مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه معنویت سازمانی (استاندارد)

پرسشنامه معنویت سازمانی (استاندارد)

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف معنویت سازمانی (فضائل، اجتماعی، ایمان، انگیزش، فضای معنوی، خلاقیت، فرهنگی، ساختاری، محتوایی، رهبری)

تعداد سوال: 86

تعداد بعد: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه معنویت سازمانی (استاندارد)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

از آنجايي كه واژة معنويت در زمینه هاي گوناگوني بهكار ميرود، تعريف آن مشکل است. ريشه هاي آن در سنت مسیحي قرار دارد، سنتي كه تاريخي طوالني در الهیات و عمل ديني دارد. امر معنوي جستجويي دروني است كه اغلب با امور مادي، فیزيکي و بیروني در تقابل است. برخي معنويت را نسبت به دين پراكنده تر و كمتر نهادينه شده ميدانند، در مقابل، ديگران معنويت را درست مركز و قلب دين ميدانند، مخصوصاً وقتي كه با تجربة عارفانه و ديني مواجه شوند. موضوع معنويت دلمشغولي ديرپاي بشر است، اما بررسي نقدي و تطبیقي معنويت در زمینههاي جهاني، يک پديدة نوظهوري است. بسیاري از اديان واژة دقیقي براي معنويت ندارند؛ با وجود اين، امروزه مفهوم معنويت عمومیت يافته است و اكنون در داخل و خارج اديان و همچنین در زمینه هاي بیناالدياني و سکوالر به كار ميرود. عالقه مندي جديد به معنويت با تأكید بر موضوع فردي، خودبالندگي و درک متفاوتتري از روانشناسي انسان همراه گشته است. اكنون معنويت يک كلیدواژة جهانشمولي است كه نشانگر جستجوي جهت و معنا است

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *