مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۵ / تیر

آرشیو ماه: تیر ۱۳۹۵

پرسشنامه میزان جامعه پذیری سیاسی دانشجویان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی در دانشجویان

تعداد سوال: ۱۹

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه میزان جامعه پذیری سیاسی دانشجویان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

جامعه پذیری سیاسی

  باتوجه به این نکته که جامعه پذیری یک فرایندی است که افراد دریک جامعه،ازطریق آن،به ارزشها، ایستارها و باورهای جامعه خویش آشنا می شوند واز این طریق شخصیت سیاسی یک فرد شکل می گیرد، می توان به اهمیت جامعه پذیری سیاسی پی برد. براین اساس گفته شده که:جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی دراستمرار حیات یک نسل دارد. از طریق پروسه جامعه پذیری سیاسی است که نسل های قدیمی تر فرهنگ سیاسی جامعه را به نسل های جدیدتر منتقل می کنند وبا توجه به چنین انتقالی است که هر جامعه ای موفق می شود، فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد. با استفاده از این نظریه می توان علل بی ثباتی دریک نظام سیاسی را تشخیص داد وسریعا به درمان آن پرداخت. به وسیله جامعه پذیری ودستیابی برکانال های انتقال فرهنگی جامعه می توان وسایل تقویت آن دسته از ارزش هایی را که به ثبات واستحکام سیاسی جامعه کمک می کند فراهم آورد واز تغذیه آن دسته از هنجارهایی که به وحدت جامعه لطمه وارد می سازند وخطر از هم پاشیدگی فرهنگ سیاسی را افزایش می دهدپیشگیری کرد. 
·    ) تعریف جامعه پذیری سیاسی:
            درمورد تعریف جامعه پذیری سیاسی، تلاش های زیادی صورت گرفته ودانشمندان علم سیاست تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده اند واین اصطلاح، یکی ازاصطلاحات مهم در علوم سیاسی واجتماعی است. اصطلاح جامعه پذیری سیاسی معادل عبارت(political socialization) در زبان انگلیسی است که برخی آن را “فرهنگ پذیری سیاسی”و بعضی دیگر” جامعه پذیری سیاسی ” نیز ترجمه کرده اند.
 باتوجه به تعریف های زیادی که ازجامعه پذیرسی سیاسی صورت گرفته، می توان به چند تعریف اشاره کرد:
  ۱ )- جامعه پذیرسیاسی، روندی آموزشی است که به انتقال هنجارها ورفتارهای پذیرفتنی نظام سیاسی مستقر، ازنسلی به نسل دیگر کمک می کند. براین اساس، هدف جامعه پذیری سیاسی، تربیت یا پرورش افراد به صورتی است که اعضای کارآمد جامعه سیاسی باشند
    ۲) – آلموند وپاول گفته اند:« جامعه پذیری سیاسی، روند حفظ یا دگرگونی فرهنگهای سیاسی است. بنا به این روند، افراد وارد فرهنگ سیاسی می شوند وسمتگیریهایشان نسبت به هدف های سیاسی شکل می گیرد»
    ۳) برخی دیگرمعتقد است که جامعه پذیری سیاسی، یا فرهنگ پذیری سیاسی «فرایندی است که براساس آن، جامعه، گرایش ها، نگرش ها، دانشها واطلاعات وخلاصه، ارزشها ومعیارهای سیاسی خود را ازنسلی به نسل دیگرمنتقل می کند».
    به طورکلی می توان گفت که جامعه پذیری سیاسی، روندی یادگیری وآموزشی ارزشها  باورها وانتقال آنها از نسلی به نسل دیگراست که به صورت آگاهانه وعمدی ویا غیرآگاهانه صورت می گیرد؛ زیرای برخی درتعریف جامعه پذیری سیاسی، کلمه عمدی را هم بکار گرفته است که درتعریف چهارم ازجامعه پذیری سیاسی  بیان می شود.
    ۴) جامعه پذیری سیاسی یعنی« القای تعمدی اطلاعات، ارزشها وشیوه های عملی سیاسی به وسیله عوامل نهادی ای که رسما این مسئولیت  به آنها داده شده است» وتمام یادگیری سیاسی، رسمی وغیررسمی، عمدی وبرنامه ریزی شده درهرمرحله از دوره زندگی،شامل یادگیر آشکار وهم یادگیری ظاهرا غیرسیاسی ویژگیهایی که از نظر سیاسی ذی ربط هستند».
     بنابراین ازاین تعریف می توان به این نکته تو جه کرد که برخی از جامعه پذیری سیاسی به صورت آگاهانه وعمدی صورت می گیرد وبرای آن نهادی خاصی را درنظرمی گیرند، همان گونه که می توان درکوششهای آشکار جوامع توتالیتر برای القای ارزشهای معین از طریق نظام آموزشی، آنگونه که لنین وهیتلرگفته اند، به خوبی مشاهده کرد:
      « تنها با تغییر شکل اساسی آموزش، سازماندهی وتربیت جوانان، خواهیم توانست تضمین کنیم که نتایج تلاشهای نسل جوان ایجاد جامعه ای متفاو ت با جامعه قدیم، یعنی کمونیستی، باشد»( سخنرانی لنین برای اتحادیه جوانان کمونیست، ۲اکتبر۱۹۲۰)
     وهم چنین درآلمان نازی به کودکان یاد داده می شد که در درجه نخست باید نسبت به  دولت، آن گونه که درپیشوا یعنی آدولف هیتلر تجسم یافته است، وفا دار باشد وهمه کتاب های درسی  می بایست با ایدئولوژی نازی هماهنگ باشند. اینها به خوبی نشان دهنده القای ارزشهای یک جامعه به صورت آگاهانه وعمدی را نشان می دهند.
    ۵) ویلسون» که جامعه‌پذیری را فرایند ورود به گروه انسانی یا در آمدن به حلقۀ اسرار جامعه می‌داند، در این باره می‌گوید: «جامعه‌پذیری فرایندی است، که شماری از معجزات کوچک در آن رخ می‌دهد؛ حیوان انسان می‌شود، رفتار صرف، مبدل به شیوۀ برخورد خوب و بد می‌گردد، فرد به منزلۀ یک واحد ارگانیک، بصورت یک شخص، شخصی آگاه از وجود خویشتن در می‌آید و از لحاظ اشارات پیچیده‌ای که بطور فزاینده از انتظارات دیگران خبر می‌دهد، قادر به کنترل برخوردهایش می‌شود»
      برخی دیگر معقتداندکه باید جامعه پذیری سیاسی، به گونه ای گسترده تر، وسیله ای تعریف شود که به کمک آن، افراد معرفت سیاسی، یا اطلاعات، ارزشهای سیاسی یا باورهای اساسی ونگرشهای سیاسی یا عقایدی را درباره موضوعات معینی کسب کند. براین اساس ، جامعه پذیری سیاسی به دنبال پاسخ به این چهار سوال است:
۱-    چه چیزی یاد گرفته می شود؟
۲-    چه زمانی یاد گرفته می شود؟
۳-     چگونه یاد گرفته می شود؟
۴-     چه را بطه ای میان اجتماعی شدن سیاسی ورفتار سیاسی وجود دارد؟
    درپاسخ به پرسش اول(چه چیزی یاد گرفته می شود) دریکی ازمطالعات مهم اجتماعی شدن سیاسی در دوران کودکی، ایستن ودنیس(۱۹۶۹)، چهار مرحله را در فرایند اجتماعی شدن مطرح می کنند. پژوهش ایستن ودنیس که درایالات متحده آمریکا صورت گرفته، به این نتیجه رسیدکه کودکان درمرحله اول، وجود اقتدار را تشخیص می دادند؛ یعنی کسی را حق دارد فرمان صادرکند یا دستور بدهد مانند پدر ومادر، معلم، پلیس وازنظرسیاسی،رئیس جمهور. اما به مرور،آنها از تمایز میان اقتدار درونی یا خصوصی پدر ومادر ومعلم واقتداربیرونی یا عمومی پلیس ورئیس جمهور، آگاه می گردیدند. به دنبال آن پی بردند که نهادهای سیاسی غیرشخصی ای مانند کنگره، دستگاه قانونگذاری ودیوان عالی وفرایندی مانند رأی دادن وجود دارد. سرانجام، این آگاهی به دست می آید که تمایزی میان این گونه نهادها وفرایند ها وافرادی وجود دارد که درآنها دخیل هستند یا آنها را اداره  می کند وبه طورکلی می توان این مراحل را به صورت زیربیان بیان کرد:
        الف) بازشناختن اقتدار فردی.
       ب) بازشناختن وجود تمایز میان اقتدار درونی وبیرونی.
       ج) باز شناختن اقتدار سیاسی غیرشخصی.
       د) بازشناختن وجود تمایز میان نهاد ها وافراد مرتبط باآنها
    درپاسخ به سوال دوم« چه زمانی یاد گرفته می شود» می توان گفت که جامعه پذیری سیاسی درسراسر زندگی انسان ها ادامه دارد. اما درعمل،دوران کودکی وتا اندازه ای دوره نوجوانی، به طور کلی ازمهمترین دوران یاد گیری است. هرچند توجه به فرایندی جامعه پذیری در دوران بزرگسالی نیز ابراز گردیده است. ولگایز درمطالعه خود در باره اروپای شرقی به اجتماعی شدن نسلی، یعنی اجتماعی کردن خودآگاه ویا ناخود آگاه کودکان توسط بزرگسالان وبه باز اجتماعی شدن که آن را به دو مرحله« انقلابی» ومرحله« پیوسته» تقسیم می کند، اشاره می کند وبه گفته او، هنگامی که یک رژیم جدید با ارزشهای ایدئولوژیک متفاوتی به قدرت می رسد، می کوشد نه تنها نسل جدید را اجتماعی کند، بلکه نسل قدیم را نیز باز اجتماعی کند وارزشهایشان را ازایدئولوژی قدیم به ایدئولوژی جدید تغییر دهد.
    درمورد پاسخ به پرسش سوم« چگونه یاد گرفته می شود» یعنی این که چه عوامل درجامعه پذیری سیاسی نقش دارند، دربررسی عوامل جامعه پذیری سیاسی، به آن خواهم پرداخت.
       درارتباط به سوال چهارم«رابطه اجتماعی شدن ورفتارسیاسی» که ازمهمترین ودشوارترین بخش نظریه اجتماعی شدن سیاسی است، بیشتر پژوهش های که دراین مورد صورت گرفته، بر داده های استنتاجی استواربوده واصولا داده های اجتماعی- اقتصادی را  با رفتار واقعی تطبیق می دهند. دراین مورد، مطالعات بر رفتارهای انتخاباتی تاکید دارند که درآن ازهمبستگیهای بین ویژگهای اجتماعی- اقتصادی مانند شغل وتحصیلات ورفتار رأی دهندگاه، برای تأیید این استدالال استفاده می شود که رفتار رأی دهندگاه، به میزان قابل توجهی، نتیجه اجتماعی کردن سیاسی است. دراین مورد رفتار انتخاباتی بریتانیا را مورد مطالعه قرار دادند وبه این نتیجه رسیدندکه یک همبستگی قوی میان ترجیحات حزبی وطبقه اجتماعی وجود دارد وپیترلزر(۱۹۶۷) اعلام کرد که« طبقه اساس سیاست حزبی بریتانیا را تشکیل می دهد». هم چنین درمطالعات که باتلر واستوکس(۱۹۶۹) درباره رفتارانتخاباتی انجام دادند به این نیتجه رسیدندکه« بین حزبی که پاسخگویانشان ازآن پشتیبانی می کردند،هنگامی که برای نخستین بار رأی دادند وترجیحات حزبی والدین آنها، همبستگی های زیادی وجود دارد». بنابراین باتوجه به این مطالعات صورت گرفته، می توان گفت که بین جامعه پذیری سیاسی ورفتار سیاسی ارتباط نزدیک وجود، به گونه ای که عوامل جامعه پذیری سیاسی برنحوه رفتار سیاسی تأثیرمی گذارد، ازجمله نگرش، باورها واعتقادات والدین می توان بر رفتار سیاسی افراد خانواده، به ویژه درمسله انتخابات، تأثیرگذار باشد.

·    چگونگی شکل گیری جامعه پذیری سیاسی
  دراین که جامعه پذیری به چه صورتی شکل می گیرد، می توان گفت که یاد گیری وجامعه پذیری  دریک جامعه به دو صورت« مستقیم وغیرمستقیم» شکل می گیرد.
۱-    یادگیری« جامعه پذیری» مستقیم:
     این نوع یادگیری، حالتی است که اطلاعات، ارزشها یا احساسات ناظربرمسائل سیاسی به صراحت انتقال می یابد. مانند تلاشهای که درآلمان نازی وشوروی سابق برای جامعه پذیری جوانان صورت گرفت که به طورمستقیم مسائل وارزشهای سیاسی یک نظام، به افراد آن جامعه منتقل می شود.دراین شیوه ازجامعه پذیری، شخص به طورمستقیم، مسائل سیاسی را مانند ساخت دولت، هدف ازتشکیل دولت، احزاب سیاسی و… یاد می گیرد،چنانچه درتعریف جامعه پذیری سیاسی مطرح گردید.
   ۲) یادگیری وجامعه پذیری غیر مستقیم:
      این نوع ازجامعه پذیری، حالتی است که تجربیات ما ناخواسته به دیدگاههای سیاسی ما شکل می دهد، یعنی مسائلی که سیاسی نیست، می تواند بردیدگاههای سیاسی ما تأثیرداشته باشد. این نوع جامعه پذیری سیاسی، ممکن است  درسال های نخست وکودکی نیروی ویژه ای داشته باشد. برای مثال: مسالمت جو ویا پرخاشگربودن کودک درقبال والدین، معلمان ودوستان خود، احتمالا برموضعی که وی درسال ها بعد دربرابر رهبران سیاسی وهموطنانش اتخاذ می کند، تأثیرمی گذارد. درواقع، فرد مسائلی را  درزمینه های سیاسی می آموزد که دراصل سیاسی نیست. اما در موضع گیری های سیاسی او درآینده تاثیردارد. « دراین مورد، نحوه برخورد خانواده با افراد، درمحیط خانواده، برنحوه ای موضع گیری تأثیرگذاراست، به نحوی که اگر نوع اقتدار وبرخورد  درمحیط خانواده، انعطاف پذیر باشد وبرخورد والدین با کودک ملایم باشد، تصوری که کودک از رهبران سیاسی وچگونگی اقتدارآنها، درذهن خود ایجاد خواهد کرد، به همان میزان انعطاف پذیر خواهد بود واگرچنانچه اقتدار وبرخورد والدین با کودک، سخت گیرانه باشد، تصورکودک از رهبران سیاسی، به همان نسبت سخت گیرانه وانعطاف ناپذیر خواهد بود»
·    ) سطوح جامعه پذیری سیاسی:
جامعه پذیری سیاسی را می توان در دوسطح مکرو( جامعه) ومایکرو( فرد) مورد بررسی قرار داد .
    الف- جامعه پذیری درسطح مکرو(جامعه):
      جامعه پذیری درسطح مکرو، عبارتست از انتقال فرهنگی ازنسلی به نسل دیگر ملل،گروه ها، قبایل واقوام مختلف، معیارهای استاندارد ها وارزشهای سیاسی  خود را ازطریق فرارگرد جامعه پذیری وبه صورت الگوی های فکری، عقیدتی ورفتاری، به منظور تداوم آن به نسل جدید منتقل می سازند. از این روست که می بینیم، خصوصیات سیاسی مردم یک سرزمین درطول زمان های طولانی درمجموع، ثابت می ماند وتغییرات مهمی درآن پدیدارنمی شود.
     تداوم استمرار ارزشها ومعیارهای سیاسی دریک جامعه، شخصیت بارز وقابل شناختی به فرهنگ سیاسی مردم آن جامعه می بخشد ودلیل ثبات این شخصیت سیاسی در دراز مدت، همان انتقال ارزشهای فرهنگ سیاسی ازنسلی به نسل دیگر است.
    ب- جامعه پذیری درسطح مایکرو( فرد):
جامعه پذیری سیاسی هم چنین درسطح فرد(مایکرو) انجام می گیرد ومنظوراز آن، فراگردی است که براساس آن، شخص، مجموعه دیدگاهها ونقطه نظرهای سیاسی جامعه خود را کسب می کند.
         باید به این نکته توجه داشت که این دو دیدگاه؛ یعنی جامعه پذیری به عنوان انتقال فرهنگی درسطح جامعه وجامعه پذیری سیاسی در سطح فردی، هرود مکمل همدیگرند ومطالعه یکی از آنها، به منظور درک و شناخت دیگری لازم است.
·    ·    ) دیدگاههای جامعه پذیری سیاسی:
     الف) دیدگاه کلاسیک:
     درمورد دیدگاههای جامعه پذیری سیاسی، می توان این سوال را مطرح نمود،که چه دیدگاههای دراین زمینه وجود دارد؟ واین دیدگاهها، چه مسائل وموضوعاتی را مورد توجه قرار داده اند؟.برخی از تحلیل ها در این زمینه در پرتو دیدگاهی عام به جامعه شناسی اجتماعی- به مثابه یک کل- توجه می کنند. «آنتونی اورم» در کتاب «جامعه شناسی سیاسی» زمانی که درصدد بیان نظریه های روانشناسی اجتماعی بوده و در آن به مطالعه مراحل تطور شناخت ادراکی افراد در طول عمرشان می پردازد، به چهار نظریه یا مدخل عام که از طریق آنها مطالعه جامعه شناسی سیاسی ممکن می شود، اشاره می کند که عبارتند از:
۱-    نظریه ارتقای شناختی:
   این نظریه اول بار توسط «ژان پیاژه» و سپس در مطالعات روانشناسان آمریکایی مانند «لورنس کوهلبرگ» دنبال شد. اومعتقد بود تطورنظم شناختی فرد بر پایه جامعه ای است که در خلال دوران های زندگی اش (طفولیت، بلوغ، رشد و عقلانی شدن) در آن سیر می کند                      
    درمرحله اول اشیای محسوس پیرامون خود را احساس می کند.اما از مرحله دوم است که تفکر را به ماورای محسوسات گسترش داده و در مرحله سوم توانایی ادراک همه اشیایی محسوس ومجرد (مابعدالطبیعی) فراهم می شود. نظیر این تطور در اکتساب شناخت پیرامون نظام سیاسی وچگونگی تطور نظم شناختی فردی و به کارگیری آن در صدور احکام ارزشی و اخلاقی در زمینه این نظام یا به طور کلی فرهنگ شناخت سیاسی مشاهده می شود.
۱-    نظریه تعلیم اجتماعی:
    بنا براین دیدگاه کسب جامعه پذیری سیاسی مهم ترین مرحله از مراحل زندگی فرد است.در نظریه پیشین مشاهده شدکه جامعه پذیری سیاسی را طی همه مراحل زندگی در نظر گرفته بود اما در نظریه تعلیم اجتماعی تاکید اصلی بر مرحله آغازین زندگی فرد است که از حیث استقرار و رشد معلومات و آگاهی ها بیشترین نقش را ایفا می کند. اگرچه در مرحله رشد و عقلانی شدن اختیار انتخاب صورتی عقلانی تر از کمیت شناختی خویش یا صدور احکام ارزشی از خلال تجربیات فردی و اجتماعی اش یا تقلید رفتارهای دیگران  خصوصاً والدین و افراد خانواده یا عرف جامعه پیدا می کند.این نظریه در آثار «سیرز» و «باندارا» به ویژه در مطالعه وی درخصوص «شخصیت سیاسی» مشهود است. «باندارا» اشاره دارد شخصیت سیاسی فرد خصوصاً از طریق آموزش از والدین و خانواده و به ویژه در دوران طفولیت کسب می شود.
۲-    نظریه تحلیل روانی:
      نظریه تحلیل روانی که ریشه های پیدایش آن به «زیگموند فروید» و نیز «اریک اریکسون» بازمی گردد. این نظریه برساختارشخصیت فرد و به ویژه چگونگی ایجاد آن در خلال شیوه های رفتاری از دوران کودکی می پردازد. تحلیل اریکسون از جامعه پذیری سیاسی ضمن تاکید برافکار فروید پیرامون تحلیل روانی فرد در مرحله طفولیت به مطالعه عملی «فرآیند خویشتن» و کیفیت تکوین آن در خلال اولین مرحله زندگی (آغازین کودکی) می پردازد.اوتاکید می کند،شناخت مکتسبه فرد از فرهنگ و سیاست در دوران فوق در دیگر مراحل زندگی (و به توسط تجربیات عینی) قابل بازسازی است. به عنوان مثال فرد در دوران بلوغ ورشد خود قادر به طرد برخی ازافکار یا تصورات سیاسی پیرامون عمل خویش ونظام سیاسی واخذ دیدگاهها وگرایشات ومکاتب سیاسی جدیدی است.
۳-    نظریه نقش اجتماعی:
     ریشه فکری این نظریه به افرادی چون «چارلز کولی» و «جرج مید» بازگشته که در ابتدای قرن بیستم بر یادگیری و اکتساب نقش های اجتماعی وانتقال معیارهاگرایشات،ارزش ها وامیال تاکید می کردند.این یادگیری در موسسات جامعه پذیری اجتماعی به ویژه خانواده شکل می گیرد واین به خاطر آن است که بیشترین نقش را بر سازگاری فرد با محیط خارجی دارست. این شیوه تحلیل با نظریات «رابرت مرتن» (جامعه شناس) ادامه یافت  وی به مطالعه جامعه پذیری سیاسی درمیان دانشجویان مدارس ودانشگاه های آمریکا پرداخت.   
   ب) دیدگاهها وتحلیل های نوین:
    دردیدگاههای جدید،تحلیل مساله جامعه پذیری سیاسی دارای ابعاد وسیع تروبر مطالعه جامعه پذیری سیاسی به شکل خاص تأکید می  شود، چنان که در دهه های پایانی قرن بیستم مشاهده می شود، در اینجا به مهم ترین نظریات معاصر در رابطه با آن می پردازیم.
      از ابتدای دهه ۷۰ میلادی بررسی های دانشمند علم سیاست «دیوید ایستون» منتشر شد که با همکاری برخی روانشناسان معاصر نظیر «هس» و «دنیس» به شکلی میدانی به جامعه پذیری سیاسی در ایالات متحده آمریکا می پرداخت. آنها در تلاش برای طراحی نمونه ای نظری جهت مطالعه جامعه پذیری سیاسی کودکان و دانش آموزان بودند و آن را در چهار مرحله به شرح ذیل تبیین کردند:
   ۱) مرحله اول( مرحله سیاسی شدن): دراین مرحله کودک به رشد سیاسی یا کوشش در جهت شناخت عرصه ای سیاست نائل می آید.
   ۲) مرحله دوم یا (مرحله تشخیص و بازشناخت): این مرحله زمانی آغاز می شود که کودک در اصطکاک با نظام سیاسی قرار گرفته وبرخی ازنمونه ها ویااشکال سلطه سیاسی یا سلطه درمعنای عام را درمی یابد.
   ۳) مرحله سوم یا مرحله (مثالی): که در این مرحله کودک گرایش به صدور احکام ارزشی در اسلوب های معینی می کند و در پرتو اسلوب های مثالی فوق به سلب یا ایجاب به قضاوت در خصوص اشکال سلطه و سیاست در حال جریان (به شکل یک کل) می پردازد.
    ۴) مرحله چهارم «مرحله تحول به سمت نهادینه شدن»: که در آن از مرحله ادراک برخی از اشکال مطروحه سیاسی فراتر رفته و در خصوص تمامی اجزای تشکیل دهنده نظام سیاسی به قضاوت ارزشی می نشیند.
     ازابتدای دهه ۱۹۷۰ مطالعات وتحقیقات سیاسی متعددی درفرانسه ودردیگر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در خصوص بررسی اندیشه های «دیوید ایستون» درباره مراحل جامعه پذیری سیاسی فوق صورت پذیرفت. یکی از این مطالعات توسط «ایک پرچن» و «شارل روینگ» در فرانسه با تاکید بر شناخت نظر کودکان وجوانان در خصوص نظام سیاسی فرانسه در دوره حکومت «ژنرال دوگل» (در دهه ۷۰) صورت پذیرفت. نتیجه این تحقیق در خصوص برخی از مراحل جامعه پذیری سیاسی کاملاً مخالف با پژوهش «ایستون» بود و در برخی موارد «خصوصاً در مرحله چهارم»با آن همخوانی داشت. این دو محقق متوجه شدند مرحله بازشناخت (مرحله دوم) مرحله ای نسبی در میان کودکان بوده، چنان که کودکان به خوبی توانایی شناخت این را که «دوگل کیست؟» نداشتند و بیشتر افکارشان به صورتی مجرد و بسیط بیان می شد. ضمن آنکه به ارائه قضاوت ارزشی درباره «دوگل» به صورت عام نمی پرداختند و از این رو نتایج در مرحله سوم بسیار ضعیف بود. اما در مرحله پایانی یا تحول به سوی نهادینه شدن یا آشنایی با طبیعت سلطه سیاسی، کودکان تاییدکننده پژوهش «ایستون» بودند و در آن به قضاوت ارزشی پیرامون حکومت «دوگل» می پرداختند.
·    ) موسسات وعوامل جامعه پذیری سیاسی:
      اهتمام جامعه شناسان سیاسی ومتخصصین، شاخه هایی چون جامعه شناسی نظم و جامعه شناسی توسعه،در سال های اخیر بسیار زیاد شده است و این توجه در عمل به طبقه بندی های متفاوتی از این موسسات به اعتبار وسایل جامعه پذیری سیاسی انجامیده است که نقشی مهم در فرهنگ سازی و جامعه پذیری سیاسی ایفا می نماید، که به طور خلاصه این طبقه بندی ها عبارتند از:
۱-    طبقه بندی موریس دو ورژه:
    موریس دوورژه به موسسات جامعه پذیری سیاسی از خلال تمرکز بر مطالعه نقش آنها در فرهنگ سازی سیاسی مستمر«Comprehensive Politicalization» توجه نموده و می کوشد تا میان فرایند جامعه پذیری سیاسی از جهتی و اکتساب معارف و مکاتب سیاسی از جهت دیگر رابطه ای برقرار نماید. ضمن آنکه می کوشد تا دو نوع از موسساتی را که به جامعه پذیری سیاسی اشتغال دارند، مشخص نماید. او درصدد ارائه طبقه بندی خویش از خلال مشاهده واقعیت سیاسی کشورهای پیشرفته در دهه های اخیر از قرن بیستم است و دو نوع موسسات فوق در این طبقه بندی عبارتند از:
   الف) فرهنگ سازی سیاسی یک جانبه:
   این نوع از فرهنگ سازی در نظام های کمونیستی و فاشیستی یا محافظه کار، مشاهده می شود.آنها مدعی اجرای آزادی و منادی آن و مدعی فرهنگ سیاسی متکثر بودند.اما همیشه چنین نیست. به عنوان مثال در نظام های کمونیستی مشاهده می شود که در پی تربیت افراد بر اساس مکتب سیاسی خاصی و در هم آمیختن دموکراسی و آزادی می باشند.        
   همچنان که تمامی تولیدات و وسایل ارتباط جمعی در سیطره متمرکز این نظام ها قرار داشته و آنها بنا برضرورت به ایجاد موسسات جامعه پذیری سیاسی همچون حزب اتحادیه،گروه های ملی و انجمن زنان، جنبش های جوانان و باشگاه های ورزشی و ادبی و مجامع سینمایی تئاتر و سازمان های رفاهی دست می زنند که با سرعت به نوسازی جامعه با مراقبت از ساختار فرهنگ سیاسی مرتبط با مکتب عام سیاسی دولت مبادرت می ورزند.
  ب) فرهنگ سازی سیاسی چند قطبی:
  این شیوه از فرهنگ سازی سیاسی در دولت های غربی نظیر ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی، ژاپن، کره، استرالیا و نیوزیلند مشاهده می شود.دراین کشورها موسسات جامعه پذیری سیاسی دارای اساسی غیر متمرکز – به این معنا که اداره آنها تنها منحصر به حاکمیت سیاسی نیست. – بوده و در بسیاری از موسسات تولیدی سرمایه داری و اتحادیه ها و سازمان های منطقه ای و موسسات عمومی نظیر رسانه بریتانیاییBBC و غیره گسترده شده اند. مکاتب سیاسی در این موسسات نه به شکلی آشکار که به صورتی پنهان عرضه می گردد. اما عموما شاهد گوناگونی مستمر در نقش این موسسات در جامعه می باشیم. به عنوان مثال مراکز آموزشی به صورتی غیر مستقیم و در خلال شیوه ها و فعالیت های درسی خویش به کودکان و دانش آموزان مکتب سرمایه داری بورژوایی را منتقل می نمایند. نظیر آن را می توان در نقش روزنامه های سرمایه داری غرب در تمجید رفتار سیاسی سرمایه دارانه مشاهده نمود که در پی انجام جامعه پذیری سیاسی، ملی، فرهنگی و روانی در نزد کودکان و بزرگسالان است. در آن واحد فرهنگ غرب همچنان که گویی همه مکاتب واعتقادات را پذیرفته، اما به شکلی خاص با شدت بر ابراز اهمیت فرهنگ و مکاتب سیاسی خود اصرار می ورزد.
۱-    طبقه بندی دوم« آنتونی اورم»:
    اورم «Orum» در کتاب خود درباره ی جامعه شناسی سیاسی به مسئله ی مؤسسات جامعه پذیری سیاسی پرداخته است. و آن را در چهارچوب تحلیل جامعه پذیری اجتماعی مورد بحث قرار داده.ودرتحلیل خود به سهم هر یک از دانشمندان علم سیاست، روانشناس و جامعه شناس واقف است و می کوشد تا مسئله را از زاویه ی روانشناسانه و جامعه شناسی عام به جهت ارائه ی طبقه بندی خویش از جامعه پذیری سیاسی مطرح سازد، به این اعتبار که جامعه پذیری سیاسی جزئی از جامعه پذیری عام است. در نتیجه او به چهار دسته مؤسسات درفرایند جامعه پذیری سیاسی اشاره می نماید. که به شکل خلاصه  بیان می گردد:
    الف) والدین وخانواده:
     دورکیم، بر نقش والدین و خانواده در انتقال فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی و روانی و دینی تاکید می نمود. خصوصا آنکه کودک همه ی داشته های فرهنگی ـ حتی گرایشات حزبی و رهبری سیاسی ـ خویش را از والدین خود اخذ می نماید. این امر از همان ابتدای کودکی او مشهود است. اما در خلال مرحله ی رشد و خصوصا از زمانی که هویت « من » خود را ادراک نموده باشد، قادر به تحقق نوعی استقلال در زمینه ی اعتقادات،احزاب مکاتب سیاسی می گردد. این نکته مورد تاکید روانشناسان اجتماعی وخصوصا اصحاب نظریه ی تعلیم اجتماعی می باشد. که برخی از مطالعات و پژوهش های سیاسی نظیر پژوهش « برلسون »B. Berelson که تخمین می زند که در حدود ۹۰ درصد افراد نوجوان ( بالغ ) در زمینه ی نامزدهای انتخاباتی ـ چه در عرصه ی سیاسی ، یا محلی و ملی ـ با والدین خود همصدا بوده اند. « خانواده تأثیر های پنهان وآشکاری برذهن کودک برجای می گذارد.تأثیرهای پنهان، سراسر ایستار های اورا نسبت به اقتدارمتأثرمی کند وتأثیرهای آشکار، سبب تحول افکارسیاسی اومی شود. ایستارهای فرمانبرداری وهمکاری، ایستارهای اعتراض ومبارزه طلبی، درمعرض تأثیر های خانوادگی است. منازعات وبحثهای خشم آلود اعضای خانواده، درباره سیاست های جاری، ایستارخاص کودک نسبت به نظام سیاسی را شکل می دهد. به گفته رابرت لین « Robert  Lane»، خانواده ازسه راه، بنیاد باورهای سیاسی را می گذارد:۱- ازطریق تلقین پیش ازحد وپوشیده. ۲- پرورش کودک در زمینه اجمتاعی خاص. ۳- قالب دادن به شخصیت کودک
   ب) گروههای همسالان وهمتا:
  این گروه ها نقش مهمی را در فرایند جامعه پذیری سیاسی یا اکتساب فعالیت یادگیری به شکل عام ـ چه در زمینه ی سیاست و یا جنسیت و دیگر موضوعات ـ ایفا می نمایند.      شخص با گروه های همسالان و یا دوستان چه در بازی و یا در درس همراه است و این امر بیش از مدت زمانی است که وی با خانواده ی خود می گذراند. لذا در اینجا مدت زمانی کافی به جهت اکتساب مهارت ، آموزش و جامعه پذیری سیاسی و فکری ـ پیش از پایان مرحله ی بلوغ ـ موجود است. نتایج بسیاری از تحقیقات بیانگر این نکته است که شکل گیری فرهنگها و خرده فرهنگ های مخالف از خلال این گروه ها و تاثیر گروه دوستان حاصل می آید. بر همین اساس این گروه ها دارای نقشی ایجابی در تکوین نظم و آراء و گرایشات سیاسی یا شکل گیری نظم عام در اعتقادات سیاسی افراد یا کل جامعه می باشند
  جیمزکولمن «  G. coleman» عقیده دارد که درجامعه های پیشرفته ای مانند آمریکا وسوئد، تأثیرجامعه پذیرکننده والدین و آموزگاران در دوره اولیه نوجوانی، روبه کاهش می گذارد و درمقابل گروههای همتا( همسالان) برایستارها ورفتار سیاسی تأثیرات مهم وفزاینده ای می گذارد.  بنابراین می توان گفت که گروههای همسالان نقش بسیار مهمی در جامعه پذیری سیاسی را  ایفا می کند.« افراد ازآن رو نظرات همسانان خود را می پذیرند که یا آنان را دوست دارند ویا برای آنها احترام قائلند ومایلند شبیه آنان گردند. گروه همسالان ازطریق برانگیختن یا وادارکردن اعضای خود به متابعت از ایستارها یا رفتارهای پذیرفته  شده گروه، آنها را جامعه پذیر می سازد. ممکن است فردی به تأسی از دوستان نزدیکش به سمت سیاست علاقه مند گردد ویا ازرویدادهای سیاسی پیروی کند.
  ج- مدارس:
  مدارس نقش مهمی در جامعه پذیری سیاسی بر عهده دارند.« مدارس هم تأثیر های پنهان وآشکاری اعمال می کند. تعلیم وتربیت در دانشکده ویا دا نشگاهی خاص، قالب خاصی از ذهنیت را به وجود می آورد. گاهی نهادهای آموزشی با این دید تأسیس می شودکه ایستار خاصی را درمیان دانشجویان تلقین کند. به عقیده آلموند، تحصیلکردگان آگاه،ازتأثیر حکومت بر زندگیشان بیشتر به سیاست توجه دارند، در باره روند سیاسی،اطلاعات بیشتری دارند و شایستگی سیاسی بالاتری را نشان می دهند. »   
  د- وسایل ارتباط جمعی:
  یکی از وسایل بسیارمؤثر در جامعه پذیری سیاسی، وسایل ارتباط جمعی است.بدون وجود ارتباطات گسترده وسریع، جوامع امروزی نمی تواند وجود داشته باشد. اخبار رویدادهایی که در دیگرنقاط جهان رخ می دهد، ظرف چند ساعت وحتی  می توان گفت که ظرف چند دقیق، به آگاهی همگان می رسد. بخش اعظم جهان به صورت  مخاطبان واحدی درآمده اند که وقایع یکسانی آنها را  به حرکت وا می دارد، سلائق مشابهی آنها را بر می انگیزد. رسانه های جمعی، علاوه بر ارائه اطلاعات مشخص وفوری درمورد رویدادهای سیاسی، ارزش های عمده ای را نیز که هرجامعه درمورد آنها توافق نظر دارند،به شکل مستقیم ویا غیرمستقیم منتقل می سازد.
  « لوسین پای تأکید می کند که رسانه های جمعی، مناسب ترین روش موجود برای جامعه پذیری سیاسی است وعامل قاطع نوسازی به شمارمی رود.» «درعین حال « اورم » بر نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی در جامعه پذیری سیاسی و ایجاد آراء ، گرایشات ارزش ها و اعتقادات و مکاتب سیاسی در بین کودکان و نوجوانان تاکید می نماید. خصوصا آنکه فرد به کرات از طریق وسایل ارتباط جمعی نیازهای اساسی خود در زمینه ی اطلاعات  اخبار و رویدادها را بر طرف می سازد. همچنان که این وسایل در ایجاد گرایشات و امیال و دانسته های آتی فرد نیز مؤثرند». هرچند عوامل دیگری هستندکه درجامعه پذیری سیاسی، نقش دارند مانند محیط کار، گروه های نفوذ، ، گروه های مذهبی و… که به علت طولانی شدن مطالب، نمی توان به همه آنها پر داخت.

  ۳- طبقه بندی سوم : « دووس » D. Devos
  طبقه بندی وی از مؤسسات وعوامل جامعه پذیری از نظر فراگیری و تحلیل بسیار جامع تر از طبقه بندی های پیشین است که به اختصار بیان می گردد. او در این طبقه بندی از چهار نوع مؤسسات به شرح ذیل یاد می نماید:
   ۳-۱ـ ساختار سیاسی رسمی : «Formal Political Structures»
   در اینجا « دووس » متوجه ساختارهای رسمی حکومت است که نقشی اساسی در فرایند جامعه پذیری سیاسی وارائه ی توجیهات سیاسی برای شهروندان در جهت بیان اهمیت نظام سیاسی ایفا می نمایند. ازمهم ترین مؤسسات رسمی که به فرایند جامعه پذیری سیاسی می پردازند، مدارس عام منسوب به حکومت ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی است که به ارائه ی شیوه های مطالعاتی معینی از طبیعت جامعه و نظام سیاسی و مکتب سیاسی عام آن می پردازند. ضمن آنکه این مؤسسات، تبلیغاتی در سطح محلی و فراتر از آن را انجام داده و در ارتباطات مختلف جمعی نقش آفرین هستند.
   ۳-۲ – ساختار سیاسی غیر رسمی :«Informal Political Structures»
   مراد از آن ساختار سیاسی ای است که دارای سرشت رسمی حکومتی نباشد. مانند «احزاب سیاسی » و « وسایل ارتباط جمعی» «گروه های فشار سیاسی » اگر چه بخش بزرگی از جامعه پذیری سیاسی به شکل بالفعل از طریق تاثیر نقش والدین و افراد خانواده شکل می گیرد اما این مؤسسات نیز دارای تاثیر عمیقی بر فرایند جامعه پذیری سیاسی می باشند.
 ۳-۳ ـ فعالیت های فاقد ساختار ( بی ساخت ) «Unstructured Collectivities»
 جامعه پذیری سیاسی تنها متکی بر ساختار رسمی یا غیر رسمی نبوده و از طریق وسایل دیگری نیز صورت می پذیرد. که از آن جمله مشارکت افراد یا گروه ها در تظاهرات خودانگیخته «Spontaneous Demonstration» وجماعت غوغا طلب و آشوب ها Riots ـ خاصه سرشت سیاسی آن ـ است. فرد با مشارکت در آنها بسیاری از افکار ، آراء و مکاتب سیاسی گروهی را که بدان وارد شده اخذ می نماید. یا هنگامی که تنها مشاهده گر چنین جماعاتی است ، از اندیشه و نظرات و مکاتب سیاسی شان پرسیده و ممکن است که آن را مورد رد یا پذیرش قرار دهد. در این زمینه نمونه های بسیاری موجود است بسیاری از مکاتب سیاسی نظیر نازیسم و فاشیسم پس از کسب سلطه از طریق تظاهرات اعتراضی یا نمایشی بعنوان یک وسیله ی بیانی در نمایش قدرت، اتحاد ، سلطه و اجبار منتقل می گردیدند.
    ۳-۴ـ رویدادها «Events»
  شکی نیست که رویدادها به عنوان یکی از وسایل جامعه پذیری سیاسی محسوب می گردند که این امر در وقایع تظاهرات ، آشوب ها در جنبه های ساختاری و غیر ساختاری دیده می شود. بعنوان مثال جنبش دانشجویی دهه ی ۶۰ فرانسه نقش مهمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی و ظهور جنبش های تندروی کارگری و اغتشاشات اتحادیه ای ـ در حمایت از دانشجویان ـ داشت که این امر به اشکال مختلفی در جهان بکار می رود. نمونه های بسیاری از فرایند جامعه پذیری از طریق وقایع یا اخباری که به ترور سیاسی توسط یک گروه یا اصلاح انتخابات ، رشوه و یا فساد سیاسی در تایید یا رد نظام سیاسی می پردازند، دیده شده است

پرسشنامه اندازه گیری خشونت علیه زنان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری خشونت علیه زنان از ابعاد مختلف (خشونت جنسی، خشونت عاطفی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت مالی، خشونت اجتماعی)

تعداد سوال: ۳۴

تعداد بعد: ۶

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه انواع خشونت علیه زنان توسط همسر

۲- پرسشنامه نگرش بیماران در زمینه عوامل مرتبط با خشونتهای مشاهده شده نسبت به پرستاران

۳- مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی ادلسون و همکاران (CEDV) -نسخه ایرانی شده

۴- مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه اندازه گیری خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه‌های جسمی گفته نمی‌شود. کلمات توهین‌آمیز، شک، بدبینی که در جماعت مردانه آن را خوش‌غیرتی می‌دانند همان خشونتی است که بر زنان به اصطلاح مردان، «ضعیفه» اعمال می‌شود و هیچ‌گاه هیچ‌کس نمی‌فهمد این زن از چه درد می‌کشد و چه می‌خواهد و چه رویاهایی در سر دارد. بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که هیچ از خود و حقوقشان نمی‌دانند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن، شستن، رفتن، پختن و بچه‌داری می‌دانند و دلشان خوش است چه موجودات از خود گذشته پاکی هستند و بهشت زیر پای آنها است.

خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. اما در برخی از گروه ها شایع تر است. خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است. خشونت خانگی نوع خاصی از خشونت است که در سطح خانواده اعمال و منجر به آسیب یا رنج جسمی، روانی و جنسی می شود.

زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه‌رو شوند. علاوه بر همسر، پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز می‌توانند به زن خشونت کنند. زنان در زندگی خود چهار شکل خشونت شامل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه می کنند.خشونت فیزیکی، همان‌طو که از نامش پیدا است، شیوه های آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، کشیدن مو، سوزاندن، گرفتن و بستن، زندانی کردن، اخراج از خانه، کتک کاری مفصل، محروم کردن از غذا، سیلی، لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به هم زدن سفره و میز غذا و شکستن اشیای منزل را شامل می شود که این نوع خشونت ممکن است برای همه زنان بدون توجه به نوع تحصیلات، نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد.

خشونت هایی روانی و کلامی نوع دیگری از خشونت هایی است که در خانه علیه زنان استفاده می شود. از جمله می‌توان به، دشنام و به کار بردن کلمات رکیک، بهانه گیری های پی درپی، داد و فریاد و بداخلاقی، بی احترامی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز و دستور دادن های پی درپی، تهدید به آزار یا کشتن وی، تحقیر زن، قهر و صحبت نکردن وممنوعیت ملاقات با دوستان اشاره کرد.
این نوع خشونت موجب بروز روحیه پوچی یا خودنابودسازی، گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب در زنان می شود.

خشونت دیگری که بر علیه زنان صورت می‌گیرد، خشونت اقتصادی است. ندادن خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه او را از جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده می شوند. به طوری که در برخی موارد زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند. استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در روابط زناشویی غیرمتعارف، عدم اجازه استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری ناخواسته و بی توجهی به نیازهای جنسی زن از نمونه های خشونت جنسی علیه زنان است. زنانی که از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می گیرند پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیب های روانی و خطر خودکشی و شش برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند.

روانشناسان می‌گویند، مردانی که از کودکی در خانواده شاهد کتک خوردن زنان خانواده بوده اند در بزرگسالی بیشتر مرتکب خشونت علیه همسران خود می شوند. افراد ناپخته، بی حوصله، وابسته و متزلزل و کسانی که از احساس بی کفایتی رنج می برند بیشتر علیه زنان مرتکب خشونت می شوند. برخلاف تصور عموم، حتی دنیای مدرن نیز خشونت علیه زنان را کم نکرده که بیشتر نیز کرده است. تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراکز فساد و رونق بازار فیلم های غیراخلاقی را باید به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یاد کرد. مردان از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می کنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه های مالی ایجاد می کنند. یا با تهدید به طلاق یا ازدواج مجدد از زنان بیگاری می‌کشند و از او در انجام امور و وظایفی که مربوط به او نیست همانند تیمارداری پدر یا مادر شوهر سوءاستفاده می کنند.

مردان نیز مورد سوءرفتار زنان قرار می گیرند، اما بخش عمده خشونت خانگی، به ویژه موارد مرگ آور و خطرناک آن، از سوی مردان علیه دختران و زنان خانواده صورت می گیرد.

زنانی که در برابر بدرفتاری های مرد خود سکوت می کنند گویا دارند فریاد می زنند: «با من مانند یک برده رفتار کن، مرا بزن، خواهش می کنم به من کمی پول بده،من برده تو هستم!» زنانی که با سوءرفتار شدید جسمی شوهر روبرو هستند و او را ترک نمی کنند، مصداق این جملات هستند. وقتی از آنها می پرسی «چرا او را ترک نمی کنی؟» پاسخ می دهند: «من شوهرم را دوست دارم». این مساله بر می گردد به احساس نیاز، که در همه دنیا در هر دو روابط مرد و زن دیده می شود.

زنی که پایگاه های اقتصادی خود را رها می کند و وارد پیوند زناشویی وی شود وقتی با خشونت مرد روبرو می شود از ترک او و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی بعد از آن می ترسد. وقتی به این نتیجه می رسد که حمایت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت به خود می قبولاند که زندگی او همین است.

چیزی که در روانشناسی به آن «درماندگی اکتسابی» می گویند. از همه بدتر اینکه این گونه زنان به خود لقب «زن سازش کار» و «زن صبور» می دهند. زن آسیب دیده، شیری است که خودش قفسی را به دور خود بسته که میله های آن از بهانه های مختلف ساخته شده است. اگر اعتماد به نفس داشته باشد و این میله ها را بشکند آنوقت می فهمد که چه موجود قدرتمندی است. تغییر ممکن است اما باید عرصه را به روی توانمندی های خود باز کنیم و از شیوه های مختلف استمداد بگیریم.

در آخر باید اشاره کنیم، سازمان‌ها و کشورهای جهان می‌کوشند با برنامه‌های گوناگون با خشونت علیه زنان مبارزه کنند. سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (پنجم آذرماه) را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اعلام کرده است.

پرسشنامه بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان (الگوی زندگی فردی، الگوی زندگی اجتماعی)

تعداد سوال: ۱۵

تعداد بعد: ۲

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان – فرم LSI-Z) Z)

۲- مقیاس خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (SEEA)

۳- مقیاس کارآمدی در افتادن در سالمندان – فرم بین المللی (FES-I)

۴- پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی سالم از دیدگاه سالمندان

۵- پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان توبین و همکاران (LSI-Z)

۶- مقیاس فعالیت های زندگی روزانه سالمندان

۷- پرسشنامه انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی

۸- پرسشنامه نگرش نسبت به مراقبت از افراد سالمند از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

از جمله عواملی که در ایجاد و تشـدید مشـکلات ناشـی از درد مزمن غیر بدخیم در سـالمندان نقـش مـؤثری دارنـد، الگو های نا مناسبی است که افـراد در زنـدگی خـود از آن استفاده می کنند. در واقع، ارتباط بین درد مزمن و الگوی زندگی یک ارتباط متقابل است به طوری کـه درد مـزمن می تواند بر روی الگوی زندگی فرد اثر گذار باشد؛ از طرف دیگر خود نیز تحت تأثیر الگوی زنـدگی فـرد، قـرار گیـرد. یکی از این الگوها بی تحرکی ناشی از درد مزمن است، کـه می تواند زمینه ساز مشـکلات متعـدد دیگـری باشـد. بـه طوری که زندگی بدون تحرک، خواب نامناسـب و عـوارض ناشی از دارو ها میتواننـد باعـث افـزایش وزن و ابـتلا بـه بیماریهای دیگر در سالمندان شوند. (۹و۸) افزایش وزن و شاخص تودهی بدنی نیز، میتواند باعث فشـار بـر مفاصـل شــده و میــزان بــروز و شــیوع درد را افــزایش دهــد.

چنان چه درد های مزمن در سالمندان به خوبی مدیریت نشود، آثار سوء ناشی از آن که شامل کاهش کیفیت زندگی، افزایش خطر خودکشی، اختلالات شناختی، اختلال در عملکرد و فعالیت های روزمره ی زندگی است زندگی سالمند و خانواده ی وی را تحت تأثیر قرار می دهد (۱۳) و اگر این درد و مشکلات آن ها به خوبی درک نشود، مضطرب، افسرده و درمانده شده و در نتیجه کیفیت زندگی آن ها بیشتر آسیب می بیند. 

تجارب افرادی که به دلیل درد مزمن بی تحرک و خانه نشین شده اند، نشان می دهد که به دنبال استفاده از الگو های نامناسب زندگی، نقش های فیزیکی، روحی و روان شناختی سالمند در خانواده کمتر شده و منجر به کاهش احساس خود ارزشی آنان می گردد؛ (۱۵) در ادامه، ارتباطات اجتماعی وی کمتر شده و دچار اختلالات جنسی، روانی و عاطفی نیز می گردد. (۱۶) این وضعیت باعث می شود که مسئولیت ها و وظایف سالمند برعهده ی سایر اعضای خانواده و از جمله فرزندان قرار گیرد. آرزو ها و برنامه های فرد و خانواده برای آینده تحقق نمی یابد، زیرا نگران وضعیت درد هستند که می تواند باعث رنجش و محرومیت در خانواده شود. (۱۷،۱۶) علاوه بر این، بسیاری از سالمندان ممکن است درد خود را به دلیل ترس از اقدامات تشخیصی که خود باعث درد و ناراحتی بیشتر آن ها می گردد، پیگیری نکنند. (۲۰،۱۹،۱۸).

از طرف دیگر، الگوی زندگی نیز می تواند بر روی درد مزمن اثرگذار باشد، در همین رابطه شیوه های مختلفی به منظور مدیریت درد مزمن در سالمندان مورد استفاده قرار می گیرد، که یکی از این روش ها تغییر در الگوی زندگی است. در واقع، تغییر در الگوی زندگی نه تنها میتواند در پیش گیری از درد مؤثر باشد بلکه روند مدیریت درد مزمن و عوارض آن را تسهیل مینماید.(۲۱) در همین زمینه، Sale و همکاران نیز در تحقیق خود بیان داشتند که با استفاده از روش های مختلف تغییر در الگوی زندگی می توان درد را کاهش داد و عملکرد جسمانی فرد را بهبود بخشید.(۲۲) افراد مبتلا به درد مزمن راهبردهای مقابلهای گوناگونی را به کار میگیرند که برخی از آنها انطباقی و برخی غیر انطباقی است. (۲۴،۲۳) در همین زمینه، برای سازگاری با این نوع درد، سالمندان از شیوههای تغییر الگوی زندگی هم چون غذا خوردن، تغییر وضعیت و بهره مندی از حمایت های خانوادگی و اجتماعی استفاده می نمایند.(۲۵) علاوه بر این، عواملی هم چون هیجانها (بخصوص خشم، افسردگی و اضطراب)، عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی، معنای درد برای فرد، شناخت مرتبط با درد و راهبردهای مقابله با درد به همراه جنبه های زیست شناختی درد در فرآیند سازگاری افراد با درد مزمن و چگونگی واکنش به آن نقش عمده ای دارند.(۷)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر الگوی باروری خانواده

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر الگوی باروری خانواده

تعداد سوال: ۱۴

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر الگوی باروری خانواده

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف باروری

باروری حمل رویان یا جنین در درون جنس مادهٔ یک جانورِ زنده‌زا است. برای باروری، اسپرم مرد به تخمک زن ملحق شده و منجر به پدید آمدن نطفه می‌شود.
پستانداران در طول بارداری می‌توانند یک یا چند باروریِ هم‌زمان داشته‌باشند. به بازهٔ زمانیِ یک باروری به‌اضافهٔ دو هفته، دورهٔ باروری، و به مدت‌زمان به‌اضافهٔ دو هفته که فرزند دورهٔ رشد در رحم را گذرانده، سن باروری گفته می‌شود.

بارداری یا حاملگی، به وضعیتی گفته می‌شود که زن در رحم خود دارای رویان یا جنین باشد. به دوران بارداری «دورهٔ آبستنی» نیز گفته می‌شود؛ این دوره با به دنیا آمدن نوزاد (زایمان) به پایان می‌رسد.

در انسان، دورهٔ بارداریِ طبیعی حدود ۳۸ هفته از زمان بارور شدن طول می‌کشد. اگر طول این دوره از آخرین قاعدگی فرد باردار محاسبه شود، مقدار طبیعی آن تقریباً ۴۰ هفته خواهد بود. نطفهٔ در حال رشد انسان در هفته‌های اول بارداری رویان و پس از این دوره، تا پایان بارداری، جنین نامیده می‌شود.[۲]
انسان در هر بار بارداری معمولاً فقط یک جنین در رحم دارد، اگرچه موارد چندقلویی نیز چندان نادر نیست.

متخصصان اعتقاد دارند که مصرف همزمان ویتامین های E و D3 سبب افزایش شانس باروری در زنان می شود.

بر اساس آمارهای موجود، ۳۵% موارد ناباروری زوجین مربوط به مردان است. یک مرد سالم، در هر نوبت انزال، ۱۲۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون اسپرم خارج می‌کند و در طول زندگی خویش حدود ۴۰۰ میلیارد اسپرم تولید می‌کند. شایع‌ترین علت ناباروری مردان، عدم توانایی آنان در تولید تعداد کافی اسپرم‌های سالم است که مهم‌ترین بیماریِ عامل آن واریکوسل است. همچنین مردان ممکن است در رساندن اسپرم به واژن زن مشکل داشته‌باشند. این مشکل مربوط به دستگاه تناسلی مردان است. در این موارد، ممکن است اختلال مربوط به آلت تناسلی و بیضه‌ها باشد (عدم تخلیهٔ اسپرم). در بعضی از مردان، نوعی ناهنجاری وجود دارد که در آن، بیضه‌ها در جای مناسب خود قرار نمی‌گیرد. همچنین، ممکن است بیماری‌هایی سبب آسیب رساندن به دستگاه تولید اسپرم در مردان شوند.
توجه به این نکته نیز لازم است که این موضوع نباید با مردانگی‌ اشتباه گرفته شود. بسیاری از مردان این دیدگاه را دارند که قابل حل است و می‌توان راه‌های درمان را پیگیری کرد

پرسشنامه بررسی عوامل ارتباطی موثر در تحکیم بنیان خانواده

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل ارتباطی موثر در تحکیم بنیان خانواده (احترام گذاشتن، صداقت، درک متقابل اعضاء، همدلی بین زن و مرد)

تعداد سوال: ۲۰

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی عوامل ارتباطی موثر در تحکیم بنیان خانواده

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تحکیم بنیان خانواده چیست؟

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «وَ مِن آیاتِهِ أن خَلَقَ لکُم مِنْ انفُسِکُم أزواجا لِتَسکُنوا اِلیْها و جَعَلَ بَیْنَکُم مَودَّهً وَ رَحْمَهً، اِنَّ فی ذلکَ لایاتٍ لِقَومٍ یَتَفکرونَ؛

از جمله آیت های خدا این است که برای شما از جنس خودتان همسران آفرید تا به وجود آنها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت. در این امر برای کسانی که اندیشه می کنند عبرت هاست.»

خانواده به یکی از نهادهای بنیادی و سازنده اجتماعات بشری است و نقش بسزایی در رشد و تربیت افراد جامعه و توسعه و تقویت ارزش های والای انسانی دارد. گرچه امروزه در جوامعی که به سمت صنعتی شدن در حرکت هستند تحولات عمیقی در آن رخ داده است. در جوامع صنعتی زندگی به صورت مکانیکی و ماشینی تبدیل گردیده و به دلیل گوناگونی در سلیقه ها، ارزش ها و اختلاف نظرها، روابط اعضای خانواده روز به روز مادی تر و خشک تر گردیده و عواطف انسانی کم رنگ تر شده است و خانواده ها از حالت سنتی به خانواده های هسته ای و کوچک تبدیل گردیده است.

پروفسور «مارگارت مید» از دانشمندان بزرگ علوم اجتماعی در این باره می گوید:

«به وجود آمدن خانواده هسته ای به صورت یک زن و شوهر که دور از سایر اقوام و آشنایان به طور مجزا زندگی می نمایند، در عصر فضا در حال گذشتن از بوته آزمایش بسیار مشکل و مهم است و همین طور ازدواج های کم دوام و تصنعی عصر ما … با وجودی که واژه خانواده هسته ای رابطه فیزیکی با بمب هسته ای ندارد ولی همان طوری که نامگذاری شده است از بمب هسته ای هم خطرناک تر است.»

تحکیم خانواده جامعه را به سمت آرمان های مطلوب سوق می دهد، لذا باید جوانان را ابتدا به ازدواج تشویق نمود و روش های استحکام زندگی خانوادگی را به آنها آموخت. ازدواج علاوه بر اینکه مورد تأکید اسلام و سنت رسول اکرم(ص) است، باعث احساس تعهد در فرد نسبت به خانواده و اجتماع، ارضای غرایز انسانی، دوری از گناه و پاکدامنی و ایجاد آرامش و تکامل انسان است.

پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «مَن تَزوَّجَ اَحْرزَ نِصفَ دینه؛ آن کس که ازدواج کند نیمی از دینش را حفظ نموده است.»

انسان متمدن امروزی که با کمک پیشرفت های چشمگیر و شایان توجه خود بخصوص در زمینه علوم و صنایع توانسته است بر روی بعضی از اجرام سماوی قدم بگذارد و در اعماق دریاها و اوج آسمان ها سفر کند و پرده از روی بسیاری از اسرار نهان بردارد و در حقیقت بر خشکی ها، آسمان ها و دریاها حکومت کند و با استفاده از اصول، قوانین و یافته های علمی و عملی بسیاری از معماها و مسائل و مشکلات حیات و بقا را حل نماید و سر از اسرار پیچیده و مشکلِ نهفته در دل ذرّات و در اعماق محیط درون و بیرون به در آورد، ولی انسان متمدن امروز هنوز در راه حل بسیاری از مسائل و مشکلات زندگانی روزمره خود از جمله مهم ترین رکن زندگی یعنی محیط خانوادگی عاجز و ناتوان بر جای مانده است. دنیای متمدن در فرآیند توسعه در ابعاد مختلف زندگی، هنوز راه حل های جدی در جهت ایجاد پیوند خانوادگی ارائه نکرده و موفقیتی چندان را به دست نیاورده است، ولی تلاش ها در جهت دستیابی به چنین مسئله اساسی، به نوبه خود، بسیار نویدبخش است. «بالزاک»، اندیشمند بزرگ معاصر می گوید: «مسافرین طریق زناشویی باید دارای قطب نما و راهنما باشند.»

امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) فرمودند: «مَن عرف نَفسَه، فَقَد انتَهی الی غایَهِ کُلِّ مَعرِفَهٍ وَ عِلْمٍ؛ کسی که خود را بشناسد، به هدف نهایی همه دانش ها و معرفت ها دست یافته است.»

بنابراین در این مقاله سعی شده است با طرح سؤالات زیر به اختصار روش هایی که می تواند استحکام خانواده را دوام بخشد مورد توجه قرار گیرد.

روش های تحکیم خانواده

ـ آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا بعضی از زوج ها با یکدیگر همدلی و همفکری دارند و برخی ندارند؟

ـ آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا برخی ازدواج ها و پیوندها به جدایی می انجامد؟

ـ آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا پیوندهای عاشقانه بعد از ازدواج گسسته می شوند و از هم فرو می پاشند؟

ـ آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا زنان و شوهرانی که با هم تفاهم دارند پس از مدتی به عدم تفاهم می رسند؟

ـ آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چگونه می شود زنان و شوهرانی که مدعی بوده اند نمی توانند با یکدیگر زندگی کنند، پس از چندی توانسته اند به خوبی با هم زندگی کنند؟

ـ آیا می دانید مشاوران علت اصلی مسائل زناشویی را عدم تفاهم ذکر کرده اند؟

ـ آیا می دانید که اکثر روانشناسان راه اصلی حل و فصل مسائل زناشویی را رسیدن به تفاهم و برقراری ارتباط انسانی ذکر می کنند؟

خانواده به یکی از نهادهای بنیادی و سازنده اجتماعات بشری است و نقش بسزایی در رشد و تربیت افراد جامعه و توسعه و تقویت ارزش های والای انسانی دارد. گرچه امروزه در جوامعی که به سمت صنعتی شدن در حرکت هستند تحولات عمیقی در آن رخ داده است. در جوامع صنعتی زندگی به صورت مکانیکی و ماشینی تبدیل گردیده و به دلیل گوناگونی در سلیقه ها، ارزش ها و اختلاف نظرها، روابط اعضای خانواده روز به روز مادی تر و خشک تر گردیده و عواطف انسانی کم رنگ تر شده است و خانواده ها از حالت سنتی به خانواده های هسته ای و کوچک تبدیل گردیده است.

تحکیم خانواده جامعه را به سمت آرمان های مطلوب سوق می دهد، لذا باید جوانان را ابتدا به ازدواج تشویق نمود و روش های استحکام زندگی خانوادگی را به آنها آموخت.

نکاتی که مطرح می شود برای همه زوج ها و همه انسان هایی که با هم زندگی می کنند، با هم کار می کنند و در کنش و واکنش یا تعامل مستمر هستند، می تواند مفید و مؤثر باشد. همچنین کسانی که در مرحله تصمیم گیری برای ازدواج یا در آستانه ازدواج هستند و نیز کسانی که روابط زناشویی شان آشفته است مفید و راهنمایی کننده می باشد.

۱ـ استحکام روابط با همدیگر

علاقه داشتن به یک رابطه سالم، ایجاد یک کانون گرم و صمیمی، رسیدن به تفاهم، مسئولیت همه اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر است. از این رو می توان گفت که حل مسائل زناشویی و خانوادگی مستلزم کوشش همه جانبه اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر است.

۲ـ پیوند بین اعضای خانواده

در ارزیابی روابط زناشویی، هر یک از زوج ها باید بدانند که همسر او نزدیک ترین و محرم ترین فرد به او است. لذا توصیه می شود به همسرتان به عنوان یک نیمه تن، حامی و پشتیبان نگاه کنید و تلاش نمایید وی را خوشبخت کنید. خداوند در قرآن کریم می فرماید: «هُنَّ لباسٌ لکُم وَ انتُم لباسٌ لهنَّ؛ زنان به منزله لباسی برای شمایند و شما به منزله لباسی برای آنها.»

۳ـ کسب دانش و مهارت؛

انجام دادن هر کاری به مهارت و دانش نیاز دارد. یعنی برای یک همسر توانا شدن، باید دانایی ها، دانش ها و مهارت های لازم را کسب کرد. از این رو توصیه می شود با مطالعه کتاب های مربوط به تعلیم و تربیت، روانشناسی خانواده و آئین همسرداری و شرکت در جلسه های آموزشی خانواده به دانش و مهارت خود بیفزایند.

۴ـ روابط سالم میان اعضا

خانواده یک نهاد اصلی و ویژه جامعه است و برقراری روابط انسانی سالم و درست میان اعضای خانواده مهم ترین عامل سلامت خانواده است. سعی کنید با همدلی، همفکری، همکاری، هماهنگی، روابط سالمی را میان اعضای خانواده خود برقرار نمایید. امام صادق(ع) فرمودند: «وَ مَن حَسُن بِرُّه باَهلِه زاد اللّه ُ فی عمرِه؛ هر کس با خانواده اش نیک رفتار باشد، خداوند بر عمرش بیفزاید.»

۵ ـ ایجاد امنیت روانی

لازمه استمرار روابط زناشویی سالم، داشتن تعهد و وفاداری، اعتماد، انصاف، صمیمیت، پذیرش متقابل، سعه صدر، تفاهم و اعتماد است. لذا با رعایت این اصول نسبت به همسرتان احساس مسئولیت کنید و در خانواده فضای سرشار از امنیت عاطفی ایجاد کنید. امام سجاد(ع) فرمود: «… و اِنَّ أرضاکم عند اللّه أسبغکم علی عَیاله؛ خدا از کسی که زمینه آسایش خانواده خود را آبرومندانه فراهم سازد خشنودتر است.»

۶ـ تأیید همدیگر

مورد صحبت و توجه قرار گرفتن از نیازهای اساسی انسان است. سعی کنید در روابط زناشویی تان به نوعی و به طریقی رفتارهای مطلوب همسرتان را مورد توجه قرار دهید و تأیید کنید. همسر شما باید بفهمد که برای او ارزش قائل هستید. خلاصه آنکه تشویق و تأیید بیان نکات مثبت باید به طور آشکار و یا در جمع باشد و تذکر نکات منفی و انتقاد باید به طور محرمانه در تنهایی صورت گیرد. پیامبر اسلام(ص) فرمودند: «خَیرکُم خَیرکُم لاَهلِه؛ بهترین شما، بهترین برای خانواده اش می باشد.»

۷ـ پرهیز از پیشداوری

در اکثر مواقع زوج هایی که مشکلات ارتباطی دارند، دچار مشکل شناختی، طرز قضاوت کردن (پیشداوری) و دیدن اشکالات به جای نقاط مثبت می شوند. به بیان دیگر این زوج ها کسانی هستند که وقتی با لیوانی که تا نیمه پر از آب است روبه رو می شوند، اغلب به نیمه خالی توجه می کنند.

۸ ـ عدم سرزنش همدیگر

وقتی در زندگی زناشویی، اختلاف نظر یا سوء تفاهمی بروز می کند به جای سرزنش کردن یکدیگر و تفسیر نادرست به شناسایی مسئله، علت یابی و سرانجام به راهیابی آن بپردازید. اگر چه باید اعتراف کرد گاهی اوقات شناسایی مسئله واقعی و مشکل اصلی و یافتن علت ها و ریشه ها دشوار است. زیرا آنچه که روی پرده است با آنچه که پشت پرده است متفاوت می باشد و شناخت ریشه های اصلی مسئله کاری ماهرانه و پر پیچ و خم است که کمک و مشاوره افراد متخصص را طلب می کند. در قرآن کریم می خوانیم: «یا ایُّها الذینَ امَنوا لا یَسخر قومٌ …؛ ای اهل ایمان، مؤمنان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره و استهزاء کنند.»

۹ـ احترام به یکدیگر

زوجین با یادگیری مهارت های ارتباطی و به کار بستن آنها می توانند روابط خود را بهبود بخشند. در فضایی سرشار از حُسن تفاهم به حل و فصل مسائل خود بپردازند. برخی از این مهارت ها عبارتند از: فعالانه به حرف های یکدیگر گوش کردن، تشریک مساعی، مشورت کردن و به عقاید یکدیگر احترام گذاشتن.

۱۰ـ برخورد منطقی با مشکلات

باید در نظر داشت که مشکل یک طرف و شیوه برخورد با مشکل طرف دیگر است. به جای اتخاذ روش پرخاشگرانه، خشونت آمیز و بدبینانه بهتر است روش مسالمت آمیز، صمیمانه و خوش بینانه را انتخاب کرد. اگر رفتاری برای شما مبهم است، ساده ترین راه این است که از همسرتان سؤال کنید هدف شما از انجام این کار چیست؟ منظور شما از این حرف چیست؟ چرا این گونه رفتار می کنید؟ چطور شد که این گونه عمل کردی؟ و غیره.

۱۱ـ جلوگیری از سوء تفاهم

مهم ترین عامل پدیدآیی مسائل و مشکلات زناشویی، سوء ارتباطات و سوء تفاهمات است. بنابراین هر زن و مردی به سهم خود مسئولیت دارند که از به وجود آمدن این مسائل پیشگیری کنند و در اولین فرصت ممکن به حل و فصل آنها بپردازند، زیرا سوء تفاهمات به صورت یک فرآیند مخرب و پیش رونده عمل می کنند. گاهی یک سوء تفاهم کوچک مانند گلوله برفی است که بر اثر غلطیدن از فراز کوه به تدریج به یک بهمن بزرگ

انسان متمدن امروز

هنوز در راه حل بسیاری از مسائل و مشکلات زندگانی روزمره خود از جمله مهم ترین رکن زندگی یعنی محیط خانوادگی عاجز و ناتوان بر جای مانده است.

هر یک از زوج ها باید بدانند که همسر او نزدیک ترین و محرم ترین فرد به او است.

لذا توصیه می شود به همسرتان به عنوان یک نیمه تن، حامی و پشتیبان نگاه کنید و تلاش نمایید وی را خوشبخت کنید.

تبدیل می شود و بنیاد زندگی زناشویی را از بیخ و بُن برمی کَند و متلاشی می سازد. برای مثال ممکن است کسی در ارتباط با سکوت همسرش بگوید: وقتی او سکوت می کند معنایش این است که مرا دوست ندارد در حالی که ممکن است سکوت معنای گوناگون داشته باشد، مثلاً در خانواده ای ممکن است برای تربیت و اصلاح رفتار نامطلوب از سکوت به عنوان یک تقویت کننده منفی استفاده شود. امام رضا(ع) فرمودند: «قِف عندَ کلّ أمرً حتّی تعرَف مَدخَله من مخرَجَه قَبل أن تقعَ فیه فتندم؛ پیش از اینکه کاری را شروع کنی، در باره آن نیک تأمل کن و در مورد قبل و بعد آن بیندیش تا تو را از پشیمانی نگه دارد.»

۱۲ـ توجه به نیازهای یکدیگر

لازمه ایجاد و حفظ روابط زناشویی سالم این است که طرفین برای خصوصیات، علاقه مندی ها و نیازمندی های یکدیگر ارزش قائل شوند. از این رو سعی کنید در روابط کلامی، غیر کلامی، عاطفی و اقدام ها و تصمیم گیری ها به رفتار و افکار و نیازها و خواسته های همسرتان توجه کنید، حساسیت نشان داده و پاسخ مناسب بدهید و بی تفاوت نباشید. بنابراین اگر زن یا شوهری گفت: همسر من به فکر من نیست، من برای او ارزش ندارم، او سرش به کار خودش مشغول است و غیره، این امر زنگ خطر محسوب می شود. حضرت علی(ع) فرمود: «اجْملوا فی الخِطابِ تَسْمَعوا جَمیلَ الجَواب؛ زیبا سخن گویید تا پاسخ زیبا بشنوید.»

۱۳ـ هماهنگی با یکدیگر

سعی کنید با نگرش مثبت به یکدیگر و با مشورت کردن و هماهنگی امور زندگی خانوادگی، تعلیم و تربیت فرزندان، فعالیت های اجتماعی، اوقات فراغت و چگونگی صرف آن، دید و بازدیدهای خانوادگی و نظایر آن را تنظیم و برنامه ریزی کنید.

۱۴ـ توقعات معقول و منطقی

راه حل عمده مسائل و مشکلات زناشویی، اصلاح نگرش و شیوه برخورد و تصحیح انتظارات بر اساس توان و وسع یکدیگر است، لذا توصیه می شود زمان مشخصی را در روز یا در هفته برای گفتگو در باره مسائل و مشکلات و روشن کردن انتظارات از یکدیگر و به اصطلاح درد دل کردن اختصاص دهند.

۱۵ـ انعطاف پذیری

در رویارویی با مسائل و مشکلات زناشویی همواره باید انعطاف داشت. به بیان دیگر خود را در وضعیت طرف مقابل قرار دادن، قبول مسئولیت خود و شناخت انتظارات متقابل، قدم اول در راه حل و فصل اختلافات زناشویی است. حضرت علی(ع) فرمود: «فَدارِها عَلی کُل حالٍ و اَحْسِن المُصاحَبهَ لَها لِیَصفُوَ عَیشُکَ؛ در هر حال با همسرت مدارا کن و با او به نیکی معاشرت نما تا زندگی ات باصفا شود.»

۱۶ـ گفتار صادقانه

در اکثر موارد با وجود اینکه زن و شوهر با زبان واحدی با یکدیگر سخن می گویند، اما آنچه که یکی می گوید و آنچه دیگری می گوید و آنچه را که دیگری می شنود اغلب متفاوت است و در نتیجه مشکلات ارتباطی را به دنبال می آورد. لذا توصیه می شود زن و شوهر دیدگاه خود را در مورد مسئله و مشکل مورد نظر به زبان ساده و صادقانه بیان کنند. در این باره باید یادآور شد که خشونت را نباید با خشونت پاسخ گفت بلکه خشونت را با سکوت باید پاسخ داد و بعدا در موقعیت مناسب دیگری در باره مسئله مورد نظر به بحث و گفتگو پرداخت. حضرت علی(ع) فرمود: «اجْمِلوا فی الخِطاب تَسْمعوا جَمیلَ الجَواب؛ زیبا سخن گویید تا پاسخ زیبا بشنوید.»

۱۷ـ از بین بردن سوء تفاهمات

زن و شوهر هر دو موظف هستند زمینه های بروز سوء تفاهمات و سوء ظن ها را از بین ببرند و حتی الامکان از انجام رفتارهایی که موجب بروز سوء ظن ها می شود خودداری کنند. حضرت علی(ع) فرمود: «مَن ساءَ ظَنُه، ساءَت طَویّته؛ کسی که گمانش بد است، باطنش بد است.»

۱۸ـ قدردانی از رفتار مطلوب

تشویق و ابراز تشکر از رفتارهای مطلوب همسر تأثیر بسزایی در تکرار و استمرار آن رفتارها دارد و انگیزه تکرار آن رفتارهای مطلوب را بیشتر می کند. او یاد می گیرد که (پس همسر من این رفتار را دوست دارد و برای خوشایند او باید آن را تکرار کنم.)

۱۹ـ بیان ویژگی های مثبت

به جای در نظر گرفتن خصوصیات منفی بهتر است ویژگی های مثبت یکدیگر را در نظر بگیرید و به آنها توجه کنید. بنابراین از پوزخند زدن، مسخره

هر زن و مردی به سهم خود مسئولیت دارند که از به وجود آمدن این مسائل پیشگیری کنند و در اولین فرصت ممکن به حل و فصل آنها بپردازند، زیرا سوء تفاهمات به صورت یک فرآیند مخرب و پیش رونده عمل می کنند. گاهی یک سوء تفاهم کوچک مانند گلوله برفی است که بر اثر غلطیدن از فراز کوه به تدریج به یک بهمن بزرگ تبدیل می شود و بنیاد زندگی زناشویی را از بیخ و بُن برمی کَند و متلاشی می سازد.

خانواده یک نهاد اصلی و ویژه جامعه است و برقراری روابط انسانی سالم و درست میان اعضای خانواده مهم ترین عامل سلامت خانواده است.

لازمه استمرار روابط زناشویی سالم، داشتن تعهد و وفاداری، اعتماد، انصاف، صمیمیت، پذیرش متقابل، سعه صدر، تفاهم و اعتماد است.

کردن، تحقیر کردن، سرزنش کردن، ناسزا گفتن و به رخ کشیدن یکدیگر باید اجتناب کرد. این گونه رفتارهای نامطلوب موجب افزایش مقاومت های روانی در طرف مقابل می شود و ادامه زندگی زناشویی و ارتباط را دشوار و فاجعه آمیز می کند.

۲۰ـ تعامل صحیح

در روابط زناشویی نه باید مردسالاری حاکم باشد و نه زن سالاری. به بیان دیگر اصولاً رابطه سلطه پذیرانه چه از طرف زن و چه از طرف شوهر برای کانون گرم خانواده آفت بزرگی به شمار می آید.

۲۱ـ هدیه دادن

زن و شوهر می توانند با یادآوری برخی ایام مانند روز تولد، سالگرد ازدواج و نظایر آن و دادن هدیه های هر چند کوچک (مثلاً یک شاخه گل) به طور نمادی و سمبلیک عشق و علاقه و توجه را نسبت به یکدیگر بروز دهند. امام باقر(ع) فرمود: «تَهادُوا فَانَّ الهَدیَّهَ تَسُلُ السَّخائِم و تُجلِی ضَغائِنَ العَداوَهِ و الاحقادَ؛ برای یکدیگر هدیه برید، که هدیه بردن، کینه ها را از دل ها بیرون برد و انتقام و دشمنی و کینه توزی ها را برطرف سازد.»

۲۲ـ تفکر مثبت در زندگی

اساس یک ارتباط سالم و بانشاط، مثبت فکر کردن است. در زندگی شخصی خانوادگی و زناشویی همواره سعی کنید به مثبت ها، موهبت ها و نعمت هایی که در اختیار دارید بیندیشید نه به آن اموری که در اختیار ندارید. برای مثال برخورداری از سلامت و نعمت هایی که در اختیار دارید باید شاکر درگاه الهی باشید.

۲۳ـ آراسته بودن ظاهر

زن و شوهر موظفند خود را در برابر همدیگر آراسته و پاکیزه و جالب توجه نگهداری کنند و از پریشانی و وضع نامرتب اجتناب کنند. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «تَنَظَّفوا ما اسْتَطَعتُم؛ هر چه می توانید پاکیزه باشید.»

۲۴ـ پرهیز از سوء ظن

بر اساس سوء ظن و گمان بد و حدس نادرست نمی توان زندگی کرد و ارتباط سالم برقرار نمود. اگر موضوع و یا مسئله ای ذهن زن و شوهر را به خود مشغول کرده است باید آن را به صراحت و صادقانه مطرح کرد و درستی یا نادرستی اش را مورد بررسی قرار داد. برای مثال امروز خسته به نظر می رسی چرا؟ چطور شد که این حرف را نزدی یا این کار را کردی؟ همواره زن و شوهر باید یکدیگر را به صبر و بردباری و اخلاص و توکل توصیه کنند. حضرت علی(ع) فرمود: «ایّاکَ وَ التَّغایُرَ فی غَیرِ مَوْضَعَ غَیرَهٍ فَاِنَّ ذلک یَدعوا الصَّحیحَهَ اِلی السُّقمِ و البَریئهَ الی الرَّیْبِ؛ از غیرت ورزی نابه جا بپرهیز که چنین کاری زن سالم را به نادرستی می کشاند و پاکدامن را به سوی شک و تردید می برد.»

۲۵ـ بخشش و گذشت

گذشت و عفو عنصر اصلی استمرار و استحکام پیوند زناشویی از سوی هر یک از زوج هاست. لذا از خطاهای یکدیگر بگذرید و خطاهای همدیگر را تحمل کنید. رسول خدا(ص) فرمود: «عَلیکُم بالعفو لا یَزیدُ العَبْدَ الاّ عِزّا فتعافَوا یعزکُمُ اللّه ؛ بر شما باد که عفو و گذشت داشته باشید، زیرا عفو، موجب عزت بنده است. از یکدیگر عفو کنید تا خدا شما را عزیز کند.»

۲۶ـ عمل به وعده ها

گاه عملی نشدن قول ها و قرارها چه پیش از ازدواج و چه پس از ازدواج از طرف زن و شوهر به دل شکستگی، سلب اعتماد و احساس فریب خوردگی منجر می شود. بنابراین سعی کنید حتی الامکان به قول های داده شده عمل کنید و احساس مسئولیت خود را در قول و عمل نشان دهید.

۲۷ـ پرهیز از القاب ناشایست

از نسبت دادن القاب و زدن برچسب های نامطلوب به یکدیگر مانند بدقول، شلخته، بی احساس، کله شق، یکدنده، لجباز، بی انصاف، زورگو، خودخواه و نظایر آن خودداری کنید. حضرت علی(ع) فرمود: «بَعیدا فُحشُهُ، لَیّنا قَولهُ؛ مؤمن از فحش به دور است و گفتارش نرم و ملایم است.»

۲۸ـ پرهیز از اختلاف

سعی کنید از طرح مورد یا موارد سوء تفاهم یا مسائل مورد اختلاف پرهیز کنید. برای مثال اگر همسر شما یک بار بدقولی کرده است به او نگویید تو همیشه بدقولی می کنی در حالی که ممکن است همسر شما این بار قولش را فراموش کرده باشد و یا علت خاصی داشته باشد. رسول اکرم(ص) فرمود: «مَن ضَرب امرَأته بغیر ذنبٍ فأنا خصمه؛ کسی که همسر خود را می آزارد، من دشمن او خواهم بود.»

۲۹ـ پوشش خطاها

خطاهای یکدیگر را در حضور فرزندان یا دیگران مانند دوستان و آشنایان و بستگان مانند پدرشوهر، مادرشوهر، پدرزن، مادرزن بازگو نکنید و همواره احترام یکدیگر را مراعات کنید. همچنین سعی کنید احترام به بزرگ ترها و پدر یا مادر را همواره به فرزندان خود یادآوری کنید. «هُنَّ لباسٌ لکُم و انتُم لباسٌ لَهُنَّ؛ زنان لباس شما هستند و شما لباس زنان هستید.»

۳۰ـ پرهیز از تمسخر

لازمه ایجاد حفظ و استمرار روابط زناشویی سالم و بانشاط این است که خانواده سالم و آرامش بخش باشد و زن و شوهر از مسخره کردن یکدیگر و گفتن سخنان طعنه آمیز و دوپهلو پرهیز کنند. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «لا تَسُبُّوا الناسَ فَتکسِبوا العَداوَهَ بَیْنَهُمْ؛ مردم را دشنام ندهید که دشمنی آنها برای خود کسب می کنید.»

۳۱ـ پرهیز از مقایسه با دیگران

همیشه تفاوت های فردی وجود دارد و زوج ها نباید همدیگر را با کسی دیگر مقایسه کنند. نکته حایز اهمیت این است که زوج ها باید حاضر شوند این تفاوت ها را درک کنند و اختلافات زناشویی را در یک فضای محرمانه و صمیمانه مطرح کنند و معتقد باشند که می شود و می توان به تفاهم رسید و یک ارتباط سالم برقرار کرد.

۳۲ـ برخورد منطقی با خواسته ها

لازمه ایجاد تداوم و حفظ زناشویی سالم انعطاف پذیری در رویارویی با تقاضاها و درخواست های یکدیگر می باشد. آشفتگی روابط زن و شوهر به

سعی کنید در روابط زناشویی تان به نوعی و به طریقی رفتارهای مطلوب همسرتان را مورد توجه قرار دهید و تأیید کنید. همسر شما باید بفهمد که برای او ارزش قائل هستید.

راه حل عمده مسائل و مشکلات زناشویی، اصلاح نگرش و شیوه برخورد و تصحیح انتظارات بر اساس توان و وسع یکدیگر است.

در رویارویی با مسائل و مشکلات زناشویی همواره باید انعطاف داشت. به بیان دیگر خود را در وضعیت طرف مقابل قرار دادن، قبول مسئولیت خود و شناخت انتظارات متقابل، قدم اول در راه حل و فصل اختلافات زناشویی است.

زن و شوهر هر دو موظف هستند زمینه های بروز سوء تفاهمات و سوء ظن ها را از بین ببرند و حتی الامکان از انجام رفتارهایی که موجب بروز سوء ظن ها می شود خودداری کنند.

افسردگی و اضطراب در یکی از آنها و یا هر دو آنها منجر می شود و در نتیجه بر شدت مشکلات موجود می افزاید. گاهی اوقات افسردگی و عصبانیت زن و شوهر به علت اختلال در کار سیستم عصبی یا غدد درون ریز و به ویژه غدد تیروئید است. بنابراین توصیه می شود در اولین فرصت به پزشک متخصص مراجعه گردد.

۳۳ـ انتخاب دوستان

از آنجا که نفس انسانی خوپذیر است لذا در انتخاب دوست و برقراری روابط دوستانه و یا معاشرت های خانوادگی با زوج های دیگر دقت کنید. توصیه می شود زن و شوهر هر دو معیارهایی را با توافق یکدیگر مشخص کنند و بر اساس آنها به گزینش دوست و برقراری این روابط اقدام نمایند. امام رضا(ع) فرمود: «مُجالِسه الصالحین داعیهَ الی الصَلاح؛ نشست و برخاست با نیکان، مایه روی آوردن آدمی به صلاح و نیکی است.»

۳۴ـ عدم دخالت دیگران

زن و شوهر باید هر چه بیشتر با یکدیگر ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کنند و سوء تفاهمات و سوء ارتباطات را هر چه زودتر شناسایی، رفع و اصلاح کنند. نکته حایز اهمیت این است که زن و شوهر باید خودشان به حل مشکلات زناشویی و خانوادگی اقدام کنند و پیش از آنکه موضوع را با کسی دیگر در میان بگذارند به عنوان دو انسان عاقل و بالغ مسئله را منصفانه بین خود حل و فصل کنند و اجازه ندهند دیگران در این امر مداخله کنند. حضرت علی(ع) فرمود: «مَن صَدَّق الواشی افسَدَ الصَّدیقَ؛ کسی که سخن چین را تصدیق کند، دوست راستین خود را از دست می دهد.»

۳۵ـ انتظارات واقع بینانه

داشتن نگرش های آرمان گرایانه و شاعرانه نسبت به ازدواج و روابط زناشویی از سویی و ازدواج هایی که بر اساس هوا و هوس، جاذبه های مادی یا زیبایی ظاهری صورت می گیرد از دیگر سو، ازدواج ها را بیشتر با سوء تفاهم ها، تضادها و غیره روبه رو می سازد و این گونه پیوندها به زودی به سستی می گراید. علت اصلی چنین مشکلاتی این است که طرفین از یکدیگر انتظارات غیر واقع بینانه دارند و این امر نیز به برداشت های نادرست از یکدیگر و سرانجام به ارتباطات نامطلوب ختم می شود.

۳۶ـ مثبت اندیشی

برخی از سخن ها مبهم هستند و هر کسی می تواند آنها را به گونه ای مثبت یا منفی تفسیر کند. یا اینکه اصولاً برخی از پیام ها دارای چندین مفهوم هستند. از این رو ملاحظه می شود که گاهی اوقات مفهوم پیام برای فرستنده پیام کاملاً روشن و مشخص است. اما برای طرف مقابل یا گیرنده پیام این طور نیست. در این شرایط و موقعیت گیرنده پیام شروع می کند به حدس زدن و ذهن خوانی که متأسفانه اغلب اوقات به برداشت های نادرست و اشتباه منتهی می شود. در این گونه موارد ساده ترین راه این است که گیرنده پیام به وضوح و صراحت سؤال می کند که منظورش از پیام مورد نظر یا موضوع صحبت شده چه بوده است و نیز گیرنده پیام می تواند از فرستنده پیام درخواست کند که توضیح بیشتری دهد تا رفع اشکال و ابهام شود.

۳۷ـ گفتگوهای صادقانه

در هر فرصتی که پیش می آید سعی کنید با همسر و اعضای خانواده خود ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کنید و به گفتگوهای خانوادگی بپردازید. شایان ذکر است که زن ها از صحبت کردن با همسرشان بیشتر لذت می برند و از این روش برای نشان دادن مهر و علاقه خود نسبت به همسرشان استفاده می کنند. بنابراین توصیه می شود شوهر مشتاقانه به صحبت های همسرش گوش کند و واکنش مناسب نشان دهد. چنانچه شوهر یا زن در شرایط خاصی نتوانند به صحبت های همسرشان گوش کنند باید این موضوع را صادقانه و صمیمانه مطرح و تقاضا کند صحبت کردن در باره آن موضوع را به فرصت دیگری موکول کنند. در هر حال از پیش آمدن این حالت جلوگیری کنید که همسر شما فکر کند و احساس نماید که شما مشغول کار و فعالیت خودتان هستید و به حرف های او گوش نمی کنید و توجه ندارید. در قرآن کریم می خوانیم: «مُحمدٌ رسول اللّه و الذینَ مَعَه اَشِداءُ عَلی الکفار، رُحَماءُ بَیْنَهُم؛ محمد رسول خداست و مردمی که همراه او هستند، سخت گیرنده بر کافران و در میان خود رحیم و مهربانند.»

۳۸ـ ارزیابی رفتارها

زن و شوهر باید مشخص کنند که از یکدیگر چه انتظاراتی دارند؟ آنها باید گاهگاهی در یک فضای محرمانه، محبت آمیز و صمیمانه به ارزیابی رفتار و روابط یکدیگر بپردازند و از یکدیگر سؤال کنند آیا از من راضی هستی، آیا من توانسته ام انتظارات تو را پاسخگو باشم؟ نسبت به من چه احساسی داری؟ و نظایر

نکته حایز اهمیت این است که زن و شوهر باید خودشان به حل مشکلات زناشویی و خانوادگی اقدام کنند و پیش از آنکه موضوع را با کسی دیگر در میان بگذارند به عنوان دو انسان عاقل و بالغ مسئله را منصفانه بین خود حل و فصل کنند و اجازه ندهند دیگران در این امر مداخله کنند.

سعی کنید با همسر و اعضای خانواده خود ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کنید و به گفتگوهای خانوادگی بپردازید. شایان ذکر است که زن ها از صحبت کردن با همسرشان بیشتر لذت می برند و از این روش برای نشان دادن مهر و علاقه خود نسبت به همسرشان استفاده می کنند.

آن، زن و شوهر نباید تصور کنند که این انتظارات و احساسات به قدری روشن و گویا هستند که نیازی به طرح بیان آنها نیست و همه می دانند. بنابراین شوهر نسبت به زن و زن نسبت به شوهر باید احساسات و عواطف و انتظارات خود را در میان گذارند و به طور آشکار ابراز کنند و برای بهبود روابط خود تلاش نمایند. زن و شوهر باید از یکدیگر سؤال کنند. چکار باید کرد که روابط مان بهتر و بانشاط تر شود؟ امام صادق(ع) فرمود: «وَ مَن حَسُن برُّهُ بِاهلِه زادَ اللّه ُ فی عُمره؛ هر کس با خانواده اش نیک رفتار باشد، خداوند بر عمرش بیفزاید.»

۳۹ـ توجه به افکار و تمایلات همدیگر

گاه زن و شوهر از یک مسئله واحد دو برداشت کاملاً متفاوت دارند و این برداشت های متفاوت را با یکدیگر مطرح نمی کنند و یا نمی خواهند که این برداشت های متفاوت را درک کنند و در نتیجه بروز یک مسئله ساده ممکن است به یک بحران تبدیل شود. لذا زن و شوهر باید سعی کنند که برداشت های یکدیگر از مسئله را جویا شوند و بفهمند. برای شناخت ریشه اختلافات زناشویی باید با روانشناسی آشنا شد و دریافت که زن و مرد به چه اموری بها می دهند در حالی که مرد می خواهد مستقل و خودمختار باشد و برای آزادی عمل ارزش قائل است زن به زندگی اجتماعی و گردش جمعی اهمیت می دهد که در این شرایط زن و شوهر از خود انعطاف نشان دهند و به آگاهی برسند.

۴۰ـ احساس مسئولیت

برای ایجاد حفظ و استمرار یک رابطه زناشویی سالم، موفق و باطراوت باید هر یک از زوج ها تلاش کنند، بیندیشند، وقت بگذارند، احساس مسئولیت کنند و موانع برقراری روابط سالم را از میان بردارند و در مقابل موانع به هم کمک کنند.

منابع: ــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ احمدی، احمد، روانشناسی نوجوانان و جوانان، اصفهان، انتشارات مشعل، ۱۳۷۴٫

۲ـ پروند، حسن، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران، انتشارات صحیفه، ۱۳۶۹٫

۳ـ ستوده، هدایت اللّه ، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور، ۱۳۷۸٫

۴ـ شاملو، سعید، آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۶۸٫

۵ـ شفیعی مازندرانی، محمد، راز خوشبختی و اعجاز ازدواج، قم، انتشارات عطرآگین، ۱۳۸۵٫

۶ـ شفیعی مازندرانی، محمد، عوامل تحکیم پیوند خانوادگی از دیدگاه پیامبر اعظم(ص)، قم، انتشارات فرهنگ آفتاب، ۱۳۸۵٫

۷ـ قائمی، علی، تشکیل خانواده در اسلام، تهران، انتشارات امیری، ۱۳۷۵٫

۸ـ قره بگلو، محمدرضا، روانشناسی و مسائل نوجوانان و جوانان، قم، انتشارات امید، ۱۳۸۰٫

۹ـ فرجاد، محمد، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، تهران، انتشارات بدر، ۱۳۷۱٫

۱۰ـ مصطفوی، سید جواد، بهشت خانواده، قم، انتشارات دار الفکر.

۱۱ـ مطهری، مرتضی، حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۵۸٫

پانوشت ها: ــــــــــــــــــــــــــ

لازمه ایجاد حفظ و استمرار روابط زناشویی سالم و بانشاط این است که خانواده سالم و آرامش بخش باشد و زن و شوهر از مسخره کردن یکدیگر و گفتن سخنان طعنه آمیز و دوپهلو پرهیز کنند.

گاه زن و شوهر از یک مسئله واحد دو برداشت کاملاً متفاوت دارند و این برداشت های متفاوت را با یکدیگر مطرح نمی کنند و یا نمی خواهند که این برداشت های متفاوت را درک کنند و در نتیجه بروز یک مسئله ساده ممکن است به یک بحران تبدیل شود.

تشویق و ابراز تشکر از رفتارهای مطلوب همسر تأثیر بسزایی در تکرار و استمرار آن رفتارها دارد و انگیزه تکرار آن رفتارهای مطلوب را بیشتر می کند. او یاد می گیرد که (پس همسر من این رفتار را دوست دارد و برای خوشایند او باید آن را تکرار کنم.)

در روابط زناشویی نه باید مردسالاری حاکم باشد و نه زن سالاری. به بیان دیگر اصولاً رابطه سلطه پذیرانه چه از طرف زن و چه از طرف شوهر برای کانون گرم خانواده آفت بزرگی به شمار می آید.

زن و شوهر موظفند خود را در برابر همدیگر آراسته و پاکیزه و جالب توجه نگهداری کنند و از پریشانی و وضع نامرتب اجتناب کنند.

عملی شدن قول ها و قرارها چه پیش از ازدواج و چه پس از ازدواج از طرف زن و شوهر به دل شکستگی، سلب اعتماد و احساس فریب خوردگی منجر می شود.

از نسبت دادن القاب و زدن برچسب های نامطلوب به یکدیگر مانند بدقول، شلخته، بی احساس، کله شق، یکدنده، لجباز، بی انصاف، زورگو، خودخواه و نظایر آن خودداری کنید.

خطاهای یکدیگر را در حضور فرزندان یا دیگران مانند دوستان و آشنایان و بستگان مانند پدرشوهر، مادرشوهر، پدرزن، مادرزن بازگو نکنید و همواره احترام یکدیگر را مراعات کنید.

پرسشنامه کیفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان کیفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS)

تعداد سوال: ۱۵

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه کیفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف سیستم های اطلاعات حسابداری

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

ضمن ارائه کلیات و تعریفهای حسابداری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، به اهمیت و نقش سیستم اطلاعات حسابداری در بانکها و سازمانها پرداخته می‌شود. یک سیستم اطلاعاتی حسابداری خوب ضمن ارائه گزارشها و اطلاعات کارا و سودمند، به‌عنوان بازوی توانمند مدیریت می‌تواند مورد نظر قرار گیرد. منظور از سیستمهای اطلاعات حسابداری این است که استفاده‌کنندگان از اطلاعات می‌توانند وارد سیستم شوند و اطلاعات مورد نیاز خود را به هر شکلی که می‌خواهند، بدون هیچ محدودیتی (زمانی و مکانی) دریافت کنند.
همچنین با توجه به این که سیستمهای اطلاعات حسابداری نتواسته‌اند خود را با سرعت تغییرات فناوری اطلاعات سازگار کنند و سطح امنیتی قابل‌قبولی را پوشش دهند، به بررسی بعضی از مسائل امنیتی سیستم اطلاعات حسابداری، کاربرد آن در تصمیم‌گیریها و هدفهای مدیریت و ایجاد تغییرات لازم متناسب با تغییرات ایجادشده در دنیای تجارت می‌پردازیم. بسیاری از بانکها و موسسه‌ها در تلاشند که توان نفوذ اطلاعات و عملیات خود را از طریق ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی اینترنتی قوی ارائه کنند و عرضه چنین اطلاعات و خدماتی را به کارکنان، مشتریان و تحلیلگران مالی افزایش دهند. سیستم یکپارچه اطلاعات حسابداری، محدودیتهای مکانی و زمانی را برای دسترسی به اطلاعات از بین می‌برد، هزینه و زمان دسترسی به اطلاعات را کاهش و سرعت گردش اطلاعات و عملیات را افزایش می‌دهد. مجموعه‌ای از شرایط، یعنی افزایش دستیابی افراد به اطلاعات و همچنین توان بیشتر گرفتن تصمیمهای صحیح از آن طریق، به بهبود شرایط سازمان و مشتریان می‌انجامد.
سیستم اطلاعات حسابداری مولفه و عنصری از شرکت است که به‌وسیله پردازش رویدادهای مالی، اطلاعات مالی و اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.
کاربرد اولیه اطلاعات حسابداری، کمک به تصمیم‌گیری ذینفعان واحد اقتصادی است و دو گروه استفاده‌کننده براساس اطلاعات فراهم شده به‌وسیله سیستم حسابداری، تصمیمهایی را می‌گیرند. این دو گروه عبارتند از:
۱- استفاده‌کنندگان داخلی (مجریان و مدیران)، و
۲- استفاده‌کنندگان خارجی (سهامداران).
پس حسابداری با تهیه اطلاعات مورد نیاز تصمیم‌گیرندگان، خدمتی حیاتی به آنها ارائه می‌کند تا بتوانند از میان گزینه‌های مختلف، بهترین گزینه را برای بهره‌برداری از منابع کمیاب در انجام فعالیتهای تجاری و اقتصادی انتخاب کنند. لذا اطلاعات حسابداری حلقه اتصال بین فعالیتهای تجاری و سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان است.
حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می‌دانند. قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری، به زمانی مربوط می‌شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد.
فرایند تجزیه‌وتحلیل، طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی، چرخه‌ای به‌نام چرخه تکامل یا حیات سیستم را تشکیل می‌دهد. این چرخه تابع روشهایی است که از آنها به منظور انجام فعالیتها در چرخه استفاده می‌شود. تا اواسط دهه ۱۹۷۰ روشی به کار گرفته می‌شد که امروزه به نام روش سنتی نامیده می‌شود و نزدیک به سه دهه است که به علت نارساییهای آن، کنار گذاشته شده و به‌جای آن روشهای متعدد ساخت‌یافته یا مشابه آن مورد استفاده قرار گرفته است.
دانل و اسمیت (Donnel & Smith) در سال ۱۹۹۹ این موضوع را مطرح کردند که سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یک واسطه و رابط عمل می‌کند که از طریق آن، سه متغیر مجزای رفتار سازمانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. سیستم اطلاعات حسابداری اطلاعاتی درباره وقایع اقتصادی فراهم می‌کند که تصمیم‌گیرندگان از آن در برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل سازمان استفاده می‌کنند.
طبق نظر آنها، فرایند تصمیم‌گیری تابعی از سه متغیر: هدفها، مفهومها و نمادهاست. براساس این نظریه، سیستم اطلاعات حسابداری باید بتواند اطلاعاتی را فراهم کند که قابلیت فهم و مقایسه‌پذیری داشته باشد و استفاده‌کنندگان بتوانند با آن داده‌ها کار کنند و قادر باشند آنها را به مفاهیم اقتصادی مورد نیاز تبدیل و صورتهای مالی ویژه‌ای با توجه به زمان نیاز به آنها تهیه کنند. مثلاً در برخی شرکتهای نرم‌افزاری، سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که در آن استفاده‌کنندگان تاریخ شروع و پایان دوره صورتهای مالی را وارد می‌کنند و صورتهای مالی، بنابر علاقه استفاده‌کننده برای آن دوره زمانی تولید می‌شوند.

تاریخچه سیستمهای اطلاعات حسابداری
در هنگام پیدایش نرم‌افزار و زبانهای برنامه‌نویسی، ابتدا برنامه‌نویسان به‌همراه کارشناسان مالی اقدام به تولید نرم‌افزارهای بسیار ساده‌ای در زمینه مالی کردند. این سیستمها بیشتر در محیطهای کاری کوچک و خانه‌ها تحت عنوان «سیستم حسابداری» مورد استفاده قرار می‌گرفتند. پس از توسعه سیستمهای اطلاعاتی و ایجاد سیستمهای یکپارچه، سیستم اطلاعات حسابداری به‌عنوان یکی از گزینه‌های این نوع سیستمها تولید شد که بنا به درخواست خریدار و مطابق با شرایط سازمانی و کسب‌وکار، تنظیم و فعال می‌گردد. از عمده‌ترین سیستمهای یکپارچه می‌توان به سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستمهای برنامه‌ریزی منابع بنگاه اشاره کرد که اولین عرضه‌کنندگان این نوع سیستمها شرکتهایی همچون اوراکل، سپ(SAP) و مایکروسافت هستند. این نوع سیستمها کلیه فرایندهای کسب‌وکار را هدف قرار می‌دهند و عملیات جاری سازمان را به طور یکپارچه کامپیوتری می‌کنند. سیستمی مانند سیستم اطلاعات حسابداری، در این نوع سیستمهای یکپارچه به‌عنوان یک بخش در کنار سایر بخشهای کاربردی مثل برنامه‌ریزی و کنترل تولید، زنجیره عرضه و منابع انسانی قرار می‌گیرد.

تعریف سیستم اطلاعات حسابداری
سیستم اطلاعات حسابداری سیستمی است که عملیات جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های مالی را طی فرایندهای حسابداری انجام می‌دهد و پس از پردازش این داده‌ها، اطلاعات مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان سازمانی را (سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و …) تولید می‌کند. سیستم اطلاعات حسابداری در نهایت با ارائه گزارشهای هوشمندانه مالی می‌تواند تصمیم‌گیرندگان و مدیران سازمان را در برنامه‌های راهبردیشان کمک کند. هرچند یک سیستم اطلاعات حسابداری می‌تواند فقط شامل چند صفحه کاغذ و کتابچه راهنمای کاربر مبتنی بر یک سیستم حسابداری ساده باشد، اما امروزه سیستم اطلاعات حسابداری به‌عنوان سیستمی پیچیده مبتنی بر قابلیتهای فناوری اطلاعات و فرایندها و روشهای سنتی و پیشرفته حسابداری است.
سیستمهای اطلاعات حسابداری از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:
۱- کارکنان: کاربران سیستمهای اطلاعات حسابداری،
۲- روشها و دستورالعملها: فرایندهای جمع‌آوری، مدیریت و ذخیره‌سازی داده‌های مالی،
۳- داده‌ها: داده‌های مرتبط با سازمان و فرایندهای کسب‌وکار آن،
۴- نرم‌افزار: برنامه‌ای نرم‌افزاری جهت پردازش داده‌ها،
۵- زیرساخت فناوری اطلاعات: سیستمها و شبکه‌های کامپیوتری که امکان می‌دهد تا سیستم اطلاعات حسابداری در اختیار افراد مرتبط قرار گیرد، و
۶- کنترلهای داخلی و اقدامات امنیتی: مسائل امنیتی درون سیستم جهت حفاظت از داده‌ها.
سیستمهای اطلاعات حسابداری را می‌توان محل تقاطع منطقی دو موضوع گسترده‌ حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت دانست. آنچه در هر دو رشته حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت مشترک است، توجه محوری به اطلاعات است. حسابداری به خود اطلاعات مالی گرایش دارد، در حالی که سیستم اطلاعات مدیریت بیشتر به سیستمهایی پوشش می‌دهد که اطلاعات را تولید می‌کنند.
سیستم اطلاعات حسابداری دو هدف عمده دارد:
۱- ارائه اطلاعات برای عملیات و نیازهای قانونی، و
۲- ارائه اطلاعات برای تصمیم‌گیری.
برای رسیدن به این هدفها دو فعالیت عمده وجود دارد که عبارتند از پردازش اطلاعات و پردازش مبادلات.
مبادلات حسابداری به‌وسیله ثبتهای اساسی حسابداری پردازش می‌شوند. این مبادلات شامل فروش محصولات، خرید مواد، دریافتی از مشتریان و … هستند. پردازش مبادلات در یک سیستم اطلاعات حسابداری به‌وسیله زیرسیستمها انجام می‌شود. اگر سیستم پردازش مبادلات به‌طور صحیحی طراحی شده باشد، باعث می‌شود تا داده‌ها به‌خوبی و با دقت کنترل شوند و عمل پردازش کارامد و موثر باشد.
خروجی فرایند پردازش اطلاعات به‌قصد راهنمایی در امر برنامه‌ریزی و کنترل عملیات است و این فرایند اطلاعاتی را برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. سیستم طراحی‌شده برای پردازش اطلاعات یا سیستم اطلاعات حسابداری باید اطلاعاتی را ارائه دهد که مربوط، اتکاپذیر، به‌موقع و با اهمیت باشد.

مراحل طراحی و اجرای سیستمهای اطلاعات حسابداری
۱- بررسی اولیه یا امکان‌سنجی: این مرحله با درخواست کاربر جهت کامپیوتری کردن شروع می‌شود و اقداماتی از قبیل تعیین کاربران مسئول و محدوده سیستم، نواقص سیستم موجود و هدفهای سیستم پیشنهادی در این مرحله صورت می‌گیرد.
۲- تحلیل سیستم: در این مرحله محیط و سیستم فعلی کاربر با ابزاری همچون نمودار جریان داده‌ها، نمودار ارتباط بین موجودیتها و سایر ابزار شناخته‌شده معین می‌شوند.
۳- طراحی: فعالیت طراحی با استفاده از مشخصه‌های سیستم پیشنهادی به تعیین روش پردازش مناسب و تعیین فعالیتهای لازم در داخل آن می‌پردازد. در این مرحله مرز سیستم دستی و سیستم کامپیوتری نیز مشخص می‌گردد.
۴- پیاده‌سازی: این فعالیت شامل برنامه‌نویسی و یکپارچه‌سازی قسمتهای مختلف به‌منظور تشکیل بدنه کامل سیستم پیشنهادی است.
۵- ارائه آزمونهای پذیرش سیستم (ارزیابی): مشخصه‌های ساخت سیستم طراحی‌شده باید به گونه‌ای باشند که کلیه اطلاعات ضروری جهت تعریف یک سیستم قابل‌قبول از دیدگاه کاربر را در بر گیرند. در نتیجه یکی از مشخصه‌هایی که باید تولید شود، ایجاد یک مجموعه آزمونها جهت قابل‌قبول بودن سیستم است. این مرحله می‌تواند پس از فعالیت تحلیل سیستم و همزمان با فعالیتهای طراحی و پیاده‌سازی انجام شود.
۶- اطمینان از کیفیت: به این فعالیت آزمون نهایی سیستم نیز گفته می‌شود. این فعالیت نیازمند انجام فعالیت آزمون پذیرش سیستم و فعالیت یکپارچه‌سازی سیستم است.
۷- توضیح دستورالعمل: در این مرحله باید قسمتهای دستی سیستم به‌خوبی توصیف و چگونگی ارتباط این قسمتها با قسمتهای کامپیوتری مشخص گردد. محصول این قسمت، راهنمای سیستم خواهد بود.
۸- تبدیل و تغییر پایگاه داده‌ها: در این فعالیت، پایگاه داده‌ها را متناسب با سیستم جدید تغییر می‌دهند تا بتوان سیستم کامپیوتری جدید را با داده‌های گذشته تغذیه کرد.
۹- نصب (استقرار) سیستم: این مرحله که در حقیقت مرحله نصب سیستم اطلاعات حسابداری است، حساسترین و شاید مشکلترین مرحله در استقرار سیستم به‌شمار می‌آید. سیستمی که به‌صورت تفصیلی طراحی گردیده و با استفاده از اطلاعات فرضی و یا واقعی آزمایش شده است، در این مرحله باید به‌صورت نهایی پیاده‌سازی و جایگزین سیستم قبلی گردد. آموزش مقدماتی کارکنان با برگزاری جلسه‌های آموزش و تشریح سیستمها صورت می‌گیرد. پس از آشنایی کلیه عوامل اجرایی با هدفها، مشخصات و وجوه افتراق سیستم جدید با سیستم موجود، آموزش به هر یک از مسئولان اجرای سیستم در حوزه فعالیت خود با استفاده از اطلاعات فرضی یا واقعی انجام می‌گیرد.

امنیت سیستم اطلاعات حسابداری
امنیت به معنای حفاظت سیستمهای اطلاعاتی در مقابل دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات یا خدمات است و اطلاعات ذخیره‌شده، در حال پردازش یا گزارش‌شده را شامل می‌شود. به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی جامعه، استفاده از سیستمهای اطلاعات حسابداری در حال افزایش است. به‌دنبال افزایش استفاده از این سیستمها و همچنین پیچیدگی و گسترش آنها، شرکتها با مخاطراتی در مورد این سیستمها روبه‌رو هستند. مهمترین تهدید در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی، دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات است. امنیت کافی برای اطلاعات موضوعی است که هیچ سازمانی نمی‌تواند آن را انکار کند. حفاظت از سیستم اطلاعاتی در مقابل خطرات و تهدیدهای موجود، در واقع امنیت اطلاعات نامیده می‌شود. امنیت اطلاعات در پردازش معاملات حسابداری، یک نگرانی و موضوع اساسی است. به‌دنبال پیشرفتهای گسترده در به‌کارگیری فناوری کامپیوتر، زمینه‌ای برای مشکلات پرخطر ایجاد شده است. بیشتر این تهدیدها در اثر دستیابی و دسترسی افراد غیرمجاز به سیستمهاست. این تخلفات امنیتی میلیونها دلار برای شرکتها هزینه و تهدیدهای جدی برای امنیت سازمان ایجاد می‌کند.
سه روش برای امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده است:
۱- امنیت فیزیکی: امنیت فیزیکی داراییها عنصری است که در هر سیستم حسابداری وجود دارد؛ مانند استقرار تجهیزات کامپیوتری در اتاقهای قفل‌شده و محدود کردن دسترسی به افراد مجاز و نصب قفلهای لازم بر روی کامپیوترهای شخصی و دیگر تجهیزات کامپیوتری شرکت.
۲- امنیت دسترسی: دسترسی محدود و منطقی به داده‌ها و برنامه‌ها از طریق کامپیوتر و وسایل ارتباطی، سطح بعدی امنیت است. کاربران باید تنها اجازه دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که مجاز به استفاده از آنها هستند. سیستم برای محدود کردن دسترسی باید بتواند با استفاده از آنچه تنها کاربر می‌داند یا اختصاصی کاربر است، میان کاربران مجاز و غیرمجاز تفکیک قایل شود، که متداولترین روش به این منظور، استفاده از رمز عبور است.
۳- امنیت داده‌ها و اطلاعات: روش امنیتی دیگر، ایجاد امنیت داده‌ها و اطلاعات به‌وسیله فراهم کردن برنامه جامع امنیتی است. این برنامه مشخص می‌سازد که چه کسی ممکن است به داده‌ها و برنامه‌ها دسترسی داشته باشد و چه اطلاعاتی نیاز دارد، این اطلاعات در کدامیک از این سیستمها وجود دارد. مدیر ارشد سازمان باید مسئولیت طراحی، سرپرستی و اجرای برنامه امنیتی را بر عهده گیرد.
شرکتها برای کاهش خطر ناکامی در انتقال اطلاعات باید بر شبکه اطلاعاتی خود نظارت و نقاط ضعف آن را شناسایی کنند، پرونده پشتیبان نگهداری و شبکه اطلاعاتی را به‌نحوی طراحی کنند که توانایی پردازش اطلاعات در اوج فعالیت شرکت را داشته باشد. همچنین، خطای انتقال اطلاعات با رمزگذاری داده‌ها و پشتیبانی اطلاعات به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

آینده گزارشگری با سیستم اطلاعات حسابداری
در آینده نقش بسیار عمده‌ای را می‌توان متوجه سیستم اطلاعات حسابداری کرد. در شرایطی که همه امکانات به‌سهولت در دسترس است، دیگر بهانه‌ای برای استفاده از سیستمهای سنتی و دستی وجود ندارد. شرکتهایی که قابلیت اجرای سیستم اطلاعات حسابداری را دارند، در آینده فواید زیادی را خواهند برد. شرکتها از طریق ارائه مدارک و اسناد مالی به‌صورت برخط‌ و به‌موقع قادر خواهند بود تا رضایت سرمایه‌گذاران خود را جلب کنند. همچنین آنها قادر خواهند بود که اثرات مالی تصمیمهای تجاری گذشته خود را بهتر درک و تصمیمهای مربوط به آینده را بهتر پیش‌بینی کنند.
از آنجا که با چنین سیستمی تاخیر در ارائه اطلاعات به حداقل ممکن می‌رسد، لذا تصمیم‌گیری در اسرع وقت امکان‌پذیر است و مدیریت می‌تواند نسبت به تصمیم‌گیریهای انجام‌شده اطمینان به‌دست آورد. با این تفاصیل، در بلندمدت از طریق کاهش تصمیمهای نادرست، هزینه‌های شرکت کاهش پیدا می‌کند و کارایی و اثربخشی تصمیمهای اقتصادی بیشتر می‌شود. همچنین اجرای سیستم اطلاعات حسابداری در درازمدت موجب تقویت بازارهای مالی و پویایی اقتصادی خواهد شد.

نتیجه
این مقاله با ارائه تعریف سیستم اطلاعات حسابداری و مراحل طراحی و اجرای آن و همچنین پرداختن به اهمیت اجرای این سیستم و آینده آن در دنیای تجارت، به لزوم انجام تغییرات در سیستمهای حسابداری با توجه به توسعه فناوری و روابط پیچیده دنیای تجارت می‌پردازد. بسیاری از شرکتها در تلاش هستند که توان نفوذ اطلاعات مالی خود را در محیط شبکه گسترش و ارائه چنین اطلاعاتی به کارکنان، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی افزایش دهند. سیستم یکپارچه اطلاعات حسابداری، دسترسی به اطلاعات از راه دور را به آسانی فراهم می‌آورد. محدودیتهای زمانی و مکانی برای دسترسی به گزارشهای مالی را از بین می‌برد و هزینه و زمان دسترسی به اطلاعات را کاهش و سرعت گردش اطلاعات و عملیات را در واحدها و قسمتهای مختلف سازمان افزایش می‌دهد.
همچنین نتایج حاصل از بررسیها گویای این است که توسعه‌پذیری نظام اطلاعات حسابداری در حوزه گزارشگری داخلی در این سیستم بسیار آسانتر است و در صورت توسعه جغرافیای سازمان، این سیستم می‌تواند به آسانی خود را با آن منطبق کند. این سیستم اطلاعات را به‌صورت صحیح و دقیق در اختیار مدیران قرار می‌دهد و بدین ترتیب، توانایی مدیران در پردازش و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات حسابداری افزایش می‌یابد. افزون بر این، سیستم مذکور موانعی را که در وظایف شرکت وجود دارند از بین می‌برد و به مدیران اجازه دستیابی نامحدود به اطلاعات حسابداری را می‌دهد. مجموعه‌ای از شرایط، یعنی افزایش دستیابی مدیر به اطلاعات حسابداری و همچنین تصمیمهای صحیح در مورد آنها می‌تواند به بهبود شرایط سازمان بینجامد.

همچنین سیستم های بانک اطلاعاتی به طور بالقوه توانایی تغییر ماهیت گزارشگری برون سازمانی را دارد. امروزه زمان و منابع زیادی صرف این موضوع می شود که شرکت ها چگونه اطلاعات حسابداری را برای کاربران برون سازمانی خلاصه و گزارش کنند. چرا یک نسخه از بانک اطلاعاتی مالی شرکت به جای صورت های مالی سنتی به آسانی در اختیار کاربران به روش مورد نظر خود امکان پذیر خواهد بود.

اگرچه فناوری اطلاعات به طور شگفت انگیزی شیوه های تجارت را تغییر داده است، اما تاثیر کمی بر گزارشگری برون سازمانی داشته است. شرکت ها هنوز گزارش های مالی دوره ای (فصلی و سالانه) را بر مبنای اطلاعات بهای تمام شده تاریخی تهیه می کنند. علاوه بر این آنها اطلاعات را به صورت خیلی متراکم و تجمعی تهیه می کنند. تخمین زده می شود به طور متوسط بانک اطلاعات مالی یک شرکت نسبتا بزرگ ۱۰۰ گیگا بایت فضا لازم داشته باشد. این در حالی است که گزارش های سالانه به طور متوسط ۱۰۰ کیلو بایت را در بر می گیرد! در نتیجه، کاربران گزارش های سالانه تنها بخش کوچکی از اطلاعات یک شرکت را استفاده می کنند.

چرا گزارش های سالانه با یک نسخه از بانک اطلاعات مالی شرکت ها جایگزین نمی شود؟ هم اکنون بسیاری از شرکت ها محدویت های دستیابی تهیه کنندگان و مشتریان به بانک های اطلاعاتی داخلی خود را از بین برده اند. برای مثال، تهیه کنندگان کالای شرکت ممکن است به اطلاعات موجودی های شرکت دسترسی داشته باشند تا بتوانند با برنامه ریزی تولید خود و ارسال به موقع کالا کسری موجودی کالای شرکت را جبران کنند، در حالی که آنان به اطلاعات منابع انسانی و حقوق شرکت دسترسی ندارند. شرکت ها نیز به طور مشابه می توانند چگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی خود را تعریف کنند، به نحوی که اطلاعات خیلی مهم در اختیار رقبای شرکت قرار نگیرد. از این دیدگاه، بانک اطلاعاتی می تواند اطلاعات مجاز را در دیسک های فشرده فقط خواندنی یا شبکه اینترنت برای دسترسی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران برون سازمانی قرار دهد.

در حال حاضر توانایی فنی تهیه چنین بانک اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات مزبور وجود دارد. امروزه رایانه های شخصی توانایی پردازش چنین بانک های اطلاعاتی را برای طیف وسیعی از کاربران ممکن می سازد و کاربران برون سازمانی تصویری از عملکرد شرکت و اطلاعات مربوط و به موقع بدست می آورند. در چنین سیستمی ساختار اولیه گزارشگری مالی شامل تعریف عناصر داده ای و ساختار بانک اطلاعاتی است و کاربران مجاز به گرداوری و طبقه بندی اطلاعات مورد استفاده در مدل های تصمیم گیری خود هستند.

شاید بیشترین تاثیر سیستم های بانک اطلاعاتی بر روش استفاده اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری است. مشکل فرموله کردن جستجوهای ضروری در سیستم های حسابداری در سیستم های حسابداری بر مبنای فایل های سنتی یا سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی غیر رابطه ای این است که حسابداران مانند سرایداران اطلاعات عمل می کنند. اطلاعات مالی تنها در فرم های رسمی و در زمان های تعریف شده در دسترس خواهند بود. حسابداران فرم این گزارش ها و زمان انتشار آن ها را (غالبا به شکل ماهانه، فصلی و سالانه) تعیین می کنند.

به هر حال سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه ای، زبان های جستجوی قوی اما ساده برای استفاده کاربران فراهم می کنند. این زبان های جستجو، اطلاعات مالی را در هر زمینه در دسترس مدیران قرار می دهند. صورت های مالی را نه تنها در زمان های رسمی که به طور سنتی تعیین می شود بلکه در هر دوره زمانی که مدیران بخواهند بررسی کنند می توانند به آسانی تهیه کرد. همچنین سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه ای می توانند به آسانی دیدگاه های متفاوت در زمینه پدیده های اساسی مشابه را با یکدیگر تطبیق دهند. برای مثال ستون های جداول ذخیره اطلاعات مربوط به دارایی ها می توانند هم در برگیرنده اطلاعات بهای تمام شده تاریخی و هم دربرگیرنده اطلاعات بهای جایگزینی و قیمت بازار باشند. بنابراین مدیران مجبور نخواهند بود فقط از اطلاعات از قبل تعریف شده حسابداران را بررسی کنند. در پایان سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی امکان یکپارچه کردن اطلاعات مالی و عملیاتی را فراهم کنند. برای مثال اطلاعات مربوط به رضایت مشتریان می تواند در همان جداول مورد استفاده برای ذخیره اطلاعات مربوط به سقف اعتبار و مانده حساب مشتریان ذخیره شود. بنابراین مدیران به مجموعه اطلاعات غنی تری برای تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی دسترسی دارند.

همچنین سیستم های بانک اطلاعاتی به طور بالقوه توانایی تغییر ماهیت گزارشگری برون سازمانی را دارد. امروزه زمان و منابع زیادی صرف این موضوع می شود که شرکت ها چگونه اطلاعات حسابداری را برای کاربران برون سازمانی خلاصه و گزارش کنند. چرا یک نسخه از بانک اطلاعاتی مالی شرکت به جای صورت های مالی سنتی به آسانی در اختیار کاربران به روش مورد نظر خود امکان پذیر خواهد بود.

اگرچه فناوری اطلاعات به طور شگفت انگیزی شیوه های تجارت را تغییر داده است، اما تاثیر کمی بر گزارشگری برون سازمانی داشته است. شرکت ها هنوز گزارش های مالی دوره ای (فصلی و سالانه) را بر مبنای اطلاعات بهای تمام شده تاریخی تهیه می کنند. علاوه بر این آنها اطلاعات را به صورت خیلی متراکم و تجمعی تهیه می کنند. تخمین زده می شود به طور متوسط بانک اطلاعات مالی یک شرکت نسبتا بزرگ ۱۰۰ گیگا بایت فضا لازم داشته باشد. این در حالی است که گزارش های سالانه به طور متوسط ۱۰۰ کیلو بایت را در بر می گیرد! در نتیجه، کاربران گزارش های سالانه تنها بخش کوچکی از اطلاعات یک شرکت را استفاده می کنند.

چرا گزارش های سالانه با یک نسخه از بانک اطلاعات مالی شرکت ها جایگزین نمی شود؟ هم اکنون بسیاری از شرکت ها محدویت های دستیابی تهیه کنندگان و مشتریان به بانک های اطلاعاتی داخلی خود را از بین برده اند. برای مثال، تهیه کنندگان کالای شرکت ممکن است به اطلاعات موجودی های شرکت دسترسی داشته باشند تا بتوانند با برنامه ریزی تولید خود و ارسال به موقع کالا کسری موجودی کالای شرکت را جبران کنند، در حالی که آنان به اطلاعات منابع انسانی و حقوق شرکت دسترسی ندارند. شرکت ها نیز به طور مشابه می توانند چگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی خود را تعریف کنند، به نحوی که اطلاعات خیلی مهم در اختیار رقبای شرکت قرار نگیرد. از این دیدگاه، بانک اطلاعاتی می تواند اطلاعات مجاز را در دیسک های فشرده فقط خواندنی یا شبکه اینترنت برای دسترسی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران برون سازمانی قرار دهد.

در حال حاضر توانایی فنی تهیه چنین بانک اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات مزبور وجود دارد. امروزه رایانه های شخصی توانایی پردازش چنین بانک های اطلاعاتی را برای طیف وسیعی از کاربران ممکن می سازد و کاربران برون سازمانی تصویری از عملکرد شرکت و اطلاعات مربوط و به موقع بدست می آورند. در چنین سیستمی ساختار اولیه گزارشگری مالی شامل تعریف عناصر داده ای و ساختار بانک اطلاعاتی است و کاربران مجاز به گرداوری و طبقه بندی اطلاعات مورد استفاده در مدل های تصمیم گیری خود هستند.

شاید بیشترین تاثیر سیستم های بانک اطلاعاتی بر روش استفاده اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری است. مشکل فرموله کردن جستجوهای ضروری در سیستم های حسابداری در سیستم های حسابداری بر مبنای فایل های سنتی یا سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی غیر رابطه ای این است که حسابداران مانند سرایداران اطلاعات عمل می کنند. اطلاعات مالی تنها در فرم های رسمی و در زمان های تعریف شده در دسترس خواهند بود. حسابداران فرم این گزارش ها و زمان انتشار آن ها را (غالبا به شکل ماهانه، فصلی و سالانه) تعیین می کنند.

به هر حال سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه ای، زبان های جستجوی قوی اما ساده برای استفاده کاربران فراهم می کنند. این زبان های جستجو، اطلاعات مالی را در هر زمینه در دسترس مدیران قرار می دهند. صورت های مالی را نه تنها در زمان های رسمی که به طور سنتی تعیین می شود بلکه در هر دوره زمانی که مدیران بخواهند بررسی کنند می توانند به آسانی تهیه کرد. همچنین سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه ای می توانند به آسانی دیدگاه های متفاوت در زمینه پدیده های اساسی مشابه را با یکدیگر تطبیق دهند. برای مثال ستون های جداول ذخیره اطلاعات مربوط به دارایی ها می توانند هم در برگیرنده اطلاعات بهای تمام شده تاریخی و هم دربرگیرنده اطلاعات بهای جایگزینی و قیمت بازار باشند. بنابراین مدیران مجبور نخواهند بود فقط از اطلاعات از قبل تعریف شده حسابداران را بررسی کنند. در پایان سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی امکان یکپارچه کردن اطلاعات مالی و عملیاتی را فراهم کنند. برای مثال اطلاعات مربوط به رضایت مشتریان می تواند در همان جداول مورد استفاده برای ذخیره اطلاعات مربوط به سقف اعتبار و مانده حساب مشتریان ذخیره شود. بنابراین مدیران به مجموعه اطلاعات غنی تری برای تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی دسترسی دارند.

پرسشنامه تاثیر تفاوت جنسیت بر انگیزه های خرید اینترنتی در بین مشتریان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی تاثیر تفاوت جنسیت بر انگیزه های خرید اینترنتی در بین مشتریان (انگیزه های احساسی –  اجتماعی، انگیزه های هویتی، انگیزه های کاربردی، میزان خرید اینترنتی خریداران)

تعداد سوال: ۲۰

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تاثیر تفاوت جنسیت بر انگیزه های خرید اینترنتی در بین مشتریان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف خرید اینترنتی

خرید اینترنتی (به انگلیسی: Online Shopping) نوعی خرید است که از طریق فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود. از مهم ترین و بزرگ ترین سایت‌های خرید اینترنتی می‌توان به سایت‌هایئی‌بی و آمازون اشاره کرد.

در این نوع فروشگاه که بعد از به وجود آمدن اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت، فروشنده لیست و مشخصات کالاهای خود را در سایت قرار می‌دهد و خریدار پس از مراجعه به این سایت و مطالعهٔ مشخصات و ویژگی‌های کالا، نسبت به ثبت سفارش خرید از فروشگاه اقدام می‌کند. این سفارش‌ها پس از بررسی و تایید نهایی توسط مسئولان سایت با توجه به نوع کالا و حجم و وزن آن توسط پیک موتوری، پست و یا باربری به آدرس سفارش‌دهنده ارسال می‌شود و وجه کالا به روش‌های مختلف قابل پرداخت می‌باشد. امروزه تجارت الکترونیک در سر تا سر دنیا بسیار رواج پیدا کرده است.

اغلب پرداخت در این فروشگاه‌های اینترنتی به وسیله ابزارهای پرداخت الکترونیک قابل انجام است. کارت‌های پرداخت الکترونیک، چه بصورت مجازی (فقط قابل استفاده در فضای اینترنت) و چه به صورت فیزیکی اغلب قابل استفاده در چنین محیط‌هایی هستند. البته فروشگاه‌های اینترنتی محلی معمولاً قابلیت تحویل پول در هنگام دریافت کالا را نیز دارند، ولی در خریدهای اینترنتی جهانی معمولاً چنین امکانی فراهم نیست.

فروشگاه‌های موفق اینترنتی معمولاً ابتدا باید اعتماد مشتری را جلب نمایند تا به موفقیت دست بایند. بهترین قیمت همراه با کیفیت عرضه باید واقعی باشد. زیرا مشتریان در فضای مجازی به راحتی هر فروشگاهی را با دیگران مقایسه می‌کنند و تا به آن اطمینان نکنند دست به خرید نمی‌زنند.

خرید اینترنتی در جهان روز به روز به صرفه تر و مناسبتر از گذشته شده و اجازه مقایسه قیمت/کیفیت و خدمات کالا را به مصرف کنندگان می‌دهد. بدین ترتیب رضایت مشتریان بیش از پیش شده و اغلب ترجیح می‌دهند خرید خود را از اینترنت انجام دهند. در خیلی از موارد حتی خریداران کالای خود را در فروشگاهها انتخاب و سپس آن را از اینترنت خریداری می‌کنند چون به صرفه تر خواهد بود. در برخی از نقاط جهان مانند امریکا فروشهای اینترنتی از فروشهای حضوری پیشی گرفته است و این امر عرضه کنندگان را برآن داشته است که علاوه بر عرضه فیزیکی کالا/خدمات خود، عرضه اینترنتی را هم یکی از ملزمات خود بدانند.

دانلود مقاله تاثیر تلفن همراه بر جوانان

دانلود مقاله تاثیر تلفن همراه بر جوانان

40665

هدف: بررسی تاثیر تلفن همراه بر جوانان

تعداد صفحات: ۲۰

تعداد منبع: ۹

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از مقاله

زندگی بشر از آغاز تا به امروز که عصر تکنولوژی است آن‌قدر تغییر و تحول داشته که حتی تصور بازگشت به قرن‌ها پیش و تجربه آنچه بر انسان اولیه گذشت، خنده‌دار و یا شاید مرگ‌آور باشد. فقط یک مثال ساده فرض کنید برای باخبر کردن انسانی از حادثه‌ای که اتفاق افتاده یا در خطر آن حادثه است در دوران‌های گذشته ماه‌ها طول می‌کشید که این مهم انجام شود و در هنگام باخبر شدن یا آن حادثه دیگر مصداقی نداشت و یا فرد حادثه دیده بود و کار از کار گذشته بود اما در عصر کنونی فقط کافی است در اطاقی که راحت نشسته‌‌اید و برای دوستی که کیلومترها آنطرف‌تر و فقط با یک تماس یا نه با یک پیام کوتاه این مهم را به انجام رسانید، با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن. امروزه تلفن همراه مهمترین تکنولوژی جوامع محسوب می‌شوند که ضمن ایجاد «خلوت مستقل فردی» رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه‌ای معنادار کرده است. نظام برنامه‌ای تلفن همراه، قابلیت‌های متنوع چندرسانه‌ای و ظرفیت‌هایی مثل صدابرداری، فیلم‌برداری، عکاسی، اتصال به اینترنت و ماهواره و انطباق‌پذیری با رایانه و برنامه‌های آن، را برای این وسیله کوچک ایجاد کرده است به طوری که در حال حاضر در کنار تمامی نیازهای فردی اجتماعی فرد، تلفن همراه نیز ضرورت پیدا کرده است

بیان مسئله

جوانان به دلیل جوان بودن همواره در معرض دو دیدگاه در جامعه قرار دارند: ۱ـ از نگاه والدین و ۲ـ از دیدگاه جامعه. اما امروز بیشتر از گذشته والدین به دلیل ظهور تکنولوژی‌های جدید احساس می‌کنند که باید جوان خود را در کنترل داشته و دائماً بر آن نظارت کنند و از سوی دیگر جوان امروز که با ظهور و بروز فن‌آوری‌های جدید نه تنها خود را درگیر آن‌ها نموده بلکه هر روز مشتاق‌تر از دیروز برای بروز فن‌آوری جدید خود را آماده می‌بیند، باعث شده است والدین بیش از گذشته به تلفن همراه که مهمترین تکنولوژی قرن حاضر است به عنوان ابزاری برای کنترل بیشتر جوان خود نگاه داشته باشند. کای ویترز از انستیتوی تحقیقات راهبردی اجتماعی انگلستان می‌گوید تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود نگرانی از جرایم مربوط به تلفن همراه، والدین می‌گویند جوانان با تلفن همراه از امنیت بیشتری برخوردارند. این تحقیق نشان می‌دهد که والدین معمولاً هنگامی که فرزندانشان وارد دبیرستان می‌شوند برای آنها تلفن همراه می‌خرند تا بتوانند بر آنها نظارت داشته باشند یا در مواقع ضروری بتوانند با آنها تماس بگیرند. اما مهمتر از این، نگاهی است که جامعه به جوان دارد. جوامع همواره لبریز از انتظاراتی است که از جوانان باید سر بزند و از آن‌ها شکل بگیرد. رفتارهایی از قبیل عدم بزهکاری، مؤدب بودن، رعایت احترام به بزرگ‌ترها و… اما در این میان جوامع از تکنولوژی تلفن همراه برای جوانان برداشت‌هایی متفاوت ارائه نموده اند و تقریباً اشتراکات این مهم عبارتند از: جوانان با تلفن همراه باید جوانی، ۱ـ در دسترس دائمی بوده، ۲ـ کارآ و به موقع بودن و… به هر حال آنچه مهم است اینکه فرهنگ استفاده از تلفن همراه نه تنها در بین جوانان بلکه در کل جامعه به اندازه پیشرفت‌های تکنولوژی که در گوشی‌های تلفن همراه کرده است هماهنگ نبوده است و فرهنگ استفاده از تلفن همراه باید تقویت شود و این میسر نمی‌شود مگر آنکه متولیان فرهنگی کشور فکری بیاندیشند و بسترسازی مناسب جهت ادامه این فن‌آوری پدید آورند.

فرهنگ جوانان و تکنولوژی جدیدی به نام تلفن همراه

با وجود مطالبات و خواسته‌های کاربران تلفن همراه به خصوص جوانان، دیگر استفاده صرف از این ابزار ارتباطی نوین برای تماس‌های تلفنی و مکالمه اهمیتی ندارد. بررسی‌ها و تحقیقات حاکی از این است که بخش اعظم کاربران در جامعه بویژه جوانان به دلیل استفاده از ارزش‌های افزوده جدید و کارکردهای مختلف، از تلفن همراه استفاده می‌کنند و نیازها و مطالبات روزافزون همین جوانان، شرکت‌ها و کمپانی‌های تولیدکننده را بر آن داشته تا برای پاسخ به این نیازها دست به ابتکارهای نوین و خلاقیت بزنند و بر همین اساس است که می‌بینیم هم‌اکنون گوشی‌های تلفن همراه دارای فن‌آوری‌های نوینی هستند که از جمله آنها می‌توان به دسترسی به اینترنت، رادیو، تلویزیون، پخش آهنگ، ارسال پیام کوتاه و… اشاره نمود. این تکنولوژی‌های رسانه‌ای به سرعت فراگیر شد و فرهنگ جدیدی برای خود دست و پا کرد. بر همین اساس شرکت‌های تولیدکننده از ترس اشباع جوانان در آینده، قصد دارند با انواع ترفندهای مختلف از قبیل کاهش قیمت گوشی و… جوانان را ترغیب و تسلیم خود ساخته و آنها را به مصرف‌کننده دائمی محصولات خود تبدیل نمایند.

این فن‌آوری جدید در میان جوانان به یک ابزار مهم ارتباط اجتماعی بدل گشته است به طوری که برخی از جوانان هویت فردی خود را در گرو تلفن همراه می‌دانند یا به عبارتی خود را با آن تعریف می‌کنند. با انتخاب نوع زنگ تلفن همراه، صفحه نمایش آن و آهنگ‌هایی که داخل آن ذخیره می‌کنند، پیامک‌هایی که ارسال می‌نمایند و… وضعیت اجتماعی خود را به دیگران می‌شناسانند. گسترش غیرقابل انتظار تلفن همراه در جامعه و کاربردهای آن به لحاظ اقتصادی برای بسیاری از والدین نگرانی‌های خاصی را نیز در پی داشته و مشاهده صورتحساب فرزندانشان در پایان هر ماه آن‌ها را شوکه نموده است.

از سویی دیگر مراکز آموزشی نیز از استفاده بدون ضابطه و انتشار مسایل غیراخلاقی از طریق تلفن همراه در بین جوانان نگران هستند. آن‌ها معتقدند برخی مسایل تلفن همراه باعث سست شدن پیوند خانوادگی می‌شود و ارتباط چهره به چهره و رودرروی اعضای خانواده را کاهش می‌دهد. اما در مجموع این ابزار چند رسانه‌ای مرزهای جدیدی را در ارتباطات اجتماعی و فرد بوجود آورده است که هدایت و کنترل کاربردها و برجسته کردن نقش‌های مثبت این ابزار ارتباطی یک ضرورت محسوب می‌شود و لاجرم جهت جلوگیری از ترویج اصول غیراخلاقی در بین جامعه و به خصوص قشر جوان همانگونه که اشاره شد بحث فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی بستر مناسب استفاده صحیح از تلفن همراه در میان جوانان اجتناب‌ناپذیر

۲- تأثیرات تلفن همراه بر جوانان و جامعه

الف ـ مضرات تلفن همراه

استفاده از تلفن همراه در جامعه کنونی و با پیشرفت فن‌آوری اجتناب‌ناپذیر است. میزان بی‌رویه استفاده، تنوع در استفاده و… از جمله عواملی است که نگرانی‌ها درباره اثرات تلفن همراه بر سلامت فردی و اجتماعی انسان را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بخش سعی می‌شود مضرات تلفن همراه در سه قسمت به شرح ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

۱ـ تلفن همراه و تأثیر بر سلامت جسمی فرد

۲ـ تلفن همراه و تأثیر آن بر سلامت روحی و روانی فرد

۳ـ تلفن همراه و تأثیر بر سلامت اجتماعی فرد

۱ـ تلفن همراه و تأثیر بر سلامت جسمی فرد

بسیاری از بررسی‌های اخیر در زمینه تلفن همراه متوجه تأثیرات احتمالی آن بر سلامت جسمی افراد و به خصوص جوانان بوده است. شواهد علمی بسیار کمی در مورد افزایش نوع خاصی از تومورهای مغزی در استفاده مداوم از تلفن همراه وجود دارد. در کشورهای اتریش، آلمان و سوئیس تاکنون دانشمندان مقالات زیادی در این مورد ارائه نموده‌اند و از دولت‌ها خواسته‌اند که به گونه‌ای قانون‌گذاری کنند که کمترین میزان زیان به افراد برسد. اگرچه بعضاً گزارش‌های ضد و نقیضی درباره اثرات تلفن همراه بر سلامت جسم افراد از سوی مراکز مختلف تحقیقاتی منتشر می‌شود؛ ولی به زعم اغلب کارشناسان علوم پزشکی با توجه به ماهیت و تأثیرات شناخته شده امواج الکترومغناطیسی در طول موجهای مختلف بر سیستم‌های بیولوژیکی جسم انسان نمی‌توان خطرات تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی همراه آن را نادیده گرفت و انکار نمود. البته از طرف دیگر، نباید این واقعیت را هم فراموش کرد که چنین خطراتی در استفاده از بسیاری از تجهیزات مثل سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی از جمله تلویزیون، رایانه، اجاق‌های ماکروویو و… با کاربردهای روزانه گرفته تا تجهیزات پزشکی از قبیل پرتونگاری، پرتودرمانی و… و سیستم‌های رادار، دکل‌های برق و… هم وجود دارد که هیچ‌گاه مانعی برای استفاده از آنها نبوده است و مهم برخورد علمی و آگاهانه با دستاوردهای فن‌آوری‌های جدید و به حداقل رساندن خطرات و آسیب‌های اجتناب‌ناپذیری است که ممکن است در ورای فواید و کاربردهای هر محصول و دستاورد فنی و تکنولوژیک وجود داشته باشد. در اینجا به صورت تیتروار به برخی مضرات جسمی استفاده از تلفن همراه اشاره‌ می‌شود:……

مقاله: آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده

مقاله: آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده

00ماهواره

هدف: ارزیابی کلی آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده

تعداد صفحات: ۲۲

تعداد منابع: ۱۳

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از مقاله:

در روند پر شتاب جهانی، تکنولوژی ارتباطی با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده وچهرۀ جهان را دگرگون کرده است. گستره وژرفای این دگرگونی به حدی است که جامعۀ نوینی در حال پیدایش وشکل گیری ودورۀ جدیدی در حیات بشر آغاز شده است. عنصر شاخص وتأثیر گذار بر این روند تحول ودگرگونی، تکنولوژی است که در عرصۀ رسانه ها، هر روز جلوۀ تازه تر وبدیع تری پیدا می کند. رسانه ها، وسیلۀ انتقال پیام واطلاعاتند وبه کمک تکنولوژی، تمام سطوح اجتماعی را در همۀ سرزمینها، تحت سیطره قرار می دهند. بر خلاف گذشته، تکنولوژی ارتباطات صرفاَ در اختیار متخصصین نیست، ودر زندگی روزمرۀ مردم معمولی، در زمرۀ نیازهای اساسی در آمده است. تکنولوژی ارتباطی این امکان را فراهم کرده است که انسانها بدون واسطۀ دیگران با یکدیگر سخن بگویند، ارتباط برقرار کنند، از افکار ودیدگاه های هم مطلع شوند وبر یکدیگر تأثیر بگذارند. همین قدرت جادویی رسانه های نوین است که آن را به یک سلاح مؤثر فرهنگی بدل کرده است. سلاحی که توسط کشورهای قدرتمند با هدف تثبیت وگسترش سلطۀ خویش به کار گرفته می شود تا در ساختار فرهنگ های ملی وبومی اختلال ایجاد کنند وپندار وکردار ملت ها بر گونۀ الگوها ومعیارهای تبلیغ وترویج شده، شکل دهند. تکنولوژی نوین ارتباطی وقتی با خواسته ها وتمایلات صاحبان وسازندگان آن، یعنی قدرتهای بزرگ و فرهنگ مهاجم آنها که یکسانی فرهنگی ورفتاری را در سراسر جهان هدف گرفته اند، جمع می شود، معضل ومسئلۀ مهمی را فرا روی کشورها وملتهای دیگر قرار می دهند. کشورها وملتهایی که به فرهنگ ملی وبومی خود اصالت می دهند ومی کوشند تا در برابر تهاجم فرهنگ غرب مقاومت کنند.

در خانواده با معیارهای اسلامی، مرد احساس مسؤولیت عمیقی در قبال اعضای خانواده‌ی خود دارد اما در برنامه‌های ماهواره‌ای مرد خانواده به عنوان یک فرد مطرح می‌شود که امیال فردی‌اش معیار رفتارهای او هستند و برای تأمین امیال و نیازهای خود می‌تواند روابط مقدس خانوادگی را زیر پا بگذارد. فرهنگ هر جامعه‌ای از مناسبات زندگی روزمره‌ی آن سرچشمه می‌گیرد و بدیهی است فرهنگ در مقام نرم‌افزار، با امکانات و مقدورات سخت‌افزاری خاص سازگار است. به این معنا که جامعه و فرهنگ در تناظر با هم قرار دارند و همدوش هم تغییر می‌کنند و تحول می‌یابند. ورود هر عامل بیگانه به این مناسبات باعث جابجایی غیرکارکردی(معیوب) عناصر فرهنگی و اجتماعی خواهد شد و موجد آسیب‌هایی می‌شود که زندگی روزمره را در ذهن و عین دچار مشکل خواهد کرد. از این منظر، ماهواره‌ها از جمله عناصر بیگانه‌ای هستند که با ورود به مناسبات فرهنگی جامعه‌ی اسلامی ایران، ممکن است اثرات زیانباری بجا بگذارند. محمل ماهواره در ایران، خانواده‌ها هستند که به نوبه‌ی خود مهمترین نهاد اجتماعی و بنیان انتظام اجتماعی به حساب می‌آیند. بر این اساس مهمترین اثر ماهواره متوجه مهمترین بنیان اجتماع است و آسیب‌های آن در گام اول متوجه خانواده‌‌ها و اعضای آن است. خانواده نهادی فرهنگی است و مهمترین عنصر آن را عناصر فرهنگی تشکیل می‌دهند و لذا تغییرات فکری که- تحت تأثیر ماهواره- در افراد خانواده ایجاد می‌شود، سرآغاز آشفتگی در ترکیب این نهاد خواهند بود. فرهنگ نیز در رابطه‌ی متقابل با واقعیات زندگی قرار دارند و لذا واقعیات زندگی هستند که مناسبات فرهنگیِ ضروری برای بقای خانواده را فراهم می‌آورند. برنامه‌های ماهواره‌ای فرهنگی را معرفی می‌کنند که متناسب یا ترکیب متفاوتی از خانواده‌هاست که مطلوب سنت ایرانی و اسلامی نیست و لذا کاربست آنها به تغییر ترکیب اسلامیِ خانواده‌ی ایرانی می‌انجامد. خانواده‌ای که در ذهنِ زن و مرد دارای تقدس و احترامی لایزال است و تغییر در آن به اغتشاش ذهنی، ناآرامی و نارضایتی از زندگی منجر می‌شود. از منظر منطقی میان ایده‌ و ماده پیوندِ متقابل برقرار است. یعنی مناسبات زندگی اجتماعی در یک جامعه با عقاید جاری در آن دارای هماهنگی بنیادی است. بر همین اساس- «اینجا و اکنون»- به معنای زمان و مکان در تلاطم با هم قرار دارند. رسانه‌های ماهواره‌ای این تطابق را مختل می‌کنند و ایده‌هایی را که بر اساس واقعیات زندگی «دیگر» ساخته‌ شده است، بعنوان واقعیات زندگی ما ارائه می‌کنند. این گسست باعث سردرگمی و ایجاد اغتشاش ذهنی افراد می‌شود و میان واقعیات زندگی خود با ایده‌های ارائه شده در برنامه‌های ماهواره‌ای دچار تردید و تردد می‌شوند. تلویزیون‌های ماهواره‌ای با حضور در خانه‌‌ی ایرانیان به خصوصی‌‌ترین حوزه‌های زندگی آنان دسترسی پیدا کرده و با نمایش مناسبات و روابط ناسازگار با زندگی ایرانی، الگوهای مختلف زندگی خانوادگی را معرفی می‌کنند. این در حالی است که محتویات چنین روابط و ارتباطاتی بر اساس واقعیات زندگی ایرانی بنا نشده و با عناصر دینی و آیین اسلامی فاصله‌ای پرناشدنی دارد. وبخاطر نشان دادن اهمیت، ضرورت و فوریت پرداختن به مسئله و معضلی که جامعه، خانواده و فرهنگ ما را نیز به ناگزیر وعمیقاً متأثر کرده است، این تحقیق انجام گرفته است تاشاید بتوان گامی کوچک در ارتقای سطح آگاهی خانواده ها برداشت.

ماهیت ماهواره

ماهواره ها بخش مهمی از زندگی مدرن امروز به شمار می روند. ما هر روز از آن ها استفاده می کنیم بدون آنکه به ارزش آن ها پی ببریم. پیش بینی وضعیت جوی هوا، اخبار حوادث که هر لحظه در اقصی نقاط جهان روی می دهند. تلفن های راه دور و سیستم ارتباطی از طریق اینترنت توسط ماهواره ها ارسال می شوند. درواقع ماهواره شئ ای است که پیرامون چیز دیگری می چرخد یا گردش می کند. مثلاً ماه قمر، (= ماهواره ) طبیعی کرۀ زمین محسوب می شود. اما وقتی ما در مورد ماهواره ها صحبت می کنیم معمولاً منظورمان اشیاء مصنوعی یا دست ساز انسان است که به فضا پرتاب می شوند و در مدار زمین به گردش در می آیند. هر ماهواره در اعماق فضای ساکت و تاریک و در فاصله ای کیلومترها دورتر از زمین، بالای سرمان می چرخد. اما خود ماهواره به دور از این سکوت حاکم در فضاسـت. زیرا هـر ثانیه هزاران علایـم رادیویی را از زمـیـن دریافـت می کند ویا هزاران علایم رادیویی را در هر ثانیه به زمین ارسال می کند.

آسیب شناسی استفاده از ماهواره

این روزها آمارهای ضدو نقیضی ازدرصد استفاده کنندگان از ماهواره در کشورمان به گوش می رســد که از میان این آمار در خوشبینانه ترین حالــت حدود ۱۵ درصــد ودر بدبینانه ترین گمانه زنی ها حدود ۵۰ درصد از خانواده هـــای ایــرانی از ماهــواره استفاده می کنند، بی شک خانواده های استفاده کننده از ماهواره را می توان قربانیان تبعات بسیار بد و پرهزینه برای جامعه دانست ،در این نوشته سعی می کنم که مقداری از تبعات سوء استفاده از ماهواره را بیان کنم…….

پرسشنامه بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر فعالیت جنسی در دوران بارداری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر فعالیت جنسی در دوران بارداری

تعداد سوال: ۱۳

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر فعالیت جنسی در دوران بارداری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

بررسی علمی آمیزش جنسی در دوران بارداری

آیا آمیزش جنسی و نزدیکی می تواند به جنین صدمه بزند و یا باعث سقط شود ؟

در یک حاملگی طبیعی و بدون خطر ، آمیزش جنسی و نزدیکی نمی تواند چنین خطری ایجاد کند.جنین به خوبی توسط کیسه ی آب و ماهیچه های رحمی محافظت می شود . علاوه براین یک ترشح غلیظی در دهانه رحم وجود دارد و آنرا می بندد و از انتقال عفونت به داخل رحم جلوگیری می کند.

هر چند معمولاً به خانمهایی که سابقه ی  سقط دارند توصیه می شود که آمیزش جنسی نداشته باشند اما آماری که این نظریه را تایید نماید وجود ندارد. تقریباً ۴۰ % از اولین سقط ها را می توان به ناهنجاریهای ژنتیکی جنین مربوط کرد.نارساییهای هورمونی و عفونتهای تناسلی نیز نقش مهمی در ایجاد سقط دارند…

ولی آمیزش جنسی و نزدیکی، نقشی ندارد. اگر احیاناً پس از نزدیکی، سقط صورت گیرد، پدر و مادر احتمالاً خودشان راسرزنش می کنند ولی باید این را بدانند که در هر حال این سقط صورت می گرفت و ارتباطی یه آمیزش جنسی آنها نداشته است. شما ممکن است حرکات جنین را درحین مقاربت و آمیزش جنسی احساس کنید ولی این حرکات در تمام مواقع دیگر نیز وجود دارند، نگران نباشید، حرکات او نشان دهنده ناراحتی و یا خطر برای او نمی باشد.

 

آیا مقاربت می تواند باعث زایمان زودرس شود ؟

در صورتی که خانمی سابقه ی زایمان زودرس دارد،توصیه می شود که در صورتی که نزدیکی و آمیزش جنسی انجام می شود سعی کند به اوج لذت جنسی ( ارگاسم ) نرسد. چنین حالتی در زن باعث ایجاد انقباضات جزئی در رحم می شود. از آنجایی که مایع منی محتوی ماده ای بنام پروستاگلاندین می باشد و آن هم باعث تحریک انقباضات رحمی می شود، توصیه می شود این مایع در واژن ریخته نشود (یا از کاندوم استفاده شود و یا همانند روش جلوگیری طبیعی، نزدیکی صورت گیرد) و بطور کلی نزدیکی با ملایمت بیشتری همراه باشد.

البته در کسانی که سابقه ی زایمان زودرس ندارند، این مسائل نقشی ندارند. با این حال توصیه می شود در یکی دوماه آخر دقت بیشتری در این مسائل صورت گیرد.

 

آیا حاملگی در تمایلات جنسی زن تأ ثیری دارد؟

از نظر روحی، نگرانی راجع به حاملگی و بچه و احساس این که اندام ازفرم عادی خارج شده می توانداز میزان تمایلات جنسی زن بکاهد. از نظر جسمی، درسه ماهه ی اوّل تهوع و استفراغ و خستگی و درسه ماهه آخر افزایش وزن و فرم شکم و حساسیت پستانها، افزایشات ترشحات رحمی و تکرار عفونتهای قارچی همه می توانند میل جنسی زن را کاهش دهند .البته از نظرعلمی، به علت افزایش میزان هورمونهای جنسی وجریان خون لگنی، قاعدتاً تمایل جنسی زن باردار بیشتر می شود.

 

تمایلات جنسی مرد در دوران بارداری زن چگونه است ؟

مردها نیز نگرانیهایی در دوران بارداری خانمشان دارند، نگران هستند که مبادا آمیزش جنسی و نزدیکی به بچه صد مه ای بزند و یا باعث ناراحتی مادر شود.

 

 

 آمیزش جنسی,آمیزش جنسی چیست,آمیزش جنسی در زمان حاملگی,آمیزش زن و مرد,آمیزش

 

برخلاف نگرانی خانمها از اندام جدیدشان،  بسیاری از آقایان از فرم جدید بدن خانمشان راضی هستند و مقاربت را نوعی نزدیک تر شدن به شرایط جدید همسرشان می دانند.البته معمولاً آقایان ملاحظه شرایط خانمشان راخواهند کرد اما اگر شوهرتان مشکلی در این زمینه دارد حتماً با ماما یا پزشکتان مطرح کنید.

 

آیا نحوه ی مقاربت در حاملگی باید تغییر کند؟

با پیشرفت حاملگی قاعدتاً وضعیت عادی مقاربت و آمیزش جنسی برایتان مشکل تر می شود و علاوه بر این با بزرگ شدن رحم و جنین، خوابیدن مادر به پشت برای جنین خطرناک می شود بنابراین توصیه می شود که نزدیکی یه صورت خوابیدن به پهلو و یا زن بر روی مرد صورت گیرد.

نکته مهم دیگر در آمیزش جنسی اینست که حتماً باید با ملایمت انجام شود و همچنین نوک پستان مادر تحریک نشود چرا که تحریک نوک پستان زن باردار (چه دست زدن و چه مکیدن) می تواند باعث ترشح نوعی هورمون شود که می تواند باعث انقباضات زایمانی شود. البته باید توجه کرد که هدف از مقاربت فقط ارضای میل جنسی نیست بلکه می توان تنها با آغوش گرفتن یکدیگر ابراز عشق نمود.

 

آیا اثرات حاملگی بر مقاربت پس از زایمان هم وجود دارد ؟

نمی توان کتمان کرد که پس از زایمان تغییرات واضحی در بدن زن ایجاد می شود از جمله پستانها شل تر از سابق هستند، خطوط روی شکم و سینه و افزایش وزن نیز وجود دارد.

واژن (مهبل) که همان مجرای مقاربت نیز هست به سفتی سابق نیست و اینها همگی باعث می شوند که لذت نزدیکی مانند قبل از بارداری نباشد (برای جلوگیری از شلی واژن بعد از زایمان بهتر است روزانه چندین مرتبه این ورزش را انجام دهید : ماهیچه های واژنتان را سفت کنید و سپس به تدریج شل نمایید). البته این تغییرات به مرور عادی می شوند وهر دو شما به این مسائل عادت می کنید.

بیشتر پزشکان توصیه می کنند که تا پایان دوره ی نفاسی (۶ هفته پس از زایمان) نزدیکی و  آمیزش جنسی صورت نگیرد و قاعدتاً چون تا این دوره مقداری خونریزی و یا لکه بینی وجود دارد، هم از نظر بهداشتی و هم از نظر شرعی نیز مقاربت مسأله دارد . چون تا وقتی که خونریزی وجود دارد نشان دهنده ی اینست که دهانه ی رحم هنوز مقداری باز است و برای جلوگیری از عفونت بهتر است آمیزش جنسی صورت نگیرد.حداقل زمان برای دوری از مقاربت و آمیزش جنسی تا وقتیست که بخیه ها جوش نخورده اند.

پس از ترمیم بخیه ها و رفع لکه بینی، نزدیکی بلامانع است.  باید در اینجا یاد آوری کرد که دراین زمان (دوره ی نفاسی) بهترین زمان برای تصمیم جهت روش جلو گیری از بارداری می باشد، آن را فراموش نکنید.