مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993)

پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993)

هدف: ارزیابی تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی از ابعاد مختلف (تعهد ورزشی، لذت ورزشی، مشغولیات جایگزین، سرمایه گذاری های شخصی، فشار اجتماعی، فرصت مشارکت)

تعداد سوال: 26
تعداد مولفه: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2300 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش

2- پرسشنامه دستیابی به هدف در ورزشکاران

3- پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش مارکلند و توبین (BREQ) – فرم بازنگری شده

4- سیاهة اعتیاد به تمرین تری و همکاران – فرم کوتاه

5- پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی

6- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

7- پرسشنامه میزان تمایل به فعالیت بدنی عمومی

8- پرسشنامه نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی

9- پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

10- برسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی

 پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران  (1993)

تعریف تعهد ورزشی

تعهد، نگرش و حالتي رواني است كه بهمنظور توصيف تمايل افراد به رفتارهاي مشخص استفاده ميشود. در افراد براي ادامة مشاركت در يك رفتار است (22). از 1 واقع، اين مفهوم نشاندهندة ميزان پشتكار و پايداري ديدگاهي ديگر، تعهد نوعي احساس وابستگي و تعلق خاطر به رفتار خاص است. باتوجه به آنچه در مورد مفهوم تعهد ذكر شد، استفاده از اين واژه براي مطالعه و پژوهش در زمينة تداوممشاركت در ورزش مفيد بهنظر ميرسد (15). و همكاران (1993) با بهرهگيري از مباني نظري تعهد در رفتار سازماني و اجتماعي 2 پژوهشهاي اسكانلان (12 ،21 ،22) منجر شد. در اين مدل، تعهد 4) 3) و كاربرد مفهوم تعهد در زمينههاي ورزشي، به ارائة مدل تعهد ورزشي ورزشي بهعنوان تمايل و عزم به ادامة مشاركت در يك ورزش خاص يا بهطور كلي فعاليت ورزشي تعريف شده است (11). مدل تعهد ورزشي، با ارزيابي عوامل (مؤلفه) تعيينكنندة تعهد ورزشي، ميزان دلبستگي و تعلق خاطر افراد به شركت در فعاليتهاي ورزشي را نشان مي دهد.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *