مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ترم آخر (صفحه 21)

ترم آخر

پرسشنامه کوتاه شکل های فساد در فوتبال کشور

هدف: ارزیابی انواع اشکال فساد در فوتبال کشور

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کوتاه شکل های فساد در فوتبال کشور

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر در بروز فساد در فوتبال کشور

تعریف فساد در ورزش

تعریف فساد در ورزش نیز دشوار است؛ زیرا، با اینکه این ورزش بین المللی است، اما در برخی موارد فعالیتهایی که به عنوان فساد در ورزش تلقی می شوند، بستگی به نوع ساختار جامعة بررسیکننده دارند؛ برای مثال، برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2006 در آلمان، این کشور اقدام به تنظیم مالی سودآور در بازی دوستانه بین بایرن مونیخ و تیمهایی از تایلند، تونس، ترینیداد و مالت کرد که جایزۀ این مسابقات ازیکسو، سودآور و ازسویدیگر، فسادآور بود. گورس و چادویک (2010 )در تعریف فساد در ورزش بیان کردند که فساد در ورزش شامل هرگونه فعالیت غیرقانونی یا غیراخلاقی است که به صورت عمدی نتیجة مسابقه ورزشی را به سود یک یا گروهی منحرف سازد.

پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر در بروز فساد در فوتبال کشور

هدف: ارزیابی عوامل موثر در بروز فساد در فوتبال کشور: عوامل کلان (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بین المللی)، عوامل میانی (قانونی – حقوقی، ساختاری – سازمانی، مدیریتی – اداری، رسانه ای – ارتباطی)، عوامل خرد (آموزشی – تربیتی، فردی، رفتاری، اخلاقی)

تعداد سوال: 39

تعداد بعد: 13

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر در بروز فساد در فوتبال کشور

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی اثر سطح معیشت بر فساد اداری کارکنان

2- پرسشنامه روشهای کنترل فساد اداری زارع و همکاران (1394)

3- پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری زارع و همکاران (1394)

4- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان

5- پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

6- پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک

مانند هر صنعت پرسودی، فساد در لایه های زیرین ورزش و ازجمله فوتبال نیز رخنه کرده است. در همین زمینه ژاگ روگه 1 بیان کرد که بهطور قاطع، اگر جهان ورزش چشم خود را روی شرطبندی در مسابقات ببندد و ارتباط مناسبی با شرکتهای شرطبندی و دولتها نداشته باشد، مسابقات به صورت حیله گرانه در آینده برگزار خواهند شد.با توجه به تنوع زیاد فعالیتها در زمینة ورزش، تنوع موارد زیادی از فساد را نیز میتوان مشاهده کرد و برای به دست آوردن نتیجة مطلوب به دنبال فسادهای مختلف باید بود. پرسشنامه فوق به دنبال یافتن عوامل موثر بر بروز فساد در ورزش فوتبال ایران است.

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل موثر در بروز فساد در فوتبال کشور: عوامل کلان (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بین المللی)، عوامل میانی (قانونی – حقوقی، ساختاری – سازمانی، مدیریتی – اداری، رسانه ای – ارتباطی)، عوامل خرد (آموزشی – تربیتی، فردی، رفتاری، اخلاقی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی

هدف: ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی از ابعاد مختلف (مهارت، زمان اجرا، تصمیم گیری، اداره بازی، تعامل عوامل اجرایی و طرفداران، تعامل تماشاگران با هم، تعامل مربیان بازیکنان داوران، طراحی محیط، نشانه گذاری، دسترسی، بهداشت، ارزیابی حین بازی، ارزیابی بعد از بازی)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 13

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (2008)

2- پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی (استاندارد)

3- پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی (کشاورز، 1396)

4- پرسشنامه بررسی جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

5- مقیاس رضایت از كیفیت خدمات سفرهای هوایی طاهری و یونسی (1394)

امروزه، نیاز روزافزونی به بهبود کیفیت خدمات در حوزۀ ورزش وجود دارد. رشد چشمگیر رویدادهای ورزشی نیاز به انجام مطالعات تخصصی با عنوان بررسی کیفیت خدمات ورزشی را  می طلبد. در عصر حاضر، نکتة مهم و اساسی قدرت هواداران در ورزش است.  توجه به انتظارات همین هوادارن رکن اساسی موفقیت سازمانهای خدماتی است. کیفیت خدمات، متغیر مهمی برای مدیریت سازمان های ورزشی بهحساب میآید و در مدیریت رویدادهای ورزشی، مقیاس معتبر و قابلاعتمادی برای ارزیابی رویداد و تصمیمگیری مناسب است. هدف این پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی از  دیدگاه هواداران است.

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 34 سوال بوده و هدف ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی از ابعاد مختلف (مهارت، زمان اجرا، تصمیم گیری، اداره بازی، تعامل عوامل اجرایی و طرفداران، تعامل تماشاگران با هم، تعامل مربیان بازیکنان داوران، طراحی محیط، نشانه گذاری، دسترسی، بهداشت، ارزیابی حین بازی، ارزیابی بعد از بازی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه کوتاه قصد خرید هواداران ورزشی

هدف: ارزیابی قصد خرید هواداران ورزشی تیم ملی

تعداد سوال: 3

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کوتاه قصد خرید هواداران ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه قصد خرید مجدد (آرین و همکاران، 1397)

2- پرسشنامه بررسی رابطه کیفیت خدمات و درک قیمت از خدمات: تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مجدد

3- پرسشنامه بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار الکترونیک بر قصد خرید و حفظ و جذب مشتریان

4- پرسشنامه بررسی تاثیر ارتباطات در رسانه های اجتماعی بر درک مصرف کننده از برند لوکس و قصد خرید

5- پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 3 سوال بوده و هدف آن ارزیابی قصد خرید هواداران ورزشی تیم ملی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه کوتاه هویت سازمانی (عظمی و محمدی، 1397)

هدف: ارزیابی هویت سازمانی

تعداد سوال: 8

تعداد عامل: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کوتاه هویت سازمانی (عظمی و محمدی، 1397)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه هویت سازمانی چنی

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی هویت سازمانی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه استاندارد هویت تیمی ورزشی

هدف: ارزیابی هویت تیمی ورزشی در ذهن هواداران

تعداد سوال: 7

تعداد عامل: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد هویت تیمی ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تداعی برند تیم های ورزشی گلادن و فانک (2002)

2- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

3- پرسشنامه خرید کالاهای برند (تیم) ورزشی

4- پرسشنامه ارزیابی تعارض در تیمهای ورزشی پاردایس و همکاران (2014)

5- پرسشنامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

هویت ورزشی

براساس نظریة هویت اجتماعی تاچفل و ترنر (1979 )، هویت تیمی طرفداران بررسی گردید. پژوهشهاي قبلی نشان دادند طرفدارانی که از یك تیم ورزشی حمایت می کنند، گرایش مثبت تري به هم تیمیهاي خود نسبت به غیرتیمی هاي خود دارند؛ یعنی زمانی که هویت تیمی بالا باشد، بر قصد خرید اثر می گذارد

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 7 سوال بوده و هدف آن ارزیابی هویت تیمی ورزشی در ذهن هواداران می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:……….

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

هدف: ارزیابی بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی از ابعاد مختلف (اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، صمیمیت، دوست داشتن، رابطه متقابل، خودارتباطی)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی رابطه تاکتیک های بازاریابی رابطه مند با حفظ و جذب مشتریان با تاثیر متغیر میانجی تبلیغات توصیه ای

2- پرسشنامه بررسی رابطه تاکتیک های بازاریابی رابطه مند با حفظ و جذب مشتریان با تاثیر متغیر میانجی تبلیغات اینترنتی

3- پرسشنامه تاثیر تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند با نقش مبانجی اعتماد بر وفاداری مشتریان

4-پرسشنامه بررسی رابطه تاکتیک های بازاریابی رابطه مند با حفظ و جذب مشتریان با تاثیر متغیر میانجی رضایت مشتریان

5- پرسشنامه بررسی رابطه تاکتیک های بازاریابی رابطه مند با مزیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن ارزیابی بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی از ابعاد مختلف (اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، صمیمیت، دوست داشتن، رابطه متقابل، خودارتباطی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه موانع قابلیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر

هدف: ارزیابی موانع قابلیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر (موانع مربوط به استادیوم، موانع تسهیلاتی، موانع مربوط به امکانات فیزیکی، موانع مربوط به اکادمی های ورزشی)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه موانع قابلیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1-  پرسشنامه کوتاه وفاداری ورزشکاران به باشگاه های ورزشی (استاندارد)

2- پرسشنامه کوتاه تعهد ورزشکاران به باشگاه های ورزشی (استاندارد)

3- پرسشنامه کوتاه رضایتمندی ورزشکاران از باشگاه های ورزشی (استاندارد)

4-پرسشنامه رفتار اخلاقی مربیان باشگاه ها (استاندارد)

5- پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی (استاندارد)

6- پرسشنامه موانع فرهنگی – اجتماعی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 26 سوال داشته و هدف آن ارزیابی موانع قابلیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر (موانع مربوط به استادیوم، موانع تسهیلاتی، موانع مربوط به امکانات فیزیکی، موانع مربوط به اکادمی های ورزشی) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:……

پرسشنامه استاندارد اعتماد به دستگاه های اجرایی

هدف: ارزیابی میزان اعتماد به دستگاه های اجرایی

تعداد سوال: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد اعتماد به دستگاه های اجرایی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

2- پرسشنامه تاثیر اعتماد (عمومی، بین شخصی و نهادی) بر التزام شهروندان به تکالیف و تعهدات مدنی

3- پرسشنامه اعتماد به ویژگی های اخلاقی و تعهدات مذهبی مسئولان نیروی انتظامی (استاندارد)

4- پرسشنامه اعتماد به ويژگی های مدیریتی مسئولان نیروی انتظامی (استاندارد)

5- پرسشنامه اعتماد به سازمانها و نهادهای دولتی (استاندارد)

6- پرسشنامه اعتماد به نظام سیاسی (استاندارد)

*****************************************

شیوه تکمیل: پاسخ دهنده گرامی، در زیر لیست تعدادی از دستگاه های اجرایی دولت آورده شده است و از شما تقاضا داریم که با صداقت کامل میزان اعتماد خود را به هر کدام از انها بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید. منظور از اعتماد………….

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف ارزیابی میزان رضایت از مهاجرت می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:………….

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی از مهاجرت

هدف: ارزیابی میزان رضایت از مهاجرت

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی از مهاجرت

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تمایل به مهاجرت نیروهای انسانی متخصص

2- پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

3- پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ثبات سکونت در شهرها و محله های شهری (شیخ بیگلو، 1396)

4- پرسشنامه عوامل موثر بر ایجاد و گسترش پدیده کودکان خیابانی

مي توان گفت كه مهاجرت به هر علت كه انجام گرفته باشد، بيشتر بر اساس نوعي عدم رضايت از زندگي در مبدأ صورت مي پذيرد. مهاجران تصور مي
كنند در مقصد بهتر به خواسته هاي شان دست مي يابند . رضايت مهاجران در مقصد هم به دليل تصور دستيابي به خواسته هاي والاتر در زمان هاي آتي، باعث تداوم اقامت در آن جا مي گردد (عظيمي، 1336 ). از اين منظر مي توان مهاجرت را به واكنشي نسبت به نارضايتي از زندگي در مبدأ دانست. هر چند ميزان رضايت مند ي در مقصد مي تواند به افزايش مدت اقامت در آنجا منجر شود.

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف ارزیابی میزان رضایت از مهاجرت می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:……