مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ترم آخر (صفحه 20)

ترم آخر

پرسشنامه موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

هدف: شناسایی و اولویت بندی موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی (عامل قانوین – اجرایی، عامل مربوط به خود ورزش، عامل فرهنگی – اجتماعی، عامل اعتقادی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استاندارد روحیه مشارکت جویی – فرم خلاصه

2- پرسشنامه بررسی تاثیر فضای مجازی در بهبود مشارکت مردمی در جذب حمایت های دولت در مواقع بحران

3- پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش

یکی از سنتهای بسیار نیکو در کشور ما ساخت مسجد، مدرسه، آبانبار و بیمارستان توسط خیرین میباشد. نیازی به آمار و ارقام نیست تا بدانیم که نیاز کشور ما به کار خیر، بسیار بیشتر و متنوع تر از آن چیزی است که بتوان آن را در چهارچوب فعالیت خیرین مدرسه ساز قرار داد حوزۀ ورزش و احداث فضاهای ورزشی نیازمند ورود خیرین و کمک آنها به دولت می باشد و هدایت جوانان به عرصه های ورزشی منجر به توسعۀ پایدار و تأمین سلامت و آرامش جامعه می شود؛ به همین دلیل، ورزش نزد معتمدین و خیرین ورزشی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است؛ از این رو، گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریۀ ورزشی و فرهنگ سازی برای مشارکت گستردۀ مردم در تأمین نیازهای ورزشی در ابعاد مختلف را طلب می نماید. این پرسشنامه شناسایی موانع شرکت خیران در توسعه فضاهای ورزشی را هدف خود قرار داده است.

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی

هدف: شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان (شخصیت دوست داشتنی، صداقت حرفه ای ورزشکار، منبع جذابیت ورزشکار، تیپ شخصیتی ورزشکار، توان ستاره بودن ورزشکار)

تعداد سوال: 37

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تأیید یا صحه گذاری هنگامی رخ میدهد که یک ورزشکار یا هنرمند معروف و محبوب از شهرت خود استفاده میکند تا به یک شرکت در فروش محصولاتش کمک کند. از آنجاکه ارتباط روانشناختی قوی بین طرفداران و ستارۀ ورزشی وجود دارد، تأیید محصول توسط او میتواند روش بسیار مؤثری برای متقاعد ساختن طرفداران به خرید محصول موردنظر باشد. امروزه، سازمانهای ورزشی می توانند به طرق مختلف تلاشهای بازاریابی خود را از طریق صحه گذاری ورزشکاران و حامیان مالی ورزشی ارتقاء بخشند. رشد فعالیتهای ورزشی در سراسر جهان بسیار قابل توجه بوده و بسیاری از شرکتها با جلب رضایت ورزشکاران، کالاهای خود را ارتقاء داده اند. در این میان، ورزشهایی همچون اسکی روی برف، اسکیت و کوهنوردی مشارکتی دو برابر دارند. بنابراین با توچه به اهمیت این موضوع، این پرسشنامه به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان (شخصیت دوست داشتنی، صداقت حرفه ای ورزشکار، منبع جذابیت ورزشکار، تیپ شخصیتی ورزشکار، توان ستاره بودن ورزشکار) می پردازد. 

پرسشنامه شناسایی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال

هدف: ارزیابی و شناسایی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال

تعداد سوال: 29

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شناسایی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه ها

2- پرسشنامه موانع خصوصی سازی ورزش

3- پرسشنامه موانع فرهنگی – اجتماعی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

4- پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

5- پرسشنامه موانع سیاسی – حقوقی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

6- پرسشنامه موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

7- پرسشنامه موانع قابلیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر

خصوصی سازی وسیلهای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است؛ بهشرطی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود”. خصوصی سازی بهتازگی بهسوی جبهة اول اندیشة اقتصادی و سیاسی حرکت کرده و به عنوان راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته مطرح گردیده است. این پرسشنامه به بررسی موانع خصوصی سازی صنعت فوتبال کشور پرداخته است.

پرسشنامه شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار

هدف: ارزیابی و شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار (هزینه ها و آینده شغلی، برخورد جامعه، تصور از جنسیت، حاکمیت روابط بر ضوابط در سازمان های ورزشی، نابرابری جنسیتی در سازمان های ورزشی، جنسیت و فرهنگ، عوامل فنی، نابرابری جنسیتی در جامعه، عوامل مدیریتی)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه مشكلات مؤثر بر مشاركت زنان در فعاليت های ورزشی

2- پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

3- پرسشنامه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

4- پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

5- پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

6- پرسشنامه بررسی عوامل سیاسی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

ورزش بانوان و ضرورت رشد و اشاعۀ آن بحث مدیریت زنان در ورزش را مطرح می کند.کشور ما به عنوان یک کشور مسلمان میبایست ضمن اشاعۀ ورزش در بین زنان، الگویی جذاب از ورزش زنان مسلمان را به دنیا ارائه دهد. علاوه براین، وضعیت ورزش زنان و مشارکت آنها در ورزش، منعكس کنندۀ وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان در کشور میباشد؛ بنابراین، سیاستهای اتخاذشده درخصوص ورزش بانوان برای نظام جمهوری اسلامی انعكاسی جهانی دارد. دراینراستا، باید دانست که پیشرفت ورزش بانوان با به کارگیری مدیران زن باتجربه و دلسوز بهتر میسر می شود. عوامل زیادی مانع از تحقق ارتقای ورزشی زنان هستند. در این پرسشنامه به بررسی این عوامل پرداخته می شود.

پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم تماشای یک مسابقه ورزشی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر تصمیم تماشای یک مسابقه ورزشی (استادیوم، بازی، عوامل فردی، خدمات رفاهی، تیم)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم تماشای یک مسابقه ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال

2- پرسشنامه تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی

تصمیم گیری یکی از فعالیتهای مهم و حیاتی در زندگی هر انسان است و هر عملی که از افراد سر می زند، محصول یک نوع تصمیم گیری می باشد. اقدام برای تماشای یک مسابقۀ فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به طوریکه طی یک فرایند خاص، فرد تصمیم می گیرد که به تماشای یک مسابقۀ فوتبال در یک استادیوم برود یا خیر؟ چنین تصمیمی تحتتأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که می بایست به دقت و به شکل موشکافانه تحت ارزیابی و بررسی قرار گیرند. این پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم تماشاگران به تماشای یک مسابقه ورزشی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

پرسشنامه عوامل مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال

هدف: ارزیابی مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال (عوامل جذابیت، عوامل اقتصادی، عوامل برنامه ریزی، عوامل مشوق  زا)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

در عصر حاضر ورزش بهعنوان بخشی اقتصادی، چه در بعد عملی و چه در بعد تماشایی، در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعة اقتصادی جوامع مختلف نقشی اساسی دارد و از مؤثرترین عوامل در رشد اقتصادی ملی و درآمدزاترین صنایع در قرن بیست و یکم به شمار میرود. لبریز بودن ورزشگاهها از تماشاچیان در دیدارهای داخلی، ملی، قارهای و جهانی و برخورداری رقابتها از بینندگان چندصدمیلیونی، پخش تلویزیونی فوتبال را به مردمی ترین ورزش جهان تبدیل کرده است. تماشاچیانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاهها حضور مییابند، اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی داشته و مهمترین سرمایة باشگاه های حرفه ای به شمار می روند؛ زیرا، علاوه براینکه به لیگهای ورزشی هویت میب خشند، با خرید بلیت مسابقات نقش برجسته ای را در کسب درآمد برای لیگهای ورزشی ایفا می کنند. بنابراین، خالی ماندن صندلی های استادیوم ها با ضررهای مالی و غیرمالی زیادی برای باشگاه، استادیوم و اسپانسرها همراه خواهد بود. این پرسشنامه به بررسی علل عدم حضور تماشاگران در استادیوم و خالی ماندن صندلی های می پردازد.

پرسشنامه شایستگی های محوری مدیران

هدف: ارزیابی شایستگی های محوری مدیران از دیدگاه مدیران و کارشناسان (مدیریتی، رهبری، حرفه ای، رفتاری، سیاسی – اجتماعی، فرهنگی – ارتباطی، شخصی، کارآفرینی، بهداشت روانی، اعتقادی، اخلاقی)

تعداد سوال: 28

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شایستگی های محوری مدیران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیریتی مدیران دانایی فرد و همکاران (1388)

2- پرسشنامه اولویت بندی شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی از دیدگاه اساتید

3- پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

4- پرسشنامه ارزیابی شايستگی مدیران و رؤسا

وجود نیروهای شایسته را برای سازمان به عنوان مزیتی رقابتی در نظر میگیرد. راهکار اطمینان از انتصاب مطلوب، توجه به رعایت شرایط احراز شغل، ارزیابی عملکرد و مدنظر قراردادن شایستگی های مدیران است. شایستگی در تمام سطوح باید موردتوجه قرار گیرد و آنچه مهم میباشد، این است که این امر باید از بالاترین سطح آغاز گردد و برای تحقق اهداف سازمانی میبایست افراد لایق و کاردان در رأس امور قرار گیرند. بدیهی است که به جز یک مدیر شایسته، شخص دیگری قادر به تحقق انتظارات یک سازمان نخواهد بود و مدیر شایسته کسی است که هم دانش مدیریت داشته باشد و هم بتواند از تجارب به شکل مطلوبی استفاده نماید. این پرسشنامه به ارزیابی جامع انواع شایستگی های محوری در مدیران می پردازد.

پرسشنامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی

هدف: ارزیابی رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی (رهبری، منابع، پاداش ها، ارتباطات، همکاران)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی

2- پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی (کشاورز، 1396)

3- آشنایی مختصر با اماکن ورزشی نوساز ایران

4- پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وری اماكن ورزشی از دیدگاه دبیران

5- پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

تعریف کیفیت خدمات داخلی

امروزه، کارکنان يک سازمان که از آن با عنوان “مشتريان داخلي سازمان” ياد ميشود، به عنوان اولين مشتريان آن سازمان محسوب ميگردند و لازمۀ کسب رضايت مشتريان بيروني سازمان، تأمين رضايت مشتريان داخلي است. اماکن ورزشي و به ويژه مجموعههای تفريحي ورزشي آبي، از جمله اماکني هستند که در فضای رقابتي امروز بازار تفريحات ورزشي، به کسب اين رضايت به منظور ارائۀ خدمات بهتر و ايجاد تعهد و وفاداری در مشتريان داخلي خود نياز دارند. بي شک، کيفيت خدمات داخلي سازمان مي تواند از مهمترين عوامل مؤثر بر کسب سودمندی و مزيت بلندمدت از طريق تأمين رضايت مشتريان باشد. کيفيت خدمات داخلي به عنوان کيفيت محيط کاری که شرکتها برای تأمين رضايت کارکنان ارائه مي دهند، تعريف شده است

پرسشنامه تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی

هدف: ارزیابی میزان تمایل به بازگشت به سالن تماشاگران ورزشی

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کوتاه قصد خرید هواداران ورزشی

2- پرسشنامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ناهنجاریهای رفتاری هواداران ورزشی

3- پرسشنامه انگیزه های حمایتی هواداران (جالای، 2008)

4- پرسشنامه مصرف رسانه ای هواداران ورزشی (استاندارد)

5- پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران ورزشی

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تمایل به بازگشت به سالن تماشاگران ورزشی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

هدف: ارزیابی میزان رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

2- پرسشنامه قصد حضور تماشاگران (استاندارد)

3- پرسشنامه خطرات ادراک شده مالی – زمانی تماشاگران ورزشی

4- پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…….