مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان کوللا و همکاران (2008)

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان کوللا و همکاران (2008)

هدف: ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان
تعداد سوال: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

 

۱- مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

۲- پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزان جینک و مورگان (۱۹۹۹)

۳- پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن و همکاران

۴- پرسشنامه خودکارآمدی جنسی

۵- مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

۶- پرسشنامه خود کارآمدی شرر

۷- پرسشنامه خودکارآمدی کودکان

۸- پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری

۹-پرسشنامه خودکارآمدی بندورا

۱۰-مقیاس توانایی جسمانی ادراک شده کودکان (خودکارآمدی جسمانی) کوللا و همکاران (PSES)

۱۱- پرسشنامه خودکارآمدی در مدرسه اسمیت (۱۹۸۹)

12- مقیاس خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (SEEA)

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانايی جسمانی ادراك شده) كودكان کوللا و همکاران (2008)

ترم آخر: مرجع ابزارهای پژوهشی استاندارد

خودکارامدي عامل ديگر مردبط با اضطراب اجتماع اندام اتك. ار مدي بيا خود معناي باور فرد در يدوانيا بارة مبابليا او در موقعشيرايط و يي يا اتيك وييهه هياي ك الگوهاي فكري، يثأدجان را ديك يرفتاري و ه ر قرار م دهد و دع يا نيد مي مييي يي ا رفتاري شرو خواهد شد يا خير و اگر شرو شد فرد چا مبدار دالش براي انجيامدادي ي خواهد داشك و در رو اروي ي خواهيد داد با مشكل چا مبدار اتتبامك از خود نشاي ، 2006(. براتياس ايي خود ار ميدي م الگيو، نبيش مييوري در خيودگردان 4 )باندورا باور با جان دارد.يحاالت ه نادوان در اثرگذاري بر وقا ط ا يع و شراي معنيادار ور با بر زندگ فرد دأث بين و تيغمگ هودگ ،يب پوچ ، احساس ر دارند،ي پيذ يري در مبابيل ، 5 ). 2002 رويدادهاي فشار ور را برم يانگ زاند

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *