مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / دسته‌بندی نشده / خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری_ دکتر پروین کدیور

خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری_ دکتر پروین کدیور

خلاصه کتاب روانشناسی یادگیری_ دکتر پروین کدیور

تعداد صفحات: 53

نوع فایل: word 2007

قیمت: رایگان

همین الان دانلود کنید

دانلود رایگان

گزیده ای از متن:

کتاب شامل نظریه ها ودیدگاههای روانشناسی یادگیری است، که برای دانشجویان رشته های روانشناسی وعلوم تربیتی نوشته شده است.مباحث کتاب دارای ده فصل است که هریک به اختصارمعرفی می شود:

درفصل اول، به تاریخچه یادگیری وروشهای سنجش آن پرداخته شده است.این بخش ازکتاب چند مکتب روانشناسی رامعرفی کرده است.

درفصل دوم، ضمن مروردیدگاههای فلاسفه، درباره دوگرایی ذهن وماده، یادگیری ازنظروجودگرایانی چون کلب وجارویس بررسی شده است.

موضوع فصل سوم، طرح نظریه های رفتاری به عنوان اولین رویکردعلمی درروانشناسی است.

درفصل چهارم، نظریه های شناختی-اجتماعی مطرح گردیده ودرباره دیدگاه بندورا دریادگیری مشاهده ای، موجبیتردوجانبه وانگیزش، وکاربردآنهادریادگیری بحث شده است.

فصل پنجم به الگوی پردازش اطلاعات دریادگیری اختصاص داردودرآن، الگوهای مختلف حافظه، سطوح پردازش، راهبردهاوشیوه های یادگیری مطرح گردیده است.

درفصل ششم، به فرایندهای شناختی یادگیری پرداخته شده است ونظریه هایی مانندنظریه اکتشافی برونر، یادگیری معنی دارآزوبل موردتوجه قرارگرفته است.

فصل هفتم به یادگیری ورشداختصاص دارد.دراین فصل تاریخچه مطالعه کودک مطالعه شده است.

فصل هشتم به موضوع خود-گردانی اختصاص یافته ورابطه آن باسایرفرایندهای شناختی موردبحث قرارگرفته است.

فصل نهم به مبحث انگیزش ویادگیری اختصاص دارد.همچنین نظریه های انسان گرایان، پیشرفت، انگیزه پیشرفت، اسناد، هدف ورابطه آنهابایادگیری بحث ونقدشده است.

درفصل دهم،  به بعضی ازمسایل مهم یادگیری توجه شده است،  مانند توانایی های ذاتی انسان دریادگیری، رابطه یادگیری بابافت اجتماعی-اقتصادی، اثرسالمندی بایادگیری، تفاوتهای فردی ونیزطبیعت وتربیت(ص 13، 12، 11)

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *