مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

هدف: سنجش سرزندگی تحصیلی در افراد
تعداد سوال: ۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه امید به اشتغال

۲- پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

۳- پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (SRQ)

۴- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

۵- پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (۲۰۰۶)

۶- مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

۷- پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

۸- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

۹- پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹)

۱۰- پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۱- پرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی

۱۲- پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند

۱۳- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

۱۴- پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن

۱۵- پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

تعریف سرزندگی تحصیلی

سـرزندگی تحصـیلی بـه صـورت توانایی دانشآموزان برای موفقیت در برخورد با موانع و چالشهای تحصیلی کـه در مسـیر زندگی تحصیلی معمول هستند، تعریف شده اسـت. سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چـالشهـا و مـوانعی کـه در عرصهی مداوم و جاری تحصیلی، تجربه میشوند؛ اشاره دارد (پوتواین، کونورس، سیمز، و ، ۲۰۱۱). سرزندگی تحصیلی، توانـایی برخـورد بـا چـالشهـا و موانـع ۸ داگلاس ـ اُسبورن زندگی روزانه تحصیلی است. مارتین و مارش (۲۰۰۸ ،۲۰۰۶) تصریح کردند کـه سـؤالات چالشبرانگیزی وجود دارند که در زمینهی تحصیلی نیاز به توجـه دارنـد. مـدارس و دیگـر محیطهای آموزشی مکانهایی هستند که در آنها چالشهـای تحصـیلی، موانـع و فشـارها، حقیقت پایدار زندگی تحصیلی هستند و پژوهشهای انجام شده به طور واضح ایـن امـر را حمایت میکنند.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *