مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه عدم اطمینان محیطی سازمان

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی سازمان

هدف: بررسی میزان سازمان اطمینان از محیط
تعداد سوال: 14
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: طراحی پرسشنامهبر اساس متد علمی

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی سازمان

عدم اطمینان محیطی سازمان

تمامی عواملی که در خارج از مرز سازمان وجود دارند و بر تمام یا بخشی از سازمان اثرات بالقوه می گذارند. معنی واژه محیط نامحدود است ولی در تجزیه وتحلیلی که در اینجا صورت می گیرد تنها جنبه هایی از محیط مورد توجه است که سازمان نسبت به انها حساسیت دارد و برای بقا وادامه حیات خود باید در برابر انها از خود واکنش نشان دهد. با تجزیه و تحلیل قلمرو سازمان(در درون بخشهای خارجی)میتوان محیط سازمان را درک کرد.(ص143)

● قلمرو سازمان کجاست؟

قلمرو سازمان عبارت است از حوزهء فعالیت منتخب سازمان. ان حوزهء یا قلمروی است که سازمان با توجه به تولیدات ، خدمات و نوع بازار برای خود در نظر می گیرد.(ص143)

●محیط کاری سازمان کجاست؟

شامل بخش هایی میشود که سازمان بصورت مستقیم با انها رابطه متقابل دارد و انها بر توانایی های سازمان (در راه رسیدن به هدف هایش) اثر مستقیم می گذارند. شامل بخش صنعت، بخش مواد اولیه ،بخش بازار و احتمالاً بخشهای منابع انسانی و بین المللی میشود. (ص143)

●محیط عمومی سازمان کجاست؟

بخشهایی را در بر میگیرد که احتمالاً بر روی عملیات و فعالیتهای روزانه یک شرکت اثر نمیگذارند، ولی احتمال دارد بصورت غیر مستقیم اعمال نفوذ نمایند. شامل بخشهای دولتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، شرایط اقتصادی، تکنولوژی و منابع مالی می شود. این بخشها سرانجام بر همه سازمانها اثر می گذارند.(ص145و146)

●محیط بین المللی را توضیح دهید؟

محیط بین المللی می تواند بصورت مستقیم بر سازمان اثر بگذارد. فراتر اینکه همهء بخشهای بومی تحت تاثیر رویداد های بین المللی قرار میگیرند. تکنولوژی و سیستم های مخابراتی اثر بخش بین المللی بسرعت پیشرفت می کند. نظریه های جدید، سرمایه گزاری ها، استراتژیهای تجاری، محصولات و خدمات به سرعت و نظام گسیخته در سراسر دنیا مشاهده میشود. وپیوسته رو به افزایش است. (ص147)

●محیط چگونه می تواند بر یک سازمان اثر گذارد؟

عوامل محیطی از دو راه اساسی بر سازمانها اثر می گذارند:

1-نیاز سازمان به اطلاعات دربارهء محیط  2-نیاز سازمان به منابع موجود در محیط(ص151)

●محیط نا مطمئن کجاست؟

به این معنی است که تصمیم گیرندگان درباره عوامل محیطی اطلاعات کافی ندارند و برای پیش بینی تغیرات خارجی با مشکل روبرو می شوند. نا مطمئن بودن محیط باعث می شود که میزان خطر مربوط به شکست سازمان(از نظر نشان دادن واکنش) افزایش یابد ونیز مساله محاسبه هزینه ها و احتمالاتی که باید برای هر یک از تصمیمات در نظر گرفت مشکل میشود.(ص151)

●ساده یا پیچیده بودن محیط چیست؟

این بُعد از محیط به پیچیدگی ان مربوط می شود که در واقع نشان دهنده نا همگن بودن عوامل خارجی سازمان است که در رابطه با فعالیت های ان مورد توجه قرار می گیرند.

در یک محیط پیچیده تعداد زیادی از عوامل خارجی با هم ارتباط متقابل دارند و بر سازمان اثر می گذارند. در یک محیط ساده تنها سه یا چهار عامل خارجی بر سازمان اثر می گذارند. (ص152)

● پایدار یا نا پایدار بودن محیط چیست؟

 در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ایا عوامل محیطی پویا هستن یا خیر.

اگر در یک محیط در ظرف یک دوره چند ماهه یا چند ساله در یک وضع باقی بماند ان را پایدار می نامند. در شرایط ناپایدار عوامل محیطی تغییرات ناگهانی دارند. اگر شرکتهای رقیب با حرکت ها و واکنش های برق اسا ، در رابطه با تبلیغات و کالاهای جدید اقدام کنند محیط ناپایدار می شود.(ص153)

 

● چار چوبی برای ارزیابی نامطمئن بودن را با رسم نمودار نشان داده و مثال زده و تحلیل کنید؟

  پیچیده+پایدار=عدم اطمینان اندک- متوسط ساده+پایدار=عدم اطمینان اندک
پایدار

 

 

1-تعداد زیادی عوامل خارجی وجود دارد و این عوامل متفاوتند.

2-عوامل به همان صورت باقی می ماند یا تغییری اندک دارند.

 

نمونه:

دانشگاها ، شرکت های بیمه، شرکت های دارویی

1- تعداد کمی عوامل خارجی وجود دارد و عوامل و مشابهند

2-عوامل به همان صورت باقی می مانند  یا تغییری اندک دارند.

 

نمونه:

تولید کننده نوشابه ، تولید کننده مواد غذایی

پیچیده+ناپایدار=عدم اطمینان زیاد ساده+ ناپایدار= عدم اطمینان متوسط- زیاد
نا پایدار 1-تعداد زیادی عوامل خارجی وجود دارد و این عوامل متفاوتند.

2-عوامل به صورت مرتب و غیر قابل پیش بینی تغییر می کند.

 

نمونه:

شرکت های الکترونیکی ، شرکتهای فضا نوردی ، شرکتهای ارتباطات 

1- تعداد کمی عوامل خارجی وجود دارد و عوامل مشابهند

2-عوامل به صورت مرتب و غیر قابل پیش بینی تغییر می کنند.

 

نمونه:

تولید کنندگان اسباب بازی  ، تولید کننده لوازم ارایشی

پیچیده ساده

 

● در محیط ساده و پایدار : عدم اطمینان اندک است، تنها تعداد اندکی از عوامل خارجی وجود دارند که باید به انها توجه کرد، انها هم عموماً پایدار یا بدون تغییر باقی می مانند.

 ● یک محیط پیچیده و پایدار : بیان کننده عدم اطمینان بیشتر است،تعداد بیشتری از این  عوامل را باید مشخص و تجزیه و تحلیل کرد و سپس در برابر انها واکنش مناسب نشان داد تا عملکرد سازمان عالی شود. در چنین محیطی عوامل خارجی به سرعت یا به صورت غیر منتظره تغییر نمی کند.

● در یک محیط ساده و ناپایدار:  عدم اطمینان زیادی احساس می گردد . تغییرات سریع باعث می شود که مدیران با عدم اطمینان روبرو شوند. حتی اگر سازمان با تعداد اندکی عامل خارجی سروکار داشته باشد، باز هم نمی تواند به راحتی این عوامل را پیش بینی کند و انها در برابر خلاقیت های سازمان واکنش غیر منتظره نشان خواهند داد.

●  در یک  محیط پیچیده و ناپایدار :  میزان عدم اطمینان در بالا ترین حد است.تعداد زیادی عامل خارجی بر سازمان فشار وارد می اورند و در برابر خلاقیت های سازمان به سرعت و به شدت از خود واکنش نشان میدهند. زمانی که چندین بخش از سازمان به صورت همزمان تغییر کند محیط متشنج خواهد شد.(ص154و155)

 ● سازمان ها چگونه خود را با محیط نامطمئن وفق می دهند؟

وجود نا مطمئن بودن محیط به این معنی است که رفتارهای درونی و ساختار سازمانی باید انعطاف پذیر شوند. از نظر دایره سازمانی یا پست و مقام  اداری، تفکیک واحد ها یا ادغام انها،فرایند کنترل، پدیده تقلید، برنامه ریزی و پیش بینی اینده مدیریت  و کنترل سازمان که یک  محیط مطمئن واقع شده است با سازمان دیگری که در یک محیط نامطمئن قرار دارد،متفاوت خواهد بود . سازمان باید ساختار داخلی خود را با محیط خارج از سازمان وفق دهد. (ص156)

● پیچیدگی های ساختاری در محیط نامطمئن را توضیح دهید؟

با پیچیده تر شدن محیط خارج سازمان ها ،تعداد پست ها یا مقام های اداری و دوایر درون سازمانی  افزایش می یابد که ان  هم ، به نوبهء خود موجب پیچیده تر  شدن وضع درونی  سازمان خواهد شد.سیستم ها نیز با چنین وضعی روبرو خواهند شد . وجود هر بخشی که در محیط خارجی سازمان قرار دارد مستلزم این است که یک کارمند یا یک دایره باید مامور رسیدگی  به ان شود.(ص157)

 

 

 

 

● مفهوم سپر بلا و مرز گستری را در سازمان توصیف کنید؟

ضربه گیری یعنی جذب پدیده عدم اطمینان . در گذشته رسم بر این بود که سازمان ها دوایر خاص را مامور رسیدگی به محیط نامطمئن خارج از سازمان می کردند که می بایست همان سپر عمل کند و ضربه گیر باشد.راه تازه ای که برخی از سازمان ها در پیش گرفتند این است که دوایر سازمانی را حذف و هسته فنی را با  محیط نامطمئن  مواجه کنند.از این پس، سازمانهای مزبور، دوایر ضربه گیر را به وجود نمی اورند، زیرا بر این باورند که اهمیت حفظ رابطه نیکو با مشتریان و عرضه کنندگان مواد اولیه بیش از کارایی داخل سازمان است.

همه کارکنان و اعضای سازمان مسئولیت مرز گستری سازمان را بر عهده می گیرند و نقش اطلاعاتی ، حراستی یا رابطه با محیط خارج از سازمان را ایفا می کنند.دایره یا کسی که وظیفه  یا نقش مرزگستری سازمان را بر عهده دارد می کوشد تا بین سازمان و عوامل اصلی محیط خارجی رابطه موزون و هماهنگ برقرار نماید . وظیفه مرز گستر معمولاً شامل مبادله اطلاعات است تا بتواند:

1-از اطلاعات مربوط به تغییرات محیط اگاهی یابد و انها را به درون سازمان بیاورد

2- اطلاعات را به محیطی بدهد که با سازمان نظم موافق و مساعد دارد .

مرزگستران سازمان می کوشند تا مدیریت عالی شرکت را از تغییرات محیطی اگاه سازند تا مانع رکود یا خمودگی سازمان شوند. معمولاً هر قدر محیط نامطمئن باشد، نقش مرزگستران سازمان مهم تر و وظیفه انان سنگین تر خواهد شد.(ص159و160)

● چرا سازمان در واکنش نسبت به پدیدهء عدم اطمینان به تفکیک دوایر و یا انسجام واحد ها می پردازند؟

  تفکیک واحدها یعنی تفاوتی که از نظر نگرش ها،ارزش ها و هدف ها بین مدیران  دوایر مختلف سازمان ونیز از نظر ساختاری بین دوایر وجود دارد. هنگامی که محیط خارجی پیچیده است و به سرعت تغییر می کند ، دوایر سازمانی در واکنش نسبت به پدیده عدم اطمینان بسیار تخصصی می شوند. موفقیت در هر بخش از سازمان ، مستلزم داشتن تخصص و رفتار ویژه می باشد. بنا براین،کارکنان بخش تحقیق و توسعه دارای نگرش ، ارزش ها،هدف ها،   آموزش ها یا تحصیلات خاصی هستند که آنها را  از کارکنان دوایر فروش و تولید متمایز میسازد . یکی از ره آوردهای تفکیک دقیق واحدهای سازمان این است که ایجاد هماهنگی بین آنها بسیار مشکل می شود. زمانی که نگرش، هدف و جهت گیری کارکنان دو واحد یا دو دایره از سازمان متفاوت باشد، برای هماهنگ ساختن آنها  باید وقت و منابع بیشتری مصرف کند.

هماهنگی دو دایره از سازمان را انسجام یا  یکپارچگی می نامند. معمولاً باید تعدادی کارشناس(هماهنگ کننده)دوایر را هماهنگ نمایند.هنگامی که محیط بسیار نامطمئن باشد، برای ایجاد هماهنگی بین سازمانها باید مرتباً اطلاعات لازم را کسب و پردازش نمود.گاهی هماهنگ کننده ها را رابط نیز می نامند.(ص162 الی165)

● فرایند های مدیریت مکانیکی و اُرگانیکی را با رسم نمودار نشان داده و تحلیل کنید؟

در مواردی که محیط خارجی مطمئن و پایدار بود، سازمان دارای مقرّرات دقیق و سلسله مراتب اختیارات مشخص بود.آن سازمان های رسمی و متمرکز بودند و بیشتر تصمیمات به وسیله مقامات عالی مدیریت گرفته می شد. پژوهشگران آنها را سیستم سازمانی مکانیکی          می نامیدند. 

در محیط های که به سرعت تغییر می کنند، سازمانها ساختار های دقیق نداشتند، آنها انعطاف پذیر بودند و پویایی داشتند. در این سازمان ها معمولاً قوانین و مقررات به صورت نوشته وجود نداشت.افراد باید در درون سازمان مسیر خود را پیدا می کردند و کاری که میبایست انجام دهند ،مشخص نمایند. سلسله مراتب اداری مشخص نبود ، سیستم تصمیم گیری غیر متمرکز بود. آنها را سیستم سازمانی ارگانیکی نامیدند.(ص166 الی 168)

ارگانیکی مکانیکی
1- کارکنان در انجام دادن کارهای مربوطه همکاری می کنند.

2- وظایف و کارها بر اساس گروه های کاری تعریف و تعیین می شود.

3- مقررات و کنترل اعمال نمی شوند و مقررات یا سلسله مراتب اداری دقیق وجود ندارد.

4- اطلاعات در دست افراد زیادی است و افراد زیادی  امور را کنترل می کنند.

5- ارتباطات مسیر افقی را طی می کند.

1-کار ها تخصصی است.

2-از کاری تعریف دقیق ارائه شده است

3-سلسله مراتب دقیق اداری وجود دارد.مقررات رعایت و کنترل اعمال میشود

4-اطلاعات و کنترل در انحصار مدیریت سازمان است .

5- ارتباطات مسیر عمودی طی می کند.

 چرا در شرایط نامطمئن سازمان ها دست به تقلید از سازمانهای موفق می زنند؟  ●

یک دیدگاه جدید به نام دیدگاه نهادی به وجود آمده است . مبنای استدلال دیدگاه مزبور بر این قرار دارد که در شرایط بسیار نامطمئن سازمان ها همانند سازمانهای دیگر که در همان جو یا شرایط مشابه قرار گرفته اند عمل می کنند. آنها از سازمان هایی تقلید می کنند که از نظر نوع مشتری ،عرضه کنندگان مواد اولیه و نهاد های قانون گذاری در شرایطی مشابه هستند.

مدیران سازمانی که در یک محیط بسیار نامطمئن قرار گرفته اند اساس فرض خود را بر این میگذارند که سایر سازمان ها با وضعی مشابه روبرو هستند، مدیریت چنین سازمانی می کوشد تا نوع ساختار و روش مدیریت سازمان های موفق را تقلید کند . این شیوه تقلید باعث می شود که میزان عدم اطمینان محیط (برای ان مدیر ) کاهش می یابد.(ص169)

● چرا سازمان در برابر پدیده عدم اطمینان به برنامه ریزی و پیش بینی روی می آورد؟

اگر محیط پایدار و مطمئن باشد سازمان روی مسائل جاری و کارایی روزانه تاکید می کند و نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و پیش بینی نیست زیرا تقاضای آینده همانند تقاضاهای امروز هستند.

با نامطمئن شدن محیط ، ایجاب می کند که سازمان برنامه ریزی آینده را پیش بینی کند . سازمان با برنامه ریزی می تواند اثرات ویرانگر تغییرات محیطی را خنثی کند.سازمان هایی که در محیط های ناپایدار و نامطمئن قرار می گیرند، معمولاً دایره جداگانه برای برنامه ریزی به وجود می آورند. در یک محیط نامطمئن و غیر قابل پیش بینی ، برنامه ریزی های عوامل محیطی را  مورد بررسی قرار می دهند و حرکت های بالقوه واکنش های سایر سازمانها را تجزیه و تحلیل می کنند. برنامه ریزی می تواند بسیار وسیع و پر دامنه باشد و احتمالات زیادی مورد توجه قرار گیرد.(ص170)

● دیدگاه وابستگی به منابع را برای سازمان توضیح دهید ؟

معنی ان این است که سازمان به محیط وابسته است ولی همواره تلاش میکند تا این منابع را تحت کنترل خود در آورد و بدان وسیله میزان وابستگی خود را به پایین ترین حد ممکن برساند . اگر منابع حیاتی تحت کنترل سایر سازمانها درآیند ف سازمانها ی دیگر صدمه پذیر  خواهند شد، بنابر این میکوشند تا حد امکان مستقل یا غیر وابسته شوند . ولی زمانی که هزینه و خطر بسیار بالا باشند . شرکت ها به صورت گروهی در می آیند تا میزان وابستگی خود به منابع را کاهش دهند و خود را از خطر ورشکستگی برهانند.

بنابراین ، یک سازمان در اثر رابطه با سایر سازمان ها و تامین منابع ،مقدار زیادی خودمختاری خود را از دست خواهد داد. وابستگی به منابع مشترک باعث بالا رفتن قدرت سازمانهای دیگر می شود اگر سازمانی برای تامین منابع ارزشمند ، به سازمان های دیگر وابسته باشد  آن سازمان ها می توانند بر فرایند تصمیم گیری مدیریت اعمال نفوذ کنند .(ص171و172)

● کنترل کردن منابع طبیعی را برای سازمان ها توصیف کنید ؟

سازمان ها در واکنش به نیازهای خود می کوشند تا بین استقلال و داشتن رابطه «بین سازمانی» نوعی تعادل برقرار کنند . آنها از طریق اقداماتی که در جهت تغییر دادن و تحت اراده کنترل خود درآوردن سایر سازمان ها انجام می دهند می کوشند تا چنین تعاملی را به وجود آورند.شرکت ها،برای کنترل عوامل محیطی یکی از این استراتژیها را به اجرا در می آورند:

1- ایجاد رابطه مطلوب با عوامل اصلی محیط      2- تغییر دادن عوامل حاکم بر محیطی

(ص176و177)

● سازمان ها برای ایجاد رابطه سازمانی مطلوب و تامین منابع کمیاب از چه روش هایی استفاده می کنند؟

1- مالکیت : شرکت ها برای ایجاد رابطه بین سازمانی ، در مواردی در صد خریدن شرکتی بر    می آیند که می خواهند بر ان کنترل داشته باشند . این اقدام باعث می شود که شرکت خریدار به تکنولوژی ، محصولات یا سایر منابعی دسترسی پیدا کند که دایم به آنها نیاز دارد.

فرایند به مالکیت خود درآوردن و در دست گرفتن کنترل شرکت ما به روش هایی خاص صورت می گیرد که به زبان حسابداری آنها را ادغام و خرید شرکت می نماید.

2- ائتلاف رسمی استراتژیک: هنگامی که دو شرکت از نظر موقعیت جغرافیایی ، مهارت و خط تجاری مکمل هم باشند نوعی ائتلاف رسمی استراتژیک تشکیل می دهند و درصد ادغام یا خرید یکدیگر بر نمی آیند .این ائتلاف از مجرای بستن قرارداد یا مشارکت خصوصی میسر     می گردد.

3- بستن قرار داد و مشارکت خاص : شرکت ها برای کاهش عدم اطمینان اقدام به بستن قرارداد یا پیمان می کنند و بدین وسیله نوعی رابطهء قانونی با شرکت دیگر به وجود          می آورند. این نوع قرارداد ها در قالب گرفتن جواز یا حق استفاده از امتیاز صورت می گیرد.  

4- دعوت به همکاری : این وضع به موردی گفته می شود که سازمان رهبران یک بخش مهم را به عضویت خود درآورد. گاهی یک سازمان ، مشتریان یا عرضه کنندگان ذی نفوذ را به عضویت هیأت مدیره خود در می آورد .

5- مدیریت مشترک : نوعی رابطه رسمی است که بین دو سازمان برقرار می شود . این نوع رابطه هنگامی بین دو سازمان برقرار می شود ، که یکی از اعضای هیأت مدیره یک شرکت به عضویت هیأت مدیره شرکت دیگر در می آید.

6- استخدام مدیران سرشناس : نقل و انتقال مدیران اجرایی سرشناس ، یکی دیگر از       روش هایی است که سازمان ها سعی می کنند بدان وسیله با سازمان های خارجی رابطه مطلوبی برقرار کنند.

7- تبلیغ روابط عمومی : سازمان ها  از گذشته های دور به صورت سنتی می کوشیدند تا از طریق تبلیغ به محیط خارجی رابطه ای نیکو و مطلوب برقرار کنند. سازمان ها پول های زیادی خرج می کنند تا بر سلیقه های مصرف کنندگان اثر بگذارند. روابط عمومی هم مانند تبلیغات است ، با این تفاوت که هدف آنها جلب نظر عموم مردم است. کسانی که در روابط عمومی  کار می کنند ، می کوشند تا سخنرانی ها  ، مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی تصویر خوبی از یک سازمان ارائه نمایند و با استفاده از روابط عمومی تصویر جالبی از سازمان در ذهن مشتریان ، عرضه کنندگان کالا و مقامات دولتی رسم می کنند. (ص175 الی 179)

● چهار روشی که سازمان ها برای کنترل نیرو ها حاکم بر محیط استفاده می کنند را نام برده و توضیح دهید ؟

1- تغییر دادن قلمرو : یک سازمان باید در موارد زیر تصمیم بگیرد . نوع فعالیت بازاری که   می خواهد  در آن وارد شود ، عرضه کنندگانی که  از آنها جنس و مواد اولیه بخرد ، بانک هایی که با آنها کار کند، نوع کارکنان و از این قبیل چیز ها معمولاً این مجموعه که ان را قلمرو سازمانی می نامند تغییر می کند . برخی از سازمان ها در صدد  ایجاد روابط تازه بر می آیند و روابط پیشین را قطع  می کنند .

2- مقررات و فعالیت های سیاسی : فعالیت های سیاسی شامل اقداماتی می شود که مدیران سازمان ها و روءسای شرکت ها بدان وسیله بر قوانین و مقررات دولتی اعمال نفوذ می کنند . شرکت ها می کوشند تا قوانین و مقررات جدیدی به تصویب برسانند که بدان وسیله مانع فعالیت های شرکت های رقیب یا حفظ قوانین و مقررات بازدارنده شوند. شرکت ها و سازمان های بزرگ همچنین  می کوشند تا نمایندگانی را به مجلس قانون گذاری بفرستند که نسبت به آنها احساس هم دردی می کنند.

4- شورا های تجاری : بسیاری از کار هایی که شرکت های بزرگ در راه اعمال نفوذ بر محیط خارجی انجام می دهند کارهایی است که به صورت مشترک با سایر سازمان هایی که در همان صنعت فعال هستند، انجام می دهند. بیشتر شرکت های تولیدی عضو جامعه ملی تولید کنندگان و همچنین عضو شورای ان صنعت خاص می باشند .این شورا ها با پرداخت مبالغ بسیار زیادی به عنوان حق عضویت می توانند افرادی بسیار متخصص را استخدام کنند و به عنوان نمایندگان خود به پایتخت اعزام دارند تا آنها با نمایندگان مجلس  صحبت کنند و قوانینی را به تصویب برسانند تا منافع این سازمان ها تامین گردد.

5- فعالیت های غیر قانونی : گاهی شرکت ها برای کنترل کردن قلمرو سازمانی دست به اقداماتی می زنند که منع قانونی دارد . بعضی از شرایط خاص مثل پایین بودن سود ، فشار هایی که مدیران ارشد وارد می آورند یا کمبود منابع ممکن است مدیران را وادار کند تا رفتاری را در پیش گیرند که خلاف قوانین و مقررات است . (ص180 الی 183)

● دو مطلب عمده این فصل عبارتند از :

1- سازمانها میتوانند محیط را بشناسند و خود را با آن وفق دهند .

2- سازمانها می توانند می توانند محیط را تغییر دهند و آن را تحت کنترل خود در  آورند. 

به ویژه این استراتژیها مناسب سازمانهای بزرگی است که به منابع متعدد و زیادی دسترسی دارند. 

این سازمان ها می توانند به هنگام ضرورت خود را با تغییرات محیط وفق دهند ، همچنین آنها می توانند تغییرات مسأله ساز را خنثی نمایند. ( ص187)

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *