مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / دسته‌بندی نشده / دانلود رایگان تحقیق: مدیریت و برنامه ریزی در روابط عمومی

دانلود رایگان تحقیق: مدیریت و برنامه ریزی در روابط عمومی

تعداد صفحات: 28

منابع: دارد

نوع فایل: word

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از متن:

 مقدمه‌

 روابط‌ عمومي‌ يكي‌ از مهمترين و اساسي‌ترين‌ بخشهاي‌ هر سازمان‌ است‌. واحدي‌ كه‌ پل‌ ارتباطي‌ ميان‌ مدير با كاركنان‌ سازمان‌ مربوطه‌ با مراجعين‌ و بالعكس‌ مي‌باشد.

 مديران‌ موفق‌ درصنعت‌ و بازرگاني‌ امروز به‌ روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ خود اهميت‌ ويژه‌اي‌ مي‌ دهند.آنان‌ در جستجوي‌ برتري‌ خلاقيت‌ و ابتكار عمل‌ هستند و كارشناسان‌ ورزيده‌ و مبتكرروابط‌ عمومي‌ را به‌ كار مي‌گيرند تا ازكنش‌ها و واكنش‌هاي‌ جامعه‌ پيرامون‌ خود آگاهي‌ يابند انتقادات‌ را بشنوند و به‌ اصلاح‌ رفتارو توليد خود بپردازند و مزيت‌ هاوبرتري‌هاي‌ توليد و يا محصول‌ خود را به‌ گوش‌ جهانيان‌ برسانند و به‌ آنها بقبولاند كه‌ به‌ افكار عقايد سليقه‌ها و احساساتشان‌ احترام‌ مي‌گذارند.

 رهبران‌ هشيار سازمان‌ها امروزه‌ اين‌ را بديهي‌ مي‌ دانند كه‌ پايبندي‌ به‌ اصول‌ روابط‌ عمومي‌ تنها راه‌ ممكن‌ براي‌ بقاي‌ نظام‌ آن‌ هاست‌ و هر چيزي‌ غير اين‌، كهنه‌، قديمي‌ و از ميان‌ رفتني‌ است‌.

 يك‌ مدير به‌ ويژه‌ در سطح‌ عالي‌ سازمان‌ نياز به‌ شناخت‌ مخاطبان‌ سازمان‌ و رقبااز يك‌ طرف‌ و مجموعه‌ امكانات‌ انساني‌ و مادي‌ خود از طرف‌ ديگر دارد.

 توجه‌ به‌ روابط‌ انساني‌ و مهارت‌هاي‌ اووعلاقه‌مندي‌ به‌ حقوق انساني‌ راهي‌ ممكن‌ براي‌ گشودن‌ دريچه‌هاي‌ درياي‌ بيكران‌ استعدادهاي‌ نهفته‌ اودر بروز خلاقيت‌ و نوآوري‌ محسوب‌ مي‌شود و صاحبان‌ چنين‌ انديشه‌اي‌ روابط‌ عمومي‌ رابه‌ عنوان‌ واحدي‌ ضروري‌ و لازم‌ در سازمان‌ خود مي‌ دانند و تمايلات‌ خود به‌ اعمال‌ رويه‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌ را در شخص‌ خود و سازمان‌ شان‌ مي‌پرورانند چراكه‌ بالندگي‌ و شكوفايي‌ روابط‌ عمومي‌ را موجب‌ بقاي‌ مديريت‌ و سازمان‌ خود مي‌دانند.

 تعاريف‌ روابط‌ عمومي‌

 فرهنگ‌ و بستر (چاپ‌ سوم) روابط‌ عمومي‌ را چنين‌ تعريف‌ مي‌ كند:

1- ترويج‌ حسن‌ رابطه‌ وايجاد‌ بر حسن‌ نيت‌ بين‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ موسسه‌ بازرگاني‌ يا يك‌ سازمان‌ از يك‌ طرف‌ با اشخاص‌ و گروه‌هاي‌ ديگر يا با تمام‌ مردم‌ جامعه‌ از طرف‌ ديگر به‌ وسيله‌ توزيع‌ مطالب‌ تفسيري‌ و توسعه‌ مبادله‌ حسن‌ همجواري‌ و سنجش‌ و مطالعه‌ در واكنش‌هاي‌ عمومي‌

 درجه‌ وميزان‌ تفاهم‌ و حسن‌ نيت‌ يك‌ فرد يا يك‌ موسسه‌ و يا يك‌ سازمان‌ از يك‌ طرف‌ و جامعه‌ از طرف‌ ديگر

 روابط‌ عمومي‌ مديريت‌ مناسبات‌ مطلوب‌ بين‌ سازمان‌ و مخاطبين‌ گوناگون‌ مديريت‌ اداره‌ و يا فن‌ و دانش‌ اداره‌ و روابط‌ كل‌ يك‌ سازمان‌ وگروه‌هاي‌ گوناگون‌ است‌. روابط‌ عمومي‌ فرايند شناخت، برنامه‌ ريزي،‌ هدايت‌ وكنترل‌ فعاليت‌ هايي‌ است‌ كه‌ منجر به‌ تعادل‌ ناشي‌ از تعامل‌ ناشي‌ از تعامل‌ پايدار سيستم‌ها شده‌ و بقاي‌ سيستم‌ را ممكن‌ مي‌كند.

 روابط‌ عمومي‌ مجموعه‌اي‌ از فعاليت‌هاي‌ مديريتي‌ است‌ كه‌ موجب‌ استمرار حسن‌ رابطه با كاركنان‌ و مديران‌، دولت‌،رقبا، سهامداران،‌ نخبگان،‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ و ساير افرادي‌ كه‌ به‌ نوعي‌ با سازمان‌ همكاري‌ دارند مي‌شود. روابط‌ عمومي‌ تلاش‌ براي‌ بقاي‌ سازمان‌ وتفسيروتعبير و معنادادن‌ به‌ حيات‌ سازمان‌ در جامعه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ عنصر زنده‌ ارگانيك‌ و پوياست‌.

 مجموعه‌ فعاليت‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌ در قالب‌ ارتباطات‌ ديداري،‌ نوشتاري‌ و گفتاري‌ و رفتاري‌ به‌ منصه‌ ظهور مي‌رسد.

 وظايف‌ روابط‌ عمومي‌

 كار وفعاليت‌ عمده‌ روابط‌ عمومي‌ اين‌ است‌ كه‌ بتواند به‌ درستي‌ امكانات‌ وشرايط‌ محيط‌ بيروني‌ را تشخيص‌ دهد و اينها رابا امكانات‌ دروني‌ سازمان‌ پيوند دهد و فرآيند درون‌ سازماني‌ را تسهيل‌ نمايد و در نهايت‌ ارتباط‌ سازمان‌ را با ببرون ‌ از آن‌ به‌ درستي‌ برقرار كند.

 اولين‌ قدمي‌ كه‌ هر روابط‌ عمومي‌ بايد بردارد، شناخت‌ محيط‌ است‌ و منظور از شناخت‌ اين‌ است‌ كه‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ سازمان‌ خود را بشناسد.

 تعبير و تفسير مسائل‌ يكي‌ از توانائيهاي‌ است‌ كه‌ در روابط‌ عمومي‌ اهميت‌ بسيار دارد.توان‌ تحليل‌ و تفسير افراد يكي‌ از مواردي‌ است‌ كه‌ وجود آن‌ در بخشهاي‌ ديگر چندان‌ ضرورتي‌ ندارد و فقط‌ يك‌ خط‌ مشي‌ ودستورالعمل‌ به‌ فرد ميدهند ومي‌ گويند كه‌ مطابق‌ آن‌ كارش‌ را انجام‌ دهد اما در روابط‌ عمومي‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ فعاليت‌ آن‌ فردبايد تحليگر باشد بايد اجتهاد وتفكر كندو به‌ تحليل‌ و تفسير بپردازد.

 در يك‌ جمع‌ بندي‌ كلي‌ وظيفه‌ روابط‌ عمومي‌ موسسات‌ را مي‌ توان‌ به‌ ترتيب‌ زير طبقه‌ بندي‌ كرد:

1-  اقدامات‌ ارتباطي‌ كارشناسانه، طرح‌ ريزي‌ شده‌ و مستمر جهت‌ انتقال‌ پيام‌ مديريت‌ موسسه‌ به‌ گروهها‌ وافرادي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ براي‌ موسسه‌ اهميت‌ دارند.

 عمدتااين‌ گروهها وافراد به‌ دو دسته‌ اصلي‌ گروههاي‌ داخلي‌ وخارجي‌ تقسيم‌ مي‌ شوند.

 گروههاي‌ داخلي‌ سازمان‌ عبارتند از كارمندان‌ و كارگران‌ موسسه‌ و خانواده‌هاي‌ آنان،‌ مديران‌ رده‌ بالا،مياني‌ و عملياتي‌ موسسه‌ و خانواده‌ آنان،‌ همچنين‌ هيات‌ مديره‌ موسسه‌ و شناخت‌ فردي‌ واهداف‌ و تفكر جمعي‌ آنان‌، ستادهاي‌ تخصصي‌ و ستادهاي‌ عمومي‌ موسسه‌ و خانواده‌هاي‌ آنان‌……

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *