مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (ASQ)

مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (ASQ)

هدف: ارزیابی حمایت تحصیلی از ابعاد مختلف (حمایت تحصیلی از سوی همسال، حمایت تحصیلی از سوی پدر، حمایت تحصیلی از سوی مادر، حمایت تحصیلی از سوی معلم)
تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
هنجار: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه امید به اشتغال

۲- پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

۳- پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (SRQ)

۴- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

۵- پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (۲۰۰۶)

۶- مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

۷- پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

۸- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

۹- پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹)

۱۰- پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۱- پرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی

۱۲- پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند

۱۳- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

۱۴- پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن

۱۵- پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

16- مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

ترم آخر: انتخاب دانشجویان ایران

مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (ASQ)

وينتـزل، باتـل، شـانون، راسـل و لـوني 1 2010) 2) دربـارهي منبـع حمايـت تحـصيلي دانشآموزان معتقدند: موضوع حمايت تحصيلي از دانشآموزان يك موضـوع چنـد بعـدي است. نقش معلم ـ دانشآموزان، معلم ـ والدين و والدين ـ همسالان، از حمايت تحـصيلي تركيبهايي فراهم مينمايد كه هر يك به تنهايي و در ارتباط با يكـديگر، نقـش مهمـي در كيفيت و كميت فعاليتهاي تحصيلي دانشآموزان ايفا ميكنند (وينتزل، 2005). به عقيدهي وينتزل (2005)، حمايتهاي تحصيلي به اين دليل موجـب بهبـود عملكـرد دانـشآمـوزان ميگردد كه (1) مهيا كنندهي انتظارها و ارزشها در كلاس براي دانـشآمـوزان اسـت؛ (2) تقلاي دانشآموز براي دستيابي به اين ارزشها و انتظارات را با تشويق تـوام مـيكنـد؛ (3) دانشآموز در عين تلاش از امنيت كافي برخوردار بوده و خود را در معرض تهديد محـيط نميبيند و (4) دانشآموز در گروه احساس ارزشمندي ميكند. اين احساس و عملكرد تنها به واسطهي نوع رفتار معلم حاصل نميشـود؛ بلكـه ايـن مـوارد، دسـتاورد مجموعـهاي از عناصر ميباشد، كه در تعامل با يكديگر هستند.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *