مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ترم آخر (صفحه 235)

ترم آخر

پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری شکست های شناختی در محیط کار

تعداد سوال: ۳۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007
تعداد صفحه: ۲

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بیش از ۹۰ درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای انسانی نیز از شکست های شناختی ناشی می شوند. خطاهای شناختی، خطاهایی با پایه شناختی هستند که در طی انجام وظیفه ای که فرد معمولا آن را بدون خطا انجام داده است رخ می دهند. این اشتباهات شامل مشکل در حافظه، توجه و عمل می باشد.

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته

تعداد سوال: ۱۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (استاندارد)
تعداد صفحه: ۲
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

بیماران خود شیفته با احساس عمیق«اهمیت خود ، خود بزرگ بینی و نوعی بی‌نظیر بودن» مشخص می‌شوند. این افراد خود را آدمهای خاصی می‌پندارند و انتظار دارند بطور خاصی نیز با آنها رفتارشود. تحمل انتقاد بر ایشان سخت است و در مقابل آن خشمگین شده ، فرد مورد نظر را به «نادانی ، حماقت و عدم درک واقعیت» متهم می‌کنند. خود را قوی ، مشهور ، داناترین و … قلمداد کرده ، انتظار اطاعت و پیروی دیگران را دارند. چون دیگران نمی‌توانند خواسته‌های آنها را برآورده سازند. چون بزرگ بینی او در تضاد با واقعیت است، روابط اجتماعی شان شکننده بوده و مسائل بین فردی ، شغلی و فقدانهای زیادی دارند که با رفتارخود آنها را بوجود می‌آورند، در حالی که هیچ بینش و آگاهی نسبت به آنها ندارند.

ملاکهای تشخیص اختلال خود شیفته

الگوی مستمرخود بزرگ بینی (در خیال یا رفتار) نیاز به تمجید و فقدان هم حسّی که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و در زمینه‌های گوناگون وجود دارد و وجود پنج علامت از علائم زیر برای تشخیص ضروری است:

 • احساس خود بزرگ بینی مبنی بر مهم بودن خود دارد (مثلا در دستاوردها و استعدادهای خود مبالغه می‌کند و انتظار دارد بدون موفقیت‌های مناسب فرد برتر شناخته شود).
 • اشتغال ذهنی با تخیلات : موفقیت ، قدرت ، استعداد ، درخشندگی ، زیبایی و عشق ایده‌ال.
 • معتقد است فردی استثنائی و خاص است و فقط افراد (یا نهادهای) استثنائی و خاص می‌توانند او را بفهمند و یا با او «نشست و برخاست» داشته باشند.
 • احساس صاحب استحاق بودن یا شایستگی دارد. یعنی انتظارات غیرمنطقی برای مدارای خاص و مطلوب یا موافقت حتمی با توقعات خود را دارد.
 • در روابط بین فردی استثمارگر است. یعنی برای رسیدن به اهداف خود از دیگران بهره‌کشی می‌کند.
 • فاقد هم حسّی است: نسبت به شناخت و همانند سازی با احساسات دیگران تمایلی ندارد.
 • غالبا به دیگران حسادت می‌ورزد یا معتقد است دیگران حسودی او را می‌کنند.
 • نگرش یا رفتارهای خود خواهانه و پرنخوت نشان می‌دهد.

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش سه شیوه راهبرد مدیریت تعارض (کنترل (رقابت)، راه حل مداری (همکاری و مصالحه)، عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب))

تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۳
تعداد صفحه: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

تعارض اختلاف در رسیدن به هدفهای سازمان است[۱] ، امروز نیروی‌ انسانی‌ به‌ عنوان‌ اصلی ترین‌ دارایی‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزیت‌رقابتی‌ آن مطرح‌ است‌. وجود همکاری‌ و همدلی‌ بین‌ این‌ منابع‌ ارزشمند از جمله‌ مهمترین‌ عوامل‌ اساسی ‌برای‌ موفقیت‌ درهمه‌ سازمانها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوماً برای سازمان غیر ضروری نیست. تعارض می تواند خلاقیت را بیشتر و نوآوری و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژی و منابع سازمان شود. برای مدیریت صحیح تعارض بایستی مدیران آن را به عنوان نیروی دائمی بشناسند[۲] و با برخورد سازنده و صحیح در جهت پویائی سازمان، آن را مدیریت نمایند. بنابراین توانائی هدایت و کنترل‌ پدیده‌ تعارض‌ در سازمانها از مهمترین‌ مهارتهای‌ مدیران‌ است‌ که‌ مدیران‌ امروز نیازمند آن‌ هستند.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش اضطراب اجتماعی

تعداد سوال: ۸
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007
تعداد صفحه: ۲

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

اضطراب اجتماعی نوعی اختلال اضطرابی میباشد که پس از افسـردگـی و اعـتـیاد به الـکــل مــتـداولـتـریــن اخــتـلال روانشنانختی محسوب میگردد. افـرادی کـه دچـار هـراس اجتماعی می بـاشنـد در مـوقعیـتهای اجتماعی اضطراب شدیدی را تجربه می کنند. این گـونه افراد از موقعیتهایی که امکان دارد از سوی دیگران مورد قضاوت و بررسی قرار گیـرند هـراس دارند. آنها دائـما از آن بیـم دارنـد کـه مــورد قضاوت، ارزشـیابی، انتقاد، تحقیر و تمسخر دیگران واقــع گردند. البته اغـلب مـردم در موقـعیـتهای خـاص اجتماعی مـانند صحبت در جمع  و یا ورود به یک مکان مملو از افراد نـا آشــنـا دچـار خجالت و دستـپاچگـی شـده و مــضطرب می گردنـد کـه ایـن نـوع تــرس همـگـانی بیـانـگر هـــراس اجتماعی نمیباشد. در صـورتی اضطراب فرد جنبه هـراس اجتماعی پیدا میکند که:

۱- سبب گردد تا فرد از موقعیت هراس آور اجتناب کند.

۲- هرگاه نتواند از آن بگریزد آن موقعیت را با استرس و پریشانی شدید تحمل میکند.

۳- در زندگی روزمره فرد تداخل قابل ملاحظه ای پدید می آورد: کار، تحصیل، خـانــواده و زندگی اجتماعی.

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش سه حوزه افکار اضطرابی (نگرانی سلامتی، نگرانی اجتماعی و فرانگرانی)

تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۳
تعداد صفحه: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (استاندارد)
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

اضطراب یک حالت هیجانی است که شامل احساس تنش، نگرانی و عصبی بودن است. الیس اظهار داشته است که اضطراب به دو نوع تقسیم می‌شود: تسهیل‌کننده  و ناتوان‌کننده. اگر احساس ترس و بی‌قراری توسط یک شرایط یا موقعیت خاص در فرد ایجاد شود، این نوع از اضطراب زودگذر و طبیعی است و به همین دلیل اضطراب حالت نامیده می‌شود که در مقابل اضطراب صفت قرار دارد. اضطراب حالت برای اولین بار توسط اشپیلبرگ معرفی شد. شرایط پرتنش و اضطراب زا برای هر فردی روی می‌دهد. ازاین‌رو اضطراب را به‌عنوان رابطه بین شخص و محیط که توسط شخص به‌صورت فشار آور و فراتر از توانایی او ارزیابی می‌شود و سلامتی او را به خطر می‌اندازد تعریف می‌کنند. اضطراب با تأثیر منفی‌ای که بر منابع مقابله فردی و اجتماعی شخص اعمال می‌کند، باعث کاهش مقاومت فرد می‌گردد و در درازمدت اثرات ناخوشایندی بر بهداشت جسمی و روانی دانش‌آموزان می‌گذارد. مشخص شده است که اضطراب و استرس می‌تواند منجر به بروز بیماری‌های جسمی و روانی، اختلال در عملکرد و قدرت سازگاری و درنهایت پایین آمدن کیفیت زندگی دانش‌آموزان گردد. ازنظر روان‌پزشکی تداوم اضطراب به اختلال افسردگی منجر می‌شود که سلامت روان و عملکرد فرد را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مرحله منجر به تداوم بیماری و کم اثر کردن داروهای تجویزی شده و درمان را پیچیده‌تر می‌کند، به‌طوری‌که لازم است در بعضی موارد از آرام‌بخش‌ها و نورولپتیک‌ها استفاده به عمل آید.

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابی دوباره)

تعداد سوال: ۲۹
تعداد بعد: ۵
تعداد صفحه: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (استاندارد)
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

خودکنترلی از مفاهیمی است که در روانشناسـی بـه آن توجـه بسیاری شده است. خودکنترلی بهعنوان یـک عملکـرد اجرایـی اغلب به چگونگی مدیریت احساسات و رفتار در افـراد اشـاره دارد و یکی از مهارتهای تفکر است که کمک مـیکنـد افـراد یاد بگیرند افکار و احساسات خود را در جهت مطلوب هدایت کنند. این مهارت در روابـط اجتمـاعی و بـروز رفتـار مناسـب ، ۲۰۰۴). دو حیطـه کـه ۱ بسیار حیاتی اسـت (وش و بوآمیسـتر معمولاً در آنها برای خودکنترلی تلاش میشود، هدایت افکار و ، ۲۰۰۴). منظـور از ۲ عواطف هستند (تانگنی، بوآمیسـتر و بـون کنترل فکر، «تلاش برای نیندیشیدن در مورد یک فکـر خـاص» ، ۱۹۹۴). نخستین فرایند در سرکوبی یک ۳ است (ولز و دیویس فکر، جستوجوی عمدی و هوشیار افکار سـرکوب نشـده یـا فکر هدف و حفظ فکر انتخاب شـده جـایگزین در هوشـیاری است. هر بار که فکر هدف به ذهن میآید، موجب میشود فرد به دنبال عاملی باشد که حواس وی را از متغیـر ناراحـتکننـده منحرف کند. این منحرفکننده ممکن اسـت محرکـی خـارجی (مثل صحبت با دیگران) یا محرک درونی (مانند اندیشـیدن بـه افکار هماهنگ با خلق) باشـد. دومـین فراینـد، جسـتوجـوی خودکار هدف نامیده میشود که طی آن سرکوبی نیازمند نوعی نظارت بر حضور فکر هدف است تا در صورت ناکـامی، ایـن فرایند منحرفکننده، جستوجو شود و به کار افتـد (میکـائیلی منیع، ۱۳۸۹). در فرایند کنتـرل فکـر، هـدف اصـلی، سـرکوبی افکار مزاحم و ناخواسته ناراحتکننده اسـت. افکـار ناخوانـده عموماً ریشه درونی دارند و بهعنوان افکار، تصاویر یا تکانههای تکرارشونده، غیرقابـل قبـول و ناخوشـایند تعریـف مـیشـوند ، ۲۰۰۹). پـژوهش روی راهبردهـای ۴ (آبرامووتیز و اسچوویگر کنترل فکر، اجزای آنها و تأثیرشان بر رفتار، از زمانی آغاز شـد ۵ کـه وگنـر (۱۹۸۹ و ۱۹۹۴) و وگنـر، شـورت، بلیـک و پـیج (۱۹۹۰)، انگــاره (پــارادایم) ســرکوبی تفکــر را در حــوزه سببشناسی اختلالهای روانی معرفی کردنـد.

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد)

تعداد سوال: ۱۵
تعداد بهد: ۵
تعداد صفحه: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: دارد (استاندارد)

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

مفهوم توانمند سازی
توانمندسازی در اصل یک مفهوم مالکیت دارد و با سیستم عقیدتی مدیریت بالا شروع می شود. هنوز بسیاری از مدیران نتوانسته اند این پندار را از خود دور کنند که کارکنان هر روز صبح هنگام شروع کار از خود
می پرسند «چگونه امروز می توانند حداقل کار را انجام دهند؟» در صورتی که هر کارمند نیاز دارد بداند که چه چیز او را پیروز و یا اینکه چه چیزی او را متعهد تر می کند. انسآنها همیشه می خواهند تفاوت به وجود آورند. و سازمان سخت نیازمند آن است که تفاوت به وجود آید (بلانچارد ، ۱۳۸۱). به عبارت دیگر توانمندسازی، عبارت است از پربارسازی عمودی و سایر روش های مشابه برای افزایش آزادی عمل کارکنان. برخی از صاحب نظران و محققان توانمندسازی را کم و بیش همان مدیریت مشارکتی می دانند. یعنی مشارکت زیردستان در تصمیم گیری ها و حداکثر ساختن درگیری آنها در سازمان (کیم ، ۲۰۰۲). برخی دیگر توانمندسازی را شکلی از عدم تمرکز می دانند که مستلزم واگذاری اختیارات تصمیم گیری اساسی به زیردستان است.  در توانمندسازی کارکنان نه تنها نیازمند اختیار هستند، بلکه بایستی آموزش کافی و اعتبار مالی و اطلاعات کافی را دارا باشند تا بتوانند در زمینه تصمیم های خود پاسخگو باشند (یون ، ۲۰۰۱). توانمند سازی عبارت است از یاد دادن چیزهایی به دیگران که می توانند انجام دهند تا به شما کمتر متکی باشند(هیل و هاک ، ۲۰۰۴). تعریف جامعی از توانمندسازی ارائه شده است که هفت بعد اساسی را در بر می گیرد:
۱-اختیار: مدیران بایستی به منظور توانمندساختن زیردستان خود، اختیار لازم را به آنها تفویض نمایند.
۲- تصمیم گیری: به زیردستان باید اجازه تصمیم گیری در امور سازمان داده شود.
۳- اطلاعات: باید اطلاعات لازم و کافی در اختیار زیردستان قرار داده شود.
۴- استقلال: باید استقلال کافی بدون نظارت شدید به زیردستان داده شود.
۵- خلاقیت و نوآوری: باید به زیردستان اجازه استفاده از راه های خلاق و ابتکاری داده شود.
۶- دانش و مهارت: کارکنان توانمند دانش و مهارت لازم برای پذیرش کارها را بایستی داشته باشند.
۷- مسئولیت: افراد در برابر کارهایی که قبول می کنند مسئولیت خواهند داشت (پیتررز و دیگران ، ۲۰۰۲).

    رویکردهای توانمندسازی:
کوین و اسپرتیزر  با مطالعه میدانی در سطح مدیران میانی شرکت های پیشتاز، دو رویکرد متفاوت برای توانمندسازی تشخیص داده اند:
رویکرد مکانیکی:
بر اساس این دیدگاه، توانمندسازی به معنی تفویض اختیار و قدرت به کارکنان رده پایین می باشد توانمندسازی فرآیندی است که طی آن مدیریت ارشد یک بینش روشن را تدوین کرده و برنامه ها و وظایف را برای کارکنان فراهم می نماید و اجازه می دهد تا آنان در صورت نیاز تغییرات رویه ای و اصلاح فرآیندها را انجام دهند.
رویکرد ارگانیکی:
طبق این رویکرد، توانمندسازی به معنی ریسک پذیری، رشد و تغییر و همچنین اعتماد به کارکنان و تحمل اشتباهات آنها می باشد. ساختارهای سازمانی موجود مانع “انجام کار درست” می شوند. کارکنان توانا اشتباهاتی را دارند ولی برای این اشتباهات نباید تنبیه شوند. کارکنان توانمند باید خواستار عفو و بخشش باشند تا آسان گیری. آنان باید کارآفرین و ریسک پذیر باشند و همچنین حس مالکیت نسبت به سازمان داشته می باشند آنها باید برای ایجاد هم افزایی، تفاوت ها را آشکار و حل نمایند. به طور خلاصه از این دیدگاه، توانمندسازی به عنوان فرآیند ریسک پذیری و رشد شخصی تعریف شده است (مات هیوز و دیگران ، ۲۰۰۳).

     ابعاد توانمند سازی روانشناختی
۱- احساس معنی دار بودن
“معنی دار بودن ” فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می کنند، به این معنی که آنها احساس می کنند در جاده ای حرکت می کنند که وقت و نیروی آنان با ارزش است. با معنی بودن یعنی با ارزش بودن اهداف شغلی، و علاقه درونی شخص به شغل. با معنی بودن به تناسب بین الزامات کاری با باورها، ارزش ها و رفتارها اشاره دارد.  بدون در نظر گرفتن اجبارهای سازمانی، افراد تمایل به تلاش برای اهدافی دارند که برایشان دارای مفهوم باشد (گرس لی و دیگران ، ۲۰۰۴).
۲- احساس شایستگی (خودکارآمدی)
“شایستگی ” یا “خودکارآمدی “، اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود برای انجام کارهای مهارتی است. در واقع خودکارآمدی اعتقاد فردی به تغییر انگیزه، منابع شهودی و زنجیره ای از اقدامات با توجه به الزامات وضعیتی خاص می باشد که می توان آن را نقطه مقابل عجز و ناتوانی دانست. به عبارت دیگر شایستگی به درجه ای که یک فرد
می تواند وظایف شغلی را با مهارت انجام دهد اشاره دارد و خودکارآمدی پایین موجب می شود که افراد از موقعیت هایی که نیازمند مهارت های مناسب است اجتناب کنند (کلی داس ، ۲۰۰۲).
۳- احساس خودمختاری (خود تعیینی)
در حالی که شایستگی یک مهارت رفتاری است، “خود مختاری ” یک احساس فردی در مورد حق انتخاب برای پیش قدمی و تنظیم فعالیت است. خود مختاری بیانگر استقلال در پیش قدمی و استمرار رفتارها و فرایندهاست. احساس خودمختاری با از خودبیگانگی کمتر در محیط کار و رضایت شغلی بیشتر و سطوح بالاتر عملکردشغلی و فعالیت کارآفرینانه بیشتر و سطوح بالاتر درگیری شغلی و فشار کاری کمتر همراه است. از دیدگاه مکتب های مدیریتی،‌ آزادی عمل یا خود مختاری بایستی متناسب با نوع کار و مسئولیتی باشد که برعهده فرد است باشد. بین آزادی عمل و اختیارات اعطا شده به فرد بایستی تعادل و تناسب باشد (بیلد ، ۲۰۰۶).
۴- احساس موثر بودن
“مؤثر بودن ” عبارت است از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامدهای استراتژیک، اداری و یا عملیاتی در کار خود را دارا می باشد. افرادی که بعد موثر بدون در آنها قوی است به محدود شدن توانایی های خود توسط موانع بیرونی اعتقاد ندارند، بلکه بر این باورند که آن موانع را می توان کنترل کرد، آنها احساس “کنترل فعال ” دارند، که به آنها اجازه می دهد تا محیط را با خواسته های خود همسو کنند. بر خلاف “کنترل منفعل ” که در آن خواسته های افراد با تقاضاهای محیط همسو می شود. افرادی که دارای احساس موثر بودن هستند، می کوشند به جای رفتار واکنشی در برابر محیط، تسلط خود را بر آنچه می بینند، حفظ کنند (ساسیادک  ، ۲۰۰۶).
۵- احساس اعتماد
افراد توانمند دارای حسی به نام “اعتماد  ” هستند، مطمئن هستند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد. این افراد این اطمینان را حفظ می کنند که حتی در مقام زیر دست نیز نتیجه نهایی کارهایشان، عدالت و صفا خواهد بود. معمولاً معنی این احساس آن است که آنان اطمینان دارند که متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت، به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد و اینکه با آنان بی طرفانه رفتار خواهد شد (سالی و فلاحرتی  ، ۲۰۰۳). داشتن این احساس که رفتار دیگران ثابت و قابل اعتماد است و اطلاعات را می توان با اطمینان تلقی کرد و اینکه به قول و قرارها عمل خواهد شد، همگی بخشی از شکل گیری احساس توانمندی در افراد است (گومژ  ، ۲۰۰۱).

پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

 هدف: ارزیابی میزان اختلال افسردگی و یا احتمال ابتلا به آن

تعداد سوال: ۱۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

Desc (1)

پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ

افسردگی یک بیماری روانی‌ست که باعث احساس غم و ناراحتی مداوم و از دست‌دادن علاقه می‌شود. اکثر افراد بعضی از مواقع احساس نارحتی، افسردگی و غم می‌نمایند، احساس افسرده و غمگین بودن واکنشی طبیعی بدن به مشکلات زندگی و از دست‌دادن چیزها و کسانی که به آنها علاقه داریم، می‌‌باشد. اما زمانیکه این احساس غم و اندوه شدید، بی‌امیدی، بی‌چارگی و بی‌ارزشی بیشتر از چند روز یا چند هفته طول بکشد، شما دچار بیماری افسردگی شده‌اید.
بیماری افسردگی بر طرز فکر، احساس و رفتار شما تاثیر می‌گذارد. افسردگی می‌تواند، باعث ابتلای به انواع بیماری‌های جسمی و روانی شود. افراد افسرده ممکن‌است در انجام وظایف روزانه ناتوان بوده و حتی احساس کنند، زندگی ارزش زندگی کردن ندارد. برخلاف تصور افراد افسردگی فقط یک ضعف و ناتوانی نیست و نمی‌توان آنرا به سادگی نادیده گرفت، بلکه یک بیماری مزمن ماننددیابت، فشارخون و … است که باید برای درمان آن اقدام کرد. اکثرافراد مبتلا به بیماری افسردگی بعد از مصرف دارو، جلسات مشاوره و یا سایر اشکال درمان، بهبود می‌یابند.

علایم بیماری افسردگی

برطبق انستیتوی ملی سلامت روانی آمریکا، افرادیکه درچار اختلال افسردگی هستند، علایم و نشانه‌های یکسانی ندارند. بعضی از علایم معمول و متداول افسردگی شامل:

 • مشکل در تمرکز، یادآوری جزئیات و تصمیم‌گیری
 • خستگی و کاهش انرژی
 • احساس گناه، بی‌ارزشی و یا درماندگی
 • بدون امید به آینده و بدبینی
 • بیخوابی، بیدار شدن صبح زود و یا خواب زیاد
 • بیقراری و نا‌آرامی
 • ازدست دادن علاقه به فعالیت‌های لذت بخش، شامل رابطه جنسی و …
 • از دست دادن لذت به زندگی
 • پرخوری عصبی و یا کاهش اشتها
 • سردرد، گرفتگی عضلات و یا مشکلات گوارشی
 • کاهش میل جنسی
 • گریه کردن بدون هیچ دلیل خاصی

علایم معمول افسردگی در کودکان و نوجوانان ممکن است کمی با علایم بزرگسالان متفاوت باشد، نشانه‌های افسردگی در کودکان و نوجوانان می‌تواند، شامل:

 • در کودکان نشانه‌های افسردگی شامل، ناراحتی، بیقراری، نگرانی و ناامیدی باشد.
 • نشانه‌های افسردگی در نوجوانان شامل، اضطراب، عصبانیت و دوری از اجتماع باشد.
 • تغییر در طرز تفکر و برنامه خواب هم یکی دیگر از علایم معمول هم در نوجوانان و هم در کودکان می‌باشند.
 • در کودکان و نوجوانان، افسردگی در کنار سایر بیماریها شامل اضطراب و یا اختلال کم توجهی و بیش‌فعالی رخ می‌دهد.
 • کودکان دچار بیماری ممکن‌است در انجام وظایف مدرسه دچار مشکل شوند.

برای بعضی از افراد علایم افسردگی آنقدر شدید است، که فهمیدن آن به سادگی ممکن می‌باشد، اما بعضی دیگر بدون اینکه بدانند، چرا احساس غم و ناراحتی می‌کنند.

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان هراس اجتماعی و خرده مقیاس های آن (ترس، اجتناب و فیزیولوژی)

تعداد سوال: ۱۷
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . ۱۳۸۸
– افضلی، محمد حسن . (۱۳۸۷) . ببرسی سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال وسواس – بی اختیاری اضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس
– بیانی، علی اصغر، رنجبر، منصور، بیانی، علی، (۱۳۹۱) ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ   ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ﺑﺎ     اﻓﺴﺮدﮔﻲ   و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺮاس در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، مجله دانشگااه علوم پزشکی دانشگاه مازندران، دوره ﺑﻴﺴﺖ و دوم، ﺷﻤﺎره ۹۴

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان قدرت روابط اجتماعی افراد

تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی)

ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن ، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی ، پیوند ، پیوستگی و رابطه استعمال می شود . ادوین امری مفهوم ارتباط در معنای عام را ( با توجه خاص به ارتباط اجتماعی ) چنین تعریف می کند : « ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات ، افکار و رفتار های انسانی از یک شخص به شخص دیگر. به طور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از وسایل مختلف استفاده می کند . موقعی که انسان به دیگری نامه می نویسد ، با کتبی مقصود خود را به نظر او می رساند و با وی ارتباط برقرار می سازد. »
به تعریفی دیگر از موجز ، لاندبرگ ، شراگ و لارسن ، ارتباط را عبارت از انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهای چند می دانند . به نظر آنها زمانی که انسان ها از طریق نمادهای چند به تأثیر بر یکدیگر می پردازند ، در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند . از نظر چلز کولی ارتباط را مکانیسمی می داند که از خلال آن روابط انسانها برقرار می شود و بسط می یابد تمامی نماد های ذهنی ، به همراه وسایل انتقال آنان در فضا و حراست از آنان در زمان در محدودۀ ارتباط جای می گیرد . پس ارتباط ، انتقال پیام به دیگری و اساس شکل گیری جامعه است .

انواع ارتباط اجتماعی

ارتباط اجتماعی منشاء فرهنگ است و تعالی فرهنگ بدان مربوط است . ارتباط اجتماعی به عنوان محور فرهنگ و حیات جمع ، محدوده ای بس وسیع دارد که در بر گیرنده تمامی صور روابط انسانی است .
این ارتباط انواع مختلفی دارد ؛

ارتباط مستقیم

ارتباطی است بدون واسطه بین انسان یا انسانها با انسان یا انسا ن های دیگر . گاه ، ارتباط مستقیم آ ن نوع ارتباطی است که بدون نیاز به فرد یا افراد واسط ، وسایل یا ابزار واسط و هم نمادهای واسط یا حامل ( زبان و …) صورت می گیرد ( ارتباطات اشاره ای ، بدنی ، حرکتی و …) .

ارتباط جهانی

با محدود کردن ارتباطات ( درون مرزهایی ملی یا فراتر از آن ) ، ارتباط را به نوع ملی و جهانی یا بین المللی تقسیم می کنند . از این رو ارتباط بین الملی از چهار دیدگاه و با در نظر گرفتن چهار نوع از وسایل و ابزار مطرح می شود :

 • ابزار ارتباط جهانی نظیر تلفن ، تلگراف ، بی سیم و …
 • ابزار ارتباطی که صورت فرا ملی یافته اند ، نظیر تلویزیون اروپای
 • وسایل ارتباطی جمعی با انعکاس جهانی

ابزار وسایل حمل و نقل که حرکت یا جابجای انسانها را در سطح جغرافیا فراهم می آورد رشد شبکه های حمل و نقل و گسترش ابزار الکترونیک در ارتباطات جهانی ، موجبات پیدای نوعی فرهنگ جهانی را فراهم می آورد .

ارتباط احساس برانگیز

فرایند ارتباطی است که از طریق سخن یا نمادهای گوناگون برقرار می شود ، بدون آنکه معنای دقیقی ( محتوی ) انتقال یافته باشد . در جریان این فرایند ارتباطی ، صرفا” حالات احساس گونه منتقل می شود و همبستگی اجتماعی و آمادگی روانی مشترک پدید می آورد . این مفهوم در آغاز توسط مالینوسکی به کار رفت .
او در علت کار برد این مفهوم می نویسد : « در جوامع ابتدایی ، زبان به عنوان یک پیوند در فعالیت های انسانی سنجیده شده و جزئی از رفتار انسانی شناخته می شود . زبان در چنین جوامعی شیوۀ عمل و نه یک ابزار تفکر است » امروزه این نوع ارتباط را ارتباطی می دانند که در آن نمادها موجبات انتقال آمادگی های روانی را فراهم می سازند و همبستگی به بار می آورند .

ارتباط معطوف به هدف

نوعی خاص از ارتباط است که در آن برقرار کنندۀ ارتباط دارای هدفی خاص ، از پیش تعیین شده و برخوردار از برنامه ای مدون است ، نظیر ارتباط پرسشگر با پاسخگو یش .

ارتباط بازتابی

در این نوع ارتباط هدفی از پیش تعیین شده وجود ندارد ، فرد یا افراد یکباره و بدون هیچ آگاهی در جریان ارتباط قرار می گیرند . انبو های خلق در مواردی چند زمینه چنین ارتباطاتی را فراهم می سازند .