مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه تاثیر مولفه های اجتماعی فرهنگ عمومی بر مدیریت پسماند

پرسشنامه تاثیر مولفه های اجتماعی فرهنگ عمومی بر مدیریت پسماند

هدف: ارزیابی تاثیر مولفه های اجتماعی فرهنگ عمومی بر مدیریت پسماند (خانواده، دوستان، دانشگاه و مدرسه، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، آداب و رسوم، همایشهای زیست محیطی، کتب)
تعداد سوال: 39
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: پیشگام در طراحی ابزارهای پژوهشی

پرسشنامه تاثیر مولفه های اجتماعی فرهنگ عمومی بر مدیریت پسماند

تعریف مدیریت پسماند

یعنی فراهم نمودن امکانات :

کاهش تولید پسماندها ازطریق الگوی صحیح مصرف و تفکیک پسماندها در مبدأ از طریق آموزش

مکانیزه نمودن جمع آوری پسماندها

  1. بازیافت پسماندهای بازیافتی ( پسماندهای آلی و پسماندهای خشک بازیافتی )

پردازش (بی خطر نمودن ) پسماندهای غیر بازیافتی

تعریف مدیریت پسماند

یعنی فراهم نمودن امکانات :

کاهش تولید پسماندها ازطریق الگوی صحیح مصرف و تفکیک پسماندها در مبدأ از طریق آموزش

مکانیزه نمودن جمع آوری پسماندها

  1. بازیافت پسماندهای بازیافتی ( پسماندهای آلی و پسماندهای خشک بازیافتی )

پردازش (بی خطر نمودن ) پسماندهای غیر بازیافتی

برای انواع پسماندها

پسماندهای آلی ( غذایی ـ باغچه ای )

پسماندهای خشک بازیافتی ( کاغذ ، شیشه ، فلز ، پلاستیک )

پسماندهای ویژه : خطر ناک صنعتی ، بیمارستانی

پسماندهای دفنی ( غیر بازیافتی )

نخاله های ساختمانی

براساس شرایط و موقعیت جغرافیایی ، اجتماعی و اکولوژی هر منطقه هماهنگ وهمزمان،زیرا تحقق توسعه پایدار درصورتی امکان پذیر خواهد بود که تمامی اجزای سیستم با هم هماهنگ باشند .

تعاریف بخش های مدیریت پسماند

آموزش

اجرای طرح آموزش با اهداف ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در بین تمامی اقشار شهروندان جهت :

کاهش تولید پسماندها از طریق الگوی صحیح مصرف

همکاری و جذب مشارکت عمومی در اجرای طرح تفکیک پسماندها در مبدا

تفکیک پسماندها

در جوامع پیشرفته تفکیک پسماندها درمبدا جزء قوانین اصلی مدیریت پسماند می باشد ، زیرا پردازش پسماندها به وسیله ماشین آلات یا پردازش پسماندهابه روش دفن اصولی یا پسماند سوز ( زباله سوز ) بسیار پرهزینه و زمین محل های دفن محدود می باشد . بنابراین تفکیک پسماندها به بخش های بازیافتی
و غیربازیافتی هم توجیه اقتصادی داشته و هم توجیه اکولوژی
( استفاده مجددمواد،صرفه جویی هزینه های محل دفن و … )
واین درصورتی ممکن خواهد بود که برنامه آموزش عمومی
به صورت جامع و مرتبط به شهروندان ارائه شود .

مکانیزه نمودن جمع آوری پسماندها

مدیریت جمع آوری پسماندها بر اساس نوع پسماندهای تفکیک شده ازاصول مهم مدیریت پسماند است ، زیرا درصورتی آموزش و تفکیـک نتیجه بخش خواهد بود که جمع آوری پسماندهـا طبق برنامه زمانبنـدی و منظـم بر اسـاس شرایط منطقـه و نوع پسماند صورت گیرد .

 

بازیافت

بازیافت پسماندها یا استفاده مجدد پسماندها ( یا تبدیل آن به مواد دیگر ) هم به لحاظ کاهش حجم پسماندها و آلاینده های محل دفن و در نتیجه کاهش هزینه های مربوط به آن و هم به عنوان مواد اولیه یکی از شاخص ترین فاکتورهای مدیریت پسماند است. بنابراین ضرورت دارد واحدهای بیوکمپوست
و دیگر واحدهای بازیافت ( کاغذ ، فلز ، پلاستیک ، شیشه ) در منطقه احداث باشد تا طرح‌های آموزش ، تفکیک و جمع آوری پسماندها به طور جامع اجرا شود .

تعریف بیوکمپوست

کمپوست حاصل از فرآیند بیولوژیکی پسماندهای آلی تفکیک شده در مبدأ را بیوکمپوست می نامند .

پردازش پسماندها به روش کاهش حجم
فیزیکی ـ بیولوژیکیدر جوامع پیشرفته جهت پیشگیری از آلودگی های ناشی از محل دفن و همچنین جلوگیری از هد رفتن زمین برای محل دفن ، سیستم ها و روش هایی اجرا و قانونمند شده است به طوری که تا آنجا کـه ممکن است پسماندهای بازیافتی تفکیک و سپس پسماندهـای غیـربازیـافـتی یا دفنی را ( به سیستم کاهش حجم فـیزیـکی- بیولوژیکی) پردازش و سیستم نگهداری خشک به عنوان مواد قابل سوخت جهت تولید انرژی استفاده می شود . به این طریق نه فقط زمین برای محل دفن از بین نخواهد رفت بلکه از آلودگی های ناشی از پسماند هم جلوگیری می شود .

اهداف مدیریت پسماند

حفاظت محیط زیست منطقه ( آب ، خاک و هوا )در جهت توسعه پایدار به طوری که انگیزه شخصی شهروندان شود .

ایجاد راه حل مناسب برای بازیافت مواد به طوری که تا آنجا که ممکن است توجیه اقتصادی داشته باشد ، یعنی با هزینه کم ، مواد با کیفیت و با ارزش تولید شود .

ایجاد اشتغال با محیط کار سالم و حقوق کافی در منطقه .

استفاده بهینه با برنامه ریزی اصولی از امکانات فنی تکنیک منطقه ای .

 تعریف کمپوست

کمپوست که در زبان لاتین به معنی مواد مخلوط در هم به طور طبیعی گفته می شود ، حاصل یک فرآیند بیولوژیکی است ، که طی آن پسماندهایی که منشاءآلی دارند(پسماندهای غذایی و باغچه ای وشاخ و برگ و درختان و ضایعات سلولزی ـ کاغذی ) بر اثر فعالیت یک سری میکروارگانیسم های موجود در پسماندهای آلی ( قارچ ها و باکتری های گرمادوست ) به سرعت تغییر ترکیب داده و به حالت ثابت در می آید . این عمل را تخمیر مواد آلی هم می نامند .

 دسته بندی کمپوست براساس منشاء

تعریف بیوکمپوست

کمپوست حاصل از فرآیند بیولوژیکی پسماندهای آلی تفکیک شده در مبدأ را بیوکمپوست می نامند .

پردازش پسماندها به روش کاهش حجم
فیزیکی ـ بیولوژیکیدر جوامع پیشرفته جهت پیشگیری از آلودگی های ناشی از محل دفن و همچنین جلوگیری از هد رفتن زمین برای محل دفن ، سیستم ها و روش هایی اجرا و قانونمند شده است به طوری که تا آنجا کـه ممکن است پسماندهای بازیافتی تفکیک و سپس پسماندهـای غیـربازیـافـتی یا دفنی را ( به سیستم کاهش حجم فـیزیـکی- بیولوژیکی) پردازش و سیستم نگهداری خشک به عنوان مواد قابل سوخت جهت تولید انرژی استفاده می شود . به این طریق نه فقط زمین برای محل دفن از بین نخواهد رفت بلکه از آلودگی های ناشی از پسماند هم جلوگیری می شود .

اهداف مدیریت پسماند

حفاظت محیط زیست منطقه ( آب ، خاک و هوا )در جهت توسعه پایدار به طوری که انگیزه شخصی شهروندان شود .

ایجاد راه حل مناسب برای بازیافت مواد به طوری که تا آنجا که ممکن است توجیه اقتصادی داشته باشد ، یعنی با هزینه کم ، مواد با کیفیت و با ارزش تولید شود .

ایجاد اشتغال با محیط کار سالم و حقوق کافی در منطقه .

استفاده بهینه با برنامه ریزی اصولی از امکانات فنی تکنیک منطقه ای .

 تولید کمپوست از مواد زائد دارای سابقه طولانی می باشد . از دیرباز روش های متفاوتی برای تولید کمپوست استفاده شده است . تولید کمپوست از جز آلی پسماند های شهری نیز یکی از روش های مناسب بازیافت مواد محسوب می شود که امروزه در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهایی که درصد مواد آلی پسماند در این کشورها بالاست، مورد توجه قرار گرفته است . کمپوست تولیدی از مواد زائد شهری به خاطر ترکیب اولیه مواد، نسبت به کمپوست تولیدی از سایر مواد نظیر مواد زائد کشاورزی و دامپروری دارای کیفیت پائین تری است لذا امروزه در اکثر کشورهای دنیا تحقیقات متعددی به منظور افزایش کیفیت محصول صورت می گیرد که از جمله این تحقیقات، بررسی سیستم های تولید کمپوست می باشد. در بررسی انجام گرفته سعی شده که اصول کاری انواع مختلف این سیستم ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان سیستم تولیدی مناسب را با توجه به امکانات و محدودیت ها انتخاب کرد، لازم به ذکر است که سیستم های تولیدی معرفی شده در این بررسی شامل آن دسته از سیستم هایی است که در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

کمپوست مایع یا تی کمپوست محصولی است که در چند سال اخیر توسط بعضی از متخصصین وپژوهشگران از کود کمپوست استحصال شده و به مصرف می رسد. ساده ترین تعریف تی کمپوست عبارتست از مایعی است که از کمپوست تخمیر شده خارج می گردد یا بعبارتی آبی است که بواسطه فعالیت ارگانیسم ها از کمپوست حاصل می شود. متخصصین برای تی کمپوست فواید و مزایای زیادی بیان داشتند. تکنیک تخمیر کمپوست مایع اصولا فرآیند هوازی است. این تخمیر سبب استخراج و رشد تعدادی از میکروارگانیسم های فعال می گردد. همچنین مشخص شده است شانس فعالیت و تکثیر باکتریها، قارچها، پروتوزوآ و نماتودها در منابع غذایی محلول و درحضور نوترنیت ها افزایش می یابد. میزان تنوع باکتریها ، قارچها، پروتوزوآ و نماتودها موجود به کیفیت کمپوست بستگی دارد. بررسی ها و مطالعات نشان میدهد که تی کمپوست فاقد پاتوژنهای انسانی است اما تی کود حیوانی (Manure Tea) اغلب دارای عوامل پاتوژن می باشد. اگر کمپوست هنگام مصرف کاملاً رسیده باشد، عصاره کمپوست (Compost Extract) و شیرابه کمپوست آن فاقد عوامل پاتوژن می باشد. عوامل بیماری زای انسانی موجود یا بواسطه حرارت در کمپوست داغ یا در توده های ورمی کمپوست از بین می روند. بنابراین تی کمپوست بر خلاف تی کود حیوانی فاقد عوامل بیماری زای انسانی می باشد. در مقاله حاضر فرآیندهای مختلف تولید تی کمپوست، مزایا و معایب، موارد کاربرد ، عوامل موثر بر کیفیت و استانداردهای پیشنهادی آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *