مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقیاس کیفیت خدمات پرستاری سرکووال

مقیاس کیفیت خدمات پرستاری سرکووال

هدف: سنجش کیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه بیماران از ابعاد مختلف (قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی)

تعداد سوال: ۱۵

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس کیفیت خدمات پرستاری سرکووال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان

۲- مقیاس کیفیت خدمات شهرداری

۳- پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

۴- پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی کاراتپ و همکاران (MSQOB)

۵- مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

۶- پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی ژیلی و همکاران (۲۰۰۳) (فرم کوتاه)

۷- پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

۸- پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان

۹- پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (۲۰۰۰)

۱۰- پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

۱۱- پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری

۱۲- پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی مراکز درمانی

۱۳- پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

۱۴- پرسشنامه رابطه تصویر شرکت با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

۱۵- مقیاس کیفیت خدمات بیمارستان سرکووال

۱۶- پرسشنامه رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان

تعریف کیفیت خدمات

کیفیت بـه معنـای توانـایی تولیـد محصـول و یـا ارائـه خدمت بگونه ای است کـه نیازهـای م شـتریان را بـرآورده ساخته و آنها را راضی کنـد و کیفیـت مراقبـت هـای بهداشــتی درمــانی درجــه ای از ارائــه خــدمات فــردی و گروهی است که نتایج درمانی مطلوبی را ایجاد مـی کنـد. در محــیط آشــفته بهداشــت و درمــان امــروز کــه فشــارهای مختلــف سیاســی، اقتصــادی و اجتمــاعی بــر نهادهــای مســ ئول خــدمات بهداشــتی وارد مــی شــود فرایندهای مربوط به ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت بالا بصورت یک الگوی سازمانی، جزو لاینفک حیات نهادهـای خدماتی، نگهـداری و تغذیـه در آمـده اسـت بـرای حفـظ نهادهای مسئول خـدمات بهداشـتی و نگهـداری سـازمان کارآمد و اثربخش که نیازهـای مشـتریان را بـرآورده مـی سازد، فرایندهای کیفیت مورد نیاز است.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *