مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ترم آخر (صفحه 18)

ترم آخر

پرسشنامه معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی

هدف: شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی (مقام ها و امتیازات، عملکرد علمی – پژوهشی، عملکرد سازمانی، عملکرد آموزشی – ورزشی، سابقه ورزشی، سابقه علمی – آموزشی، منابع در دسترس)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه میزان استفاده معلمان راهنمایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری

2- پرسشنامه حساسیت معلمان نسبت به بی انضباطی (جونز و همکاران، 1995)

3- پرسشنامه تاثیر آموزش از طریق شبکه های اجتماعی بر مهارتهای حرفه ای معلمان

4- مقیاس کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه ندرلو و همکاران (1395)

5- پرسشنامه خودافشایی معلمان

6- پرسشنامه مهارت های حرفه ای معلمان

7- پرسشنامه نیازهای آموزشی معلمان مدارس در زمینه هوشمندسازی مدارس

8- پرسشنامه نیازسنجی آموزشی معلمان

معلم تربیت بدنی به عنوان جزئی از نیروی انسانی در آموزش و پرورش، وظایف خطیری همچون ایجاد آمادگی بدنی، ایجاد صفات اخلاقی و اجتماعی پسندیده، پر کردن صحیح اوقات فراغت و آموزش شیوه درست زندگی به دانش آموزان را بر عهده دارد. در کنار این وظایف مهم، عواملی هم وجود دارد که چنانچه به آنها رسیدگی نشود، به معلم و دانش آموز ضربه بزرگی وارد خواهد شد. یکی از آن عوامل مهم، نحوه ارزشیابی از عملکرد معلمان است. ارزیابی عملکرد، به خودی خود در جلب انگیزه و اشتیاق، جهت دهی و هدایت، سرپرستی، نظارت و توانمندسازی معلمان تاثیر دارد. در فرآیند
ارزیابی عملکرد، شناسایی و کاربرد معیارهای کلیدی عملکرد برای سازمانها از جمله آموزش و پرورش حیاتی است. در نظام آموزشی بهتر است واقعیتها را به وسیله شاخصهای معتبر سنجید و تغییرات آنها را در شرایط مختلف مطالعه نمود. البته موضوع بسیار مهم در ارزیابی عملکرد، تعیین شاخصهای مناسب به عنوان مبنای استاندارد جهت ارزیابی عملکرد است. این پرسشنامه به ارزیابی این عملکردها می پردازد.

پرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات همایش

هدف: ارزیابی میزان رضایت بازدیدکنندگان از کیفیت خدمات همایش

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات همایش 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل مؤثر بر برندسازی سالن های نمايشگاه های بين المللی

2- پرسشنامه بررسی تاثیر وجود فرآیند نوآوری بر ارتقا گردشگری مجازی

3- پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند بویل و همکاران (2013)

4- پرسشنامه موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی در زمینه توسعه صادرات

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و آن ارزیابی میزان رضایت بازدیدکنندگان از کیفیت خدمات همایش می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:……

پرسشنامه کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی

هدف: ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (کیفیت محل برگزاری، کیفیت همایش، کیفیت دسترسی، کیفیت گردشگری)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی بر جوامع میزبان (هریتز و رس، 2010)

2- پرسشنامه بررسی جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

3- پرسشنامه عوامل و موانع اثر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

4- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

5- پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تأكيد بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی

تعریف گردشگری ورزشی

تارکو 2 و همکاران (2002) گردشگری ورزشی را با عنوان سفر کردن برای حضور یا شرکت در یک فعالیت از پیش تعیین شده توصیف کرده اند. گردشگری ورزشی را می توان به دو شکل توصیف کرد: 1 گردشگری ورزشی، مشارکت کننده در فعالیتهایی مانند تنیس، گلف، شنا و بسیاری فعالیتهای دیگر است.  گردشگر ورزشی به عنوان تماشاگر، به طرف جاذبهها و رویدادهای ورزشی کشیده می شود. گردشگری ورزشی، یک صنعت خدماتی است و عمدتا به وسیله کیفیت خدماتی که ارائه می شود تحت تاثیر قرار می گیرد.

پرسشنامه جایگاه الگوی سایبرنتیک سازمان

هدف: بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک سازمان (کنترل، پیوندها، تعاملات، تصمیم گیری، سلسله مراتب، رهبری)

تعداد سوال: 44

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه جایگاه الگوی سایبرنتیک سازمان 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

سایبرنتیک دانش جوانی است که از فعالیت های علمی و نظری مشترک رشته های جامعه شناسی، زیست شناسی، پزشکی، فیزیولوژی، اقتصاد، زبان شناسی، روان شناسی، منطق، ریاضیات، مهندسی و نظریه های اطلاعات و کنترل و ماشین های اتومات بوجود آمده است. در جهان امروز از دستاوردهای سایبرنتیک، در حل دشواری های اجتماعی، اقتصادی، بیولوژیک، پزشکی و امور بشردوستانه استفاده می شود و خودکار نمودن فعالیت های اداری و تجاری از اهمیتی فزاینده ای برخوردار شدهاست. هدف اساسی که اینک پیش روی مدیران قرار دارد، عقلایی کردن سایبرنتیک در فرایند مدیریت بر اساس روش های بدون کاغذ است. با توجه به یک عقیده سنتی در مورد سایبرنتیک، توسعه و پیشرفت تکنولوژی، محیط و یا حتی فشارهای اقتصادی میتوانند به عنوان عوامل کنترل عمل نمایند. در صورتی که آنچه که سایبرنتیک را از بقیه رشته ها متمایز می کند این است که تأکیدش تنها بر کنترل و ارتباطات در سیستمهای مهندسی شده و ساخته دست بشر نیست، بلکه سیستمهای طبیعی همانند ارگانیزمها و جوامعی که توسط ایجادکنندگان آنها هدف گذاری و کنترل می شوند را نیز در بر میگیرد. سایبرنتیک تنها به این موضوع که سیستمها از چه چیزهایی تشکیل شده اند، نمیپردازد بلکه در مورد این که آنها چگونه عمل می کنند نیز بحث می کند.

پرسشنامه چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران

هدف: چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران (سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان، نظارت و ارزیابی، عوامل انسانی، عوامل مالی، عوامل حقوقی، ساختار و تشکیلات، استعدادیابی و فرآیند ورزش قهرمانی،  برنامه ریزی میان مدت و تاکتیکی و عملیاتی)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی (استاندارد)

2- پرسشنامه مشکلات کناره گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ)

3- پرسشنامه موانع توسعه حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش قهرمانی

4- پرسشنامه فرصتها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

5- پرسشنامه قوتها و ضعفهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

ورزش قهرمانی یکی از ارکان مهم توسعه ورزش در کشور است. توسعه ورزش قهرمانی در هر کشور پیش زمینه کسب موفقیت در رقابتهاي جهانی و المپیک است. در چند دهه گذشته رقابت بین کشورها براي بردن مدالها در رقابتهاي بین المللی شدت بالایی گرفته است. این امر منجر شده است که دولتها و سازمانهاي ورزشی کشورها در سراسر جهان میزان بودجه اختصاصی به ورزش قهرمانی را افزایش دهند. به منظور موفقیت بین المللی، سیستمهاي ورزش قهرمانی کشورها شدیداً متجانس و همگن شدهاند و همه آنها تقریباً از سیستمهاي واحدي پیروي می کنند. بسیاري از کشورها نشان داده اند که افزایش بودجه ورزش قهرمانی می تواند منجر به افزایش کسب مدالها در بازيهاي المپیک شود. با این وجود، علی رغم افزایش رقابتها و تجانس سیستمهاي ورزش قهرمانی، استراتژي مطلوب براي موفقیت در سطوح بین المللی هنوز نامعلوم است.  بی شک فقدان یک سیستم تعریف شده بین المللی در ورزش قهرمانی، عمیقترین تاثیر را بر مدیریت سطح کلان ورزش دارد؛ زیرا مدیریت خط مقدم اجراي استراتژيها است. مدیریت ورزش قهرمانی به عنوان یک نظام داراي حلقههاي مشخصی است که باید در مراحل نهایی همدیگر را تکمیل نمایند. تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که اکثر مشکلات موجود در این زمینه در حوزه سیاستگذاري و برنامه ریزي کلان ناشی می شود، اما بخشهاي دیگر که در این مسأله نقش مؤثري داشته اند، بطور مثال حوزه پشتیبانی و اجرا و ارتباط بین فرایندهاي ورزش قهرمانی داراي ضعف و مشکلات عدیده اي هستند. این پرسشنامه به بررسی این ضعف ها و چالش های می پردازد.

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در فدراسیونهای ورزشی

هدف: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در فدراسیونهای ورزشی از دیدگاه خبرگان (جانشین پروری، توانمندیهای راهبردی، تعامل پویای مشاغل و محیط، توجه به ارتباطات، تمایل فعال به جانشین پروری)

تعداد سوال: 29

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در فدراسیونهای ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه جانشین پروری

2- پرسشنامه عوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان

بسیاری از سازمانهایی که مستعد زوال و نابودی هستند، برای تأمین نیازهای آیندۀ خود برنامه ای ندارند و امور را به دست حادثه و زمان میسپارند و در رویارویی با مسائل به صورت منفعلانه برخورد میکنند. اینگونه سازمانها را میتوان سازمانهای آینده بین نامید. برخی دیگر از سازمانها برای تأمین نیازمندیهای آیندۀ مدیریتی خود، اقدام به جذب و بهره گیری از مدیران و نیروهای مستعد بیرونی بدون توجه به منابع درونسازمانی می کنند. اینگونه سازمانها، سازمانهای آینده گزین نام دارند. مدیران ارشدی که از خارج از سازمان برگزیده می شوند نسبت به گزینه های داخلی، با ریسک بیشتری در مسیر شغلی خود مواجه می شوند. مدیریت جانشین پروری، چرخۀ دائمی جایگزینی و بهکارگیری مدیران و کارشناسان کارآمد را رقم زده و دغدغۀ فقدان مدیران کارآزموده را برای تصمیم گیرندگان از بین خواهد برد. در چنین سازمانی هرگاه یکی از مدیران متخصص یا کارشناسان خبره به دلایل مختلفی پست خود را ترک نماید، هیچ خللی در مسیر دستیابی سازمان به اهدافش رخ نخواهد داد و بلافاصله، فرد جایگزین و مستعد از مخزن جانشینی انتخاب گشته و به کار گمارده می شود.

پرسشنامه اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی بر جوامع میزبان (هریتز و رس، 2010)

هدف: ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی بر جوامع میزبان (اثرات مثبت، اثرات منفی)

تعداد سوال: 29

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی بر جوامع میزبان (هریتز و رس، 2010)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

2- پرسشنامه عوامل و موانع اثر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

3- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

4- پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تأكيد بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی

5- پرسشنامه مشكلات گردشگری ورزشی

گردشگری به دليل تأثيرات مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بویژه درآمدزایی و تأثير در رشد اقتصادی کشورها، به بزرگترین صنعت در جهان تبدیل شده و برای اغلب کشورها، گردشگری منبع مهمی برای فعاليت های تجاری، کسب درآمد، اشتغال زایی و مبادلات خارجی محسوب می شود. فعاليت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعاليت ها در جهان مطرح است. به طوری که یکی از اقتصادیترین فعاليت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف به حساب می آید. از این رو توسعه گردشگری در مکان های مختلف زمينه های ایجاد اشتغال دائم، فصلی و نيمه وقت را برای نيروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بيکاری می کاهد. همچنين علاوه بر اشتغال های مستقيم در گردشگری زمينه اشتغال در فعاليت های دیگر در ارتباط با گردشگری همچون کارهای ساختمانی، تعميرات، کرایه دادن اتومبيل، دست فروشی و نظير اینها برای افراد بومی فراهم می گردد.

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی

هدف: شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استانهای ناموفق

تعداد سوال: 20

تعداد عامل: 20

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه موانع توسعه حمایت مالی شرکت های خصوصی از ورزش قهرمانی

2- پرسشنامه موانع مدیریتی توسعه و پیشرفت فوتبال

3- پرسشنامه موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (استاندارد)

4- پرسشنامه عوامل و موانع اثر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

کشتی ورزش اول کشور به شمار می آید؛  زیرا تنها رشتۀ دارای عنوان قهرمانی جهان در کشورمان می باشد و به همین دلیل، میزان توجه مردم، مسئولان و دست اندر کاران ورزش و حتی صاحبان رسانه نسبت ببه کشتی، بسیار قابل توجه است.

اين پرسشنامه 20 سوال داشته و هدف آن شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استانهای ناموفق مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:….

پرسشنامه مصرف رسانه ای هواداران ورزشی

هدف: ارزیابی میزان مصرف رسانه ای هواداران ورزشی

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

24,000ریال – خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه مصرف رسانه ای هواداران ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه مصرف رسانه ای

2- پرسشنامه نقش رسانه های جمعی بر اصلاح الگوی مصرف آب

3- پرسشنامه میزان استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعی

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 4 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان مصرف رسانه ای هواداران ورزشی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…………..

پرسشنامه مقاصد رفتاری تماشاچیان

هدف: ارزیابی مقاصد رفتاری تماشاچیان (قصد حضور، پیشنهاد به دیگران، خرید کالاهای ورزشی، مصرف رسانه ای)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مقاصد رفتاری تماشاچیان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

2- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها

3- پرسشنامه انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

4- پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگهای برتر

عوامل بسیاري بر رفتار مصرف کنندگان و تصمیمات خرید آنها تأثیر می گذارد. یکی از جامع ترین مدلهاي توصیفکنندة رفتار مصرفکنندگان، مدل سیستماتیک تصمیم گیري مصرف کننده است. مؤلفه هاي ورودي این مدل شامل عوامل مؤثر بیرونی می باشد. از جمله مهمترین عوامل بیرونی می توان به فعالیتهاي بازاریابی سازمانها در قالب استراتژيهاي آمیختۀ بازاریابی شامل: سیر اقدامات ترفیعی، سیاست قیمت گذاري و انتخاب کانالهاي توزیع براي انتقال محصولات از تولیدکننده به مصرف کننده اشاره کرد. ورودي هاي نوع دوم یا محیط اجتماعی فرهنگی، عواملی نظیر طبقۀ اجتماعی، فرهنگ و خرده فرهنگ میباشد. مؤلفه هاي پردازش در این مدل شامل عوامل اثرگذار درونی مانند انگیزش، ادراك، یادگیري، شخصیت و نگرش می باشد.