مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه بررسی میزان آگاهی های حقوقی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی های حقوقی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

هدف: بررسی میزان آگاهی های حقوفی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

تعداد سوال: ۳۰

تعداد بعد: ۲

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی های حقوقی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

اخلاق یکی از مباحث مهمی است که مورد توجه محققان سازمانها و دولتهای گوناگون گرفته است. آنان با پرداختن به موضوع اخلاق، قصد تشریح آن و ارتقای شاخصهای عملکردی کارکنان و دستگاه های دولتی را دارند. به عبارت دیگر، اهمیت بررسی اخلاق در این است که در صورت درونی نشدن ارزشهای اخلاقی در یک جامعه و سازمانهای آن، نه قانون و نه مساعی و تدابیر دولت و دیگر لوازم و ساز و کارها، کارکرد و کارایی نخواهند داشت. اخلاق، یک ضرورت و لازمه یک جامعه سالم است و به علت کمک کارکردها و پی آمدهای مثبت فردی، سازمانی و اجتماعی آن است که همواره توجه پژوهشگران، مربیان و مدیران سازمانها و جوامع را بر انگیخته است تا برای حفظ و ارتقای سطح آن کوشش نمایند (رضایی منش، ۱۳۸۳، ص.۱). فلاسفه، علم اخلاق را به دو قسمت اخلاق نظری که وظیفه آن مطالعه صفات و اعمال اخلاقی و پاسخ به سؤالات و استدلال در مورد خوبی یا بدی اعمال است و اخلاق عملی که تلاشی عملی است برای رسیدن به وضعیت اخلاقی مطلوب و دستیابی به فضایل اخلاقی، تقسیم کردهاند (نعمتی و محسنی، ۱۳۸۹، ص. ۱۶). امروزه بسیاری از کشورها به این بلوغ فکری رسیدهاند که بیاعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیتها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن سازمان میانجامد، به همین دلیل بسیاری از سازمانهای موفق، برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده و به این باور رسیدهاند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند، از اینرو کوشیدهاند به پژوهشها درباره اخلاق حرفهای جایگاه ویژهای بدهند. لذا، یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمامی حرفههاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرف، خود را رعایت کنند (صبوری، ۱۳۸۳، ص. ۱). بر این اساس، ضروری است افرادی که در تعلیم و آموزش افراد جامعه نقش دارند، اول وظایف اخلاقی مرتبط با حرفه خود را بشناسند تا مسئولیتهای شغلی خود را بدون نیاز به هر گونه ناظر خارجی به خوبی انجام دهند، دوم متوجه باشند که در جایگاه شغلی خود وظیفه تربیت اخلاقی افراد را هم به عهده دارند و لذا برای انجام این وظیفه ابتدا خود باید ملتزم به اخلاق عملی باشند (آراسته و جاهد، ۱۳۹۰، ص. ۳۱). در ابتدا مفهوم اخلاق حرفهای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل استفاده میشد، اما امروزه در تعریف دقیق اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه هرچه بهتر شغل یا مسئولیت. صبوری (۱۳۸۳، ص. ۱) از اخلاق ورزشی به مثابه ویژگیهای نیک مردانگی، رقابت منصفانه و جوانمردانه به مفهوم رعایت عدالت و بازی ، مشارکت در ورزش برمبنای اعتقادات دینی و قانونی یاد میکند. منظور از اخلاق ورزش شاخصها و صفات اخلاقی است که قهرمانان در حوزه ورزشی خود از نظر مقررات فنی و اخلاقی به رعایت آن ملزم شدهاند و عدم رعایت آنها عواقب منفی دارد. از جمله این صفات، حفظ رعایت خود در هنگام رقابت و خشم، ارائه بازی جوانمردانه یا به طور کلی، همان ویژگیهایی است که قهرمانان را به یک پهلوان تبدیل میکند. از طرف دیگر، ورزش به رغم آنکه قابلیت آن را داشته که در اکثر مقولههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی ایفای نقش کند و در جهان کنونی کمتر پدیدهای را میتوان یافت که از چنین ویژگی و قابلیتی برخوردار باشد، اما این پدیده جهانی امروزه با چالشی جدی که ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده است و به راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت، مواجه است و آن شامل از دست رفتن روح ورزش و اخلاق ورزشی در میان کل جامعه ورزش است که شامل ورزشکاران، مربیان، تماشاگران، داوران، رسانههای گروهی و مدیران باشگاهها میشود. بوکسیل۲ (۲۰۰۳، ص. ۱) فیلسوف اخلاق معاصر به دلیل پیوند بین ورزش و جامعه و نقش آن در رشد فردی و اجتماعی، ورزش هر جامعهای را منعکس کننده خوبیها و بدیهای آن جامعه میداند. با این تفاوت که ورزش آیینهای است که در ضمن تاثیرگذاری میتواند از ارزشهای جامعه نیز تاثیر بپذیرد. ازطرف دیگر، در بازیهای المپیک که نمادی از ورزش است، باید بسیاری از ارزشهای اجتماعی چون سلامتی، همکاری، نظم، رهایی از فشارهای روانی، ازخودگذشتگی، اعتماد به نفس، همبستگی، دوستی و یکرنگی دیده شود، اما محرک های مالی، انتظارات عمومی، برد خواهی سیاستمداران باعث شده که ورزشکاران سلامتی خود را نادیده بگیرند و به اصول اخلاقی پایبندی نشان ندهند (الیوت۱۹۹۹ ،۱، ص.۱). اشنایدر۱۹۹۱) ۲) معتقد است که بسیاری از موارد اخلاقی زمانی پیش میآید که ورزشکار میخواهد شکلی از خوب بودن را در ورزش نشان دهد، ولی اگر از ورزشکار خواسته شود که فقط عملکرد فنی مناسبی از خود نشان دهد، بهجای آنکه بخواهد انسان کامل و خوبی باشد، مشکلات اخلاقی شروع می شود. 

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *