مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ترم آخر (صفحه 19)

ترم آخر

پرسشنامه هویت اجتماعی مدرن زنان

هدف: ارزیابی میزان برخورداری زنان از هویت اجتماعی مدرن (هویت مذهبی، هویت جنسی، هویت قومی، هویت ملی، هویت اجتماعی مدرن)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 5

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه هویت اجتماعی مدرن زنان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه خودهویتی کاری (استاندارد)

2- پرسشنامه هویت قومی علیزاده اقدم و همکاران (1393)

3-پرسشنامه گرایش به هویت ملی ارمکی و غفاری (1383)

4- پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت

5- پرسشنامه هویت اجتماعی

6- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

تعریف هویت اجتماعی مدرن

هویت اجتماعی تعريفي است كه فرد از خود در رابطه با ديگران مي كند و به طور ويژه به آن جنبه هايي از شخص بر مي گردد كه در واژه هاي عضویت گروهي او تعريف شده است.

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان برخورداری زنان از هویت اجتماعی مدرن (هویت مذهبی، هویت جنسی، هویت قومی، هویت ملی، هویت اجتماعی مدرن) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه میزان استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعی

هدف: ارزیابی میزان استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعی (فناوري هاي اطلاعواتي و ارتباطاتي نوين، استفاده از تلفن همراه، وسایل ارتباط جمعی داخلی، وسایل ارتباط جمعی خارجی)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 4

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه میزان استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ گویی به مشتری

2- پرسشنامه بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روابط مشتری براساس توانایی ها و عملکرد شرکت

3- پرسشنامه بررسی نقش رسانه های تبلیغاتی اینترنتی در جذب منابع مالی بانکها

4- پرسشنامه موانع بهره گیری از رسانه های آموزشی در فرآیند یاددهی-یادگیری (استاندارد)

5- پرسشنامه بررسی تاثیر ارتباطات در رسانه های اجتماعی بر درک مصرف کننده از برند لوکس و قصد خرید

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعی (فناوري هاي اطلاعواتي و ارتباطاتي نوين، استفاده از تلفن همراه، وسایل ارتباط جمعی داخلی، وسایل ارتباط جمعی خارجی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:……

پرسشنامه نوع سبک زندگی

هدف: ارزیابی نوع سبک زندگی افراد (سبک زندگی مدرن، سبک زندگی سنتی، سبک زندگی دوستانه)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 3

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه نوع سبک زندگی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سبک زندگی برند (آرین و همکاران، 1397)

2- پرسشنامه سبک زندگی دیجیتالی خانواده های ایرانی و عوامل موثر بر آن (خادمیان و حسینی، 1394)

3- پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی (حیرت و همکاران، 1393)

4- پرسشنامه سبک زندگی نوین رسول زاده اقدم و همکاران (1394)

5- پرسشنامه سبک زندگی والس

6- پرسشنامه سبک زندگی (مربوط به بیمه)

7- پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)

8- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

9- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نوع سبک زندگی افراد (سبک زندگی مدرن، سبک زندگی سنتی، سبک زندگی دوستانه) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:……..

پرسشنامه استاندارد احساس تعلق مندی به محیط زیست

هدف: ارزيابي میزان احساس تعلق مندی به محیط زیست

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد احساس تعلق مندی به محیط زیست 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه جهت گیری خانواده نسبت به محیط زیست (فرم خلاصه)

2- پرسشنامه دانش محیط زیستی دانشجویان هی و همکاران (2011)

3- پرسشنامه نگرانی محیط زیستی

4- پرسشنامه رفتارهای محیط زیستی گردشگران

5- پرسشنامه ارزشهای محیط زیستی گردشگران

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 8 سوال داشته و هدف آن ارزيابي میزان احساس تعلق مندی به محیط زیست مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:….

پرسشنامه استاندارد فرهنگ شفاهی خانواده

هدف: ارزیابی فرهنگ شفاهی خانواده از ابعاد مختلف (ادبیات شفاهی، ارتباط شفاهی)

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 2

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد فرهنگ شفاهی خانواده

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سرمایه فرهنگی دانش آموزان

2- پرسشنامه کوتاه نگرش به برابری فرهنگی

3- پرسشنامه رضایت زندانیان از امکانات آموزشی و فرهنگی زندان

4- پرسشنامه پایگاه اجتماعی- فرهنگی (صمدی و همکاران، 1393)

5- پرسشنامه ویژگی های قومی – فرهنگی (استاندارد)

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی فرهنگ شفاهی خانواده از ابعاد مختلف (ادبیات شفاهی، ارتباط شفاهی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

برای دانلود پرسشنامه و ادامه توضیحات ان بر روی لینک خرید فایل کلیک فرمائید. در صورت نیاز می توانید از راهنمای خرید در پایین سایت استفاده فرمائید. کیفیت این پرسشنامه توسط گروه ترم آخر تضمین شده است.

پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی

هدف: ارزیابی میزان مدارای اجتماعی افراد از ابعاد مختلف (مدارای عقیدتی، مدارای مذهبی، مدارای قومیتی، مدارای ملیتی، مدارای جنسیتی، مدارای رفتاری و اخلاقی، مدارا با مجرمان)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 7

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1-پرسشنامه وفاق اجتماعی

2- پرسشنامه کیفیت اجتماعی و فرهنگی خیابان های شهری (استاندارد)

3- مقیاس رفتارهای انحرافی اجتماعی (استاندارد)

4- پرسشنامه اضطراب فیزیک اجتماعی (SPA)

5- پرسشنامه هنجار تقابل اجتماعی (پروگینی و همکاران، 2003)

6- پرسشنامه علل اجتماعی طلاق (استاندارد)

تعریف مدارای اجتماعی

مدارا را مي توان پذيرش و كنارآمدن با افراد و گروه هايي تعريف كرد كه از نظر نظام ارزشي و عقيدتي با ما متفاوت هستند

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان مدارای اجتماعی افراد از ابعاد مختلف (مدارای عقیدتی، مدارای مذهبی، مدارای قومیتی، مدارای ملیتی، مدارای جنسیتی، مدارای رفتاری و اخلاقی، مدارا با مجرمان) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

مقیاس استاندارد تاثیر محدودیت های سنتی بر گرایش به دوستی در فضای مجازی

هدف: ارزیابی تاثیر محدودیت های سنتی بر گرایش به دوستی در فضای مجازی

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد تاثیر محدودیت های سنتی بر گرایش به دوستی در فضای مجازی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نگرش به ازدواج در فضای مجازی (رازقی و همکاران، 1396)

2- پرسشنامه نگرش دانشجویان به شبکه های مجازی

3- دانلود مقاله: آسیب‌های نوپدید، شبکه‌های اجتماعی مجازی و خانواده‌ی ایرانی

4- پرسشنامه سبک زندگی دیجیتالی خانواده های ایرانی و عوامل موثر بر آن (خادمیان و حسینی، 1394)

5- پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی (نسخه کوتاه)

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 6 سوال داشته و هدف آن ارزیابی تاثیر محدودیت های سنتی بر گرایش به دوستی در فضای مجازی مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…..

مقیاس استاندارد گمنامی در روابط اینترنتی

هدف: ارزیابی نگرش و تمایل به گمنامی در روابط اینترنتی

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد گمنامی در روابط اینترنتی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تاثیر فضای مجازی بر قدرت (نرم، سخت، سایبری)

2- پرسشنامه بررسی تاثیر فضای مجازی در بهبود مشارکت مردمی در جذب حمایت های دولت در مواقع بحران

3- پرسشنامه بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با آسیب های اجتماعی نوجوانان و جوانان

4- پرسشنامه نگرش به ازدواج در فضای مجازی (رازقی و همکاران، 1396)

5- پرسشنامه آسیب شناسی فضای مجازی

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 5 سوال داشته و هدف آن ارزیابی نگرش به گمنامی در روابط اینترنتی مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:……

مقیاس استاندارد خویشتن داری – فرم کوتاه

هدف: ارزیابی میزان توانایی تسلط بر خود

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد خویشتن داری –  فرم کوتاه

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- آزمون مفهوم خویشتن (خودپنداره) بک (SCT)

2- پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

3- پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

4- پرسشنامه استاندارد گرایش دیگرخواهانه (میرفردی و احمدی قارنائی، 1395)

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 4 سوال داشته و هدف آن ارزیابی میزان توانایی تسلط بر خود مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:………

مقیاس استاندارد تعهد عام

هدف: ارزیابی میزان تعهد عام (احساس مسئولیت به دیگران)

تعداد سوال: 5

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استاندارد تعهد عام

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شخصیت اجتماعی پیشرفته

2- پرسشنامه نگرش به هنجارهای اجتماعی

3- پرسشنامه استاندارد فایده گرایی اجتماعی– فرم خلاصه

4- پرسشنامه استاندارد تحمل اجتماعی

********************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 5 سوال داشته و هدف آن ارزیابی میزان تعهد عام (احساس مسئولیت به دیگران) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…..