مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان کوللا و همکاران (۲۰۰۸)

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان کوللا و همکاران (۲۰۰۸)

هدف: ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان
تعداد سوال: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

 

۱- مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

۲- پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزان جینک و مورگان (۱۹۹۹)

۳- پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن و همکاران

۴- پرسشنامه خودکارآمدی جنسی

۵- مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

۶- پرسشنامه خود کارآمدی شرر

۷- پرسشنامه خودکارآمدی کودکان

۸- پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری

۹-پرسشنامه خودکارآمدی بندورا

۱۰-مقیاس توانایی جسمانی ادراک شده کودکان (خودکارآمدی جسمانی) کوللا و همکاران (PSES)

۱۱- پرسشنامه خودکارآمدی در مدرسه اسمیت (۱۹۸۹)

۱۲- مقیاس خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (SEEA)

مقیاس خودکارآمدی جسمانی (توانایی جسمانی ادراک شده) کودکان کوللا و همکاران (۲۰۰۸)

ترم آخر: مرجع ابزارهای پژوهشی استاندارد

خودکارامدی عامل دیگر مردبط با اضطراب اجتماع اندام اتک. ار مدی بیا خود معنای باور فرد در یدوانیا باره مبابلیا او در موقعشیرایط و یی یا اتیک وییهه هیای ک الگوهای فکری، یثأدجان را دیک یرفتاری و ه ر قرار م دهد و دع یا نید می مییی یی ا رفتاری شرو خواهد شد یا خیر و اگر شرو شد فرد چا مبدار دالش برای انجیامدادی ی خواهد داشک و در رو اروی ی خواهید داد با مشکل چا مبدار اتتبامک از خود نشای ، ۲۰۰۶(. براتیاس ایی خود ار میدی م الگیو، نبیش مییوری در خیودگردان ۴ )باندورا باور با جان دارد.یحاالت ه نادوان در اثرگذاری بر وقا ط ا یع و شرای معنیادار ور با بر زندگ فرد دأث بین و تیغمگ هودگ ،یب پوچ ، احساس ر دارند،ی پیذ یری در مبابیل ، ۵ ). ۲۰۰۲ رویدادهای فشار ور را برم یانگ زاند

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *