خانه / فروشگاه / پروژه

پروژه

دانلود 10 نمونه پروپوزال رشته مدیریت

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

عنوان: دانلود 10 نمونه پروپوزال رشته مدیریت

نوع فایل: word 2007 (زیپ شده)

توضیحات : برای تصویب هر پایان نامه دانشگاهی یا طرح تحقیقاتی، باید یک «طرح تحقیق» یا «پروپوزال» تهیه شود. ملاحظه و بررسی نمونه پروپوزال های آماده می تواند کمک بزرگی به نوشتن پروپوزال پایان نامه شما نماید.

این مجموعه ارزشمند، شامل «10 نمونه پروپوزال تکمیل شده» می باشد که می تواند مورد استفاده دانشجویان، اساتید و محققان قرار گیرد.

توجه : ممکن است فرم پروپوزال دانشگاه ها و سازمان های مختلف، کمی با هم متفاوت باشند، اما معمولاً ساختار همه آنها مشابه نمونه پروپوزال های این مجموعه می باشد.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

دانلود 10 نمونه پروپوزال رشته مدیریت

شرایط لازم یک پروپوزال مطلوب

1-    موضوع پروپوزال :

 •     تحصیلات و تخصص پژوهش گر با موضوع پروپوزال تطبیق داشته باشد.
 •     مشکلات مطرح شده در پروپوزال، موضوعاتی باشد که از الویت بالایی برخوردار باشند.
 •     موضوع به هیچ عنوان تکراری نباشد.
 •     هم خوانی موضوع پروپوزال با سطح تحصیلی پژوهش گر.
 •     منابع لازم مانند بودجه و تجهیزات برای پژوهش آماده شده باشد.
 •     زمان مطرح شده برای پژوهش دقیق باشد.
 •     نتایج به دست آمده از انجام پژوهش محسوس باشد.
 •     از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد قبول باشد.

2-    عنوان پروپوزال :

 •     پروپوزال از نظر نگارشی باید بدون هیچ ایرادی باشد.
 •     عنوان باید معرف مفهوم کلی و نهایی پژوهش باشد.
 •     وضوح عنوان
 •     مختصر بودن عنوان
 •     عدم استاده از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی
 •     مشخص کردن زمان و مکان انجام پژوهش
 •     عنوان پروپوزال به سوالاتی از قبیل چه کسی و چه چیز و… پاسخ داده باشد.
 •     در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.
 •     عنوان باید به دو زبان انگلیسی و فرسی به صورت همزمان نوشته شود.

3-    بیان مسئله :

 •     مساله به وضوح تعریف شده باشد.
 •     اثرات ناشی از مشکل توضیح داده شده باشد.
 •     توضیح اینکه پژوهش چگونه به حل مسئله کمک می کند.
 •     توضیح اینکه انجام پژوهش چه میزان ضروری است.
 •     حد و حدود مسئله توضیح داده شود.
 •     اطلاعات باید از عمومی به اختصاصی و از کل به جزء تدوین شود.
 •     مسئله بیان شده باید جدید و مستند باشد.
 •     دلایل انجام پژوهش به اختصار شرح داده شود.
 •     پیوستگی مطالب در بیان مسئله رعایت شود.
 •     سازمان ها و اشخاص ذینفع ذکر شوند.
 •     پژوهش های انجام شده مرتبط ذکر شوند.
 •     دلیل متمایز بودن پژوهش با سایر پژوهش ها نام برده شود.
 •     هدف پژوهش به صورت کامل مطرح شده باشد.

4-    اهداف، فرضیه و سوالات پژوهش

 •     اهداف کلی و آرمانی مشخص شده باشد.
 •     اهداف کلی منطبق با عنوان پژوهش باشد.
 •     نتایج نهایی باید حاصل هدف کلی پژوهش باشد.
 •     اهداف پروپوزال باید واقع بینانه باشد.
 •     هدف های ویژه پروپوزال باید قابل اندازه گیری باشند.
 •     فرضیه ها باید به شکل گزاره های جهت دار مطرح شوند.
 •     فرضیه ها به شکل جمله خبری و بدون ابهام مطرح شوند.
 •     سوالات پژوهش با اهداف اختصاصی تطابق داشته باشند.
 •     رابطه بین چند متغیر توسط سوالات بیان شود.
 •     در ازای هر اهداف اختصاصی یک سوال پژوهشی تعریف شده باشد.

5-    اندازه گیری متغیر ها و اندازه گیری آنها :

 •     متغیرها از دید عملیاتی و نظری بیان شده باشند.
 •     در تعریف متغیر نظری اشاره به مستندات علمی الزامی است.
 •     منظور پژوهشگر توسط معرفی عملیاتی واژه ها بیان شود.
 •     متغیر ها به صورت علمی و قابل سنجش مشخص شده باشند.
 •     تناسب انواع متغیر ها مد نظر باشد.
 •     مقیاس سنجش تمام متغیر ها مشخص باشد.
 •     نقش متغیر ها در پژوهش تعریف شده باشد.

6-    نوع پژوهش :

 •     نوع پژوهش طبق اهداف پژوهش تعریف شود.
 •     فرایند اجرای پژوهش پایه و مبنای نوع پژوهش باشد.
 •     نوع پژوهش بر پایه زمان اجرای آن مشخص شود.
 •     نوع پژوهش طبق نتیجه های حاصل از پژوهش تعیین شود.

7-    روش پژوهش :

 •     روش پژوهش باید مرحله به مرحله توضیح داده شود.
 •     افعال مربوط به فعالیت ها باید به زمان آینده شرح داده شود.
 •     انطباق روش پژوهش و نوع پژوهش باید رعایت شود.

8-    جامعه پژوهش :

 •     دقت در تعریف جامعه پژوهش
 •     دقت در ملاک انتخاب نمونه
 •     جامعه باید برخوزدار از ملاک های انتخاب باشد.

9-    نمونه پژوهش :

 •     روش های نمونه گیری معین باشند.
 •     روش های محاسبه حجم نمونه معین باشند.
 •     توضیح دقیق روش انتخاب نمونه
 •     نمونه تعیین شده باید معرف جامعه باشد.

10-    محیط پژوهش :

 •     محیط پژوهش کاملا مشخص باشد.
 •     مشخص بودن حدود محیط پژوهش

11-    ابزار گردآوری و روشهای تحلیل داده

 •     ابزار های گردآوری داده باید مشخص باشد.
 •     ابزار مورد اسفاده باید متناسب با نوع پژوهش باشد.
 •     ابزار مورد استفاده باید متناسب با روش پژوهش باشد.
 •     نحوه بررسی ابزار مشخص باشد.
 •     جزئیات و مراحل گردآوری داده مشخص باشد.
 •     مشخص کردن روش تحلیل داده ها در پژوهش

12-    مرور پیشینه پژوهش :

 •     ژورنال ها باید شامل رتبه علمی باشند.
 •     ترتیب مطالب بر اساس تاریخ انتشار
 •     بررسی کامل مقالات مرتبط با موضوع پژوهش
 •     اطلاعات به اندازه کافی از مقالات فراهم شوند.

13-    محدودیت های موجود در پژوهش :

 •     از محدودیت های احتمالی نام برده شود.
 •     در صورت امکان محدودیت نیز امکان پژوهش وجود داشته باشد.

14-    پیش بینی زمان :

 •     مرحله بندی صحیح پژوهش
 •     تناسب زمان پیش بینی با نوع پژوهش
 •     ترسیم گانت چارت برای مراحل پژوهش

15-    محاسبه هزینه ها

 •     تفکیک هزینه های پژوهش بر اساس مراحل
 •     تناسب بین نوع پژوهش و هزینه ها
 •     درج هزینه ها در بالای ستون مربوطه

16-    منبع گزارش پایانی :

 •     تعداد منابع باید نسبت به هر پژوهش کافی باشد.
 •     درج منابع در انتهای گزارش
 •     تنوع کافی منابع
 •     استفاده از منابف انگلیسی و فارسی

دانلود پروژه: تأثیر عوامل محیطی در میزان نرخ جرم

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

دانلود پروژه: تأثیر عوامل محیطی در میزان نرخ جرم

تعداد صفحات: 50

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

هیمن الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی

دانلود پروژه: تأثیر عوامل محیطی در میزان نرخ جرم

چکیده  :

یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن می باشد. از یک نگاه، می توان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. بی شک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته می شود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز می سازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. این تفاوت موجب می شود تا در واحد مکان ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط هوش سازمانی با توسعه مدیریت دانش سازمانی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط هوش سازمانی با توسعه مدیریت دانش سازمانی

تعداد صفحات: 140

تعداد فصل: 5

فهرست بندی: دارد

تعداد منابع: 40

سطح: عالی

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 16000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

دانلود مقاله: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

دانلود مقاله: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

تعداد صفحات: 17

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از متن:

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می کنند، اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. چنانکه، هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول  و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی، به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می دادند بجای ارتباطات مکاتبه ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی [1] و داد و ستد الکترونیکی[2] گاه، بجای یکدیگر به کار می روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می باشند که در آن  فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه ای از زمان به وجود آمده اند و دارای مفاهیمی متفاوت می باشند.

داد و ستد الکترونیکی،  اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه های تجارت اطلاق می گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه گذاری و غیر آن را شامل می شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می شود.

عنوان پروژه: بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی در بین جوانان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

عنوان پروژه: بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و افسردگی در بین جوانان
تعداد صفحات: 88
تعداد فصل: 5
منابع: دارد
پرسشنامه: دارد
فهرست بندی: دارد
سطح: خوب
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 12000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

عنوان پروژه: بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی در دانش‌آموزان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

عنوان پروژه: بررسی علل اجتماعي افت تحصيلي در دانش‌آموزان
تعداد صفحات: 228
تعداد منابع: 47
فهرست بندی: دارد
فصل بندی: دارد (پنج فصل)
نوع فایل: word 2007
سطح: عالی

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 9000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: با بیشترین سابقه در عرصه خدمات پژوهشی

دانلود مقاله: تاثيرات طلاق در خانواده

images

دانلود مقاله: تاثيرات طلاق در خانواده
تعداد صفحات: 33
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از متن:

ضعف بنيه فرهنگي و عدم آگاهي و پايبندي به ايمان و تقيدات مذهبي خانواده‌ها، بخصوص در ميان والدين؛ به عنوان مهمترين عامل سستي روابط خانوادگي و در نتيجه افزايش طلاق در ايران اعلام شد.

معضلات اجتماعي مانند افزايش نرخ طلاق و گسترش اضطراب در ميان جوانان، اين روزها مورد بحث رسانه هاي همگاني و موضوع بسياري از همايش ها و سمينارها در سراسر کشور قرار گرفته و بسياري از آنها حاوي آمارهاي بسيار تکان دهنده اي است.

بي ترديد افزايش دامنه آفت هاي جامعه که بايد دست اندرکاران امور تعليم و تربيت و فرهنگ سازي کشور را به تامل و چاره انديشي اساسي وادارد، معلولي بيش نيست. براي تجهيز و مقابله با اين پديده هاي ناهنجار، ابتدا بايد علل و ريشه هاي بروز اين مساله مهم را شناسايي کنيم، در غير اين صورت هر راه حلي اگرچه با صرف هزينه هاي زياد، بي تاثير خواهد ماند. به اين ترتيب، درخواست طلاق هنگامي صادر مي شود که هرگونه اميد و تلاش براي دستيابي به کانون گرم زندگي مشترک بي پاسخ مي ماند و واقعيتهايي رخ مي دهد که دستيابي به آرزوها را ناممکن مي سازد و آنگاه تنها راه رهايي به جدايي ختم خواهد شد. اما روانشناسان معتقدند: زندگي مجموعه اي از افتادن ها و برخاستن ها، لذت ها و تلخکامي ها، خواب ها و بيداري هاي هدفدار است، اين که تصور کنيم همه امور بايد موافق ميل و خواسته ما تحقق پذيرد، تصويري اشتباه است.

اصولاً خانواده اي را نمي توان سراغ گرفت که در آن به هيچ وجه اختلاف فکر و سليقه وجود نداشته باشد، هر انساني ذوق و سليقه اي مخصوص به خود دارد. اما براي دستيابي به آرامش بايد اين ذوق و سليقه را به هم نزديک کرد، زيرا انسان ها تنها در سايه توافق ها مي توانند در کنار هم زندگي کنند نه اختلاف ها. از سوي ديگر، در زندگي مشترک بي اعتنايي به پيمان زندگي، خودخواهي ها و تنگ نظري ها، بي حوصلگي و بي توجهي به سرنوشت يکديگر، اختلاف در سليقه ها، فزون طلبي ها، تنوع جويي ها، عدم رعايت وظايف فرد است که “طلاق” را مي آفريند و اين پايان مشکلات نيست، بلکه سرآغاز ويراني است و معضلات جديد را به وجود مي آورد.

پرسشنامه عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر احساس امنیت زنان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر احساس امنیت زنان (نظم اجتماعی، احساس کنترل اجتماعی، پوشش مناسب زنان، محل سکونت، پایبندی مذهبی، هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی)

تعداد سوال: 43
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 35000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر احساس امنیت زنان

تعریف احساس امنیت

 احساس به معنای درک چیزی است با یکی از حواس و امنیت به معنای بی­خوفی، بی­بیمی است(1). احساس امنیت،تلقی انسان­ها از وضعیتی است که در آن تصور می ­شود تهدیدی متوجه جان، مال و ارزش­های آنها نیست و یا حداقل اگر هم چنین تهدیدی وجود دارد، قابل کنترل است (2).

احساس امنیت بُعد ذهنی امنیت تلقی می ­شود. عواملی که باعث شکل­گیری ناامنی می­شوند، الزاماً همان­ هایی نیستند که به نگرانی و احساس ناامنی می ­انجامند و این عوامل همپوشانی کامل ندارند. صاحب­نظران مفهوم احساس امنیت را همانند مفهوم امنیت متعدد و متفاوت بیان کرده­ اند. نظر برخی از آنها راجع به مفهوم احساس امنیت به شرح زیر است:

لینگ (Ling.R.D) موضوع مورد توجه­اش، امنیت وجودی یا امنیت هستی شناختی است. امنیت وجودی یکی از صورت­ های مهم احساس امنیت به معنای وسیع آن است. امنیت وجودی نشان از یک نیاز فردی و نیاز به اطمینان از تداوم هویت خود، دوام محیط­ های اجتماعی و مادی اطراف خود را دارد. به نظر او امنیت وجودی سبب احساس امنیت و نبود آن باعث عدم احساس امنیت می­گردد (3). گیدنز (Giddens.A) امنیت وجودی را اطمینان به تداوم شخصیت خود و نیز هویت و دوام محیط ­های اجتماعی و مادی کنش می­داند، تا جایی که فقدان این امنیت باعث حساس شدن و شکننده ­شدن فرد از لحاظ عاطفی می­ شود (4).هورنای( Horney.k) معتقد است که احساس امنیت به معنی نداشتن اضطراب است که بر اثر رفع نیازهای افراد انجام می­ شود (5) و اضطراب بنیادی که ناشی از عدم ارضای نیازهاست سبب ناامنی و عدم احساس امنیت می­ شود.مزلو(Maslow.A) احساس امنیت را یکی از نیازهای ثانوی یا ذهنی، روحی و فکری انسان تلقی نموده است. از نظر مزلو احساس امنیت دومین نیاز اساسی انسان پس از نیازهای زیستی است (6).

محققان سه رویکرد عمده را در تجزیه و تحلیل و علت­یابی پدیده­ های احساس امنیت بیان کرده­اند:

رویکرد اول: با عنوان «آسیب­پذیری»، اعم از آسیب­پذیری­های فیزیکی، روان­شناختی و اقتصادی شناخته می­شود. در این رویکرد بر عواملی همچون جنسیت، سن، موقعیت اجتماعی- اقتصادی افراد تأکید کرده ­اند. در بین این عوامل، جنسیت بیشترین قابلیت را برای توضیح و پیش­بینی احساس ناامنی دارد.

رویکرد دوم: عنوان «تجربۀ جرم»، اعم از مستقیم (به­ عنوان قربانی) و غیرمستقیم (از طریق دوستان، تماس­های اجتماعی یا رسانه) را با خود دارد. این رویکرد ساده­ترین مدل تبیین احساس ناامنی را تاکنون ارائه کرده است، بدین معنی که سطح احساس ناامنی در یک جامعه معلول سطح فعالیت­های مجرمانه در آن است.

رویکرد سوم: بر محیط اجتماعی و فیزیکی محلی به­ عنوان منابع احتمالی احساس ناامنی (مانند تأکید بر آشفتگی­های فیزیکی و فقدان انسجام اجتماعی به­عنوان منبع احساس ترس و ناامنی) متمرکز است. در این دیدگاه تلاش بر این است که بین احساس فردی و متغیرهای زمین ه­ای مانند شهرنشینی، زندگی اجتماعی و آشفتگی مدنی ارتباط برقرار شود..

راجع به گسترة احساس امنیت می­توان گفت، همان­طور که چیزی به نام امنیت مطلق وجود ندارد، انتظار احساس امنیت مطلق و رهایی کامل از تشویش، ناممکن و به لحاظ اجتماعی هم مطلوب نیست، زیرا قدری اطمینان و تعارض خصوصیت ذاتی زندگی انسان است. بنابراین میزان احساس امنیت مطلوب و به ­عبارتی میزان بهینه خطرپذیری را فقط به ­صورت تجربی و در تعاملات می­توان مشخص نمود.

یکی از عوامل مؤثر در احساس امنیت شهروندان نحوۀ عملکرد پلیس است. در ساده­ترین مدل تبیین احساس ناامنی، سطح احساس ناامنی در یک جامعه را معلول سطح فعالیت­های مجرمانه در آن جامعه می­دانند. هر چه پلیس فعالیت­ های مجرمانه را کنترل و از چگونگی وقوع جرائم و پیشگیری از آن اطلاع­رسانی دقیقی به عمل آورد، شهروندان احساس امنیت بهتری دارند.

کلیدواژه ­ها

تهدید، امنیت وجودی، احساس امنیت، پلیس، آسیب پذیری.

ارجاعات

1- دهخدا، علی­اکبر. لغت­نامۀ دهخدا. ج 1و3 . تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377، صص 3376 و 3377 و 1105.

2- حسینی، حسین. احساس امنیت و مدیریت آن در جامعه (جزوه). صص 40- 29.

3- گیدنز، آنتونی. پیامدهای مدرنیته. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز، 1378، ص 110.

4- گیدنز، آنتونی. تجدد و تشخص. ترجمة ناصر موفقیان. تهران: نشر نی،1377، ص 115.

5- لاندین، رابرت ویلیام. نظریه ­ها و نظام روانشناسی. ترجمة یحیی سیدمهدی. تهران: مؤسسة نشر ویرایش، 1378، ص158.

6- رضائیان، علی. مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت، 1381، صص 108و105.

7- جهانتاب، محمد. تأثیر سرمایة اجتماعی بر احساس امنیت (رسالة دکتری). تهران: دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، 1390، صص 49-47.

 منبع بیشتر

بیات، بهرام. جامعه ­شناسی احساس امنیت. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1388، صص 18-14.

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر رسانه های صوتی و تصویری صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان غربی بر ترویج فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

تعداد صفحات: 120
تعداد فصل: 5
تعداد منابع: 52
پروپوزال: دارد
چکیده انگلیسی و فارسی: دارد
 فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
فایل اس پی اس اس: دارد
سطح: بسیار عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 19000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک (نگرش های کارکنان بانک،  هزینه های خدماتی بانکی،  خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک،  اعتماد بانک،  تصویر مثبت از بانک،  جهت مناسب)

تعداد سوال: 25
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
روایی و پایایی: دارد
مدل: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک شامل 25 گویه و هدف آن بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک می باشد. پرسشنامه فوق به بررسی و تعیین اهمیت مجموعه عواملی می پردازد که بر تصمیم گیری مدیران،  در انتخاب بانک تاثیر می گذارد.  مدیران بانک از طریق بررسی دقیق این عوامل و برنامه ریزی برای بهبود عواملی که از اهمیت بیشتری برخوردارند،  می توانند مشتریان بیشتری را جذب و آنها راحفظ کرده و از این طریق سود بیشتری کسب کنند……