مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ترم آخر (صفحه 19)

ترم آخر

پرسشنامه خطرات ادراک شده مالی – زمانی تماشاگران ورزشی

هدف: ارزیابی میزان خطرات ادراک شده مالی – زمانی تماشاگران ورزشی

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه خطرات ادراک شده مالی – زمانی تماشاگران ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی

2- پرسشنامه رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

3- پرسشنامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

4- پرسشنامه قصد حضور تماشاگران (استاندارد)

خطر ادراك شده، در یک زمینۀ خاص و براساس دیدگاه فرد شکل می گیرد؛ به همین دلیل میت واند براي یک محصول، خدمت یا فعالیت از فردي به فرد دیگر متفاوت باشد. ). پژوهشگران تمایل دارند به جاي تمرکز بر خطر واقعی، بر مفهوم خطر درك شده تمرکز کنند؛ زیرا افراد عموماً نگران نتایج برآمده از یک عمل یا خرید، زمانی که به خود آنها مربوط است میباشند و به نتایج محتمل کلی که درواقع، همان خطر واقعی است، توجهی ندارند. این پرسشنامه به میزان ادراک اتلاف وقت یا صرف هزینه بیهوده در نتیجه مشارکت در ورزش در تماشاگران فوتبال می پردازد.

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش

هدف: شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (فرهنگ سازمانی، کار تیمی، تعهد مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، زیرساخت های سیستم های اطلاعاتی، آموزش کارکنان، ساختار دانشی)

تعداد سوال: 30

تعداد عامل: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد (فروش صادراتی) با توجه به نقش میانجی گری جهت گیری بازار و نوآوری در بسته بندی

2- پرسشنامه تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر عملکرد کارکنان شعب بانک با میانجی گری مدیریت دانش

3- پرسشنامه بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی با توجه به نقش واسطه جهت گیری بازار و نوآوری

4- پرسشنامه تاثیر جابجایی مدیران ارشد بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

5- پرسشنامه راهبردهای مدیریت دانش در حوزه محصول (استاندارد)

با گذر از اقتصاد سنتی مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش به یكی از دارایی های اساسی سازمانها تبدیل شده است و مدیریت آن امری ضروری بهنظر میرسد. در اقتصاد نو، دانش منبع اصلی توسعۀ اقتصادی و صنعتی است و سایر عوامل سنتی در رتبۀ بعدی اهمیت قرار دارند . شایان ذکر است که مقولۀ دانش و مدیریت آن رفته رفته جای خود را در سازمانها باز می کند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش نمایند، سازماندهی کنند و منتشر سازند. همچنین، مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیتهایی چون حل مشكلات، آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیمگیری ضروری می باشد. این پرسشنامه به بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می پردازد.

پرسشنامه موانع مدیریتی توسعه و پیشرفت فوتبال

هدف: شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه و پیشرفت فوتبال

تعداد سوال: 21

تعداد عامل: 21

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه موانع مدیریتی توسعه و پیشرفت فوتبال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شناسایی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال

2- پرسشنامه عوامل مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال

3- پرسشنامه کوتاه شکل های فساد در فوتبال کشور

4- پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر در بروز فساد در فوتبال کشور

5- پرسشنامه موانع قابلیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر

ایران از جمله کشورهایی است که در آن، فوتبال سرگرمی بسیاری از مردم میباشد و پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصة فوتبال با غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیکی دارد و رشد و توسعة این رشته، نیازمند حرکتی منسجم همراه با برنامهریزی دقیق و متناسب براساس نگرشها و رویکردهای رایج در فوتبال جهان میباشد. شناخت رویکردها و نگرشهای حاکم بر توسعة فوتبال، ما را در یافتن جهت و مسیر حرکت فوتبال کشور راهنمایی میکند و رویکرد مناسبی را برای توسعة فوتبال کشور براساس اهداف حاکم بر ورزش و تربیتبدنی به ما نشان می دهد تا دستیابی به اهداف ورزش در جامعه، واقع گرایانه تر شده و از شعارگراییها و هدف گذاریهای غیرواقعی که به تخریب ورزش، جامعه و نظام تربیتی ورزش منجر خواهد شد، اجتناب گردد.

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر حفظ و جذب مشتریان با تاثیر متغیر میانجی تبلیغات توصیه ای

هدف: بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر حفظ و جذب مشتریان با تاثیر متغیر میانجی تبلیغات توصیه ای (حواس پنجگانه مشتریان، احساسات و عواطف مشتریان، طرز فکر مشتریان، عمل یا کنش مشتریان، رابطه و تعامل مشتریان، حفظ و جذب مشتریان، تبلیغات توصیه ای)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر حفظ و جذب مشتریان با تاثیر متغیر میانجی تبلیغات توصیه ای

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

2- پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی حسی در پایداری کسب و کارهای کوچک

3- پرسشنامه تاثیر عناصر بازاریابی رابطه ای دانشگاه بر وفاداری دانشجویان (حسینی و همکاران، 1391)

4- پرسشنامه موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی در زمینه توسعه صادرات

5- پرسشنامه عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف كنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوكس

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر حفظ و جذب مشتریان با تاثیر متغیر میانجی تبلیغات توصیه ای (حواس پنجگانه مشتریان، احساسات و عواطف مشتریان، طرز فکر مشتریان، عمل یا کنش مشتریان، رابطه و تعامل مشتریان، حفظ و جذب مشتریان، تبلیغات توصیه ای) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس ورزش

هدف: ارزیابی نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس ورزش (جلب توجه، علاقه مند سازی، تحریک تمایل، سوق دادن به خرید (جذب))

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس ورزش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

2- پرسشنامه عوامل مربوط به برند ورزشکاران در آگاهی های تبلیغاتی (عیدی و همکاران، 1395)

3- پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند بویل و همکاران (2013)

4- پرسشنامه نقش حمایتهای مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

5- پرسشنامه تداعی برند تیم های ورزشی گلادن و فانک (2002)

تعریف تبلیغات

تبلیغات را می توان به عنوان عنصر اصلی فرهنگ معاصر در کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای صنعتی دانست. در کتب و فنون مختلف، تعاریف
متفاوتی برای عنوان و مفهوم تبلیغات ارائه شده است که در تمامی آنها اشتراکاتی وجود دارد؛ به عنوان مثال، تبلیغ عبارت است از یک ارتباط غیرشخصی که لازم است برای آن پول پرداخت شود و این ارتباط از طریق رسانههای مختلف و برای متقاعدساختن یا تأثیر بر اذهان افراد صورت می پذیرد

شاخص توانایی انجام کار

هدف: ارزیابی میزان توانایی انجام کار (ادراک سلامتی مرتبط با توانایی انجام کار، سلامت و بیماری مرتبط با توانایی کار)

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

شاخص توانایی انجام کار

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استاندارد کنترل هیجان در محیط کار

2- پرسشنامه استاندارد وجدان کاری – فرم کوتاه

عوامل تعیین کنندۀ توانایی انجام کار (اگر نگوییم بیشمار)متعدد بوده و ارزیابی جامعی را می طلبد؛ بنابراین، این سؤال مطرح میباشد که آیا میتوان توانایی انجام کار را اندازهگیری نمود؟ این اندازه گیری هم به صورت بررسی های آزمایشگاهی و هم بهصورت بررسی ادراکی شناختی کارکنان از وضعیت تواناییهای خود امکان پذیر است. در این زمینه، پژوهشگران راه حلی مبتنی بر این تفکر را ارائه نموده اند که تنها یک فرد شاغل میتواند سهم فاکتورهای متعدد در توانایی انجام کار را خلاصه کند. آنها پس از ارزیابیهای مختلف، مجموعۀ سؤالات کوتاهی که توانایی انجام کار یک فرد شاغل را با یک امتیاز نهایی مشخص می کرد، ارائه نمودند. این ابزار به عنوان شاخص توانایی انجام کار  ارائه گشت و در مطالعات مختلف اعتبار خوبی را نشان داد.

پرسشنامه شایستگی های مربیان ورزشی

هدف: ارزیابی شایستگی های مربیان ورزشی از ابعاد مختلف (رهبری و انگیزه، تجربه رقابتی، برقراری ارتباط، ارائه بازخورد، بازاریابی و بودجه بندی، پشتیبانی و حمایت، برنامه ریزی)

تعداد سوال: 29

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شایستگی های مربیان ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رفتار اخلاقی مربیان باشگاه ها (استاندارد)

2- پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کارآیی مربیان (فلتز و همکاران، 1990)

3- پرسشنامه شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای (استاندارد)

4- پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه ای

5- پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی عیدی و همکاران (1395)

6- پرسشنامه مسئولیت مدنی مربیان ورزش (استاندارد)

7- پرسشنامه آگاهی های حقوقی مربیان ورزش (استاندارد)

در محیط ورزش، مربی چهرۀ اصلی و مرکزی محسوب می شود و مسئولیت فراهم آوردن فرصتهایی برای افزایش تواناییها و مهارتهای ورزشکاران در زمینههای گوناگون فنی، بدنی و اخلاقی را برعهده دارد. مربیگری شامل: هدایت و رهبری ورزشکاران در یادگیری و آموزشهای فنی، تاکتیکی و مهارتهای زندگی از جمله هماهنگی و راهنمایی  ورزشکاران در اجرای این مهارتها میباشد. از این رو، کسب دانش ورزشی به مقدار مناسب و کافی برای مربیان ضروری میباشد تا به شایستگی های لازم برای این حرفه دست پیدا کنند. این پرسشنامه به ارزیابی شایستگی های حرفه ای مربیان ورزشی می پردازد.

پرسشنامه موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

هدف: شناسایی و اولویت بندی موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی (عامل قانوین – اجرایی، عامل مربوط به خود ورزش، عامل فرهنگی – اجتماعی، عامل اعتقادی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استاندارد روحیه مشارکت جویی – فرم خلاصه

2- پرسشنامه بررسی تاثیر فضای مجازی در بهبود مشارکت مردمی در جذب حمایت های دولت در مواقع بحران

3- پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش

یکی از سنتهای بسیار نیکو در کشور ما ساخت مسجد، مدرسه، آبانبار و بیمارستان توسط خیرین میباشد. نیازی به آمار و ارقام نیست تا بدانیم که نیاز کشور ما به کار خیر، بسیار بیشتر و متنوع تر از آن چیزی است که بتوان آن را در چهارچوب فعالیت خیرین مدرسه ساز قرار داد حوزۀ ورزش و احداث فضاهای ورزشی نیازمند ورود خیرین و کمک آنها به دولت می باشد و هدایت جوانان به عرصه های ورزشی منجر به توسعۀ پایدار و تأمین سلامت و آرامش جامعه می شود؛ به همین دلیل، ورزش نزد معتمدین و خیرین ورزشی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است؛ از این رو، گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریۀ ورزشی و فرهنگ سازی برای مشارکت گستردۀ مردم در تأمین نیازهای ورزشی در ابعاد مختلف را طلب می نماید. این پرسشنامه شناسایی موانع شرکت خیران در توسعه فضاهای ورزشی را هدف خود قرار داده است.

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی

هدف: شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان (شخصیت دوست داشتنی، صداقت حرفه ای ورزشکار، منبع جذابیت ورزشکار، تیپ شخصیتی ورزشکار، توان ستاره بودن ورزشکار)

تعداد سوال: 37

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تأیید یا صحه گذاری هنگامی رخ میدهد که یک ورزشکار یا هنرمند معروف و محبوب از شهرت خود استفاده میکند تا به یک شرکت در فروش محصولاتش کمک کند. از آنجاکه ارتباط روانشناختی قوی بین طرفداران و ستارۀ ورزشی وجود دارد، تأیید محصول توسط او میتواند روش بسیار مؤثری برای متقاعد ساختن طرفداران به خرید محصول موردنظر باشد. امروزه، سازمانهای ورزشی می توانند به طرق مختلف تلاشهای بازاریابی خود را از طریق صحه گذاری ورزشکاران و حامیان مالی ورزشی ارتقاء بخشند. رشد فعالیتهای ورزشی در سراسر جهان بسیار قابل توجه بوده و بسیاری از شرکتها با جلب رضایت ورزشکاران، کالاهای خود را ارتقاء داده اند. در این میان، ورزشهایی همچون اسکی روی برف، اسکیت و کوهنوردی مشارکتی دو برابر دارند. بنابراین با توچه به اهمیت این موضوع، این پرسشنامه به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی از دیدگاه مشتریان (شخصیت دوست داشتنی، صداقت حرفه ای ورزشکار، منبع جذابیت ورزشکار، تیپ شخصیتی ورزشکار، توان ستاره بودن ورزشکار) می پردازد. 

پرسشنامه شناسایی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال

هدف: ارزیابی و شناسایی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال

تعداد سوال: 29

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شناسایی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه ها

2- پرسشنامه موانع خصوصی سازی ورزش

3- پرسشنامه موانع فرهنگی – اجتماعی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

4- پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

5- پرسشنامه موانع سیاسی – حقوقی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

6- پرسشنامه موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال

7- پرسشنامه موانع قابلیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر

خصوصی سازی وسیلهای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است؛ بهشرطی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود”. خصوصی سازی بهتازگی بهسوی جبهة اول اندیشة اقتصادی و سیاسی حرکت کرده و به عنوان راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته مطرح گردیده است. این پرسشنامه به بررسی موانع خصوصی سازی صنعت فوتبال کشور پرداخته است.