مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / دسته‌بندی نشده (صفحه 10)

دسته‌بندی نشده

عنوان مقاله: مديريت ريسک

risk
عنوان مقاله: مديريت ريسک
تعداد صفحات: 11
منابع: دارد
نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از متن:

تحولات عمده در محيط کسب و کار، مثل جهاني شدن کسب و کار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشواري مديريت در سازمانها گرديده است. در محيط کسب و کار امروز، مديريت و کارکنان مي بايست توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگيهاي مبهم و بغرنج ميان فناوري، داده ها، وظايف، فعاليتها، فرايندها و افراد را دارا باشند. در چنين محيطهاي پيچيده اي سازمانها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگيهاي ذاتي را در زمان تصميم گيريهاي مهمشان لحاظ و تفکيک كنند. مديريت ريسک مؤثر که بر مبناي يک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرايند تصميم گيري را تشکيل مي دهد. در اين مقاله اين اصول بوسيله شناسايي عناصر اصلي ريسک و بررسي چگونگي تأثير بالقو? اين عناصر در موفقيت سازمانها و چگونگي مقابله و مديريت ريسك ها مورد بحث قرار مي گيرد.

تعريف ريسك و انواع آن
تعريف ريسك: براي درک طبيعت ريسک، ابتدا بايد از تعريف آن آغاز كرد. اگرچه تفاوتهاي فراواني در چگونگي تعريف ريسک وجود دارد، ولي تعريفي که در ادامه ارائه مي‌شود، به‌طور مختصر ماهيت آن را نشان مي‌دهد: ريسک يعني احتمال متحمل شدن زيان (DOROFEE-96). اين تعريف شامل دو جنبه اصلي از ريسک است:
* مقدار زيان مي بايست ممکن باشد؛
* عدم اطمينان در رابطه با آن زيان نيز مي‌بايست وجود داشته باشد.
در اکثر تعاريفي که از ريسک شده است، به‌صورت روشن به دو جنبه آن، يعني زيان و عدم اطمينان، اشاره شده است. ولي سومين جنب? آن، يعني انتخاب، معمولاً به‌صورت ضمني مورد اشاره قرار مي گيرد که منظور از انتخاب، چگونگي توجه نمودن به آن است. اين سه شرط، پايه هاي اساسي ريسک و مبنايي براي بررسي عميق’تر آن هستند.

انواع مختلف ريسک: اصطلاح ريسک بصورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ولي مخاطبان مختلف اغلب تعبيرهاي نسبتاً مختلفي ازآن دارند (KLOMAN-90). براي مثال، شيوه ارتباط ريسک با فرصت به شرايط تلقي ريسک بستگي دارد. بعضي اوقات، يک وضعيت هم فرصت سودآوري و هم امکان بالقو? زيان را فراهم مي سازد نمايد. ولي در موارد ديگر، فرصت سودآوري وجود ندارد، تنها امکان بالقو? زيان موجود است. بنابراين ريسک مي تواند داراي دو نوع تقسيم فرعي ديگر باشد:
* ريسک سوداگرانه؛
* ريسک خطرناک.
در شکل شماره يك تفاوت ميان اين دو مقوله به تصوير کشيده شده است. در ريسک سودا گرانه، شما مي توانيد يک سودآوري تحقق يافته يا بهبودي در روال شرايط نسبت به وضع موجودتان داشته باشيد. و به‌طور همزمان نيز امکان بالقوه اي براي تجرب? يک زيان يا بدتر شدن شرايط نسبت به وضع موجود را داشته باشيد. قمار بازي يک مثال از انجام يک ريسک سوداگرانه است. وقتي شما يک شرط بندي انجام مي دهيد، مي‌بايست احتمال به‌دست آوردن پول بيشتر در مقابل انتظار از دست دادن ميزان شرط بندي تان، مورد ارزيابي قرار دهيد. در اين مثال، هدف کلي افزايش ثروتتان است، و تمايل شما به سرمايه گذاري در ريسک، به منظور فراهم‌ساختن يک فرصت سودآورانه است.

عنوان مقاله: فراموشی سازمانی

362231_hOTeTJuq

عنوان مقاله: فراموشی سازمانی
تعداد صفحات: 10
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

ترم آخر: پیشرو در ارائه خدمات پژوهشی

گزیده ای از متن:

عنوان مقاله: فراموشی سازمانی

مقدمه

تغییرات و پیشرفت های تکنولوژی موجب تغییر شکل محیط رقابتی در سازمان ها شده،چالش ایجاد کرده و به موجب آن فرصت های جدیدی ایجاد می کند. بنابراین شرکت ها نیازمند استراتژی های جدیدی هستند. یکی از مناسب ترین استراتژی ها تمرکز بر روی سرمایه فکری و دانش افراد است. در نتیجه مدیریت دانش عامل ضروری برای موفقیت است. در مدیریت دانش سازمان باید دانش نوین را بیاموزد ( یادگیری سازمانی) وهمچنین دانش موجود خود را کنترل نماید یعنی ضمن جلوگیری از نابودی دانش مفید در موارد مقتضی توانایی حذف و نادیده گرفتن برخی از ذخایر دانشی خود را داشته باشد که به آن فراموشی سازمانی هدفمند می گویند.

دانش سازمانی، مدیریت دانش و یادگیری:

دانش اغلب به عنوان سرمایه فکری یک شرکت نام گذاری می شود و بسیار حیاتی و مهم است. فراتر از نام تجاری و دارایی های فیزیکی، یک شرکت دانش را از سال ها تجربیات خود در مواردی مانند تولید، مهندسی و فروش بدست می آورد. این تجربه انباشته شده به همراه اطلاعات جمع آوری شده از منابع خارجی، منابع حیاتی یک شرکت را شکل می دهند . منشا دانش شخص انسان است و بوسیله کامپیوتر تولید نمی شود. در حقیقت آنچه افراد می دانند و بوسیله آن کارهای خود را انجام می دهند، تنها مزیت پایدار سازمان است .

از دید برخی محققان دانش به دو دسته قابل تقسیم است:دانش صریح و دانش ضمنی . دانش صریح دانش عینی است . یک نمونه از این دانش را می توان در طراحی های فنی و اختراعات نام برد. این نوع دانش در غالب کلمات و اعداد قابل بیان و به شکل داده، فرمول علمی، مشخصه ها، راهنما و کاتولوگ ها ظاهر شده و برای استفاده دیگران، قابلیت به اشتراک گذاشتن را دارد.

این نوع دانش قابل انتقال است تا برای شرکت هایی که با یکدیگر همکاری می کنند در دسترس باشد. این نوع دانش قابل کدگذاری و ذخیره در پایگاه داده ای بوده تا به سادگی برای هر شخص در شرکت قابل دسترسی باشد. نوع دیگری از دانش، دانش ضمنی است که به آسانی بیان نمی شود. این نوع دانش به شدت شخصی بوده و به سختی قابل فرموله کردن و به اشتراک گذاشتن با دیگران است. بینش های ذهنی، شهود و حدس و گمانها در این طبقه از دانش قرار می گیرند. اصل و منشا این نوع دانش به طور عمیق ریشه در تجربیات، ایده ها، ارزش ها و احساسات فردی دارد.

دانش ضمنی نیز دو بعد دارد: یک بعد بعد فنی است که در برگیرنده مهارت های فردی غیر رسمی یا هنرهاست و بعد دوم، بعد شناختی است که دربرگیرنده عقاید، ایده ها و ارزش ها،تصویر کلی و الگوهای ذهنی است. از دیدگاه کیتینگ، رابینسون و کلمسون، دانش سازمانی معمولا در غالب ضمنی پدیدار می شود و می تواند به دانش صریح تبدیل شود . اهمیت دانش در سازمان تا به آن حد است که مهمترین منبع یک شرکت بوده و از زمین، نیروی کار و سرمایه با ارزش تر و بر خلاف دیگر دارایی های معمول ارزش آن کاهش پیدا نمی کند. دانش 75 درصد ارزش یک شرکت را در بر دارد، اما هیچ جایگاهی در تراز نامه شرکت ندارد. دانش سازمانی همانند دانش فردی می تواند ضمنی یا صریح باشد.

کیتینگ و همکاران بر این اعتقادند که دانش سازمانی شکلی از دانش است که ایتدا به صورت ضمنی آغاز می شود و می تواند به دانشی صریح تبدیل شود. از دیدگاه مبتنی بر دانش، شرکت ها مخازنی از دانش هستند که در دارایی ها (امتیازات و موهبت ها)، قوانین، امور جاری، فرایندهای عملیاتی استاندارد، الگوهای ذهنی و منطق های مسلط جای گرفته اند. این ذخیره و مخزن دانش سازمانی موجب هماهنگی فعالیت های افراد در درون سازمان می شود تا نتایج سازمانی حاصل شود.

یادگیری سازمانی مرتبط با فرایندهایی است که سازمانها به این ذخیره دانش و قابلیت های خود می افزایند. و در این صورت دانش نتیجه و اثر یادگیری است. در حقیقت یادگیری بیانگر افزایش در دانش یا تغییر در چیزی است که در گذشته آن را می دانستیم(یعنی تصحیح یک اشتباه و خطا یا تغییر از یک نظریه به نظریه دیگر).

دو دیدگاه یا مکتب مختلف در خصوص ارائه تعریف و مفهوم یادگیری و جود دارد:

 1. دیدگاه رفتاری: یادگیری را به عنوان تغییری سیستماتیک در دارایی ها، رویه های عملیاتی استاندارد، قوانین و مقررات امور جاری می بینند.
 2. دیدگاه شناختی: یادگیری را به عنوان تغییری سیستماتیک در الگوهای ذهنی مشترک و شناخت های اعضای سازمان می بیند.

با ترکیب در دو رویکرد تعریفی جامع از یادگیری سازمانی به دست می آید. علی رغم محبوبیت و شهرت بی شمار یادگیری سازمانی و وجود پیشینه تحقیق دانشگاهی (آکادمیکی) وسیع در باره این موضوع، هنوز مفهوم آن در خصوص اینکه یادگیری سازمانی چیست و چگونه می توان به آن دسترسی پیدا کرد، با ابهامات و سردرگمی های زیادی روبرو است. یکی از این نوع ابهامات، بحث فراموشی سازمانی است که ارتباط نزدیکی با یادگیری و دانش سازمانی دارد.

تعریف فراموشی سازمانی:

فراموشی سازمانی برعکس یادگیری سازمانی که به ذخیره دانش سازمانی می افزاید، موجب کاهش و از دست دادن دانش سازمانی می شود.

از دیدگاه دی هلن و فیلیپس، فراموشی سازمانی عبارت است از از دست دادن داوطلبانه یا غیر داوطلبانه دانش سازمانی .

تعریف کاملتر فراموشی سازمانی از دیدگاه این دو نویسنده عبارتست از: از دست دادن واوطلبانه یا غیر داوطلبانه دانش سازمانی که می تواند به تغییر در قابلیت های سازمان منجر شود.

فراموشی سازمانی پیامد مجموعه اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی است که در آن یک سازمان بخشی از دانش موجود خود را از دست می دهد.

مدیریت فراموشی سازمانی به دو دلیل حایز اهمیت است:

 1. از دست دادن دانش به معنای از دست دادن توانایی ها وقابلیت هاست. زمانی که سازمانی دانشی را قبلا داشته و دوباره قصد دارد به آن دست یابد به معنای اتلاف منابع و نوعی دوباره کاری است زیرا نه تنها زمان و پولی را که صرف این دانش و مهارت ها شده از دست داده بلکه هزینه فرصت را نیز به دنبال خواهد داشت.
 2. یادگیری سازمانی اغلب به فرایند فراموشی هدفمند سازمانی وابسته است به این معنا که شرکت ها برای ایجاد تغییر اغلب نیاز به کسب توانایی جدید ندارند بلکه باید دانش قدیمی را که آن ها را در گذشته محدود کرده فراموش کنند.

پرسشنامه موانع آموزش به بيمار

هدف: ارزیابی موانع مربوط به آموزش به بيمار (موانع مربوط به مدیریت، موانع مربوط به بیمار، موانع مربوط به پرستار، موانع فردی)
تعداد سوال: 34
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالبمرتبط:

1- پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPS)

2- پرسشنامه نقش آموزش در اعتباربخشی بیمارستان های دانشگاهی

3- پرسشنامه رضایت بیماران بستری

4- پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

5- پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان

6- مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان میلامد و لوملی (HFRS)

7- پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری

8- پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی

ترم آخر: مرجع دانلود ابزارهای پژوهشی

پرسشنامه موانع آموزش به بيمار

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

این سئوال همواره مطرح بوده است که چه کسی غیر از پزشک، داروساز،پرستار و نیروهای تشخیص درمان باید در فرآیند برنامه ریزی در اجرای درمان قرار گیرند تا تیم درمانی کامل گردد مطمئناً این بیمار وخانواده هستند که باید از اعضای کارا و مؤثر تیم درمان باشند در این زمینه آموزشی به این افراد دارای اهمیت ویژه ای است به طوریکه در برخی از کشورها آموزش به بیمار به عنوان یک قانون مورد تصویب قرار گرفته و آن را جزء وظایف تیم درمان  قلمداد نموده اند. آموزش به بیمار و مددجو فرآیندی است که بر اساس نیازهای بیماران طراحی گردیده و هدف از اجرای آن  شرکت آگاهانه بیمار و تصمیم گیری و همکاری بیشتر در کنترل هر چه بیشتر بیماری و رسیدن به یک زندگی فعال  با کیفیت است آموزش به بیمار و مددجو جنبه های گوناگون  همچون پیشگیری، درمان، توانبخشی ، اصلاح شیوه زندگی  و به طور کلی ارتقاء سلامت را شامل می شود. برای آنکه آموزشی آرامبخش باشد. باید حتماً نیازهای بیمار را در نظر گرفته و وی را به طور فعال و مستمر درگیر ی آموزش نمود. از  جمله مزایای آموزش به بیمار عبارتند از :

 • کسب اطلاعات قوی در مورد وضعیت سلامت خود
 • افزایش توانمندی جهت تصمیم گیری های صحیح و همکاری با تیم درمان
 • بهبود شرایط مراقبت از خود
 • کاهش اضطراب بیمار
 • افزایش رضایتمندی بیمار
 • افزایش توانایی بیمار برای مقابله با عوارض بیماری
 • و متقاعد نمود بیمار برای پیروی از درمان ها با رفتارهای صحیح بهداشتی

از سوی دیگر این فرآیند فواید زیادی را برای مراکز پزشکی و تیم درمانی ضربت خواهند داشت.

که عبارتند از : افزایش اثربخشی و کارایی  مراقبت های درمانی ارائه شده ،کاهش هزینه های مراقبتی ، افزایش رضایتمندی بیمار، ارتقاء روحیه مسئولیت پذیری  برای بیمار و افزایش استقلال و عدم وابستگی بیمار به تیم درمان و سایرین خواهد بود. متأسفانه علیرغم امتیازاتی که آموزش برای بیمار و تیم درمانی به همراه دارد با موانعی رو به رو بوده است. مسائلی  مانند کمبود وقت اعضای تیم درمان برای آموزش ، کمبود توجه به اهمیت آن در نظام سلامت ، نبود محصولات آموزشی در دسترسی تیم درمان و کمبود مهارت های آموزشی در اعضای تیم درمان و وجود موانع فرهنگی قومی و زیانی باعث گردیده است. آموزش در موارد زیادی مود عنایت قرار نگرفتن و حتی به عنوان حلقه مفقوده روند درمان قرار گیرد .

برای گذر ازاین موانع امروزه صاحبنظران بر این اعتقادند که باید فرآیند آموزش را تا حد ممکن ساده تر متنوع تر و ارزانتر نمود تا استقبال بیماران و تیم درمان از این موضوع فزون تر گردد. از جمله اعضای مهم تیم درمان که تأثیر گذاری ویژه و نفوذ کلامی خاصی در فرآیند آموزش دارند. پزشکان و متخصصین هر رشته می باشند زیرا  که بیماران اعتقاد عمیقی نسبت به پزشک خود دارند. زمانی که بیماری به مطب ، درمانگاه یا بیمارستان مراجعه می کند اغلب سئوالاتی نظیر چه مشکلی برای من پیش آمده است؟ چرا برای من پیش آمده است؟ چگونه باید رفع شود؟ آخرش چه خواهد شد؟ من چه باید کنم؟

چطور یک مجله ISI برای چاپ مقاله انتخاب کنیم؟

366

چطور یک مجله ISI برای چاپ مقاله پیدا کنیم؟

انتخاب مجله ISI برای چاپ مقاله

انتخاب مجله ISI برای چاپ مقاله فرایندی است که دانشجویان و اساتید باید در انتخاب آن دقت نمایند.

در سال‌های اخیر گرایش بسیاری در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های ایران برای چاپ مقاله در مجلات ISI به وجود آمده است که اوج آن نیز در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ گزارش شده است (این مطلب را ببینید). اما نکته‌ای که وجود دارد این است که گاهاً مشاهده می‌شود به دلیل اطلاعات کم درباره مجلات ISI و نحوه تعیین اعتبار آن برخی از اساتید و دانشجویان مقالات با کیفیت خود را در مجلاتی با ارزش پایین چاپ می‌کنند که ممکن است این مجلات بعد از مدتی از لیست ISI خارج گردند.

همانگونه که در مطلب آشنایی با موسسه آی اس آی گفته شد مجلات ISI مجلاتی هستند که توسط موسسه اطلاعات علمی سابق (ISI) یا همان تامسون رویترز فعلی مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرند. برای انتخاب یک مجله مناسب برای مقاله خود راه‌های مختلفی وجود دارد که در اینجا یکی از راه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با آموزش گام به گام زیر همراه باشید.

آموزش انتخاب مجله ISI

۱- مقاله خود را در فرمت استاندارد یک مجله پژوهشی آماده نمایید (ساختار مقاله استاندارد).

۲- به سایت سایمگو مراجعه کنید (نکته مهم این است که سایت سایمگو لیست مجلات اسکوپوس (Scopus) را نشان می‌دهد اما به دلیل همپوشانی بالا میان لیست مجلات ISI و اسکوپوس شما می‌توانید از این سایت استفاده کنید. بنابراین پس از یافتن مجله در این سایت باید آن را در بین لیست مجلات ISI نیز بررسی کنید تا مطمئن شوید  در این لیست قرار دارد).

۳- در سایت سایمگو از منوی سمت چپ بر روی گزینه Journal Rankings کلیک کنید.

سایمگو

۴- در این صفحه به ترتیب زیر عمل کنید:

Subject Area: در این کادر حیطه کلی که رشته شما در آن قرار دارد را وارد کنید.

Subject Category: در این کادر پس از انتخاب گزینه بالا گزینه‌هایی برای محدود کردن بیشتر در اختیار شما قرار می‌گیرد.

Region/Country: اگر می‌خواهید مقاله تان را در یک قاره یا کشور خاص مثلاً آلمان چاپ کنید این لینک را انتخاب کنید.

سایر گزینه ها را خالی بگذارید و Refresh را کلیک نمایید.

سایمگو

۵- خوب لیست مجلات آماده است. حالا باید از اول لیست تک تک مجلات را انتخاب کنید و سپس آن را در بین لیست مجلات ISI جستجو کنید (لیست مجلات آی اس آی را از اینجا دانلود کنید).

۶- اگر مجله در بین مجلات ISI قرار داشت حالا باید ضریب اثر یا ایمپکت فکتور آن را نیز بدانید. برای این کار نیز به این سایت مراجعه نمایید (سایت جستجوی ضریب اثر).

۷- خوب حالا باید تصمیم بگیرید که در بین مجلاتی که انتخاب کرده‌اید با توجه به هزینه، ضریب اثر، کشوری که مجله در آن قرار دارد، زمان لازم برای داروی و سایر ملاک‌ها کدام مجله برای شما مناسب است.

منبع: ایران تحقیق

آموزش چکیده نویسی

87979d80-9435-4fff-9584-dc085666ba11

آموزش چکیده نویسی

حتماً شما هم تا به حال یک چکیده برای مقاله خودتان یا دیگران نوشته‌اید. عادت بیشتر پژوهشگران حتی آن‌هایی که چندین سال مشغول امور پژوهشی هستند این است که وقتی به بخش نگارش چکیده مقاله می‌رسند به سرعت قسمت‌هایی از مقاله را کپی کرده و با تغییر فعل‌ها (برای مثال است به هست!) یک چکیده را آماده می‌کنند. این شیوه برای شروع کار خوب است اما برای کسانی که به صورت حرفه‌ای پژوهش را دنبال می‌کنند بسیار خطرناک است. چرا؟

چکیده مقاله با اهمیت‌ترین قسمت یک مقاله بعد از عنوان است. درباره انتخاب عنوان مناسب مقاله قبلاً توضیح دادیم. معمولاً بیشتر افراد در هنگام جستجو بعد از اینکه متغیرهای مورد نظر خود را در عنوان مقاله یافتند به مطالعه چکیده می‌پردازند. بنابراین شما با نگارش چکیده نامناسب خوانندگان را از مقاله خود دور خواهید کرد.

همچنین چکیده نقش اصلی را در پذیرش یا رد یک مقاله ایفا می‌کند. داوران نیز همانند خوانندگان کار خود را با چکیده آغاز می‌کنند. اگر چکیده شما خوب نگارش شده باشد، از همان گام نخست نظر داور نسبت به مقاله شما مثبت خواهد بود. با توجه به این مقدمه کوتاه چند نکته اساسی را در مورد نگارش چکیده مقاله خوب ذکر می‌کنید.

انواع چکیده مقاله

چکیده مقالات از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

چکیده بی ساختار: یک خلاصه یک پاراگرافی است که به صورت پشت سر هم آورده می‌شود.

چکیده بی ساختار

چکیده با ساختار: در این نوع چکیده چند بخش وجود دارد: مقدمه (یا زمینه)، روش‌ها (یا مواد و روش کار)، نتایج (یا یافته‌ها) بحث و نتیجه گیری. ساختار اساسی یک چکیده اینگونه است اما گاهاً برخی بخش‌ها همانند هدف یا محدودیت نیز به آن افزوده می‌شود.

چکیده باساختار

نکاتی درباره نوشتن چکیده مقاله

۱- دقیق باشد: یعنی محتوای مقاله شما را به صورت مناسب نشان دهد. سعی کنید مطالب و یافته‌های مهم خود را حتماً آورده و مطالب زائد را حذف کنید. خود را جای خواننده بگذارید و ببینید چه چیزهایی را بیشتر دوست دارد.

۲- مختصر باشد: در بیشتر مجلات چکیده باید بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ باشد هرچند برخی مجلات حداکثر ۲۰۰ کلمه و برخی دیگر ۵۰۰ کلمه را نیز جایز می‌دانند. تعداد کلمات چکیده را باید بسته به مجله انتخاب کنید.

۳- بدون ارزشیابی باشد: شما تنها باید همانند یک داور بی طرف نتایج خود را گزارش کنید و از ارزشیابی مقاله خود پرهیز نمایید. برای مثال نوشتن عبارت “در این مقاله پیشگام …” یا “انتخاب نمونه با دقت بسیار انجام گرفت” به بی‌طرفی شما خدشه وارد می‌سازد.

۴- استفاده از افعال مناسب: برای گزارش یافته‌های خود باید از افعال گذشته استفاده نمایید و برای نتیجه‌گیری و ذکر کاربردهای مقاله از زمان حال استفاده نمایید.

۵- رعایت استاندارد جملات: در یک چکیده معمولاً بخش‌های مختلف دارای تعداد جملات استانداردی هستند: مقدمه یا زمینه (در حد یک جمله)، هدف (در حل یک جمله)، روش‌ها (در حد دو جمله)، یافته‌ها (در حد یک یا دو جمله)، نتیجه‌گیری (در حد یک جمله).

با توجه به آنچه که گفته شد، پیشنهاد ما این است که در هنگام نوشتن چکیده مقاله با دقت و صرف زمان کافی عمل نمایید. نتیجه یک پژوهش زمان‌بر و هزینه بر شما در چکیده خلاصه شده و می‌تواند در موفقیت یا شکست کارتان تأثیر گذار باشد.

توصیه نهایی ما این است که خواندن چکیده مقالات معتبر را فراموش نکنید. مجلات معتبر یک استاندارد برای یادگیری نگارش مقاله و به خصوص چکیده هستند. در اینجا می‌توانید لیست چند مجله بسیار معتبر را ببینید.

منبع: ایران تحقیق

چگونه موضوع پایان نامه انتخاب کنیم؟

701

مهمترین نکات در انتخاب موضوع پایان نامه
مرحله اول: ملاحظات و نكات اوليه
مطالعه اجمالي در برخي زمينه هاي مورد علاقه و مهم
جستجو در برخي پايگاهها و نيز اينترنت تحت عبارت “research topics”  و يا “research priorities” و يا ” issues for research ” در حوزه هاي دلخواه براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
مطالعه و وارسي “پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر” در فصل آخر پايان نامه ها براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
صرف وقت بيشتر و مطالعه عميق تر و تحليلي تر در باره موضوع هاي مطرح
مشورت با استادان و ساير دانشجويان آگاه و منتقد در مورد موضوع هاي قابل قبول و مطرح
مرحله دوم: بررسي و تحليل مقوله ها و نكات مورد توجه در انتخاب موضوع
علاقه مند بودن به موضوع
در نظر گرفتن توانايي ها و امکانات فردي مثلاً قدرت تجزيه و تحليل، توانايي تحليل آماري، توانايي برقراري ارتباط با جامعه ي مورد تحقيق، و…
نو بودن موضوع (تكراري و يا تقليدي صرف نباشد)
ارزشمند بودن موضوع
–   مطرح بودن در سطح ملي يا منطقه اي يا جهاني
–   منطقي بودن و نه فريبنده بودن (در اين مورد بايد فرهنگ جامعه اعم از دانشجو و استاد به گونه اي اصلاح شود که دريابد ظاهر و کلمات زيبا و فريبا بدون توجه به واقعي، کارآ و منطقي بودن آن نه تنها پژوهش مفيد و گره گشايي نمي آفريند بلکه مشکل ساز هم هست)
كاربردي بودن (در مورد پژوهشهاي غيربنيادي): امكان استفاده از نتايج در كوتاه مدت يا ميان مدت (بتواند به يك نياز مهم پاسخ دهد)
مطرح بودن به منزله مسئله (امكان تعريف يك مسئله جديد مبتني بر پيشينه پژوهش يا تجربيات حرفه اي و شخصي)
امكان تعريف سؤال يا فرضيه بر اساس مسائل عملي يا نظري
–    سؤالهاي مشخص، عيني و هدفمندي را بتوان طرح كرد
–    براي پاسخ به سؤالها، راه حل علمي و روش مناسب وجود داشته باشد
امكان عملي اجراي پژوهش
–       انجام مراحل تحقيق با دشواري غيرعادي همراه نباشد
–       مراحل كار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداكثر يك سال) قابل انجام باشد
–       مطالعات نظري و دستيابي به منابع امكان پذير باشد
–       نمونه معرف (نماينده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مايل به همكاري باشد
–       شيوه گردآوري اطلاعات (توزيع پرسشنامه و يا مصاحبه و يا راه هاي ديگر) در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد
–       اطلاعات مورد نياز قابل دسترس و گردآوري باشد
–    امكان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقيق (وجود يك يا چند روش براي آزمون كردن) وجود داشته باشد
امكان ادامه پژوهش هاي بيشتر در همان زمينه
– پيشنهادهاي جديدي را بتوان از دل پژوهش براي پژوهش هاي آتي مطرح كرد
امكان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمينه (توليد دانش جديد)
مرحله سوم: تصميم گيري كلي
تدوين يك فهرست از موضوع هاي مناسب بر اساس توجه به معيارهاي مرحله دوم
بررسي مجدد تك تك موضوع ها با نگاه منطقي و واقع بينانه
حذف برخي از موضوع ها كه امكان انجام تحقيق و رسيدن به نتيجه مطلوب در آنها دشوار است
انتخاب حداكثر دو يا سه موضوع مناسب براي تحقيق
بررسي هر يك از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتي و وجود استاد راهنما (موضوع در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل يكي از استادان باشد)
مشورت با يك يا دو استاد در باره موضوع هاي پيشنهادي و مسائل مرتبط با آنها
گرفتن تائيد اوليه از يك يا دو استاد در مورد مناسب بودن يكي از موضوع ها
مرحله چهارم:  محدودكردن دامنه موضوع
مطالعه متون علمي براي پي بردن به فضاهاي خالي براي تحقيق در آن موضوع
بيان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان پايان نامه)
مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده
تائيد موضوع نهايي پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان
مطالعه مجدد متون علمي براي يافتن و تدوين مسئله پژوهش
نوشتن سؤالها و يا فرضيه هاي مناسب براي تحقيق (در واقع سؤال (اصلي و فرعي) و فرضيه هر دو براي يک تحقيق ضروري هستند)
مشورت با استادان مربوطه و تائيد مسئله ها و يا فرضيه ها
مرحله پنجم: انجام ساير گامهاي پژوهش
مشخص كردن روش تحقيق
مشخص كردن جامعه پژوهش
مشخص كردن شيوه نمونه گيري
مشخص كردن ابزار گردآوري اطلاعات
در صورتي که از پرسشنامه استفاده مي شود تعيين چگونگي پيدا کردن روايي و اعتبار آن
مشخص کردن روش آماري و آزمون هاي مورد استفاده
اجراي مراحل عملي كار
تدوين گزارش تحقيق
تدوين نتايج همراه با تجزيه و تحليل نهايي آن ها
تدوين محدوديت ها و مشکلات تحقيق
ارائه پيشنهادها براي پژوهش هاي آتي

ترم آخر: راهی به سوی موفقیت پژوهشی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان (حس اثربخشی سیاسی بیرونی، حس اثربخشی سیاسی درونی، تعهد مدنی)
تعداد سوال: 10
تعداد بعد: 10
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رابطه برنامه های سیاسی تلویزیون با تفکرات انتقادی دانشجویان

2- پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

ترم آخر: بهترین خدمات در عرصه پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

تعریف مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی، ترکیب وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی حکومت داری را معنا می‌کند.

مشارکت سیاسی در پی فرایند اجتماعی شدن انسانها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاست شد.

از قرن شانزدهم میلادی و به دنبال فرو پاشی نظام سیاسی کلیسا و ورود نظریه قرارداد اجتماعی به مباحث سیاسی و تأکید متفکران عصر روشنگری بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، بحث مشارکت سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغرب زمین شد؛ و بر پایه آموزه‌های عصر روشنگری و نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطۀ نزدیکی پیدا کرد.[1]

اجتماعی شدن و مشارکت سیاسی در نظام سیاسی عصر نوین همراه با مدرنیته، لازم و ملزوم یکدیگر در امر حاکمیت و حکومت در دنیای نوین دانسته شده‌اند.

در بین اندیشه‌های حاکم بر جامعۀ نوین، مشارکت سیاسی دخالت هر چه بیشتر مردم و گروههای اجتماعی در مسائل سیاسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دانسته می‌شود. مشارکت سیاسی در این معنا نوعی اختیار و آزادی عمل فردی است که بوسیله آن نوعی اعمال اراده و قدرت تصمیم گیری جمعی که مشروعیت حکومت را تضمین می‌کند، دیده می‌شود.

کنار گذاشتن خشونت و نارضایتی و عمل کردن فرد بر اساس رفتارها و فراگردهای جمعی که نوعی برابری همگانی را می‌طلبد جدای از سیاست مربوط به دخالت شرکتها و یا کلیسا در امور سیاسی مشارکت سیاسی نامیده می‌شود.[2] رابطه متقابل و انتظار از یکدیگر حوزۀ گسترده‌ای برای مشارکت سیاسی فراهم ساخته که عملکرد فرد در سازمانها و نهادهای جامعه را در گسترۀ مشارکت سیاسی قرار می‌دهد.[3]

مشارکت سیاسی دارای دو تقسیم بندی یا نوع است: 1- مشارکت مستقیم؛ 2- مشارکت غیرمستقیم.

دخالت در تعیین سرنوشت وانتخاب ونظارت بر نظام سیاسی حاکم بر خود به صورت رأی دادن در چارچوب احزاب فراگیر را می‌توان مشارکت سیاسی مستقیم نامید، همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران؛ اما مشارکت سیاسی غیرمستقیم، راهکاری برای دخالت مردم در امور سیاسی است به طوری که در این سیستم سیاسی، فعالیتهای حزبی اولویت اول را داراست. در این سیستم، نظام سیاسی و دولت حاکم بر آن، برآمده از رای مستقیم و انتخاب رهبر سیاسی کشور به وسیله مجلس می‌باشد، مانند انتخاب رئیس جمهور در آمریکا و چین. در آمریکا به عنوان نظام سیاسی دو حزبی، مشارکت سیاسی در قالب دو حزب نمود می‌یابد و در چین فعالیت در حزب کمونیست و انتخاب دبیر کل حزب به عنوان رهبر سیاسی از دیگر مصادیق مشارکت سیاسی است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی به معنای حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود با توجه به آموزه‌های سیاسی – دینی است. بر همین اساس دخالت مردم در امر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظارت بر آنها با توجه به اصل اول قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است این مشارکت مبتنی بر اصول‌ قانونی، مذهبی و عرفی حاکم بر روابط اجتماعی مردم ایران، لازمۀ حفظ و انسجام نظام جمهوری اسلامی ایران است.

می‌توان گفت که مشارکت سیاسی هر گونه رفتار و عمل فردی است که هدف آن تحت تأثیر قرار دادن سیاست گذاریهای عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال نظر رهبران بر مردم یا به طور خلاصه‌ حوزۀ تصمیم گیری و تقاضا در بین مردم و دولت است.[4]

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاری

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده نگاري (اهداف، مشارکت (شامل نوع مشارکت کنندگان، گستره مشارکت و عمق مشارکت)، روشها، نتایج)
تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: بهترین سایت دانلود پرسشنامه

دانلود مقاله: آسیب‌های نوپدید، شبکه‌های اجتماعی مجازی و خانواده‌ی ایرانی

1427670444
دانلود مقاله: آسیب‌های نوپدید، شبکه‌های اجتماعی مجازی و خانواده‌ی ایرانی
تعداد صفحات: 22
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

خرید فایل

ترم آخر: مرجع دانشجویان ایران

گزیده ای از متن:

به طور خلاصه، پیامدها و اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر فرد و خانواده عبارتند از:

1ـ شکل‌گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب

2ـ تبلیغات ضد دینی و القای شبهات در عقاید افراد

3ـ نقض حریم خصوصی افراد

انزوا و دور ماندن از محیط‌های واقعی اجتماع

5ـ تأثیرات منفی رفتاری که فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود نظیر برخورد، تکیه کلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری و …

6ـ مصنوعی شدن ارتباطات و از بین رفتن روابط صحیح اجتماعی

7ـ تضعیف نهاد خانواده و صله ارحام

8ـ بی‌هویتی ، بحران هویت و اختلال شخصیت در بین نوجوانان و جوانان

9ـ جرأت و جسارت ارتکاب جرم به خاطر ناشناخته بودن در محیط سایبری

10ـ اعتیاد رفتاری به اینترنت، چت و شبکه‌های اجتماعی که نتیجه آن افسردگی، اضطراب، بی‌خوابی، کاهش روابط اجتماعی با اطرافیان، انزوا، مختل شدن فعالیتهای روزمره، رها کردن شغل (بیکاری) و … است.

11ـ فریب و بهره کشی جنسی

12ـ تلف شدن وقت جوانان و فاصله گرفتن آنها از واقعیت

13ـ سوء استفاده از پروفایل‌ها و سایت‌های دوست یابی

14ـ آسیب‌های سوء استفاده از اطلاعات داخل رایانه‌های خصوصی مردم

15ـ دوستی‌های بدون مرز و ضابطه

16ـ قرار دادن فایل‌های مبتذل در دسترس عموم کاربران

17ـ انتقال هنجارها و نرم‌های ارزشی و اخلاقی غربی

18ـ وابستگی شدید روانی و فکری به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی

19ـ آسیب‌های جسمانی از قبیل فشارهای عصبی، چاقی، انزوا، چشم درد و …

20ـ گسست فکری و عاطفی: با ورود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به درون خانواده‌ها بین والدین و فرزندان جدایی فکری، عاطفی و فیزیکی رخ می‌دهد و پیشرفت خیره کننده فناوری تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادی را بر زندگی خانواده‌ها به ویژه دختران و بانوان گذاشته است.

21ـ تهدید بنیان‌های خانواده و نارضایتی‌های خانوادگی مانند افزایش سن ازدواج، تجرّد جوانان، طلاق، فرار از منزل، فحشا، سردی روابط زن و شوهر و سایر مسایل و مشکلات خانوادگی …

22ـ گسترش ارتباطات نامتعارف بین نوجوانان و جوانان

23ـ تعارض ارزش‌ها

24ـ تغییر سبک زندگی و ذایقه جوانان

25ـ شکل گیری خرده فرهنگ‌های مختلف

26ـ تضعیف اعتقادات و گسترش شبهات فکری

27ـ رواج سطحی نگری فکری

28ـ انحرافات جنسی و اختلالات جنسی

29ـ گسترش اباحه گری عملی

30ـ گریز از واقعیت و …

دانلود مقاله: تاثیر شبکه های اجتماعی بر جوانان

7810920c894682ec78c57b7ba2469935_XL
دانلود مقاله: تاثیر شبکه های اجتماعی بر جوانان
تعداد صفحات: 15
نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از متن:

در بین وسایل ارتباط جمعی در این هزاره آن که از همه تاثیر گذار تر و با اهمیت تر می باشد اینترنت است، که به صورت فراگیری استفاده از آن رو به گسترش می باشد. از بین تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبین خود ارائه می دارد؛استفاده از شبکه های اجتماعی رو گسترش است ؛بدین جهت که در سایت ها و وبلاگ ها تعامل بسیار محدود شده و در حد نظرات می باشد امادر جامعه ی جدید که تعاملات اجتماعی در آن رو به کاهش است و انسان ها به عنوان حیوانات فی النفسه اجتماعی ، به دنبال جایگزینی برای آن هستند شبکه های اجتماعی تحت عنوان یک تعامل اجتماعی مجازی و حتی فراگیر در سطح جهانی می تواند یک جای گزینی برای تعاملات از دست رفته انسانی باشد اما به اعتدال.

اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد.

شبکه های اجتماعی مجازی؛ معرفی و تاریخچه:

سایت های شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب هستند که با اتصال مردم و گروه ها به یک دیگر سبب به اشتراگ گذاری اطلاعات از طریق اینترنت می شوند..

کاربران در این فضا بعد ازایجاد پروفایل و مراحل عضویت، با مشارکت در این فضا و با کمک قابلیت های چند رسانه ای سایت از قبیل گذاشتن عکس، متن، محتوا و یا لینک به محتواحای بیرونی، فضای خود را توسعه می دهند.در حال حاضر صدها سایت شبکه ی اجتماعی با قابلیت های مختلف وجود دارد و شامل پروفایل های نمایانی است که فهرست کاربر های سیستم را نشان می دهند و میلیون ها کاربر توجهشان را به آن معطوف کرده و این سایت ها را در زمره کارها و فعالیت های روزانه شان قرار داده اند.

این شبکه ها امکانات فنی متفاوتی دارند؛بعضی از سایت های این شبکه بر اساس مقوله های خاص مذهبی؛نژادی، جنسی ، سیاسی یا سایر شاخص های شناختی طراحی شده اند.اما در مجموع می توان از لحاظ نوع استفاده (آموزشی، تجاری، سرگرمی ، سیاسی…)، تمرکز (پوشش موضوعی و جعت گیری خاص/عمومی) و هم چنین نوع دسترسی (محدود/نامحدود) این شبکه ها را طبقه بندی کرد……