مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه سازگاری معنوی

پرسشنامه سازگاری معنوی

هدف: بررسي ميزان سازگاري معنوي در افراد (معنا داشتن زندگي، ارتباط با خداوند، جستجوي حمايت معنوي)

تعداد سوال: 39
تعداد بعد: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 3400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه سازگاري معنوي

تعریف سازگاری معنوی

سازگاري معنـوي – مـذهبي عبـارت از «جـستجوي معنـا ي زندگي به كمـك شـيوههـا ي روحـاني در هنگـام بـروز تـنش » مي باشد. اندازهگيري اين گونه سـازگاري نيازمنـد بررسـي آن است كه چگونه يك فـرد از معنويـت و مـذهب، بـراي درك تنش زا و كنارآمدن با عوامل تنش بهره مي گيرد. ديدگاههـاي چندي در زمينه نقش معنو يـ ت و مـذهب در ايجـاد سـازگاري وجـود دارد . تـأثيراتي كـه باورهـاي معنـوي و دينـي فـرد بـر چگونگي تفس ير و تعب ير وي از رو يـ دادها مـي گـذارد، فرآ ينـد 10 سازگاري و پذيرش رويدادها تر را آسان مي نمايد. این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن بررسي ميزان سازگاري معنوي در افراد (معنا داشتن زندگي، ارتباط با خداوند، جستجوي حمايت معنوي) می باشد. طیف نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیازات مربوطبه هر گزینه ارائه گردیده است: ……

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *