مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۴ / اسفند

آرشیو ماه: اسفند ۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

پرسشنامه ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی

هدف: ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی (دسترسی، پشتیبانی، آزمون ها و پرسش ها، تمرین ها و تکالیف، منابع اطلاعاتی، محتوای الکترونیکی، واسط کاربر، ارایه درس)

تعداد سوال: ۵۲

تعداد بعد: ۸

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه یوزرلن (پرسشنامه بررسی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران (۲۰۱۰))

۲- پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

۳- پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

۴- پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی خوشرنگ و همکاران (۱۳۹۳)

۵- پرسشنامه عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان

۶- پرسشنامه عوامل موثردر پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی از دید اعضای هیئت علمی

۷- پرسشنامه نگرش اعضای هیئت علمی به آموزش الکترونیکی

۸- پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها در پذیرش سیستم های اطلاعاتی

۹- پرسشنامه عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی

۱۰- پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی

۱۱- پرسشنامه عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی

ترم آخر: مرجع دانلود پرسشنامه 

پرسشنامه ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

آزمون حافظه بینایی ژان – لوئی سلیه

آزمون حافظه بینایی ژان – لوئی سلیه

هدف: ارزیابی حافظه بینایی

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: pdf

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی

آزمون حافظه بینایی ژان – لوئی سلیه

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخرمی باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸)

هدف: ارزیابی اعتماد سازمانی از ابعاد مختلف (اعتماد جانبی، اعتماد عمودی، اعماد نهادی)

تعداد سوال: ۴۹

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه تاثیر اعتماد (عمومی، بین شخصی و نهادی) بر التزام شهروندان به تکالیف و تعهدات مدنی

۲- پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

۳- پرسشنامه تاثیر دینداری بر اعتماد اجتماعی

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخرمی باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مقیاس ارزش ویژه برند مشتری محور چند بعدی یو و دانتو

مقیاس ارزش ویژه برند مشتری محور چند بعدی یو و دانتو

هدف: ارزیابی ارزش ویژه برند از نظر مشتری (وفاداری به برند، کیفیت درک شده، آگاهی از برند – پیوند برند، ارزش ویژه برند کلی)

تعداد سوال: ۱۴

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

۲- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

۳- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

۲۱- مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

۲۲- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

۲۳- پرسشنامه احساسات استاندارد شده در تبلیغات هولبروک و بترا

۲۴- پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

۲۵- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

۲۶- پرسشنامه اصالت برند کادیرو

۲۷- پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

۲۸- پرسشنامه محتوای اطلاعاتی و انتقالی تبلیغات پوتو و ولز

۲۹- پرسشنامه ارزیابی قضاوت بیننده از تبلیغات فلتام (AVJS)

۳۰- پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات مکلین و مچلیت

۳۱- پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ

۳۲- پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند کریستودولایدز و همکاران

۳۳- پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک

۳۴- پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای نام تجاری (برند) در صنعت بانکداری

۳۵- پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده

مقیاس ارزش ویژه برند مشتری محور چند بعدی یو و دانتو

پرسشنامه عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس (رستوران)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

 پرسشنامه عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس (رستوران)

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس (نگرش مصرف ننده نسبت به محصولات لوکس، تصویر ذهنی (رستوران)، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، قصد خرید، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی، خودبینی)

تعداد سوال: ۳۵

تعداد بعد: ۷

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱– پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند کریستودولایدز و همکاران

۲- پرسشنامه عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس

پرسشنامه عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس (رستوران)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخرمی باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار انتخابی مصرف کننده (محصولات سبز)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار انتخابی مصرف کننده (محصولات سبز)

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر رفتار انتخابی مصرف کننده (محصولات سبز) (رفتار انتخابی، ارزش کیفتی، ارزش قیمتی، ارزش اجتماعی، ارزش احساسی، ارزش شرطی، ارزش شناختی، نگرانی زیست محیطی)

تعداد سوال: ۲۶

تعداد بعد: ۸

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

۲- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

۳- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

۲۱- مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

۲۲- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

۲۳- پرسشنامه احساسات استاندارد شده در تبلیغات هولبروک و بترا

۲۴- پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

۲۵- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

۲۶- پرسشنامه اصالت برند کادیرو

۲۷- پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

۲۸- پرسشنامه محتوای اطلاعاتی و انتقالی تبلیغات پوتو و ولز

۲۹- پرسشنامه ارزیابی قضاوت بیننده از تبلیغات فلتام (AVJS)

۳۰- پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز

۳۱- پرسشنامه شخصیت برند آکر (BEQ)

۳۲- پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

۳۳- پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده آستوس و همکاران

۳۴- مقیاس پایداری اشتیاق مصرف کنندگان بلوچ و همکاران

۳۵- پرسشنامه تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در تصمیم خرید

۳۶- پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان

۳۷- پرسشنامه عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز

۳۸- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در خرید کالاهای سبز

۳۹- پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار انتخابی مصرف کننده (محصولات سبز)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخرمی باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

هدف: بررسی رفتار کارآفرینانه در سازمان

تعداد سوال: ۱۲

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی (۴P) در افزایش جذب گردشگر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

پرسشنامه تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی (۴P) در افزایش جذب گردشگر

هدف: ارزیابی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی (p4) در افزایش جذب گردشگر (قیمت، ترفیع، مکان، محصول)

تعداد سوال: ۲۴

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته + منبع بیس

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی

۲- پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور

۳- پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (۴c)

۴- پرسشنامه بررسی تاثیر عناصر آمیخته ی بازاریابی بر برندنویسی اقلام دارویی توسط پزشکان و سفارش خرید برند دارو توسط داروخانه ها

۵- پرسشنامه بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر استراتژی آمیخته بازاریابی

۶- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر جذب کاربران با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی مدل ۴p در کتابخانه ‏های عمومی

ترم آخر: برند پرسشنامه

پرسشنامه تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی (۴P) در افزایش جذب گردشگر

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

پرسشنامه عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

هدف: ارزیابی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس (تخصص معلمان، بعد روانی، نگرش و شناخت گروه های مرتبط، نظارت و ارزشیابی، امکانات و تجهیزات)

تعداد سوال: ۳۶

تعداد بعد: ۵

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: بانک ابزارهای استاندارد پژوهشی

پرسشنامه عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد (آموزشی و فرهنگی، ساختار سازمانی و مدیریتی، دانشجویی، پژوهشی)

تعداد سوال: ۴۵

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: بانک ابزارهای استاندارد پژوهشی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد