مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۵ / فروردین

آرشیو ماه: فروردین ۱۳۹۵

پرسشنامه سبک اسنادی کودکان (CASQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی سبک های اسنادی در کودکان

تعداد سوال: ۴۸

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سبک اسنادی کودکان (CASQ)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش ترس های بالینی کودک در چهار بعد «ترس از رویه های درمانی، ترس از محیط، مسائل درونی فردی و مسائل برون فردی»

تعداد سوال: ۲۷

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده (شکل بسته بندی، اندازه بسته بندی، رنگ بسته بندی، اطلاعات مندرج بر روی بسته بندی)

تعداد سوال: ۳۰

تعداد بعد: ۵

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه رابطه تصویر شرکت با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی رابطه تصویر شرکت با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

تعداد سوال: ۲۴

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رابطه تصویر شرکت با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه رابطه زنجیره تأمین سبز با مزیت رقابتی و عملکرد شرکت

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی رابطه زنجیره تأمین سبز با مزیت رقابتی و عملکرد شرکت

تعداد سوال :۲۷

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۱۰۰۰ تومان

210,000ریال – خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رابطه زنجیره تأمین سبز با مزیت رقابتی و عملکرد شرکت

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و زنجیره تأمین

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی رابطه فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک، مبادله الکترونیکی با شرکای تجاری، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطلاعات، حمایت مدیران ارشد) و زنجیره تأمین

تعداد سوال: ۳۵

تعداد بعد: ۵

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و زنجیره تأمین

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه اشتراک دانش در فضای مجازی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان تمایل کارکنان به اشتراک دانش در فضای مجازی

تعداد سوال: ۱۵

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه اشتراک دانش در فضای مجازی

پرسشنامه طب مکمل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

پرسشنامه طب مکمل

هدف: بررسی میزان آگاهی افراد از طب مکمل

تعداد سوال: ۲۰

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

پرسشنامه طب مکمل دانلود پرسشنامه طب مکمل، خرید پرسشنامه طب مکمل، پرسشنامه ، پرسشنامه طب مکمل استاندارد، سایت دانلود پرسشنامه

مقیاس سنجش گرایش به طلاق

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان گرایش افراد به طلاق

تعداد سوال: ۱۱

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی

۲- مقیاس باورهای کودکان درباره طلاق والدین کوردک و برگ (CBAPS)

۳-مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII)

۴- پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

۵- پرسشنامه طلاق (نشانه های هشداردهنده طلاق)

مقیاس سنجش گرایش به طلاق

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

مقیاس تصویر خودمنفی موسکویچ و هایدر (NSPS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

مقیاس تصویر خودمنفی موسکویچ و هایدر (NSPS)

هدف: سنجش نگرانی های تصویر خود (نگرانی از آشکار شدن ویژگی های ظاهر فیزیکی، نگرانی از آشکار شدن ویژگی های مرتبط با کفایت اجتماعی (۱)، نگرانی از آشکار شدن ویژگی های مرتبط با کفایت اجتماعی (۲)، نگرانی از آشکار شدن علائم اضطراب)

تعداد سوال: ۲۶

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

۲- مقیاس تصویر خود منفی مسکوویچ (NSPS)

۳- آزمون تصویر تن فیشر

۴- مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

۵- پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

مقیاس تصویر خودمنفی موسکویچ و هایدر (NSPS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.