مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / 2019 / مارس

آرشیو ماه: مارس 2019

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی مدیران

هدف: بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی مدیران (انعطاف پذیری مدیر، مسئولیت پذیری مدیر، فرهنگ سازمانی، سرعت واکنش به تغییر، ساختار پیچیده، همکاری کارمند، تابع مدیریت)

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی مدیران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه بررسی تاثیر فعالیت ها، توانایی ها و نتیجه نهایی بر عملکرد شرکت

هدف: بررسی تاثیر فعالیت ها، توانایی ها و نتیجه نهایی بر عملکرد شرکتی (فعالیت ها، توانایی ها، نتیجه نهایی، عملکرد شرکتی)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 24000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی تاثیر فعالیت ها، توانایی ها و نتیجه نهایی بر عملکرد شرکت

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی تاثیر فعالیت ها، توانایی ها و نتیجه نهایی بر عملکرد شرکتی (فعالیت ها، توانایی ها، نتیجه نهایی، عملکرد شرکتی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه استاندارد افتخار سازمانی

هدف: ارزیابی میزان افتخار سازمانی از ابعاد مختلف (افتخار به سازمان، افتخار به واحد شغلی، افتخار به شغل، افتخار به مدیر، افتخار به همکاران، افتخار به مشتریان)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد افتخار سازمانی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

When it comes to motivating social behavior, pride may be the most important human emotion (Tracy & Robin, 2007). Pride in organization exhibits that employees are competence and positive from other people’s viewpoints. Organizational pride shows the specific employee’s perceptions and their experiences of organization. The concept of pride is the new & emergent construction in organizational behavior especially in employee attitude. When researchers want to study employee behavior via positive psychology (especially POB), must to consider organizational pride as a main factor in employee motivation and positive and prosocial behaviors. Employee pride positively influences the decision to stay with a particular company and negatively affects turnover intention (Appleberg, 2005). Within the business community, organizational leaders have been claiming that pride improves employee commitment and morale, and can drive business performance. In fact, in a book by Jon Katzenbach (2000) entitled, Peak Performance: Aligning the Hearts and Minds of Your Employees, pride was identified as a primary source of energy and emotional commitment in organizations.
Despite the plethora of scholarly research and corporate programs existing around commitment, satisfaction, and loyalty, many organizations are now talking about a relatively new construct—organizational pride. For example this statement is said by many organizational leaders that:  “The greatest motivator of all is pride”.
The expression of pride may communicate an individual’s success to others, thereby enhancing the individual’s social status; and the subjective experience of pride might reinforce the behaviors that generate proud feelings (Herald & Tomaka, 2002).
In the future, service companies’ success will be even more dependent on the ability to create and to sustain long-term customer relationships (Gouthier Rhein,2010). Since numerous services are generated through the interaction between service employees and customers, these companies’ long-term relationships highly depend on the company’s personnel (Bowen & Lawler 1992) and its corresponding service orientation towards the customer (Arnett et al. 2002). In fact, the company’s employees need to be motivated and prepared to engage in continuous improvement in order to demonstrate commitment to customer service (Peccei & Rosenthal 1997). A central driver of above-average employee motivation and a key differentiator from competition is employee pride (Katzenbach 2003a).

پرسشنامه تأثیر مؤلفه های رهبری امنیت مدار بر احساس امنیت روانی كاركنان بانك

هدف: بررسی تأثير مؤلفه هاي رهبري امنيت مدار بر احساس امنيت رواني كاركنان بانك (مقبولیت، فرصت ریسک، استعداد نهانی،  قابلیت دسترسی، استفاده از انگیزش ذاتی، پرس وجو، آرامش و قابلیت اطمینان، ذهنیت مثبت، امنیت روانی)

تعداد سوال: 36

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تأثیر مؤلفه های رهبری امنیت مدار بر احساس امنیت روانی كاركنان بانك

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.