مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقياس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

مقياس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

هدف: بررسي بهزيستي ذهني افراد از ابعاد مختلف (خوش بيني، روابط مثبت با ديگران، انرژيك بودن)

تعداد سوال: 14
تعداد بعد (خرده مقياس): 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس بهزيستي ذهني وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

تعریف بهزیستی ذهنی

اصـطلاح بهزيـــستي ذهنـــي(Subjective well-being) واژه روان شناختي معادل شادي است كه در ادبيات مربوطه به جاي يكديگر بكار مي روند اما به دليل مفاهيم بـسياري كـه در آن نهفته است به شادي ارجح است و به قضاوت فرد از درجه يا ميزان مطلوبيت كيفيت كل زندگي خود او اطلاق ميگردد(5). نظر به سير صعودي مشكلات روان و با توجه به اينكـه بهزيــستي ذهنــي از معمــولترين شاخــصهاي ســنجش وضعيت بهداشت روان است و بـسياري از پژوهـشها نـشان مــي دهنــد ايــن شــاخص از عوامــل پيــشگويي كننــده و تاثيرگذار بر عملكرد تحصيلي مي باشد، مطالعـه آن در دانشجويان ضروري است . با توجه به شرايط جامعه و نحوه انتخـاب رشـته در دانـشگاه، در دانـشجويان ايرانـي رشـته تحـصيلي از عوامـل مـوثر در رضـايتمندي بـوده و انتظـار ميرود مطالعه شادي و رضـايتمندي نيـز در ايـن گـروه در مقايـسه باسـاير گروههـا و فرهنگهـا از ويژگيهـاي خـاص برخوردار باشد (مرادی و همکاران، 2005).

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *