مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / 2014 / سپتامبر

آرشیو ماه: سپتامبر 2014

پرسشنامه مشغوليت تحصيلي تينيو (2009)

هدف: بررسي ميزان مشغوليت تحصيلي از ابعاد مختلف (مشغوليت شناختي، مشغوليت هيجاني و مشغوليت رفتاري)

تعداد سوال: 102
تعداد بعد: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2700 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه مشغوليت تحصيلي تينيو (2009)

مشغولیت تحصیلی چیست؟

دانش آموزاني كه مشغوليت تحصيلي دارند در مدرسه به طور منظم حضـور مي يابند، روي يادگيري متمركز مي شوند، به قوانين مدرسه متعهد مي شوند، نمرات بالاتري کسب می کنند و عملكرد بهتري در آزمونهاي استاندارد شده دارنـد (بندورا و همکاران، 1996). در مقابل، فقدان مشغوليت تحصيلي مي توانـد پيامـدهاي جـدي بـراي دانش آموزان داشته باشد از جمله پيشـترفت تحصـيلي پـايين، انجـام رفتارهـاي بزهكارانـه و منحرف، افزايش خطر مردودي و ترك تحصيل….

پرسشنامه يوزرلن (پرسشنامه بررسي قابلیت استفاده سیستم هاي آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران (2010))

هدف: ارزیابی قابلیت استفاده سیستم ها ي آموز ش الکترونیکی از ابعاد مختلف (جلوگیري از خطا، قابلیت مشاهده، انعطاف پذیري، مدیریت دوره، تعامل، بازخورد و کمک، دسترس پذیري، ثبات و کارکردي بودن، راهبردهاي سنجش، قابلیت حافظه اي، تمامی تداشتن، زیبایی ظاهري و کاهش دوباره کاري)

تعداد سوال: 36
تعداد بعد: 12
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع:‌ دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 3400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه يوزرلن (پرسشنامه بررسي قابلیت استفاده سیستم هاي آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران (2010))

تعریف یادگیری الکترونیک

با ورود رايـانه به زندگی انسانها و به موازات آن گستـرش شبکه اینتـرنت، بسیاری از تعاریف و خدمات تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است كه هر روزه تاثیرات این دگرگونیها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان ميگردد. این جهان مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری ناميده ميشود دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان آورده است.شبکههاي عظیم اطالع رسانی، فروشگاهها و بنگاههاي بزرگ اقتصادی، موتورهای پرقدرت جستجوی اطالعات، موسسات و انجمنهاي مجازی و… به جرات ميتوان گفت كه یکی از بزرگترین دستاوردهای آن يادگيري الکترونیکی (E-learning) ميباشد. عصركنوني را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست، عصری که بشر در آن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطالعــات و برقراری ارتباط برای کسب اطالعات مورد نیازمی داند. امروزه با در اختیار داشتن فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیش از پیش میسرگردیده است. افراد در هرکجا که باشند ميتوانند آخرین اطالعات مورد نیاز خود را در هر زمینهاي دریافت کنند.  بهطور کلی منظور از E-Learning یا يادگيري الکترونیکی بهره گیری از سیستمهاي آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، سي ديهاي Multimedia، نشریههاي الکترونیکی و خبرنامه هاي مجازی و نظیر اینهاست که هدف آن کاستن از ميزان ترددها، صرفه جویی در زمان، هزینه و همچنين یادگیری بهتر، سريع ترو آسانتر است. یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده ميسازد. یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست. یادگیری، تغییری است که در اثرتدریس مطالب و مهارتهای گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد مي شود كه ممکن است این رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده و یا حتي غیرقابل مشاهده باشد

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

هدف: ارزيابي نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاري ادراك شده، شايستگي ادراك شده، ارتباط ادراك شده)

تعداد سوال: 21
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

اگر چه نظریه خودتعیینگري چارچوب مناسبی را براي پرداختن به جنبههاي روانشـناختی بـه خصوص انگیزش در محیطهاي یادگیري الکترونیکی فـراهم مـیکنـد (زیـرا ایـن نظریـه سـه نیـاز اساسی روانشناختی: خودمختاري، شایستگی و ارتباط را به عنوان تعیینکنندههاي انگیزش مطـرح میکند که این سه سازه میتواند، مطابق با ویژگیهـاي یـادگیري الکترونیکـی باشـد)،ولـی لـزوم پرداختن به نیازهاي اساسی روانشناختی مستلزموجود ابزاري مناسب براي سنجش رضـایتمنـدي از نیازهاي روانشناختی در حوزه یادگیري الکترونیکی است.

مقياس تمايل به عضلاني بودن مك ريري و ساس (DMS)

هدف: سنجش نگرش ها و رفتارهاي مربوط به عضلاني بودن در افراد از ابعاد مختلف (نگرش به تصوير تن عضلاني، رفتارهاي مربوط به عضلاني بودن، مصرف دارو براي پرورش عضلات)

تعداد سوال: 14
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
اعتبار و روايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2000 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس تمايل به عضلاني بودن مك ريري و ساس (DMS)

تعریف تمایل به عضلانی بودن

یکی از نگرانیهایی که در حوزه اختلالات مربوط به تصویر بدنی مردان مطرح شده است، مفهوم تمایل به عضلانی بودن می باشد. تمایل به عضلانی بود ادراک فرد را از این موضوع بازگو می نماید که بدن وی به اندازه کافی عضلانی نیست و اندازه بدنشباید از راه افزایشحجم عضلات افزایش یابد. مطالعات بسیاری وجود این اختلال را در مردان به اثبات رسانده اند. با توجه به حضور پررنگ تر رسانه های مدرن، احتمال می رود که شیوع این اختلال رو به افزایش باشد.

مقياس انتظار از ازدواج (MES)

هدف: ارزيابي  انتظارات افراد از ازدواج از ابعاد مختلف (انتظار واقع گرايانه، انتظار ايده آل گرايانه، انتظار بدبينانه)

تعداد سوال: 40
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس انتظار از ازدواج (MES)

تعریف ازدواج

ازدواج یا پیوند زناشویی[۱] پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

مردم‌شناسان برای اینکه تنوع وسیع اَعمال زناشویی مشاهده شده از سوی فرهنگ را در نظر بگیرند چندین تعریف رقابتی از ازدواج پیشنهاد کرده‌اند.[۲] اِدوارد وست‌مارک در کتابش با عنوان «تاریخ ازدواج انسان (۱۹۲۱)» ازدواج را به این صورت تعریف می‌کند: ارتباط پردوام یا کم‌دوام نر و ماده گذشته از عمل زادآوری محض تا بعد از تولد فرزند «.[۳] او در کتاب» آیندهٔ ازدواج در تمدن وسترن «تعریف پیشین‌اش را رد می‌کند و در عوض بطور موقت ازدواج را این‌گونه تعریف می‌کند:» رابطهٔ یک یا تعداد بیشتری مرد با یک یا تعداد بیشتری زن که بوسیلهٔ عرف یا قانون پذیرفته شده‌است «.[۴]

یادداشت‌ها و جستجوها (۱۹۵۱)، کتابچه راهنمای انسان‌شناسی، ازدواج را چنین تعریف کرده‌است، «پیوندی بین یک زن و یک مرد بطوریکه بچه‌های متولد شده از زن بعنوان فرزندان مشروع هر دوی والدین شناخته شوند.»[۵] در راستای رویهٔ معمول در میان مردم ساکن قبایل جنوب سودان و غرب اتیوپی که به زن‌ها اجازه می‌داد در شرایط خاص در نقش شوهر عمل کنند، کاتلین گوگ [ انسان‌شناس بریتانیایی ] پیشنهاد داد که آن تعریف را به این صورت تغییر دهند که «یک زن و یک یا چند شخص دیگر».[۶]

دموند لیچ تعریف گافس را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را در مقولهٔ شناخت حلال‌زادگی (مشروعیت) فرزند بسیار دست و پاگیر می‌داند و پیشنهاد می‌کند که ازدواج را مانند انواع متفاوتی از قوانین که برای اجرایی شدن وضع می‌شوند نگاه کنیم. لیچ تعریف‌اش را باز می‌کند و می‌گوید: «ازدواج رابطه‌ای است که بین یک زن با یک یا تعداد بیشتری از اشخاص دیگر برقرار می‌شود- که این روابط تولد کودکی را تحت پیشامدهایی که توسط قوانین رابطه‌ها قدغن نشده‌اند میسّر می‌کند- تمامی قوانین همگانی مراتب تولد مطابقت داده شده‌اند با عضوهای معمولی یا سطوح متفاوت جامعه».[۷]استدلال لیچ این است که هیچ‌کدام از تعاریف ازدواج برای همه فرهنگ‌ها قابل اجرا نیست. او لیستی از ده قانون مرتبط‌شده با ازدواج را ارائه می‌کند شامل انحصار جنسی، قوانینی با احترام به کودک و قوانین متنوع ویژه‌ای از سوی فرهنگ.[۸]

دوران بل همچنین تعریف بنیان مشروعیت را با این اصل که برخی جوامع برای ازدواج به مشروعیت احتیاج ندارند مورد نقد قرار می‌دهد و اینگونه استدلال می‌کند: در جوامعی که نامشروعیت فقط به معنای ازدواج نکردن مادر است و غیر از این هیچ قانون ضمنی دیگری وجود ندارد تعریف بنیان مشروعیت ازدواج چرخه‌ای است. او تعریف ازدواج را در مقولهٔ قوانین دستیابی جنسی قرار می‌دهد.[۹]

پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت هاي یادگیري الکترونیکی خوشرنگ و همكاران (1393)

هدف: بررسی تهدیدها و فرصت هاي یادگیري الکترونیکی (هزينه و اثربخشی آموزشی، عوامل ذهنی- عاطفی و ارتباطی استاد- دانشجو، عوامل مرتبط با تدریس-یادگیري)

تعداد سوال: 28
تعداد بعد: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 3400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

 پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت هاي یادگیري الکترونیکی خوشرنگ و همكاران (1393)

تعریف یادگیری الکترونیک

با ورود رايـانه به زندگی انسانها و به موازات آن گستـرش شبکه اینتـرنت، بسیاری از تعاریف و خدمات تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است كه هر روزه تاثیرات این دگرگونیها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان ميگردد. این جهان مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری ناميده ميشود دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان آورده است.شبکههاي عظیم اطالع رسانی، فروشگاهها و بنگاههاي بزرگ اقتصادی، موتورهای پرقدرت جستجوی اطالعات، موسسات و انجمنهاي مجازی و… به جرات ميتوان گفت كه یکی از بزرگترین دستاوردهای آن يادگيري الکترونیکی (E-learning) ميباشد. عصركنوني را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست، عصری که بشر در آن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطالعــات و برقراری ارتباط برای کسب اطالعات مورد نیازمی داند. امروزه با در اختیار داشتن فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیش از پیش میسرگردیده است. افراد در هرکجا که باشند ميتوانند آخرین اطالعات مورد نیاز خود را در هر زمینهاي دریافت کنند.  بهطور کلی منظور از E-Learning یا يادگيري الکترونیکی بهره گیری از سیستمهاي آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، سي ديهاي Multimedia، نشریههاي الکترونیکی و خبرنامه هاي مجازی و نظیر اینهاست که هدف آن کاستن از ميزان ترددها، صرفه جویی در زمان، هزینه و همچنين یادگیری بهتر، سريع ترو آسانتر است. یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده ميسازد. یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست. یادگیری، تغییری است که در اثرتدریس مطالب و مهارتهای گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد مي شود كه ممکن است این رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده و یا حتي غیرقابل مشاهده باشد

مقياس اسلامي تكبر –تواضع

هدف: سنجش صفات اخلاقی تکبر و تواضع براساس منابع اسلامی از ابعاد مختلف (عدم پذيرش/پذيرش ديگران، هيجان و معرفت ديني، احساس حقارت/عزت نفس، نياز به تايدد اجتماعي/خودپسندگي)

تعداد سوال:‌23
تعداد خرده مقياس: 4
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع:‌ دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت:‌ فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس اسلامي تكبر –تواضع

تعریف تکبر و تواضع

تعريف «تكبر» در علم اخلاق، برتر دانستن خود از ديگران و خوار ديدن و تحقير آنان است. تهانوي كبـر را جهـل انسـان بـه خود و قرار دادن خود در جايگاهي بالاتر از جايگاه واقعياش ميداند (جمعي از نويسندگان، 1418ق، 5931). اساس تكبر اين است كه انسان از اينكه خود را برتر از ديگري ببيند، احساس آرامش كند. ص شود. ديگر اينكه، براي بنابراين، تكبر از سه عنصر تشكيل ميشود: نخست اينكه، براي خود مقامي قايل شود و در مرحله سوم، مقام خود را برتر از آنها ببيند و احسـاس خوشـحالي و ديگري نيز مقامي قايل  آرامش كند (مكارم شيرازي، 1378، ج 2، ص 45).

ريشه تواضع «وَضع» است. در اصل بهمعناى فرونهادن است و به معناي خويش را كوچك نشان دادن، خود را خوار كردن، فروتني كردن، وضيع شـدن، نرمگردنـي و خـواري نمـودن، خـود را فرونهـادن، فروتنـي، نرمـي، نرميكردن، افتادگي، شكسته نفسي، خضوع، فرمانبرداري، تخاشع  و …. آمده است و ضد آن، رفع و بلندى است و در مقابل، «تكبر» به معناي خود را بزرگ دانستن است (مهيار، 1375، ص 71).

مقياس استرس ضربه ثانوی براید و همكاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی

هدف: ارزيابي ميزان استرس ضربه ثانوي از ابعاد مختلف (مزاحمت، اجتناب، برانگيختگي)

تعداد سوال: 17
تعداد بعد: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت:‌ فقط 1900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس استرس ضربه ثانوي برايد و همكاران (STSS) براي سنجش علائم PTSD ثانوي

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن ار ارزيابي ميزان استرس ضربه ثانوي از ابعاد مختلف (مزاحمت، اجتناب، برانگيختگي) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: …..

برای دانلود این پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات (شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و ….) بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: بهترین سایت دانلود پرسشنامه های استاندارد به همراه روایی و پایایی

مقياس نگرش نسبت به سيگار كشيدن شور و همكاران (2000)

هدف: ارزيابي نگرش افراد نسبت به سيگار كشيدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سيگاري،‌ محيط بدون دود و سالم، ديدگاه و محدوديت نسبت به قوانين سيگار كشيدن)

تعداد سوال: 17
تعداد خرده مقياس: 4
شيوه نمره گذاري و تفسير:‌ دارد
روايي و پايايي:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس نگرش نسبت به سيگار كشيدن شور و همكاران (2000)

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سیگاری، محیط بدون دود و سالم، محدودیت و قوانین سیگار کشیدن) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: …..

برای دانلود این پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات (شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و ….) بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: بهترین سایت دانلود پرسشنامه های استاندارد به همراه روایی و پایایی

مقياس بازبيني شده كمرويي چيك- بريگز (RSS)

هدف: بررسي ميزان كمرويي افراد از ابعاد مختلف (كمبود قاطعيت و نداشتن اعتماد به نفس، پريشاني و دوري گزيني اجتماعي، گستره كمرويي در ارتباط با افراد ناآشنا)

تعداد سوال: 14
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس بازبيني شده كمرويي چيك- بريگز (RSS)

کم رویی چیست؟

کم رویی یک توجه غیر عادی همراه با ترس به خویشتن است که در یک موقعیت اجتماعی ظاهر می شود و در نتیجه آن، فرد دچارنوعی اختلال در رفتار و عضلات بدنی شده و شرایط عاطفی و شناختی اش متاثر می گردد. یعنی زمینه بروز رفتارهای خام و ناسنجیده و عکس العمل های نامناسب در وی فراهم می شود. به دیگر سخن پدیده کم رویی به وجود مشکل در برخوردهای اجتماعی و رفتارها و احساس های آزار دهنده شخصی مربوط می شود که همواره به صورت یک ناتوانی یا معلولیت اجتماعی ظاهر می گردد. به کلام ساده کم رویی یعنی: «خود توجهی » فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کم رویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد.

بنابراین فرد کم رو، از یک طرف نگران رو به رو شدن با افراد جدید است و از سوی دیگر از وارد شدن به اماکن جدید و کسب کار و تجارت تازه هراس دارد که مجموعه این حالات احساس عجز در عین توانمندی را در وی به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه داشت که احساس کم رویی افراد، همیشه در برابر انسان ها متبلور می شود و نه حیوانات، اشیا و موقعیت های طبیعی و جغرافیایی.