مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

پرسشنامه صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

هدف: ارزیابی میزان صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از ابعاد مختلف (شناختی، عاطفی، روانی حرکتی)

تعداد سوال: ۱۸

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران

۲- پرسشنامه مسئولیت مدنی پزشکان در خطاهای پزشکی (عوامل موثر بر شدت خطاهای پزشکی)

۳-مقیاس خستگی پرستاران انکولوژی

۴- پرسشنامه علل زمینه ساز بروز خطاهای پرستاری

۵- پرسشنامه دیدگاه بیماران نسبت به حفظ حریم خصوصی طی مراقبت های پرستاری

۶- پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانشجویان پرستاری

۷- پرسشنامه نیازهای آموزشی پرسنل پرستاری

۸- پرسشنامه ارزیابی عوامل خطر کمر درد در کادر پرستاری موسکولواسکلتال داچ

۹- مقیاس کیفیت خدمات پرستاری سرکووال

۱۰- پرسشنامه نگرش پرستاران نسبت به حرفه پرستاری

تعریف صلاحیت بالینی

صالحیت بالینی، هدف نهایی آموزش پرستاری است و شامل توانمندی به کار گیری دانش پرستاری، ارتباط و مهارتهای بین فردی، حل مشکل و مهارتهای پیشرفته تصمیمگیری میباشد )۲(. مفهوم صالحیت به چندین شیوه تعریف میشود. ایده رایج درباره صالحیت این است که صالحیت شامل موارد مرتبط از دانش، مهارت و نگرش است که میتواند به طور کافی برای حل مسئله استفاده شود. برای مثال لیزو و ویلسون )۲۰۰۴( صالحیت را توانایی به کارگیری دانشها، مهارتها و نگرشها در بافتهای شغلی مناسب تعریف می‌کنند )۳(. به طور کلی سه رویکرد اساسی برای مفهوم صالحیت توصیف شده است. رویکرد اول )رویکرد رفتار گرایی( یک رویکرد تکلیف محور است که بستگی به مشاهده مستقیم عملکرد دارد. این رویکرد به خاطر در نظر نگرفتن نقش قضاوت حرفهای در عملکرد ذهنی و اجازه ندادن به تحول تفکر انتقادی و حل مسئله مورد انتقاد قرار گرفته است. رویکرد دوم )رویکرد عام(، صفات کلی که برای عملکرد اثر بخش حیاتی هستند را شناسایی میکند و بر روی نگرشهای قابل انتقال از قبیل دانش و تفکر انتقادی تمرکز دارد. از آنجایی که شواهد محدودی از انتقال پذیری مهارتهای عمومی در میان موقعیتهای مختلف وجود دارد، این رویکرد مورد انتقاد قرار گرفته است. رویکرد سوم )رویکرد کل نگر( به در کنار هم قرار دادن دامنهای از صفات شامل دانش، نگرشها، ارزشها و مهارتها برای برآورده کردن نیازهای موقعیتهای بالینی متفاوت اشاره دارد. این رویکرد در حرفه پرستاری بیشتر مورد توجه است )۴(.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *