مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

هدف: ارزيابي نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاري ادراك شده، شايستگي ادراك شده، ارتباط ادراك شده)

تعداد سوال: 21
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

اگر چه نظریه خودتعیینگري چارچوب مناسبی را براي پرداختن به جنبههاي روانشـناختی بـه خصوص انگیزش در محیطهاي یادگیري الکترونیکی فـراهم مـیکنـد (زیـرا ایـن نظریـه سـه نیـاز اساسی روانشناختی: خودمختاري، شایستگی و ارتباط را به عنوان تعیینکنندههاي انگیزش مطـرح میکند که این سه سازه میتواند، مطابق با ویژگیهـاي یـادگیري الکترونیکـی باشـد)،ولـی لـزوم پرداختن به نیازهاي اساسی روانشناختی مستلزموجود ابزاري مناسب براي سنجش رضـایتمنـدي از نیازهاي روانشناختی در حوزه یادگیري الکترونیکی است.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *