مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

پرسشنامه بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

هدف: بررسی الگوي زندگی با درد مزمن در سالمندان (الگوی زندگی فردی، الگوی زندگی اجتماعی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رضايت از زندگی در سالمندان – فرم LSI-Z) Z)

2- مقیاس خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (SEEA)

3- مقياس كارآمدي در افتادن در سالمندان – فرم بین المللی (FES-I)

4- پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر سبك زندگی سالم از ديدگاه سالمندان

5- پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان توبین و همکاران (LSI-Z)

6- مقياس فعاليت هاي زندگي روزانه سالمندان

7- پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

8- پرسشنامه نگرش نسبت به مراقبت از افراد سالمند از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

از جمله عواملی که در ایجاد و تشـدید مشـکلات ناشـی از درد مزمن غیر بدخیم در سـالمندان نقـش مـؤثري دارنـد، الگو هاي نا مناسبی است که افـراد در زنـدگی خـود از آن استفاده می کنند. در واقع، ارتباط بین درد مزمن و الگوي زندگی یک ارتباط متقابل است به طوري کـه درد مـزمن می تواند بر روي الگوي زندگی فرد اثر گذار باشد؛ از طرف دیگر خود نیز تحت تأثیر الگوي زنـدگی فـرد، قـرار گیـرد. یکی از این الگوها بی تحرکی ناشی از درد مزمن است، کـه می تواند زمینه ساز مشـکلات متعـدد دیگـري باشـد. بـه طوري که زندگی بدون تحرك، خواب نامناسـب و عـوارض ناشی از دارو ها میتواننـد باعـث افـزایش وزن و ابـتلا بـه بیماريهاي دیگر در سالمندان شوند. (9و8) افزایش وزن و شاخص تودهي بدنی نیز، میتواند باعث فشـار بـر مفاصـل شــده و میــزان بــروز و شــیوع درد را افــزایش دهــد.

چنان چه درد هاي مزمن در سالمندان به خوبی مدیریت نشود، آثار سوء ناشی از آن که شامل کاهش کیفیت زندگی، افزایش خطر خودکشی، اختلالات شناختی، اختلال در عملکرد و فعالیت هاي روزمره ي زندگی است زندگی سالمند و خانواده ي وي را تحت تأثیر قرار می دهد (13) و اگر این درد و مشکلات آن ها به خوبی درك نشود، مضطرب، افسرده و درمانده شده و در نتیجه کیفیت زندگی آن ها بیشتر آسیب می بیند. 

تجارب افرادي که به دلیل درد مزمن بی تحرك و خانه نشین شده اند، نشان می دهد که به دنبال استفاده از الگو هاي نامناسب زندگی، نقش هاي فیزیکی، روحی و روان شناختی سالمند در خانواده کمتر شده و منجر به کاهش احساس خود ارزشی آنان می گردد؛ (15) در ادامه، ارتباطات اجتماعی وي کمتر شده و دچار اختلالات جنسی، روانی و عاطفی نیز می گردد. (16) این وضعیت باعث می شود که مسئولیت ها و وظایف سالمند برعهده ي سایر اعضاي خانواده و از جمله فرزندان قرار گیرد. آرزو ها و برنامه هاي فرد و خانواده براي آینده تحقق نمی یابد، زیرا نگران وضعیت درد هستند که می تواند باعث رنجش و محرومیت در خانواده شود. (17،16) علاوه بر این، بسیاري از سالمندان ممکن است درد خود را به دلیل ترس از اقدامات تشخیصی که خود باعث درد و ناراحتی بیشتر آن ها می گردد، پیگیري نکنند. (20،19،18).

از طرف دیگر، الگوي زندگی نیز می تواند بر روي درد مزمن اثرگذار باشد، در همین رابطه شیوه هاي مختلفی به منظور مدیریت درد مزمن در سالمندان مورد استفاده قرار می گیرد، که یکی از این روش ها تغییر در الگوي زندگی است. در واقع، تغییر در الگوي زندگی نه تنها میتواند در پیش گیري از درد مؤثر باشد بلکه روند مدیریت درد مزمن و عوارض آن را تسهیل مینماید.(21) در همین زمینه، Sale و همکاران نیز در تحقیق خود بیان داشتند که با استفاده از روش هاي مختلف تغییر در الگوي زندگی می توان درد را کاهش داد و عملکرد جسمانی فرد را بهبود بخشید.(22) افراد مبتلا به درد مزمن راهبردهاي مقابلهاي گوناگونی را به کار میگیرند که برخی از آنها انطباقی و برخی غیر انطباقی است. (24،23) در همین زمینه، براي سازگاري با این نوع درد، سالمندان از شیوههاي تغییر الگوي زندگی هم چون غذا خوردن، تغییر وضعیت و بهره مندي از حمایت هاي خانوادگی و اجتماعی استفاده می نمایند.(25) علاوه بر این، عواملی هم چون هیجانها (بخصوص خشم، افسردگی و اضطراب)، عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی، معناي درد براي فرد، شناخت مرتبط با درد و راهبردهاي مقابله با درد به همراه جنبه هاي زیست شناختی درد در فرآیند سازگاري افراد با درد مزمن و چگونگی واکنش به آن نقش عمده اي دارند.(7)

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *