مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۴ / بهمن

آرشیو ماه: بهمن ۱۳۹۴

پرسشنامه علل عدم اجرای برنامه ترخیص مدون در بخشهای سوختگی از دیدگاه پرستاران

هدف: ارزیابی علل عدم اجرای برنامه ترخیص مدون در بخشهای سوختگی از دیدگاه پرستاران (مشکلات شناختی، مشکلات نگرشی و مدیریتی، مشکلات مربوط به تجهیزات)
تعداد سوال: ۱۱
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مورد اعتماد دانشجویان برتر

پرسشنامه علل عدم اجرای برنامه ترخیص مدون در بخشهای سوختگی از دیدگاه پرستاران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان (اهداف و برنامه آموزشی، مربی، برخورد با دانشجو، محیط آموزشی، نظارت و ارزشیابی)
تعداد سوال: ۳۳
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مورد اعتماد دانشجویان برتر

پرسشنامه وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عملکرد مربیان باشگاهی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهی از ابعاد مختلف (حفظ و نگهداری تیم، رفتارهای کاری و فنی، آموزش و رشد ورزشکار، روابط عمومی، شناخت تیم، امور مالی، عملکرد تیم، عملکرد فنی مربی)
تعداد سوال: ۵۰
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

۲- پرسشنامه انگیزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

۳- پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگهای برتر

۴- پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸)

۵- پرسشنامه ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی گومز و همکاران (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران

۶- پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

ترم آخر: مورد اعتماد دانشجویان برتر

پرسشنامه عملکرد مربیان باشگاهی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهی از ابعاد مختلف (حفظ و نگهداری تیم، رفتارهای کاری و فنی، آموزش و رشد ورزشکار، روابط عمومی، شناخت تیم، امور مالی، عملکرد تیم، عملکرد فنی مربی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…………….

پرسشنامه ارزیابی دیدگاه دانشجویان پزشکی در خصوص آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی دیدگاه دانشجویان پزشکی در خصوص آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)
تعداد سوال: ۹
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه ارزیابی دیدگاه دانشجویان پزشکی در خصوص آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه ارزیابی معیارهای یک استاد توانمند برای تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی معیارهای یک استاد توانمند برای تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان (توانایی های قبل از تدریس، توانایی حین تدریس، توانایی های بعد تدریس، تواناییهای عمومی)
تعداد سوال: ۳۷
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر بر تعامل استاد و دانشجو در محیط آموزشی مبتنی بر وب

۲- پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

۳- پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش

۴- پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

۵- پرسشنامه کنش های ترجیحی تدریس

۶- پرسشنامه علل تقلب دانش آموزان

۷- پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

۸- پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

۹- پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

ترم آخر: پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه ارزیابی معیارهای یک استاد توانمند برای تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی جهت گیری مذهبی درافراد (جهت گیری مذهبی درونی، جهت گیری مذهبی درونی)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

۲- پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز (۱۹۸۶)

۳- پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (RCI-10)

۴- پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

۵- پرسشنامه دوسوگرایی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)

۶- پرسشنامه پایبندی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)

۷- پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی

۸- پرسشنامه باور به جهان آخرت

۹- پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

۱۰- پرسشنامه جذب به نماز در دانش آموزان

۱۱- پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

۱۲- مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی

۱۳- پرسشنامه سنجش دنیاگرایی (مسد)

۱۴- پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

 

پرسشنامه آگاهی پرستاران در زمینه فیزیولوژی، عوارض و ابزارهای اندازه گیری درد نوزاد

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی آگاهی پرستاران در زمینه فیزیولوژی، عوارض و ابزارهای اندازه گیری درد نوزاد (فیزیولوژی درد نوزاد، اثرات و عوارض درد، ابزارهای اندازه گیری درد نوزاد)
تعداد سوال: ۲۶
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
کلید: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: سایت دانلود پرسشنامه های استاندارد

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

عنوان مقاله: مدیریت بر مبنای هدف تیمی

tw1

عنوان مقاله: مدیریت بر مبنای هدف تیمی
تعداد صفحات: ۱۷
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

ترم آخر: مرجع دانشجویان ایران

گزیده ای از متن:

دنیای معاصر دنیای تحولات و تغییرات مداوم و عصر بی ثباتی هاست که بر سازمان ها تاثیر عمیقی دارند. از این رو، ضرورت دارد سازمان برای حفظ حیات خود، با تغییراتی که سازمان را با تهدید مواجه می کند تطبیق یابد. در بازارهای رقابتی، نیاز به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخ گویی سازمان وجود دارد؛ بسیاری از سازمان ها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی مواجه بوده و به واسطه نوآوری های فن آورانه، تغییر محیط های بازار و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز راهبردی سازمان، اولویت های کسب و کار و بازبینی الگوهای سنتی و حتی الگوهای نسبتاً معاصر شده است. در گذشته سازمان ها راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به تغییرات محیطی انتخاب می کردند، اما اکنون دیگر رویکردها و راه حل های گذشته قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی از دست داده اند و بهتر است با رویکرد و دیدگاه های جدید جایگزین شوند(صادقیان و دیگران،۱۳۹۱،ص۱۰۴). از مشکلات امروزی نظام مدیریتی سازمان ها در بعد برنامه ریزی، می توان عدم وجود ارتباط ارگانیک و هدفمند بین اهداف استراتژیک و اهداف عملیاتی را مطرح نمود. فقدان این ارتباط سبب گردیده که ارتباطی بین اقداماتی که در سطوح پائین سازمان که در واقع نزدیک به قاعده هرم سازمانی است با اهداف رأس هرم سازمانی وجود نداشته باشد و یا اگر ارتباطی محسوس باشد این ارتباط کمرنگ باشد. با توجه به این موضوع، قطعاً کارشناسان سازمان نیز از نقش خویش در تحقق اهداف سازمانی غافل مانده و جایگاه خود را در دستیابی به اهداف نمی دانند. مضاف بر این موارد عدم معیارهای مشخص و قابل اندازه گیری برای ارزیابی میزان تحقق اهداف سازمانی و پیچیدگی اهداف استراتژیک، معضلات دیگری را برای مدیریت برنامه ها و اهداف کلان ایجاد کرده است. به منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف سازمانی و رفع موانع مذکور نیاز به سیستم و یا روشی هست که بتوان اهداف را کمی نمود و در این راستا می توان با بهره گیری از سیستم مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک، مدیریت را کارآمد نمود. تعیین هدف یکی از اساسی ترین مراحل در فرایند مدیریت است .تعیین هدف در مورد برنامه ریزی پروژه های خاص جلسات، امور تجاری امور شخصی و یا هر برنامه دیگری که تاکید بر روی حصول نتایج باشد، مورد استفاده فراوان دارد. فعالیت هایی که بدون هدف انجام گیرد بی ارزش یا حداقل کم فایده خواهند بود. تجربه نشان داده است در بسیاری از سازمان ها برنامه‌ها در طول سال یک یا دو بار تدوین شده و بین مدیران توزیع می گردد و مدیران پس از مدتی این برنامه‌ها را رها نموده و کار همیشگی خود را دنبال می‌کنند. چرا که برنامه‌ها به طرح ها، پروژه‌ها و گام های مشخص و عملیاتی تبدیل نشده‌اند، در چنین حالتی برنامه‌ریزی هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. از این رو، با برنامه‌ریزی و تعیین گام های عملیاتی در حین اجرا، مجریان موانع اجرائی را در می‌یابند و با کنترل و بررسی پیشرفت فعالیت ها در رسیدن به هدف، در مواقعی که مشکلی در تحقق برنامه و هدف پیش آید با آگاه نمودن مدیر و مسئول مربوطه، تدابیر و اقدامات اصلاحی به موقع صورت خواهد گرفت. با این تفاسیر می‌توان نتیجه ‌گرفت که مدیریت برمبنای هدف، علاوه بر مشارکت کارکنان در تحقق اهداف و خود ارزیابی توسط خویش، کنترل به منظور حصول اطمینان از نیل به اهداف را میسر می‌سازد.

پرسشنامه ارزیابی نگرش زیست محیطی معلمان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی نگرش زیست محیطی معلمان (نگرش درست یا نادرست)
تعداد سوال: ۹
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)
مطالب مرتبط:
۱- پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

ترم آخر: مرجع ابزارهای استاندارد

پرسشنامه ارزیابی نگرشزیست محیطی معلمان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان
تعداد سوال: ۹
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مرجع ابزارهای استاندارد

پرسشنامه ارزیابی دانش زیست محیطی معلمان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.