مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه عوامل موثر بر بروز رفتار پرخطر رانندگی رانندگان تاکسی

پرسشنامه عوامل موثر بر بروز رفتار پرخطر رانندگی رانندگان تاکسی

هدف: سنجش عوامل موثر بر بروز رفتار پرخطر رانندگی رانندگان تاکسی از ابعاد مختلف (عوامل فردي دلایل رفتار پرخطر، اشتباهات عمدي یا تخلفات (تاثیر دیگران-عوامل اجتماعی)، برتري درك شده، ارزش گذاري کاذب، ناهماهنگی شناختی)
تعداد سوال: 19
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

2- پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ)

پرسشنامه عوامل موثر بر بروز رفتار پرخطر رانندگی رانندگان تاکسی

حوادث رانندگي و پيامدهاي آن ، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به عنوان يكي از مهم ترين علل مرگ و مير و جراحات محس وب مي ش وند. در كش ور ما نيز حوادث رانندگي عالوه بر وارد كردن صدمات اقتصادي، باعث تلفات ش ديد انس اني مي شود .بر اساس برآوردها، ساالنه دو ميليون نفر در سراسر جهان بر اثرتصادفات جاده اي، جان خود را از دس ت میدهند تعداد مجروحان رانندگي در سال، بيش از ١٥ ميليون نفر تخمين زده ميش ود. كش ور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ اما آنچه كشور ما را در اين زمينه متمايز مي كند، روند رو به رشد حوادث رانندگي در كشور و مقايسه آن با ساير كشورهاي جهان اس ت. روند رشد ش اخص تصادفات از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٣ در اغلب كشورهاي جهان يا منفي يا از رش دي آرام برخوردار بوده است.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *