مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه اعتماد سازمانی دانایی فرد و همکاران (1388)

پرسشنامه اعتماد سازمانی دانایی فرد و همکاران (1388)

هدف: اندازه گیری اعتماد سازمانی

تعداد سوال: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه اعتماد سازمانی دانایی فرد و همکاران (1388)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (2008)

3- پرسشنامه تاثیر اعتماد (عمومی، بین شخصی و نهادی) بر التزام شهروندان به تکالیف و تعهدات مدنی

2- پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

تعریف اعتماد سازمانی

مفهوم اعتماد از جمله مفاهيمي است كه از سوي صاحب نظـران رشـته هـاي علمـي مختلف، مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. در واقع محققان در ايـن رشـته هـا، موضـوع مشابهي را از رويكرد هاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند، كـه هـر يـك بـر جنبـه هـاي خاصي از مفهوم اعتماد تمركز كردهاند كه اين امر خود منجر به ارائـه ي تعريفـي نـاقص از 2 سازهي اعتماد شده است (لويسكي و همكاران، 1998 ؛ روسو و همكاران، 1998). هوسـمر (1995) معتقد است كه اختلاف نظرهاي زيادي در مورد تعريف سـازهي اعتمـاد وجـود دارد. (1993) بيان ميكند كه هر چند اعتماد مفهوم مهمي براي مطالعه مـي باشـد ولـي 3 ويلسون موضوعي است كه تفسير و تعبيرهاي متفاوتي دارد. (پورتر و همكاران، 497 :1975) معتقدند كه اعتماد شبيه اتـمسفر است، بـطور گسترده دربارهي آن صحبت ميشود، براي سازمانها حياتي ميباشد، ولي هنگامي كه زمان تعريف دقيق آن در حوزه ي سازمان مـيرسـد، دچـار ابهامات زيادي ميشود. روان شناسان اجتماعي از طريق تاكيد بر عوامل زمينهاي كه ممكـن است باعث افزايش و يا كاهش اعتماد شود، اعتماد را به عنوان انتظار افراد از رفتـار ديگـران در حين تعاملات اجتماعي تعريف ميكنند. روانشناسان شخصيت، به اعتماد به عنـوان يـك اعتقاد و يا انتظار و يا احساسي كه ريشه در شخصيت آدمي و يا ظرفيـت روانـي اوليـه فـرد دارد، نگـاه مـيكننـد. اقـتـصاددانان و جامعـه شناسـان اعــتماد را از منظـر سـازمانهـا و مشوق هايي كه براي كاهش بي ثباتي و نگراني ناشي از تعاملات بـا بيگانگـان (غريبـههـا) ايجاد ميشود، بررسي ميكنند (لويسكي و همكاران همان منبع،1998).

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *