوانده مي شود. براي ترسيم پلات STEP رويداد هاي هر عملگر در طول محور زمان ترسيم شده و روابط موجود ميان رويدادهاي عملگرها با استفاده از فلش هاي مشخص مي گردد.
در نهايت چارت بدست آمده اين امكان را فراهم مي سازد كه نوع رويدادهاي رخ داده در طول يك توالي تكميل شده مشخص گردد. در شكل زير براي تشريح بيشتر مثالي از يك پلات تكميل شده ارائه شده است.

پرسشنامه تلقین پذیری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان تلقین پذیری در افراد

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تلقین پذیری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

تعریف تلقین پذیری

القاء یک حالت, یک رفتار, یک کلام به خود یا کسی دیگر را تلقین گویند. کاشف تلقین, دانشمندی فرانسوی به نام امیل کوئه بوده است.
 

امیل کوئه یک روز صبح, جمله ای سرزنش آمیز به پسرش گفت و دید تا پایان شب, هنوز آثار این جمله در پسرش دیده می شود. همین موضوع او را مشتاق پیگیری در این مورد کرد و به این نتیجه رسید که انسانها 10 الی 15 دقیقه در صبح پس از بیدار شدن و 10 الی 15 دقیقه در شب, قبل از خوابیدن, دارای حالتی از سستی و خواب آلودگی هیپنوتیزمی می باشند که اگر در طول این مدت, اندیشه ای, تصویری و یا حرفی را چه در رویا چه در واقعیت ببینند یا بشنوند, به صورت ناخودآگاه, همان را برای خود در طول روز, شبیه سازی می کنند.

در حقیقت, هیپنوتیزم هم چیزی نیست جز مجموعه ای از تلقین ها به خود یا فرد دیگر.

اگر اندیشه ای برای مدت طولانی و پشت سر هم وارد ذهن شود, در ذهن می ماند و فرد آن را به صورت حقیقتی انکارناپذیر, تلقی می کند و دیگر حاضر نیست هیچ گونه مطلبی را برخلاف آن قبول کند. مثال بارز آن تفکراتی ست که از دوران کودکی در ذهن ما نقش بسته و زندگی ما را ساخته است. روانشناسان هم معتقدند هرگاه فردی تمام ذهنیت خود را بر روی اندیشه یا عقیده ای متمرکز کند و هر روز آن را تقویت نماید, این باور شخص, در جهان بیرون, جنبه واقعیت پیدا می کند.

همه انسانها دارای استعداد تلقین پذیری هستند. شاید بتوان گفت هیچ کس در جهان پیدا نمی شود که تلقین پذیر نباشد, ولی درجه تلقین پذیری در افراد متفاوت است.

تلقین این قدرت را دارد که زندگی ببخشد یا زندگی را بگیرد. اگر تفکر کسی را عوض کنیم, زندگیش را عوض کرده ایم و کلید تغییر تفکر, کلام (تلقین) است. کلام به مرور زمان و با تکرار, وارد ضمیر ناخودآگاهشده و قسمتی از باور فرد می شود.

تلقین هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی. گاهی اوقات دیگران با جملات و بیانات منفی خود, حالات منفی و ذهنیت بدی را در ما به وجود می آورند. پس باید هنگام مکالمه با دیگران کاملا آگاه باشیم.

بدبینی نیز نوعی تلقین منفی است که اکثر اوقات به واقعیت می پیوندد. فرد آنقدر درباره مسئله مورد نظرش بدبینی به خرج می دهد تا بالاخره اتفاق می افتد در صورتی که شاید از اول اینطور نبوده. از دیگر تلقین های منفی می توان به ترس های بی مورد که در وجودمان است و اعتماد به نفس پایین اشاره کرد.

تلقین منفی نافذتر از تلقین مثبت عمل می کند. پس باید مراقب کلامی که بر زبان می آوریم, کسانی که هم صحبت می شویم, جاهایی که میرویم و مطالبی که می خوانیم باشیم.

در مقابل تلقین منفی, تلقین مثبت را داریم. تلقین مثبت باعث رهایی فرد از ترس, تنش و اضطراب می شود. خلاقیت را بالا می برد, به زندگی و شغل و هدف و انگیزه می بخشد, اشتیاق را در زندگی بیشتر می کند, عادات عصبی ناراحت کننده را برطرف می نماید, باعث افزایش مهر و محبت به دیگران می شود و در نهایت امیدواری را بهبود می بخشد.

تلقین مثبت, شما را به موفقیت می رساند. روانشناسان یکی از مهم ترین ارکان موفقیت را تلقین مثبت می دانند. برای تلقین مثبت باید نکاتی را در نظر داشت:

1- تلقین باید به دفعات و کرات انجام شود.
2- هر چه تلقین زیباتر باشد بیشتر تاثیر دارد. میتوانید شعرهای مثبت و امیدبخش بخوانید, جملات زیبا در صحبتها به کار برید.
3-تلقینی که توسط افراد مهم و افرادی که برایمان عزیز هستند بیان می شود اثرش بیشتر خواهد بود.
4- اگر تلقین را باور کنیم, سریع تر اثر می گزارد.
5- تاثیر تلقین در زمان آرامش بیشتر است. (هیپنوتیزم, مراقبه, ریلکسیشن)
6- در پانزده دقیقه شبها قبل خواب و صبح ها بعد بیدار شدن, اثر تلقین سه برابر زمانهای دیگر است. پس صبح را با جملات زیبا و امید بخش شروع کنید و شبها به امید روز بهتر دیگر به خواب روید.
7- برای اینکه جمله تلقینی بهتر و سریعتر اثر کند, می توانید آن جمله را حفظ کنید یا در جایی قرار دهید که چشمتان مدام به آن باشد (در قسمت دوم افکار منفی و جملات تاکیدی به آن اشاره کردم)
8- از جملات مثبت برای تلقین استفاده کنید. مثلا به جای اینکه بگویید نمی ترسم, بگویید من شجاع هستم.
9- جملات را به زبان حال بگویید.
10- در جملات تلقینی (تاکیدی), باید احساس وجود داشته باشد.

کلمه درست, عامل نیرومندی ست. اگر کلمات, کاملا بجا استفاده شوند, به سرعت برق هم بر جسم و هم بر روح اثر می گذارند (مارک توان)

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر انگيزه تحصيلي از ديدگاه دانشجويان (عوامل معنوی، عوامل روانی – اجتماعی، عوامل فیزیولوژیک، عوامل آموزشی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی از دیدگاه دانشجویان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

تعریف انگیزه تحصیلی

انگیزه در واقع همان نیروی محرک انسان برای انجام رفتارها و اعمال او می باشد به گونه ای که اگر فردی از انگیزه کافی برای انجام یک فعالیت برخوردار نباشد، آن کار را ترک خواهد کرد. اما انگیزه ها به دو دسته انگیزه های درونی و بیرونی تقسیم می شوند. بطور کلی زمانی که به دنبال ایجاد تغییرات پایا و مستمر هستیم و زمان کافی برای اعمال برنامه‌ها داریم کار با سیستم انگیزش درونی نتایج مفیدتری خواهد داشت. بر این اساس برنامه‌های طولانی مدت از اصول مربوط بکارگیری انگیزش درونی استفاده می‌کنند. اما در مقابل برای بدست آوردن تغییرات سریع و شدید می توان از عوامل انگیزشی بیرونی که درواقع همان مشوق های ظاهری مانند استفاده از آنچه فرد دوست دارد و از آن لذت می برد؛ استفاده کرد.
فرآیند تحصیل از عمده جریاناتی است که با سیستم انگیزشی در‌گیر است. فعالسازی و تقویت انگیزش درونی در دانش جویان اهداف مبتنی بر یادگیری آنها را برآورده خواهد ساخت و دوام و پایایی آنها را تضمین خواهد کرد. دانش جویی که دارای انگیزه های درونی قوی می باشد، نه صرفا بر مبنای کسب نمرات برتر ، جوائز و امتیازات ویژه ، بلکه بر اساس انگیزه‌های درونی خویش وارد عمل خواهد شد. غالبا افرادی که با تحمل انواع سختیها و مشقتها به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند در واقع از انگیزش درونی خود به عنوان نیرو دهنده و تقویت کننده استفاده می‌کنند. افراد خود انگیخته یا افرادی که دارای انگیزش درونی هستند، نیاز به استفاده مداوم از انگیزشهای بیرونی ندارند. هر چند استفاده از این مشوقها آنها را فعالتر و انگیخته‌تر می‌سازد اما کاهش یا فقدان آنها چندان تاثیری در کاهش انگیزش آنها برای فعالیت و در نتیجه کاهش عملکردشان نخواهد داشت.
اما برای ایجاد انگیزه تحصیلی بهترین روش این است که پس از برطرف کردن موانع انگیزشی، همزمان به انگیزه های بیرونی و درونی پرداخت و آنها را تقویت نمود. به این ترتیب با وجود انگیزه های بیرونی فرد به سرعت نیرو بدست آورده و حرکت تحصیلی خود را آغاز خواهد نمود و تضمین و ادامه راهش نیز با بوجود آمدن انگیزه های درونی در طول زمان تضمین خواهد شد.
اما برای افزایش انگیزه تحصیل دو گام اساسی را باید برداشت، گام اول کشف و برطرف کردن عوامل بی انگیزشی است، و گام بعدی بکاربردن هم زمان راهکارهای افزایش انگیزه درونی و بیرونی. در این صورت شما خواهید توانست با یاری خداوند متعال انگیزه تحصیلی را در خود ایجاد نمایید و یا افزایش دهید.
عوامل بي انگيزشي
1- گاهي اوقات اطرافيان و دوستان با بيان مطالبي از قبيل «درس خواندن چه سودی دارد؟ کسانی که درس خوانده اند به کجا رسیده اند و …» انگيزه درس خواندن را در شما از بین می برند. براي رفع اين مشکل بايد از ارتباط با افراد منفي اجتناب کرد و با توکل به خداوند آنچه را که درست است انجام داد.
2- عدم علاقه به رشته تحصيلي مي تواند موجب بي رغبتي و بي تفاوتي به ادامه تحصیل شود. بنابراین اگر این طور است سعی کنید یا به رشته خود علاقه مند گردید و یا اینکه رشته تحصیلی خود را تغییر دهید.
3- نداشتن هدف سبب بی انگیزگی می گردد. هدف شما از درس خواندن چیست؟ اگر هدفی ندارید طبعا درس خواندن کاری عبث و بیهوده برایتان جلوه می کند و یا اگر هدفی عالی، بزرگ و خواستنی ندارید، به طور طبیعی انگیزه کمی برای ادامه تحصیل خواهید داشت.
4- وجود موانع نیز می تواند انگیزه ادامه تحصیل را از انسان بگیرد، بنابراین اگر موانعی مانند کمبود وقت یا مشکلات مالی و یا … بر سر راه شما قرار دارد سعی کنید آنها را برطرف کنید.
5- سوء تغذيه، مشکلات جسماني يا رواني نيز در بي رغبتي تأثير دارد بنابراين اگر در اين زمينه مشکلاتي هست بايد برطرف شود.
6- احساس گناه نیز می تواند سبب کاهش انگیزه در انسان گردد. گاهی اوقات خوب درس نخواندن و تنبلی و یا یک وقفه تحصیلی می تواند شخص را دچار احساس گناه و در نتیجه بی رغبت و بی انگیزه کند. باید گذشته را فراموش کرد و به آینده امیدوار بود.
راهكارهاي عملي براي افزايش انگيزه
1- به علت وجود انگیزه «همجنسی اجتماعی» در انسان، فرد خود را در مقایسه با دیگران قرار می‌دهد و در نتیجه اطلاعاتی از تواناییهای خود و دیگران بدست می‌آورد و برای جبران ضعفهای خود برنامه‌ریزی می‌کند. این مساله برای اینکه فرد بتواند در محیط خود فعالیت موثری داشته باشد لازم است. به عبارتی ، از این طریق فرد ویژگیهای خود را بر مبنای ویژگیهای دیگران ارزش گذاری می‌کند و بر پایه شان اقدامات و تلاشهایی را انجام می‌دهد. بنابراین سعی کنید با افراد مثبت نگر، فعال، با نشاط و درس خوان معاشرت کنيد و از معاشرت با افرادي که به امور معنوي و علمي توجهي ندارند اجتناب کنيد.
2- روزانه نيم الي يک ساعت ورزش مورد علاقه انجام دهيد.
3- شما باید با برنامه درس بخوانید. داشتن برنامه خود سبب امیدواری و پیشرفت سریعتر و در نتیجه تقویت انیگزه می گردد.
4- از يکنواختي در روش مطالعه و زندگي اجتناب کنيد و يک تنوعي در زندگي خود بدهيد. وقتی برای خود مقرراتی در درس خواندن یا تفریح کردن در نظر می گیرید ، در برابر خود، قاطع و منصف باشید.
5- از تلقين اين فکر که «من روحيه درس خواندن ندارم» يا «من حال درس خواندن ندارم» اجتناب کنيد بلکه به جاي آن به خود تلقين کنيد که همانطور که توانستم تا این مرحله برسم، می توانم با موفقیت به تحصیلاتم ادامه بدهم و فرد موفقی باشم و راهكارهاي زير را عملي سازيد:
الف) ليستي از توانمنديهاي خود تهيه كرده و روزي دو يا سه بار با صداي بلند آن را بخوانيد مثلا بگويند من شخص با استعدادي هستم و من … هستم .
ب) ليستي از فوائد مادي و معنوي درس خواندن و كسب موفقيت تحصيلي تهيه نموده و آن را هر روز مرور كنيد و هر روز نيم ساعت بر روي يكي از آن فوائد فكر كرده و 10 سطر درباره آن مطلب بنويسيد و اين عمل را براي يكايك فوائد انجام دهيد و بعد هر كدام كه براي شما خوشايندتر بود را گاه گاهي مطالعه و به آن بيافزائيد.
ج) تایید شدن از طرف دیگران از کودکی به عنوان پسر خوب یا دختر خوب در فرد وجود دارد، هر چند این ویژگی در بزرگسالی شکلهای دیگری به خود می‌گیرد، ولی اساس آن همان است که در کودکی وجود دارد و به آن انگیزه تاثیر اجتماعی می گویند. بسیاری از فعالیتهای یک فرد بزرگسال نه فقط برای خود ، بلکه به منظور تایید شدن از طرف دیگران یا مردم پسندی انجام می‌شود. این نوع از انگیزه را در افراد موفق در شاخه‌های مختلف هنری ، علمی و … ، می‌توان یافت. اکنون با توجه به وجود چنین انگیزه ای در وجود خویش ليستي از پيامدهاي منفي درس نخواندن را تهيه و با تأمل در مورد يكايك آنها اين پيامدهاي منفي را براي خود جدي , بزرگ و معضل آفرين معرفي كنيد.
6- تصميم بگيريد زندگي جديدي را با پيدا كردن دوستان جديد و ايجاد فضاي جديدي براي تحصيل و زندگي ايجاد نماييد و با برنامه ريزي و انجام كارهاي مثبت شور تازه اي به خود بدهيد و به گذشته فكر نكنيد.
7- در صورت امکان در فرصت هايي که چند روز تعطيل هستيد يک مسافرتي را ترتيب دهيد و مسافرت کنيد تا يک تنوع در وضعيت زندگي شما به وجود آيد.
8- سعی کنید خیلی خوب و دقیق و منطقی (به دور از حرف و سخن دیگران ) به علایق و استعدادها و تواناییها و اهداف خود فکر کنید تا جایی که برای خودتان ، قانع کننده و آشکار باشد.
9- برای درس خواندن خود هدف های کوتاه مدت در نظر بگیرید و در صورت رسیدن به آن اهداف ، پاداش و در غیر این صورت خود را تنبیه کنید.(مثلا اگر فردا برنامه ی خود را به موقع انجام دادم ، حق دارم نیم ساعت از اینترنت استفاده کنم . اگر 3 روز متوالی از برنامه ام عقب ماندم ، یک هفته حق استفاده از اینترنت را نخواهم داشت). برای انتخاب کردن پاداشها به اصول زیر توجه نمایید:
الف) با توجه به اصل تفاوت های فردی، سعی کنید آنچه که واقعا برای شما خوشایند و لذت بخش می باشد را به عنوان مشوق انتخاب نمایید و به هیچ وجه محیط و دیگران را در این امر دخالت ندهید.
ب)ممکن است پس از مدتی از مشوق انتخاب شده خسته یا زده شوید و یا آنکه به اندازه کافی به شما انگیزه ندهد، در این صورت یا مقدار آن را افزایش بدهید ویا آن را با یک مشوق جدید و خوشایند دیگر جایگزین نمایید تا سطح انگیزه شما همچنان افزایش بیابد.
ج)از آنجا که مشوق های بیرونی تا زمانی که وجود داشته باشند و همچنان خوشایند و لذت بخش باشند ایجاد انگیزه می نمایند و به محض نبودن و یا خوشایند نبودن انگیزه را نیز با خود می برند، و همچنین استفاده مدام و افزایشی از مشوق های بیرونی سبب عادت کردن به این سیستم و دوری از انگیزش های درونی خواهد شد؛ شما حتما باید همزمان با مشوق های بیرونی، مشوق های درونی(مانند عشق به تحصیل، لذت بردن از تحصیل و مطالعه، لذت بردن از یادگیری مطالب جدید، …) را نیز تقویت کنید و افزایش دهید. در این صورت حتی در نبود مشوق های بیرونی انگیزه لازم برای ادامه تحصیل و مطالعه را خواهید داشت، چرا که انگیزش های درونی پایا تر و قوی تر می باشند. بنابراین از پاداشهای درونی نیز استفاده نمایید به عنوان مثال بعد از یک موفقیت مطالعه ای یا تحصیلی احساس شخصیت و بزرگی کنید، به خودتان افتخار کنید، از اینکه یک رشد علمی داشته اید به خود ببالید، احساس کنید دیگر آن آدم قبلی نیستید و بلکه فردی شایسته تر و برتر از گذشته شده اید،…
10- تلاش کنید با اعضای خانواده روابط نزدیک و صمیمی داشته باشید، چون در هنگام درس خواندن به حمایت و کمک و آرامش نیاز خواهید داشت. سعی کنید در کنار خانواده ی خود، اوقات خوش و مرفحی داشته باشید.
11- وقتی موفقیتی بدست می آورید هر چند هم که کوچک باشد ، معتقد باشید که آن در نتیجه ی سعی و تلاش شما بوده ، نه شانس و اتفاق و…
12- شما برای کسب انرژی لازم برای رسیدن به یک هدف باید انگیزه ی قوی داشته باشید. انگیزه هم وقتی قوی می شود که درونی و خودجوش باشد نه بیرونی و با زور! یعنی اینکه شما معتقد به ادامه تحصیل باشید ،نسبت به مطالعه ، سطح سواد ، موقعیت اجتماعی و… احساس نیازکنید، از خواندن مطالب مورد علاقه ی خود لذت ببرید و نسبت به عملکرد خود احساس رضایت داشته باشید. نه اینکه به خاطر ترس از حرف دروهمسایه و فامیل ، به خاطر اینکه پدرو مادرم ازمن خواستند و چنین انتظاری دارند، درس بخوانید ، این دلایل شاید برای ایجاد انگیزه خوب باشند ولی برای پایدار نگه داشتن انگیزه به دلایل و عوامل درونی نیازمندیم.(مثل کسانی که دائم می گویند:خوب ، این همه لیسانس بیکار، اصلا واسه چی آدم باید درس بخونه؟! خوب چنین کسی ، هیچ اعتقادی به ذات ادامه تحصیل ندارد ، تنها هدفش شغل بوده ، که آنهم به خاطر دیدن چند تجربه ی اتفاقی ، به سرعت زیر سوال رفته، پس نمی توان از این شخص انتظار انگیزه ی بالا برای درس خواندن و قبولی داشته باشیم ، مگر اینکه نگرش و دید خود را نسبت به مسائل تغییر دهد).
13- از قرار گرفتن در تنهايي و بيکاري اجتناب کنيد.
14- با اهتمام به مسائل معنوي و مذهبي و شرکت در مراسم مذهبي روحيه معنوي خود را تقويت کنيد. از گناه دوري کنيد و از رفتن به محيط هايي که فکر و ذهن شما را مي ربايد اجتناب کنيد.
15- شناخت قانون هر چیزی شما را به آن علاقمند می کند. اگر خیلی ها از تماشای تنیس لذت نمی برند به خاطر آن است که از قانون شمارش امتیازها در آن آگاهی ندارند. قانون ورزشها، قانون بازیها، قانون برقراری یک ارتباط مؤثر، مقررات اجتماعی، قانون مطالعه و از همه مهمتر قانون تحصیل در یک رشته خاص ( رشته تحصیلی خودتان) را کشف کنید. به این منظور با افراد موفق رشته خود مثلا یکی از استادان علاقه مند به رشته تان در باره چگونگی مطالعه و منابع بهتر و شیوه های دست یابی به موفقیت مشورت نمایید.

پرسشنامه گرایش به فرزندآوری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان گرایش به فرزندآوری جوانان

تعداد سوال: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه گرایش به فرزندآوری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

حرکت جامعه ایران به سمت میانسالی و پیری پیش می‌رود و رشد منفی جمعیت در سال 1390 نسبت به سال 1385 برخی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور را نگران ادامه سیاست کنترل موالید کرده است، براین اساس سیاست‌های تشویقی دولت برای جبران کاهش رشد جمعیت و نرخ باروری ابلاغ شد. حال باید دید با توجه به مشکلاتی چون بیکاری جوانان و به خصوص قشر تحصیل‌کرده، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش روزافزون طلاق و گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی، سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش جمعیت دولت تا چه میزان علمی و کارشناسی است و با رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وضعیت جغرافیایی و محیط زیست کشور تناسب دارد؟

“پیری عمومی” از جمله معضلاتی است که کشور در صورت ادامه روند کنونی رشد جمعیت، در سال های آینده با آن مواجه خواهد شد؛ معضلی که رهبر انقلاب نیز با هشدار به کاهش جمعیت جوان کشور نسبت به تهدیدات ناشی از آن ابراز نگرانی کردند.

افزایش سریع جمعیت در دهه 50 و 60 میلادی موجب شد در سال‌های 1355 تا 1365 نرخ 3.9 درصد در رشد موالید ثبت شود که در شرایط درگیری کشور با خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، مسؤولان وقت به فکر تشدید سیاست‌های کنترل جمعیت افتادند و شعار “فرزند کمتر، زندگی بهتر” بر در و دیوار شهر نقش بست؛ شعاری که در دهه 40 در راستای اجرای سیاست های تنظیم خانواده منتشر شد اما در دوران انقلاب و پس از آن کمرنگ شد و از اواسط دهه 60 دوباره پیگیری شد.

پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی (نسخه کوتاه)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان استفاده افراد از شبکه های اجتماعی

تعداد سوال: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی (نسخه کوتاه)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه مضرات شبکه های اجتماعی

2-پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

3- پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی

4- پرسشنامه علل استفاده از شبکه های اجتماعی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

تعریف شبکه اجتماعی

شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی (که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی — مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، لینک‌های وب، سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) — به هم متصل اند.

تحلیل شبکه‌های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می‌توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاستگذاری و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود.[۱]

در ساده‌ترین شکل یک شبکهٔ اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه‌است. شبکهٔ اجتماعی هم چنین می‌تواند برای تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از بازیگران مورد استفاده قرار گیرد. این مفاهیم غالباً در یک نمودار شبکهٔ اجتماعی نشان داده می‌شوند که درآن، نقطه‌ها رأس‌ها هستند و خط‌ها نشانگر یال‌ها.

بالغ بر یک قرن است که مردم، شبکهٔ اجتماعی مجازی را برای اشاره‌های ضمنی به مجموعه روابط پیچیده میان افراد درسیستم‌های اجتماعی در تمامی مقیاس‌ها از روابط بین فردی گرفته تا بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهند. در سال ۱۹۴۵ J. A. Barnesبرای نخستین بار از اصطلاح قاعده‌مند برای مشخص کردن الگوهایی از رشته‌ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص می‌کنند و به صورت رایج توسط عموم و دانشمندان علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد: گروه‌های محدود (مانند: قبایل و خانواده‌ها) و طبقات اجتماعی (مانند: جنسیّت و قومیت).[۲]

آنالیز شبکه‌های اجتماعی از طریق احکام نظری و روش‌ها و تحقیق‌های مربوط به آن از یک صنعت ضمنی به معبری تحلیلی برای پارادایم‌ها تغییر یافته‌است. برهان‌های تحلیلی از کل گرفته تا جزء؛ از ساختار گرفته تا روابط و افراد، از اخلاق گرفته تا رفتار همگی شبکه‌های سراسری را مورد بررسی قرار می‌دهند که در آن‌ها، همهٔ رشته‌ها شامل روابط ویژه‌ای در میان جمعیتِ تعریف شده‌اند و یا شبکه‌های فردی را مورد بررسی قرار می‌دهند که شامل رشته‌ها یی است که افراد مشخصی آن‌ها را دارند از قبیل انجمن‌های خصوصی.[۳]

گرایش‌های تحلیلی متعددی آنالیز شبکه‌های اجتماعی را تمیز می‌دهند: هیچ فرضی وجود ندارد که گروه‌ها، بلوک‌های بنا کنندهٔ اجتماع هستند:[۴] این معبر برای مطالعهٔ سیستم‌های اجتماعی با محدودیت کمتر باز است از اجتماعات غیر محلی گرفته تا لینک‌های درون وب‌گاه‌ها.

آنالیز شبکه‌های اجتماعی علاوه بر سروکارداشتن با اشخاص (افراد، سازمان‌ها، ایالات) به عنوان واحدهای گسستهٔ تحلیل، برروی چگونگی ساختار رشته‌ها که اشخاص و روابط میان آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد نیز تمرکز می‌کند.

برخلاف تحلیل‌هایی که بر این فرض استوارند که هنجارهای اجتماعی تعیین کنندهٔ رفتارها هستند، آنالیز شبکه‌های اجتماعی به بررسی وسعت تأثیرگذاری ساختار و ترکیب رشته‌ها بر هنجارها می‌پردازد.

شکل یک شبکهٔ اجتماعی به تعیین میزان سودمندی شبکه برای افراد آن شبکه کمک می‌کند. به طور جزئی شبکه‌های محکم برای اعضایشان نسبت به شبکه‌هایی که تعداد زیادی اتصالات ضعیف برای افراد خارج از شبکهٔ اصلی دارند، کمتر مفید واقع می‌شوند. بیشتر شبکه‌های باز با اتصالات اجتماعی و رشته‌های ضعیف، شانس بیشتری برای دسترسی به ایده‌ها و دست‌آوردهای جدید نسبت به شبکه‌های بسته با رشته‌های طویل فراهم می‌آورد. به بیان دیگر گروهی از دوستان که تنها دارای ارتباط با یکدیگر هستند، اطلاعات و دست‌آوردهای یکسانی را به اشتراک می‌گذارند. اما گروهی از افراد که دارای ارتباط با بخش‌های اجتماعی دیگر هستند شانس بیشتری برای دسترسی به محدودهٔ وسیعتری از اطلاعات دارند. افراد برای دستیابی به موفقیت بهتر است که با شبکه‌های گوناگونی ارتباط داشته باشند تا اینکه ارتباطات زیادی درون یک شبکه داشته باشند. به طور مشابه افراد می‌توانند تأثیرگذاری و ایفای نقش به عنوان واسطه در برقراری ارتباط بین دو شبکه که به هم متصل نیستند را تمرین کنند. (این کار پر کردن سوراخ‌های ساختاری نامیده می‌شود)[۵]

آنالیز شبکه‌های اجتماعی چشم‌انداز متناوبی را ایجاد می‌کند که در آن خواص افراد نسبت به ارتباطات و رشته‌های میان آن‌ها در شبکه از اهمیت کمتری برخوردار است. این معبر ایجاد شده‌است تا برای توضیح بسیاری از پدیده‌های جهان واقعی مفید واقع شود، اما مجال کمتری برای نمایندگی‌های فردی باقی می‌گذارد تا توانمندی‌های فردیشان روی موفقیت تأثیرگذار باشد زیرا بخش زیادی از این توانمندی‌ها درون ساختار شبکه باقی می‌ماند.

شبکه‌های اجتماعی برای بررسی چگونگی تأثیرات متقابل میان تشکیلات، توصیف بسیاری از اتصالات غیررسمی که مجریان را به یکدیگر متصل می‌کند، نیز مورد استفاده قرار گرفته‌است و در این زمینه‌ها نیز به خوبی برقراری ارتباطات فردی میان کارمندان در سازمان‌های مختلف عمل می‌کند. شبکه‌های اجتماعی نقش کلیدی در موفقیت‌های تجاری و پیشرفت‌های کاری ایفا می‌کنند. شبکه‌ها راه‌هایی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند که اطلاعات جمع‌آوری کنند، از رقابت بپرهیزند و حتی برای تنظیم قیمت‌ها و سیاست‌ها با هم تبانی کنند.[۶]

پرسشنامه ترس ارتباطی فرانتز (2010)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان ترس ارتباطی در افراد

تعداد سوال: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه ترس ارتباطی فرانتز (2010)

 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

انسان موجودی اجتماعی است و طبیعتاً احساس تنهایی او را دچار اضطراب و دلهره می کند.  تنهایی ترس آور از تنهایی سبب می‌گردد که انسان به گروه‌های اجتماعی پناه ببرد و همچون« مرد شلوغی» به جمعیت پناه برد و در میان مردم و با مردم جاری گردد. اضطراب از تنهایی، اضطراب از اینکه کسی یار و غمخوار آدمی نباشد، یک اضطراب طبیعی است زیرا طبیعت انسان اقتضاء دارد به صورت گروهی و جمعی زندگی کند.

 اما همیشه اینگونه نیست، گاهی اتفاق می افتد انسان از رفتن در میان جمع بترسد. البته باید گفت ترس از اجتماع نیز پایه غریزی و فطری دارد و صیانت از نفس و مراقبت از خود بر می گردد. اما گاهی افراد به ترس بیمارگونه از اجتماع مبتلا می گردند که با خطرهایی که احیانا او را تهدید می کند تناسب ندارد، ترس موهوم و غیر منطقی از ارزیابی  قرار گرفتن توسط دیگران، انگار چشمان دیگران چونان از کارگاه‌هانی همواره در تعقیب اوست تا ابعاد پنهان و زوایای ناپیدای روح و جان او را به نمایش بگذارد. از جمع می گریزد، گروه ها و جمعیت ها نه تنها او را در خود فرا نمی خواند، بلکه مایه عذاب اوست. حضور در جمعیت شرم عمیقی را در او بر می‌ا‌نگیزد، انگار حضور میان مردم، حضور در یوم الحساب است، او باید به مردم حساب باز پس دهد، به همین سبب از جمعیت هراس دارد، مبادا گناهانش افشا گردد، مبادا کاری انجام دهد که شرمسار و چشمان ملامتگر اجتماع او را مجازات نمایند.

ترس از جمع، یک آسیب است و کشتن این ترس در دل کسی که می‌ترسد، چندان آسان نیست، نوعی اختلال شخصیتی است که با علایم جسمانی نظیر سرگیجه دلشوره لرزش دست سرخ شدن چهره گرفتگی عضلانی همراه است و البته اگر حاد شود به صورت لالی و زبانمردگی خود را نشان می‌دهد. بررسی‌ها « اضطراب اجتماعی» هستند و حضور در جمع برای آن‌ها به نحوی از انحناء هراس اضطراب و ترس و لرز همراه  است.


اضطراب اجتماعی چیست؟
اضطراب اجتماعی یک مفهوم ترکیبی است که از دو جزء « اضطراب (anxiety) و اجتماعی(social) ترکیب شده است. واژه اضطراب به حالت روانی و عاطفی اشاره دارد، که ممکن است از یک احساس ناراحتی کوچک به ترس یا وحشت حاد ادامه یابد. فرد مضطرب در معرض هراس دایمی قرار دارد، که مبادا ارزش های اساسی زندگی‌اش از دست دهد.

اضطراب طولانی یا شدید ممکن است منجر به بروز نشانندگان جسمانی مثل تعریق، لرز تهوع و احساس گیجی شود. اضطراب عموماً واکنشی است که در شرایط ترس آور رخ می‌دهد و با افکار منفی و هراس آور رخ می دهد و با افکار منفی و هراس آور تشدید می‌شود. واژه اجتماعی به درمیان جمع بودن اشاره دارد. وضعیت‌هایی مانند صحبت در جمع رفتن به جلسه امتحان و رستوران نوشتن در مقابل دیگران حضور در جلسات عمومی حضور در اماکن عمومی و صحبت با تلفن نمونه‌ای از قرار گرفتن در وضعیت‌های گوناگون اجتماعی است.

اضطراب اجتماعی نتیجه ای است از نوعی ارزیابی شخصی از موقعیت‌های مختلف اجتماعی. فردی که دچار اضطراب اجتماعی است هیچ گونه تمایل به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و مقاومت غیر معقول، از هر موقعیتی که ممکن است، در معرض داوری دیگران قرار گیرد، اجتناب می‌ورزد.

برداشت یا تصور شخص از این که احتمال دارد شخصیت او مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد، می‌تواند واقعی یا خیالی باشد، در واقع شخصی که به شدت دچار اضطراب اجتماعی است، تصور می‌کند در هر موقعیت یا شرایط اجتماعی، فرد با افرادی به محض مواجه شدن با او  رفتار و شخصیتش را مورد نقادی و ارزیابی قرار خواهد داد و یا ممکن است و طوری رفتار کند که مورد تحقیر دیگران واقع شود و در فشار و درد سر قرار گیرد، هنگامی که چنین اضطرابی بر فرد مستولی شود اعتماد به نفس وی کاهش می‌یابد، قدرت نگرش واقع بینانه و برقراری ارتباط متقابل با دیگران به حداقل می‌رسد و احساس تنش یا ناتوانی در تنش زدایی، افسردگی، ناآرامی و بیقراری، گریز از ارتباطات معمول اجتماعی و دل مشغولی‌های مفرط، شخصیت فرد را فرا می‌گیرد. ترس از حضور در جمع، برای افرادی که دچار اضطراب اجتماعی هستند، نوعی ویژگی پایدار شخصیتی می‌باشد، نه وضعیت گذرا، این هم بگذرد. تنها با درمان است که می‌توان ترس حضور در اجتماع را از بین برد و یا کاهش داد.

 

عوامل ایجاد اضطراب اجتماعی:

اضطراب اجتماعی تابعی از  شرایط و وضعیت‌های مختلف است و علت‌های آن بیشتر از آن که در این متخصر بگنجد و یا بتوانیم  آن‌ها را بر شماریم، بستگی به وضعیت‌هایی موجود دارد که اضطراب اجتماعی را شدت می‌بخشد. به عنوان مثال کسی برای کنکور درس می‌خواند و یا کسی که قرار است در جای مهمی سخنرانی کند، نسبت به آن‌هایی که در شرایط عادی قرار دارند، بیشتر در معرض اضطراب هستند. همچنین شرایط اقتصادی، خانوادگی، پایگاه طبقاتی و اجتماعی سن جنس رفتار والدین و معلمان و امثال این‌ها بر افزایش یا کاهش اضطراب اجتماعی به شدت تاثیر دارند.
بررسی‌ ها نشان می‌دهند که اضطراب در مردها طبقات اقتصادی مرفه و جوانان کمتر است و در زنان کودکان افراد کم درآمد و سالمندان شیوع بیشتر مشاهده می‌گردد.
ترس از عدم تأیید یا انتقاد توسط دیگران؛
ترس از قرار گرفتن در موقعیتی که می بایست مصمم و قاطع جواب داد یا اظهار نظر کرد؛
ترس از مقابله با شرایط خاص اجتماعی، عصبانیت‌ها و پرخاشگری‌ها ترس از مواجه شدن و همکلامی با جنس مخالف
ترس از ناتوانی در برقراری و حفظ روابط بسیار صمیمی فردی
ترس از بروز جدی تعارض و دوگانگی احساس در خانواده و طرد شدن توسط والدین
ترس از طرد شدن و از دست دادن روابط بین فردی


موارد بالا فقط به عنوان نمونه ارائه شده است. همچنین اضطراب خصلت فرهنگی نیز دارد. به عنوان مثال در جامه ایران که یک جامعه دینی و اسلامی است ممکن است صحبت با جنس مخالف با اضطراب اجتماعی همراه باشد اما در جوامعی دیگر ممکن است این امر کاملاً عادی و کمتر افراد را دچار اضطراب کند. بدون توجه بله زمینه‌های فرهنگی اضطراب در فهم این پدیده دچار خواهیم شد.


مواجه با اضطراب: اضطراب اجتماعی یک آسیب است. هر چه شمار افراد مضطرب در یک جامعه آسیب پذیرتر خواهد بود. جامه مضطرب در معرض ترس  دایمی قرار دارد. بنا بر این اگر درمان نشود، با مسایل و مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد. مبارزه با اضطراب کاری بسیار دشوار است، زیرا برخی اوقات پرهیز از اضطراب خود ایجاد اضطراب می‌کند همچنین افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در معرض خودکشی اعتیاد تعارض نقشی و آسیب‌های دیگر قرار دارد.


هراس( ترس) اجتماعي با بیانی دیگر..

 

شايع‌ترين هراس ( ترس)  در بين مردم، صحبت کردن در مقابل جمع است. بسياري از افراد اگر مجبور باشند که در جلوي ديگران صحبت يا سخنراني کنند دچار دل‌آشوبه، تپش قلب و عرق کردن کف دست‌ها مي‌شوند. امّا در بيشتر موارد، اگر مجبور به انجام اين کار باشند، بالاخره به نوعي از پس آن برخواهند آمد.

کمي اضطراب، پيش از يک سخنراني مهم و يا رفتن روي صحنه به انسان کمک مي‌کند که اجراي بهتري داشته باشد. امّا گاهي اوقات بعضي‌ها نمي‌توانند از پس اضطراب شديدي که به هنگام مواجهه با برخي موقعيت‌هاي اجتماعي به سراغشان مي‌آيد برآيند. براي آن‌ها، پاسخ دادن به يک سوال در کلاس درس، ارائه مطلبي در جلوي ديگران، و يا حتي صحبت کردن در سر ميز غذا، باعث آنچنان اضطرابي مي‌گردد که تحملّش ناممکن مي‌نمايد. اين شرايط اضطرابي را هراس اجتماعي (يا هراس از اجتماع) مي‌نامند.

 هراس اجتماعي (که گاهي اضطراب اجتماعي نيز خوانده مي‌شود) به ترس شديد از قرار گرفتن در موقعيت‌هاي اجتماعي اطلاق مي‌شود. اين ترس آنقدر شديد است که برخي افرادي که دچار هراس اجتماعي هستند را در صورت امکان از قرار گرفتن در اين موقعيت‌ها باز مي‌دارد. و همانند ساير هراس‌ها، اين ترس متناسب با خطر واقعي که وجود دارد نيست. با وجودي که بسياري از افراد از اين که در برخي موقعيت‌هاي اجتماعي خاص دستپاچه و شرمنده شوند مي‌ترسند امّا کنار آمدن با اين وضعيت براي بعضي‌ها بسيار مشکل است. افرادي که دچار هراس اجتماعي هستند معمولاً خطر شرمندگي و دستپاچه‌شدن را بيش از اندازه، و در همان حال، توانايي خود براي رويارويي با آن موقعيت را کمتر از حدّ برآورد مي‌کنند.

بسياري از افراد در خلال دوران نوجواني، احساس کمروئي و خجالتي بودن مي‌کنند. تمام تغييرات فيزيکي و هيجاني که در اين دوره در زندگي ما اتفاق مي‌افتد، مي‌تواند بر روي اعتماد به نفس ما در آينده تأثيرگذار باشد. و نوجواناني که احساس اطمينان کافي براي پرداختن به اين مشکل نداشته باشند، در آينده نيز نسبت به چيزهايي که در اين دوران برايشان مشکل آفرين بوده حساس‌تر خواهند بود.

بسياري از نوجوانان، به ويژه آن‌ها که به طور طبيعي کمي خجالتي‌تر از هم سن و سال‌هاي خود هستند، از اين که در مرکز توجه قرار گيرند احساس ناراحتي مي‌کنند. غالباً براي آن‌ها، درخواست قرار ملاقات، صحبت کردن در مقابل جمع و يا حتي نشستن بر سر ميز غذا همراه با عدّه‌اي که آن‌ها را خوب نمي‌شناسند، کاري استرس‌زا و اضطراب آفرين است. امّا اکثر آن‌ها بالاخره با چند بار اشتباه کردن، راهي براي کنار آمدن با اين مشکل پيدا مي‌کنند.

هراس اجتماعي چيزي به مراتب فراتر از خجالتي بودن طبيعي و يا احساس ناخوشايندي که اغلب مردم گاه و بيگاه دارند است. هراس اجتماعي، کمروئي و خجالتي بودن مفرط است که با اضطراب همراه مي‌گردد و باعث مي‌شود که فرد کاري که دوست دارد را انجام ندهد و يا از حضور در موقعيت‌هايي که ممکن است مجبور به صحبت کردن با ديگران و يا براي ديگران گردد اجتناب کند.

هنگامي که فردي آنقدر خجالتي باشد که با بعضي افراد خاص يا در برخي موقعيت‌هاي اجتماعي خاص صحبت نکند، به نوع خاصي از هراس اجتماعي دچار است که به سکوت گزينشي معروف است.

اين عبارت همان‌طور که از نامش برمي‌آيد يعني صحبت نکردن («ساکت» ماندن) در برخي موقعيت‌ها و نه در همه جا (گزينشي). اين افراد با کساني که با آن‌ها احساس راحتي کنند (مثل افراد خانواده يا دوستان) و يا در بعضي مکان‌ها (مثل خانه) مشکلي در صحبت کردن با ديگران ندارند و با آن‌ها به طور عادي مکالمه مي‌کنند. امّا در بعضي موقعيت‌ها چنان احساس ناراحتي مي‌کنند که ممکن است اصلاً قادر به صحبت کردن نباشند.

عوامل پديد آورنده هراس اجتماعي
 

برخي نوجوانان مشکلات اضطرابي بيشتري نسبت به بقيه دارند. همچنين آن‌هايي که پدر و مادر و بستگان نزديکشان مشکلات اضطرابي داشته باشند، احتمال بيشتري دارد که بعدها دچار چنين مشکلاتي گردند. اين امر ممکن است به دليل ويژگي‌هاي بيولوژيک مشترک در بين افراد خانواده باشد. برخي ويژگي‌ها مي‌تواند بر عملکرد مواد شيميايي مغز (انتقال دهنده‌هاي عصبي يا برخي هورمون‌هاي استرس) که تنظيم‌کننده وضعيت خلق و خو مثل اضطراب، کمروئي، عصبي بودن و استرس هستند، موثر باشد.

برخي افراد با شخصيتي محتاط به دنيا مي‌آيند و به طور طبيعي نسبت به موقعيت‌ها و وضعيت‌هاي جديد حساس هستند و از قرار گرفتن در چنين موقعيت‌هايي خجالت مي‌کشند. اين امر ممکن است در پيدايش هراس اجتماعي نقش داشته باشد. برخي ديگر ممکن است با توجه به تجربياتي که در زندگي کسب مي‌کنند، شيوه‌اي که ديگران نسبت به آن‌ها واکنش نشان مي‌دهند و يا رفتارهايي که در پدر و مادرشان يا ديگران مي‌بينند، در طول زندگي شخصيت محتاطي پيدا کنند. اعتماد به نفس کم و فقدان مهارت‌هاي انطباقي براي مديريت استرس‌هاي طبيعي نيز مي‌تواند در پيدايش هراس اجتماعي نقش داشته باشد. همچنين آدم‌هاي نگران، کمال‌گرا يا کساني که به سختي از اشکالات کوچک مي‌گذرند، احتمال بيشتري دارد که دچار هراس اجتماعي گردند.

 
کنار آمدن با هراس اجتماعي
 

روان درمانگران مي‌توانند به کساني که داراي هراس اجتماعي هستند کمک کنند تا مهارت‌هاي انطباقي براي مديريت اضطرابشان را به دست آورند. اين امر شامل درک و تنظيم افکار و باورهايي که باعث اضطراب مي‌شوند، يادگيري و تمرين مهارت‌هاي اجتماعي براي افزايش اعتماد به نفس و جسارت، و سپس به کاربردن تدريجي و آهسته اين مهارت‌ها در وضعيت‌ها و موقعيت‌هاي واقعي است.

يادگيري روش‌هاي آرامش (relaxation) مانند تنفس و تمرين‌هاي شل کردن عضلات مي‌تواند يکي از عناصر درمان باشد. تمرينات نمايشي نيز مي‌تواند مفيد باشد. در اين تمرينات، روان درمانگر و نوجوان، وضعيت‌هاي خاصي را در نظر مي‌گيرند و در آن به ايفاي نقش مي‌پردازند. اين کار مي‌تواند انجام اين رفتارها را به هنگام مواجه شدن با شرايط واقعي، براي نوجوان آسانتر و خودکارتر سازد.

گاهي اوقات صحبت‌هايي که فرد با خودش مي‌کند باعث به وجود آمدن اضطراب در او مي‌گردد. بنابراين يکي از روش‌هاي درمان مي‌تواند اصلاح اين گونه صحبت‌ها و يادگيري انجام صحبت‌هاي مثبت‌تر با خود باشد که به تقويت اعتماد به نفس و مهارت‌هاي انطباقي بيانجامد. نوجوان مي‌تواند با راهنمايي روان درمانگر، افکار فعلي خود درباره موقعيت‌هاي خاص را اصلاح کند و از نگراني‌هاي خود بکاهد.

غلبه بر افکار نگران کننده

افکار نگران کننده داراي کيفيت خاصي هستند. آن‌ها معمولاً به شکل سوالي با اين مضمون که «چه مي‌شود اگر …….. » شروع مي‌شوند و بيشتر منفي هستند تا مثبت. مثال‌هايي از اين‌گونه افکار چنين است: «چه مي‌شود اگر هيچ آشنايي بر سر ميز نباشد که کنارش بنشينم؟» و «چه مي‌شود اگر در امتحان رد شوم؟». افکار نگران کننده معمولاً بدتر و بدتر مي‌شوند تا جايي که فرد نه تنها فقط انتظار چيزهاي بد را دارد بلکه در انتظار بدترين چيز ممکن است.

هنگامي که فردي با هراس اجتماعي به اين فکر مي‌کند که معلّم او را براي درس دادن احضار کند، به احتمال زياد اين سوالات از ذهنش مي‌گذرد: «چه مي‌شود اگر جواب اشتباه بدهم؟» يا «چه مي‌شود اگر بچه‌ها به جوابم بخندند؟» و يا افکاري مانند: «من نمي‌توانم جواب دهم. خيلي سخت است. من قاطي خواهم کرد و جواب اشتباه خواهم داد» معمولاً صحبت کردن با خود، باعث بدتر شدن اضطراب مي‌گردد و الگوهاي اجتنابي فرد را تقويت مي‌کند. اصلي‌ترين پيامي که افراد در خلال اين صحبت‌کردن‌هاي با خود به خودشان مي‌دهند اين است که «خيلي ترسناک است» و «من نمي‌توانم از عهده‌اش برآيم.»

روان‌درمانگران مي‌توانند به افراد کمک کنند تا اين افکار را شناسايي نموده و مورد بررسي قرار دهند. براي مثال، دانش‌آموزي که نگران احضار شدن توسط معلم در کلاس است بايد بررسي کند که چقدر احتمال دارد که او جواب غلط بدهد. اگر او معتقد گردد که معمولاً جواب درست را مي‌داند، در اين صورت احتمال اين که جواب غلط بدهد بسيار کم مي‌شود. سپس روان درمانگر مي‌تواند بر روي مهارت‌هاي انطباقي در مواردي که دانش‌آموز اشتباه مي‌کند و چگونگي جايگزين ساختن افکارهاي نگران کننده با افکار آرامش‌بخش کار کند. براي مثال، فرد مي‌تواند تصوّر کند هنگامي که دوستش به يافتن اعتماد به نفس مجدّد نياز دارد به او چه مي‌گويد و ياد بگيرد که خودش نيز همان گونه فکر کند.

برای مقابله با این آسیب راه‌حل‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

حداقل از اضطراب برای زندگی ضرورت دارد. این سخن که اضطراب در ذات خود مشکل زا است واقعیت ندارد. انجام  کای های بزرگ و مهم بدون اضطراب امکان ندارد. اضطراب همیشه نشانه مرض نیست، گاهی نماد و نشانه خلاقیت است. فرق افراد مهم با دیگران در این است که آن‌ها اضطراب شان را مدیریت می‌کنند. شما نیز اضطراب ایجاد شده را از طریق آرامش و فکر های دقیق و منطقی مدیریت نمایید.


تصور نکنید شما تافته‌ای جدا بافته هستید که مردم مراقب رفتار شما هستند. از اجتماع نترسید در برخورد‌های تن قاطع باشید و مصمم باشید. حضور در جمع هراس آور نیست تنها با حضور در جمع است که انسان به تکامل اجتماعی دست می‌‌یابد و با درد و رنج مردم آشنا می‌شود. مسلما افرادی هستند که با نظرات شما مخالف‌اند و یا رفتار و گفتار شما را تأیید نمی‌کنند، اما این به این معنی نادیده گرفتن شما نیست.


نفس مخالفت و اعتراض دیگران در برابر شما دلیلی است بر اینکه شما را جدی گرفته‌اند. علاوه بر این همواره افراد همدل و صمیمی وجود دارند که آشنایی با آن‌ها زندگی شما را تغییر خواهند داد. پس سعی کنید در اجتماعات حضور بیشتری داشته باشید و زیادی با خودتان خلوت نکنید  خود را از تنهایی دور کنید.


فکر‌های منفی که ترس از اجتماع را در شما بر ‌می‌انگیزد را از خود دور کنید.
هیچ کس به طور کامل طرد نمی‌شود و هیچ کس به طور مطلق مورد پذیرش جامعه نیست. خوبی و بدی و زشتی و زیبایی مکمل یکدیگرند. هر که روی زمین زیبایی را زیبا بداند زشتی را درست می‌کند هر که بداند که خوبی خوب است، بدی را می آفریند. پس زیبایی ذهن و فکر ما هستند . مورد لطف یا قهر گرفتن یک امر طبیعی است پس نترسید مرد جمعیت باشید و با حضور در مکان‌های عمومی جلسات و مهمانی‌های فامیلی از بودن با دیگران لذت ببرید. خانواده مردم جامعه  و شهر و دیارتان را دوست بدارید و محیط فیزیکی و اجتماعی را ترس آور تفسیر نکنید.
در تمامی موارد آرامش تان را حفظ کنید . یکی از دلایل ترس اجتماع ترس از افتادن در دام درگیری‌های بی‌دلیل است. آرام باشید آرام آرم. سعی کنید خود و دیگران را بشناسید. شناختن دیگران هوشمندی است و شناخت خود فرزانگی. با شناختن دیگران می‌توانید از خوبی آن‌ها بهره‌مند گردید. اما این کار زمانی میسر است که رفتار خونسرد و معقولانه داشته باشید.


اگر اضطراب شما جدی است و خود درمانی نتیجه نمی‌دهد، به مراکز روان درمانی مراجعه کنید. اضطراب عمومی شده را می‌توان با درمان کنترل کرد.  غلبه کردن بر اضطراب اغلب موجبات زندگی بهتر و رضایت بخش‌تری را فراهم می‌آورد. وقتی احساس کردید که دارای اضطراب هستید بهتر است تحت بررسی و درمان قرار گیرد. در موارد خاصی علت تهدید یا منشاء استرس در ناخودآگاه شما است، پس برای درمان آن چاره بیاندیشید. یادتان نرود که اضطراب اجتماعی قابل درمان است، پس جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

دارو درماني نيز براي درمان هراس اجتماعي  در برخي نوجوانان مي‌تواند مفيد باشد. غالباً داروهايي که به تنظيم عملکرد سروتونين (ماده‌اي شيميايي در مغز که به ارسال پيام‌هاي شیمیائی مربوط به خلق و خو کمک مي‌کند) تجويز مي‌گردد. هر چند دارو درماني مساله را به طور کامل حل نمي‌کند امّا مي‌تواند باعث کاهش اضطراب گردد و به نوجوان فرصت دهد تا به تمرين برخي از روش‌هاي مثبتي که در بالا ذکر شد بپردازد.

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه های دانشگاه از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه های دانشگاه از دیدگاه کارکنان (هدفمند کردن فعالیت ها، ساماندهی نیروی انسانی، مکانیزه کردن سیستم ها، اعمال نظارت و کنترل، کوچک سازی دانشگاه)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه های دانشگاه از دیدگاه کارکنان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشتاز در طراحی و تدوین پرسشنامه

تعریف دانشگاه 

دانشگاه را در فرهنگ‌های لغت این گونه تعریف کرده‌اند: نهادی برای آموزش عالی که سه ویژگی اصلی دارد:

  1. دانشکده‌هایی در رشته‌های گوناگون دانش
  2. تسهیلاتی برای پژوهش استادان و دانشجویان
  3. رتبه‌های آموزشی که به دانشجویان و استادان داده می‌شود.

گفته می‌شود که قدیمی‌ترین نهادی که به دانشگاه‌های امروزی شباهت بیشتری داشت، حدود شش و نیم سده پس از برپایی آکادمی افلاطون (که در باغ آکادامه و دره آکادموس آتن گشایش یافت) فعالیت می‌کرد. دانشگاه‌ها بر حسب علومی که در آنها تدریس می‌شوند، بر دو نوع هستند:

  • دانشگاه‌های جامع
  • دانشگاه‌های تخصصی

دانشگاه در تمام سطوح علمی گوناگون (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) و رشته‌های مختلف مدرک دانشگاهی ارائه می‌نماید.

با توجه به تعریفی که از دانشگاه ارائه می‌شود در مورد اینکه کهن‌ترین دانشگاه دنیا کدام بوده بحث و جدلهای بسیاری وجود دارد. اما به قطع یقین، چنین مرکز آموزشی در تمدنهای باستانی شرق شکل گرفته‌است. اگر دانشگاه را یک مؤسسه دانشجویی فرض کنیم، آکادمی افلاطون قدیمی‌ترین دانشگاه در غرب بوده‌است و سند تاریخی هم بر این ادعا وجود دارد. واژه لاتین “universitas” ابتدا در عصر یونان باستان و روم احیا شد و به کمک آن تلاش می‌کردند ویژگی‌های آکادمی افلاطون را شرح دهند.[نیازمند منبع] اگر دانشگاه را تنها یک مؤسسه آموزش عالی فرض کنیم آنگاه می‌توانیم دانشگاه شانگیانگ در چین را که پیش از سده ۲۱ قبل از میلاد گشایش یافته بود، قدیمی‌ترین دانشگاه بنامیم؛ مشروط بر اینکه افسانه نباشد. دانشگاه قسطنطنیه (در عهد امپراتوری بیزانس) در سال ۸۴۹ میلادی به دستور قیصر بارداس (نایب السلطنه امپراتور میخائیل سوم) احیا گردید. این دانشگاه با داشتن فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی، حفظ خودگردانی و استقلال آکادمیک عموماً به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی با ویژگی‌های دانشگاهی امروزی شناخته می‌شود.

آموزش در دانشگاه نالاندا در ایالت بیهار در هند در قرن ۵ پیش از میلاد برپا بوده و به دانش آموختگان آن مدرک دانشگاهی اعطا می‌شده‌است. سومین دانشگاهی که به تازگی ویرانه‌های آن را یافته‌اند، دانشگاه راتناجیری در اوریسا است. دانشگاه الازهر در قرن دهم در قاهره در کشور مصر گشایش یافت.

شهرهای باستانی تکشاشیلا نالاندا، ویگراماسیلا و کانچیپورا در هند باستان مراکز بسیار مشهور آموزشی در خاور بوده‌اند که از سراسر آسیا دانشجو داشته‌اند. به ویژه نالاندا که مرکز معروف دانشگاهی بوداگرایی بوده و لذا هزاران اندیشمند و دانشجوی بودایی را از چین، شرق آسیا، آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی جذب کرده و در کنار آن دانشجویان بسیاری از ایران و خاورمیانه را در خود جای داده بود.

در آن زمان اعطای مدرک دانشگاهی چندان مرسوم نبود ولی موسسات آموزش عالی باستانی در چین آکادمیهای (شویان)، یونان، (آکادمی) و ایران نیز وجود داشتند.

مدرسه در سال ۳۸۷ قبل از میلاد توسط فیلسوف یونانی افلاطون در مجاورت آتن بانام آکادیموس تأسیس گردید و به دانشجویان خود فلسفه ریاضیات و ژیمناستیک آموزش می‌داد و گاهی به عنوان دانشگاه در نظر گرفته می‌شود. دیگر شهرهای یونان با موسسات آموزشی قابل ملاحظه شامل کوس (سرای هیپوکرات‌ها) که آموزشگاه پزشکی داشت و هودز که آموزشگاه‌های فلسفه داشت، می‌باشند. مؤسسه کلاسیک بعدی موزه و کتابخانه اسکندریه است که از شهرت بسیاری برخوردار بوده‌است.

موسسات دانشگاهی شبیه به دانشگاه‌های مدرن در ایران و جهان اسلام نیز قبل از الازهر وجود داشته‌اند. درچین باستان چند مؤسسه آموزش عالی وجود داشت که تقریباً نقشی همانند با دانشگاه‌های جهان باختر را ایفا کرده‌اند. چنین گفته می‌شود که در قرن ۲۱ پیش از میلاد در چین مؤسسه آموزشی عالی با نام شانگیانگ تأسیس شده (شانگ به معنی عالی و برتر و یانگ به معنی مدرسه‌است) که مؤسس آن شون (از ۲۳۵۷ تا ۲۳۰۷ ق. م) در عصر یویو می‌زیسته‌است. ممکن است مراکز آموزش عالی بر مدرسه امپریال مرکزی موسوم به پیونگ در زمان سلسله ژو (۱۰۴۶ تا ۲۴۹ قبل از میلاد)، تایخو در سلسله هان (۲۰۲ ق.م. تا ۲۲۰ پس از میلاد) و گوزیجیان در سلسله سوی تأثیر فراوانی گذاشته باشد. تاریخ دانشگاه نانجینگ به تأسیس آموزشگاه سلطنتی نانجینگ درسال ۲۵۸ بازمی‌گردد و دانشگاه سلطنتی نانجینگ به نخستین موسسه‌ای تبدیل شد که ترکیب آموزش و پژوهش را در ۵ دانشکده در سال ۴۷۰ ارائه می‌کرد. در هر سلسله فقط یک آموزشگاه سلطنتی مرکزی وجود داشت که آن نیز همیشه در مقر حکومت بود و بالاترین سطوح علمی را در آن ارائه می‌دادند. همچنین نوع دیگری از موسسات آموزشی موسوم به آکادمی‌های شویوان از قرن هشتم به بعد در عصر حکومت تانگ به وجود آمدند. این مراکز عموماً به صورت خصوصی اداره می‌شدند و دولت به برخی از آنها کمک می‌کرد. هزاران شویواندر چین فعال بودند و مدارک تحصیلی آنها با هم تفاوت داشت. ازمیان شویوان‌های پیشرفته می‌توان یولو شویان و بایلدونگ شویان را به عنوان مرکز آموزش عالی در نظر گرفت. در کشور چین باستان تمام امور امپراطوری را به مقامات تحصیل کرده و با سواد می‌سپردند و در زمان سلسله سوی (‎۵۸۱–۶۱۸) برای ارزشیابی و انتخاب افراد حکومتی یک آزمون برگزار می‌شد.

در عصر کارو لینجیان، چارلیماگن نمونه‌ای از آکادمی‌ها را به نام آموزشگاه کاخ یا scola palatina در آخن واقع در آلمان امروزی تأسیس کرد. دانشگاه دیگری که امروزه آکادمی برکساگاتا نام دارد در سال ۷۹۸ توسط یکی از رهبران کارولینجیان تأسیس شده بود. دانشگاه در منطقه نویون که امروزه در خاک فرانسه واقع شده قرار داشت. به طور کلی می‌توان گفت که هدف اندیشمندان، اشخاص طبقه بالا، روحانیون و خود چارلیماگن این بود که کل جامعه به طور خاص، و فرزندان اشراف به طور عام آموزش ببینند تا شیوه مدیریت زمین‌ها و حفاظت از سرزمین خود را در برابر تجاوز و استفاده نادرست فرا گیرند. نخستین دانشگاه اروپایی قرون وسطی دانشگاه ماگنورا در قسطنطنیه بود (که امروزه در استانبول ترکیه قرار دارد). این دانشگاه درسال ۸۴۹ در زمان سیطره امپراتوری بارداس و میخائیل سوم تأسیس شد و پس از آن در قرن نهم دانشگاه سالرنو، در سال ۱۰۸۸ دانشگاه بولونیا (ایتالیا) و در سال ۱۱۰۰ دانشگاه پاریس در فرانسه (بعداً با دانشگاه سوربن ادغام شد) بنا شدند. بسیاری از دانشگاه‌های قرون وسطی تحت سیطره کامل کلیسای کاتولیک و پاپ‌ها بودند. در اوایل قرون وسطی بیشتر دانشگاه‌های نو از مدارس و آموزشگاه‌های پیشین منشعب شدند به ویژه اینکه گرایش زیادی برای تبدیل شدن به مراکز آموزش عالی داشتند. بسیاری از مورخین معتقدند این دانشگاه‌ها تداوم همین علائق معابد به تحصیل بوده‌اند.

در اروپا مردان جوان پس از پایان تحصیلات در مقطع سوم (مقدمات گرامر، کلام و منطق) و مقطع چهارم به ادامه تحصیل در دانشگاه می‌پرداختند و در رشته‌های گرامر، منطق، هندسه، مثلثات،ریاضیات، موسیقی و نجوم درس می‌خواندند.

پرسشنامه نگرش دانشجویان به شبکه های مجازی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی نگرش دانشجویان به شبکه های مجازی (نگرش مثبت یا نگرش منفی)

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

نقطه برش دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش دانشجویان به شبکه های مجازی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشتاز در ارائه خدمات پژوهشی

  • شبكه مجازی اجتماعی (social networking) چيست؟

يك شبكه‌ي اجتماعي يك ساختار اجتماعي است كه از گروه‌هايي ـ كه عموما فردي يا سازماني هستند ـ تشكيل شده است كه توسط يك يا چند نوع از وابستگي‌ها به هم متصل‌اند. شبكه‌هاي اجتماعي در بستر يك جامعه اطلاعاتي پيچيده، كاركرد موثر شبكه (همگرايي) را تصوير مي‌كند و با نگاهي دقيق‌تر، جامعه تركيبي است از شبكه‌هاي متعدد: شبكه‌هاي ميان سازمان‌ها، شبكه درون سازماني، شبكه‌هاي شخصي، شبكه‌هاي رايانه‌يي و علاوه بر اين‌ها شبكه‌هاي فرا مرزي و اطلاعات از طريق همين بزرگراه‌ها جاري مي‌شود.

برخي از محققان، شبكه‌ها و شبكه‌سازي را عامل تحولات و تغييرات اجتماعي مي‌دانند. دليل موفقيت اين شبكه‌ها داشتن رنگ و بوي اجتماعي آن‌هاست (چون انسان موجودي اجتماعي است). از همين رو، كاربران با حضور خود، صورتي جديد از تعاملات اجتماعي سنتي را به وجود مي‌آورند كه شايد تجربه كردن برخي از اين تعاملات به دليل هنجارهاي جامعه كاربران غيرممكن باشد.

اين امر به اعتقاد كارشناسان كاربران را تشويق مي‌كند تا فارغ از هنجارهاي حاكم بر جامعه پا به چنين جامعه‌هاي مجازي بگذارند. اما بايد به خاطر داشت كه همين كاربران با بنيان اخلاقي كه در جامعه واقعي دارند وارد چنين محيط‌هايي مي‌شوند و به تعامل با ديگران مي‌پردازند.

به بيان ديگر يك شبكه اجتماعي، سايت يا مجموعه سايتي است كه به كاربراني كه دوست دارند علاقه‌مندي‌ها، افكار، فعاليت‌هاي خودشان را با ديگران به اشتراك بگذارند و ديگران هم با آنان به اشتراك بگذارند، اين مكان را مي‌دهد.

شبكه‌هاي اجتماعي، به خصوص آن‌هايي كه كاربردهاي معمولي و غيرتجاري دارند، مكان‌هايي در دنياي مجازي هستند كه مردم خود را به‌طور خلاصه معرفي مي‌كنند و اركان برقراري ارتباط بين خود و هم فكرانشان را در زمينه‌هاي مختلف مورد علاقه فراهم مي‌كنند.

استفاده از خدمات شبكه‌هاي اجتماعي، روز به روز محبوبيت بيش‌تري پيدا مي‌كند. هم اكنون سايت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي، بعد از پرتال‌هاي بزرگي مثل ياهو يا ام‌اس‌ان موتورهاي جست‌وجو مثل گوگل، تبديل به پراستفاده‌ترين خدمات اينترنتي شده‌اند.

 
  • تاريخچه شبكه‌هاي اجتماعي

فضاي مجازي امكان شكل‌گيري اجتماعات جديد را براي كابران فراهم مي‌كند. از زمان تونيس (Toniest) و تلاش او براي تعريف دو گونه تجمع انساني، يعني «اجتماع» در مقابل «جامعه» گزلشافت و گمنشافت به بعد، همه متفكران علوم اجتماعي و فرهنگي «رودر رو بودن»، «محدوديت تعداد» و «مبتني بر روابط عاطفي و نه رابطه عقلاني» را از خصائص بنياني «اجتماع» عنوان كرده‌اند.

در سال 1960 نخستين بار بحث شبكه‌هاي اجتماعي در دانشگاه ايلي نيوز در ايالت متحده آمريكا مطرح شد، پس از آن در 1997 نخستين سايت شبكه اجتماعي به آدرس اينترنتي SixDegress.com راه‌اندازي شد. اما بعد از سال 2002 انفجار تجارت در وب سايت‌هاي شبكه اجتماعي مانند Lindedin و Orkut و Friendestre و… باعث تحول عظيم در اين عرصه و شكوفايي شبكه‌هاي اجتماعي شد.

در سال 2004 سايت‌هاي شبكه اجتماعي فرينداستر با 7 ميليون كاربر و ماي اسپيس با 4 ميليون كاربر مقام‌هاي اول را داشتند.در اين سال سايت فيس بوك نيز راه‌اندازي شد.

سال 2005، سال‌ ظهور قوانين، ‌براي شبكه‌هاي اجتماعي بود زيرا بسياري از اطلاعات شخصي افراد در اختيار اين شبكه‌ها بود كه قوانيني مشخص براي حفظ اين اطلاعات و نوع ارتباطات ايجاد كردند. سرانجام سال 2006، سال گسترش روزافزون كاربران و بازديدكنندگان وب‌سايت‌هاي شبكه اجتماعي و هم‌چنين ساير سايت‌هاي ديگر به شبكه‌ اجتماعي بود.

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به شبکه های مجازی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به شبکه های مجازی (نگرش دانشجویان به شبکه های مجازی، پر کردن اوقات فراغت، آموزش و اطلاع رسانی شبکه های مجازی، کیفیت و چگونگی برنامه های شبکه های ایرانی، گرایش دانشجویان به شبکه های مجازی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به شبکه های مجازی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشتاز در ارائه خدمات پژوهشی

شبکه اجتماعی مجازی چیست؟

شبکه اجتماعی مجازی زنجیره ای از ارتباطات و گره های شبکه اجتماعی یا حضور غیر فیزیکی افراد در یک محل مجازی است.

در شبکه اجتماعی مجازی ارتباط افراد و سازمانها یا گروهها رو در رو و بدون واسطه نیست بلکه به ابزاری به نام اینترنت بستگی دارد. اینروزها وقتی صحبت از شبکه اجتماعی در اینترنت می شود در واقع در حال صحبت از نوع مجازی و غیر قابل لمس شبکه ای از ارتباطات انسانی هستیم . همزمان با ظهور شبکه های اجتماعی مجازی اصطلاحات جدیدی مثل رسانه اجتماعی و مهندسی اجتماعی نیز به گوش می خورند .

رسانه اجتماعی یا رسانه شبکه اجتماعی چیست؟ Social Media

رسانه اجتماعی بدون وجود اینترنت و شبکه اجتماعی مجازی بی معنا خواهد شد و در واقع رسانه اجتماعی (سوشیال مدیا) ابزارهای نرم افزاری تحت وبی را می گویند که به کاربران اجازه به اشتراک گذاری، ایجاد یا استفاده از محتوای تولید شده را می دهد و در واقع رسانه اجتماعی بستر یا باعث تشکیل یک شبکه اجتماعی می شوند یا ابزاری است که در یک شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاری محتوا استفاده می شود.

پرسشنامه ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و نارسایی قوانین حقوقی گردشگری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزيابي عوامل مؤثر بر ضعف و نارسايي قوانين حقوقي گردشگري از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران (عوامل ساختاري – نهادي، عوامل محتوايي، عوامل اجرايي)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و نارسایی قوانین حقوقی گردشگری

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه پلیس گردشگری و ایجاد امنیت توریست در مقصد گردشگر

۲- پرسشنامه عوامل موثر در توسعه گردشگری منطقه

۳- پرسشنامه توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی

۴- پرسشنامه رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری

۵- پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر گردشگری

۶- پرسشنامه عوامل موثر در جذب گردشگران به مراکز تجاری تفریحی

۷- پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

8- پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بازاریابی گردشگری روستایی

9- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ترم آخر: پیشتاز در ارائه خدمات پژوهشی

تعریف حقوق گردشگری

دو دسته حقوق برای گردشگران متصور است : حقوق خصوصی و حقوق عمومی اما حقوق خصوصی که در قوانین مختلف ما برای بیگانگان وضع شده است کمتر جای بحث دارد چرا که در این مقاله ما از حیث حقوق عمومی می خواهیم بررسی نماییم بنابراین به حقوقی نظیر ازدواج و حق تالیف و حق ثبت علائم و اختراعات ، حق خرید و فروش ، حق اشتغال و… اشاره ای نداریم .اما چه حقوقی را برای یک گردشگر میشود در نظر گرفت ؟ آیا یک گردشگر که مدت اقامت او در ایران کوتاه است مانند یک ایرانی است ؟ به نظر می آید میشود از حقوقی برای او سخن گفت که موجب آسایش خاطر و امنیت او باشد برای یک مسافر مهمترین چیز جان و مال اوست دولت میزبان باید در این امر اصلاکوتاهی ننماید . بنابراین مهمترین حقوق جهانگردان را میشود در موارد ذیل فهرست کرد :

۱- حق ترافع قضایی و اقامه دعوی : یعنی یک جهانگرد مثل تمام ایرانیان بتواند براحتی در دادگاهای ایران برای احقاق حق از دست رفته و یا بدست آوردن یک حق مشروع خودش اقامه دعوی کند و بیگانه بودن او موجب محرومیت او نباشد . هر چه روش پیگیری دعوی از جانب جهانگرد براحتی و سهولت بیشتر امکان پذیر باشد ، اعتماد آنان به نظام قضایی ما بیشتر خواهد بود . و احساس امنیت خواهند کرد .البته این حق برای بیگانگان در قانون آیین دادرسی مدنی وکیفری ایران وجود دارد ولی با شرایطی ویژه که درست هم است خصوصا اگر طبق رفتار متقابل کشوری دیگر باشد .

۲- ممنوعیت بازداشت بی دلیل او : جهانگرد باید وجود امنیت و آسایش را در یک کشور لمس نماید . اگر مقامات ایرانی بدون دلیل محکم و قانونی به دستگیری یک بیگانه اقدام کنند موجب می شود تا دیگران هم این حالت را برای خود تصور نمایند و از ورود به خاک ما پرهیز کنند .

۳- حق احترام به شخصیت او : گردشگر به عنوان یک انسان دارای این حق طبیعی است که مورد کرامت قرار گیرد و این حق طبیعی نباید بهیچ وجه مورد ترض و یا بی توجهی فرار گیرد . جدای از این که او دارای چه زبان ، دین ، نژاد و تابعیتی باشد . کشور میزبان موظف است به این امر و موضوع خوب توجه کند .

۴- حق آشنا شدن با قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان : هر کشور میزبان وظیفه دارد تا مقدماتی را فراهم آورد که جهانگردان قبل از ورود به کشورش به گونه ای مناسب با قوانین و رسوم بسیار مهم دینی و یا ملی جامعه اش آشنا گردند . بخاطر اینکه با ورود خود مشکلی را برای کشور میزبان و خودشان ایجاد ننمایند . پس برای این منظور باید در یک مجموعه ای مختصر و جامع و بصورت کتابچه که حاوی مهمترین مقررات و سنن حاکم برآن جامعه است را منتشر نماید و به هنگام اعطای حق ورود در اختیار جهانگردان گذارد .

۵- حق بر خورداری از خدمات بموقع و مناسب : باز هم تکلیف دولت میزبان است تا امکانات خوبی را جهت این امر فراهم نماید. چون اگر گردشگر بطور فورس ماژور با مشکلاتی مواجه شد بتواند خیلی سریع آنان را حل کند و اگر دولتی در این زمینه ها اقداماتی شایسته را انجام دهد به تعداد مهمانان او هم افزوده خواهد شد . پس برای حمایت از گردشگر لازم بنظر می رسد که این را به عنوان حق طبیعی برایش در نظر گرفته و به او در شرایط ضروری کمک سریع رسانده شود.