مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

هدف: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

تعداد سوال: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته + منبع بیس

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقا فرآیند مدیریت ناتوانی معلولین

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف ناتوانی

افراد ناتوان کسانی هستند که از نظر فیزیکی، روحی، حسی، عاطفی و این قبیل موارد ضعیف هستند. برای برآوردن نیازهای افراد ناتوان انبوهی از نیازها باید مورد توجه قرار گیرد. نیاز به طراحی محیط بدون مانع شامل محیطهای باز، تفریحی و مسیرهای پیاده رو از جمله این نیازها میباشد. راه حل اساسی برای رفع این مشکالت طراحی محیطهای قابلدسترس میباشد(Hashim et al.,2012). عوامل ناتوانی عواملی میباشند که در ترکیب با یکدیگر متن کامل زندگی فرد را تشکیل میدهد و بر دو دستهاند: محیطی و فردی. عوامل محیطی، شامل تمام جنبههای دنیای بیرونی یا خارجی که متن زندگی فرد را شکل میدهند، میباشند و شامل فضای فیزیکی و ویژگیهای آن، دنیای فیزیکی ساخت بشر، سایر افراد با روابط، نقشها و ارزشها، ساختارها و خدمات اجتماعی، راهکارها، قوانین و حقوق مختلف میباشند. عوامل فردی، عوامل زمینه ای چون سن، جنسیت، پایگاه اجتماعی، تجربه های زندگی میباشند که مرتبط با فرد میباشند (میرخانی، 0341).

در خصوص “واژه معلولیت” تعاریف مختلف ارائه شده است.”سازمان بهداشت جهانی” در سال 0810 معلولیت را “وجود اختالف در رابطه بین فرد و محیط” تعریف کرده است. معلولیت عبارت است از عارضه ای که بر اثر ضعف یا اختلالدر سیستم حسی و حرکتی ایجاد می شود و موجب اختالل در جابجایی و برقراری ارتباط با محیط میگردد نیز تعریف شده است. ناتوانی و معلولیت غالباً مترادف باهم بکار می روند، با این تفاوت که ناتوانی همیشه ایجاد معلولیت نمی کند، ولی در مجاورت هر نوع معلولیت، نشانههایی از ناتوانی و ضعف به چشم میخورد. معلولیت، به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادر زادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق میشود. در ارتباط با واژه معلولیت ” Defective” تعاریف و تعابیر مختلف ارائه گردیده است که هر کدام از این تعاریف به نوعی معلولیت را مورد بررسی قرارداده است. معلولیت را میتوان به عنوان ناتوانی از انجام فعالیتهای اجتماعی تعریف کرد. معلولیت میتواند شامل محدودیتهای فیزیکی و روانی مانند بیماریهای مزمن گوناگون و دیگر ناتوانیهای گفتاری و حرکتی نیز باشد (Hashim et al,2012).

تعریف مدیریت ناتوانی

با توجه به اهمیت نمونه های اجتماعی ناتوانی، هدف نهایی بیشتر طرحهای میبایستی بر روی کمک به آگاهی و انجام راهکاری برای ایجاد دسترسی آسان افراد معلول به محیطهای اجتماعی متمرکز .(Roulstone & Prideaux, 2009)گردد بسیاری از مطالعات بر معماری غیرقابلدسترس و سطح رضایت PWD ها متمرکز شده است، اما توجه کمتری به آگاهی عمومی و اجرای طرح جهانی ساخت محیطهای مناسب شده است Abdul Kadir et) .all,2012) در این میان مالزی یکی از کشورهای در حال توسعه با 21 میلیون جمعیت است که میزان آگاهی در محیطهای عمومی ساختهشده در حال افزایش است (Hashim et all,2012). هدف از مدیریت ناتوانی، مدیریت امور معلولین مبتنی بر شناخت تعمیق یافته پیرامون نیازهای معلولین در کلیه سطوح میباشد(Taylor & Jozefowicz, 2012)

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *